16.11.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/29


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Νοεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του παραρτήματος III της απόφασης 2010/470/ΕΕ της Επιτροπής και του παραρτήματος II της απόφασης 2010/472/ΕΕ της Επιτροπής για το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση αιγοπροβάτων και σπέρματος αιγοπροβάτων σε σχέση με τους κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 7026]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση, το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση, καθώς και το άρθρο 19 εισαγωγική φράση και στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθορίζει το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το εμπόριο αιγοπροβάτων εντός της ΕΕ. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα αιγοπρόβατα πρέπει να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά προς τον προορισμό τους, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με ένα από τα υποδείγματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ του παραρτήματος Ε.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εκρίζωσης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Το παράρτημα VII του εν λόγω κανονισμού καθορίζει τα μέτρα για την καταπολέμηση και την εκρίζωση των ΜΣΕ. Επιπλέον, στο παράρτημα VIII κεφάλαιο Α του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις για το εμπόριο ζώντων ζώων, εντός της ΕΕ.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1396 της Επιτροπής (4). Οι τροποποιήσεις αυτές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, εξαίρεση από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 4.1 του τμήματος Α του κεφαλαίου A του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, οι οποίες αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης της κλασικής τρομώδους νόσου στα εκτρεφόμενα σε εκμεταλλεύσεις ζώα, για τα αιγοπρόβατα που μετακινούνται αποκλειστικά από εγκεκριμένους φορείς, ινστιτούτα ή κέντρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1396 καθορίζει επίσης ειδικούς όρους για το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων σπάνιων φυλών τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του σημείου 4.1 του τμήματος Α του κεφαλαίου A του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001. Οι ειδικοί αυτοί όροι καθορίστηκαν για να διαφυλάσσεται η δυνατότητα για τακτική ανταλλαγή τέτοιων ζώων μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί η αιμομικτική διασταύρωση και να επιτευχθεί η διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας των πληθυσμών σπάνιων φυλών.

(5)

Τα υποδείγματα των υγειονομικών πιστοποιητικών ΙΙ και ΙΙΙ που παρατίθενται στο παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις που αφορούν το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων σπάνιων φυλών ή εκείνων που διακινούνται μεταξύ εγκεκριμένων φορέων, ινστιτούτων ή κέντρων, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1396.

(6)

Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή προβλήματα που αφορούσαν πρόσθετη διοικητική εργασία που προκλήθηκε από την υποχρέωση να παρέχονται, στο σημείο Ι.31 των υγειονομικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τα υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που παρατίθενται στο παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, λεπτομέρειες όπως η φυλή και η ποσότητα των ζώων που αποτελούν την αποστολή. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους επίσημους κτηνιάτρους, κρίνεται σκόπιμο να διαγραφούν από το σημείο Ι.31 των εν λόγω υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών πληροφορίες σχετικά με τη φυλή, δεδομένου ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι αναγκαίες όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των ζώων της αποστολής, όσο και για το μέγεθος των εν λόγω ζώων, καθώς οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται ήδη στο σημείο I.20 και ένας επίσημος αριθμός αναγνώρισης κάθε ζώου πρέπει να παρέχεται στο σημείο I.31.

(7)

Περαιτέρω, προκειμένου να διατυπωθούν ακριβέστερα οι προϋποθέσεις για ατομική ταυτοποίηση των ζώων στα σημεία II.5 και II.6 των υγειονομικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τα υποδείγματα ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήματος Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί στα εν λόγω σημεία παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου (5).

(8)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 91/68/ΕΟΚ.

(9)

Με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζονται οι όροι που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση, μεταξύ άλλων, σπέρματος αιγοπροβάτων.

(10)

Το παράρτημα III της απόφασης 2010/470/ΕΕ της Επιτροπής (6) καθορίζει υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων σπέρματος αιγοπροβάτων. Το μέρος Α του εν λόγω παραρτήματος καθορίζει το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για το σπέρμα που έχει συλλεχθεί μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και έχει αποσταλεί από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο προέρχεται το σπέρμα.

(11)

Το παράρτημα II της απόφασης 2010/472/ΕΕ της Επιτροπής (7) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρτίδων σπέρματος αιγοπροβάτων. Το τμήμα A του μέρους 2 του εν λόγω παραρτήματος ορίζει το υπόδειγμα του υγειονομικού πιστοποιητικού για σπέρμα που αποστέλλεται από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο προέρχεται το σπέρμα.

(12)

Το σημείο 4.2 του τμήματος Α του κεφαλαίου A του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σχετικά με την τρομώδη νόσο των προβάτων για το εμπόριο εντός της Ένωσης όσον αφορά το σπέρμα αιγοπροβάτων. Το κεφάλαιο Η του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σχετικά με την τρομώδη νόσο για τις εισαγωγές σπέρματος αιγοπροβάτων.

(13)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1396 θεσπίζει ειδικούς όρους για τα κέντρα συλλογής σπέρματος μεταξύ των προϋποθέσεων για να αναγνωριστεί μια εκμετάλλευση ως εμφανίζουσα αμελητέο ή ελεγχόμενο κίνδυνο κλασικής τρομώδους νόσου στα σημεία 1.2 και 1.3 του τμήματος Α του κεφαλαίου A του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, δεδομένου ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της τρομώδους νόσου των αιγοπροβάτων μέσω αρσενικών ζώων που διατηρούνται σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία έχουν εγκριθεί και εποπτεύονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ είναι περιορισμένη. Αναφορά στους εν λόγω ειδικούς όρους εισάγεται επίσης στους όρους για το εμπόριο και την εισαγωγή σπέρματος αιγοπροβάτων που καθορίζονται στα παραρτήματα VIII και IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 αντίστοιχα.

(14)

Το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για το ενδοενωσιακό εμπόριο παρτίδων σπέρματος αιγοπροβάτων που προβλέπονται στο παράρτημα III μέρος Α της απόφασης 2010/470/ΕΕ και το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές στην Ένωση παρτίδων σπέρματος αιγοπροβάτων τα οποία καθορίζονται στο τμήμα Α του μέρους 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2010/472/ΕΕ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις που αφορούν τα κέντρα συλλογής σπέρματος που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1396.

(15)

Επιπλέον, το κεφάλαιο Η του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1396, προβλέπει ότι τα ζωικά άλευρα πρέπει να νοούνται όπως ορίζεται στον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) (8) και όχι στο σημείο 27 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (9).

(16)

Ως εκ τούτου, το σημείο ΙΙ.4.10.4 του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές στην Ένωση παρτίδων σπέρματος αιγοπροβάτων, το οποίο καθορίζεται στο τμήμα Α του μέρους 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2010/472/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις τροποποιημένες διατάξεις για το κεφάλαιο Η του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

(17)

Συνεπώς, οι αποφάσεις 2010/470/ΕΕ και 2010/472/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(18)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1396 προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 οι οποίες αφορούν εισαγωγές ορισμένων βασικών προϊόντων πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2017. Επιπλέον, για να αποφευχθεί τυχόν διαταραχή των εισαγωγών στην Ένωση παρτίδων σπέρματος αιγοπροβάτων, η χρήση των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν σύμφωνα με την απόφαση 2010/472/ΕΕ, όπως ίσχυαν πριν από τις τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα απόφαση, θα πρέπει να επιτρέπεται κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το παράρτημα III της απόφασης 2010/470/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Το παράρτημα II της απόφασης 2010/472/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017.

Για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 οι αποστολές σπέρματος αιγοπροβάτων που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα Α του μέρους 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2010/472/ΕΕ, όπως ίσχυε πριν από τις τροποποιήσεις που επιφέρει η παρούσα απόφαση, επιτρέπονται για εισαγωγή στην Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου 2017.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19.

(2)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1396 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2016, για τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 225 της 19.8.2016, σ. 76).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

(6)  Απόφαση 2010/470/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, για τον καθορισμό υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για το εμπόριο εντός της Ένωσης όσον αφορά το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα ιπποειδών και αιγοπροβάτων καθώς και τα ωάρια και τα έμβρυα χοίρων (ΕΕ L 228 της 31.8.2010, σ. 15).

(7)  Απόφαση 2010/472/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2010, για τις εισαγωγές στην Ένωση σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων (ΕΕ L 228 της 31.8.2010, σ. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα E της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα III της απόφασης 2010/470/ΕΕ, το μέρος Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μέρος A

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού ΙΙΙΑ για το εμπόριο εντός της Ένωσης παρτίδων σπέρματος αιγοπροβάτων που έχει συλλεχθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου μετά τις 31 Αυγούστου 2010 και αποστέλλεται από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2010/472/ΕΕ, το τμήμα Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τμήμα A

Υπόδειγμα 1 – Υγειονομικό πιστοποιητικό για σπέρμα που αποστέλλεται από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος από το οποίο κατάγεται το σπέρμα

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας »