9.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 6/5


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/21 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2015

για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/17 που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2015/51)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 127 και 128,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 12.1, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1, και τα άρθρα 5, 16 και 24,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 10 Ιουλίου 2014 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκεια της θητείας της υπηρεσίας συντονισμού προμηθειών του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Procurement Coordination Office, εφεξής «ΕΡCO») έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Στις 7 Ιανουαρίου 2015 το διοικητικό συμβούλιο όρισε την Banque centrale du Luxembourg ως την κεντρική τράπεζα η οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της EPCO για τη συγκεκριμένη περίοδο.

(2)

Δυνατότητα συμμετοχής στις δραστηριότητες της EPCO και σε κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που διενεργούνται στο πλαίσιό της έχουν, πέραν των εθνικών κεντρικών τραπεζών, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και άλλα όργανα και οργανισμοί της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί. Η συμμετοχή τους θα πρέπει να διέπεται από όρους τους οποίους καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο και οι οποίοι είναι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για τις κεντρικές τράπεζες.

(3)

Στις 13 Νοεμβρίου 2014 το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ του Ευρωσυστήματος (1). Εξάλλου, η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες αναθεωρήθηκε από την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η οποία προάγει την κοινή ανάθεση των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και τη χρήση ορισμένων τεχνικών συγκέντρωσης των προμηθειών. Επιδίωξη του διοικητικού συμβουλίου είναι να επωφεληθεί από την ενημερωμένη ενωσιακή νομοθεσία, ενισχύοντας τη συμμετοχή σε κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών.

(4)

Πλέον, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση περιπτώσεων στις οποίες θα ενδείκνυτο η κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών αποκτούν προτεραιότητα μεταξύ των καθηκόντων της EPCO, ενώ η απόσυρση συμμετοχής στη σχετική διαδικασία υπόκειται σε προκαθορισμένες προθεσμίες.

(5)

Στις 7 Ιανουαρίου 2015, προς απλοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζει η EPCO σε θέματα προϋπολογισμού και ενίσχυση των επιπλέον προσπαθειών στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της κοινής ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τη χρήση κονδυλίου για την κάλυψη πολυετούς προϋπολογισμού. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο προσάρμοσε τον σχεδιασμό της ανάθεσης προμηθειών με βάση την ανάγκη διασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας. Συγκεκριμένα, η EPCO θα καταρτίσει ένα ανανεούμενο σχέδιο προμηθειών υποκείμενο στην έγκριση του διοικητικού συμβουλίου σε ετήσια βάση.

(6)

Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της EPCO θα πρέπει να αξιολογηθούν πριν από τη λήξη της θητείας της.

(7)

Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2008/17 (3) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της απόφασης ΕΚΤ/2008/17

Η απόφαση ΕΚΤ/2008/17 τροποποιείται ως εξής:

1.

στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κατευθυντήριας γραμμής (EE) 2015/280 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (4)·

(4)  Kατευθυντήρια γραμμή (EE) 2015/280 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας τραπεζογραμματίων ευρώ του Ευρωσυστήματος (ΕΕ L 47 της 20.2.2015, σ. 29).»·"

2.

στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η EPCO ασκεί όλα τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα:

α)

εντοπίζει περιπτώσεις, στις οποίες θα ενδείκνυτο η εφαρμογή κοινής διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, που εμπίπτουν εντός ή εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με βάση τις ανάγκες σε προμήθειες που της γνωστοποιούν οι κεντρικές τράπεζες·

β)

καταρτίζει και ενημερώνει, όποτε κρίνεται αναγκαίο, το ετήσιο σχέδιο προμηθειών για τις κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων βάσει αξιολόγησης κατά το στοιχείο α)·

γ)

καθορίζει κοινές προϋποθέσεις σε συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν σε κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων·

δ)

συνεπικουρεί τις κεντρικές τράπεζες στις κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

ε)

συνεπικουρεί τις κεντρικές τράπεζες σε σχέση με την ανάθεση συμβάσεων που αφορούν κοινά έργα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, εφόσον το ζητήσουν οι (μία ή περισσότερες) κεντρικές τράπεζες που διευθύνουν το έργο.

Η EPCO μπορεί να ασκεί και καθήκοντα πέραν των παραπάνω οριζόμενων, όπως να διευκολύνει τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τις προμήθειες εντός του Ευρωσυστήματος και να σχεδιάζει την υποδομή που απαιτεί η κοινή ανάθεση συμβάσεων (π.χ. δεξιότητες, λειτουργικά εργαλεία, συστήματα πληροφορικής, τεχνικές επεξεργασίας).»·

3.

στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Ο προϋπολογισμός της EPCO χρηματοδοτείται από τις κεντρικές τράπεζες σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί δε να βασίζεται σε κονδύλι που καλύπτει περισσότερα έτη ή σε πρόταση ετήσιου προϋπολογισμού και να περιλαμβάνει κίνητρα για την προώθηση μεγάλων έργων κοινής ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών.»·

4.

στο άρθρο 3, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Η διευθύνουσα επιτροπή EPCO προβαίνει σε αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της EPCO σε εύθετο χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας της. Βάσει της αξιολόγησης αυτής το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν είναι απαραίτητη η κίνηση διαδικασίας για την επιλογή νέας κεντρικής τράπεζας υποδοχής.»·

5.

στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Αφού εντοπίσει περίπτωση στην οποία ενδεχομένως θα ενδείκνυτο η κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, η EPCO προσκαλεί τις κεντρικές τράπεζες να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία. Οι κεντρικές τράπεζες ανακοινώνουν έγκαιρα στην EPCO αν προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία και, σε καταφατική περίπτωση, της γνωστοποιούν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Εφόσον δεν απαιτείται η δημοσίευση προκήρυξης, ορισμένη κεντρική τράπεζα μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή της σε κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων έως ότου τυπικά δεσμευτεί να συμμετάσχει. Στις διαδικασίες ανάθεσης που απαιτούν δημοσίευση προκήρυξης, ορισμένη κεντρική τράπεζα μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή της οποτεδήποτε πριν από την εν λόγω δημοσίευση.»·

6.

στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κάθε χρόνο η EPCO υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση ενημερωμένο σχέδιο προμηθειών για τις κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και κατάλογο των κεντρικών τραπεζών διεκπεραίωσης. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για το σχέδιο προμηθειών και την εκτέλεσή του κατόπιν διαβούλευσης με τη διευθύνουσα επιτροπή της EPCO.»·

7.

το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Συμμετοχή άλλων ιδρυμάτων

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της EPCO και σε κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί εθνικές αρχές κρατών μελών, θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της EPCO και σε κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων υπό τους όρους που θέτει το ίδιο στη σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση περιορίζεται στην κοινή ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των κοινών αναγκών των κεντρικών τραπεζών και των προσκαλούμενων οντοτήτων, υπό όρους ίδιους με εκείνους που ισχύουν για τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.».

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας τραπεζογραμματίων ευρώ του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/44) (ΕΕ L 47 της 20.2.2015, σ. 29).

(2)  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

(3)  Απόφαση ΕΚΤ/2008/17 της 17ης Νοεμβρίου 2008 που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωστήματος (ΕΕ L 319 της 29.11.2008, σ. 76).