11.4.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/576 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Απριλίου 2015

για τη 229η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) το άρθρο 7α παράγραφος 1 και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 31 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αφαιρέσει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Στις 7 Απριλίου 2015, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να προσθέσει ένα φυσικό πρόσωπο στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στα οποία πρέπει να εφαρμοστεί η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί πάραυτα σε ισχύ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ' αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Η ακόλουθη καταχώριση προστίθεται υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

«Maulana Fazlullah (άλλως: α) Mullah Fazlullah, β) Fazal Hayat, γ) Mullah Radio). Ημερομηνία γέννησης: 1974. Τόπος γέννησης: χωριό Kuza Bandai, κοιλάδα Swat, επαρχία Khyber Pakhtunkhawa, Πακιστάν. Διεύθυνση: μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Άλλες πληροφορίες: αρχηγός του κινήματος Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) από τις 7.11.2013. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 7.4.2015.»

(2)

Η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται:

«Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (επίσης γνωστός ως α) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir· β) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali· γ) Abd al-Rahman Jaffir Ali·δ) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali· ε) Abdulrahman Mohammad Jaffar· στ) Ali Al-Khal· ζ) Abu Muhammad Al-Khal. Ημερομηνία γέννησης: 15.1.1968. Τόπος γέννησης: Muharraq, Μπαχρέιν. Υπηκοότητα: Υπήκοος του Μπαχρέιν. Άλλες πληροφορίες: α) Χρηματοδότης και διαμεσολαβητής της Αλ Κάιντα, εγκατεστημένος στο Μπαχρέιν. β) Τον Ιανουάριο του 2008 καταδικάστηκε από το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο του Μπαχρέιν με την κατηγορία ότι χρηματοδοτούσε την τρομοκρατία, ότι συμμετείχε σε εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση, ότι διευκόλυνε τη μετακίνηση άλλων ατόμων που επρόκειτο να εκπαιδευτούν για τρομοκρατικές δράσεις στο εξωτερικό και ότι ήταν μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Ελευθερώθηκε αφού εξέτισε την ποινή του κατόπιν αποφάσεως του Δικαστηρίου. γ) Εγκατεστημένος στο Μπαχρέιν (Μάιος 2008).»