23.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 315/40


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ

των μόνιμων επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest που εγκρίθηκε στις 3 Μαΐου 2011 από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και τροποποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2013 στις Βρυξέλλες και στις 18 Μαΐου 2015 στο Ερεβάν

(2015/C 315/08)

Δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 3 του κανονισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, και λαμβανομένης υπόψη της πρότασης του προεδρείου, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest εγκρίνει διά του παρόντος τον κανονισμό των μόνιμων επιτροπών.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο κανονισμός των μόνιμων επιτροπών ορίζει τις κοινές διαδικασίες εργασίας και για τις τέσσερις μόνιμες επιτροπές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest (εφεξής «επιτροπές»):

Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας,

Επιτροπή Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Νομοθετικής Προσέγγισης και Συνοχής mε τις Πολιτικές της ΕΕ,

Επιτροπή Ενεργειακής Ασφάλειας,

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνίας Πολιτών.

2.   Με την επιφύλαξη του κανονισμού των μόνιμων επιτροπών, ο κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

Άρθρο 2

Σύνθεση

1.   Κάθε επιτροπή αποτελείται κατ’ ανώτατο όριο από 30 μέλη και περιλαμβάνει:

15 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

15 βουλευτές από τα κοινοβούλια των συμμετεχουσών χωρών εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης (1).

Η σύνθεση της κάθε επιτροπής αποτυπώνει τη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest.

2.   Κάθε μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST έχει το δικαίωμα να είναι μέλος μίας από τις μόνιμες επιτροπές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα μέλος μπορεί να ανήκει σε δύο μόνιμες επιτροπές.

3.   Τα μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζει κάθε κοινοβούλιο, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτυπώνεται στο μέτρο του δυνατού η κατανομή των διαφόρων πολιτικών ομάδων και αντιπροσωπειών που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνιστώσα των εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης αντίστοιχα.

4.   Το μέγεθος και η σύνθεση των επιτροπών εγκρίνονται από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest μετά από πρόταση του προεδρείου.

Άρθρο 3

Προεδρία και προεδρείο

1.   Κάθε επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα προεδρείο, το οποίο αποτελείται από δύο ισότιμους συμπροέδρους (έναν από κάθε συνιστώσα) και τέσσερις αντιπροέδρους (δύο από κάθε συνιστώσα), και των οποίων η διαδικασία εκλογής και η διάρκεια της θητείας καθορίζονται από την κάθε συνιστώσα χωριστά.

2.   Οι συμπρόεδροι αποφασίζουν από κοινού ποιος από τους δύο θα προεδρεύει της συνεδρίασης της επιτροπής.

Άρθρο 4

Αναπληρωματικά μέλη

1.   Κάθε τακτικό μέλος που δεν δύναται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση μιας επιτροπής μπορεί να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος, προερχόμενο από την ίδια συνιστώσα της Συνέλευσης, εφόσον τα εν λόγω δύο μέλη συμφωνήσουν σχετικά. Ο πρόεδρος πρέπει να ενημερώνεται για τη συμμετοχή αναπληρωματικών μελών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

2.   Στο πλαίσιο της επιτροπής, το αναπληρωματικό μέλος έχει τα ίδια δικαιώματα και υπέχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το τακτικό μέλος.

Άρθρο 5

Συνεδριάσεις

1.   Οι επιτροπές συνέρχονται οσάκις συγκαλούνται από τους συμπροέδρους τους σε δύο συνεδριάσεις ετησίως κατ’ ανώτατο όριο, μία εκ των οποίων πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest.

2.   Μετά από πρόταση του προεδρείου της επιτροπής, οι συμπρόεδροι καταρτίζουν και υποβάλλουν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για κάθε συνεδρίαση επιτροπής.

3.   Οι συνεδριάσεις των επιτροπών διεξάγονται στις γλώσσες εργασίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest. Με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης μιας επιτροπής, όλες οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες.

4.   Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες, διασφαλίζει την τήρηση του κανονισμού και μεριμνά για την τήρηση της τάξης, δίνει τον λόγο στους ομιλητές, κηρύσσει τη λήξη των συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.

5.   Τα μέλη λαμβάνουν τον λόγο όταν τους δοθεί άδεια από τον πρόεδρο. Δεν επιτρέπεται να διακόπτεται ένας ομιλητής παρά μόνο για παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του κανονισμού. Εάν ο ομιλητής παρεκκλίνει του θέματος, ο πρόεδρος της συνεδρίασης τον ανακαλεί στην τάξη και μπορεί, τη δεύτερη φορά, να του αφαιρέσει τον λόγο έως το τέλος της συζήτησης για το ίδιο θέμα.

6.   Ο πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε μέλος της επιτροπής που διαταράσσει τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση υποτροπής, ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα το σχετικό μέλος έως το τέλος της συνεδρίασης.

7.   Δύο ή περισσότερες επιτροπές είναι δυνατόν, κατόπιν συμφωνίας των προεδρείων τους, να πραγματοποιούν κοινές συνεδριάσεις για την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 6

Εκθέσεις και επείγοντα θέματα

1.   Οι επιτροπές μπορούν να ορίζουν εισηγητές για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητάς τους και να εκπονούν εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, μετά από άδεια του προεδρείου. Ο αριθμός των εκθέσεων αυτών περιορίζεται, καταρχήν, σε μία έκθεση ανά επιτροπή και ανά συνεδρίαση. Το προεδρείο μπορεί, ανάλογα με την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, να ορίζει, κατόπιν αιτήματος των συμπροέδρων των επιτροπών, τον αριθμό των εκθέσεων που θα υποβάλλονται σε ψηφοφορία ανά συνεδρίαση.

2.   Κατ’ εξαίρεση, μια επιτροπή μπορεί να προτείνει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest επείγοντα θέματα προς εξέταση. Ο αριθμός των επειγόντων θεμάτων είναι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, περιορισμένος.

3.   Επιπλέον, οι επιτροπές δύνανται να συζητούν χωρίς έκθεση άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξή τους και να ενημερώνουν εγγράφως το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest ότι τα εν λόγω θέματα συζητήθηκαν.

4.   Οι επιτροπές ενημερώνουν την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest για τις δραστηριότητές τους.

Άρθρο 7

Απαρτία και ψηφοφορία

1.   Μια επιτροπή θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών κάθε συνιστώσας.

2.   Όλες οι ψηφοφορίες είναι έγκυρες ανεξαρτήτως του αριθμού των ψηφισάντων. Κάθε μέλος της επιτροπής έχει, ωστόσο, δικαίωμα να υποβάλει πριν από την ψηφοφορία αίτημα διαπίστωσης της απαρτίας. Εάν μετά την υποβολή του εν λόγω αιτήματος διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η ψηφοφορία αναβάλλεται.

3.   Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλλει τροπολογίες για εξέταση σε επιτροπή. Η επιτροπή ψηφίζει δι’ ανατάσεως της χειρός, κάθε δε μέλος έχει μόνο μία, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη ψήφο.

4.   Η καταμέτρηση των ψήφων διενεργείται από την επιτροπή καταμέτρησης, η οποία απαρτίζεται από δύο ισότιμους αντιπροσώπους των γραμματειών κάθε συνιστώσας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest. Η επιτροπή καταμέτρησης διορίζεται από το προεδρείο (ή από τους συμπροέδρους) πριν από την έναρξη της σχετικής συνεδρίασης και κοινοποιεί το αποτέλεσμα της καταμέτρησης των ψήφων απευθείας στους συμπροέδρους.

5.   Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει τροπολογίες προς εξέταση σε επιτροπή, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τους συμπροέδρους. Οι τροπολογίες αφορούν το προς τροποποίηση κείμενο και υποβάλλονται εγγράφως. Προφορικές τροπολογίες είναι παραδεκτές μόνον εφόσον διορθώνουν ουσιαστικά ή γλωσσικά λάθη. Άλλες προφορικές τροπολογίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

6.   Εάν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας υποβληθεί αίτημα χωριστής ψηφοφορίας από τουλάχιστον τρία μέλη, προερχόμενα από δύο τουλάχιστον πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από δύο τουλάχιστον αντιπροσωπείες της συνιστώσας των εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, διεξάγεται ψηφοφορία, κατά την οποία οι εκπρόσωποι από τη συνιστώσα των εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης και οι εκπρόσωποι από τη συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν χωριστά, αλλά ταυτόχρονα. Το υπό ψήφιση κείμενο εγκρίνεται μόνον εφόσον συγκεντρώσει πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων που δόθηκαν ξεχωριστά από τους εκπροσώπους των δύο συνιστωσών.

7.   Όταν το κείμενο που τίθεται σε ψηφοφορία περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες διατάξεις ή αναφορές σε δύο ή περισσότερα ζητήματα ή μπορεί να χωριστεί σε δύο ακόμη μέρη με ξεχωριστό νόημα και/ή ρυθμιστικό περιεχόμενο, μία πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ένα τουλάχιστον μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ψηφοφορίας κατά τμήματα. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στους συμπροέδρους έως τις 18.00 της ημέρας που προηγείται της ψηφοφορίας, εκτός εάν οι συμπρόεδροι ορίσουν μια διαφορετική προθεσμία, και θεωρείται, καταρχήν, αποδεκτό.

Άρθρο 8

Λοιπές διευθετήσεις

1.   Το κοινοβούλιο στο οποίο διεξάγεται συνεδρίαση επιτροπής είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές ρυθμίσεις, υποστηρίζει τη διοργάνωση της συνεδρίασης και αναλαμβάνει τις σχετικές δαπάνες.

2.   Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest μπορεί ωστόσο, μετά από πρόταση του προεδρείου, να προτείνει να υπάρξει οικονομική συμμετοχή εκ μέρους και άλλων κοινοβουλίων προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα διοργάνωσης μιας συνεδρίασης επιτροπής.

Άρθρο 9

Ερμηνεία του κανονισμού

Οι συμπρόεδροι ή, κατόπιν αιτήματός τους, το προεδρείο μιας επιτροπής δικαιούνται να αποφασίζουν επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ερμηνεία του κανονισμού των μόνιμων επιτροπών.

Άρθρο 10

Τροποποίηση του κανονισμού των μόνιμων επιτροπών

1.   Οι αποφάσεις για τροποποίηση του κανονισμού των μόνιμων επιτροπών λαμβάνονται από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest βάσει προτάσεων του προεδρείου.

2.   Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία. Εάν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας υποβληθεί αίτημα για χωριστή κατά συνιστώσα ψηφοφορία από τουλάχιστον ένα δέκατο των μελών, προερχόμενο από τουλάχιστον δύο πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από δύο τουλάχιστον αντιπροσωπείες της συνιστώσας των εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, διεξάγεται ψηφοφορία στην οποία οι εκπρόσωποι της συνιστώσας των εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν ξεχωριστά. Το υπό ψήφιση κείμενο θεωρείται εγκριθέν μόνον εάν συγκεντρώνει πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων που δόθηκαν ξεχωριστά από τις δύο συνιστώσες.

3.   Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων που προβλέπονται κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, οι τροποποιήσεις του κανονισμού των μόνιμων επιτροπών τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή τους.


(1)  Μετά την προσχώρηση μιας επιπλέον χώρας εταίρου της Ανατολικής Ευρώπης (Λευκορωσία), οι έδρες θα ανακατανεμηθούν μεταξύ των χωρών εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης.