13.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 266/9


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 (2) της Επιτροπής ορίζει τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, καθώς και τις μεθόδους αξιολόγησης των χαρακτηριστικών αυτών. Οι εν λόγω μέθοδοι και οι οριακές τιμές για τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων επικαιροποιούνται τακτικά με βάση τη γνωμοδότηση των χημικών εμπειρογνωμόνων και σε συμφωνία με το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC)..

(2)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο των πιο πρόσφατων διεθνών προτύπων του IOC, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι χαμηλότερες οριακές τιμές για το λινελαϊκό οξύ που καθορίζονται σε σημείωση στον δεύτερο πίνακα του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91. Επιπλέον, αντί του έτους 2015 που αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μείωση του ορίου του αιθυλεστέρα λιπαρών οξέων για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, πρέπει να αναφέρεται το έτος 2016.

(3)

Η μέθοδος για την ανίχνευση εξωγενών φυτικών ελαίων στα ελαιόλαδα που προσδιορίζεται στο παράρτημα XXα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 δεν χρησιμοποιείται πλέον. Ως εκ τούτου, η σημείωση στον πρώτο πίνακα του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού που αναφέρεται στη μέθοδο αυτή πρέπει να διαγραφεί.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (ΕΕ L 248 της 5.9.1991, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Κατηγορία

Αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAEE) (*)

Οξύτητα

(%) (*)

Αριθμός υπεροξειδίων

mEq O2/kg (*)

Κηροί

mg/kg (**)

2-μονοπαλμιτικό γλυκερύλιο

(%)

Στιγμασταδιένια

mg/kg (1)

Διαφορά μεταξύ ECN42 (HPLC) και ECN42

(θεωρητικός υπολογισμός)

K232 (*)

K268 ή K270 (*)

ΔΚ (*)

Οργανοληπτική εξέταση

Διάμεσος του ελαττώματος (Md) (*)

Οργανοληπτική εξέταση

Διάμεση τιμή του φρουτώδους (Mf) (*)

1.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

FAEE ≤ 40 mg/kg (ελαιοκομική περίοδος 2013-2014) (2)

FAEE ≤ 35 mg/kg (ελαιοκομική περίοδος 2014-2016)

FAEE ≤ 30 mg/kg (ελαιοκομική περίοδος μετά το 2016)

≤ 0,8

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 1,0 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % > 14 %

2.

Παρθένο ελαιόλαδο

≤ 2,0

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 1,0 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % > 14 %

3.

Μειονεκτικό ελαιόλαδο (λαμπάντε)

> 2,0

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (3)

≤ 0,9 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ |0,3|

Md > 3,5 (4)

≤ 1,1 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % > 14 %

4.

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % > 14 %

5.

Σύνθετο ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0 εάν ολικό παλμιτικό οξύ % > 14 %

6.

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (5)

≤ 1,4

≤ |0,6|

7.

Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,4

≤ |0,5|

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Πυρηνέλαιο

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,2

≤ |0,5|

≤ 1,70

≤ 0,18


Κατηγορία

Σύσταση σε λιπαρά οξέα (6)

Ολικά ισομερή του transελαϊκού οξέος

(%)

Ολικά ισομερή του trans-λινελαϊκού + trans- λινολενικού οξέος

(%)

Σύσταση σε στερόλες

Ολικές στερόλες

(mg/kg)

Ερυθροδιόλη και ουβαόλη

(%) (**)

Μυριστικό

(%)

Λινολενικό

(%)

Αραχιδικό

(%)

Εικοσενικό

(%)

Βεχενικό

(%)

Λιγνοκηρικό

(%)

Χοληστερόλη

(%)

Βρασικαστερόλη

(%)

Καμπεστερόλη (7)

(%)

Στιγμαστερόλη

(%)

Φαινόμενη βσιτοστερόλη (8)

(%) (**)

δ-7 Στιγμαστενόλη (7)

(%)

1.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Μειονεκτικό ελαιόλαδο (λαμπάντε)

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (9)

4.

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Σύνθετο ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (10)

7.

Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Πυρηνέλαιο

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

Σημειώσεις:

α)

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να εκφράζονται με τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που προβλέπεται για κάθε χαρακτηριστικό. Το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο πρέπει να αυξάνεται κατά μία μονάδα, εάν το επόμενο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από 4.

β)

Αρκεί έστω και ένα χαρακτηριστικό να μην ανταποκρίνεται στις αναγραφόμενες τιμές για να καταταχθεί το ελαιόλαδο σε άλλη κατηγορία ή να δηλωθεί ότι δεν είναι καθαρό για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

γ)

Τα αναφερόμενα στην ποιότητα του ελαιολάδου χαρακτηριστικά που σημειώνονται με αστερίσκο (*) υποδηλώνουν ότι: — προκειμένου για μειονεκτικό ελαιόλαδο, τα δύο σχετικά όρια μπορούν να διαφέρουν συγχρόνως από τις αναγραφόμενες τιμές, — προκειμένου για παρθένο ελαιόλαδο, η διαφορά ενός τουλάχιστον από τα όρια αυτά από τις αναγραφόμενες τιμές συνεπάγεται αλλαγή κατηγορίας, το ελαιόλαδο όμως εξακολουθεί να κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες παρθένου ελαιολάδου.

δ)

Τα χαρακτηριστικά που σημειώνονται με διπλό αστερίσκο (**) υποδηλώνουν ότι, για όλα τα είδη πυρηνελαίων, τα δύο σχετικά όρια μπορούν να διαφέρουν συγχρόνως από τις αναγραφόμενες τιμές.

Προσάρτημα

ΔΕΝΔΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δενδροδιάγραμμα αποφάσεων σχετικά με την καμπεστερόλη για παρθένα και εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα:

Image

Οι άλλες παράμετροι συμμορφώνονται με τα όρια του παρόντος κανονισμού.

Δενδροδιάγραμμα αποφάσεων σχετικά με τη δ-7 στιγμαστενόλη για:

Εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα

Image

Οι άλλες παράμετροι συμμορφώνονται με τα όρια του παρόντος κανονισμού.

Πυρηνέλαια (ακατέργαστα και εξευγενισμένα)

Image

»

(1)  Άθροισμα των ισομερών που θα μπορούσαν να διαχωριστούν (ή όχι) με τριχοειδή στήλη.

(2)  Το όριο ισχύει για τα ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από την 1η Μαρτίου 2014 και έπειτα.

(3)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται μειονεκτικά ελαιόλαδα, εάν η περιεκτικότητα σε ολικές αλειφατικές αλκοόλες είναι μικρότερη ή ίση με 350 mg/kg ή εάν η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης είναι μικρότερη ή ίση με 3,5 %.

(4)  Η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων μπορεί να είναι μικρότερη ή ίση με 3,5 και η διάμεσος του φρουτώδους να ισούται με 0.

(5)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται ακατέργαστα πυρηνέλαια, εάν η περιεκτικότητα σε ολικές αλειφατικές αλκοόλες υπερβαίνει τα 350 mg/kg και η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης υπερβαίνει το 3,5 %.

(6)  Περιεκτικότητα σε άλλα λιπαρά οξέα (%): παλμιτικό: 7,50-20,00· παλμιτελαϊκό: 0,30-3,50· δεκαεπτανικό: ≤ 0,30· δεκαεπτενικό: ≤ 0,30· στεατικό: 0,50-5,00· ελαϊκό: 55,00-83,00· λινελαϊκό: 2,50-21,00.

(7)  Βλέπε προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος.

(8)  Φαινόμενη β-σιτοστερόλη: δ-5,23-στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αβεναστερόλη + δ-5,24-στιγμασταδιενόλη.

(9)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται μειονεκτικά ελαιόλαδα, εάν η περιεκτικότητα σε ολικές αλειφατικές αλκοόλες είναι μικρότερη ή ίση με 350 mg/kg ή εάν η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης είναι μικρότερη ή ίση με 3,5 %.

(10)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται ακατέργαστα πυρηνέλαια, εάν η περιεκτικότητα σε ολικές αλειφατικές αλκοόλες υπερβαίνει τα 350 mg/kg ή εάν η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης υπερβαίνει το 3,5 %.