16.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 159/21


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/956 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 7ης Ιουνίου 2016

που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/245 (ΕΚΤ/2016/2) για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (ΕΚΤ/2016/17)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 11.6,

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΚΤ/2004/2, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1), και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για λόγους σαφήνειας ορισμένοι από τους κανόνες που προβλέπονται στην απόφαση (ΕΕ) 2016/245 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/2) (2) χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης.

(2)

Ως εκ τούτου, η απόφαση (ΕΕ) 2016/245 (ΕΚΤ/2016/2) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η απόφαση (ΕΕ) 2016/245 (ΕΚΤ/2016/2) τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 8 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η ΕΚΤ μπορεί να απαιτήσει από τον αρχικό εργολάβο συμπληρωματικά προϊόντα, υπηρεσίες ή έργα, ανεξαρτήτως της αξίας τους, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Ουσιώδεις θεωρούνται οι τροποποιήσεις που μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, ιδίως όταν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι τροποποιήσεις εισάγουν όρους οι οποίοι, εάν είχαν περιληφθεί στην αρχική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει την αποδοχή υποψηφίων άλλων από αυτούς που επελέγησαν αρχικά ή την αποδοχή άλλης προσφοράς από αυτή που έγινε αποδεκτή αρχικά ή θα είχαν προσελκύσει επιπλέον συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης·

β)

οι τροποποιήσεις μεταβάλλουν την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του εργολάβου κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση·

γ)

οι τροποποιήσεις επεκτείνουν σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης·

δ)

ο εργολάβος στον οποίο έχει ανατεθεί η αρχική σύμβαση αντικαθίσταται από νέο εργολάβο σε περιπτώσεις πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.

Δεν θεωρούνται ουσιώδεις οι τροποποιήσεις η συνολική αξία των οποίων παραμένει σε κάθε περίπτωση μικρότερη α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 4 παράγραφος 3 και β) του 10 % της αξίας της αρχικής σύμβασης, προκειμένου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, ή του 15 % της αρχικής σύμβασης, προκειμένου για συμβάσεις έργων.».

2.

Στο άρθρο 11 διαγράφεται η τελευταία πρόταση της παραγράφου 3.

3.

Στο άρθρο 12 διαγράφεται η τελευταία πρόταση της παραγράφου 4.

4.

Στο άρθρο 24 διαγράφεται η παράγραφος 1.

5.

Στο άρθρο 30 η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Εάν υποψήφιος ή προσφέρων, ή επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα, έχει εμπλακεί στην προετοιμασία διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων, παραδείγματος χάριν παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τη στρατηγική της διαδικασίας ή καταρτίζοντας προδιαγραφές, η ΕΚΤ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή του υποψηφίου ή προσφέροντα δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Η ΕΚΤ μπορεί να αποκλείει από τη διαδικασία υποψήφιο ή προσφέροντα, εφόσον είναι αναγκαίο για τον ανωτέρω σκοπό. Προτού αποκλειστούν, παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα να αποδείξουν ότι η προηγούμενη εμπλοκή τους δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.».

6.

Στο άρθρο 35 το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Οι προμηθευτές, οι οποίοι καλούνται από την ΕΚΤ να συμμετάσχουν στη διαδικασία, επιλέγονται μεταξύ των προσφερόντων που έχουν γίνει δεκτοί σε δυναμικό σύστημα αγορών ή, εάν δεν χρησιμοποιείται τέτοιο σύστημα, από κατάλογο κατάλληλων προμηθευτών που καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εφόσον δεν έχει καταρτιστεί τέτοιος κατάλογος, η ΕΚΤ επιλέγει κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους προμηθευτές που πρόκειται να κληθούν, βάσει δέουσας ανάλυσης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διασυνοριακό ενδιαφέρον και επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητα των προμηθευτών και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη διαδικασία. Η ανάλυση της αγοράς μπορεί να περιλαμβάνει και δημοσίευση της δυνατότητας σύναψης σύμβασης σε σύστημα ηλεκτρονικής ανάθεσης συμβάσεων. Εναλλακτικά, η ΕΚΤ μπορεί να δημοσιεύει προκήρυξη στον δικτυακό της τόπο ή να κάνει χρήση άλλων ενδεδειγμένων προς τούτο μέσων. Στην περίπτωση αυτή οι προμηθευτές που καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης επιλέγονται με βάση τη σχετική ανταπόκριση. Στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν και άλλοι προμηθευτές που πληρούν τα ίδια κριτήρια.».

7.

Στο άρθρο 35 το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

Εάν η αξία σύμβασης υπηρεσιών κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2, προ ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 750 000 ευρώ, η ΕΚΤ δημοσιεύει προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι προμηθευτές που καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης επιλέγονται με βάση τη σχετική ανταπόκριση. Στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν και άλλοι προμηθευτές που πληρούν τα ίδια κριτήρια.».

8.

Στο άρθρο 41 η πρώτη πρόταση της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι διαδικασίες ανάθεσης με ημερομηνία έναρξης η οποία προηγείται της έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης ολοκληρώνονται βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2007/5.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2016.

Φρανκφούρτη, 7 Ιουνίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.

(2)  Απόφαση (EE) 2016/245 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Φεβρουαρίου 2016, για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (EKT/2016/2) (ΕΕ L 45 της 20.2.2016, σ. 15).