10.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1974 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2015

για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 122 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να δηλώνουν τυχόν παρατυπίες δυνάμει του άρθρου 122 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1970 της Επιτροπής (2),

(2)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το ταμείο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους θεσπίστηκε. Προς τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (3), (ΕΕ) αριθ. 223/2014 (4) και (ΕΕ) αριθ. 514/2014 (5), αναθέτουν στην Επιτροπή την εξουσία να θεσπίζει κανόνες για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών. Για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται ίδιοι ακριβώς κανόνες για όλα τα ταμεία που διέπονται από τους εν λόγω κανονισμούς, είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να περιέχει τις ίδιες ακριβώς διατάξεις με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1975 (6), (ΕΕ) 2015/1976 (7) και (ΕΕ) 2015/1977 (8).

(3)

Για να διασφαλιστούν η αποτελεσματική ανάλυση και η συνολική διαχείριση των περιπτώσεων παρατυπίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή σχετικές πληροφορίες για τις διαπιστωθείσες παρατυπίες σε τακτική και έγκαιρη βάση. Για να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ομοιόμορφοι όροι για την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα και τη μορφή τους.

(4)

Για να αποφεύγονται παρατυπίες με επιπτώσεις εκτός του εδάφους του κράτους μέλους που υποβάλλει την έκθεση, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να δηλώνει κάθε τέτοια παρατυπία χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή.

(5)

Για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων ανταλλαγής πληροφοριών, παράλληλα με τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ανταλλαγών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ειδικό Σύστημα Διαχείρισης Παρατυπιών («IMS»), το οποίο διατίθεται στο πλαίσιο της πλατφόρμας του συστήματος πληροφοριών κατά της απάτης, που έχει συγκροτηθεί από την Επιτροπή.

(6)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών διεξάγεται με ασφαλή τρόπο που εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα, τη γνησιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

(7)

Η χρήση του ευρώ ως του μόνου νομίσματος για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται. Για τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμά τους, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των σχετικών ποσών σε ευρώ, καθώς και η συναλλαγματική ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μετατροπή δαπανών που δεν έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 150 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(9)

Δεδομένου ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές για τα σχετικά ταμεία και ότι θα ήταν δυνατό να διαπραχθούν παρατυπίες, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τη συχνότητα και το μορφότυπο της έκθεσης παρατυπιών που αναφέρονται στο άρθρο 122 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 2

Συχνότητα υποβολής εκθέσεων παρατυπιών

1.   Εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε τριμήνου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή αρχική έκθεση σχετικά με τις παρατυπίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1970.

2.   Μόλις λάβουν τις σχετικές πληροφορίες, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, το συντομότερο δυνατό, στην Επιτροπή την έκθεση παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1970.

3.   Τα κράτη μέλη δηλώνουν αμέσως στην Επιτροπή διαπιστωθείσες ή εικαζόμενες παρατυπίες, αναφέροντας τα τυχόν άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εάν οι εν λόγω παρατυπίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις εκτός του εδάφους τους.

Άρθρο 3

Μορφότυπο έκθεσης

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1970 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Παρατυπιών, το οποίο έχει συγκροτηθεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 4

Χρήση του ευρώ

1.   Τα ποσά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη εκφράζονται σε ευρώ.

2.   Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμά τους κατά την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1970 μετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά σε εθνικό νόμισμα, σύμφωνα με το άρθρο 133 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9). Εάν οι δαπάνες δεν έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης, χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη μηνιαία λογιστική ισοτιμία, που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής έκθεσης.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1970 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (βλ. σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 112).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1975 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (βλ. σελίδα 23 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1976 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (βλ. σελίδα 26 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1977 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (βλ. σελίδα 29 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259).