14.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 267/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1842 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Οκτωβρίου 2015

σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διάταξη, τον σχεδιασμό και το σχήμα των συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία όσον αφορά τα προϊόντα καπνού για κάπνισμα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 6729]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2014/40/ΕΕ θέσπισε νέους κανόνες σχετικά με τις προειδοποιήσεις για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία που πρέπει να τοποθετούνται στα προϊόντα καπνού για κάπνισμα. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία θα πρέπει να περιέχουν μία από τις λεκτικές προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας, σχετική έγχρωμη φωτογραφία που καθορίζεται στη βιβλιοθήκη εικόνων του παραρτήματος II της εν λόγω οδηγίας, καθώς και πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα. Θα πρέπει δε να καλύπτουν το 65 % τόσο της εξωτερικής εμπρόσθιας και οπίσθιας πλευράς της μονάδας συσκευασίας όσο και κάθε εξωτερικής συσκευασίας.

(2)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διάταξη, τον σχεδιασμό και το σχήμα των συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων σχημάτων των πακέτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιοριστούν η θέση της φωτογραφίας, της λεκτικής προειδοποίησης και των πληροφοριών για την απεξάρτηση από το κάπνισμα στη συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία, το μέγεθος των στοιχείων αυτών, καθώς και η μορφή, τα χρώματα και οι γραμματοσειρές που πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε στοιχείο είναι πλήρως ορατό.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων σχημάτων και μεγεθών πακέτων στην αγορά, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτικό οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία να τοποθετούνται σε μορφή στοίβαξης (stacked) ή «δίπλα-δίπλα» (side-by-side). Όταν το ύψος της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία είναι μεγαλύτερο από το 70 % του πλάτους της, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μορφή στοίβαξης. Όταν το ύψος της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία είναι μεγαλύτερο από το 20 % αλλά μικρότερο από το 65 % του πλάτους της, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μορφή «δίπλα-δίπλα». Όταν το ύψος της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 65 % αλλά μικρότερο ή ίσο με το 70 % του πλάτους της, οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ποια μορφή θα χρησιμοποιήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα στοιχεία της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία παραμένουν πλήρως ορατά και δεν παραμορφώνονται.

(4)

Για να διασφαλίζεται ότι η φωτογραφία είναι το πλέον εμφανές στοιχείο της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, θα πρέπει να τοποθετείται στην κορυφή των συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία όταν αυτές είναι σε μορφή στοίβαξης και στο αριστερό ήμισυ των συνδυασμένων προειδοποιήσεων υγείας σε μορφή «δίπλα-δίπλα». Η φωτογραφία θα πρέπει επίσης να είναι το μεγαλύτερο στοιχείο στη συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία.

(5)

Εάν, λόγω του σχήματος της μονάδας συσκευασίας ή της εξωτερικής συσκευασίας, το πλάτος της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία είναι πολύ μεγαλύτερο από το ύψος της, είναι ωστόσο σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες σχετικά με το μέγεθος των στοιχείων της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται παραμόρφωση της φωτογραφίας κατά την προσαρμογή του μεγέθους της και ότι η λεκτική προειδοποίηση και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα είναι πάντοτε πλήρως ορατές και ευανάγνωστες.

(6)

Για να διασφαλιστούν η ορατότητα και η σαφήνεια της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα χρώματα, την ελάχιστη ανάλυση, τη γραμματοσειρά και το κενό μεταξύ των γραμμών. Αναπόφευκτες αποκλίσεις κατά την εκτύπωση θεωρούνται αποδεκτές.

(7)

Πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία που τοποθετούνται στην εμπρόσθια πλευρά των μονάδων συσκευασίας με αρθρωτό καπάκι όπου το κάλυμμα καλύπτει επιφάνεια μεγαλύτερη ή μικρότερη από το 50 % της επιφάνειας που προβλέπεται για τη φωτογραφία και το άνοιγμα του αρθρωτού καπακιού θα είχε ως αποτέλεσμα να χωριστεί στα δύο είτε η φωτογραφία είτε η λεκτική προειδοποίηση είτε οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προβλεφθούν πιο ευέλικτοι κανόνες όσον αφορά το μέγεθος καθενός από τα τρία στοιχεία της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το μέγεθος της γραμματοσειράς και το διάστημα μεταξύ των γραμμών στη λεκτική προειδοποίηση και στις πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα όταν η συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία στην εμπρόσθια πλευρά αυτών των μονάδων συσκευασίας αναγράφεται σε περισσότερες από μία γλώσσες ή όταν αυτό είναι αναπόφευκτο σε προϊόντα καπνού για κάπνισμα πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα και για ναργιλέ, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα στοιχεία παραμένουν πλήρως ορατά.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 25 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διάταξη, τον σχεδιασμό και το σχήμα των συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία όσον αφορά τα προϊόντα καπνού για κάπνισμα.

Άρθρο 2

Διάταξη και σχήμα της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία

1.   Όταν το ύψος της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία είναι μεγαλύτερο από το 70 % του πλάτους της, οι κατασκευαστές διατάσσουν τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία σε μορφή στοίβαξης (stacked), όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος.

Όταν το ύψος της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία είναι μεγαλύτερο από το 20 % αλλά μικρότερο από το 65 % του πλάτους της, οι κατασκευαστές διατάσσουν τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία σε μορφή «δίπλα-δίπλα» (side-by-side), όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος.

Όταν το ύψος της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 65 % αλλά μικρότερο ή ίσο με το 70 % του πλάτους της, οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού μπορούν να επιλέξουν ποια από τις δύο μορφές να χρησιμοποιήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα στοιχεία της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία παραμένουν πλήρως ορατά και δεν παραμορφώνονται.

2.   Όταν χρησιμοποιείται η μορφή στοίβαξης, η φωτογραφία τοποθετείται στην κορυφή της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, με τη λεκτική προειδοποίηση και τις πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα από κάτω, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος. Η φωτογραφία καταλαμβάνει το 50 %, η λεκτική προειδοποίηση το 38 % και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα το 12 % της επιφάνειας της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία εντός του εξωτερικού μαύρου περιγράμματος.

Όταν χρησιμοποιείται η μορφή «δίπλα-δίπλα», η φωτογραφία τοποθετείται στο αριστερό μισό της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, με τη λεκτική προειδοποίηση στο πάνω και τις πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα στο κάτω μέρος της δεξιάς πλευράς της προειδοποίησης, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος. Η φωτογραφία καταλαμβάνει το 50 %, η λεκτική προειδοποίηση το 40 % και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα το 10 % της επιφάνειας της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία εντός του εξωτερικού μαύρου περιγράμματος.

3.   Εάν, λόγω του σχήματος της μονάδας συσκευασίας ή της εξωτερικής συσκευασίας, το ύψος της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία είναι μικρότερο ή ίσο με το 20 % του πλάτους της, η συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία τοποθετείται σε μορφή «δίπλα-δίπλα» μεγάλου πλάτους, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος. Η φωτογραφία καταλαμβάνει το 35 %, η λεκτική προειδοποίηση το 50 % και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα το 15 % της επιφάνειας της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία εντός του εξωτερικού μαύρου περιγράμματος.

Άρθρο 3

Σχεδιασμός της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία

1.   Η συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία τυπώνεται σε τετράχρωμο CMYK. Όλα τα στοιχεία σε μαύρο είναι C0, M0, Y0 και K100, ενώ αυτά σε θερμό κίτρινο C0, M10, Y100 και K0.

Εκτυπωμένη σε πραγματικό μέγεθος, η συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία αναπαράγεται σε ελάχιστη ανάλυση 300 dpi.

2.   Η λεκτική προειδοποίηση τυπώνεται σε άσπρο πάνω σε μαύρο φόντο.

Όταν τα προϊόντα καπνού για κάπνισμα προορίζονται να διατεθούν στην αγορά κρατών μελών με περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, η λεκτική προειδοποίηση στην πρώτη γλώσσα τυπώνεται σε λευκό, στη δεύτερη γλώσσα σε θερμό κίτρινο και στην τρίτη γλώσσα, εάν υπάρχει, σε λευκό.

Οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα τυπώνονται σε μαύρο πάνω σε θερμό κίτρινο φόντο, όπως φαίνεται στο παράρτημα.

3.   Όταν χρησιμοποιείται μορφή «δίπλα-δίπλα», αντεστραμμένη μορφή στοίβαξης ή μορφή «δίπλα-δίπλα» μεγάλου πλάτους, ανάμεσα στις πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα και τη φωτογραφία εντός του πλαισίου των πληροφοριών για την απεξάρτηση από το κάπνισμα εκτυπώνεται μαύρο περίγραμμα πλάτους 1 mm.

4.   Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τη φωτογραφία:

α)

η αναπαραγωγή της γίνεται χωρίς εφέ, προσαρμογή των χρωμάτων, επεξεργασία (ρετουσάρισμα) ή επέκταση του πλαισίου·

β)

δεν γίνεται περικοπή της πολύ κοντά ή πολύ μακριά από το εστιακό σημείο της εικόνας· και

γ)

η προσαρμογή του μεγέθους της γίνεται αναλογικά, χωρίς επέκταση (τέντωμα) ή συμπύκνωση.

5.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι:

α)

η λεκτική προειδοποίηση και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα στοιχίζονται αριστερά και κεντράρονται κατακόρυφα·

β)

η λεκτική προειδοποίηση και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα τυπώνονται σε έντονη συμπυκνωμένη γραμματοσειρά Neue Frutiger·

γ)

η λεκτική προειδοποίηση τυπώνεται με ομοιόμορφο μέγεθος χαρακτήρων·

δ)

η λεκτική προειδοποίηση και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέγεθος χαρακτήρων ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ορατότητα του κειμένου·

ε)

η λεκτική προειδοποίηση έχει ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων 6 pt, ενώ οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα 5 pt·

στ)

η απόσταση μεταξύ των γραμμών είναι μεγαλύτερη κατά 2 pt από το μέγεθος των χαρακτήρων της λεκτικής προειδοποίησης και κατά 1-2 pt από το μέγεθος των χαρακτήρων των πληροφοριών για την απεξάρτηση από το κάπνισμα·

ζ)

η λεκτική προειδοποίηση αναπαράγεται όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2014/40/ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων, με εξαίρεση ωστόσο την αρίθμηση.

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία ε) και στ), οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού για κάπνισμα πλην των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα και για ναργιλέ μπορούν να μειώσουν το μέγεθος των χαρακτήρων ή την απόσταση μεταξύ των γραμμών της λεκτικής προειδοποίησης και των πληροφοριών για την απεξάρτηση από το κάπνισμα όταν αυτό είναι αναπόφευκτο, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα στοιχεία της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία παραμένουν πλήρως ορατά.

Άρθρο 4

Ειδικοί κανόνες για ορισμένες μονάδες συσκευασίας με αρθρωτό καπάκι

1.   Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 παράγραφος 2, για τις συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία που τοποθετούνται στην εμπρόσθια πλευρά των μονάδων συσκευασίας με αρθρωτό καπάκι ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

Όταν το καπάκι είναι μικρότερο από την επιφάνεια που προβλέπεται για τη φωτογραφία στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και η τήρηση της εν λόγω διάταξης θα είχε ως αποτέλεσμα τον χωρισμό της φωτογραφίας κατά το άνοιγμα:

i)

η λεκτική προειδοποίηση τοποθετείται στην κορυφή της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, με τις πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα και τη φωτογραφία από κάτω, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 4 του παραρτήματος· και

ii)

η φωτογραφία καταλαμβάνει τουλάχιστον το 50 % της επιφάνειας της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, η λεκτική προειδοποίηση τουλάχιστον το 30 % και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα τουλάχιστον το 10 % αλλά όχι περισσότερο από το 12 % της επιφάνειας της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία εντός του εξωτερικού μαύρου περιγράμματος.

β)

Όταν το καπάκι είναι μεγαλύτερο από την επιφάνεια που προβλέπεται για τη φωτογραφία στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και η τήρηση της εν λόγω διάταξης θα είχε ως αποτέλεσμα τον χωρισμό της λεκτικής προειδοποίησης ή των πληροφοριών για την απεξάρτηση από το κάπνισμα κατά το άνοιγμα:

i)

η φωτογραφία τοποθετείται στην κορυφή της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, με τη λεκτική προειδοποίηση και τις πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα από κάτω, όπως παρουσιάζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος· και

ii)

η φωτογραφία καταλαμβάνει τουλάχιστον το 50 % της επιφάνειας της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία, η λεκτική προειδοποίηση τουλάχιστον το 30 % και οι πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα τουλάχιστον το 10 % αλλά όχι περισσότερο από το 12 % της επιφάνειας της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία εντός του εξωτερικού μαύρου περιγράμματος.

Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι κανένα από τα τρία στοιχεία της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία δεν χωρίζεται κατά το άνοιγμα της μονάδας συσκευασίας.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχεία ε) και στ), οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα και για ναργιλέ σε μονάδες συσκευασίας με αρθρωτό καπάκι μπορούν να μειώσουν το μέγεθος των χαρακτήρων ή την απόσταση μεταξύ των γραμμών της λεκτικής προειδοποίησης και των πληροφοριών για την απεξάρτηση από το κάπνισμα στην εμπρόσθια πλευρά της συσκευασίας όταν η συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία είναι σε περισσότερες από μία γλώσσες, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα στοιχεία της συνδυασμένης προειδοποίησης για την υγεία παραμένουν πλήρως ορατά.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Μορφή στοίβαξης [άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

Image

2.   Μορφή «δίπλα-δίπλα» (άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2)

Image

3.   Μορφή «δίπλα-δίπλα» μεγάλου πλάτους (άρθρο 2 παράγραφος 3)

Image

4.   Αντεστραμμένη μορφή στοίβαξης [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

Image