18.10.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 280/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1830 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Οκτωβρίου 2016

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 115, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1392 του Συμβουλίου (2), το τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (εφεξής «τροποποιητικό πρωτόκολλο») υπογράφηκε στις 12 Ιουλίου 2016, με την επιφύλαξη της σύναψής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(2)

Το κείμενο του τροποποιητικού πρωτοκόλλου, που είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, αντικατοπτρίζει δεόντως τις οδηγίες διαπραγμάτευσης που εξέδωσε το Συμβούλιο, δεδομένου ότι εναρμονίζει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (3) (εφεξής «η συμφωνία») με τις τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, και συγκεκριμένα με το παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε φορολογικά θέματα, που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η Ένωση, τα κράτη μέλη και το Πριγκιπάτο του Μονακό έχουν συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες του παγκόσμιου φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής του εν λόγω προτύπου. Το κείμενο της συμφωνίας, όπως τροποποιείται με το τροποποιητικό πρωτόκολλο, αποτελεί τη νομική βάση για την εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου στις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

(3)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(4)

Το τροποποιητικό πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης (5) το τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του τροποποιητικού πρωτοκόλλου (6).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 11 Οκτωβρίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. KAŽIMÍR


(1)  Γνώμη της 23ης Ιουνίου 2016 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/1392 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 225 της 19.8.2016, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 19 της 21.1.2005, σ. 55.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(5)  Το κείμενο του τροποιητικού πρωτοκόλλου δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 225 της 19.8.2016, σ. 3, μαζί με την αντίστοιχη απόφαση της υπογραφής του και της προσωρινής εφαρμογής του.

(6)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιμέλεια του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου.