9.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 242/32


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1621 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Σεπτεμβρίου 2016

για την έγκριση εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με τις κοινοποιήσεις προς τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης από επαληθευτές περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο χορηγήθηκε η διαπίστευση ή η άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5648]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ορίζει ότι το φόρουμ των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα του τομέα αρμοδιότητας των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης, με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τους εν λόγω φορείς για τη διαπίστευση ή την αδειοδότηση και την εποπτεία των επαληθευτών περιβάλλοντος.

(2)

Οι επαληθευτές περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν τις δραστηριότητές τους στους σχετικούς φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009.

(3)

Η πρακτική εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας κοινοποίησης κατέδειξε διαφορές ως προς την αντίδραση των επιμέρους φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης στην περίπτωση που οι επαληθευτές περιβάλλοντος δεν τηρούν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης. Κατά συνέπεια, χρειάζεται πρόσθετη καθοδήγηση για να εξασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών κοινοποίησης, στην περίπτωση επαληθευτών περιβάλλοντος που είναι διαπιστευμένοι ή έχουν λάβει άδεια σε ένα κράτος μέλος αλλά διενεργούν επαληθεύσεις και επικυρώσεις σε άλλο κράτος μέλος.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις κοινοποιήσεις προς τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης από τους επαληθευτές περιβάλλοντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την κοινοποίηση προς τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης από επαληθευτές περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο χορηγήθηκε η διαπίστευση ή η άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης εναρμονίζει τις διαδικασίες κοινοποίησης που ισχύουν για τους επαληθευτές περιβάλλοντος οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο χορηγήθηκε η διαπίστευση ή η άδεια.

1.   Υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται πριν από την κοινοποίηση

1.1.   Ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης καθιστά διαθέσιμες στο κοινό και εύκολα προσβάσιμες τις διαδικασίες για την κοινοποίηση που απευθύνονται σε επαληθευτές περιβάλλοντος διαπιστευμένους σε άλλα κράτη μέλη. Στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό σχετικά με αυτές τις διαδικασίες καθορίζονται επίσης τυχόν τέλη (εκτός από τα έξοδα ταξιδίου) τα οποία επιβάλλονται από τον φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης για την κοινοποίηση και την εποπτεία.

1.2.   Ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης που χορήγησε τη διαπίστευση ή την άδεια επιβάλλει στους επαληθευτές περιβάλλοντος στους οποίους έχει χορηγήσει διαπίστευση ή άδεια την υποχρέωση να ακολουθήσουν τη διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 πριν από την ανάληψη κάθε δραστηριότητας επαλήθευσης ή επικύρωσης σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο χορηγήθηκε η διαπίστευση ή η άδεια. Ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης ελέγχει επίσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εποπτείας των επαληθευτών περιβάλλοντος στους οποίους έχει χορηγήσει διαπίστευση ή άδεια, κατά πόσον οι απαιτήσεις κοινοποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 έχουν τηρηθεί όταν ο επαληθευτής περιβάλλοντος δραστηριοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος.

1.3.   Ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης συνιστά στους επαληθευτές περιβάλλοντος στους οποίους έχει χορηγήσει διαπίστευση ή άδεια να ενημερώνουν τους οργανισμούς πελάτες τους ότι οφείλουν να επιτρέπουν την επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 και ότι η άρνηση να επιτρέψουν την εν λόγω επιθεώρηση μπορεί να εμποδίσει την καταχώριση των οργανισμών.

2.   Περιεχόμενο της κοινοποίησης

2.1.   Οι απαιτήσεις κοινοποίησης που ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 θεωρείται ότι πληρούνται όταν υποβάλλονται όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τα στοιχεία διαπίστευσης ή άδειας, με αποδεικτικά στοιχεία ότι η διαπίστευση ή η άδεια εξακολουθεί να ισχύει και δεν επηρεάζεται από αναστολή ή ανάκληση και ότι είναι κατάλληλη για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες του οργανισμού που τελούν υπό επαλήθευση ή επικύρωση·

β)

η σύνθεση και οι ικανότητες της ομάδας, ιδίως η γνώση των νομικών απαιτήσεων όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά τη γνώση της επίσημης γλώσσας του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να διενεργηθεί η επαλήθευση ή η επικύρωση·

γ)

τα αρχεία προσωπικού, αν είναι αναγκαίο, όπως αρχεία για τα σχετικά προσόντα, την κατάρτιση και την πείρα του υπό επαλήθευση οικονομικού τομέα·

δ)

ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας της επαλήθευσης και της επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης των επαληθευτών περιβάλλοντος στον οργανισμό και όλα τα στάδια πριν και μετά την εν λόγω επίσκεψη, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009·

ε)

η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού που υπόκειται σε επαλήθευση ή επικύρωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της επαλήθευσης ή της επικύρωσης, και ο αριθμός εργαζομένων.

Τα πρόσθετα αιτήματα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) αιτιολογούνται σε σχέση με την εκάστοτε κατάσταση και δεν θίγουν το δικαίωμα του επαληθευτή περιβάλλοντος να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο χορηγήθηκε η διαπίστευση ή η άδεια.

2.2.   Αν η κοινοποίηση πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης ενημερώνει σχετικά τον επαληθευτή περιβάλλοντος πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων επαλήθευσης ή επικύρωσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009. Αν είναι δυνατόν, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων επαλήθευσης ή επικύρωσης. Ταυτόχρονα, ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης ενημερώνει τον επαληθευτή περιβάλλοντος για το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της εποπτείας που προτίθεται να ασκήσει, καθώς και για το σχετικό κόστος.

2.3.   Εάν ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης λάβει γνώση ότι πρόκειται να διενεργηθούν ή ήδη διενεργούνται επαληθεύσεις ή επικυρώσεις χωρίς κοινοποίηση, ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης υπενθυμίζει στον επαληθευτή περιβάλλοντος τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 όσον αφορά την κοινοποίηση στη συγκεκριμένη χώρα (βλέπε σημείο 2.1).

Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 δεν παρασχεθούν εγκαίρως ή εάν η κοινοποίηση δεν πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησης που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο, εφαρμόζεται το σημείο 3.1 του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης.

2.4.   Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα της κοινοποίησης θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαδικασίες επαλήθευσης και επικύρωσης, ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης συνιστά στον ελεγκτή να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της κοινοποίησης στον πελάτη του.

3.   Συνέπειες της μη τήρησης της διαδικασίας κοινοποίησης

3.1.   Σε περίπτωση που η κοινοποίηση δεν πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 3.1.1 έως 3.1.4.

3.1.1.   Αν δεν παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία διαπίστευσης ή άδειας, τις ικανότητες, την ώρα και τον τόπο διενέργειας της επαλήθευσης και της επικύρωσης, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού, τη γνώση των νομικών απαιτήσεων όσον αφορά το περιβάλλον και τη γνώση της επίσημης γλώσσας του κράτους μέλους στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επαλήθευση ή η επικύρωση ή, κατά περίπτωση, τη σύνθεση της ομάδας, ή αν οι πληροφορίες δεν παρέχονται εγκαίρως, ο επαληθευτής περιβάλλοντος ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν σχετικά με τις ελλείπουσες πληροφορίες και τη μη τήρηση της προθεσμίας κοινοποίησης.

3.1.2.   Εάν ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης κρίνει ότι οι ελλείπουσες πληροφορίες δεν εμποδίζουν την ικανοποιητική εποπτεία του επαληθευτή περιβάλλοντος, ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης θεωρεί την κοινοποίηση ικανοποιητική για την εκτέλεση των εποπτικών δραστηριοτήτων, και ζητά από τον επαληθευτή περιβάλλοντος να παράσχει τις ελλείπουσες πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο επαληθευτής περιβάλλοντος ενημερώνεται για την απόφαση αυτή εγκαίρως, πριν από την επαλήθευση ή την επικύρωση.

3.1.3.   Εάν ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης κρίνει ότι δεν έχει λάβει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί ικανοποιητικά η εποπτεία της δραστηριότητας επαλήθευσης ή επικύρωσης (για παράδειγμα, χρόνος και τόπος των δραστηριοτήτων επαλήθευσης ή επικύρωσης, διεύθυνση και στοιχεία επαφής του οργανισμού, στοιχεία της διαπίστευσης ή της άδειας του επαληθευτή περιβάλλοντος, σύνθεση της ομάδας ή ικανότητες της ομάδας, ιδίως γνώση των νομικών απαιτήσεων και γνώση της επίσημης γλώσσας του κράτους μέλους στο οποίο πρέπει να διενεργηθεί η επαλήθευση ή η επικύρωση), ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης ενημερώνει τον επαληθευτή περιβάλλοντος ότι θεωρεί την κοινοποίηση μη ικανοποιητική, ότι κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ικανοποιητική εποπτεία και ότι, εάν η επαλήθευση ή η επικύρωση πραγματοποιηθεί πριν από τη συμπλήρωση των πληροφοριών που λείπουν, θα υποδείξει στον αρμόδιο φορέα να μην καταχωρίσει τον οργανισμό.

3.1.4.   Όταν ο φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης αποφασίζει να υποδείξει στον αρμόδιο φορέα να μην καταχωρίσει τον οργανισμό, η υπόδειξη αυτή κοινοποιείται στον επαληθευτή περιβάλλοντος, στον φορέα διαπίστευσης ή αδειοδότησης που χορήγησε τη διαπίστευση ή την άδεια, στον οργανισμό, εφόσον είναι δυνατόν, και στον αρμόδιο φορέα.