8.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 263/19


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1801 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Οκτωβρίου 2015

για τη μείωση αλιευτικών ποσοστώσεων που διατέθηκαν για ορισμένα αποθέματα το 2015 λόγω υπεραλίευσης κατά τα προηγούμενα έτη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2014 έχουν καθοριστεί από:

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1262/2012 του Συμβουλίου (2),

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1180/2013 του Συμβουλίου (3),

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 24/2014 του Συμβουλίου (4), και

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου (5).

(2)

Οι αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2015 έχουν καθοριστεί από:

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1221/2014 του Συμβουλίου (6),

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1367/2014 του Συμβουλίου (7),

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/104 του Συμβουλίου (8), και

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/106 του Συμβουλίου (9).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος υπερέβη τις ποσοστώσεις που του χορηγήθηκαν, επιβάλλει μειώσεις στις μελλοντικές ποσοστώσεις αυτού του κράτους μέλους.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Επιτροπή οφείλει να προβαίνει στις εν λόγω μειώσεις κατά το επόμενο έτος ή έτη, εφαρμόζοντας τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.

(5)

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν υπερβεί τις αλιευτικές ποσοστώσεις που τους χορηγήθηκαν για το 2014. Είναι συνεπώς σκόπιμο να πραγματοποιηθούν μειώσεις στις αλιευτικές ποσοστώσεις που τους χορηγήθηκαν το 2015 και, κατά περίπτωση, τα επόμενα έτη, όσον αφορά τα αποθέματα που υπεραλιεύθηκαν.

(6)

Το 2012 η Ισπανία υπερέβη την ποσόστωσή της για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες IX και X, καθώς και στα ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1 (NEP/93411). Η μείωση των 75,45 τόνων που προέκυψε από την εν λόγω υπεραλίευση ίσχυε το 2013 και, κατόπιν αιτήματος της Ισπανίας, κατανεμήθηκε σε περίοδο τριών ετών, αρχής γενομένης από το 2013. Η εναπομένουσα ετήσια μείωση στην ισπανική ποσόστωση για το απόθεμα NEP/93411 ανέρχεται σε 19 τόνους για το 2015, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης περαιτέρω προσαρμογής της ποσόστωσης.

(7)

Οι εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 871/2014 (10) και (ΕΕ) αριθ. 1360/2014 (11) προβλέπουν μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων για ορισμένες χώρες και είδη για το 2014. Ωστόσο, για ορισμένα κράτη μέλη οι αναγκαίες μειώσεις για ορισμένα είδη ήταν υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες διαθέσιμες ποσοστώσεις για το 2014 και, συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν εξ ολοκλήρου το έτος εκείνο. Για να εξασφαλιστεί ότι στις περιπτώσεις αυτές θα αφαιρεθεί η πλήρης ποσότητα για τα αντίστοιχα αποθέματα, οι εναπομείνασες ποσότητες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό των μειώσεων στις ποσοστώσεις για το 2015 και, κατά περίπτωση, στις ποσοστώσεις για τα επόμενα έτη.

(8)

Μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ισχύσουν με την επιφύλαξη των μειώσεων που ισχύουν για τις ποσοστώσεις του 2015, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2011 της Επιτροπής (12) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2013 της Επιτροπής (13).

(9)

Δεδομένου ότι οι ποσοστώσεις εκφράζονται σε τόνους ή σε ολόκληρα τεμάχια, οι ποσότητες κάτω του ενός τόνου ή του ενός τεμαχίου δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αλιευτικές ποσοστώσεις που έχουν καθοριστεί για το έτος 2015 σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1221/2014, (ΕΕ) αριθ. 1367/2014, (ΕΕ) 2015/104 και (ΕΕ) 2015/106 μειώνονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των μειώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2011 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2013.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1262/2012 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, περί καθορισμού για το 2013 και το 2014, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της ΕΕ (ΕΕ L 356 της 22.12.2012, σ. 22).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1180/2013 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2013, περί καθορισμού, για το 2014, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική θάλασσα (ΕΕ L 313 της 22.11.2013, σ. 4).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 24/2014 του Συμβουλίου, της 10ης Ιανουαρίου 2014, περί καθορισμού, για το 2014, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στον Εύξεινο Πόντο (ΕΕ L 9 της 14.1.2014, σ. 4).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 24 της 28.1.2014, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1221/2014 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που ισχύουν στη Βαλτική Θάλασσα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 43/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1180/2013 (ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 16).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1367/2014 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015 και το 2016, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/104 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2014 καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 779/2014 (ΕΕ L 22 της 28.1.2015, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/106 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2015, περί καθορισμού, για το 2015, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων (ΕΕ L 19 της 24.1.2015, σ. 8).

(10)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 871/2014 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2014, για τη μείωση αλιευτικών ποσοστώσεων που διατέθηκαν για ορισμένα αποθέματα το 2014 λόγω της υπεραλίευσης κατά τα προηγούμενα έτη (ΕΕ L 239 της 12.8.2014, σ. 14).

(11)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1360/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη μείωση αλιευτικών ποσοστώσεων που διατέθηκαν για ορισμένα αποθέματα το 2014 λόγω υπεραλίευσης άλλων αποθεμάτων κατά τα προηγούμενα έτη και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 871/2014 όσον αφορά τις ποσότητες που πρόκειται να αφαιρεθούν τα επόμενα έτη (ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 106).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2011 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την επιβολή μειώσεων σε ορισμένες ποσοστώσεις σκουμπριού που διατίθενται στην Ισπανία το 2011 και τα επόμενα έτη λόγω υπεραλίευσης κατά το 2010 (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 11).

(13)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2013 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την επιβολή μειώσεων σε ορισμένες αλιευτικές ποσοστώσεις που διατίθενται στην Ισπανία το 2013 και τα επόμενα έτη λόγω υπεραλίευσης ορισμένης ποσόστωσης σκουμπριού το 2009 (ΕΕ L 62 της 6.3.2013, σ. 62).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗΣ

Κράτος μέλος

Κωδικός είδους

Κωδικός περιοχής

Ονομασία είδους

Ονομασία περιοχής

Αρχική ποσόστωση 2014

Επιτρεπόμενες εκφορτώσεις για το 2014 (συνολική προσαρμοσμένη ποσότητα σε τόνους) (1)

Σύνολο αλιευμάτων 2014 (ποσότητα σε τόνους)

Κατανάλωση ποσόστωσης που συνδέεται με επιτρεπόμενες εκφορτώσεις (%)

Υπεραλίευση που συνδέεται με επιτρεπόμενες εκφορτώσεις (ποσότητα σε τόνους)

Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (2)

Πρόσθετος πολλαπλασιαστικός συντελεστής (3)  (4)

Εναπομένουσες μειώσεις από το 2014 (5)

Εναπομένον υπόλοιπο (6)

Μειώσεις που εφαρμόζονται το 2015 (ποσότητα σε τόνους)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIh, VIIj και VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Γλώσσα

VIIIa και VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα της VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Γάδος

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03 A.

Ρέγγα

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Ρέγγα

IV, VIId και ενωσιακά ύδατα της IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Ρέγκα

Ενωσιακά και Νορβηγικά ύδατα της IV βορείως των 53° 30′ Β

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

POR

03 A.

Γαρίδα Αρκτικής

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Αμμόχελο

Ενωσιακά ύδατα της περιοχής διαχείρισης αμμόχελου 2

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Παπαλίνα και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Μπερυτσίδες

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI, VII και XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX και X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Γαλάζιο μάρλιν

Ατλαντικός ωκεανός

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Καρχαρίες βαθέων υδάτων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI, VII, VIII και IX

0

0

3,039

Α/A

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII και IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Νορβηγικά ύδατα των I και II

/

0

22,685

Α/A

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Εγκλεφίνος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Εγκλεφίνος

VIIb-k, VIII, IX και X· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

/

0

3,075

Α/A

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Καραβίδα

IX και X· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Άλλα είδη

Νορβηγικά ύδατα των I και II

/

0

26,744

Α/A

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

Μαύρος μπακαλιάρος

VI· VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, XII και XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

HKE

5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

PAC

678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Γλώσσα

VIIIa και VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των V, VI και VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Λευκός μπακαλιάρος

Ατλαντικός ωκεανός

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα της VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIh, VIIj και VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07 A.

Γλώσσα

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

Α/A

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Ρέγγα

υποδιαίρεση 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Μπακαλιάρος

IIIa· Ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-32

/

0

1,655

Α/A

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Κοκκινόψαρο

Νορβηγικά ύδατα των I και II

/

0

2,798

Α/A

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Πεσκαντρίτσα

VIIIc, IX και X· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Ερυθρός τόνος

Ατλαντικός ωκεανός, ανατολικώς του γεωγραφικού μήκους 45° Δ, και Μεσόγειος

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Εγκλεφίνος

Νορβηγικά ύδατα των I και II

/

0

26,816

Α/A

26,816

/

/

/

344.950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Μαύρος μπακαλιάρος

Νορβηγικά ύδατα των I και II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185.000

178,850

PT

SRX

89-C.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Γάδος

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Σκυλόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII και XIV

0

0

1,027

Α/A

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Ύδατα Γροιλανδίας των V και XIV

189,000

0

0

Α/A

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Εγκλεφίνος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Σκουμπρί

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIb· διεθνή ύδατα των IIa, XII και XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Σύκο Νορβηγίας

IIIa· ενωσιακά ύδατα των IIa και IV

/

0

14,000

Α/A

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIId και VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Γλώσσα

VIIf και VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα της VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

ANE

24-N

Προσφυγάκι

Νορβηγικά ύδατα των ΙΙ και IV

0

0

22,204

Α/A

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Ποσοστώσεις που διατίθενται σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τους συναφείς με τις αλιευτικές δυνατότητες κανονισμούς έχοντας λάβει υπόψη τις ανταλλαγές αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22), τη μεταφορά ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3) ή την επαναδιάθεση και μείωση αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

(2)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Μείωση ίση με την ποσότητα υπεραλίευσης × 1,00 εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις υπεραλίευσης ίσης ή μικρότερης των 100 τόνων.

(3)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

(4)  Το γράμμα «Α» υποδηλώνει ότι έχει εφαρμοστεί πρόσθετος πολλαπλασιαστικός συντελεστής 1,5, λόγω της συνεχούς υπεραλίευσης τα έτη 2012, 2013 και 2014. Το γράμμα «C» υποδηλώνει ότι έχει εφαρμοστεί πρόσθετος πολλαπλασιαστικός συντελεστής 1,5 επειδή τα αποθέματα υπόκεινται σε πολυετές σχέδιο.

(5)  Εναπομένουσες ποσότητες οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να αφαιρεθούν το 2014 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 871/2014, λόγω του ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες ποσοστώσεις ή δεν υπήρχαν επαρκείς ποσοστώσεις.

(6)  Εναπομένουσες ποσότητες που συνδέονται με την υπεραλίευση κατά τα έτη που προηγήθηκαν της έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από άλλο απόθεμα.

(7)  Κατόπιν αιτήματος της Ισπανίας, η μείωση που οφείλεται για το 2013 κλιμακώθηκε σε διάστημα τριών ετών.

(8)  Η ποσότητα αυτή δεν είναι πλέον διαθέσιμη μετά από αίτηση μεταφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου που υποβλήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1170 της Επιτροπής (ΕΕ L 189 της 17.7.2015, σ. 2).