5.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 289/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1985 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2015

σχετικά με αντιικό χαρτομάντιλο εμποτισμένο με κιτρικό οξύ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 28 Απριλίου 2015 το Βέλγιο ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αν ένα αντιικό χαρτομάντιλο που διατίθεται στην αγορά με τον ισχυρισμό «σκοτώνει το 99,9 % των ιών του κρυολογήματος και της γρίπης στο χαρτομάντιλο» είναι βιοκτόνο προϊόν ή κατεργασμένο αντικείμενο και, αν θεωρηθεί βιοκτόνο προϊόν, αν θα ανήκει στον τύπο προϊόντων 1 (ανθρώπινη υγιεινή) ή στον τύπο προϊόντων 2 (απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα).

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπέβαλε το Βέλγιο, πρόκειται για χαρτομάντιλο τριών φύλλων με μια ενδιάμεση στρώση εμποτισμένη με κιτρικό οξύ. Όπως αναφέρεται, το κιτρικό οξύ εμποτίζεται μόνιμα στη μάζα του χαρτομάντιλου και παραμένει στο προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Μετά τη χρήση του χαρτομάντιλου, δηλαδή μόλις η υγρασία από φτάρνισμα, βήχα ή φύσημα της μύτης ακουμπήσει την ενδιάμεση στρώση, το κιτρικό οξύ, κατά τον ισχυρισμό, εξουδετερώνει τους ιούς, έτσι ώστε να παρεμποδιστούν η μεταφορά τους στα χέρια και η μετάδοση με επαφή μέσω των χεριών, καθώς και η μετάδοση σε επιφάνειες με τις οποίες έρχεται σε επαφή το χαρτομάντιλο.

(3)

Το χαρτομάντιλο ανταποκρίνεται στον ορισμό του αντικειμένου όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(4)

Το χαρτομάντιλο ανταποκρίνεται στον ορισμό του κατεργασμένου αντικειμένου όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, δεδομένου ότι το κιτρικό οξύ ενσωματώνεται σκόπιμα στο χαρτομάντιλο με σκοπό την εξουδετέρωση ιών και τον περιορισμό της διασταυρούμενης επιμόλυνσης με τους ιούς αυτούς.

(5)

Οι ιοί ανταποκρίνονται στον ορισμό του επιβλαβούς οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, δεδομένου ότι ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση στον άνθρωπο.

(6)

Κάθε τρόπος δράσης που προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό αποτελεί βιοκτόνο λειτουργία.

(7)

Είναι απαραίτητο, επομένως, να εξακριβωθεί αν το χαρτομάντιλο λειτουργεί πρωταρχικά ως βιοκτόνο ή όχι, έτσι ώστε να καθοριστεί αν αποτελεί κατεργασμένο αντικείμενο ή βιοκτόνο προϊόν.

(8)

Ο ισχυρισμός που αναφέρεται στη συσκευασία του χαρτομάντιλου και στη διαφήμιση είναι ότι «σκοτώνει το 99,9 % των ιών κρυολογήματος και γρίπης στο χαρτομάντιλο». Με τον εν λόγω ισχυρισμό προβάλλεται περισσότερο και δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη βιοκτόνο λειτουργία του χαρτομάντιλου έναντι των άλλων λειτουργιών του (για παράδειγμα του φυσήματος της μύτης). Επομένως, το αντιιικό χαρτομάντιλο λειτουργεί, πρωταρχικά, ως βιοκτόνο.

(9)

Επειδή ο τύπος προϊόντων 1 καλύπτει βιοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του δέρματος ή του τριχωτού της κεφαλής και ο τύπος προϊόντων 2 καλύπτει τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για ευρύτερους σκοπούς, όπως η απολύμανση επιφανειών, υλικών ή του αέρα, η χρήση του χαρτομάντιλου αντιστοιχεί μάλλον στον δεύτερο τύπο προϊόντων.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το αντιιικό χαρτομάντιλο που είναι εμποτισμένο με κιτρικό οξύ και διατίθεται στην αγορά με τον ισχυρισμό «σκοτώνει το 99,9 % των ιών κρυολογήματος και γρίπης στο χαρτομάντιλο» θεωρείται βιοκτόνο προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και υπάγεται στον τύπο προϊόντων 2, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.