31.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/1285


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Δεκεμβρίου 2015

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα υποδείγματα της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 56 τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 256 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εναρμονισμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης ποσοτικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης θα πρέπει να διασφαλίζονται με την εφαρμογή προκαθορισμένης σειράς υποδειγμάτων δημοσιοποίησης, τα οποία θα καθιστούν δυνατή την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στο κοινό, ιδίως για σκοπούς σύγκρισης τόσο διαχρονικά όσο και μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. Η εφαρμογή υποδειγμάτων θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και θα πρέπει να βελτιώνει την κατανόηση των δημοσιοποιήσεων που πραγματοποιούνται από ομίλους.

(2)

Όταν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών έχουν λάβει άδεια να δημοσιεύουν ενιαία έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης, θα πρέπει να δημοσιοποιούν χωριστά, ως μέρος της έκθεσής τους, τις πληροφορίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις μεμονωμένες επιχειρήσεις για κάθε ασφαλιστική και αντασφαλιστική θυγατρική που καλύπτεται από την εν λόγω έκθεση, καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται για τους ομίλους.

(3)

Για να διασφαλιστεί η συνεπής χρήση των μέσων δημοσιοποίησης, οι σχετικές διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 (2) της Επιτροπής όσον αφορά τα μέσα δημοσιοποίησης θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη δημοσιοποίηση των ενιαίων εκθέσεων φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης και των εκθέσεων φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου.

(4)

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι όμιλοι θα πρέπει να δημοσιοποιούν μόνο τις πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητές τους. Για παράδειγμα, ορισμένες επιλογές που παρέχονται από την οδηγία 2009/138/ΕΚ, όπως η χρήση της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων ή η χρήση πλήρους ή μερικού εσωτερικού υποδείγματος ή ειδικών για κάθε επιχείρηση παραμέτρων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, επηρεάζουν το πεδίο των πληροφοριών που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να δημοσιοποιείται μόνο ένα υποσύνολο των υποδειγμάτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι δεν έχουν όλα τα υποδείγματα εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις.

(5)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι αφορούν τις διαδικασίες και τα υποδείγματα για τη δημοσιοποίηση της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης. Για να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και προκειμένου να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών που δεν είναι κάτοικοι της Ένωσης, να έχουν πλήρη εικόνα και πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλα τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 56 και το άρθρο 256 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σε έναν ενιαίο κανονισμό.

(6)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων στην Επιτροπή.

(7)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης θεσπίζοντας διαδικασίες, μορφότυπους καθώς και τα υποδείγματα για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ για μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και στο άρθρο 256 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ για ομίλους.

Άρθρο 2

Μορφότυποι δημοσιοποίησης

Κατά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν χρηματικά ποσά δημοσιοποιούνται σε χιλιάδες μονάδων.

Άρθρο 3

Νόμισμα

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «τηρούμενο νόμισμα», εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την εποπτική αρχή, νοείται:

α)

για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε ατομική βάση, το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης·

β)

για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών του ομίλου, το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

2.   Τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν χρηματικά ποσά δημοσιοποιούνται στο νόμισμα αναφοράς. Οποιοδήποτε άλλο νόμισμα εκτός του νομίσματος αναφοράς μετατρέπεται στο νόμισμα αναφοράς.

3.   Όταν η αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού εκφράζεται σε άλλο νόμισμα εκτός του νομίσματος αναφοράς, η αξία μετατρέπεται στο νόμισμα αναφοράς σαν να είχε πραγματοποιηθεί η μετατροπή στην ισοτιμία κλεισίματος την τελευταία ημέρα για την οποία υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη ισοτιμία εντός της περιόδου αναφοράς την οποία αφορά το στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού.

4.   Κατά την έκφραση της αξίας οποιωνδήποτε εσόδων ή εξόδων, η αξία μετατρέπεται στο νόμισμα αναφοράς με τη χρήση της ίδιας βάσης μετατροπής με εκείνη που χρησιμοποιείται για λογιστικούς σκοπούς.

5.   Η μετατροπή στο νόμισμα αναφοράς υπολογίζεται με εφαρμογή της ισοτιμίας που προέρχεται από την ίδια πηγή όπως η ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τις οικονομικές καταστάσεις της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση υποβολής στοιχείων σε ατομική βάση, ή για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση υποβολής στοιχείων σε επίπεδο ομίλου, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από την εποπτική αρχή.

Άρθρο 4

Υποδείγματα για την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης μεμονωμένων επιχειρήσεων

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δημοσιοποιούν ως μέρος της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασής τους τουλάχιστον τα ακόλουθα υποδείγματα:

α)

το υπόδειγμα S.02.01.02 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες του ισολογισμού με τη χρήση της αποτίμησης βάσει του άρθρου 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.02.01 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού·

β)

το υπόδειγμα S.05.01.02 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες βάσει των αρχών αποτίμησης και αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.05.01 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35·

γ)

το υπόδειγμα S.05.02.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά χώρα, βάσει των αρχών αποτίμησης και αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.05.02 του παραρτήματος II·

δ)

το υπόδειγμα S.12.01.02 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις που αφορούν ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας που ασκούνται σε παρόμοια τεχνική βάση με εκείνη των ασφαλίσεων ζωής («ασφαλίσεις ασθενείας SLT») για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.12.01 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού·

ε)

το υπόδειγμα S.17.01.02 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.17.01 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35·

στ)

το υπόδειγμα S.19.01.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με αποζημιώσεις από ασφαλίσεις ζημιών υπό μορφή τριγώνων εξέλιξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.19.01 του παραρτήματος ΙΙ για το σύνολο των δραστηριοτήτων στον κλάδο ζημιών·

ζ)

το υπόδειγμα S.22.01.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και των μεταβατικών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.22.01 του παραρτήματος ΙΙ·

η)

το υπόδειγμα S.23.01.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδίων κεφαλαίων και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.23.01 του παραρτήματος ΙΙ·

θ)

το υπόδειγμα S.25.01.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη χρήση του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.01 του παραρτήματος ΙΙ·

ι)

το υπόδειγμα S.25.02.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη χρήση του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου και μερικού εσωτερικού υποδείγματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.02 του παραρτήματος ΙΙ·

ια)

το υπόδειγμα S.25.03.21 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη χρήση πλήρους εσωτερικού υποδείγματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.03 του παραρτήματος ΙΙ·

ιβ)

το υπόδειγμα S.28.01.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές δραστηριότητες μόνο στον κλάδο ζωής ή μόνο στον κλάδο ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.28.01 του παραρτήματος ΙΙ·

ιγ)

το υπόδειγμα S.28.02.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ασφαλιστικές δραστηριότητες τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.28.02 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 5

Υποδείγματα για την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ομίλων

Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών δημοσιοποιούν ως μέρος της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου τουλάχιστον τα ακόλουθα υποδείγματα:

α)

το υπόδειγμα S.32.01.22 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.32.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·

β)

όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, το υπόδειγμα S.02.01.02 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες του ισολογισμού με τη χρήση της αποτίμησης βάσει του άρθρου 75 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.02.01 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού·

γ)

το υπόδειγμα S.05.01.02 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες βάσει των αρχών αποτίμησης και αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.05.01 του παραρτήματος IΙI του παρόντος κανονισμού, για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35·

δ)

το υπόδειγμα S.05.02.01 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά χώρα, βάσει των αρχών αποτίμησης και αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.05.02 του παραρτήματος IIΙ·

ε)

το υπόδειγμα S.22.01.22 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και των μεταβατικών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.22.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·

στ)

το υπόδειγμα S.23.01.22 του παραρτήματος Ι, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδίων κεφαλαίων και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.23.01 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ζ)

όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της εν λόγω οδηγίας, το υπόδειγμα S.25.01.22 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.01 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού·

η)

όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της εν λόγω οδηγίας, το υπόδειγμα S.25.02.22 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου και μερικού εσωτερικού υποδείγματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.02 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού·

θ)

όταν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της εν λόγω οδηγίας, το υπόδειγμα S.25.03.22 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται με τη πλήρους εσωτερικού υποδείγματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα S.25.03 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Παραπομπές σε άλλα έγγραφα στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης

Όταν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών περιλαμβάνουν στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης αναφορές σε άλλα δημόσια διαθέσιμα έγγραφα, οι εν λόγω αναφορές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω παραπομπών που οδηγούν απευθείας στις ίδιες τις πληροφορίες και όχι σε γενικό έγγραφο.

Άρθρο 7

Συνέπεια των πληροφοριών

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών αξιολογούν κατά πόσον οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται είναι απολύτως συνεπείς με τις πληροφορίες που υποβάλλονται στις εποπτικές αρχές.

Άρθρο 8

Μέσα δημοσιοποίησης της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου και της ενιαίας έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης

Για τη δημοσιοποίηση της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου και της ενιαίας έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης εφαρμόζεται το άρθρο 301 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

Άρθρο 9

Συμμετοχή των θυγατρικών στην ενιαία έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης

1.   Όταν μια συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών αιτείται τη συμφωνία της αρχής εποπτείας του ομίλου για την υποβολή ενιαίας έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης, η αρχή εποπτείας του ομίλου επικοινωνεί αμελλητί με όλες τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές προκειμένου να συζητηθεί ειδικότερα η γλώσσα υποβολής του κειμένου της ενιαίας έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης.

2.   Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών επεξηγεί με ποιο τρόπο καλύπτονται οι θυγατρικές και με ποιο τρόπο το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο των θυγατρικών συμμετέχει στη διαδικασία και στην έγκριση της ενιαίας έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

S.02.01.02

Ισολογισμός

 

 

Αξία βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ

Στοιχεία ενεργητικού

 

C0010

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

R0030

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

R0040

 

Κέρδη από συνταξιοδοτικές παροχές

R0050

 

Ενσώματα πάγια για ιδιόχρηση

R0060

 

Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

R0070

 

Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση)

R0080

 

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών

R0090

 

Μετοχές

R0100

 

Μετοχές — εισηγμένες

R0110

 

Μετοχές — μη εισηγμένες

R0120

 

Ομόλογα

R0130

 

Κρατικά ομόλογα

R0140

 

Εταιρικά ομόλογα

R0150

 

Δομημένα αξιόγραφα

R0160

 

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα

R0170

 

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

R0180

 

Παράγωγα

R0190

 

Καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

R0200

 

Λοιπές επενδύσεις

R0210

 

Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

R0220

 

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια

R0230

 

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων

R0240

 

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες

R0250

 

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια

R0260

 

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις:

R0270

 

Ασφαλίσεις ζημιών και ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών

R0280

 

Ασφαλίσεις ζημιών εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας

R0290

 

Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών

R0300

 

Ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

R0310

 

Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής

R0320

 

Ασφαλίσεις ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

R0330

 

Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

R0340

 

Καταθέσεις σε αντασφαλιζόμενους

R0350

 

Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές

R0360

 

Αντασφαλιστικές απαιτήσεις

R0370

 

Απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)

R0380

 

Ίδιες μετοχές (οι οποίες διακρατούνται άμεσα)

R0390

 

Οφειλόμενα ποσά που αφορούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή του αρχικού κεφαλαίου τα οποία έχουν καταστεί απαιτητά, αλλά παραμένουν μη καταβληθέντα.

R0400

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

R0410

 

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν εμφαίνονται σε άλλο στοιχείο

R0420

 

Σύνολο ενεργητικού

R0500

 

Παθητικό

 

C0010

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών

R0510

 

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας)

R0520

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0530

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0540

 

Περιθώριο κινδύνου

R0550

 

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)

R0560

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0570

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0580

 

Περιθώριο κινδύνου

R0590

 

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες και των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

R0600

 

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)

R0610

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0620

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0630

 

Περιθώριο κινδύνου

R0640

 

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, καθώς και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

R0650

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0660

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0670

 

Περιθώριο κινδύνου

R0680

 

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες και ασφαλίσεις που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

R0690

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0700

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0710

 

Περιθώριο κινδύνου

R0720

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

R0740

 

Προβλέψεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων

R0750

 

Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές

R0760

 

Καταθέσεις από αντασφαλιστές

R0770

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

R0780

 

Παράγωγα

R0790

 

Χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα

R0800

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός των χρεών προς πιστωτικά ιδρύματα

R0810

 

Οφειλές σε αντισυμβαλλομένους και διαμεσολαβητές

R0820

 

Οφειλές σε αντασφαλιστές

R0830

 

Οφειλές (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)

R0840

 

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

R0850

 

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια

R0860

 

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια

R0870

 

Λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφαίνονται αλλού

R0880

 

Σύνολο παθητικού

R0900

 

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού

R1000

 

S.05.01.02

Ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά κατηγορία δραστηριοτήτων

 

 

Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: υποχρεώσεις ασφάλισης και αντασφάλισης στον κλάδο ζημιών (πρωτασφαλίσεις και αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις)

 

 

Ασφάλιση ιατρικών δαπανών

Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου

Ασφάλιση άλλων οχημάτων

Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

Ασφάλιση πυρός και λοιπών υλικών ζημιών

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτές — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτές — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων

Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά έξοδα

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εξόδων

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: υποχρεώσεις ασφάλισης και αντασφάλισης στον κλάδο ζημιών (πρωτασφαλίσεις και αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις)

Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις

Σύνολο

 

 

Ασφάλιση νομικής προστασίας

Συνδρομή

Διάφορες χρηματικές απώλειες

Ασφάλιση υγείας

Ασφάλιση ατυχημάτων

Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

Ακίνητα

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτές — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτές — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων

Μεικτή — Πρωτασφαλίσεις

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστών

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά έξοδα

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εξόδων

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Κατηγορίες δραστηριοτήτων για: υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζωής

Υποχρεώσεις από αντασφαλίσεις ζωής

Σύνολο

 

 

Ασφάλιση ασθενείας

Ασφάλιση με συμμετοχή στα κέρδη

Ασφαλιστικά προϊόντα συνδεόμενα με δείκτες και προϊόντα που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση

Άλλα προϊόντα ασφάλισης ζωής

Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών και συνδεόμενες με υποχρεώσεις ασφάλισης ασθενείας

Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών και συνδεόμενες με ασφαλιστικές υποχρεώσεις εκτός από τις υποχρεώσεις ασφάλισης ασθενείας

Αντασφάλιση ασθενείας

Αντασφάλιση ζωής

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C300

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Μεικτά

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Μεικτά

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Μεικτές

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων

Μεικτές

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστών

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά έξοδα

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εξόδων

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά χώρα

 

 

Χώρα καταγωγής

Πέντε μεγαλύτερες χώρες (ανά ποσό μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων) — υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζημιών

Σύνολο 5 μεγαλύτερων και χώρας καταγωγής

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτές — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτές — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων

Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστών

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά έξοδα

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εξόδων

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Χώρα καταγωγής

Πέντε μεγαλύτερες χώρες (ανά ποσό μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων) — υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζημιών

Σύνολο 5 μεγαλύτερων και χώρας καταγωγής

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Μεικτά

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Μεικτά

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Μεικτές

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστή

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων

Μεικτή

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Μερίδιο αντασφαλιστών

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά έξοδα

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εξόδων

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων ασθενείας τύπου SLT

 

 

Ασφάλιση με συμμετοχή στα κέρδη

Ασφαλιστικά προϊόντα συνδεόμενα με δείκτες και προϊόντα που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση

Άλλα προϊόντα ασφάλισης ζωής

Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών και συνδεόμενες με ασφαλιστικές υποχρεώσεις εκτός από τις υποχρεώσεις ασφάλισης ασθενείας

Αναληφθείσες αντασφαλίσεις

Σύνολο (ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, περιλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

 

 

 

Συμβάσεις χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις

Συμβάσεις με δικαιώματα προαίρεσης ή εγγυήσεις

 

Συμβάσεις χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις

Συμβάσεις με δικαιώματα προαίρεσης ή εγγυήσεις

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή βέλτιστη εκτίμηση

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση μείον ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου — σύνολο

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο κινδύνου

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσό του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο κινδύνου

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ασφάλιση ασθενείας (πρωτασφάλιση)

Πρόσοδοι από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών και συνδεόμενες με υποχρεώσεις ασφάλισης ασθενείας

Αντασφάλιση ασθενείας (αναληφθείσα αντασφάλιση)

Σύνολο (ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)

 

 

 

Συμβάσεις χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις

Συμβάσεις με δικαιώματα προαίρεσης ή εγγυήσεις

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0010

 

 

 

 

 

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0020

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή βέλτιστη εκτίμηση

R0030

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0080

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση μείον ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου — σύνολο

R0090

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο κινδύνου

R0100

 

 

 

 

 

Ποσό του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0110

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0120

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο κινδύνου

R0130

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών

 

 

Πρωτασφαλίσεις και αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις

 

 

Ασφάλιση ιατρικών δαπανών

Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου

Ασφάλιση άλλων οχημάτων

Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

Ασφάλιση πυρός και λοιπών υλικών ζημιών

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις ασφαλίστρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικό ανακτήσιμο ποσό από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων ασφαλίστρων

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις αποζημιώσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων αποζημιώσεων

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολική βέλτιστη εκτίμηση — μεικτή

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολική βέλτιστη εκτίμηση — καθαρή

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο κινδύνου

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσό του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο κινδύνου

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακτήσιμα ποσά από συμβάσεις αντασφάλισης/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου — σύνολο

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις μείον ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου — Σύνολο

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Πρωτασφαλίσεις και αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις

Αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις

Σύνολο υποχρεώσεων από ασφαλίσεις ζημιών

 

 

Ασφάλιση νομικής προστασίας

Συνδρομή

Διάφορες χρηματικές απώλειες

Μη αναλογική αντασφάλιση ασθενείας

Μη αναλογική αντασφάλιση ατυχημάτων

Μη αναλογική αντασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

Μη αναλογική αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις ασφαλίστρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικό ανακτήσιμο ποσό από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων ασφαλίστρων

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις αποζημιώσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεικτή

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων αποζημιώσεων

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολική βέλτιστη εκτίμηση — μεικτή

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολική βέλτιστη εκτίμηση — καθαρή

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο κινδύνου

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσό του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέλτιστη εκτίμηση

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιθώριο κινδύνου

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις — σύνολο

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακτήσιμα ποσά από συμβάσεις αντασφάλισης/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου — σύνολο

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προβλέψεις μείον ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου — σύνολο

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Αποζημιώσεις από ασφαλίσεις ζημιών

Σύνολο από ασφαλίσεις ζημιών

Έτος συμβάντος ατυχήματος / ασφαλιστικό έτος

Z0010

 


Μεικτές καταβληθείσες αποζημιώσεις (σε μη σωρευτική βάση)

(απόλυτο ποσό)

 

 

Έτος εξέλιξης

 

 

Τρέχον έτος

 

Άθροισμα ετών (σωρευτικά)

 

Έτος

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Προηγούμενα

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

R0260

 

 

 


Μεικτή απροεξόφλητη βέλτιστη εκτίμηση των προβλέψεων αποζημιώσεων

(απόλυτο ποσό)

 

 

Έτος εξέλιξης

 

 

Λήξη έτους (προεξοφλημένα δεδομένα)

 

Έτος

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Προηγούμενα

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

R0260

 

S.22.01.21

Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων

 

 

Ποσό με μέτρα μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και μεταβατικά μέτρα

Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις

Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για το επιτόκιο

Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν

Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης στο μηδέν

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Τεχνικές προβλέψεις

R0010

 

 

 

 

 

Βασικά ίδια κεφάλαια

R0020

 

 

 

 

 

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας

R0050

 

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας

R0090

 

 

 

 

 

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0100

 

 

 

 

 

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Επίδραση των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και των μεταβατικών μέτρων

 

 

Ποσό με μέτρα μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και μεταβατικά μέτρα

Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις

Επίδραση του μεταβατικού μέτρου για το επιτόκιο

Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στο μηδέν

Επίδραση του καθορισμού της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης στο μηδέν

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Τεχνικές προβλέψεις

R0010

 

 

 

 

 

Βασικά ίδια κεφάλαια

R0020

 

 

 

 

 

Επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας

R0050

 

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Ίδια κεφάλαια

 

 

Σύνολο

Κατηγορία 1 — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία

Κατηγορία 1 — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Βασικά ίδια κεφάλαια πριν τη μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως προβλέπει το άρθρο 68 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο κοινών μετοχών (χωρίς να αφαιρούνται οι ίδιες μετοχές)

R0010

 

 

 

 

 

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών

R0030

 

 

 

 

 

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής

R0040

 

 

 

 

 

Μειωμένης εξασφάλισης λογαριασμοί μελών αλληλασφαλιστικών επιχειρήσεων

R0050

 

 

 

 

 

Πλεονάζοντα κεφάλαια

R0070

 

 

 

 

 

Προνομιούχες μετοχές

R0090

 

 

 

 

 

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά προνομιούχες μετοχές

R0110

 

 

 

 

 

Εξισωτικό αποθεματικό

R0130

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

R0140

 

 

 

 

 

Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

R0160

 

 

 

 

 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, τα οποία έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή ως βασικά ίδια κεφάλαια και δεν προσδιορίζονται ανωτέρω

R0180

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II

 

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II

R0220

 

 

 

 

 

Μειώσεις

 

 

 

 

 

 

Μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα

R0230

 

 

 

 

 

Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις μειώσεις

R0290

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση

R0300

 

 

 

 

 

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής, που δεν έχουν καταβληθεί και δεν έχουν καταστεί απαιτητά, εξοφλητέα σε πρώτη ζήτηση

R0310

 

 

 

 

 

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση πρώτη ζήτηση

R0320

 

 

 

 

 

Νομικώς δεσμευτική υποχρέωση εγγραφής και πληρωμής σε πρώτη ζήτηση για υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

R0330

 

 

 

 

 

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

R0340

 

 

 

 

 

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

R0350

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ

R0360

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη — εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ

R0370

 

 

 

 

 

Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

R0390

 

 

 

 

 

Σύνολο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων

R0400

 

 

 

 

 

Διαθέσιμα και επιλέξιμα ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

R0500

 

 

 

 

 

Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0510

 

 

 

 

 

Σύνολο επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

R0540

 

 

 

 

 

Σύνολο επιλέξιμων κεφαλαίων για την κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0550

 

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας

R0580

 

 

 

 

 

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0600

 

 

 

 

 

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0620

 

 

 

 

 

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Εξισωτικό αποθεματικό

 

 

 

 

 

 

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού

R0700

 

 

 

 

 

Ίδιες μετοχές (διακρατούμενες άμεσα και έμμεσα)

R0710

 

 

 

 

 

Προβλέψιμα μερίσματα, διανομές κερδών και επιβαρύνσεις

R0720

 

 

 

 

 

Λοιπά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων

R0730

 

 

 

 

 

Προσαρμογές για τα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

R0740

 

 

 

 

 

Εξισωτικό αποθεματικό

R0760

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα κέρδη

 

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζωής

R0770

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζημιών

R0780

 

 

 

 

 

Συνολικά αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Ίδια κεφάλαια

 

 

Σύνολο

Κατηγορία 1 — ελεύθερα περιορισμών στοιχεία

Κατηγορία 1 — υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Βασικά ίδια κεφάλαια πριν τη μείωση κατά το ποσό των συμμετοχών σε άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο κοινών μετοχών (χωρίς να αφαιρούνται οι ίδιες μετοχές)

R0010

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμο απαιτητό αλλά μη καταβληθέν κεφάλαιο κοινών μετοχών σε επίπεδο ομίλου

R0020

 

 

 

 

 

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών

R0030

 

 

 

 

 

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο των βασικών ιδίων κεφαλαίων για επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής

R0040

 

 

 

 

 

Μειωμένης εξασφάλισης λογαριασμοί μελών αλληλασφαλιστικών επιχειρήσεων

R0050

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμοι λογαριασμοί μειωμένης εξασφάλισης μελών αλληλασφαλιστικών επιχειρήσεων σε επίπεδο ομίλου

R0060

 

 

 

 

 

Πλεονάζοντα κεφάλαια

R0070

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμα πλεονάζοντα κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου

R0080

 

 

 

 

 

Προνομιούχες μετοχές

R0090

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμες προνομιούχες μετοχές σε επίπεδο ομίλου

R0100

 

 

 

 

 

Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά προνομιούχες μετοχές

R0110

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που αφορά προνομιούχες μετοχές σε επίπεδο ομίλου

R0120

 

 

 

 

 

Εξισωτικό αποθεματικό

R0130

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

R0140

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης σε επίπεδο ομίλου

R0150

 

 

 

 

 

Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

R0160

 

 

 

 

 

Ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των μη διαθέσιμων καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε επίπεδο ομίλου

R0170

 

 

 

 

 

Λοιπά στοιχεία, τα οποία έχουν εγκριθεί από την εποπτική αρχή ως βασικά ίδια κεφάλαια μη προσδιορισθέντα ανωτέρω

R0180

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια που σχετίζονται με άλλα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων εγκεκριμένα από την εποπτική αρχή

R0190

 

 

 

 

 

Μειοψηφικές συμμετοχές (εάν δεν αναφέρονται ως μέρος συγκεκριμένου στοιχείου ιδίων κεφαλαίων)

R0200

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμες μειοψηφικές συμμετοχές σε επίπεδο ομίλου

R0210

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II

 

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια από τις οικονομικές καταστάσεις τα οποία δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο εξισωτικό αποθεματικό και δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II

R0220

 

 

 

 

 

Μειώσεις

 

 

 

 

 

 

Αφαιρούμενες συμμετοχές σε άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μη ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

R0230

 

 

 

 

 

εκ των οποίων οι αφαιρούμενες συμμετοχές σύμφωνα με το άρθρο 228 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

R0240

 

 

 

 

 

Αφαιρούμενες συμμετοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία (άρθρο 229)

R0250

 

 

 

 

 

Αφαιρούμενες συμμετοχές που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός μεθόδων

R0260

 

 

 

 

 

Σύνολο στοιχείων μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων

R0270

 

 

 

 

 

Συνολικές αφαιρέσεις

R0280

 

 

 

 

 

Συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια μετά τις αφαιρέσεις

R0290

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο κοινών μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση

R0300

 

 

 

 

 

Αρχικά κεφάλαια, εισφορές μελών ή το ισοδύναμο στοιχείο βασικών ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις αλληλασφάλισης και τις επιχειρήσεις αλληλασφαλιστικής μορφής, που δεν έχουν καταβληθεί και δεν έχουν καταστεί απαιτητά, εξοφλητέα σε πρώτη ζήτηση

R0310

 

 

 

 

 

Μη καταβληθέν κεφάλαιο και κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών το οποίο δεν έχει καταστεί απαιτητό, εξοφλητέο σε πρώτη ζήτηση

R0320

 

 

 

 

 

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις εκτός από αυτές που προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

R0350

 

 

 

 

 

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ

R0360

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικές αξιώσεις από τα μέλη — εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο άρθρο 96 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/138/EΚ

R0370

 

 

 

 

 

Μη διαθέσιμα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου

R0380

 

 

 

 

 

Λοιπά συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

R0390

 

 

 

 

 

Σύνολο συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων

R0400

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων

 

 

 

 

 

 

Εξισωτικό αποθεματικό

R0410

 

 

 

 

 

Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

R0420

 

 

 

 

 

Μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

R0430

 

 

 

 

 

Συνολικά ίδια κεφάλαια άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων

R0440

 

 

 

 

 

Ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με τη μέθοδο 1

 

 

 

 

 

 

Συγκεντρωτικά ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή συνδυασμός μεθόδων

R0450

 

 

 

 

 

Συγκεντρωτικά ίδια κεφάλαια όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αφαίρεσης και άθροισης ή συνδυασμός μεθόδων μετά την αφαίρεση ενδοομιλικών συναλλαγών

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων από άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα και από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης)

R0520

 

 

 

 

 

Συνολικά διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ελάχιστων ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου

R0530

 

 

 

 

 

Συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων από άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα και από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης)

R0560

 

 

 

 

 

Συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των ελάχιστων ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου

R0570

 

 

 

 

 

Ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου

R0610

 

 

 

 

 

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς τις ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου

R0650

 

 

 

 

 

Συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων από άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα και από επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης)

R0660

 

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου

R0680

 

 

 

 

 

Δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου συμπεριλαμβανομένων των άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Εξισωτικό αποθεματικό

 

 

 

 

 

 

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού

R0700

 

 

 

 

 

Ίδιες μετοχές (διακρατούμενες άμεσα και έμμεσα)

R0710

 

 

 

 

 

Προβλέψιμα μερίσματα, διανομές κερδών και επιβαρύνσεις

R0720

 

 

 

 

 

Λοιπά στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων

R0730

 

 

 

 

 

Προσαρμογές για τα υποκείμενα σε περιορισμούς στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

R0740

 

 

 

 

 

Άλλα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια

R0750

 

 

 

 

 

Εξισωτικό αποθεματικό πριν την αφαίρεση των συμμετοχών σε άλλο χρηματοπιστωτικό τομέα

R0760

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα κέρδη

 

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζωής

R0770

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα — Κλάδος ζημιών

R0780

 

 

 

 

 

Συνολικά αναμενόμενα κέρδη από μελλοντικά ασφάλιστρα

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις βάσει της τυποποιημένης μεθόδου

 

 

Μεικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

Ειδικές παράμετροι για την επιχείρηση

Απλοποιήσεις

 

 

C0110

C0090

C0100

Κίνδυνος αγοράς

R0010

 

 

 

Κίνδυνος αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0020

 

 

 

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής

R0030

 

 

 

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας

R0040

 

 

 

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών

R0050

 

 

 

Διαφοροποίηση

R0060

 

 

 

Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού

R0070

 

 

 

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας

 

C0100

 

 

Λειτουργικός κίνδυνος

R0130

 

 

 

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων

R0140

 

 

 

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων

R0150

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ

R0160

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

R0200

 

 

 

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση που έχει ήδη καθοριστεί

R0210

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0220

 

 

 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για την υποενότητα κινδύνου μετοχών που βασίζεται στη διάρκεια

R0400

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος

R0410

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

R0420

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης

R0430

 

 

 

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για ομίλους που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο

 

 

Μεικτή κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

Ειδικές παράμετροι για την επιχείρηση

Απλοποιήσεις

 

 

C0110

C0080

C0090

Κίνδυνος αγοράς

R0010

 

 

 

Κίνδυνος αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

R0020

 

 

 

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζωής

R0030

 

 

 

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ασθενείας

R0040

 

 

 

Αναλαμβανόμενος κίνδυνος ασφάλισης ζημιών

R0050

 

 

 

Διαφοροποίηση

R0060

 

 

 

Κίνδυνος άυλων στοιχείων ενεργητικού

R0070

 

 

 

Βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας

 

C0100

 

 

Λειτουργικός κίνδυνος

R0130

 

 

 

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων

R0140

 

 

 

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων

R0150

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ

R0160

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

R0200

 

 

 

Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση που έχει ήδη καθοριστεί

R0210

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0220

 

 

 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για την υποενότητα κινδύνου μετοχών που βασίζεται στη διάρκεια

R0400

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος

R0410

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

R0420

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης

R0430

 

 

 

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304

R0440

 

 

 

Ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου

R0470

 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με άλλες οντότητες

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις)

R0500

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

R0510

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

R0520

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Κεφαλαιακές απαιτήσεις για μη ρυθμιζόμενες οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

R0530

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για μη ελεγχόμενες συμμετοχές

R0540

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για λοιπές επιχειρήσεις

R0550

 

 

 

Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης

R0560

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο και το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα

Μοναδικός αριθμός συνιστώσας

Περιγραφή των συνιστωσών

Υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

Ποσό βάσει υποδείγματος

Ειδικές παράμετροι για την επιχείρηση

Απλοποιήσεις

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

 

C0100

 

 

 

Σύνολο μη διαφοροποιημένων συνιστωσών

R0110

 

 

 

 

Διαφοροποίηση

R0060

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ

R0160

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

R0200

 

 

 

 

Καθορισμένες πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις

R0210

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0220

 

 

 

 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

 

 

 

 

 

Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων

R0300

 

 

 

 

Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων

R0310

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για την υποενότητα κινδύνου μετοχών που βασίζεται στη διάρκεια

R0400

 

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος

R0410

 

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (εκτός εκείνων που συνδέονται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ επιχειρηματικές δραστηριότητες (μεταβατικό)).

R0420

 

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης

R0430

 

 

 

 

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για ομίλους που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο και το μερικό εσωτερικό υπόδειγμα

Μοναδικός αριθμός συνιστώσας

Περιγραφή των συνιστωσών

Υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

Ποσό βάσει υποδείγματος

Ειδικές παράμετροι για την επιχείρηση

Απλοποιήσεις

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

 

C0100

 

 

 

Σύνολο μη διαφοροποιημένων συνιστωσών

R0110

 

 

 

 

Διαφοροποίηση

R0060

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ

R0160

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

R0200

 

 

 

 

Καθορισμένες πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις

R0210

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για επιχειρήσεις με βάση της μέθοδο ενοποίησης

R0220

 

 

 

 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

 

 

 

 

 

Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων

R0300

 

 

 

 

Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων

R0310

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για την υποενότητα κινδύνου μετοχών που βασίζεται στη διάρκεια

R0400

 

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος

R0410

 

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (εκτός εκείνων που συνδέονται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ επιχειρηματικές δραστηριότητες (μεταβατικό)).

R0420

 

 

 

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης

R0430

 

 

 

 

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304

R0440

 

 

 

 

Ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου

R0470

 

 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με άλλες οντότητες

 

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις)

R0500

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

R0510

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

R0520

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Κεφαλαιακές απαιτήσεις για μη ρυθμιζόμενες οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

R0530

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για μη ελεγχόμενες συμμετοχές

R0540

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για λοιπές επιχειρήσεις

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

 

 

 

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται με τη μέθοδο αφαίρεσης και άθροισης

R0560

 

 

 

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πλήρη εσωτερικά υποδείγματα

Μοναδικός αριθμός συνιστώσας

Περιγραφή των συνιστωσών

Υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

 

C0100

Σύνολο μη διαφοροποιημένων συνιστωσών

R0110

 

Διαφοροποίηση

R0060

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ (μεταβατικό)

R0160

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

R0200

 

Πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχουν ήδη καθοριστεί

R0210

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0220

 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

 

 

Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων

R0300

 

Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων

R0310

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος

R0410

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (εκτός εκείνων που συνδέονται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ επιχειρηματικές δραστηριότητες (μεταβατικό)).

R0420

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης

R0430

 

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304

R0440

 


S.25.03.22

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας — για ομίλους που χρησιμοποιούν πλήρη εσωτερικά υποδείγματα

Μοναδικός αριθμός συνιστώσας

Περιγραφή των συνιστωσών

Υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας

 

C0100

Σύνολο μη διαφοροποιημένων συνιστωσών

R0110

 

Διαφοροποίηση

R0060

 

Κεφαλαιακή απαίτηση για δραστηριότητες που ασκούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ

R0160

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, εξαιρουμένης πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης

R0200

 

Πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχουν ήδη καθοριστεί

R0210

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0220

 

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

 

 

Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων

R0300

 

Το ποσό/η εκτίμηση της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων

R0310

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος

R0410

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (εκτός εκείνων που συνδέονται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ επιχειρηματικές δραστηριότητες (μεταβατικό)).

R0420

 

Συνολικό ποσό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης

R0430

 

Αποτελέσματα διαφοροποίησης λόγω της άθροισης των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας των ΚΚΔ για το άρθρο 304

R0440

 

Ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου

R0470

 

Πληροφορίες σχετικά με άλλες οντότητες

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις)

R0500

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

R0510

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών

R0520

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς (Μη ασφαλιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις) — Κεφαλαιακές απαιτήσεις για μη ρυθμιζόμενες οντότητες που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

R0530

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για μη ελεγχόμενες συμμετοχές

R0540

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για λοιπές επιχειρήσεις

R0550

 

S.28.01.01

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση — Δραστηριότητες ασφάλισης ή αντασφάλισης μόνο στον κλάδο ζωής ή μόνο στον κλάδο ζημιών

Συνιστώσα γραμμικής εξίσωσης για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις του κλάδου ζημιών

 

 

C0010

 

 

 

Αποτέλεσμα MCRNL

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) βέλτιστη εκτίμηση και τεχνικές προβλέψεις που υπολογίζονται ως σύνολο

Καθαρά (ως προς αντασφάλιση) εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά τους τελευταίους 12 μήνες

 

 

 

 

C0020

C0030

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση ιατρικών δαπανών

R0020

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση προστασίας εισοδήματος

R0030

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

R0040

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου

R0050

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση άλλων οχημάτων

R0060

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

R0070

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση πυρός και άλλων υλικών ζημιών

R0080

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

R0090

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

R0100

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση νομικής προστασίας

R0110

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση παροχής συνδρομής

R0120

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση κατά διαφόρων χρηματικών απωλειών

R0130

 

 

Μη αναλογική αντασφάλιση ασθενείας

R0140

 

 

Μη αναλογική αντασφάλιση ατυχημάτων

R0150

 

 

Μη αναλογική αντασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

R0160

 

 

Μη αναλογική αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων

R0170

 

 


Συνιστώσα γραμμικής εξίσωσης για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις του κλάδου ζωής

 

 

C0040

 

 

 

Αποτέλεσμα MCRL

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) βέλτιστη εκτίμηση και τεχνικές προβλέψεις που υπολογίζονται ως σύνολο

Καθαρό (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) σύνολο κεφαλαίου σε κίνδυνο

 

 

 

 

C0050

C0060

Υποχρεώσεις με συμμετοχή στα κέρδη — εγγυημένες παροχές

R0210

 

 

Υποχρεώσεις με συμμετοχή στα κέρδη — μελλοντικές έκτακτες παροχές

R0220

 

 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις συνδεόμενες με δείκτες και υποχρεώσεις που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επενδύσεις

R0230

 

 

Άλλες (αντ)ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον κλάδο ζωής και στον κλάδο ασθενείας

R0240

 

 

Συνολικό κεφάλαιο σε κίνδυνο για όλες τις υποχρεώσεις (αντ)ασφάλισης ζωής

R0250

 

 


Υπολογισμός συνολικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

 

 

C0070

Γραμμική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0300

 

Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας

R0310

 

Ανώτατο όριο ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0320

 

Κατώτατο όριο ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0330

 

Συνδυασμένη ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0340

 

Απόλυτο κατώτατο όριο της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0350

 

 

 

C0070

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0400

 

S.28.02.01

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση — Δραστηριότητες ασφάλισης τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο ζημιών

 

 

Δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών

Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής

 

Δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών

Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής

 

 

Αποτέλεσμα MCR(NL,NL)

Αποτέλεσμα MCR(NL,L)

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Συνιστώσα γραμμικής εξίσωσης για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις του κλάδου ζημιών

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) βέλτιστη εκτίμηση και τεχνικές προβλέψεις που υπολογίζονται ως σύνολο

Καθαρά (ως προς αντασφάλιση) εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Καθαρή (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) βέλτιστη εκτίμηση και τεχνικές προβλέψεις που υπολογίζονται ως σύνολο

Καθαρά (ως προς αντασφάλιση) εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά τους τελευταίους 12 μήνες

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση ιατρικών δαπανών

R0020

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση προστασίας εισοδήματος

R0030

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

R0040

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου

R0050

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση άλλων οχημάτων

R0060

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

R0070

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση πυρός και άλλων υλικών ζημιών

R0080

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

R0090

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

R0100

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση νομικής προστασίας

R0110

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση παροχής συνδρομής

R0120

 

 

 

 

Ασφάλιση και αναλογική αντασφάλιση κατά διαφόρων χρηματικών απωλειών

R0130

 

 

 

 

Μη αναλογική αντασφάλιση ασθενείας

R0140

 

 

 

 

Μη αναλογική αντασφάλιση ατυχημάτων

R0150

 

 

 

 

Μη αναλογική αντασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

R0160

 

 

 

 

Μη αναλογική αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων

R0170

 

 

 

 


 

 

Δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών

Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής

 

Δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών

Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής

 

 

Αποτέλεσμα MCR(L,NL)

Αποτέλεσμα MCR(L,L)

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Συνιστώσα γραμμικής εξίσωσης για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υποχρεώσεις του κλάδου ζωής

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) βέλτιστη εκτίμηση και τεχνικές προβλέψεις που υπολογίζονται ως σύνολο

Καθαρό (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) σύνολο κεφαλαίου σε κίνδυνο

Καθαρή (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) βέλτιστη εκτίμηση και τεχνικές προβλέψεις που υπολογίζονται ως σύνολο

Καθαρό (ως προς αντασφάλιση/ φορείς ειδικού σκοπού) σύνολο κεφαλαίου σε κίνδυνο

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Υποχρεώσεις με συμμετοχή στα κέρδη — εγγυημένες παροχές

R0210

 

 

 

 

Υποχρεώσεις με συμμετοχή στα κέρδη — μελλοντικές έκτακτες παροχές

R0220

 

 

 

 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις συνδεόμενες με δείκτες και υποχρεώσεις που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επενδύσεις

R0230

 

 

 

 

Άλλες (αντ)ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον κλάδο ζωής και στον κλάδο ασθενείας

R0240

 

 

 

 

Συνολικό κεφάλαιο σε κίνδυνο για όλες τις υποχρεώσεις (αντ)ασφάλισης ζωής

R0250

 

 

 

 


Υπολογισμός συνολικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

 

 

C0130

 

Γραμμική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0300

 

 

Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας

R0310

 

 

Ανώτατο όριο ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0320

 

 

Κατώτατο όριο ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0330

 

 

Συνδυασμένη ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0340

 

 

Απόλυτο κατώτατο όριο της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0400

 

 

 

 

 

 

Θεωρητική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τον κλάδο ζημιών και τον κλάδο ζωής

Δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών

Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής

 

 

C0140

C0150

Θεωρητική γραμμική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0500

 

 

Θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας εξαιρουμένων πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων (ετήσια ή ο πιο πρόσφατος υπολογισμός)

R0510

 

 

Ανώτατο όριο θεωρητικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0520

 

 

Κατώτατο όριο θεωρητικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0530

 

 

Θεωρητική συνδυασμένη ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0540

 

 

Απόλυτο κατώτατο όριο της θεωρητικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης

R0550

 

 

Θεωρητική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

R0560

 

 

S.32.01.22

Επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ομίλου

Χώρα

Αναγνωριστικός κωδικός της επιχείρησης

Είδος αναγνωριστικού κωδικού της επιχείρησης

Εταιρική επωνυμία της επιχείρησης

Είδος επιχείρησης

Νομική μορφή

Κατηγορία (αλληλασφαλιστική/μη αλληλασφαλιστική)

Εποπτική αρχή

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(συνέχεια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Κριτήρια επιρροής

Υπαγωγή στο πεδίο εποπτείας του ομίλου

Υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου

% μετοχικού κεφαλαίου

% που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών

% δικαιωμάτων ψήφου

Άλλα κριτήρια

Βαθμός επιρροής

Αναλογικό μερίδιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ημερομηνία απόφασης εάν εφαρμόζεται το άρθρο 214

Χρησιμοποιούμενη μέθοδος και στο πλαίσιο της μεθόδου 1, αντιμετώπιση της επιχείρησης

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οδηγίες σχετικά με τα υποδείγματα για την έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης μεμονωμένων επιχειρήσεων

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Στην πρώτη στήλη των πινάκων αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται, με προσδιορισμό των στηλών και των γραμμών όπως παρουσιάζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος I.

Τα υποδείγματα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των διαφόρων ενοτήτων του παρόντος παραρτήματος αναφέρονται ως «το παρόν υπόδειγμα» σε ολόκληρο το κείμενο του παραρτήματος.

S.02.01. — Ισολογισμός

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια δημοσιοποίηση πληροφοριών για μεμονωμένες οντότητες.

Η στήλη «Αξία βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ» (C0010) συμπληρώνεται με χρήση των αρχών αποτίμησης που προβλέπονται στην οδηγία 2009/138/ΕΚ, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/35, τα τεχνικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στη Φερεγγυότητα ΙΙ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Στοιχεία ενεργητικού

C0010/R0030

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Άυλα στοιχεία ενεργητικού πλην της υπεραξίας. Κάθε αναγνωρίσιμο μη χρηματικό στοιχείο του ενεργητικού που δεν έχει φυσική υπόσταση.

C0010/R0040

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που είναι ανακτήσιμα σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν:

α)

εκπεστέες προσωρινές διαφορές·

β)

μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες· και/ή

γ)

μεταφερόμενοι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι.

C0010/R0050

Κέρδη από συνταξιοδοτικές παροχές

Πρόκειται για το σύνολο του καθαρού πλεονάσματος που αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων.

C0010/R0060

Ενσώματα πάγια για ιδιόχρηση

Ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία προορίζονται για διαρκή χρήση, καθώς και τα ακίνητα της επιχείρησης που προορίζονται για ιδιόχρηση. Επίσης, περιλαμβάνονται τα ακίνητα για ιδιόχρηση που βρίσκονται υπό κατασκευή.

C0010/R0070

Επενδύσεις (εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

Πρόκειται για το σύνολο των επενδύσεων, εξαιρουμένων των στοιχείων του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

C0010/R0080

Ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιόχρηση)

Ποσό ακινήτων, πλην των ακινήτων που προορίζονται για ιδιόχρηση. Επίσης, περιλαμβάνονται τα ακίνητα που δεν προορίζονται για ιδιόχρηση και βρίσκονται υπό κατασκευή.

C0010/R0090

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών

Οι συμμετοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 20 και στο άρθρο 212 παράγραφος 2 και οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 212 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Όταν ένα τμήμα των στοιχείων ενεργητικού που αφορούν συμμετοχές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορά συμβάσεις ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις, τότε το εν λόγω τμήμα δημοσιοποιείται στο στοιχείο C0010/R0220 «Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις».

C0010/R0100

Μετοχές

Το συνολικό ποσό των μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών.

C0010/R0110

Μετοχές — εισηγμένες

Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο μιας εταιρείας, π.χ. που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Εξαιρούνται οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών.

C0010/R0120

Μετοχές — μη εισηγμένες

Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο μιας εταιρείας, π.χ. που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ.

Εξαιρούνται οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών.

C0010/R0130

Ομόλογα

Το συνολικό ποσό των κρατικών ομολόγων, των εταιρικών ομολόγων, των δομημένων αξιογράφων και των εξασφαλισμένων αξιογράφων.

C0010/R0140

Κρατικά ομόλογα

Ομόλογα τα οποία εκδίδονται από δημόσιες αρχές, ήτοι από κεντρικές κυβερνήσεις χωρών, υπερεθνικά θεσμικά όργανα διακυβέρνησης ή από αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης και ομόλογα που είναι πλήρως εγγυημένα, άνευ όρων και αμετάκλητα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις κεντρικές κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, εκφρασμένα και χρηματοδοτούμενα στο εθνικό νόμισμα της εν λόγω κεντρικής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας, καθώς και από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή από διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 118 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όταν η εγγύηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 215 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

C0010/R0150

Εταιρικά ομόλογα

Ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες

C0010/R0160

Δομημένα αξιόγραφα

Υβριδικοί τίτλοι τα οποία συνδυάζουν έναν τίτλο σταθερού εισοδήματος (απόδοση σε μορφή σταθερών πληρωμών) και μια σειρά παράγωγων προϊόντων. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι τίτλοι σταθερής απόδοσης που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις κρατών. Αφορούν τίτλους που ενσωματώνουν οποιεσδήποτε κατηγορίες παραγώγων προϊόντων, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS), των συμφωνιών ανταλλαγής σταθερής ληκτότητας (CMS) και των δικαιωμάτων πιστωτικής αθέτησης (CDOp). Τα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία δεν επιδέχονται διαχωρισμό.

C0010/R0170

Εξασφαλισμένα αξιόγραφα

Τίτλοι των οποίων η αξία και οι πληρωμές προκύπτουν από χαρτοφυλάκιο υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Συμπεριλαμβάνονται τίτλοι από τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων (Asset Backed Securities — ABS), τίτλοι από τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (Mortgage Backed securities — MBS), τίτλοι από τιτλοποίηση ενυπόθηκων εμπορικών δανείων (Commercial Mortgage Backed securities — CMBS), εγγυημένα χρεωστικά ομόλογα (Collateralised Debt Obligations — CDO), εγγυημένα δανειακά ομόλογα (Collateralised Loan Obligations — CLO), εγγυημένα ενυπόθηκα ομόλογα (Collateralised Mortgage Obligations — CMO).

C0010/R0180

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

«Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (OEE), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

C0010/R0190

Παράγωγα

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλου είδους σύμβαση που συνδυάζει και τα τρία ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

Η αξία του μεταβάλλεται σύμφωνα με τις μεταβολές καθορισμένου επιτοκίου, τιμής χρηματοοικονομικού μέσου, τιμής βασικού εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, δείκτη τιμών ή επιτοκίων, πιστοληπτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη ή άλλης μεταβλητής, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, η μεταβλητή δεν αφορά συγκεκριμένα έναν συμβαλλόμενο (ορισμένες φορές αναφέρεται ως «υποκείμενο»).

β)

Δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί μικρότερη αρχική καθαρή επένδυση σε σχέση με άλλα είδη συμβάσεων που εκτιμάται ότι θα έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές των παραγόντων της αγοράς.

γ)

Διακανονίζεται σε μελλοντική ημερομηνία.

Στο παρόν στοιχείο αναφέρεται η προβλεπόμενη στην οδηγία Φερεγγυότητα II αξία του παραγώγου, μόνον εφόσον είναι θετική, κατά την ημερομηνία αναφοράς (σε περίπτωση αρνητικής αξίας, βλ. C0010/R0790).

C0010/R0200

Καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Καταθέσεις εκτός από ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές πριν την έλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας λήξης και οι οποίες δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με συνάλλαγμα ή με μεταβιβάσιμες καταθέσεις χωρίς κάποιο σημαντικό περιορισμό ή κύρωση.

C0010/R0210

Λοιπές επενδύσεις

Άλλες επενδύσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ανωτέρω δημοσιοποιούμενες επενδύσεις.

C0010/R0220

Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

Στοιχεία του ενεργητικού που διακρατούνται έναντι συμβάσεων ασφάλισης που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις [ταξινομούνται στην κατηγορία δραστηριοτήτων 31 όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35].

C0010/R0230

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια

Το συνολικό ποσό των ενυπόθηκων και λοιπών δανείων, δηλαδή των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούνται όταν οι επιχειρήσεις δανείζουν κεφάλαια, με εξασφάλιση ή χωρίς, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού υπό συγκεντρωτική ταμειακή διαχείριση (cash pools).

C0010/R0240

Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Δάνεια προς αντισυμβαλλόμενους, τα οποία εξασφαλίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια (υποκείμενες τεχνικές προβλέψεις).

C0010/R0250

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια σε ιδιώτες

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δημιουργούνται όταν πιστωτές δανείζουν κεφάλαια σε ιδιώτες οφειλέτες, με ή χωρίς εξασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού υπό συγκεντρωτική ταμειακή διαχείριση (cash pools).

C0010/R0260

Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δημιουργούνται όταν πιστωτές δανείζουν κεφάλαια σε λοιπούς οφειλέτες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην ταξινόμηση των στοιχείων R0240 ή R0250, με ή χωρίς εξασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού υπό συγκεντρωτική ταμειακή διαχείριση (cash pools).

C0010/R0270

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις:

Τα συνολικά ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις. Αντιστοιχούν στο ποσό του μεριδίου του αντασφαλιστή επί των τεχνικών προβλέψεων (περιλαμβανομένων των αντασφαλίσεων πεπερασμένου κινδύνου και των φορέων ειδικού σκοπού).

C0010/R0280

Ασφαλίσεις ζημιών και ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις όσον αφορά τις τεχνικές προβλέψεις για ασφαλίσεις ζημιών και ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών.

C0010/R0290

Ασφαλίσεις ζημιών εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις όσον αφορά τεχνικές προβλέψεις για δραστηριότητες στον κλάδο ζημιών, εξαιρουμένων των τεχνικών προβλέψεων για ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών.

C0010/R0300

Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις όσον αφορά τεχνικές προβλέψεις για ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών.

C0010/R0310

Ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις όσον αφορά τεχνικές προβλέψεις για ασφαλίσεις ζωής και ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής, εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

C0010/R0320

Ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις όσον αφορά τεχνικές προβλέψεις για ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής.

C0010/R0330

Ασφαλίσεις ζωής εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις όσον αφορά τεχνικές προβλέψεις για τον κλάδο ζωής, εξαιρουμένων των τεχνικών προβλέψεων για ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής και των τεχνικών προβλέψεων για ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

C0010/R0340

Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

Ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις όσον αφορά τις τεχνικές προβλέψεις για τις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

C0010/R0350

Καταθέσεις σε αντασφαλιζόμενους

Καταθέσεις που συνδέονται με αναληφθείσες αντασφαλίσεις.

C0010/R0360

Απαιτήσεις από ασφάλειες και διαμεσολαβητές

Ληξιπρόθεσμες οφειλές που πρέπει να καταβληθούν από αντισυμβαλλόμενους, ασφαλιστές και άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον ασφαλιστικό κλάδο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ταμειακές ροές των τεχνικών προβλέψεων.

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από αναληφθείσες αντασφαλίσεις.

C0010/R0370

Αντασφαλιστικές απαιτήσεις

Ληξιπρόθεσμα ποσά τα οποία οφείλονται από αντασφαλιστές και από συνδεόμενες με τον κλάδο αντασφαλίσεων επιχειρήσεις, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις.

Μπορεί να περιλαμβάνουν: τα ληξιπρόθεσμα ποσά των απαιτήσεων από αντασφαλιστές που συνδέονται με διακανονισθείσες αποζημιώσεις αντισυμβαλλόμενων ή δικαιούχων· τις απαιτήσεις από αντασφαλιστές σε σχέση με άλλα ασφαλιστικά γεγονότα ή διακανονισθείσες ασφαλιστικές απαιτήσεις, για παράδειγμα προμήθειες.

C0010/R0380

Απαιτήσεις (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από υπαλλήλους ή διάφορους επαγγελματικούς συνεργάτες (οι οποίοι δεν συνδέονται με τον κλάδο των ασφαλίσεων), περιλαμβανομένων των δημόσιων φορέων.

C0010/R0390

Ίδιες μετοχές (οι οποίες διακρατούνται άμεσα)

Το συνολικό ποσό των ιδίων μετοχών που διακρατούνται άμεσα από την επιχείρηση.

C0010/R0400

Οφειλόμενα ποσά που αφορούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή του αρχικού κεφαλαίου τα οποία έχουν καταστεί απαιτητά, αλλά παραμένουν μη καταβληθέντα.

Η αξία του οφειλόμενου ποσού που αφορά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων ή του αρχικού κεφαλαίου τα οποία έχουν καταστεί απαιτητά, αλλά παραμένουν μη καταβληθέντα.

C0010/R0410

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Κυκλοφορούντα χαρτονομίσματα και κέρματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως τακτικό μέσο πληρωμών, καθώς και καταθέσεις που μπορούν σε πρώτη ζήτηση να ανταλλαχθούν με μετρητά στην άρτια αξία τους και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για πληρωμή με επιταγή, εντολή ανάληψης, εντολή σε τρεχούμενο λογαριασμό, άμεση χρέωση/πίστωση ή άλλου είδους διευκόλυνση άμεσης πληρωμής, χωρίς κυρώσεις ή περιορισμούς.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν συμψηφίζονται, κι επομένως σε αυτό το στοιχείο αναγνωρίζονται μόνο οι λογαριασμοί που έχουν θετικό υπόλοιπο, ενώ οι τραπεζικοί λογαριασμοί υπερανάληψης απεικονίζονται στις υποχρεώσεις εκτός αν συνυπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού και ευαπόδεικτη πρόθεση για συμψηφισμό.

C0010/R0420

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν εμφαίνονται σε άλλο στοιχείο

Το ποσό οποιωνδήποτε λοιπών στοιχείων του ενεργητικού δεν έχει ήδη περιληφθεί στα στοιχεία του ισολογισμού.

C0010/R0500

Σύνολο ενεργητικού

Το συνολικό ποσό του ενεργητικού.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

C0010/R0510

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών

Το άθροισμα των τεχνικών προβλέψεων για τις ασφαλίσεις ζημιών.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR).

C0010/R0520

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας)

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ζημιών (εξαιρείται ο κλάδος ασθενείας).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0530

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας) — τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο (αναπαράξιμο / αντισταθμίσιμο χαρτοφυλάκιο) για δραστηριότητες στον κλάδο ζημιών (εξαιρείται ο κλάδος ασθενείας).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0540

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας) — Βέλτιστη εκτίμηση

Το συνολικό ποσό της βέλτιστης εκτίμησης των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ζημιών (εξαιρείται ο κλάδος ασθενείας).

Η βέλτιστη εκτίμηση δημοσιοποιείται πριν την αφαίρεση της αντασφάλισης.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0550

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζημιών (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας) — Περιθώριο κινδύνου

Το συνολικό ποσό του περιθωρίου κινδύνου των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ζημιών (εξαιρείται ο κλάδος ασθενείας).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0560

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών)

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων για ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0570

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών) — τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο (αναπαράξιμο / αντισταθμίσιμο χαρτοφυλάκιο) για ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0580

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών) — Βέλτιστη εκτίμηση

Το συνολικό ποσό της βέλτιστης εκτίμησης των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ασθενείας (για ασφαλίσεις των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών).

Η βέλτιστη εκτίμηση δημοσιοποιείται πριν την αφαίρεση της αντασφάλισης.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0590

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών) — Περιθώριο κινδύνου

Το συνολικό ποσό του περιθωρίου κινδύνου των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ασθενείας (για ασφαλίσεις των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζημιών).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0600

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες και των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

Το άθροισμα των τεχνικών προβλέψεων για ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0610

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ασθενείας (για ασφαλίσεις των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0620

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής) — τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο (αναπαράξιμο / αντισταθμίσιμο χαρτοφυλάκιο) για δραστηριότητες στον κλάδο ασθενείας (για ασφαλίσεις των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0630

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής) — Βέλτιστη εκτίμηση

Το συνολικό ποσό της βέλτιστης εκτίμησης των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ασθενείας (για ασφαλίσεις των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής).

Η βέλτιστη εκτίμηση δημοσιοποιείται πριν την αφαίρεση της αντασφάλισης.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0640

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ασθενείας (των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής) — Περιθώριο κινδύνου

Το συνολικό ποσό του περιθωρίου κινδύνου των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ασθενείας (για ασφαλίσεις των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0650

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, καθώς και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0660

Τεχνικές προβλέψεις — κλάδος ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις) — τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο (αναπαράξιμο / αντισταθμίσιμο χαρτοφυλάκιο) για δραστηριότητες στον κλάδο ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0670

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, καθώς και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις) — Βέλτιστη εκτίμηση

Το συνολικό ποσό της βέλτιστης εκτίμησης των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις).

Η βέλτιστη εκτίμηση δημοσιοποιείται πριν την αφαίρεση της αντασφάλισης.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0680

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας, καθώς και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις) — Περιθώριο κινδύνου

Το συνολικό ποσό του περιθωρίου κινδύνου των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες στον κλάδο ζωής (εξαιρουμένων των ασφαλίσεων ασθενείας και των ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις).

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0690

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες και ασφαλίσεις που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0700

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες και ασφαλίσεις που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις — τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

Το συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο (αναπαράξιμο / αντισταθμίσιμο χαρτοφυλάκιο) για δραστηριότητες ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0710

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες και ασφαλίσεις που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις — Βέλτιστη εκτίμηση

Το συνολικό ποσό της βέλτιστης εκτίμησης των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες ασφαλίσεων συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

Η βέλτιστη εκτίμηση δημοσιοποιείται πριν την αφαίρεση της αντασφάλισης.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0720

Τεχνικές προβλέψεις — ασφαλίσεις που συνδέονται με δείκτες και ασφαλίσεις που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις — Περιθώριο κινδύνου

Το συνολικό ποσό του περιθωρίου κινδύνου των τεχνικών προβλέψεων για δραστηριότητες ασφαλίσεων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατανομή από τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις σύμφωνα με την αναλογική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του υπολογισμού της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης.

C0010/R0740

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Μια ενδεχόμενη υποχρέωση ορίζεται ως:

α)

μια πιθανή υποχρέωση που προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί μόνον από την επέλευση ή μη ενός ή περισσότερων αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων που δεν εμπίπτουν ολοκληρωτικά στον έλεγχο της οντότητας· ή

β)

μια πιθανή υποχρέωση που προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα ακόμη και εάν:

i)

δεν είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση· ή

ii)

το ποσό της υποχρέωσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία.

Το ποσό των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό θα πρέπει να ακολουθεί τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

C0010/R0750

Προβλέψεις εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού, εξαιρουμένων όσων έχουν δημοσιοποιηθεί στις «Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές».

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις (εφόσον μπορεί να διενεργηθεί μια αξιόπιστη εκτίμηση) όταν αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις και είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για τον διακανονισμό των υποχρεώσεων.

C0010/R0760

Υποχρεώσεις από συνταξιοδοτικές παροχές

Πρόκειται για το σύνολο των καθαρών υποχρεώσεων που αφορούν το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων.

C0010/R0770

Καταθέσεις από αντασφαλιστές

Ποσά (π.χ. μετρητά) ληφθέντα από αντασφαλιστές ή ποσά που εκπίπτουν από τον αντασφαλιστή σύμφωνα με τη σύμβαση αντασφάλισης.

C0010/R0780

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που θα καταβληθούν σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν φορολογητέες προσωρινές διαφορές.

C0010/R0790

Παράγωγα

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλου είδους σύμβαση που συνδυάζει και τα τρία ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

Η αξία του μεταβάλλεται σύμφωνα με τις μεταβολές καθορισμένου επιτοκίου, τιμής χρηματοοικονομικού μέσου, τιμής βασικού εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, δείκτη τιμών ή επιτοκίων, πιστοληπτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη ή άλλης μεταβλητής, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, η μεταβλητή δεν αφορά συγκεκριμένα έναν συμβαλλόμενο (ορισμένες φορές αναφέρεται ως «υποκείμενο»).

β)

Δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί μικρότερη αρχική καθαρή επένδυση σε σχέση με άλλα είδη συμβάσεων που εκτιμάται ότι θα έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές των παραγόντων της αγοράς.

γ)

Διακανονίζεται σε μελλοντική ημερομηνία.

Στην παρούσα γραμμή δημοσιοποιούνται μόνο οι υποχρεώσεις από παράγωγα (δηλαδή, παράγωγα με αρνητικές αξίες κατά την ημερομηνία υποβολής στοιχείων). Τα παράγωγα ως στοιχεία ενεργητικού δημοσιοποιούνται στο στοιχείο C0010/R0190.

Οι επιχειρήσεις που δεν αποτιμούν τα παράγωγα βάσει των τοπικών ΓΠΛΑ δεν χρειάζεται να παράσχουν την αξία των οικονομικών καταστάσεων.

C0010/R0800

Χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα

Τα χρέη, όπως τα ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια, τα οποία οφείλονται σε πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των ομολόγων που διακρατούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα (εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός όλων των κατόχων των ομολόγων που εκδίδει η επιχείρηση) και των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης. Σε αυτό το στοιχείο περιλαμβάνονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί υπερανάληψης.

C0010/R0810

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός των χρεών προς πιστωτικά ιδρύματα

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβανομένων των ομολόγων που έχει εκδώσει η επιχείρηση (είτε διακρατούνται από πιστωτικά ιδρύματα είτε όχι), των δομημένων αξιογράφων που έχει εκδώσει η ίδια η επιχείρηση και των ενυπόθηκων και λοιπών δανείων που οφείλονται σε άλλες οντότητες πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης δεν περιλαμβάνονται στο παρόν στοιχείο.

C0010/R0820

Οφειλές σε αντισυμβαλλομένους και διαμεσολαβητές

Ληξιπρόθεσμα ποσά που οφείλονται σε αντισυμβαλλόμενους, ασφαλιστές και άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον ασφαλιστικό κλάδο, τα οποία δεν συνιστούν τεχνικές προβλέψεις.

Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει επίσης ληξιπρόθεσμα ποσά τα οποία οφείλονται σε (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (π.χ. προμήθειες οι οποίες οφείλονται σε διαμεσολαβητές αλλά δεν έχουν ακόμα καταβληθεί από την επιχείρηση).

Εξαιρούνται ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια οφειλόμενα σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες εάν αφορούν μόνο χρηματοδότηση και δεν συνδέονται με ασφαλιστική δραστηριότητα (τα εν λόγω ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια δημοσιοποιούνται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις).

Περιλαμβάνει οφειλές από αναληφθείσες αντασφαλίσεις.

C0010/R0830

Οφειλές σε αντασφαλιστές

Ληξιπρόθεσμα πληρωτέα ποσά τα οποία οφείλονται σε αντασφαλιστές (ειδικότερα τρεχούμενοι λογαριασμοί) εκτός από τις καταθέσεις που συνδέονται με τον κλάδο αντασφαλίσεων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις.

Περιλαμβάνονται οι οφειλές σε αντασφαλιστές που συνδέονται με εκχωρημένα ασφάλιστρα.

C0010/R0840

Οφειλές (εμπορικής φύσεως, όχι ασφαλιστικές)

Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των εμπορικών πληρωτέων λογαριασμών, περιλαμβανομένων ποσών που οφείλονται σε εργαζόμενους, προμηθευτές, κλπ. και δεν συνδέονται με ασφαλίσεις, οι οποίες συντρέχουν με απαιτήσεις (εμπορικές και όχι ασφαλιστικές) στο σκέλος του ενεργητικού· περιλαμβάνει επίσης τους δημόσιους φορείς.

C0010/R0850

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

Οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης είναι οφειλές οι οποίες κατατάσσονται μετά από άλλες συγκεκριμένες οφειλές κατά την εκκαθάριση μιας επιχείρησης. Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης που ταξινομούνται ως βασικά ίδια κεφάλαια και αυτών που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια.

C0010/R0860

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια

Οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης είναι οφειλές οι οποίες κατατάσσονται μετά από άλλες συγκεκριμένες οφειλές κατά την εκκαθάριση μιας επιχείρησης. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες οφειλές που θεωρούνται ακόμη χαμηλότερης εξασφάλισης. Μόνο οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που δεν ταξινομούνται στα βασικά ίδια κεφάλαια θα πρέπει να παρουσιάζονται εδώ.

C0010/R0870

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια

Οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης που ταξινομούνται στα βασικά ίδια κεφάλαια

C0010/R0880

Λοιπές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφαίνονται αλλού

Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει το σύνολο οποιωνδήποτε λοιπών υποχρεώσεων που δεν έχουν ήδη περιληφθεί στα λοιπά στοιχεία του ισολογισμού.

C0010/R0900

Σύνολο παθητικού

Το συνολικό ποσό του παθητικού.

C0010/R1000

Θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού

Το παρόν στοιχείο περιλαμβάνει τη συνολική θετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού, αποτιμημένη σύμφωνα με τη βάση αποτίμησης της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Αξία του ενεργητικού μείον το παθητικό.

S.05.01. — Ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά κατηγορία δραστηριοτήτων

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια δημοσιοποίηση πληροφοριών για μεμονωμένες οντότητες.

Το παρόν υπόδειγμα δημοσιοποιείται από λογιστικής απόψεως, δηλαδή βάσει των τοπικών ΓΠΛΑ ή των ΔΠΧΑ εάν είναι αποδεκτά ως τοπικές ΓΠΛΑ, αλλά με βάση τις κατηγορίες δραστηριότητας που προβλέπονται στην οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη βάση αναγνώρισης και αποτίμησης που χρησιμοποιούν για τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν απαιτείται νέα αναγνώριση ή επανεκτίμηση.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Υποχρεώσεις ασφάλισης και αντασφάλισης στον κλάδο ζημιών

C0010 έως C0120/R0110

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προερχόμενα από πρωτασφαλίσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0010 έως C0120/R0120

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προερχόμενα από αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0130 έως C0160/R0130

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προερχόμενα από αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0010 έως C0160/R0140

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που εκχωρήθηκαν σε αντασφαλιστές κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0010 έως C0160/R0200

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Καθαρά

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0010 έως C0120/R0210

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν τις πρωτασφαλίσεις.

C0010 έως C0120/R0220

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν τις αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις.

C0130 έως C0160/R0230

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν τις αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις.

C0010 έως C0160/R0240

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα του μεριδίου του αντασφαλιστή στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μείον τη μεταβολή στο μερίδιο του αντασφαλιστή στην πρόβλεψη για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

C0010 έως C0160/R0300

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Καθαρά

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0010 έως C0120/R0310

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση σε σχέση με ασφαλιστήρια συμβόλαια από πρωτασφαλίσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0010 έως C0120/R0320

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μεικτές — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προκύπτουν από τις μεικτές αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0130 έως C0160/R0330

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μεικτές — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προκύπτουν από τις μεικτές αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0010 έως C0160/R0340

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: πρόκειται για το μερίδιο του αντασφαλιστή επί του αθροίσματος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0010 έως C0160/R0400

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Καθαρές

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση σε σχέση με το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0010 έως C0120/R0410

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων για τις μεικτές πρωτασφαλίσεις.

C0010 έως C0120/R0420

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μεικτή — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων για τη μεικτή αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση.

C0130 έως C0160/R0430

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μεικτή — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων για τη μεικτή αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση.

C0010 έως C0160/R0440

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μερίδιο αντασφαλιστών

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων που αφορούν τα ποσά που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές.

C0010 έως C0160/R0500

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Καθαρή

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: το καθαρό ποσό της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων αντιπροσωπεύει το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0010 έως C0160/R0550

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Όλες οι τεχνικές δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την περίοδο αναφοράς σε δεδουλευμένη βάση.

C0200/R0110–R0550

Σύνολο

Το σύνολο για διαφορετικά στοιχεία για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων.

C0200/R1200

Λοιπά έξοδα

Τα λοιπά τεχνικά έξοδα τα οποία δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες και δεν κατανέμονται ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι μη τεχνικές δαπάνες, όπως ο φόρος, τα έξοδα από τόκους, οι ζημίες από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.

C0200/R1300

Σύνολο εξόδων

Το ποσό όλων των τεχνικών δαπανών

Υποχρεώσεις ασφάλισης και αντασφάλισης στον κλάδο ζωής

C0210 έως C0280/R1410

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μεικτά

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προερχόμενα από μεικτές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

Περιλαμβάνονται τόσο οι πρωτασφαλίσεις όσο και οι αντασφαλίσεις.

C0210 έως C0280/R1420

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που εκχωρήθηκαν σε αντασφαλιστές και κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μεταγενέστερη χρήση.

C0210 έως C0280/R1500

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Καθαρά

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0210 έως C0280/R1510

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μεικτά

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν τις πρωτασφαλίσεις και τις αναληφθείσες αντασφαλίσεις.

C0210 έως C0280/R1520

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το μερίδιο του αντασφαλιστή στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μείον τη μεταβολή στο μερίδιο του αντασφαλιστή στην πρόβλεψη για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

C0210 έως C0280/R1600

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Καθαρά

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0210 έως C0280/R1610

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μεικτές

Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση, όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προκύπτουν από πρωτασφαλίσεις και αντασφαλίσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0210 έως C0280/R1620

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μερίδιο αντασφαλιστή

Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: πρόκειται για το μερίδιο του αντασφαλιστή επί του αθροίσματος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0210 έως C0280/R1700

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Καθαρές

Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση, σε σχέση με το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0210 έως C0280/R1710

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις και αναληφθείσες αντασφαλίσεις

Ο ορισμός της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων προβλέπεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή στις άλλες τεχνικές προβλέψεις που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία απορρέουν από τις μεικτές πρωτασφαλίσεις και τις αντασφαλίσεις.

C0210 έως C0280/R1720

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μερίδιο αντασφαλιστών

Ο ορισμός της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων προβλέπεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το μερίδιο των αντασφαλιστών επί της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων.

C0210 έως C0280/R1800

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Καθαρή

Ο ορισμός της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων προβλέπεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: η καθαρή μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων που συνδέεται με το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0210 έως C0280/R1900

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Όλες οι τεχνικές δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την περίοδο αναφοράς σε δεδουλευμένη βάση.

C0300/R1410–R1900

Σύνολο

Το σύνολο για διαφορετικά στοιχεία για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων.

C0300/R2500

Λοιπά έξοδα

Τα λοιπά τεχνικά έξοδα τα οποία δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες και δεν κατανέμονται ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι μη τεχνικές δαπάνες, όπως ο φόρος, τα έξοδα από τόκους, οι ζημίες από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.

C0300/R2600

Σύνολο εξόδων

Το ποσό όλων των τεχνικών δαπανών.

C0210 έως C0280/R2700

Συνολικό ποσό εξαγορών συμβολαίων

Το παρόν ποσό αντιπροσωπεύει το συνολικό ποσό εξαγορών συμβολαίου που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους.

Το ποσό αυτό δημοσιοποιείται επίσης στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις (στοιχείο R1610).

S.05.02 — Ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και δαπάνες ανά χώρα

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια δημοσιοποίηση πληροφοριών για μεμονωμένες οντότητες.

Το παρόν υπόδειγμα δημοσιοποιείται από λογιστικής απόψεως, δηλαδή βάσει των τοπικών γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών (ΓΠΛΑ) ή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) εάν είναι αποδεκτά ως τοπικές ΓΠΛΑ.

Το υπόδειγμα καταρτίζεται σε βάση από την αρχή του έτους έως το τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη βάση αναγνώρισης και αποτίμησης που χρησιμοποιούν για τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν απαιτείται νέα αναγνώριση ή επανεκτίμηση.

Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια για την ταξινόμηση ανά χώρα:

Οι πληροφορίες, που παρέχονται ανά χώρα, συμπληρώνονται για τις πέντε χώρες με το μεγαλύτερο ποσό μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων πλέον της χώρας καταγωγής ή έως ότου συμπληρωθεί το 90 % των συνολικών μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων·

Όσον αφορά τις πρωτασφαλίσεις για τις κατηγορίες δραστηριοτήτων «Ασφάλιση ιατρικών δαπανών», «Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος», «Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων», «Ασφάλιση πυρός και λοιπών υλικών ζημιών» και «Υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων», οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται ανά χώρα στην οποία ευρίσκεται ο κίνδυνος όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 13 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

Όσον αφορά τις πρωτασφαλίσεις για όλες τις άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων, τα στοιχεία δημοσιοποιούνται ανά χώρα όπου έχει συναφθεί η σύμβαση·

Όσον αφορά τις αναλογικές και μη αναλογικές αντασφαλίσεις, τα στοιχεία δημοσιοποιούνται ανά χώρα στην οποία βρίσκεται η εκχωρούσα επιχείρηση.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποδείγματος ως «χώρα όπου έχει συναφθεί η σύμβαση» νοείται:

α.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η ασφαλιστική επιχείρηση (χώρα καταγωγής), όταν η σύμβαση δεν έχει πωληθεί μέσω υποκαταστήματος ή δυνάμει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών·

β.

Η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα (χώρα υποδοχής), όταν η σύμβαση έχει πωληθεί μέσω υποκαταστήματος·

γ.

Η χώρα στην οποία διενεργήθηκε η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (χώρα υποδοχής), όταν η σύμβαση έχει πωληθεί δυνάμει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

δ.

Εάν υπήρξε διαμεσολαβητής ή σε κάθε άλλη περίπτωση, ισχύει η επιλογή α), β) ή γ), αναλόγως του ποιος προχώρησε στην πώληση της σύμβασης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Υποχρεώσεις ασφάλισης και αντασφάλισης στον κλάδο ζημιών

C0020 έως C0060/R0010

Πέντε μεγαλύτερες χώρες (ανά ποσό μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων) — υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζημιών

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 3166–1 alpha–2 των χωρών για τις οποίες δημοσιοποιούνται στοιχεία για τις υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζημιών.

C0080 έως C0140/R0110

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προερχόμενα από πρωτασφαλίσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0080 έως C0140/R0120

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προερχόμενα από αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0080 έως C0140/R0130

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προερχόμενα από αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0080 έως C0140/R0140

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που εκχωρήθηκαν σε αντασφαλιστές κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0080 έως C0140/R0200

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Καθαρά

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0080 έως C0140/R0210

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Πρωτασφαλίσεις

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν τις πρωτασφαλίσεις.

C0080 έως C0140/R0220

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν τις αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις.

C0080 έως C0140/R0230

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μεικτά — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν τις αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις.

C0080 έως C0140/R0240

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα του μεριδίου του αντασφαλιστή στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μείον τη μεταβολή στο μερίδιο του αντασφαλιστή στην πρόβλεψη για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

C0080 έως C0140/R0300

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Καθαρά

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0080 έως C0140/R0310

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση σε σχέση με ασφαλιστήρια συμβόλαια από πρωτασφαλίσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0080 έως C0140/R0320

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μεικτές — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προκύπτουν από αναληφθείσες αναλογικές αντασφαλίσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0080 έως C0140/R0330

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μεικτές — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προκύπτουν από αναληφθείσες μη αναλογικές αντασφαλίσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0080 έως C0140/R0340

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: πρόκειται για το μερίδιο του αντασφαλιστή επί του αθροίσματος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0080 έως C0140/R0400

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Καθαρές

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση σε σχέση με το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0080 έως C0140/R0410

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μεικτές — Πρωτασφαλίσεις

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων για τις μεικτές πρωτασφαλίσεις.

C0080 έως C0140/R0420

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μεικτή — Αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων για τη μεικτή αναληφθείσα αναλογική αντασφάλιση.

C0080 έως C0140/R0430

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μεικτή — Αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων για τη μεικτή αναληφθείσα μη αναλογική αντασφάλιση.

C0080 έως C0140/R0440

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μερίδιο αντασφαλιστών

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων που αφορούν τα ποσά που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές.

C0080 έως C0140/R0500

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Καθαρή

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων όπως ορίζεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: το καθαρό ποσό της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων αντιπροσωπεύει το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0080 έως C0140/R0550

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Όλες οι τεχνικές δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την περίοδο αναφοράς σε δεδουλευμένη βάση.

C0140/R1200

Λοιπά έξοδα

Τα λοιπά τεχνικά έξοδα τα οποία δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες και δεν κατανέμονται ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι μη τεχνικές δαπάνες, όπως ο φόρος, τα έξοδα από τόκους, οι ζημίες από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.

C0140/R1300

Σύνολο εξόδων

Το ποσό όλων των τεχνικών εξόδων που αντιστοιχούν στις χώρες που καλύπτονται από το παρόν υπόδειγμα.

Υποχρεώσεις ασφάλισης και αντασφάλισης στον κλάδο ζωής

C0160 έως C0200/R1400

Πέντε μεγαλύτερες χώρες (ανά ποσό μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων) — υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζωής

Προσδιορίζεται ο κωδικός ISO 3166–1 alpha–2 των χωρών για τις οποίες δημοσιοποιούνται στοιχεία για τις υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζωής.

C0220 έως C0280/R1410

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μεικτά

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, προερχόμενα από μεικτές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μεταγενέστερη χρήση.

C0220 έως C0280/R1420

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που εκχωρήθηκαν σε αντασφαλιστές και κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά αφορούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μεταγενέστερη χρήση.

C0220 έως C0280/R1500

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα — Καθαρά

Ορισμός των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που προβλέπεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0220 έως C0280/R1510

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μεικτά

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν τις μεικτές πρωτασφαλίσεις και αναληφθείσες αντασφαλίσεις.

C0220 έως C0280/R1520

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το μερίδιο του αντασφαλιστή στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μείον τη μεταβολή στο μερίδιο του αντασφαλιστή στην πρόβλεψη για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

C0220 έως C0280/R1600

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα — Καθαρά

Ορισμός των δεδουλευμένων ασφαλίστρων που παρέχεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το άθροισμα των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μείον τη μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αφορούν το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0220 έως C0280/R1610

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μεικτές

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση, όσον αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προκύπτουν από μεικτές πρωτασφαλίσεις και αντασφαλίσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0220 έως C0280/R1620

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Μερίδιο αντασφαλιστή

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: πρόκειται για το μερίδιο των αντασφαλιστών επί του αθροίσματος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0220 έως C0280/R1700

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Καθαρές

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις κατά την περίοδο αναφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: ως ασφαλιστικές αποζημιώσεις νοείται το άθροισμα των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί και της μεταβολής στην πρόβλεψη αποζημιώσεων κατά την εταιρική χρήση σε σχέση με το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Στο παρόν στοιχείο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης αποζημιώσεων και η μεταβολή στις προβλέψεις των δαπανών διαχείρισης αποζημιώσεων.

C0220 έως C0280/R1710

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μεικτή

Ο ορισμός της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων προβλέπεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι η μεταβολή στις άλλες τεχνικές προβλέψεις που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία απορρέουν από τις μεικτές πρωτασφαλίσεις και τις αντασφαλίσεις.

C0220 έως C0280/R1720

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Μερίδιο αντασφαλιστών

Ο ορισμός της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων προβλέπεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι το μερίδιο των αντασφαλιστών επί της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων.

C0220 έως C0280/R1800

Μεταβολή των άλλων τεχνικών προβλέψεων — Καθαρή

Ο ορισμός της μεταβολής των άλλων τεχνικών προβλέψεων προβλέπεται στην οδηγία 91/674/ΕΟΚ κατά περίπτωση: είναι οι μεταβολές των άλλων τεχνικών προβλέψεων που συνδέονται με το άθροισμα των πρωτασφαλίσεων και των αναληφθεισών αντασφαλίσεων μειωμένο κατά το ποσό που έχει εκχωρηθεί σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

C0220 έως C0280/R1900

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Όλες οι τεχνικές δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την περίοδο αναφοράς σε δεδουλευμένη βάση.

C0280/R2500

Λοιπά έξοδα

Τα λοιπά τεχνικά έξοδα τα οποία δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες και δεν κατανέμονται ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι μη τεχνικές δαπάνες, όπως ο φόρος, τα έξοδα από τόκους, οι ζημίες από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.

C0280/R2600

Σύνολο εξόδων

Το ποσό όλων των τεχνικών εξόδων που αντιστοιχούν στις χώρες που καλύπτονται από το παρόν υπόδειγμα.

S.12.01 — Τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων ασθενείας τύπου SLT

Γενικές παρατηρήσεις:

Η παρούσα ενότητα αφορά την ετήσια δημοσιοποίηση πληροφοριών για μεμονωμένες οντότητες.

Για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν κατάλληλες προσεγγίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Επιπλέον, για τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου στη διάρκεια του οικονομικού έτους, μπορεί να εφαρμόζεται το άρθρο 59 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

Κατηγορία δραστηριοτήτων για υποχρεώσεις από ασφαλίσεις ζωής: οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 80 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Η τμηματοποίηση αποτυπώνει τη φύση των κινδύνων που εμπεριέχονται στη σύμβαση (ουσία), και όχι τη νομική μορφή της σύμβασης (τύπος). Εξ ορισμού, όταν μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική σύμβαση καλύπτει κινδύνους σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων, οι επιχειρήσεις, κατά το δυνατόν, διαχωρίζουν τις υποχρεώσεις στις κατάλληλες κατηγορίες δραστηριοτήτων [άρθρο 55 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35].

Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων «Ασφαλιστικά προϊόντα συνδεόμενα με δείκτες και προϊόντα που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής με επενδύσεις», «Άλλα προϊόντα ασφάλισης ζωής» και «Ασφάλιση ασθενείας» διαχωρίζονται σε «Συμβάσεις χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις» και σε «Συμβάσεις με δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις». Για τον συγκεκριμένο διαχωρισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Οι «Συμβάσεις χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις» θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ποσά που αφορούν τις συμβάσεις που δεν έχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις ή συμβατικά δικαιώματα προαίρεσης, κατά συνέπεια ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων δεν αποτυπώνει το ποσό χρηματοοικονομικών εγγυήσεων ή συμβατικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

Οι συμβάσεις με μη σημαντικά συμβατικά δικαιώματα προαίρεσης ή χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που δεν αποτυπώνονται στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται στην παρούσα στήλη·

Οι «Συμβάσεις με δικαιώματα προαίρεσης και εγγυήσεις» θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που έχουν είτε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις είτε συμβατικά δικαιώματα προαίρεσης είτε και τα δύο, στον βαθμό που ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων αποτυπώνει την ύπαρξη των εν λόγω χρηματοοικονομικών εγγυήσεων ή συμβατικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται πριν την αφαίρεση της αντασφάλισης, καθώς τα στοιχεία σχετικά με τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και τις αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου ζητούνται σε συγκεκριμένες γραμμές.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται στις γραμμές R0010 έως R0100 προκύπτουν μετά την προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας, την προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης και τη μεταβατική προσαρμογή στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου, εφόσον εφαρμόζεται, αλλά δεν περιλαμβάνουν τη μεταβατική μείωση στις τεχνικές προβλέψεις. Το ποσό της μεταβατικής μείωσης στις τεχνικές προβλέψεις καταχωρίζεται χωριστά στις γραμμές R0110 έως R0130.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο

Το ποσό των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

C0150/R0010

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο — Σύνολο (ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, περιλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

Συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενες ως σύνολο για ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, περιλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

C0210/R0010

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο — Σύνολο (ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)

Συνολικό ποσό των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο για ασφαλίσεις ασθενείας τύπου SLT.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 έως C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο.

Τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου έναντι των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

C0150/R0020

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο — Σύνολο (ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, περιλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο για ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

C0210/R0020

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που συνδέονται με τις τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως σύνολο — Σύνολο (ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου των τεχνικών προβλέψεων υπολογιζόμενων ως σύνολο για ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής.

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 έως C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου, Μεικτή βέλτιστη εκτίμηση

Το ποσό της μεικτής βέλτιστης εκτίμησης (χωρίς μείωση λόγω αντασφάλισης, φορέων ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεων πεπερασμένου κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ) για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

C0150/R0030

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου, Μεικτή βέλτιστη εκτίμηση — Σύνολο (ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθένειας, περιλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

Το συνολικό ποσό της μεικτής βέλτιστης εκτίμησης (χωρίς μείωση λόγω αντασφάλισης, φορέων ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεων πεπερασμένου κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ) για ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

C0210/R0030

Τεχνικές προβλέψεις υπολογιζόμενες ως άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και του περιθωρίου κινδύνου, Μεικτή βέλτιστη εκτίμηση — Σύνολο (ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)

Το συνολικό ποσό της μεικτής βέλτιστης εκτίμησης (χωρίς μείωση λόγω αντασφάλισης, φορέων ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεων πεπερασμένου κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ) για ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 έως C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου, μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου

Το ποσό των ανακτήσιμων ποσών μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης του αντασφαλιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο 81 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των εκχωρηθεισών ενδοομιλικών αντασφαλίσεων, για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35.

C0150/R0080

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου — Σύνολο (ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, περιλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις)

Το σύνολο των ανακτήσιμων ποσών μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης του αντασφαλιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο 81 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, περιλαμβανομένων των εκχωρηθεισών ενδοομιλικών αντασφαλίσεων, για ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων που συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις.

C0210/R0080

Σύνολο ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω αθέτησης του αντισυμβαλλομένου — Σύνολο (ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής)

Το σύνολο των ανακτήσιμων ποσών μετά την προσαρμογή για αναμενόμενες ζημίες λόγω της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης του αντασφαλιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο 81 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, περιλαμβανομένων των εκχωρηθεισών ενδοομιλικών αντασφαλίσεων, για ασφαλίσεις ζωής εκτός των ασφαλίσεων ασθενείας, συμπεριλαμβανομένων των εκχωρηθεισών ενδοομιλικών αντασφαλίσεων, για ασφαλίσεις ασθενείας των οποίων η διαχείριση γίνεται με παρόμοια τεχνική βάση όπως εκείνη των ασφαλίσεων ζωής.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Βέλτιστη εκτίμηση μείον ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού και αντασφαλίσεις πεπερασμένου κινδύνου

Το ποσό της βέλτιστης εκτίμησης μείον τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις/φορείς ειδικού σκοπού, ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.