17.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/27


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/439 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Μαρτίου 2015

για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 33 και το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Μαρτίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/133/ΚΕΠΠΑ (1) για τον διορισμό του κ. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON ως Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για το Σαχέλ. Η εντολή του ΕΕΕΕ παρετάθη με την απόφαση 2014/130/ΚΕΠΠΑ (2) και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

(2)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του στο πλαίσιο μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Η εντολή του κ. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON ως ΕΕΕΕ για το Σαχέλ παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2015. Η εντολή του ΕΕΕΕ μπορεί να τερματισθεί νωρίτερα, εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο, με πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ).

2.   Για τους σκοπούς της εντολής του ΕΕΕΕ, το Σαχέλ ορίζεται ως περιλαμβάνον τον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ («Στρατηγική»), δηλαδή τη Μπουρκίνα Φάσο, το Τσαντ, το Μάλι, τη Μαυριτανία και τον Νίγηρα. Για ζητήματα με ευρύτερες περιφερειακές επιπτώσεις, ο ΕΕΕΕ θα έχει επαφές με άλλες χώρες και περιφερειακούς ή διεθνείς φορείς πέραν του Σαχέλ, καθώς και της Δυτικής Αφρικής και του Κόλπου της Γουινέας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

3.   Δεδομένης της ανάγκης να αντιμετωπίζονται με περιφερειακή προσέγγιση οι αλληλένδετες προκλήσεις με τις οποίες ευρίσκεται αντιμέτωπη η περιοχή, ο ΕΕΕΕ για το Σαχέλ εργάζεται σε στενή συνεννόηση με άλλους σχετικούς ΕΕΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΕΕ για την περιοχή της Νότιας Μεσογείου, του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ΕΕΕΕ για την Αφρικανική Ένωση.

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

1.   Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στον στόχο πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με το Σαχέλ, με σκοπό την ενεργό συνεισφορά στις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες επίτευξης διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης στην περιοχή. Ο ΕΕΕΕ επιδιώκει περαιτέρω να ενισχύσει την ποιότητα, την ένταση και τον αντίκτυπο της πολύπλευρης δράσης της Ένωσης στο Σαχέλ.

2.   Ο ρόλος του ΕΕΕΕ είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της προσέγγισης της Ένωσης συνδυάζοντας όλες τις συνιστώσες της δράσης της Ένωσης, ειδικότερα στους τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας και της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής, και στον συντονισμό όλων των σχετικών μέσων για δράσεις της Ένωσης.

3.   Η αρχική προτεραιότητα δίδεται στο Μάλι και στη μακροπρόθεσμη σταθεροποίησή του και στην περιφερειακή διάσταση της εκεί διένεξης.

4.   Σε ό,τι αφορά το Μάλι, οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης είναι, μέσω της συντονισμένης και αποτελεσματικής χρήσης όλων των μέσων που διαθέτει, να προωθήσει την επιστροφή του Μάλι και του λαού του στον δρόμο της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Θα πρέπει δοθεί η δέουσα προσοχή στη Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, ιδίως ενόψει των εκλογών στα εν λόγω κράτη.

Άρθρο 3

Εντολή

1.   Για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης σχετικά με το Σαχέλ, η εντολή του ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:

α)

συνεισφέρει ενεργά στην εφαρμογή, τον συντονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη της συνολικής προσέγγισης της Ένωσης για την κρίση στην περιοχή, με βάση τη στρατηγική της, με σκοπό την ενίσχυση της συνολικής συνοχής και αποτελεσματικότητας των ενεργειών της Ένωσης στο Σαχέλ, ιδίως στο Μάλι·

β)

έχει επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής, τις κυβερνήσεις, τις περιφερειακές αρχές, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και τη διασπορά, με σκοπό την προαγωγή των στόχων της Ένωσης και τη συμβολή στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της Ένωσης στο Σαχέλ·

γ)

εκπροσωπεί την Ένωση στα σχετικά περιφερειακά και διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης της κατάστασης στο Μάλι, και διασφαλίζει την προβολή της στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων και στην πρόληψη συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali) και της αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger)·

δ)

διατηρεί στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), ιδίως με τον ειδικό αντιπρόσωπο του γενικού γραμματέα για τη Δυτική Αφρική και τον ειδικό αντιπρόσωπο του γενικού γραμματέα για το Μάλι, την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), ιδίως τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΑΕ για το Μάλι και το Σαχέλ, την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (Ecowas) και άλλους βασικούς εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων άλλων ειδικών απεσταλμένων για το Σαχέλ, καθώς και με σχετικούς οργανισμούς στην περιοχή του Μαγκρέμπ·

ε)

παρακολουθεί στενά την περιφερειακή και διασυνοριακή διάσταση της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου όπλων, της εμπορίας ανθρώπων, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, καθώς και των συναφών οικονομικών ροών· σε στενή συνεργασία με τον Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ, συνεισφέρει στην περαιτέρω εφαρμογή της Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής της ΕΕ·

στ)

διατηρεί τακτικές πολιτικές επαφές υψηλού επιπέδου με τις χώρες της περιοχής που πλήττονται από την τρομοκρατία και το διεθνές έγκλημα, προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση και να διασφαλισθεί ο κεντρικός ρόλος της Ένωσης στις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Τούτο περιλαμβάνει την ενεργή στήριξη της Ένωσης στην οικοδόμηση περιφερειακών ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας και στη διασφάλιση της κατάλληλης αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος στο Σαχέλ·

ζ)

παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις των ανθρωπιστικών κρίσεων στην περιοχή σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας·

η)

όσον αφορά το Μάλι, συμβάλλει στις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για τη διευκόλυνση της επίλυσης της κρίσης στο Μάλι, ιδίως για την πλήρη επάνοδο στη συνταγματική ομαλότητα και διακυβέρνηση σε όλη την επικράτεια και έναν αξιόπιστο εθνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς που να οδηγεί σε βιώσιμη πολιτική λύση·

θ)

προάγει την οικοδόμηση θεσμών, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και την οικοδόμηση ειρήνης σε μακροπρόθεσμη βάση και τη συμφιλίωση στο Μάλι·

ι)

συμβάλλει, σε συνεργασία με τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους, και της πολιτικής της Ένωσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης και της υποβολής αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις, καθώς και με τη διατύπωση σχετικών συστάσεων, και διατηρεί τακτική επικοινωνία με τις οικείες αρχές στο Μάλι και στην περιοχή, το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το Γραφείο Ύπατου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και τους υποστηρικτές και παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή·

ια)

παρακολουθεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ιδίως τις υπ' αριθ. 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) και 2100 (2013).

2.   Για την εκπλήρωση της εντολής του, ο ΕΕΕΕ, μεταξύ άλλων:

α)

συμβουλεύει και υποβάλλει εκθέσεις για τον καθορισμό των θέσεων της Ένωσης σε περιφερειακά και διεθνή φόρουμ, κατά περίπτωση, ούτως ώστε να προωθεί ενεργά και να ενισχύει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά την κρίση στο Σαχέλ·

β)

διατηρεί την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με τις ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες της Ένωσης.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής του και ενεργεί υπό την εξουσία της ΥΕ.

2.   Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (ΕΠΑ) διατηρεί προνομιούχο δεσμό με τον ΕΕΕΕ και είναι το κύριο σημείο επαφής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής του, με την επιφύλαξη των ευθυνών της ΥΕ.

3.   Ο ΕΕΕΕ εργάζεται σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις οικείες τμήματά της, ιδίως τον Συντονιστή για το Σαχέλ.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ στο χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2015 έως την 31η Οκτωβρίου 2015 ανέρχεται σε 900 000 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η διαχείριση των δαπανών υπόκειται σε σύμβαση μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του, εντός των ορίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών μέσων. Η ομάδα διαθέτει την απαιτούμενη από την εντολή εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή αμέσως για τη σύνθεση της ομάδας.

2.   Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι μισθοί του αποσπασμένου προσωπικού καλύπτονται από το κράτος μέλος, το οικείο θεσμικό όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ. Οι εμπειρογνώμονες που αποσπώνται από κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή στην ΕΥΕΔ μπορούν επίσης να τεθούν στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό έχει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους.

3.   Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους ή θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ, ασκεί δε τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.

4.   Το προσωπικό του ΕΕΕΕ στεγάζεται μαζί με τις σχετικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ ή τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή και η συνάφεια των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του συμφωνούνται με τις χώρες υποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση. Τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και τα μέλη της ομάδας του τηρούν τις αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται στην απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και υλικοτεχνική υποστήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης και/ή τα κράτη μέλη παρέχουν, εφόσον χρειάζεται, υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια του προσωπικού που εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα εκτός της Ένωσης δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σύμφωνα με την εντολή του και ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης, για την ασφάλεια όλου του προσωπικού που τελεί υπό την άμεση εξουσία του, ιδίως δε:

α)

καταρτίζει ειδικό σχέδιο ασφάλειας, βάσει καθοδήγησης της ΕΥΕΔ, με ειδικά μέτρα ασφάλειας από υλική, οργανωτική και διαδικαστική άποψη που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς τη γεωγραφική περιοχή και εντός αυτής, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σχέδιο εκκένωσης για την αποστολή·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που απασχολείται εκτός της Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στη γεωγραφική περιοχή·

γ)

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας που απασχολούνται εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου, να έχουν λάβει κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια προτού ή μόλις φτάσουν στη γεωγραφική περιοχή, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που έχουν ορισθεί για την εν λόγω περιοχή·

δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των εγκεκριμένων συστάσεων που διατυπώνονται κατόπιν των τακτικών αξιολογήσεων ασφάλειας και υποβάλλει στο Συμβούλιο, στον ΥΕ, και στην Επιτροπή γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου και την έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της εντολής.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

1.   Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στον ΥΕ και στην ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης εκθέσεις, εφόσον χρειάζεται, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Ο ΕΕΕΕ μπορεί να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ μπορεί να συμμετέχει στη συνοπτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.   Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει έκθεση για τον βέλτιστο τρόπο υλοποίησης των ενωσιακών πρωτοβουλιών, όπως η συμβολή της Ένωσης στις μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πτυχών των σχετικών αναπτυξιακών έργων της Ένωσης, σε συντονισμό με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης στην περιοχή.

Άρθρο 12

Συντονισμός με άλλους φορείς της Ένωσης

1.   Στο πλαίσιο της στρατηγικής, ο ΕΕΕΕ συνεισφέρει στην ενότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα της ενωσιακής πολιτικής και διπλωματικής δράσης και μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα μέσα της Ένωσης και οι δράσεις των κρατών μελών αναλαμβάνονται με συνέπεια, για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης.

2.   Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με εκείνες των αντιπροσωπειών της Ένωσης και της Επιτροπής, καθώς και άλλων ΕΕΕΕ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης που ευρίσκονται στην περιοχή.

3.   Επί τόπου, διατηρείται στενή επαφή με τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών της Ένωσης και τους αρχηγούς αποστολών των κρατών μελών. Ο ΕΕΕΕ, σε στενό συντονισμό με τις σχετικές αντιπροσωπείες της Ένωσης, παρέχει τοπική πολιτική καθοδήγηση στον αρχηγό της αποστολής EUCAP Sahel Niger, στον αρχηγό της αποστολής EUCAP Sahel Mali και στον διοικητή της αποστολής EUTM Mali. Ο ΕΕΕΕ, ο διοικητής της αποστολής EUTM Mali και ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της EUCAP Sahel Niger και της EUCAP Sahel Mali διαβουλεύονται μεταξύ τους, ανάλογα με τις ανάγκες.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο, στον ΥΕ και στην Επιτροπή συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2015.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από 1ης Μαρτίου 2015.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση 2013/133/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2013, για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ (ΕΕ L 75 της 19.3.2013, σ. 29).

(2)  Απόφαση 2014/130/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, για την παράταση της θητείας του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 14).

(3)  Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).