2.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/35


Διορθωτικό στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343 της 29ης Δεκεμβρίου 2015 )

Στη σελίδα 565, το άρθρο 2 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία έναρξης της πρώτης φάσης της αναβάθμισης του συστήματος ΔΔΠ και του συστήματος “Επιτήρηση 2” οι κωδικοί και οι μορφότυποι του παραρτήματος Α δεν εφαρμόζονται, και οι αντίστοιχοι κωδικοί και μορφότυποι είναι οι καθοριζόμενοι στα παραρτήματα 2-5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής (1).

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία αναβάθμισης του συστήματος AEO οι κωδικοί και οι μορφότυποι του παραρτήματος Α δεν εφαρμόζονται, και οι αντίστοιχοι κωδικοί και μορφότυποι είναι οι καθοριζόμενοι στα παραρτήματα 6-7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων που καθορίζονται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 οι μορφότυποι και κωδικοί που καθορίζονται στο παράρτημα Β είναι προαιρετικοί για τα κράτη μέλη.

Έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων που καθορίζονται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 οι απαιτούμενοι μορφότυποι και κωδικοί για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και για την απόδειξη του τελωνειακού χαρακτήρα υπόκεινται στις απαιτήσεις περί δεδομένων που καθορίζονται στο παράρτημα 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών και την αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγής, όπως αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/255/ΕΕ της Επιτροπής (2), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κωδικοί και μορφότυποι για την κοινοποίηση της προσκόμισης επιτρέπουν την προσκόμιση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 139 του κώδικα.».

Στη σελίδα 565, η υποσημείωση 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).».