22.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 334/46


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2433 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2015

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 9168]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής (4) ορίζει μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στα κράτη μέλη ή σε ορισμένες περιοχές τους που αναφέρονται στο παράρτημα («τα οικεία κράτη μέλη»). Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση της αποστολής ζώντων χοίρων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων, χοιρινού κρέατος, παρασκευασμάτων χοιρινού κρέατος, προϊόντων χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων που περιέχουν χοιρινό κρέας, καθώς και φορτίων ζωικών υποπροϊόντων από χοιροειδή από ορισμένες περιοχές των οικείων κρατών μελών («τα εμπορεύματα»). Το εν λόγω παράρτημα οριοθετεί και παραθέτει τις περιοχές, ώστε να ληφθεί υπόψη το επίπεδο του κινδύνου με βάση την επιδημιολογική κατάσταση στα οικεία κράτη μέλη.

(2)

Για να προσαρμοστούν τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στις διάφορες περιοχές των οικείων κρατών μελών και για να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου ανάλογα με τον τύπο των εμπορευμάτων, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις για ορισμένους τύπους εμπορευμάτων καταγωγής των περιοχών που αναφέρονται στα διάφορα μέρη του παραρτήματος της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης. Οι παρεκκλίσεις αυτές θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με τα μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου κατά την εισαγωγή όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων τα οποία υποδεικνύονται στον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (5). Τα πρόσθετα μέτρα διασφάλισης και οι απαιτήσεις για την υγεία των ζώων που πρέπει να εφαρμόζονται, σε περίπτωση που προβλέπονται τέτοιες παρεκκλίσεις, θα πρέπει επίσης να προβλέπονται στην εν λόγω εκτελεστική απόφαση.

(3)

Η απαγόρευση της αποστολής ζώντων χοίρων από τις περιοχές που αναφέρονται στο μέρος III του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ είναι ιδιαίτερα αυστηρή και, κατά συνέπεια, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με την εφοδιαστική και την καλή διαβίωση των ζώων σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η θανάτωση των χοίρων στις αντίστοιχες περιοχές, κυρίως λόγω της έλλειψης κατάλληλου σφαγείου ή περιορισμών ως προς τις δυνατότητες θανάτωσης στις σχετικές περιοχές του μέρους III του εν λόγω παραρτήματος, είτε εντός του ίδιου κράτους μέλους είτε στο έδαφος άλλου κράτους μέλους που αναφέρεται στο παράρτημα.

(4)

Οι μετακινήσεις ζώντων χοίρων για άμεση θανάτωση ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σε σύγκριση με άλλα είδη μετακινήσεων ζώντων χοίρων, εφόσον εφαρμόζονται μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου αυτού. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 3, τα οικεία κράτη μέλη να μπορούν κατ' εξαίρεση να χορηγούν παρεκκλίσεις για την αποστολή ζώντων χοίρων από τις περιοχές που αναφέρονται στο μέρος III του παραρτήματος με σκοπό την άμεση θανάτωσή τους σε σφαγείο που βρίσκεται εκτός της συγκεκριμένης περιοχής στο ίδιο κράτος μέλος ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους που αναφέρεται στο παράρτημα, εφόσον εφαρμόζονται μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ο έλεγχος της νόσου.

(5)

Όσον αφορά τον κίνδυνο διασποράς της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, οι μεταφορές διαφορετικών εμπορευμάτων χοιροειδών παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Κατά γενικό κανόνα, η μεταφορά σπέρματος χοίρων από απαγορευμένες περιοχές ενέχει σημαντικούς κινδύνους όσον αφορά την έκθεση και τις συνέπειες. Ωστόσο, η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για τον μετριασμό του κινδύνου, όπως η δοκιμή και η μεγαλύτερη βιοπροφύλαξη, μπορεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις για το σπέρμα που συλλέγεται στις περιοχές που αναφέρονται στα μέρη II και ΙΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Το άρθρο 9 της εκτελεστικής απόφασης θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί.

(6)

Οι παρεκκλίσεις για την αποστολή ορισμένων ζώντων χοίρων από τις περιοχές που αναφέρονται στα μέρη II και ΙΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σε άλλες περιοχές που αναφέρονται στα μέρη II ή III του εν λόγω παραρτήματος άλλου κράτους μέλους με παρόμοιο καθεστώς ως προς τη νόσο δικαιολογούνται υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου. Η ευελιξία που προβλέπεται από τα νέα αυτά μέτρα έχει σημασία για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των μέτρων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό απαιτεί την καθιέρωση μιας ασφαλούς διαδικασίας διακίνησης, υπό τον αυστηρό έλεγχο των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους διαμετακόμισης και προορισμού. Τα άρθρα 3 και 4 της εκτελεστικής απόφασης θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν.

(7)

Ως πρόσθετο μέτρο για τον μετριασμό του κινδύνου, μια διαδικασία διακίνησης θα πρέπει να καθιερωθεί για την απομόνωση των ζώων που προέρχονται από περιοχές με υψηλό κίνδυνο αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν και να καθοριστούν οι διαδικασίες για την αποστολή, τη διαμετακόμιση και την παράδοση ζώντων χοίρων.

(8)

Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ για την αποστολή ζώντων χοίρων και σπέρματος μεταξύ περιοχών με συγκρίσιμο κίνδυνο για την αφρικανική πανώλη των χοίρων πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμετακόμισης και προορισμού πριν από την εν λόγω διακίνηση.

(9)

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6) προβλέπει ότι οι μετακινήσεις ζώων πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά. Όταν οι παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αποστολής ζώντων χοίρων από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ εφαρμόζονται σε ζώντες χοίρους που προορίζονται για το ενδοενωσιακό εμπόριο, τα εν λόγω υγειονομικά πιστοποιητικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν παραπομπή στην εν λόγω εκτελεστική απόφαση, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχονται επαρκείς και ακριβείς υγειονομικές πληροφορίες στα συναφή πιστοποιητικά.

(10)

Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων ελέγχου της υγείας των ζώων που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογία της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και τους όρους που απαιτούνται για την ανάκτηση του καθεστώτος ελεύθερου νόσου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων σύμφωνα με τον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων. Η περίοδος εφαρμογής της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

(11)

Πολλά κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους στην Εσθονία και τη Λετονία απαντώνται στις περιοχές που αναφέρονται στα μέρη II και ΙΙΙ του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ. Τα κρούσματα αυτά απαντώνται σε άμεση γειτνίαση με τις περιοχές που αναφέρονται στο μέρος I του εν λόγω παραρτήματος.

(12)

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν έχει αναφερθεί ποτέ στις πλέον βόρειες περιοχές στην Πολωνία που επί του παρόντος αναφέρονται στο μέρος II του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ.

(13)

Η εξέλιξη της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου που παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας των ζώων όσον αφορά την εν λόγω νόσο στην Εσθονία, τη Λετονία και την Πολωνία. Με στόχο την εστίαση των μέτρων ελέγχου της υγείας των ζώων και την πρόληψη της περαιτέρω διασποράς της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, καθώς και την αποφυγή τυχόν περιττών διαταραχών στις ενδοενωσιακές εμπορικές συναλλαγές και την αποτροπή της πρόκλησης αδικαιολόγητων εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες, ο ενωσιακός κατάλογος των περιοχών που υπόκεινται στα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων, ο οποίος παρατίθεται στα μέρη I και II του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ, θα πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας των ζώων όσον αφορά την εν λόγω νόσο στα τρία ανωτέρω κράτη μέλη.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο α), τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αποστολή ζώντων χοίρων από εκμετάλλευση που βρίσκεται στις περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο μέρος II του παραρτήματος σε άλλες περιοχές εντός της επικράτειας του ιδίου κράτους μέλους ή σε περιοχές άλλου κράτους μέλους οι οποίες αναφέρονται στα μέρη II ή III του παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι:»

β)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4:

«4.

Για ζώντες χοίρους που αποστέλλονται σε περιοχές άλλου κράτους μέλους οι οποίες αναφέρονται στα μέρη II ή III του παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:

α)

οι χοίροι πληρούν οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων σύμφωνα με το θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης του κινδύνου βάσει των μέτρων κατά της διασποράς της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου καταγωγής και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου διαμετακόμισης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων·

β)

το κράτος μέλος καταγωγής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και την έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών όπως αναφέρεται στο στοιχείο α)·

γ)

καθιερώνεται μια διαδικασία διοχέτευσης σύμφωνα με το άρθρο 16α, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ζώα, που μετακινούνται σύμφωνα με τις πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο α), μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο και δεν μετακινούνται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος·

δ)

για ζώντες χοίρους που ικανοποιούν τις πρόσθετες απαιτήσεις του σημείου 4 του παρόντος άρθρου, η ακόλουθη επιπλέον φράση προστίθεται στο αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό για τα χοιροειδή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ:

“Χοίροι σε συμμόρφωση με το άρθρο 3 της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής.”».

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3α:

«Άρθρο 3α

Παρέκκλιση από την απαγόρευση της αποστολής ζώντων χοίρων από τις περιοχές που αναφέρονται στο μέρος III του παραρτήματος

Κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο α), τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αποστολή ζώντων χοίρων από τις περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο μέρος III του παραρτήματος σε άλλες περιοχές εντός της επικράτειας του ιδίου κράτους μέλους οι οποίες αναφέρονται στο μέρος II ή σε περιοχές άλλου κράτους μέλους οι οποίες αναφέρονται στα μέρη II ή III του παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι:

1.

οι χοίροι προέρχονται από εκμετάλλευση με κατάλληλο επίπεδο βιοπροφύλαξης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, η εκμετάλλευση υπάγεται στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής και οι χοίροι ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1 και στο άρθρο 3 σημείο 2 ή 3·

2.

οι χοίροι βρίσκονται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων στην οποία όλα τα ζώα που εκτρέφονται στις εκμεταλλεύσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1 και στο άρθρο 3 σημείο 2 ή 3·

3.

η αρχή η αρμόδια για την εκμετάλλευση αποστολής πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως την αρχή την αρμόδια για την εκμετάλλευση προορισμού για την πρόθεση αποστολής χοίρων στο σφαγείο και η αρχή η αρμόδια για την εκμετάλλευση προορισμού πρέπει να ενημερώνει την αρχή την αρμόδια για την εκμετάλλευση αποστολής για την άφιξη των χοίρων·

4.

η μεταφορά των χοίρων εντός και διαμέσου περιοχών που βρίσκονται εκτός των περιοχών οι οποίες αναφέρονται στο μέρος III του παραρτήματος πρέπει να εκτελείται σε προκαθορισμένες διαδρομές μεταφοράς και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χοίρων πρέπει να καθαρίζονται και, εφόσον υπάρχει ανάγκη, να απεντομώνονται και να απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατόν μετά την εκφόρτωση·

5.

για ζώντες χοίρους που αποστέλλονται σε περιοχές άλλου κράτους μέλους οι οποίες αναφέρονται στα μέρη II ή III του παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:

α)

οι χοίροι πληρούν οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων σύμφωνα με το θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης του κινδύνου βάσει των μέτρων κατά της διασποράς της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου διαμετακόμισης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων·

β)

το κράτος μέλος του τόπου καταγωγής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και την έγκριση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), και εγκρίνει κατάλογο των εκμεταλλεύσεων που συμμορφώνονται με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων·

γ)

καθιερώνεται μια διαδικασία διοχέτευσης σύμφωνα με το άρθρο 16α, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ζώα, που μετακινούνται σύμφωνα με τις πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο α), μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο και δεν μετακινούνται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος·

δ)

για τους ζώντες χοίρους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, η ακόλουθη επιπλέον φράση προστίθεται στο αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό για τα χοιροειδή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ:

“Χοίροι σε συμμόρφωση με το άρθρο 3α της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής.”».

3)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχεία α) και γ), τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αποστολή για άμεση θανάτωση ζώντων χοίρων από περιοχές που αναφέρονται στο μέρος III του παραρτήματος σε άλλες περιοχές εντός του εδάφους του ιδίου κράτους μέλους ή σε περιοχές άλλου κράτους μέλους που αναφέρονται στο μέρος II ή III του παραρτήματος, όταν υφίστανται περιορισμοί εφοδιαστικής όσον αφορά τις δυνατότητες των σφαγείων που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 12 και τα οποία βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο μέρος III του παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι:»

β)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 10:

«10.

για ζώντες χοίρους που αποστέλλονται σε περιοχές άλλου κράτους μέλους οι οποίες αναφέρονται στα μέρη II ή III του παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:

α)

οι χοίροι πληρούν οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων σύμφωνα με το θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης του κινδύνου βάσει των μέτρων κατά της διασποράς της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου καταγωγής και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διαμετακόμισης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων·

β)

το κράτος μέλος του τόπου καταγωγής πρέπει να ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων και την έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), και εγκρίνει κατάλογο των εκμεταλλεύσεων που συμμορφώνονται με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων·

γ)

καθιερώνεται μια διαδικασία διακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 16α, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ζώα, που μετακινούνται σύμφωνα με τις πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο α), μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο και δεν μετακινούνται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος·

δ)

για ζώντες χοίρους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, η ακόλουθη επιπλέον φράση προστίθεται στο αντίστοιχο υγειονομικό πιστοποιητικό για τα χοιροειδή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ:

“Χοίροι σε συμμόρφωση με το άρθρο 4 της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής.”».

4)

Στο άρθρο 8, η εισαγωγική φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, του άρθρου 3α και του άρθρου 4, τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν αποστέλλονται ζώντες χοίροι από το έδαφός τους προς άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, εκτός αν οι εν λόγω χοίροι προέρχονται από:»

5)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Απαγόρευση αποστολής σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες φορτίων σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος

1.   Το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι δεν αποστέλλονται φορτία των ακόλουθων εμπορευμάτων από το έδαφός του προς άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες:

α)

σπέρμα χοίρων, εκτός εάν το σπέρμα προέρχεται από δότες κάπρους εκτρεφόμενους σε κέντρο συλλογής το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7) και βρίσκεται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στα μέρη II, ΙΙΙ και IV του παραρτήματος της παρούσας απόφασης·

β)

ωάρια και έμβρυα χοίρων, εκτός εάν τα ωάρια και τα έμβρυα προέρχονται από δότριες χοιρομητέρες που εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις που συμμορφώνονται με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και βρίσκονται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στα μέρη II, ΙΙΙ και IV του παραρτήματος και τα έμβρυα είναι in vivo έμβρυα που έχουν συλληφθεί με τεχνητή σπερματέγχυση ή in vitro παραχθέντα έμβρυα που έχουν συλληφθεί με γονιμοποίηση με σπέρμα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου.

2.   Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου και στο στοιχείο β) του άρθρου 2, τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αποστολή φορτίων σπέρματος χοίρων, εάν το σπέρμα είχε συλλεχθεί από δότες κάπρους εκτρεφόμενους σε κέντρο συλλογής σπέρματος εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ, το οποίο εφαρμόζει όλους τους κανόνες βιοπροφύλαξης από την αφρικανική πανώλη των χοίρων και βρίσκεται στις περιοχές που αναφέρονται στα μέρη II και III του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, σε περιοχές του ίδιου κράτους μέλους ή άλλου κράτους μέλους που αναφέρονται στα μέρη II ή III του παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

οι αποστολές σπέρματος χοίρων πληρούν οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την υγεία των ζώων σύμφωνα με το θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης του κινδύνου βάσει των μέτρων κατά της διασποράς της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, εγγυήσεις οι οποίες απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του τόπου καταγωγής και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διαμετακόμισης και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, πριν από την αποστολή του σπέρματος·

β)

το κράτος μέλος καταγωγής ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις εγγυήσεις για την υγεία των ζώων οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

οι δότες κάπροι ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1 και στο άρθρο 3 σημείο 2 ή 3·

δ)

οι δότες κάπροι υποβλήθηκαν σε ατομική δοκιμή ταυτοποίησης παράγοντα η οποία πραγματοποιήθηκε εντός πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος που πρόκειται να αποσταλεί με αρνητικά αποτελέσματα και αντίγραφο των αποτελεσμάτων της δοκιμής επισυνάπτεται στο υγειονομικό πιστοποιητικό που συνοδεύει την αποστολή του σπέρματος·

ε)

η ακόλουθη πρόσθετη βεβαίωση πρέπει να προστίθεται στα αντίστοιχα υγειονομικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ:

“Σπέρμα χοίρων σύμφωνα με το άρθρο 9 της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ.”

(7)  Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62).»"

6)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 16α:

«Άρθρο 16α

Διαδικασία διοχέτευσης

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η διαδικασία διοχέτευσης ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

κάθε φορτηγό ή άλλο όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ζώντων χοίρων:

α)

έχει καταχωριστεί ατομικά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής για τους σκοπούς της μεταφοράς ζωντανών χοίρων σύμφωνα με τη διαδικασία διοχέτευσης·

β)

έχει σφραγιστεί από τον επίσημο κτηνίατρο μετά τη φόρτωση· μόνον ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας αρχής δύναται να ανοίξει τη σφραγίδα και να την αντικαταστήσει με άλλη· κάθε φόρτωση ή αντικατάσταση σφραγίδων πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή·

2.

η μεταφορά γίνεται:

α)

απευθείας, χωρίς στάση·

β)

ακολουθώντας το δρομολόγιο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή·

3.

ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση προορισμού πρέπει να επιβεβαιώνει κάθε άφιξη στην αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής·

4.

μετά την εκφόρτωση των ζωντανών χοίρων, το φορτηγό ή το όχημα, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των συγκεκριμένων χοίρων, καθαρίζεται και απολυμαίνεται στο σύνολό του μέσα στον κλειστό χώρο της μονάδας προορισμού υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου. Εφαρμόζεται το άρθρο 12 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/60/ΕΚ·

5.

πριν διενεργηθεί η πρώτη αποστολή από τις περιοχές που αναφέρονται στο μέρος III του παραρτήματος, η αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής διασφαλίζει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις με τις κατάλληλες αρχές, κατά την έννοια του στοιχείου γ) του παραρτήματος VI της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, ούτως ώστε να διασφαλίζονται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, η αλυσίδα εντολών και η πλήρης συνεργασία των υπηρεσιών σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη μεταφορά, σοβαρής βλάβης του φορτηγού ή του οχήματος ή τυχόν δόλιας ενέργειας από μέρους του οδηγού. Οι οδηγοί των φορτηγών ειδοποιούν αμέσως την αρμόδια αρχή σε περίπτωση τυχόν ατυχήματος ή σοβαρής βλάβης του φορτηγού ή του οχήματος.».

7)

Στο άρθρο 21, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019».

8)

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(3)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ (ΕΕ L 295 της 11.10.2014, σ. 63).

(5)  Κώδικας υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

1.   Εσθονία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Εσθονία:

linn Keila,

linn Kunda,

linn Loksa,

linn Maardu,

linn Mustvee,

linn Pärnu,

linn Saue,

linn Tallinn,

maakond Läänemaa,

το τμήμα του vald Kuusalu στα βόρεια της οδού αριθ. 1 (E20),

vald Are,

vald Audru,

vald Halinga,

vald Haljala,

vald Harku,

vald Jõelähtme,

vald Keila,

vald Kernu,

vald Kernu,

vald Koonga,

vald Lavassaare,

vald Nissi,

vald Padise,

vald Paikuse,

vald Raasiku,

vald Rae,

vald Rägavere,

vald Saku,

vald Saue,

vald Sauga,

vald Sindi,

vald Sõmeru,

vald Tootsi,

vald Tori,

vald Tõstamaa,

vald Varbla,

vald Vasalemma,

vald Vihula,

vald Viimsi,

vald Viru-Nigula.

2.   Λετονία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λετονία:

στο novads Ogres, τα pagasti Suntažu και Ogresgala

novads Ādažu,

novads Amatas,

novads Carnikavas,

novads Garkalnes,

novads Ikšķiles,

novads Inčukalna,

novads Jaunjelgavas,

novads Ķeguma,

novads Līgatnes,

novads Mālpils,

novads Neretas,

novads Ropažu,

novads Salas,

novads Siguldas,

novads Vecumnieku,

novads Viesītes.

3.   Λιθουανία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λιθουανία:

στο rajono savivaldybė Jurbarkas: seniūnija Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus και Juodaičių,

στο rajono savivaldybė Pakruojis: seniūnija Klovainių, Rozalimo και Pakruojo,

στο rajono savivaldybė Panevežys: seniūnija Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio και Smilgių,

στο rajono savivaldybė Raseiniai: seniūnija Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų και Šiluvos,

στο rajono savivaldybė Šakiai: seniūnija Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, και Šakių,

rajono savivaldybė, Pasvalys,

rajono savivaldybė, Vilkaviškis,

rajono savivaldybė, Radviliškis,

savivaldybė, Kalvarija,

savivaldybė, Kazlų Rūda,

savivaldybė, Marijampolė.

4.   Πολωνία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Πολωνία:

Στο województwo podlaskie:

gminy Augustów με την πόλη Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin και Bargłów Kościelny στο powiat augustowski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże και μέρος του Zabłudów (το νοτιοδυτικό τμήμα του gmina που οριοθετείται από τη γραμμή που σχηματίζεται από την οδό αριθ. 19 και προεκτείνεται με την οδό αριθ. 685) στο powiat białostocki,

gminy Czyże, Hajnówka με την πόλη Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele και Czeremcha στο powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice και Milejczyce στο powiat siemiatycki,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie με την πόλη Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo και Ciechanowiec στο powiat wysokomazowiecki,

powiat sejneński,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki στο powiat suwalski,

gminy Rutki στο powiat zambrowski,

gminy Suchowola και Korycin στο powiat sokólski,

powiat bielski,

powiat M. Białystok,

powiat M. Suwałki,

powiat moniecki.

ΜΕΡΟΣ II

1.   Εσθονία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Εσθονία:

linn Kallaste,

linn Rakvere,

linn Tartu,

linn Vändra,

linn Viljandi,

maakond Ida-Virumaa,

maakond Põlvamaa,

maakond Raplamaa,

το τμήμα του vald Kuusalu στα νότια της οδού αριθ. 1 (E20),

το τμήμα του vald Palamuse ανατολικά της σιδηροδρομικής γραμμής Tallinn-Tartu,

το τμήμα του vald Pärsti δυτικά της οδού αριθ. 24126,

το τμήμα του vald Suure-Jaani δυτικά της οδού αριθ. 49,

το τμήμα του vald Tabivere ανατολικά της σιδηροδρομικής γραμμής Tallinn-Tartu,

το τμήμα του vald Tamsalu βορειοανατολικά της σιδηροδρομικής γραμμής Tallinn-Tartu,

το τμήμα του vald Tartu ανατολικά της σιδηροδρομικής γραμμής Tallinn-Tartu,

το τμήμα του vald Viiratsi δυτικά της γραμμής που σχηματίζεται από το δυτικό τμήμα της οδού αριθ. 92 έως τη διασταύρωση με την οδό αριθ. 155, στη συνέχεια από την οδό αριθ. 155 έως τη διασταύρωση με την οδό αριθ. 24156, στη συνέχεια από την οδό αριθ. 24156 έως ότου διασταυρωθεί με τον ποταμό Verilaske, κατόπιν από τον ποταμό Varilaske έως τα νότια όρια του vald,

vald Abja,

vald Aegviidu,

vald Alatskivi,

vald Anija,

vald Häädemeeste,

vald Haaslava,

vald Halliste,

vald Kadrina,

vald Kambja,

vald Karksi,

vald Kasepää,

vald of Kõpu,

vald Kose,

vald Kõue,

vald Laekvere,

vald Luunja,

vald Mäksa,

vald Meeksi,

vald Pala,

vald Peipsiääre,

vald Piirissaare,

vald Rakvere,

vald Saarde,

vald Saare,

vald Surju,

vald Tahkuranna,

vald Tapa,

vald Vändra,

vald Vara,

vald Vinni,

vald Võnnu.

2.   Λετονία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λετονία:

novads Krimuldas,

novads Limbažu: pagasti Skultes, Vidridžu, Limbažu και Umurgas,

novads Ogres: pagasti Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles και Taurupes,

novads Priekuļu,

novads Salacgrīvas: pagasts Liepupes,

novads Aizkraukles,

novads Aknīstes,

novads Alūksnes,

novads Apes,

novads Baltinavas,

novads Balvi,

novads Cēsu,

novads Cesvaines,

novads Ērgļu,

novads Gulbenes,

novads Ilūkstes,

novads Jaunpiebalgas,

novads Jēkabpils,

novads Kocēnu,

novads Kokneses,

novads Krustpils,

novads Lielvārdes,

novads Līvānu,

novads Lubānas,

novads Madonas,

novads Pārgaujas,

novads Pļaviņu,

novads Raunas,

novads Rugāju,

novads Saulkrastu,

novads Sējas,

novads Skrīveru,

novads Smiltenes,

novads Varakļānu,

novads Vecpiebalgas,

novads Viļakas,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Λιθουανία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λιθουανία:

στο rajono savivaldybė Anykščiai: seniūnija Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai και το τμήμα του Svėdasai στα νότια της οδού αριθ. 118,

στο rajono savivaldybė Jonava: seniūnija Šilų, Bukonių και τμήμα του seniūnija Žeimių, τα kaimas Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

στο rajono savivaldybė of Kaišiadorys: seniūnija Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės και το τμήμα του seniūnija Rumšiškių στα νότια της οδού αριθ. A1,

στο rajono savivaldybė of Kaunas: seniūnija Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių και Zapyškio,

στο rajono savivaldybė Kėdainiai: seniūnija Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

στο rajono savivaldybė Panevėžys: seniūnija Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių και Velžio,

στο rajono savivaldybė Šalčininkai: seniūnija Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

στο rajono savivaldybė Varėna: seniūnija Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

miesto savivaldybė Alytus,

miesto savivaldybė Kaišiadorys,

miesto savivaldybė Kaunas,

miesto savivaldybė Panevėžys,

miesto savivaldybė Vilnius,

rajono savivaldybė Alytus,

rajono savivaldybė Biržai,

rajono savivaldybė Druskininkai,

rajono savivaldybė Lazdijai,

rajono savivaldybė Prienai,

rajono savivaldybė Širvintos,

rajono savivaldybė Ukmergė,

rajono savivaldybė Vilnius,

savivaldybė Birštonas,

savivaldybė Elektrėnai.

4.   Πολωνία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Πολωνία:

Στο podlaskie województwo:

τα gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków και τμήμα του Zabłudów (το βορειοανατολικό τμήμα του gmina που οριοθετείται από τη γραμμή που σχηματίζεται από την οδό αριθ. 19 και προεκτείνεται με την οδό αριθ. 685) στο powiat białostocki,

τα gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór και Sidra στο powiat sokólski,

τα gminy Lipsk και Płaska στο powiat augustowski,

τα gminy Narew, Narewka και Białowieża στο powiat hajnowski.

ΜΕΡΟΣ III

1.   Εσθονία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Εσθονία:

linn Elva,

linn Jõgeva,

linn Põltsamaa,

linn Võhma,

maakond Järvamaa,

maakond Valgamaa,

maakond Võrumaa,

το τμήμα του vald Palamuse δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής Tallinn-Tartu,

το τμήμα του vald Pärsti ανατολικά της οδού αριθ. 24126,

το τμήμα του vald Suure-Jaani ανατολικά της οδού αριθ. 49,

το τμήμα του vald Tabivere δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής Tallinn-Tartu,

το τμήμα του vald Tamsalu που βρίσκεται νοτιοδυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής Tallinn-Tartu,

το τμήμα του vald Tartu δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής Tallinn-Tartu,

το τμήμα του vald Viiratsi ανατολικά της γραμμής που σχηματίζεται από το δυτικό τμήμα της οδού αριθ. 92 έως τη διασταύρωση με την οδό αριθ. 155, στη συνέχεια από την οδό αριθ. 155 έως τη διασταύρωση με την οδό αριθ. 24156, στη συνέχεια από την οδό αριθ. 24156 έως ότου διασταυρωθεί με τον ποταμό Verilaske και από τον ποταμό Varilaske έως τα νότια όρια του vald,

vald Jõgeva,

vald Kolga-Jaani,

vald Konguta,

vald Kõo,

vald Laeva,

vald Nõo,

vald Paistu,

vald Pajusi,

vald Põltsamaa,

vald Puhja,

vald Puurmani,

vald Rakke,

vald Rannu,

vald Rõngu,

vald Saarepeedi,

vald Tähtvere,

vald Tarvastu,

vald Torma,

vald Ülenurme,

vald Väike-Maarja.

2.   Λετονία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λετονία:

στο novads Limbažu: pagasti Viļķenes, Pāles και Katvaru,

στο novads Salacgrīvas: pagasti Ainažu και Salacgrīvas,

novads Aglonas,

novads Alojas,

novads Beverīinas,

novads Burtnieku,

novads Ciblas,

novads Dagdas,

novads Daugavpils,

novads Kārsavas,

novads Krāslavas,

novads Ludzas,

novads Mazsalacas,

novads Naukšēnu,

novads Preiļu,

novads Rēzeknes,

novads Riebiņu,

novads Rūjienas,

novads Strenču,

novads Valkas,

novads Vārkavas,

novads Viļānu,

novads Zilupes,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Λιθουανία

Οι ακόλουθες περιοχές στη Λιθουανία:

στο rajono savivaldybė Anykščiai: seniūnija Viešintos και το τμήμα του seniūnija Svėdasai στα βόρεια της οδού αριθ. 118,

seniūnija Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos και στο seniūnija Žeimiai: kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai και Žeimių miestelis,

στο rajono savivaldybė Kaišiadorys: seniūnija Palomenės, Pravieniškių και το τμήμα του seniūnija Rumšiškių που βρίσκεται βορείως της οδού αριθ. A1,

στο rajono savivaldybė Kaunas: seniūnija Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos και Neveronių,

στο rajono savivaldybė Kėdainiai: seniūnija Pelėdnagių,

στο rajono savivaldybė Šalčininkai: seniūnija Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

στο rajono savivaldybė Varėna: seniūnija Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

miesto savivaldybė Jonava,

rajono savivaldybė Ignalina,

rajono savivaldybė Kupiškis,

rajono savivaldybė Moletai,

rajono savivaldybė Rokiškis,

rajono savivaldybė Švencionys,

rajono savivaldybė Trakai,

rajono savivaldybė Utena,

rajono savivaldybė Zarasai,

savivaldybe Visaginas.

4.   Πολωνία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Πολωνία:

Στο podlaskie województwo:

gminy Gródek και Michałowo στο powiat białostocki,

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka και Szudziałowo στο powiat sokólski.

ΜΕΡΟΣ IV

Ιταλία

Οι ακόλουθες περιοχές στην Ιταλία:

Όλες οι περιοχές της Σαρδηνίας.»