22.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 106/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/629 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Απριλίου 2016

με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2229]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I τμήμα I.3 και το παράρτημα II τμήμα II.3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ περιέχουν καταλόγους των εθνικών παρεκκλίσεων, οι οποίες επιτρέπουν να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες εθνικές περιστάσεις. Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν αρκετές νέες εθνικές παρεκκλίσεις και αρκετές τροποποιήσεις σε παρεκκλίσεις που έχουν εγκριθεί.

(2)

Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να εγκριθούν.

(3)

Το παράρτημα I τμήμα I.3 και το παράρτημα II τμήμα II.3 πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμοστούν και για λόγους σαφήνειας είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν στο σύνολό τους.

(4)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2008/68/ΕΚ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας 2008/68/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα να εφαρμόζουν τις παρεκκλίσεις που ορίζει το εν λόγω παράρτημα για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στο έδαφός τους.

Οι παρεκκλίσεις αυτές εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

Άρθρο 2

Το παράρτημα I τμήμα I.3 και το παράρτημα II τμήμα II.3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2008/68/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I τμήμα I.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«I.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = οδικές μεταφορές

a/bi/bii = άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)/στοιχείο β) σημείο i)/στοιχείο β) σημείο ii)

MS = συντομογραφία κράτους μέλους

nn = αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

AT Αυστρία

RO-a-AT-1

Θέμα: Μικρές ποσότητες όλων των κλάσεων πλην των 1, 6.2 και 7

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.4

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων συσκευασμένων σε περιορισμένες ποσότητες

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τα επικίνδυνα εμπορεύματα έως 30 kg ή l που δεν ανήκουν στη μεταφορική κατηγορία 0 ή 1 σε περιορισμένες ποσότητες εσωτερικών συσκευασιών ή σε συσκευασίες που συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) ή που είναι αντικείμενα μεγάλης αντοχής επιτρέπεται να συσκευάζονται μαζί με Χ κιβώτια που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή.

Οι τελικοί χρήστες επιτρέπεται να τα παραλαμβάνουν από το κατάστημα και να τα επιστρέφουν, οι λιανοπωλητές επιτρέπεται να τα μεταφέρουν στους τελικούς χρήστες ή μεταξύ των δικών τους καταστημάτων.

Το όριο ανά μονάδα μεταφοράς είναι 333 kg ή l και η επιτρεπόμενη περίμετρος είναι 100 km.

Τα κιβώτια πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη σήμανση και να συνοδεύονται από απλοποιημένο παραστατικό μεταφοράς.

Ισχύουν μόνο λίγες διατάξεις φόρτωσης και διακίνησης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: —

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2022

BE Βέλγιο

RO–a–BE–1

Θέμα: Κλάση 1 — Μικρές ποσότητες.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Το 1.1.3.6 περιορίζει σε 20 kg την ποσότητα των εκρηκτικών εξόρυξης που επιτρέπεται να μεταφέρεται με σύνηθες όχημα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι φορείς εκμετάλλευσης των αποθηκών που είναι απομακρυσμένες από τα σημεία εφοδιασμού μπορούν να μεταφέρουν με σύνηθες όχημα κατ' ανώτατο όριο 25 kg δυναμίτιδας ή ισχυρών εκρηκτικών και 300 πυροκροτητές, υπό τους όρους που θα καθορίσει η υπηρεσία εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–a–BE–2

Θέμα: Μεταφορά ακαθάριστων κενών εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.6.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επισήμανση στο παραστατικό μεταφοράς “ακαθάριστες κενές συσκευασίες που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Παρέκκλιση 6-97.

Παρατηρήσεις: Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Επιτροπή με τον αριθμό 21 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–a–BE–3

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK–4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–a–BE–4

Θέμα: Εξαίρεση από όλες τις απαιτήσεις ADR για εθνικές μεταφορές μέγιστης ποσότητας 1 000 χρησιμοποιημένων ιοντικών ανιχνευτών καπνού από ιδιωτικά νοικοκυριά στην εγκατάσταση επεξεργασίας στο Βέλγιο, μέσω των σημείων αποκομιδής που προβλέπονται στη δυνατότητα επιλεκτικής αποκομιδής ανιχνευτών καπνού.

Παραπομπή στην ADR: όλες οι απαιτήσεις

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ:

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η οικιακή χρήση ιοντικών ανιχνευτών καπνού δεν υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο όσον αφορά την ακτινοβολία, εφόσον πρόκειται για εγκεκριμένο τύπο ανιχνευτή καπνού. Η μεταφορά τέτοιων ανιχνευτών καπνού προς τον τελικό χρήστη επίσης εξαιρείται των απαιτήσεων ADR. [βλέπε 2.2.7.1.2 δ)].

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ (για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) απαιτείται επιλεκτική αποκομιδή των χρησιμοποιημένων ανιχνευτών καπνού για την επεξεργασία των πλακετών κυκλωμάτων τους και, όσον αφορά τους ιοντικούς ανιχνευτές καπνού, για την αφαίρεση των ραδιενεργών ουσιών. Για να καταστεί δυνατή η επιλεκτική αποκομιδή, προβλέφθηκε η δυνατότητα να προσκομίζουν τα νοικοκυριά τους χρησιμοποιημένους ανιχνευτές καπνού σε σημείο αποκομιδής, από το οποίο οι ανιχνευτές αυτοί είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε μονάδα επεξεργασίας, ενίοτε μέσω δεύτερου σημείου αποκομιδής ή ενδιάμεσου σημείου αποθήκευσης.

Στα σημεία αποκομιδής διατίθενται μεταλλικοί περιέκτες, στους οποίους είναι δυνατόν να συσκευασθούν 1 000 ανιχνευτές καπνού κατ' ανώτατο όριο. Κάθε τέτοιος περιέκτης ανιχνευτών καπνού μπορεί να μεταφερθεί από αυτά τα σημεία μαζί με άλλα απόβλητα, σε ενδιάμεσο σημείο αποθήκευσης ή σε εγκατάσταση επεξεργασίας. Οι περιέκτες πρέπει να φέρουν την επισήμανση “ανιχνευτής καπνού”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: η δυνατότητα επιλεκτικής αποκομιδής ανιχνευτών καπνού εντάσσεται στους όρους αφαίρεσης εγκεκριμένων συσκευών που προβλέπονται στο άρθρο 3.1.d.2 του βασιλικού διατάγματος της 20ής Ιουλίου 2001: γενικός κανονισμός ακτινοπροστασίας.

Παρατηρήσεις: Η παρούσα παρέκκλιση είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η επιλεκτική αποκομιδή των χρησιμοποιημένων ιοντικών ανιχνευτών καπνού.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

DE Γερμανία

RO–a–DE–1

Θέμα: Μεικτή συσκευασία και μεικτή φόρτωση εξαρτημάτων αυτοκινήτων ταξινομημένων ως 1.4G μαζί με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα (n4).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10 και 7.5.2.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη μεικτή συσκευασία και τη μεικτή φόρτωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τα UN 0431 και UN 0503 μπορούν να φορτώνονται μαζί με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα (προϊόντα σχετιζόμενα με την κατασκευή αυτοκινήτων) έως ορισμένου ορίου, το οποίο αναγράφεται στην εξαίρεση. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση της τιμής 1 000 (συγκρίσιμη με το 1.1.3.6.4).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση είναι αναγκαία για τη γρήγορη παράδοση εξαρτημάτων ασφαλείας των αυτοκινήτων αναλόγως της τοπικής ζήτησης. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων, δεν συνηθίζεται η αποθήκευση των προϊόντων αυτών στα τοπικά συνεργεία.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–DE–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση παραστατικού μεταφοράς και δήλωσης αποστολέα για ορισμένες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.3.6 (n1).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.1 και 5.4.1.1.6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: περιεχόμενα του παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις πλην της 7: δεν χρειάζεται παραστατικό μεταφοράς, εφόσον η ποσότητα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις ποσότητες που αναγράφονται στο 1.1.3.6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Παρατηρήσεις: Οι πληροφορίες που περιέχονται στην επισήμανση των συσκευασιών για τις εθνικές μεταφορές κρίνονται επαρκείς, καθόσον δεν χρειάζεται πάντοτε παραστατικό μεταφοράς για τις τοπικές διανομές.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Επιτροπή με τον αριθμό 22 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–DE–3

Θέμα: Μεταφορά συστημάτων μέτρησης και αντλιών καυσίμων (κενών, ακαθάριστων).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Διατάξεις για τους αριθμούς UN 1202, 1203 και 1223.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Συσκευασία, σήμανση, έγγραφα, οδηγίες μεταφοράς και χειρισμού, οδηγίες για τα πληρώματα οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορισμός των ισχυόντων κανονισμών και των επικουρικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρέκκλισης: έως 1 000 l: παρεμφερής με τις κενές, ακαθάριστες συσκευασίες· άνω των 1 000 l: τήρηση ορισμένων κανονισμών για τις δεξαμενές· μεταφορά κενών και ακαθάριστων μόνον.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 7, 38, 38a.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–DE–5

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10.4 MP2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.1· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας των κλάσεων 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), για να πωλούνται ως σύνολα συνδυασμένων συσκευασιών της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

DK Δανία

RO–a–DK–2

Θέμα: Οδικές μεταφορές συσκευασιών που περιέχουν εκρηκτικές ύλες και συσκευασιών εκπυρσοκροτητών με το ίδιο όχημα.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες της ADR κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Παρατηρήσεις: Είναι πρακτικά αναγκαία η δυνατότητα κοινής στοιβασίας εκρηκτικών υλών και εκπυρσοκροτητών για τη μεταφορά τους με το ίδιο όχημα από τον τόπο αποθήκευσής τους στο εργοτάξιο και το αντίστροφο.

Όταν τροποποιηθεί η νομοθεσία της Δανίας για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι αρχές της Δανίας θα επιτρέπουν τις εν λόγω μεταφορές με τις εξής προϋποθέσεις:

1.

Μεταφορά μέγιστης ποσότητας 25 kg εκρηκτικών υλών της ομάδας D.

2.

Μεταφορά μέγιστης ποσότητας 200 τεμαχίων εκπυρσοκροτητών της ομάδας B.

3.

Οι εκπυρσοκροτητές και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να συσκευάζονται χωριστά σε πιστοποιημένες από τον ΟΗΕ συσκευασίες σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας 2000/61/ΕΚ με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 94/55/ΕΚ.

4.

Η απόσταση μεταξύ των συσκευασμένων εκπυρσοκροτητών και των συσκευασμένων εκρηκτικών υλών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο. Η απόσταση αυτή πρέπει να διατηρείται ακόμη και σε περίπτωση απότομης πέδησης του οχήματος. Η στοιβασία των συσκευασμένων υλών και των συσκευασμένων εκπυρσοκροτητών πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη εκφόρτωσή τους από το όχημα.

5.

Πρέπει να τηρούνται όλοι οι υπόλοιποι κανόνες για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–DK–3

Θέμα: Οδικές μεταφορές συσκευασιών και αντικειμένων που περιέχουν απόβλητα ή υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων ορισμένων κλάσεων τα οποία έχουν αποκομισθεί προς τελική τους διάθεση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη και κεφάλαια 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 και 8.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις κατάταξης, ειδικές διατάξεις, διατάξεις συσκευασίας, διαδικασίες αποστολής, απαιτήσεις για την κατασκευή και τη δοκιμή συσκευασιών, γενικές απαιτήσεις για μονάδες μεταφοράς και εποχούμενο εξοπλισμό και απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εσωτερικές συσκευασίες και αντικείμενα που περιέχουν απόβλητα ή υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων ορισμένων κλάσεων τα οποία αποκομίζονται από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις προς τελική τους διάθεση επιτρέπεται να συσκευάζονται μαζί με ορισμένες εξωτερικές συσκευασίες και/ή υπερσκευασίες και να μεταφέρονται με ειδικές διαδικασίες αποστολής, καθώς και με ειδική συσκευασία και περιορισμούς επισήμανσης. Περιορίζεται η ποσότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων ανά εσωτερική συσκευασία, ανά εξωτερική συσκευασία και/ή ανά μονάδα μεταφοράς.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Παρατηρήσεις: Οι επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όταν τα απόβλητα με υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων έχουν αποκομισθεί προς τελική τους διάθεση από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις. Τα απόβλητα συνήθως περιέχονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης.

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2019

FI Φινλανδία

RO-a-FI-1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων με λεωφορεία.

Νομική βάση: Οδηγία 2008/68/ΕΚ, άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1, 4 και 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις, διατάξεις για τις συσκευασίες, σήμανση και τεκμηρίωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ποσοτήτων ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων ως εμπορευμάτων σε λεωφορεία με επιβάτες κατά τρόπο ώστε η συνολική ποσότητα να μην υπερβαίνει τα 200 κιλά. Ο ιδιώτης επιτρέπεται να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται στην ενότητα 1.1.3 σε λεωφορεία, εφόσον τα εν λόγω εμπορεύματα είναι συσκευασμένα για λιανική πώληση και προορίζονται για προσωπική του χρήση. Η συνολική ποσότητα εύφλεκτων υγρών που περιέχονται σε επαναγεμιζόμενα δοχεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 5 λίτρα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Κανονισμός του οργανισμού για την ασφάλεια των μεταφορών της Φινλανδίας σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κυβερνητικό διάταγμα σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (194/2002)

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–FI–2

Θέμα: Περιγραφή των κενών δεξαμενών στο παραστατικό μεταφοράς.

Νομική βάση: Οδηγία 2008/68/ΕΚ, άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 5, 5.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας:

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά σε βυτιοφόρα οχήματα ή μεταφορικές μονάδες που έχουν περισσότερες της μιας δεξαμενές.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Κατά τη μεταφορά κενών και ακαθάριστων βυτιοφόρων οχημάτων ή μεταφορικών μονάδων με μία ή περισσότερες δεξαμενές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με το σημείο 5.3.2.1.3, η τελευταία μεταφερόμενη ουσία που αναγράφεται στο παραστατικό μεταφοράς επιτρέπεται να είναι η ουσία με το χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Κανονισμός του οργανισμού για την ασφάλεια των μεταφορών της Φινλανδίας σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO-a-FI-3

Θέμα: Επισήμανση και σήμανση της μονάδας μεταφοράς εκρηκτικών.

Νομική βάση: Οδηγία 2008/68/ΕΚ, άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.2.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις για τη σήμανση της πινακίδας πορτοκαλί χρώματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Οι μονάδες μεταφοράς (συνήθως κλειστά φορτηγά) που μεταφέρουν μικρές ποσότητες εκρηκτικών (μέγιστου καθαρού βάρους 1 000 kg) σε λατομεία και εργοτάξια επιτρέπεται να φέρουν επισήμανση εμπρός και πίσω, με πινακίδα του υποδείγματος αριθ. 1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Κανονισμός του οργανισμού για την ασφάλεια των μεταφορών της Φινλανδίας σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

FR Γαλλία

RO–a–FR–2

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων προερχομένων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις ADR για τη μεταφορά αποβλήτων προερχόμενων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–FR–5

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με επιβατηγά οχήματα συγκοινωνιών (18).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορά επιβατών και επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πλην εκείνων της κλάσης 7 ως χειραποσκευών σε οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών: ισχύουν μόνον οι διατάξεις για τη συσκευασία, την επισήμανση των δεμάτων και την τοποθέτηση επισήμανσης σε αυτά, όπως ορίζεται στα σημεία 4.1, 5.2 και 3.4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Παρατηρήσεις: Στις χειραποσκευές επιτρέπονται μόνον επικίνδυνα εμπορεύματα για προσωπική ή ίδια επαγγελματική χρήση. Επιτρέπονται τα φορητά δοχεία αερίου για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα στην ποσότητα που τους είναι αναγκαία για ένα ταξίδι.

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

RO–a–FR–6

Θέμα: Μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό (18).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων, πλην εκείνων της κλάσης 7, για ίδιο λογαριασμό τα οποία δεν υπερβαίνουν τα όρια που αναγράφονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση του παραστατικού μεταφοράς που προβλέπει το 5.4.1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

RO–a–FR–7

Θέμα: Οδικές μεταφορές δειγμάτων χημικών ουσιών, μειγμάτων και ειδών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1 έως 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις, κατάταξη, ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων συσκευασμένων σε περιορισμένες ποσότητες, διατάξεις για τη χρήση των συσκευασιών και των δεξαμενών, διαδικασίες αποστολής, απαιτήσεις κατασκευής συσκευασίας, διατάξεις για τους όρους μεταφοράς, χειρισμού, φόρτωσης και εκφόρτωσης, απαιτήσεις για τον εξοπλισμό μεταφοράς και τις δραστηριότητες μεταφορών, απαιτήσεις για την κατασκευή και την έγκριση οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δείγματα χημικών ουσιών, μειγμάτων και ειδών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα και μεταφέρονται προς ανάλυση, στο πλαίσιο δραστηριότητας επιτήρησης της αγοράς, συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες. Πληρούν τους κανόνες σχετικά με τις μέγιστες ποσότητες εσωτερικών συσκευασιών, ανάλογα με το είδος του εκάστοτε επικίνδυνου εμπορεύματος. Η εξωτερική συσκευασία πληροί τις απαιτήσεις για τα συμπαγή πλαστικά κιβώτια (4H2, κεφάλαιο 6.1 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ). Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να φέρει την επισήμανση του σημείου 3.4.7 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και τη μνεία “Δείγμα προς ανάλυση” (στη γαλλική γλώσσα: “Echantillons destinés à l'analyse”). Η μεταφορά δεν υπόκειται στις διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση του σημείου 1.1.3 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ δεν προβλέπει τη μεταφορά δειγμάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων προς ανάλυση, που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές ή για λογαριασμό τους. Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς, η Γαλλία καθιέρωσε διαδικασία η οποία βασίζεται στο σύστημα που εφαρμόζεται για περιορισμένες ποσότητες με σκοπό την ασφάλεια μεταφοράς δειγμάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων. Επειδή δεν είναι πάντοτε εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων του πίνακα A, το ποσοτικό όριο για την εσωτερική συσκευασία καθορίσθηκε με πρακτικότερο τρόπο.

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2019

HU Ουγγαρία

RO–a–HU–1

Θέμα: Έγκριση της RO-a-DE-2

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

RO–a–HU–2

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK–4

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

IE Ιρλανδία

RO–a–IE–1

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του σημείου 5.4.0 της ADR για παραστατικό μεταφοράς παρασιτοκτόνων της κλάσης 3 της ADR, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στον αριθμό 2.2.3.3 ως παρασιτοκτόνα FT2 (σ.αν. < 23 °C) και της κλάσης 6.1 της ADR, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στον αριθμό 2.2.61.3 του καταλόγου ως υγρά παρασιτοκτόνα T6 (με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω των 23 °C), εφόσον οι ποσότητες των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στο σημείο 1.1.3.6 της ADR.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτείται παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται παραστατικό για τη μεταφορά παρασιτοκτόνων των κλάσεων 3 και 6.1 της ADR, εφόσον οι ποσότητες των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στο 1.1.3.6 της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Παρατηρήσεις: Άσκοπη και δαπανηρή απαίτηση για την τοπικού χαρακτήρα μεταφορά και παράδοση αυτών των παρασιτοκτόνων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–IE–4

Θέμα: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των σημείων 5.3, 5.4, 7 και από το παράρτημα B της ADR, για τη μεταφορά φιαλών αερίου ως μέσων διανομής υπό πίεση (για αναψυκτικά) όταν αυτά μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με τα αναψυκτικά (για τα οποία προορίζονται).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3, 5.4, 7 και παράρτημα B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Σήμανση των οχημάτων, υποχρεωτική τεκμηρίωση και διατάξεις σχετικές με τον εξοπλισμό μεταφοράς και τις δραστηριότητες μεταφορών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 5.3, 5.4, 7 και από το παράρτημα B της ADR, για τη μεταφορά φιαλών αερίου ως μέσων διανομής υπό πίεση για αναψυκτικά, όταν αυτές μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με τα αναψυκτικά (για τα οποία προορίζονται).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παράδοση δεμάτων αναψυκτικών, τα οποία δεν αποτελούν ουσίες υπαγόμενες στην ADR, μαζί με μικρές ποσότητες μικρών φιαλών των σχετικών μέσων διανομής υπό πίεση.

Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–IE–5

Θέμα: Για τις εγχώριες μεταφορές της Ιρλανδίας, εξαίρεση από τις απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμής δοχείων, καθώς και από τις διατάξεις για τη χρήση τους, που περιλαμβάνονται στα σημεία 6.2 και 4.1 της ADR για φιάλες και τύμπανα αερίου υπό πίεση της κλάσης 2, τα οποία έχουν μεταφερθεί με πολυτροπικές μεταφορές, ακόμη και διά θαλάσσης, με την προϋπόθεση ότι i) αυτές οι φιάλες και τα τύμπανα υπό πίεση έχουν κατασκευασθεί, δοκιμασθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, ii) αυτές οι φιάλες και τα τύμπανα υπό πίεση δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία αλλά επιστρέφονται ονομαστικά κενά στη χώρα προέλευσης του πολυτροπικού ταξιδιού, και iii) αυτές οι φιάλες και τα τύμπανα υπό πίεση διανέμονται τοπικά σε μικρές ποσότητες.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.4.2, 4.1 και 6.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις πολυτροπικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, για τη χρήση των φιαλών και των τυμπάνων αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 της ADR και για την κατασκευή και τη δοκιμή αυτών των φιαλών και τυμπάνων αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 της ADR.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι διατάξεις των σημείων 4.1 και 6.2 δεν ισχύουν για τις φιάλες και τα τύμπανα αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 υπό τον όρο ότι οι φιάλες και τα τύμπανα αερίου i) κατασκευάζονται και υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, ii) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, iii) μεταφέρονται στον παραλήπτη με πολυτροπικές μεταφορές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι θαλάσσιες, iv) η μεταφορά τους στον τελικό χρήστη συνίσταται από ένα μόνον ταξίδι, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στην ίδια ημέρα, από την επιχείρηση της (υπό iii)) πολυτροπικής μεταφοράς, v) δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία και επιστρέφονται ονομαστικά κενά στη χώρα από την οποία άρχισε η (υπό iii)) πολυτροπική μεταφορά, και vi) διανέμονται τοπικά στο κράτος προορισμού σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Τα αέρια που περιέχουν οι φιάλες και τα τύμπανα υπό πίεση είναι των προδιαγραφών που έχουν ζητήσει οι τελικοί χρήστες, οπότε χρειάζεται να εισάγονται εκτός περιοχής ADR. Ανάλογα με τη χρήση, αυτές οι ονομαστικά κενές φιάλες και τύμπανα αερίου υπό πίεση απαιτείται να επιστρέφονται στη χώρα προέλευσής τους, για να ξαναγεμισθούν με ειδικά προδιαγεγραμμένα αέρια — δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία ούτε σε κανένα άλλο μέρος της περιοχής ADR. Μολονότι δεν είναι σύμφωνα με την ADR, είναι σύμφωνα με τον κώδικα IMDG και έχουν γίνει δεκτά για τους σκοπούς του κώδικα αυτού. Η πολυτροπική μεταφορά, η οποία αρχίζει εκτός περιοχής ADR, ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, από όπου διανέμονται οι φιάλες και τα τύμπανα αερίου υπό πίεση προς τελική χρήση, τοπικά μέσα στην Ιρλανδία, σε μικρές ποσότητες. Η μεταφορά, μέσα στην Ιρλανδία, εμπίπτει στο τροποποιημένο άρθρο 6 παράγραφος 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–IE–6

Θέμα: Εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ σχετικά με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων (κάτω των ορίων που αναγράφονται στο σημείο 1.1.3.6) ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας των κωδικών κατάταξης 1.3G, 1.4G και 1.4S της κλάσης 1 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, τα οποία φέρουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ή UN 0507 της αντίστοιχης ουσίας, προς διάθεσή τους στους πλησιέστερους στρατώνες.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1, 2, 4, 5 και 6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις. Κατάταξη. Διατάξεις για τις συσκευασίες. Διατάξεις αποστολής. Κατασκευή και δοκιμή συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ σχετικά με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας, τα οποία φέρουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ή UN 0507 της αντίστοιχης ουσίας, προς μεταφορά τους στους πλησιέστερους στρατώνες, δεν εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι τηρείται η συμμόρφωση προς τις γενικές διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ για τις συσκευασίες και ότι το παραστατικό μεταφοράς περιέχει πρόσθετες πληροφορίες. Η παρέκκλιση ισχύει μόνο για τοπικού χαρακτήρα μεταφορές, προς τους πλησιέστερους στρατώνες, μικρών ποσοτήτων αυτών των ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας, προς ασφαλή τους διάθεση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων “ληγμένων” θαλάσσιων ειδών πυροτεχνουργίας, ειδικά από ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και προμηθευτές πλοίων, με σκοπό την ασφαλή τους διάθεση σε στρατώνες, δημιούργησε προβλήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις συσκευασίας. Η παρέκκλιση ισχύει για τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων (κάτω εκείνων που προδιαγράφονται στο σημείο 1.1.3.6), και περιλαμβάνει όλους τους αριθμούς UN που έχουν αποδοθεί για θαλάσσια είδη πυροτεχνουργίας.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

RO–a–IE–7

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK–4

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: —

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2022

PT Πορτογαλία

RO-a-PT-3

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK–4

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: —

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2022

SE Σουηδία

RO-a-SE-1

Θέμα: Έγκριση της RO-a-FR-7

Νομική βάση: Οδηγία 2008/68/ΕΚ, άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) (μικρές ποσότητες)

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1 έως 9.

Περιεχόμενο της οδηγίας:

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2022

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RO–a–UK–1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας, όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες (E1).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Οι περισσότερες απαιτήσεις της ADR.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά υλικών της κλάσης 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού. (Φωτεινά αντικείμενα προοριζόμενα να φοριούνται από άτομα· σε έκαστο όχημα ή σιδηροδρομικό όχημα κατ' ανώτατο όριο 500 ανιχνευτές καπνού για οικιακή χρήση, με μεμονωμένη δόση που δεν υπερβαίνει τα 40 kBq· ή σε έκαστο όχημα ή σιδηροδρομικό όχημα κατ' ανώτατο όριο πέντε φωτεινές συσκευές αερίου τριτίου, με μεμονωμένη δόση που δεν υπερβαίνει τα 10 GBq).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται πλέον όταν ενσωματωθούν στην ADR τροποποιήσεις παρεμφερείς με τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (“IAEA”).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση παραστατικού μεταφοράς για ορισμένες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων (πλην της κλάσης 7), όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.3.6 (E2).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6.2 και 1.1.3.6.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις από ορισμένες απαιτήσεις για ορισμένες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται παραστατικό μεταφοράς για περιορισμένες ποσότητες, εκτός εάν αυτές αποτελούν μέρος μεγαλύτερου φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση είναι κατάλληλη για τις εγχώριες μεταφορές, στις οποίες δεν χρειάζεται πάντοτε παραστατικό μεταφοράς όταν πρόκειται για τοπική διανομή.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–3

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση να διαθέτουν πυροσβεστικό εξοπλισμό τα οχήματα που μεταφέρουν υλικά χαμηλής ραδιενέργειας (E4).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.1.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση να διαθέτουν τα οχήματα πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Αίρεται η απαίτηση για πυροσβεστικό εξοπλισμό όταν μεταφέρονται μόνον εξαιρούμενες συσκευασίες (UN 2908, 2909, 2910 και 2911).

Περιορίζει την απαίτηση όταν πρόκειται για τη μεταφορά μικρού μόνο αριθμού συσκευασιών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά πυροσβεστικού εξοπλισμού στην πράξη δεν σχετίζεται με τη μεταφορά των UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, τα οποία συνήθως μεταφέρονται με μικρά οχήματα.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–4

Θέμα: Διανομή εμπορευμάτων σε εσωτερικές συσκευασίες σε σημεία λιανικής πώλησης ή χρήσης (εξαιρουμένων των κλάσεων 1, 4.2, 6.2 και 7) από τοπικές αποθήκες διανομής σε σημεία λιανικής πώλησης ή χρήσης και από σημεία λιανικής πώλησης σε τελικούς χρήστες (N1).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται να φέρουν οι συσκευασίες επισήμανση RID/ADR ή UN ή άλλο σήμα, εφόσον περιέχουν προϊόντα από τα οριζόμενα στο Schedule 3.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις της ADR δεν αρμόζουν για τα τελικά στάδια μεταφοράς από την αποθήκη στον λιανοπωλητή ή τον χρήστη ή από τον λιανοπωλητή στον τελικό χρήστη. Σκοπός της παρέκκλισης είναι να επιτραπούν οι συσκευασίες εμπορευμάτων σε εσωτερικά δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία για τη λιανική διανομή κατά το τελικό στάδιο της τοπικής διανομής τους.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–5

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική “μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς” για εμπορεύματα της κλάσης 1 των κατηγοριών 1 και 2 του πίνακα στο 1.1.3.6.3 (N10).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: σημεία 1.1.3.6.3 και 1.1.3.6.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις σχετικές με τις ποσότητες που μεταφέρονται ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορίζει κανόνες σχετικά με τις εξαιρέσεις για περιορισμένες ποσότητες και τη μεικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Παρατηρήσεις: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια ποσότητας, ήτοι “50” για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 1 και “500” για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 2. Για τον υπολογισμό των μεικτών φορτίων, να επιτραπούν πολλαπλασιαστικοί συντελεστές “20” για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 1 και “2” για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 2.

Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–6

Θέμα: Αύξηση της μέγιστης καθαρής μάζας εκρηκτικών ειδών επιτρεπόμενων σε οχήματα EX/II (N13).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.5.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για τις μεταφερόμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Περιορισμοί για τις μεταφερόμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Παρατηρήσεις: Οι κανονισμοί του ΗΒ επιτρέπουν μέγιστη καθαρή μάζα 5 000 kg σε οχήματα του τύπου II για τις ομάδες συμβατότητας 1.1C, 1.1D, 1.1E και 1.1 J.

Πολλά είδη της κλάσης 1.1C, 1.1D, 1.1E και 1.1J που διακινούνται στην Ένωση είναι μεγάλα ή χύδην και υπερβαίνουν το μήκος των 2,5 m. Πρόκειται κυρίως για εκρηκτικά στρατιωτικής χρήσης. Οι περιορισμοί κατασκευής των οχημάτων EX/III (τα οποία απαιτείται να είναι κλειστά) καθιστούν δύσκολη τη φορτοεκφόρτωση των ειδών αυτών. Για ορισμένα είδη θα ήταν απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης και στα δύο άκρα της μετακίνησης. Στην πράξη, ο εξοπλισμός αυτός είναι σπάνιος. Υπάρχουν λίγα οχήματα EX/III σε χρήση στο ΗΒ και θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό για τη βιομηχανία να απαιτηθεί η κατασκευή πιο εξειδικευμένων οχημάτων EX/III για τη μεταφορά αυτών των εκρηκτικών.

Στο ΗΒ, τα στρατιωτικής χρήσεως εκρηκτικά μεταφέρονται κυρίως από μεταφορείς του εμπορίου, οι οποίοι ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν την εξαίρεση για τα στρατιωτικά οχήματα που προβλέπει η οδηγία 2008/68/ΕΚ. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το ΗΒ έχει επιτρέψει τη μεταφορά έως 5 000 kg αυτών των ειδών με οχήματα EX/II. Το όριο αυτό δεν αρκεί πάντα διότι ένα είδος μπορεί να περιέχει εκρηκτικά άνω των 1 000 kg.

Από το 1950 υπήρξαν μόνο δύο περιστατικά (και τα δύο στη δεκαετία του '50) με ισχυρή εκρηκτική ύλη βάρους άνω των 5 000 kg. Τα περιστατικά οφείλονταν σε πυρκαγιά σε ελαστικό και σε υπερθέρμανση του συστήματος εξάτμισης το οποίο προκάλεσε ανάφλεξη του καλύμματος. Η πυρκαγιά θα μπορούσε να προκληθεί και με μικρότερο φορτίο. Δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί.

Η πείρα δείχνει ότι, εάν τα εκρηκτικά είδη συσκευασθούν σωστά, είναι απίθανο να αναφλεγούν λόγω κρούσης, π.χ. από σύγκρουση του οχήματος. Τα στοιχεία εκθέσεων στρατιωτικών δραστηριοτήτων και τα δεδομένα από δοκιμές πρόσκρουσης βλημάτων δείχνουν ότι για την ανάφλεξη των εκρηκτικών χρειάζεται ταχύτητα κρούσης μεγαλύτερη από εκείνη που δημιουργείται με δοκιμαστική πτώση από ύψος 12 μέτρων.

Τα ισχύοντα δεδομένα ασφαλείας δεν θίγονται.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–7

Θέμα: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις επιτήρησης μικρών ποσοτήτων ορισμένων εμπορευμάτων της κλάσης 1 (N12).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.4 και 8.5 S1(6).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις επιτήρησης των οχημάτων μεταφοράς ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Προβλέπει την ασφαλή στάθμευση και εποπτικούς μηχανισμούς αλλά δεν απαιτεί τη συνεχή επιτήρηση ορισμένων φορτίων της κλάσης 1, όπως ορίζει το 8.5 S1(6) της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις επιτήρησης κατά την ADR δεν είναι πάντοτε εφικτές σε εθνικό επίπεδο.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–8

Θέμα: Χαλάρωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών και τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, με άμαξες, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.1 και 7.5.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μεικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Παρατηρήσεις: Το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή θα έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι “έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέσουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύσουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά”.

Παραδείγματα παραλλαγών που το ΗΒ ίσως επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

1.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ή 0361 επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα που υπάγονται στον κωδικό UN 1942. Η ποσότητα εμπορευμάτων UN 1942 που επιτρέπεται προς μεταφορά προσομοιώνεται με εκρηκτικό 1.1D.

2.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ή 0453 επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των μολυσματικών και των τοξικών ουσιών) της κατηγορίας 2 ή μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εμπορευμάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.

3.

Τα εκρηκτικά 1.4G επιτρέπεται να μεταφέρονται μαζί με εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών στο ίδιο όχημα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

4.

Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 επιτρέπεται να μεταφέρονται με εκρηκτικά είδη των ομάδων συμβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–a–UK–9

Θέμα: Εναλλακτική λύση αντί των πινακίδων χρώματος πορτοκαλί για μικρές αποστολές ραδιενεργών υλικών με μικρά οχήματα.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση τοποθέτησης πινακίδων χρώματος πορτοκαλί σε μικρά οχήματα μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλιση εγκεκριμένη σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή. Η παρέκκλιση που ζητείται είναι:

Τα οχήματα πρέπει είτε:

α)

να φέρουν ανηρτημένη ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5.3.2 της συμφωνίας ADR· ή

β)

όταν πρόκειται για οχήματα τα οποία μεταφέρουν λιγότερες από δέκα συσκευασίες με μη σχάσιμα υλικά ή με σχάσιμα υλικά εξαιρουμένων των ραδιενεργών υλικών και εφόσον το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς των συσκευασιών αυτών δεν υπερβαίνει το 3, ως εναλλακτική λύση να επιτρέπεται να φέρουν ειδοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO-a-UK-10

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων προερχομένων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Όλες οι διατάξεις.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 για τη μεταφορά αποβλήτων προερχόμενων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Η παρούσα παρέκκλιση πρόκειται να εκδοθεί με βάση The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2017

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

BE Βέλγιο

RO–bi–BE–4

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δεξαμενές με σκοπό την καύση τους.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κατά παρέκκλιση του πίνακα στο 3.2 επιτρέπεται η χρήση δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων με κωδικό δεξαμενών L4BH αντί του L4DH για τη μεταφορά υγρών εμπορευμάτων που αντιδρούν με το νερό, τοξικών, III, μη προδιαγραφόμενα αλλού υπό ορισμένες συνθήκες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Dérogation 01 — 2002.

Παρατηρήσεις: Ο κανονισμός αυτός επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μικρές αποστάσεις.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–5

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.2, 5.4, 6.1 (παλαιός κανονισμός: A5, 2X14, 2X12).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, επισήμανση και απαιτήσεις για τη συσκευασία.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Αντί τα απόβλητα να κατατάσσονται σύμφωνα με την ADR, χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες (εύφλεκτοι διαλύτες, επιχρίσματα, οξέα, συσσωρευτές κ.λπ.) για να αποφεύγονται επικίνδυνες αντιδράσεις μέσα στην ίδια ομάδα. Οι απαιτήσεις για την κατασκευή συσκευασιών είναι λιγότερο περιοριστικές.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Παρατηρήσεις: Ο κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στη μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσής τους.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–6

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–5.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–7

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–8

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–UK–2.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2020

RO–bi–BE–9

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–3.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018

RO–bi–BE–10

Θέμα: Μεταφορές σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μέσω του δημοσίου οδικού δικτύου.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις αφορούν τα έγγραφα, τη σήμανση και την επισήμανση των συσκευασιών και το πιστοποιητικό οδηγού.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Παρατηρήσεις: Στον κάτωθι κατάλογο αναφέρονται ο αριθμός παρέκκλισης στην εθνική νομοθεσία, η επιτρεπόμενη απόσταση και τα σχετικά επικίνδυνα εμπορεύματα.

παρέκκλιση 2-2001

:

300 m (κλάσεις 3, 6.1 και 8) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 6-2004

:

5 km κατ' ανώτατο όριο (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 7-2005

:

διέλευση από το οδικό δίκτυο (UN 1202) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 1-2006

:

600 m (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 13-2007

:

8 km (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 2-2009

:

350 m (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 3-2009

:

4,5 km κατ' ανώτατο όριο (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 5-2009

:

4,5 km κατ' ανώτατο όριο (χημικά σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

παρέκκλιση 9-2009

:

20 km κατ' ανώτατο όριο (κλάση 2 σε συσκευασίες) — Ημερομηνία λήξης: 9 Σεπτεμβρίου 2015

παρέκκλιση 16-2009

:

200 m (IBC) — Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018

Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018

DE Γερμανία

RO–bi–DE–1

Θέμα: Απάλειψη ορισμένων μνειών στο παραστατικό μεταφοράς (n2).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιεχόμενα του παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις εκτός των κλάσεων 1 (πλην της 1.4S), 5.2 και 7:

Δεν απαιτείται στο παραστατικό μεταφοράς μνεία:

α)

του παραλήπτη, εάν πρόκειται για τοπική διανομή (εξαιρουμένου του πλήρους φορτίου και της μεταφοράς σε ορισμένες διαδρομές)·

β)

της ποσότητας και των τύπων των συσκευασιών, εφόσον δεν ισχύει το 1.1.3.6 και εφόσον το όχημα πληροί όλες τις διατάξεις των παραρτημάτων A και Β·

γ)

για τις κενές ακαθάριστες δεξαμενές αρκεί το παραστατικό μεταφοράς του τελευταίου φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Παρατηρήσεις: Η εφαρμογή όλων των διατάξεων θα ήταν πρακτικά ανέφικτη για ορισμένα είδη διακίνησης.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Επιτροπή με τον αριθμό 22 (υπαγόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DE–3

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και σήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: Συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα και IBC· τα απόβλητα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 6*.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DE–4

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–BE–1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: —

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2017

RO–bi–DE–5

Θέμα: Τοπικές μεταφορές των υπαγόμενων στο UN 3343 (μείγμα νιτρογλυκερίνης, απευαισθητοποιημένο, υγρό, εύφλεκτο, μη προδιαγραφόμενο άλλως, με μέγιστη περιεκτικότητα νιτρογλυκερίνης κατά μάζα 30 %) σε δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια, κατά παρέκκλιση του υποτμήματος 4.3.2.1.1 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2, 4.3.2.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη χρήση δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων

Περιεχόμενο των εθνικών νομικών διατάξεων: τοπικές μεταφορές νιτρογλυκερίνης (UN 3343) σε δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια, σε μικρές αποστάσεις, τηρουμένης της συμμόρφωσης με τους κατωτέρω όρους:

1.   Απαιτήσεις για δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια

1.1.

Επιτρέπεται η χρήση μόνον ειδικά προς τον σκοπό αυτό επιτρεπόμενων δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία κατά τα άλλα ανταποκρίνονται στις διατάξεις για την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την έγκριση του μοντέλου κατασκευής, τις δοκιμές, την επισήμανση και τη λειτουργία σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.8 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

1.2.

Ο μηχανισμός κλεισίματος των δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να έχει σύστημα αποσυμπίεσης το οποίο να μειώνει την εσωτερική πίεση κατά 300 kPa (3 bar) άνω της κανονικής πίεσης και κατά τον τρόπο αυτόν αποσυμπιέζει με άνοιγμα στο επάνω μέρος με επιφάνεια αποσυμπίεσης τουλάχιστον 135 cm2 (διαμέτρου 132 mm). Το άνοιγμα δεν επιτρέπεται να ξανακλείνει μετά την ενεργοποίησή του. Ως συσκευή ασφαλείας επιτρέπεται η χρήση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων με την ίδια συμπεριφορά ενεργοποίησης και αντίστοιχη επιφάνεια αποσυμπίεσης. Ο τύπος κατασκευής της συσκευής ασφαλείας πρέπει να έχει υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμή τύπου και να έχει έγκριση τύπου από την αρμόδια αρχή.

2.   Επισήμανση

Κάθε δεξαμενή-εμπορευματοκιβώτιο πρέπει να επισημαίνεται και στις δύο πλευρές του με ετικέτες επικινδυνότητας σύμφωνα με το μοντέλο 3 του υποτμήματος 5.2.2.2.2 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

3.   Διατάξεις λειτουργίας

3.1.

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι, κατά τη μεταφορά, η νιτρογλυκερίνη είναι ισοκατανεμημένη στο μέσο απευαισθητοποίησης και ότι δεν επέρχεται διαχωρισμός.

3.2.

Κατά τη φορτοεκφόρτωση δεν επιτρέπεται η παραμονή εντός ή επί του οχήματος, εκτός για τη λειτουργίας του εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης.

3.3.

Στον τόπο εκφόρτωσης, οι δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι εντελώς άδειες. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να στεγανοποιούνται μέχρι την εκ νέου πλήρωσή τους.

Αρχική παραπομπή στις εθνικές νομικές διατάξεις: παρέκκλιση Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για τοπικές οδικές μεταφορές δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων σε μικρές αποστάσεις εντασσόμενες σε βιομηχανική διαδικασία μεταξύ δύο μόνιμων εγκαταστάσεων παραγωγής. Για την παρασκευή φαρμακευτικού προϊόντος, η μονάδα παραγωγής A παραδίδει, για μεταφορά σύμφωνη με τους κανόνες, δεξαμενή-εμπορευματοκιβώτιο με 600 l διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο (UN 1866), της ομάδας συσκευασιών II, στη μονάδα παραγωγής B, όπου προστίθεται διάλυμα νιτρογλυκερίνης και γίνεται η μείξη, από την οποία προκύπτει κολλώδες μείγμα από νιτρογλυκερίνη, απευαισθητοποιημένο, υγρό, εύφλεκτο, μη προδιαγραφόμενο άλλως, με μέγιστη περιεκτικότητα νιτρογλυκερίνης κατά μάζα 30 % (UN 3343) προς περαιτέρω χρήση. Η μεταφορά επιστροφής της ουσίας αυτής στη μονάδα παραγωγής A πραγματοποιείται επίσης με τις προαναφερθείσες δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια, οι οποίες έχουν επί τούτου ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη μεταφορά και φέρουν τον κωδικό δεξαμενών L10DN.

Τέλος χρόνου ισχύος: 30 Ιουνίου 2022

RO–bi–DE–6

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DE–7

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–BE–10.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης: 20 Μαρτίου 2021

DK Δανία

RO–bi–DK–1

Θέμα: UN 1202, 1203, 1223 και κλάση 2 — χωρίς παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτείται παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τη μεταφορά πετρελαιοειδών της κλάσης 3, UN 1202, 1203 και 1223 και αερίων της κλάσης 2 με σκοπό τη διανομή τους (εμπορεύματα προς παράδοση σε δύο ή περισσότερους παραλήπτες και παραλαβή επιστρεπτέων εμπορευμάτων σε παρόμοιες καταστάσεις), δεν απαιτείται παραστατικό μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι οι γραπτές οδηγίες, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της ADR, περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό UN, την ονομασία και την κλάση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Παρατηρήσεις: Ο λόγος της εν λόγω εθνικής παρέκκλισης είναι η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα π.χ. στην εταιρεία πετρελαιοειδών που τον χρησιμοποιεί να διαβιβάζει συνεχώς στα οχήματα πληροφορίες για τους πελάτες της. Επειδή οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες στην αρχή της μεταφοράς και διαβιβάζονται στο όχημα κατά τη διάρκειά της, δεν είναι δυνατόν —πριν από την έναρξη της μεταφοράς— να συνταχθούν τα παραστατικά μεταφοράς. Αυτό το είδος μεταφορών περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές.

Παρέκκλιση για τη Δανία για παρεμφερή διάταξη βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DK–2

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DK–3

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–UK–1

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–DK–4

Θέμα: Οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ορισμένων κλάσεων που έχουν αποκομισθεί από νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς παρακείμενα σημεία συλλογής αποβλήτων ή μονάδες ενδιάμεσης επεξεργασίας προς τελική τους διάθεση.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1 έως 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις, διατάξεις κατάταξης, ειδικές διατάξεις, διατάξεις συσκευασίας, διαδικασίες αποστολής, απαιτήσεις για την κατασκευή και τη δοκιμή συσκευασιών, διατάξεις για τους όρους μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης και χειρισμού, απαιτήσεις για τα πληρώματα, τον εξοπλισμό, τη λειτουργία και τα έγγραφα των οχημάτων και απαιτήσεις για την κατασκευή και την έγκριση οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν αποκομισθεί από νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτρέπεται υπό ορισμένους όρους έως παρακείμενα σημεία συλλογής αποβλήτων ή μονάδες ενδιάμεσης επεξεργασίας προς τελική τους διάθεση. Άλλες διατάξεις πρέπει να πληρούνται ανάλογα με τον χαρακτήρα και τους κινδύνους της μεταφοράς· όπως η ποσότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων ανά εσωτερική συσκευασία, ανά εξωτερική συσκευασία ή/και ανά μονάδα μεταφοράς, και κατά πόσον η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι επικουρική της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Παρατηρήσεις: Οι αρμόδιοι και οι επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όταν τα απόβλητα που ενδεχομένως περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταφέρονται από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις σε παρακείμενα σημεία συλλογής προς τελική τους διάθεση. Τα απόβλητα είναι συνήθως συσκευασίες που αρχικά μεταφέρθηκαν σύμφωνα με την εξαίρεση του υποτμήματος 1.1.3.1 στοιχείο γ) του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή/και προορίζονταν για λιανική πώληση. Ωστόσο, η εξαίρεση 1.1.3.1 στοιχείο γ) δεν ισχύει για τη μεταφορά αποβλήτων σε σημεία συλλογής αποβλήτων, και οι διατάξεις του κεφαλαίου 3.4 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ δεν είναι κατάλληλες για τη μεταφορά αποβλήτων εσωτερικών συσκευασιών.

Ημερομηνία λήξης: 1 Ιανουαρίου 2019

EL Ελλάδα

RO–bi–EL–1

Θέμα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις ασφαλείας για τις μόνιμες δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), που έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001, για τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την έγκριση τύπου, τις επιθεωρήσεις, τις δοκιμές, τη σήμανση σταθερών δεξαμενών (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών σε κινητά αμαξώματα, με περιβλήματα από μεταλλικά υλικά, οχήματα συσσωρευτές και MEGCs.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταβατική διάταξη: Οι σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οι δεξαμενές-εμπορευματοκιβώτια που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1985 και 31ης Δεκεμβρίου 2001 επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται. Η παρούσα μεταβατική διάταξη αφορά οχήματα μεταφοράς των εξής επικίνδυνων υλικών (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Προϋπόθεση είναι να πρόκειται για μικρές ποσότητες ή για τοπικές μεταφορές με οχήματα ταξινομημένα την εν λόγω περίοδο. Η παρούσα μεταβατική διάταξη θα ισχύσει για τα βυτιοφόρα οχήματα που έχουν προσαρμοσθεί σύμφωνα με τα εξής:

1.

Παράγραφοι της ADR για την επιθεώρηση και τις δοκιμές: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Ελάχιστο πάχος κελύφους 3 mm για τις δεξαμενές με χωρητικότητα του διαμερίσματος του κελύφους έως 3 500 l και πάχος μαλακού χάλυβα τουλάχιστον 4 mm για δεξαμενές με διαμερίσματα χωρητικότητας έως 6 000 l, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το πάχος των χωρισμάτων.

3.

Εάν το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο, οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για το πάχος και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που απορρέουν από τα τεχνικά σχέδια που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές της χώρας όπου είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τεχνικά σχέδια, οι δεξαμενές πληρούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Οι δεξαμενές πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων περιθωρίου 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), της παραγράφου 6.8.2.2 στις υποπαραγράφους 6.8.2.2.1 και 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Πιο συγκεκριμένα, τα βυτιοφόρα οχήματα μάζας κάτω των 4 t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές μόνον πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2002, εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον τροποποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο περιθωρίου 211.127 (5)β4 (6.8.2.1.20).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Απαιτήσεις για την κατασκευή, τον εξοπλισμό, τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές σταθερών δεξαμενών (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών σε κυκλοφορία, για ορισμένες κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων).

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2017

RO-bi–EL–2

Θέμα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχημάτων όσον αφορά οχήματα προοριζόμενα για τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η παρέκκλιση αφορά οχήματα προοριζόμενα για τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (κατηγορίες UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 και 3257), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Τα οχήματα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σημείου 9 (σημεία 9.2.1 έως 9.2.6) του παραρτήματος B της οδηγίας 94/55/ΕΚ με τις εξής εξαιρέσεις.

Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του σημείου 9.2.3.2 απαιτείται μόνον εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο εκ κατασκευής με σύστημα απεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS)· πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα συνεχούς πέδησης, όπως ορίζεται στο σημείο 9.2.3.3.1. χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των σημείων 9.2.3.3.2. και 9.2.3.3.3.

Η ηλεκτρική σύνδεση με τον ταχογράφο πρέπει να είναι εφοδιασμένη με φράγμα ασφαλείας απευθείας συνδεδεμένο με τον συσσωρευτή (παράγραφος περιθωρίου 220 514) και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του μηχανισμού για την ανύψωση του άξονα του φορείου πρέπει να τοποθετείται εκεί όπου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από τον κατασκευαστή του οχήματος και να προστατεύεται με κατάλληλα σφραγισμένο περίβλημα (παράγραφος περιθωρίου 220 517).

Ειδικά τα βυτιοφόρα μέγιστης μάζας κάτω των 4 τόνων για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN: 1202) πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 και 9.2.4.5. αλλά όχι αναγκαστικά των υπολοίπων παραγράφων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Ο αριθμός των οχημάτων που προαναφέρθηκαν είναι μικρός, εάν συγκριθεί με τον συνολικό αριθμό των ήδη ταξινομημένων οχημάτων, και επιπλέον πρόκειται για οχήματα που προορίζονται μόνο για τοπικές μεταφορές. Η μορφή της ζητούμενης παρέκκλισης, το μέγεθος του συγκεκριμένου στόλου οχημάτων και ο τύπος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν δημιουργούν πρόβλημα οδικής ασφάλειας.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2016

ES Ισπανία

RO–bi–ES-2

Θέμα: Ειδικός εξοπλισμός για τη διανομή άνυδρης αμμωνίας.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.8.2.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας των περιεχομένων σε περίπτωση βλάβης στα εξωτερικά εξαρτήματα (σωλήνες, πλευρικές συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική βαλβίδα διακοπής και η έδρασή της θα προστατεύονται έναντι του κινδύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών καταπονήσεων ή θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να τις αντέχουν. Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης (περιλαμβανομένων των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτικών πωμάτων (εάν υπάρχουν) πρέπει να ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται στη γεωργία για τη διανομή και τη χρήση της άνυδρης αμμωνίας, οι οποίες τέθηκαν σε χρήση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 μπορούν να εξοπλίζονται με εξωτερικές, και όχι εσωτερικές, διατάξεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές προσφέρουν προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη των τοιχωμάτων της δεξαμενής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Παρατηρήσεις: Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, οι δεξαμενές με εξωτερικές διατάξεις ασφαλείας χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά στη γεωργία για την απευθείας χρήση της άνυδρης αμμωνίας στους αγρούς. Διάφορες δεξαμενές του είδους αυτού χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Σπάνια κυκλοφορούν φορτωμένες στο οδικό δίκτυο και χρησιμοποιούνται μόνο για τη λίπανση σε μεγάλα αγροκτήματα.

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

FI Φινλανδία

RO–bi–FI–1

Θέμα: Τροποποίηση των πληροφοριών στο παραστατικό μεταφοράς για τις εκρηκτικές ουσίες.

Νομική βάση: Οδηγία 2008/68/ΕΚ, άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.2.1 στοιχείο α)

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδικές διατάξεις για την κλάση 1.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Στο παραστατικό μεταφοράς, επιτρέπεται να αναγράφεται ο αριθμός πυροκροτητών (1 000 πυροκροτητές αντιστοιχούν σε 1 kg εκρηκτικά) αντί της πραγματικής καθαρής μάζας εκρηκτικών ουσιών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Κανονισμός του οργανισμού για την ασφάλεια των μεταφορών της Φινλανδίας σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις:

Θεωρείται ότι οι πληροφορίες αρκούν εφόσον πρόκειται για εθνικές μεταφορές. Η παρέκκλιση χρησιμεύει κυρίως στη βιομηχανία εκρηκτικών για τις τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–FI-3

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–DE–1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

FR Γαλλία

RO–bi–FR–1

Θέμα: Χρήση του ναυτιλιακού εγγράφου ως παραστατικού μεταφοράς για τις μεταφορές μικρών αποστάσεων μετά την εκφόρτωση του πλοίου.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στο παραστατικό μεταφοράς για τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Το ναυτιλιακό έγγραφο χρησιμοποιείται ως παραστατικό μεταφοράς εντός ακτίνας 15 km.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–FR–3

Θέμα: Μεταφορά σταθερών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) (18).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά σταθερών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) υπόκειται σε ειδικούς κανόνες. Ισχύει μόνο για μικρές αποστάσεις.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO-bi-FR-4

Θέμα: Έγκριση της Ro-bi-UK-2.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2022

HU Ουγγαρία

RO–bi-HU-1

Θέμα: Έγκριση της RO-bi-SE-3.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

IE Ιρλανδία

RO–bi–IE–3

Θέμα: Εξαίρεση για να επιτραπεί η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, για τα οποία ισχύει η ειδική διάταξη CV1 στο 7.5.11 ή η S1 στο 8.5, σε δημόσιους χώρους χωρίς την ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5 και 8.5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πρόσθετες διατάξεις για τη φορτοεκφόρτωση και τη διακίνηση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται χωρίς την ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών, κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων του 7.5.11 ή του 8.5.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Για τις εγχώριες μεταφορές, η διάταξη αυτή προκαλεί πολύ δαπανηρή επιβάρυνση στις αρμόδιες αρχές.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–IE–6

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του 4.3.4.2.2, η οποία απαιτεί οι εύκαμπτοι σωλήνες πλήρωσης και εκκένωσης που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με το κύτος του βυτιοφόρου οχήματος να είναι άδειοι κατά τη μεταφορά.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.3

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χρήση βυτιοφόρων οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τα τύμπανα περιέλιξης εύκαμπτων σωλήνων (συμπεριλαμβανομένων των σταθερών αγωγών που συνδέονται με αυτούς), που είναι προσαρτημένα στα βυτιοφόρα οχήματα λιανικής διανομής πετρελαιοειδών με αναγνωριστικούς αριθμούς UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 και UN 1978 δεν απαιτείται να είναι άδεια κατά την οδική μεταφορά, εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του περιεχομένου τους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Τα τύμπανα περιέλιξης εύκαμπτων σωλήνων για τα βυτιοφόρα οχήματα παράδοσης πετρελαιοειδών στα νοικοκυριά πρέπει να παραμένουν πάντοτε πλήρη ακόμη και κατά τη μεταφορά. Το σύστημα εκκένωσης είναι γνωστό ως σύστημα «υγρής γραμμής», το οποίο απαιτεί ο μετρητής και ο εύκαμπτος σωλήνας του βυτιοφόρου να είναι γεμάτοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πελάτης θα παραλάβει την ορθή ποσότητα προϊόντος.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–IE–7

Θέμα: Εξαίρεση από ορισμένες απαιτήσεις των 5.4.0, 5.4.1.1.1 και 7.5.11 της ADR για τη χύδην μεταφορά λιπάσματος νιτρικού αμμωνίου αριθμού UN 2067 από τους λιμένες στους παραλήπτες.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.0, 5.4.1.1.1 και 7.5.11.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση ανεξάρτητου παραστατικού μεταφοράς με την ορθή συνολική ποσότητα του συγκεκριμένου φορτίου για κάθε ταξίδι· και απαίτηση καθαρισμού του οχήματος πριν και μετά το ταξίδι.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Προτεινόμενη παρέκκλιση για να επιτραπούν τροποποιήσεις των απαιτήσεων της ADR σχετικά με το παραστατικό μεταφοράς και τον καθαρισμό του οχήματος· σκοπός είναι να ληφθούν υπόψη πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ειδών χύδην από τον λιμένα στον παραλήπτη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Οι διατάξεις της ADR προβλέπουν α) ανεξάρτητο παραστατικό μεταφοράς, όπου αναγράφεται η συνολική μάζα των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται για το συγκεκριμένο φορτίο, και β) την ειδική διάταξη “CV24” σχετικά με τον καθαρισμό για κάθε φορτίο που μεταφέρεται από τον λιμένα στον παραλήπτη κατά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην. Εφόσον η μεταφορά είναι τοπική και αφορά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην που συνεπάγεται πολλά φορτία μεταφοράς (την ίδια ημέρα ή τις επόμενες ημέρες) της ίδιας ουσίας από το πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην στον παραλήπτη, ένα και μόνον παραστατικό μεταφοράς, με την κατά προσέγγιση συνολική μάζα κάθε φορτίου, πρέπει να αρκεί και να μην χρειάζεται η απαίτηση της ειδικής διάταξης “CV24”.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO-bi-IE-8

Θέμα: Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων και άλλου οχήματος σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις, ή μεταξύ δύο μερών ιδιωτικών εγκαταστάσεων σε άμεση μεταξύ τους γειτνίαση αλλά διαχωριζόμενων από δημόσιο οδικό άξονα.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μη εφαρμογή των κανονισμών εφόσον χρησιμοποιείται όχημα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

α)

μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων και άλλου οχήματος σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις αυτές ή

β)

μεταξύ δύο τμημάτων ιδιωτικών εγκαταστάσεων σε άμεση μεταξύ τους εγγύτητα, αλλά διαχωριζόμενων ίσως από οδικό δίκτυο,

υπό τον όρο ότι η μεταφορά πραγματοποιείται με τη συντομότερη διαδρομή.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Παρατηρήσεις: Διάφορες καταστάσεις είναι δυνατόν να προκύψουν όταν μεταφέρονται εμπορεύματα μεταξύ δύο τμημάτων ιδιωτικών εγκαταστάσεων ή μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων και συναφούς οχήματος που διαχωρίζονται από οδικό άξονα. Αυτή η μορφή μεταφοράς δεν συνιστά μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων υπό τη συνήθη έννοια και, κατά συνέπεια, οι κανονισμοί που αφορούν τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται. Βλέπε επίσης RO-bi-SE-3 και RO-bi-UK-1.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020

NL Κάτω Χώρες

RO–bi–NL–13

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2015.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 και 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις για ορισμένες ποσότητες· ειδικές διατάξεις· χρήση συσκευασίας· χρήση υπερσυσκευασίας· τεκμηρίωση· κατασκευή και δοκιμή συσκευασίας· φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμός· επάνδρωση· εξοπλισμός· εκμετάλλευση· οχήματα και έγγραφα· κατασκευή και έγκριση οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Διατάξεις για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων αποκομιζόμενων επικίνδυνων οικιακών απορριμμάτων, καθώς και επικίνδυνων οικιακών απορριμμάτων από επιχειρήσεις, τα οποία αποκομίζονται συσκευασμένα σε κατάλληλες συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας 60 λίτρων. Λόγω των μικρών ποσοτήτων σε κάθε περίπτωση και της ποικίλης φύσης των διαφόρων ουσιών, δεν είναι δυνατόν η μεταφορά να διεξάγεται με πλήρη τήρηση των κανόνων ADR. Έτσι, με βάση το καθεστώς που προαναφέρθηκε, ορίζεται απλουστευμένη λύση η οποία αποκλίνει από ορισμένες διατάξεις της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2015.

Παρατηρήσεις: Το πρόγραμμα καθορίσθηκε για να επιτραπεί στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να εναποθέτουν μικρές ποσότητες χημικών αποβλήτων σε συγκεκριμένα σημεία. Οι συγκεκριμένες ουσίες συνίστανται επομένως σε υπολείμματα, π.χ. βαφών. Το μέγεθος του κινδύνου ελαχιστοποιείται με την επιλογή του μεταφορικού μέσου και, μεταξύ άλλων, με τη χρήση ειδικών στοιχείων μεταφοράς και της υπόδειξης “απαγορεύεται το κάπνισμα”, καθώς και αναλάμποντος κίτρινου λαμπτήρα ευδιάκριτου στο κοινό. Το κύριο θέμα όσον αφορά τη μεταφορά είναι ότι κατοχυρώνεται η ασφάλειά της. Αυτό επιτυγχάνεται, επί παραδείγματι, με τη μεταφορά των ουσιών σε σφραγισμένες συσκευασίες ώστε να αποφεύγεται η διασπορά τους ή ο κίνδυνος διαφυγής τοξικών ατμών από το όχημα ή συσσώρευσής τους στο όχημα. Στο όχημα υπάρχουν ενσωματωμένες μονάδες κατάλληλες για την αποθήκευση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων και την προστασία από τη μετατόπιση και την ολίσθηση ή και το ακούσιο άνοιγμα. Ταυτόχρονα, παρά τις μικρές ποσότητες των προσκομιζόμενων αποβλήτων, η μεταφορική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, λόγω της διαφορετικής φύσης των συγκεκριμένων ουσιών. Επειδή οι απλοί πολίτες δεν γνωρίζουν τους βαθμούς κινδύνου των ουσιών αυτών, πρέπει να παρέχονται γραπτές οδηγίες, όπως ορίζεται στο παράρτημα του προγράμματος.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

PT Πορτογαλία

RO–bi–PT–1

Θέμα: Παραστατικά μεταφοράς για την UN 1965.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για το παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η κατάλληλη ονομασία αποστολής που πρέπει να αναγράφεται στο παραστατικό μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο τμήμα 5.4.1 του RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), για βουτάνιο και προπάνιο εμπορικής χρήσης που καλύπτονται από τη συλλογική ονομασία “UN αριθ. 1965 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιημένων, μη προδιαγραφομένων άλλως” και μεταφέρονται σε κυλίνδρους, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από άλλες εμπορικές ονομασίες ως εξής:

 

“UN 1965 Βουτάνιο” στην περίπτωση μειγμάτων A, A01, A02 και A0, όπως περιγράφονται στο υποτμήμα 2.2.2.3 του RPE, που μεταφέρονται σε κυλίνδρους·

 

“UN 1965 Προπάνιο” στην περίπτωση μείγματος C, όπως περιγράφεται στο υποτμήμα 2.2.2.3 του RPE, που μεταφέρεται σε κυλίνδρους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Despacho DGTT 7560/2004 της 16ης Απριλίου 2004, βάσει του άρθρου 5 αριθ. 1 του Decreto-Lei αριθ. 267-A/2003, της 27ης Οκτωβρίου.

Παρατηρήσεις: Αναγνωρίζεται ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθούν οι οικονομικοί παράγοντες στη συμπλήρωση των παραστατικών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η ασφάλεια των εργασιών αυτών.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–PT–2

Θέμα: Παραστατικά μεταφοράς για κενές ακαθάριστες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις παραστατικών μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για το ταξίδι επιστροφής κενών δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων με τα οποία μεταφέρθηκαν επικίνδυνα εμπορεύματα, το παραστατικό μεταφοράς που αναφέρεται στο τμήμα 5.4.1 του RPE επιτρέπεται να αντικατασταθεί από το παραστατικό μεταφοράς που εκδόθηκε για το αμέσως προηγούμενο ταξίδι με σκοπό την παράδοση των εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Despacho DGTT 15162/2004 της 28ης Ιουλίου 2004, βάσει του άρθρου 5 αριθ. 1 του Decreto-Lei αριθ. 267-A/2003, της 27ης Οκτωβρίου.

Παρατηρήσεις: Η υποχρέωση να συνοδεύεται η μεταφορά κενών δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν επικίνδυνα εμπορεύματα από παραστατικό μεταφοράς σύμφωνα με τον RPE προκαλεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν χωρίς να επηρεασθεί η ασφάλεια.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

SE Σουηδία

RO–bi–SE–1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 5 και 6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οδικές μεταφορές συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα ως απόβλητα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ADR, από τις οποίες επιτρέπονται μερικές μόνον εξαιρέσεις. Δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις για όλα τα είδη των ουσιών και ειδών.

Οι βασικές εξαιρέσεις είναι:

Μικρές συσκευασίες (κάτω των 30 kg) επικίνδυνων εμπορευμάτων ως απόβλητα επιτρέπεται να συσκευάζονται σε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των IBC και των μεγάλων συσκευασιών, χωρίς συμμόρφωση με τις διατάξεις των υποτμημάτων 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 και 6.6.5.4.3 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας. Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των ΙΒC και των μεγάλων συσκευασιών, δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε δοκιμή, διότι ετοιμάζονται προς μεταφορά με αντιπροσωπευτικό δείγμα των μικρών εσωτερικών συσκευασιών.

Αυτό επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:

οι συσκευασίες, τα IBC και οι μεγάλες συσκευασίες ανταποκρίνονται σε τύπο ο οποίος έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με την ομάδα συσκευασίας I ή II των εφαρμοστέων διατάξεων των τμημάτων 6.1, 6.5 ή 6.6 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας·

οι μικρές συσκευασίες συσκευάζονται με απορροφητικό υλικό το οποίο συγκρατεί υγρό που ενδέχεται να διαφύγει στις εξωτερικές συσκευασίες, τα IBC και τις μεγάλες συσκευασίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς· και

η μεικτή μάζα των συσκευασιών, των IBC ή των μεγάλων συσκευασιών που έχουν ετοιμασθεί για μεταφορά δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μεικτό βάρος που αναφέρεται στο σύμβολο του UN για τις ομάδες συσκευασίας I ή II για τις συσκευασίες, τα IBC ή τις μεγάλες συσκευασίες· και

η ακόλουθη πρόταση περιλαμβάνεται στο παραστατικό μεταφοράς “Συσκευασία σύμφωνα με το μέρος 16 της ADR-S”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Τα υποτμήματα 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 και 6.6.5.4.3 του παραρτήματος I τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας είναι δύσκολο να εφαρμοστούν επειδή οι συσκευασίες, τα IBC και οι μεγάλες συσκευασίες υποβάλλονται σε δοκιμή με αντιπροσωπευτικό δείγμα των αποβλήτων, που είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–2

Θέμα: Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα στο παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία ορίζει ότι δεν χρειάζεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα εάν πρόκειται για επιστροφή κενών ακαθάριστων συσκευασιών που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι κενές ακαθάριστες συσκευασίες που επιστρέφονται στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Την παρέκκλιση αυτή επικαλούνται κυρίως οι βιομηχανίες όταν ανταλλάσσουν κενά ακαθάριστα δοχεία με πλήρη δοχεία.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–3

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, καθώς και μεταφορά μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου μεταξύ διαφόρων σημείων των περιοχών αυτών.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημοσίου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, καθώς και μεταφορά μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου μεταξύ διαφόρων σημείων των περιοχών αυτών. Οι παρεκκλίσεις αφορούν την ένδειξη και την τοποθέτηση επισήμανσης στις συσκευασίες, τα παραστατικά μεταφοράς, το πιστοποιητικό οδηγού και το πιστοποιητικό έγκρισης βάσει του σημείου 9.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Σε διάφορες περιπτώσεις, μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα μεταξύ εγκαταστάσεων ευρισκομένων εκατέρωθεν του δημοσίου οδικού άξονα. Αυτή η μορφή μεταφοράς δεν αποτελεί μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω ιδιωτικού δρόμου και, επομένως, πρέπει να υπόκειται σε αντίστοιχες απαιτήσεις. Παράβαλε επίσης με το άρθρο 6 παράγραφος 14 της οδηγίας 96/49/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–4

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς επιτρέπονται για λόγους προστασίας των εργαζομένων, από κινδύνους συνδεόμενους με την εκφόρτωση, προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κ.λπ.

Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς επιτρέπονται μόνον εφόσον υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας κατά την κανονική μεταφορά.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι παρεκκλίσεις επιτρέπεται να εφαρμόζονται μόνον από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσχεση επικίνδυνων ειδών.

Η παρέκκλιση αφορά μόνον τις τοπικές μεταφορές, π.χ. ειδών που έχει κατασχέσει η αστυνομία, όπως εκρηκτικά ή κλοπιμαία. Το πρόβλημα με αυτά τα είδη είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ βεβαιότητα για την ταξινόμησή τους. Επίσης συχνά τα είδη αυτά δεν είναι συσκευασμένα, δεν φέρουν επισήμανση ή ετικέτα σύμφωνα με την ADR. Η αστυνομία πραγματοποιεί αρκετές εκατοντάδες τέτοιες μεταφορές κάθε χρόνο. Όσον αφορά τα λαθραία οινοπνευματώδη, αυτά πρέπει να μεταφέρονται από το μέρος όπου κατασχέθηκαν σε αποθήκη των αρχών και από εκεί στο σημείο όπου θα καταστραφούν, η απόσταση δε μεταξύ αυτών των δύο εγκαταστάσεων επιτρέπεται να είναι αρκετά μεγάλη. Οι επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις είναι: α) δεν χρειάζεται επισήμανση σε κάθε συσκευασία και β) δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένες συσκευασίες. Ωστόσο, κάθε παλέτα που περιέχει τέτοιες συσκευασίες πρέπει να φέρει κατάλληλη επισήμανση. Πρέπει να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 20 τέτοιες μεταφορές.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–5

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός των λιμένων και κοντά σε αυτούς.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Έγγραφα φερόμενα επί της μονάδας μεταφοράς· κάθε μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ειδικό εξοπλισμό· έγκριση οχήματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Δεν χρειάζεται να υπάρχουν έγγραφα στη μονάδα μεταφοράς (πλην του πιστοποιητικού οδηγού).

Η μονάδα μεταφοράς δεν χρειάζεται να είναι εφοδιασμένη με τον εξοπλισμό που προβλέπει το 8.1.5.

Οι ελκυστήρες δεν χρειάζονται πιστοποιητικό έγκρισης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Παραβολή με την οδηγία 96/49/ΕΚ άρθρο 6 παράγραφος 14.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–6

Θέμα: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR των επιθεωρητών.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.2.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι επιθεωρητές που διενεργούν τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο του οχήματος δεν χρειάζεται να παρακολουθούν τα μαθήματα εκπαίδευσης που αναφέρονται στο σημείο 8.2 ή να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις τα οχήματα που υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο έχουν ως φορτίο επικίνδυνα εμπορεύματα π.χ. ακαθάριστες κενές δεξαμενές.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις των σημείων 1.3 και 8.2.3.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–7

Θέμα: Τοπικές διανομές ειδών UN 1202, 1203 και 1223 με βυτιοφόρα.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Για τις ακαθάριστες δεξαμενές και τα βυτιοφόρα η περιγραφή πρέπει να είναι σύμφωνη με το 5.4.1.1.6. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των διαφόρων παραληπτών επιτρέπεται να αναγράφονται σε άλλα έγγραφα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τις κενές ακαθάριστες δεξαμενές ή βυτιοφόρα δεν χρειάζεται περιγραφή στο παραστατικό μεταφοράς σύμφωνα με το 5.4.1.1.6, εάν για την ποσότητα των ουσιών στο σχέδιο φόρτωσης έχει σημειωθεί 0. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των παραληπτών δεν χρειάζονται σε κανένα έγγραφο στο όχημα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–9

Θέμα: Τοπικές μεταφορές συνδεόμενες με αγροτικές τοποθεσίες ή εργοτάξια.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4, 6.8 και 9.1.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Παραστατικό μεταφοράς· κατασκευή δεξαμενών· πιστοποιητικό έγκρισης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι τοπικές μεταφορές σε αγροτικές τοποθεσίες ή εργοτάξια δεν χρειάζεται να πληρούν ορισμένους κανονισμούς:

α)

Δεν απαιτείται δήλωση των επικίνδυνων εμπορευμάτων·

β)

επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται οι παλαιές δεξαμενές/εμπορευματοκιβώτια που δεν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με το 6.8 αλλά σύμφωνα με παλαιότερη εθνική νομοθεσία και προσαρμόζονται σε οχήματα προσωπικού·

γ)

τα παλαιά βυτιοφόρα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 6.7 ή 6.8 και προορίζονται για τη μεταφορά των ουσιών UN 1268, 1999, 3256 και 3257, με ή χωρίς εξοπλισμό επιφανειακής οδόστρωσης, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές και πολύ κοντά στο σημείο των έργων·

δ)

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά έγκρισης για οχήματα προσωπικού και βυτιοφόρα με ή χωρίς εξοπλισμό επιφανειακής οδόστρωσης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Το όχημα προσωπικού είναι είδος τροχόσπιτου για το εργαζόμενο προσωπικό με αίθουσα, όπου έχει τοποθετηθεί μη εγκεκριμένη δεξαμενή/εμπορευματοκιβώτιο πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία των δασικών ελκυστήρων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–10

Θέμα: Μεταφορά εκρηκτικών σε δεξαμενές.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Τα εκρηκτικά επιτρέπεται να συσκευάζονται μόνον σύμφωνα με το σημείο 4.1.4.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η αρμόδια εθνική αρχή θα εγκρίνει τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εκρηκτικών με δεξαμενές. Η μεταφορά με δεξαμενές επιτρέπεται μόνο για τα εκρηκτικά που αναφέρει ο κανονισμός ή με ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής.

Το όχημα που μεταφέρει εκρηκτικά σε δεξαμενές πρέπει να φέρει σήμανση και πινακίδα σύμφωνα με τα σημεία 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 και 5.3.1.4. Μόνον ένα όχημα της μονάδας μεταφορών επιτρέπεται να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τον σουηδικό κανονισμό SÄIFS 1993:4.

Παρατηρήσεις: Αυτό ισχύει μόνο για εγχώριες μεταφορές και μάλιστα τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ίσχυαν πριν από την προσχώρηση της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέτοιες μεταφορές εκρηκτικών με βυτιοφόρα οχήματα εκτελούν δύο μόνον εταιρείες. Στο εγγύς μέλλον αναμένεται μετάβαση στα γαλακτώματα.

Παλαιά παρέκκλιση αριθ. 84.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–11

Θέμα: Άδεια οδηγού

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν επιτρέπεται η εκπαίδευση οδηγού με κανένα από τα οχήματα που αναφέρονται στο 8.2.1.1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Τοπική μεταφορά.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–SE–12

Θέμα: Μεταφορά πυροτεχνημάτων UN 0335.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παράρτημα B, 7.2.4, V2 (1)

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση οχημάτων EX/II και EX/III.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Όταν μεταφέρονται πυροτεχνήματα UN 0335, η ειδική διάταξη V2 (1) στο 7.2.4 εφαρμόζεται μόνο για καθαρό εκρηκτικό περιεχόμενο άνω των 3 000 kg (4 000 kg με ρυμουλκούμενο), εφόσον τα πυροτεχνήματα έχουν ταξινομηθεί ως UN 0335 σύμφωνα με τον κανονικό πίνακα ταξινόμησης των πυροτεχνημάτων στο σημείο 2.1.3.5.5 της δέκατης τέταρτης αναθεωρημένης έκδοσης των συστάσεων του ΟΗΕ.

Συστάσεις για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η εν λόγω ταξινόμηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής. Η μονάδα μεταφορών διενεργεί εξακρίβωση της ταξινόμησης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά πυροτεχνημάτων περιορίζεται χρονικά σε δύο σύντομες περιόδους του έτους, κατά το τέλος του έτους και κατά το τέλος Απριλίου/αρχές Μαΐου. Η μεταφορά από τους αποστολείς στους τερματικούς σταθμούς μπορεί να πραγματοποιείται με τον σημερινό στόλο εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Η διανομή, όμως, των πυροτεχνημάτων από τους τερματικούς σταθμούς στα εμπορικά κέντρα και η επιστροφή του πλεονάσματος στους τερματικούς σταθμούς είναι περιορισμένη, λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ. Οι μεταφορείς δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε τέτοιες εγκρίσεις, διότι δεν μπορούν να ανακτήσουν τις δαπάνες τους. Λόγω του γεγονότος αυτού, διακυβεύεται η ύπαρξη των αποστολέων πυροτεχνημάτων, διότι δεν μπορούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Όταν χρησιμοποιείται αυτή η παρέκκλιση, η ταξινόμηση των πυροτεχνημάτων πρέπει να έχει γίνει με βάση τον κανονικό κατάλογο στις συστάσεις του ΟΗΕ, ώστε να χρησιμοποιείται η κατά το δυνατόν πλέον πρόσφατη ταξινόμηση.

Παρεμφερής τύπος εξαίρεσης προβλέπεται για πυροτεχνήματα UN 0336, που έχει συμπεριληφθεί στην ειδική διάταξη 651, 3.3.1 της ADR 2005.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO-bi-SE-13

Θέμα: Έγκριση της RO-bi-DK-4.

Νομική βάση: Οδηγία 2008/68/ΕΚ, άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) (τοπικές μεταφορές σε μικρές αποστάσεις)

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 1 έως 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας:

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2022

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RO–bi–UK–1

Θέμα: Διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα από το δημόσιο οδικό δίκτυο (N8).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μη εφαρμογή των κανονισμών για τα επικίνδυνα εμπορεύματα για τις μεταφορές εντός ιδιωτικών εγκαταστάσεων από τις οποίες διέρχεται οδικός άξονας. Για την κλάση 7 δεν εφαρμόζεται η παρέκκλιση αυτή για καμιά από τις διατάξεις των κανονισμών του 2002 σχετικά με τα ραδιενεργά υλικά (οδικές μεταφορές).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Παρατηρήσεις: Συχνά συμβαίνει να μεταφέρονται εμπορεύματα μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων εκατέρωθεν οδικού άξονα. Δεν πρόκειται για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του οδικού δικτύου υπό τη συνήθη έννοια και στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται καμία διάταξη των κανονισμών περί επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–UK–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαγόρευση που επιβάλλεται στον οδηγό ή τον βοηθό του να ανοίγουν συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα στην τοπική αλυσίδα διανομής, από τοπική αποθήκη διανομής έως το σημείο λιανικής πώλησης ή τον τελικό χρήστη και από το σημείο λιανικής πώλησης έως τον τελικό χρήστη (πλην της κλάσης 7) (N11).

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.3.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση στον οδηγό ή τον βοηθό του να ανοίγουν συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η απαγόρευση ανοίγματος των συσκευασιών διέπεται από τη διάταξη “Εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί από την επιχείρηση εκμετάλλευσης του οχήματος”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Παρατηρήσεις: Εάν ληφθεί κατά γράμμα η απαγόρευση του παραρτήματος όπως είναι διατυπωμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λιανική διανομή.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–UK–3

Θέμα: Διατάξεις εναλλακτικής μεταφοράς για ξύλινα βαρέλια που περιέχουν ουσίες του αριθ. UN 3065 της ομάδας συσκευασίας III.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.4, 4.1, 5.2 και 5.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπει τη μεταφορά αλκοολούχων αναψυκτικών περιεκτικότητας σε αλκοόλ άνω του 24 % αλλά κάτω του 70 % κατ' όγκο (ομάδα συσκευασίας III) σε ξύλινα βαρέλια μη εγκεκριμένα από τον ΟΗΕ χωρίς ετικέτες επικινδυνότητας, η οποία υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη φόρτωση και το όχημα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για υψηλής αξίας προϊόν υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο πρέπει να μεταφέρεται από το αποστακτήριο σε αποθήκες υπό τελωνειακό έλεγχο με ασφαλώς σφραγισμένα οχήματα, τα οποία φέρουν κρατικές τελωνειακές σφραγίδες. Η χαλάρωση των απαιτήσεων όσον αφορά τη συσκευασία και την επισήμανση λαμβάνεται υπόψη στις πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–UK–4

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–12.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RO–bi–UK–5

Θέμα: Συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών συστοιχιών (μπαταριών) για διάθεση ή ανακύκλωσή τους.

Παραπομπή στο παράρτημα I τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδική διάταξη 636

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπονται οι εξής εναλλακτικοί όροι για την ειδική διάταξη 636 του κεφαλαίου 3.3:

Χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά στοιχεία και μπαταρίες λιθίου (UN 3090 και UN 3091) που συλλέγονται και προσκομίζονται προς μεταφορά και διάθεση μεταξύ του σημείου συλλογής από τους καταναλωτές και της μονάδας ενδιάμεσης επεξεργασίας, μαζί με άλλα ηλεκτρικά στοιχεία και μπαταρίες που δεν περιέχουν λίθιο (UN 2800 και UN 3028), δεν υπόκεινται στις λοιπές διατάξεις ADR, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

 

έχουν συσκευασθεί σε βαρέλια IH2 ή κιβώτια 4H2 που πληρούν το επίπεδο απόδοσης της ομάδας συσκευασίας II για τα στερεά·

 

κάθε συσκευασία περιέχει 5 % κατ' ανώτατο όριο συσσωρευτές (μπαταρίες) λιθίου και ιόντων λιθίου·

 

το μέγιστο μεικτό βάρος κάθε συσκευασίας δεν υπερβαίνει τα 25 kg·

 

η συνολική ποσότητα των συσκευασιών ανά μονάδα μεταφοράς δεν υπερβαίνει τα 333 kg·

 

δεν μεταφέρονται μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Παρατηρήσεις: Τα σημεία συλλογής από τους καταναλωτές συνήθως είναι καταστήματα λιανικής πώλησης και πρακτικά δεν είναι εφικτό να εκπαιδεύεται πολύ προσωπικό για να διαχωρίζει και να συσκευάζει χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την ADR. Το σύστημα του ΗΒ θα εφαρμόζεται με βάση τις κατευθύνσεις του προγράμματος Waste and Resources Action του ΗΒ και θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευασίες σύμφωνες με την ADR και ενδεδειγμένες οδηγίες.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021».

2)

Το παράρτημα II τμήμα II.3 αντικαθίσταται από το εξής:

«II.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Σιδηρόδρομος

a/bi/bii = άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α)/στοιχείο β) σημείο i)/στοιχείο β) σημείο ii)

MS = συντομογραφία κράτους μέλους

nn= αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

DE Γερμανία

RA–a–DE–2

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10.4 MP2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.1· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας της κλάσης 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), όπως ορίζεται ότι πωλούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

FR Γαλλία

RA–a–FR–3

Θέμα: Μεταφορές για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες για επικίνδυνες ύλες που πρέπει να επισημαίνονται στο δελτίο αποστολής.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά, για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα, ποσοτήτων οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση δήλωσης φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–FR–4

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης ορισμένων ταχυδρομικών αμαξών.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχώματα των αμαξών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να επισημαίνονται μόνον οι ταχυδρομικές άμαξες που μεταφέρουν υλικό άνω των 3 τόνων της ιδίας κλάσης (πλην των 1, 6.2 ή 7).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

SE Σουηδία

RA–a–SE–1

Θέμα: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν επισήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Υπάρχουν ποσοτικά όρια στον RID για εμπορεύματα δηλωμένα ως κατεπείγοντα. Επομένως πρόκειται για μικρές ποσότητες.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RA–a–UK–1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Οι περισσότερες απαιτήσεις του RID.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά υλικών της κλάσης 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται όταν ενσωματωθούν στον RID τροποποιήσεις παρεμφερείς με τους κανονισμούς του ΔΟΑΕ.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–UK–2

Θέμα: Χαλάρωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών και τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, με άμαξες, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.1 και 7.5.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μεικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Παρατηρήσεις: Το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και επιτρέπεται μόνον εφόσον “έχουν ληφθεί όλα τα ευλόγως πρακτικά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέτουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά”.

Παραδείγματα παραλλαγών που το ΗΒ ίσως επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

1.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ή 0361 θα επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με επικίνδυνα εμπορεύματα που υπάγονται στον αριθμό UN 1942. Η ποσότητα εμπορευμάτων UN 1942 που επιτρέπεται να μεταφέρεται περιορίζεται εξομοιούμενη με εκρηκτικό 1.1D.

2.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ή 0453 επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των μολυσματικών και των τοξικών ουσιών) της κατηγορίας 2 ή μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εμπορευμάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.

3.

Τα εκρηκτικά 1.4G επιτρέπεται να μεταφέρονται μαζί με εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών στο ίδιο όχημα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

4.

Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 επιτρέπεται να μεταφέρονται με εκρηκτικά είδη των ομάδων συμβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–UK–3

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς για εμπορεύματα της κλάσης 1 των κατηγοριών 1 και 2 του πίνακα στο σημείο 1.1.3.1.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαλλαγές οι οποίες συνδέονται με το χαρακτήρα της μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Θέσπιση κανόνων που προβλέπουν απαλλαγές για τις περιορισμένες ποσότητες και για μεικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 3(7)(b).

Παρατηρήσεις: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια για τις μικρές ποσότητες καθώς και διαφορετικοί παράγοντες πολλαπλασιασμού για τις μεικτές φορτώσεις εμπορευμάτων της κλάσης 1, δηλαδή “50” για την κατηγορία 1 και “500” για την κατηγορία 2. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των μεικτών φορτώσεων, οι παράγοντες πολλαπλασιασμού είναι “20” για την κατηγορία μεταφοράς 1 και “2” για την κατηγορία μεταφοράς 2.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–UK–4

Θέμα: Έγκριση της RA–a–FR–6.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1.3.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χαλάρωση των απαιτήσεων επισήμανσης που εφαρμόζονται στα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά βαγόνια με φορτηγά σιδηροδρόμου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι απαιτήσεις επισήμανσης δεν εφαρμόζονται εφόσον οι ετικέτες οι οποίες επιτίθενται επί του οχήματος είναι ευκρινείς.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Παρατηρήσεις: Αυτή η εθνική διάταξη υπήρχε ανέκαθεν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA–a–UK–5

Θέμα: Διανομή εμπορευμάτων σε εσωτερικές συσκευασίες σε λιανοπωλητές ή χρήστες (εξαιρουμένων των κλάσεων 1, 4.2, 6.2 και 7) από τοπικές αποθήκες διανομής σε λιανοπωλητές ή χρήστες και από λιανοπωλητές σε τελικούς χρήστες.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι συσκευασίες δεν απαιτείται να φέρουν σήμα RID/ADR ή UN.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2007: Regulation 26.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις του RID δεν αρμόζουν για τα τελικά στάδια μεταφοράς από την αποθήκη στον λιανοπωλητή ή τον χρήστη ή από τον λιανοπωλητή στον τελικό χρήστη. Σκοπός της παρέκκλισης είναι να επιτραπούν οι συσκευασίες εμπορευμάτων σε εσωτερικά δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία για τη λιανική διανομή κατά το σιδηροδρομικό σκέλος της τοπικής διανομής τους.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

DE Γερμανία

RA–bi–DE–2

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και σήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: Συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα και IBC· τα απόβλητα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 6*.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

RA-bi-DE-3

Θέμα: Τοπικές μεταφορές UN 1381 (φώσφορος, κίτρινος, σε νερό), κλάση 4.2, ομάδα συσκευασιών Ι, σε βυτιοφόρα σιδηροδρομικά βαγόνια.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.8, 6.8.2.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για την κατασκευή δεξαμενών και βυτιοφόρων σιδηροδρομικών βαγονιών. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.8, υποτμήμα 6.8.2.3, απαιτείται έγκριση τύπου για τις δεξαμενές μεταφοράς UN 1381 (φώσφορος, κίτρινος, σε νερό).

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τοπικές μεταφορές UN 1381 (φώσφορος, κίτρινος, σε νερό), κλάση 4.2, ομάδα συσκευασιών I, μικρών αποστάσεων (από Sassnitz-Mukran προς Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz και Bitterfeld) σε βυτιοφόρα σιδηροδρομικά βαγόνια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ρωσικά πρότυπα. Η μεταφορά εμπορευμάτων υπόκειται σε πρόσθετες επιχειρησιακές διατάξεις που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιανουαρίου 2020 (παράταση)

DK Δανία

RA–bi–DK–1

Θέμα: Διέλευση επικίνδυνων εμπορευμάτων από σήραγγες.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Φόρτωση, εκφόρτωση και απόσταση ασφαλείας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία προβλέπει διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ όσον αφορά τη διέλευση από σιδηροδρομικές σήραγγες της μόνιμης ζεύξης που διασχίζει τον μεγάλο δακτύλιο. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνον τον όγκο του φορτίου και την απόσταση μεταξύ φορτίων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 Φεβρουαρίου 2005.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2022

RA–bi–DK–2

Θέμα: Διέλευση επικίνδυνων εμπορευμάτων από σήραγγες.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Φόρτωση, εκφόρτωση και απόσταση ασφαλείας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία προβλέπει διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ όσον αφορά τη διέλευση από σιδηροδρομικές σήραγγες της μόνιμης ζεύξης που διασχίζει το Øresund. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνον τον όγκο του φορτίου και την απόσταση μεταξύ φορτίων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 Φεβρουαρίου 2005.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2022

SE Σουηδία

RA–bi–SE–1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρη 5 έως 6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οδικές μεταφορές συσκευασιών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα ως απόβλητα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, από τις οποίες επιτρέπονται μερικές μόνον εξαιρέσεις. Δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις για όλα τα είδη των ουσιών και ειδών.

Οι βασικές εξαιρέσεις είναι:

Μικρές συσκευασίες (κάτω των 30 kg) επικίνδυνων εμπορευμάτων ως απόβλητα επιτρέπεται να συσκευάζονται σε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των IBC και των μεγάλων συσκευασιών, χωρίς συμμόρφωση με τις διατάξεις των υποτμημάτων 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 και 6.6.5.4.3 του παραρτήματος II τμήμα II.1 της παρούσας οδηγίας. Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των ΙΒC και των μεγάλων συσκευασιών, δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε δοκιμή, διότι ετοιμάζονται προς μεταφορά με αντιπροσωπευτικό δείγμα των μικρών εσωτερικών συσκευασιών.

Αυτό επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:

οι συσκευασίες, τα IBC και οι μεγάλες συσκευασίες ανταποκρίνονται σε τύπο ο οποίος έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με την ομάδα συσκευασίας I ή II των εφαρμοστέων διατάξεων των τμημάτων 6.1, 6.5 ή 6.6 του παραρτήματος II τμήμα II.1 της παρούσας οδηγίας·

οι μικρές συσκευασίες συσκευάζονται με απορροφητικό υλικό το οποίο συγκρατεί υγρό που ενδέχεται να διαφύγει στις εξωτερικές συσκευασίες, τα IBC και τις μεγάλες συσκευασίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς· και

η μεικτή μάζα των συσκευασιών, των IBC ή των μεγάλων συσκευασιών που έχουν ετοιμασθεί για μεταφορά δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μεικτό βάρος που αναφέρεται στο σύμβολο του UN για τις ομάδες συσκευασίας I ή II για τις συσκευασίες, τα IBC ή τις μεγάλες συσκευασίες· και

η ακόλουθη πρόταση περιλαμβάνεται στο παραστατικό μεταφοράς “Συσκευασία σύμφωνα με το μέρος 16 της RID-S”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Τα υποτμήματα 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 και 6.6.5.4.3 του παραρτήματος II τμήμα II.1 της εν λόγω οδηγίας είναι δύσκολο να εφαρμοστούν επειδή οι συσκευασίες, τα IBC και οι μεγάλες συσκευασίες υποβάλλονται σε δοκιμή με αντιπροσωπευτικό δείγμα των αποβλήτων, που είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων.

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2021

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

DE Γερμανία

RA-bii-DE- 1

Θέμα: Τοπική μεταφορά του UN 1051 (υδροκυανιδίου, σταθεροποιημένου, υγρού, περιεκτικότητας σε νερό κατά μάζα 1 % ή λιγότερο) σε βυτιοφόρα σιδηροδρομικά βαγόνια, κατά παρέκκλιση από το παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2, 4.3.2.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση της μεταφοράς του UN 1051 (υδροκυανιδίου), σταθεροποιημένου, υγρού, περιεκτικότητας σε νερό κατά μάζα 1 % ή λιγότερο σε βυτιοφόρα σιδηροδρομικά βαγόνια (δεξαμενές RID).

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τοπικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε ειδικές και συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες εντάσσονται σε καθορισμένη βιομηχανική διαδικασία και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο με σαφώς προδιαγεγραμμένους όρους. Η μεταφορά πραγματοποιείται με βυτιοφόρα βαγόνια, για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια προς τον σκοπό αυτό και των οποίων η κατασκευή και οι διατάξεις αναπροσαρμόζονται συνεχώς με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις για την ασφάλεια. Η διαδικασία μεταφοράς ρυθμίζεται λεπτομερώς από πρόσθετες επιχειρησιακές διατάξεις περί ασφάλειας με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης και παρακολουθείται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Αρχική παραπομπή στις εθνικές νομικές διατάξεις: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97.

Τέλος χρόνου ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2023

RA-bii-DE-2

Θέμα: Τοπικές μεταφορές σε καθορισμένους άξονες UN 1402 (ανθρακασβέστιο), ομάδα συσκευασιών I, σε εμπορευματοκιβώτια βαγονιών.

Παραπομπή στο παράρτημα II τμήμα II.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2, 7.3.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις για μεταφορές εμπορευμάτων χύδην. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.2 πίνακας A δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανθρακασβεστίου χύδην.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τοπικές σιδηροδρομικές μεταφορές UN 1402 (ανθρακασβέστιο) ομάδα συσκευασιών Ι, σε ειδικές και συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες εντάσσονται σε καθορισμένη βιομηχανική διαδικασία και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο με σαφώς προδιαγεγραμμένους όρους. Τα φορτία μεταφέρονται με ειδικά κατασκευασμένα εμπορευματοκιβώτια για βαγόνια. Η μεταφορά εμπορευμάτων υπόκειται σε πρόσθετες επιχειρησιακές διατάξεις που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.

Ημερομηνία λήξης: 15 Ιανουαρίου 2018».