2.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 228/14


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/445 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες για το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74 της 18ης Μαρτίου 2015 )

Στη σελίδα 9, στο παράρτημα II, στην τροποποίηση του στοιχείου δ) της παραγράφου 1 της ενότητας Α του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, ένατη σειρά, έκτη στήλη του πίνακα

αντί:

«i)»

διάβαζε:

«θ)».