21.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 14/25


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2015

που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (κατευθυντήρια γραμμή γενικής τεκμηρίωσης) (ΕΚΤ/2015/34)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, τα άρθρα 9.2, 12.1, 14.3 και 18.2 και το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επίτευξη ενιαίας νομισματικής πολιτικής συνεπάγεται την ανάγκη καθορισμού των εργαλείων, μέσων και διαδικασιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ από το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (εφεξής οι «ΕθνΚΤ»).

(2)

Βάσει του άρθρου 12.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), η ΕΚΤ έχει την εξουσία να διαμορφώνει την ενιαία νομισματική πολιτική της Ένωσης και να εκδίδει τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές προς διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της. Κατά το άρθρο 14.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι ΕθνΚΤ έχουν την υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Ως εκ τούτου, η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στο Ευρωσύστημα. Οι κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή θα ενσωματωθούν από τις ΕθνΚΤ σε συμβατικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις, με τις οποίες οι εκάστοτε αντισυμβαλλόμενοι θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

(3)

Το άρθρο 18.1 πρώτη περίπτωση του καταστατικού του ΕΣΚΤ επιτρέπει στο Ευρωσύστημα να συναλλάσσεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αγοράζοντας και πωλώντας με οριστικές πράξεις (άμεσης και προθεσμιακής εκτέλεσης) ή με σύμφωνα επαναγοράς ή δανείζοντας και δανειζόμενο απαιτήσεις και διαπραγματεύσιμους τίτλους εκφρασμένους σε ευρώ ή άλλα νομίσματα, καθώς και πολύτιμα μέταλλα. Το άρθρο 18.1 δεύτερη περίπτωση επιτρέπει στο Ευρωσύστημα να διενεργεί πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς.

(4)

Το άρθρο 18.1 δεύτερη περίπτωση του καταστατικού του ΕΣΚΤ προβλέπει ότι το Ευρωσύστημα θα πρέπει να λαμβάνει επαρκή ασφάλεια όταν διενεργεί πιστοδοτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς, προκειμένου να προστατεύεται έναντι του κινδύνου αντισυμβαλλομένου.

(5)

Για την προστασία του Ευρωσυστήματος από τον κίνδυνο οικονομικής ζημίας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου, τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται ως ασφάλεια στο πλαίσιο των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος υπόκεινται στα μέτρα ελέγχου κινδύνων του τίτλου VI του τέταρτου μέρους της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60) (1).

(6)

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει τους κανόνες που διέπουν τις πρόσθετες περικοπές αποτίμησης όσον αφορά τις καλυμμένες ομολογίες που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια από το ίδρυμα που τις εκδίδει.

(7)

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι τα μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα που καλύπτονται από αποδεκτές δανειακές απαιτήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διασυνοριακή βάση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες του συστήματος ανταποκριτριών κεντρικών τραπεζών (ΣΑΚΤ).

(8)

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι οι διατάξεις σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης θα πρέπει να θεσπιστούν σε νομική πράξη διαφορετική από την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των τροποποιήσεων του οικείου πλαισίου διατάξεων κατόπιν της έκδοσης σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

(9)

Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60) τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 το σημείο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«16)   “διασυνοριακή χρήση” (cross-border use): η παροχή ως ασφάλειας από τον αντισυμβαλλόμενο στην οικεία ΕθνΚΤ:

α)

εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε άλλο κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ·

β)

εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και τηρούνται στο κράτος μέλος της οικείας ΕθνΚΤ·

γ)

δανειακών απαιτήσεων, όταν η σχετική σύμβαση διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ διαφορετικού από το κράτος μέλος της οικείας ΕθνΚΤ·

δ)

μη εμπορεύσιμων χρεογράφων εξασφαλισμένων με υποθήκη (RMBD) σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του ΣΑΚΤ·

ε)

μη εμπορεύσιμων χρεογράφων καλυπτόμενων από αποδεκτές δανειακές απαιτήσεις (DECC), τα οποία έχουν εκδοθεί και τηρούνται σε κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ διαφορετικό από το κράτος μέλος της οικείας ΕθνΚΤ·».

2)

Στο άρθρο 2 το σημείο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(49)   “απαιτήσεις από χρηματοδοτική μίσθωση” (leasing receivables): προγραμματισμένες πληρωμές του μισθωτή προς τον εκμισθωτή βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. Οι υπολειμματικές αξίες δεν αποτελούν απαιτήσεις από χρηματοδοτική μίσθωση. Εξομοιώνονται με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης οι “προσωπικές συμβάσεις αγοράς” (Personal Contract Purchase — PCP), δηλαδή συμβάσεις οι οποίες παρέχουν στον οφειλέτη τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσής του να προβεί α) σε οριστική καταβολή προς απόκτηση της πλήρους κυριότητας των περιουσιακών αγαθών ή β) στην απόδοση των περιουσιακών αγαθών, με την οποία επέρχεται ο διακανονισμός της σύμβασης·».

3)

Το άρθρο 128 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 128

Μέτρα ελέγχου κινδύνων

1.   Όσον αφορά τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία, το Ευρωσύστημα εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου κινδύνων:

α)

περικοπές αποτίμησης όπως καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/35) (2)·

β)

περιθώρια διαφορών αποτίμησης (αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές της αγοράς):

το Ευρωσύστημα απαιτεί να διατηρείται διαχρονικά η προσαρμοσμένη (μετά την περικοπή αποτίμησης) αγοραία αξία των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις αντιστρεπτέες συναλλαγές του για την παροχή ρευστότητας. Εάν η αξία των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποτιμώνται σε καθημερινή βάση, μειωθεί κάτω από ορισμένο επίπεδο, η οικεία ΕθνΚΤ απαιτεί από τον αντισυμβαλλόμενο να προσκομίσει πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ή μετρητά μέσω ενεργοποίησης του μηχανισμού κάλυψης διαφορών αποτίμησης. Αντίστοιχα, αν η αξία των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων υπερβεί ορισμένο επίπεδο, κατόπιν νέας αποτίμησής τους, η ΕθνΚΤ μπορεί να επιστρέψει τα πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία ή μετρητά·

γ)

όρια που αφορούν τη χρήση μη εξασφαλισμένων χρεογράφων που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη οντότητα με την οποία αυτό διατηρεί στενούς δεσμούς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138·

δ)

μειώσεις αποτίμησης (valuation markdowns) όπως καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 (ΕΚΤ/2015/35).

2.   Το Ευρωσύστημα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα ελέγχου κινδύνων:

α)

αρχικά περιθώρια, οπότε οι αντισυμβαλλόμενοι παρέχουν αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον ίσης προς την παρεχόμενη από το Ευρωσύστημα ρευστότητα, προσαυξημένης κατά την αξία του αρχικού περιθωρίου·

β)

όρια που αφορούν εκδότες, οφειλέτες ή εγγυητές: το Ευρωσύστημα μπορεί να εφαρμόζει πρόσθετα όρια στα χρηματοδοτικά ανοίγματα έναντι εκδοτών, οφειλετών ή εγγυητών, πέραν όσων ισχύουν για τη χρήση μη εξασφαλισμένων χρεογράφων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο γ)·

γ)

συμπληρωματικές περικοπές·

δ)

πρόσθετες εγγυήσεις από εγγυητές που πληρούν τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, προκειμένου για την αποδοχή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων·

ε)

αποκλεισμό της χρήσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ως ασφάλειας στις πιστοδοτικές του πράξεις.

(2)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2015/35) (ΕΕ L 14 της 21.1.2016, σ. 30).»."

4)

Το άρθρο 148 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 148

Γενικές αρχές

1.   Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία σε διασυνοριακή βάση σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και σε σχέση με όλα τα είδη πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.

2.   Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να παρέχουν ως ασφάλεια για διασυνοριακή χρήση αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α)

τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία παρέχονται ως ασφάλεια: i) μέσω αποδεκτών ζεύξεων μεταξύ ΣΔΤ του ΕΟΧ που έχουν αξιολογηθεί θετικά βάσει του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ΣΔΤ και ζεύξεων· ii) μέσω εφαρμοστέων διαδικασιών του ΣΑΚΤ· iii) μέσω αποδεκτών ζεύξεων σε συνδυασμό με το ΣΑΚΤ· και

β)

οι δανειακές απαιτήσεις, τα DECC και τα RMBD παρέχονται ως ασφάλεια σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες του ΣΑΚΤ.

3.   Είναι δυνατή η χρήση εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων μέσω λογαριασμού τηρούμενου από ΕθνΚΤ σε ΣΔΤ που εδρεύει σε χώρα άλλη από εκείνη της ΕθνΚΤ, εφόσον το Ευρωσύστημα έχει εγκρίνει τη χρήση του λογαριασμού.

4.   Η De Nederlandsche Bank μπορεί να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της στην Euroclear Bank για τον διακανονισμό συναλλαγών παροχής ασφάλειας ευρωομολόγων που εκδίδονται στο εν λόγω διεθνές κεντρικό αποθετήριο αξιών. Η Central Bank of Ireland μπορεί να ανοίγει παρόμοιο λογαριασμό στην Euroclear Bank. Ο εν λόγω λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται για όλα τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στην Euroclear Bank, δηλαδή και για αυτά που έχουν μεταφερθεί εκεί μέσω αποδεκτών ζεύξεων.

5.   Οι αντισυμβαλλόμενοι μεταφέρουν τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία μέσω των λογαριασμών διακανονισμού τίτλων τους σε ΣΔΤ που έχει αξιολογηθεί θετικά βάσει του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ΣΔΤ και ζεύξεων.

6.   Αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι δεν διαθέτουν λογαριασμό θεματοφυλακής σε ΕθνΚΤ ή λογαριασμό διακανονισμού τίτλων σε ΣΔΤ που έχει αξιολογηθεί θετικά βάσει του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ΣΔΤ και ζεύξεων μπορούν να διακανονίζουν τις συναλλαγές τους μέσω του λογαριασμού διακανονισμού τίτλων ή του λογαριασμού θεματοφυλακής πιστωτικού ιδρύματος-ανταποκριτή.».

5)

Το παράρτημα XI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΜΟΡΦΕΣ ΤΙΤΛΩΝ

Στις 13 Ιουνίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε τα κριτήρια για τους νέους ενιαίους τίτλους (new global notes — NGN) όσον αφορά τα διεθνή χρεόγραφα υπό τη μορφή ενιαίων τίτλων στον κομιστή που επρόκειτο να γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2007. Στις 22 Οκτωβρίου 2008 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι τα διεθνή χρεόγραφα υπό τη μορφή ενιαίων ονομαστικών τίτλων που έχουν εκδοθεί μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 επρόκειτο να γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος μόνον εφόσον χρησιμοποιείται η νέα δομή θεματοφυλακής (new safekeeping structure — NSS) διεθνών χρεογράφων.

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τους κανόνες καταλληλότητας που ισχύουν για τις διάφορες μορφές τίτλων μετά τη θέσπιση των κριτηρίων για τους νέους ενιαίους τίτλους και τη νέα δομή θεματοφυλακής διεθνών χρεογράφων.

Πίνακας 1

Κανόνες καταλληλότητας που ισχύουν για τις διάφορες μορφές τίτλων

Ενιαίοι/εξατομικευμένοι

Στον κομιστή / ονομαστικοί

Νέοι ενιαίοι τίτλοι (NGN) / κλασικοί ενιαίοι τίτλοι (classic global notes — CGN) / νέα δομή θεματοφυλακής διεθνών χρεογράφων (NSS)

Ο κοινός θεματοφύλακας (common safekeeper –CSK) είναι ΔΚΑΑ (3);

Αποδεκτοί;

Ενιαίοι

Στον κομιστή

NGN

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ενιαίοι

Στον κομιστή

CGN

Δεν έχει εφαρμογή

Όχι, αλλά οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 θα είναι αποδεκτοί έως τη λήξη τους, καθώς και τυχόν συνεχείς εκδόσεις από την 1η Ιανουαρίου 2007 σε περίπτωση που οι κωδικοί ISIN είναι ανταλλάξιμοι.

Ενιαίοι

Ονομαστικοί

CGN

Δεν έχει εφαρμογή

Ομολογίες που εκδίδονται υπό αυτήν τη δομή μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 δεν είναι πλέον αποδεκτές.

Ενιαίοι

Ονομαστικοί

NSS

Ναι

Ναι

Εξατομικευμένοι

Στον κομιστή

Δεν έχει εφαρμογή

Δεν έχει εφαρμογή

Ομολογίες που εκδίδονται υπό αυτή τη δομή μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 δεν είναι πλέον αποδεκτές. Εξατομικευμένοι τίτλοι στον κομιστή που εκδόθηκαν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 προστατεύονται έως τη λήξη τους

Άρθρο 2

Κατάργηση

Τα άρθρα 129 έως 133α και το παράρτημα X της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60) καταργούνται.

Άρθρο 3

Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή

1.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημέρα κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ.

2.   Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή και τα εφαρμόζουν από τις 25 Ιανουαρίου 2016. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ, το αργότερο στις 5 Ιανουαρίου 2016, τα κείμενα και τα μέσα που αφορούν τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 18 Νοεμβρίου 2015.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (κατευθυντήρια γραμμή Γενικής τεκμηρίωσης) (ΕΚΤ/2014/60) (ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 3).

(3)  Ή, κατά περίπτωση, σε κεντρικό αποθετήριο αξιών που έχει αξιολογηθεί θετικά.».