20.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 366/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2014

σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών

(ΕΚΤ/2014/50)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), έχει το δικαίωμα να συλλέγει στατιστικές πληροφορίες εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων αναφορικά με οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Από το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 συνάγεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν μέρος του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ, μεταξύ άλλων, στον τομέα της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής στατιστικής. Εξάλλου, το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ως άνω κανονισμού ορίζει ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να συλλέγει στατιστικές πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση. Το άρθρο 3 του ίδιου κανονισμού απαιτεί από την ΕΚΤ να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, της παρέχει δε το δικαίωμα να εξαιρεί ολικώς ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που η ίδια θεσπίζει.

(2)

Σκοπός της επιβολής υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων σε ασφαλιστικές εταιρείες είναι να παρέχονται στην ΕΚΤ επαρκή στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του υποτομέα των ασφαλιστικών εταιρειών στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»), τα οποία εκλαμβάνονται ως ενιαία οικονομική επικράτεια. Η συλλογή στατιστικών πληροφοριών σε σχέση με ασφαλιστικές εταιρείες είναι απαραίτητη ενόψει της ικανοποίησης των τακτικών και έκτακτων αναγκών ανάλυσης, της υποστήριξης της ΕΚΤ στη διενέργεια νομισματικής και χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και της συμβολής του ΕΣΚΤ στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(3)

Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία συλλογής πληροφοριών για τις ασφαλιστικές εταιρείες από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός ενός ευρύτερου πλαισίου παροχής στατιστικών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ. Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, είναι σκόπιμο σε αυτές τις περιπτώσεις οι μονάδες παροχής στοιχείων να ενημερώνονται για τους επιμέρους στατιστικούς σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα στοιχεία.

(4)

Προς ελαχιστοποίηση του σχετικού φόρτου εργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών, οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων δυνάμει του παρόντος κανονισμού συνδυαστικά με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2012/24) (3).

(5)

Τα δεδομένα που συλλέγουν οι ΕθνΚΤ για στατιστικούς σκοπούς με βάση τον παρόντα κανονισμό και εκείνα που συλλέγουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) για σκοπούς εποπτείας στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) συνδέονται στενά μεταξύ τους. Ενόψει της γενικής εντολής προς την ΕΚΤ να συνεργάζεται με άλλους φορείς στον τομέα της στατιστικής κατά το άρθρο 5.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και προκειμένου να περιορίζεται η όποια επιβάρυνση σε διοικητικό επίπεδο και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, οι ΕθνΚΤ μπορούν να εξάγουν τα στοιχεία που πρέπει να παρέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και του εθνικού δικαίου που την εσωματώνει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους όρους τυχόν συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω ΕθνΚΤ και των οικείων ΕΑΑ. Το άρθρο 70 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ προβλέπει ότι οι ΕΑΑ μπορούν να διαβιβάζουν πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους βάσει της εν λόγω οδηγίας προς τις ΕθνΚΤ και άλλες οντότητες με παρόμοια αποστολή, όταν ενεργούν με την ιδιότητα νομισματικής αρχής.

(6)

Το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) (εφεξής «ΕΣΛ 2010») απαιτεί τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού θεσμικών μονάδων να παρέχονται στη χώρα της μόνιμης κατοικίας. Προς ελαχιστοποίηση του σχετικού φόρτου εργασίας, αν οι ΕθνΚΤ εξάγουν τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται βάσει του παρόντος κανονισμού από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν κεντρικά καταστήματα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μπορούν να παρέχονται σε συγκεντρωτική βάση με τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των κεντρικών καταστημάτων. Θα πρέπει να συλλέγεται περιορισμένος όγκος πληροφοριών για τα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών εταιρειών με σκοπό την παρακολούθηση του μεγέθους τους και τυχόν παρεκκλίσεων από το ΕΣΛ 2010.

(7)

Για τη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών με βάση τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να έχουν εφαρμογή τα πρότυπα προστασίας και χρήσης εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(8)

Αν και αναγνωρίζεται ότι οι κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου 34.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα ούτε επιβάλλουν καμία υποχρέωση στα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (εφεξής «τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ»), το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ όσο και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Η αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 αναφέρει ότι το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θεωρούν κατάλληλα προκειμένου να συλλέγουν τις στατιστικές πληροφορίες που χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ και να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις προετοιμασίες τους στον τομέα της στατιστικής προκειμένου να καταστούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(9)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις σε μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται με κανονισμούς και αποφάσεις της

(10)

Το αργότερο έως το έτος 2020, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει τα οφέλη και το κόστος που μπορεί να έχει: α) μια αύξηση στην κάλυψη της τριμηνιαίας παροχής στοιχείων από το 80 % στο 95 % του συνολικού μεριδίου αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ· β) η ξεχωριστή παροχή στοιχείων για τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών εταιρειών στην περίπτωση που τα υποκαταστήματα είναι κάτοικοι κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και οι μητρικές οντότητές τους κάτοικοι του ΕΟΧ· και γ) μια επιπλέον σύντμηση της προθεσμίας για τη διαβίβαση των στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων στις τέσσερις εβδομάδες από το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1.   «ασφαλιστική εταιρεία» και «ΑΕ» (υποτομέας 128 του ΕΣΛ 2010): χρηματοοικονομική εταιρεία και οιονεί εταιρεία που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως με τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της αντασφάλισης.

Στον ορισμό περιλαμβάνονται:

α)

χρηματοοικονομική εταιρεία ή οιονεί εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ασφαλίσεων ζωής, όπου οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων καταβάλλουν εφάπαξ ή τακτικές πληρωμές σε ασφαλιστή ο οποίος εις αντάλλαγμα εγγυάται στους κατόχους την καταβολή του ποσού που έχει συμφωνηθεί ή ετήσιας προσόδου σε δεδομένη ημερομηνία ή πριν από αυτήν·

β)

χρηματοοικονομική εταιρεία ή οιονεί εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ασφαλίσεων κατά ζημιών για την κάλυψη κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας, πυρός, πιστωτική αθέτηση κ.λπ.·

γ)

χρηματοοικονομική εταιρεία ή οιονεί εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες αντασφάλισης, όπου αγοράζεται ασφάλιση από έναν ασφαλιστή προκειμένου να προστατεύεται από απροσδόκητα μεγάλο αριθμό απαιτήσεων ή εξαιρετικά επαχθείς απαιτήσεις.

Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται:

α)

επενδυτικοί οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/38) (6)·

β)

χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/40) (7)·

γ)

νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/33) (8)·

δ)

συνταξιοδοτικά ταμεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.105 του ΕΣΛ 2010.

2.   «υποκατάστημα»: μη εταιρικού χαρακτήρα πρακτορείο ή υποκατάστημα, εξαιρουμένων των κεντρικών καταστημάτων, μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εταιρείας·

3.   «θυγατρική»: οντότητα εταιρικής μορφής, στην οποία κάποια άλλη οντότητα κατέχει την πλειοψηφία ή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου·

4.   «μονάδα παροχής στοιχείων»: ο όρος αυτός νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

5.   «κάτοικος»: ο όρος αυτός νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφόσον μια νομική οντότητα δεν διαθέτει φυσική παρουσία, η κατοικία της καθορίζεται από την οικονομική επικράτεια, το δίκαιο της οποίας διέπει τη σύστασή της. Εάν η οντότητα δεν έχει εταιρική μορφή, η κατοικία της καθορίζεται από την έδρα της, δηλαδή τη χώρα της οποίας το σύστημα δικαίου διέπει τη δημιουργία και τη συνέχεια της ύπαρξης της οντότητας·

6.   «οικεία ΕθνΚ»: η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτοικος·

7.   «οικεία ΕΑΑ»: η ΕΑΑ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτοικος·

8.   «στοιχεία ανά τίτλο»: στοιχεία με ανάλυση σε επιμέρους τίτλους·

9.   «δεδομένα ανά στοιχείο»: δεδομένα με ανάλυση σε επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού·

10.   «συγκεντρωτικά δεδομένα»: δεδομένα χωρίς ανάλυση σε επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού·

11.   «χρηματοοικονομικές συναλλαγές»: συναλλαγές που προκύπτουν από τη δημιουργία, ρευστοποίηση ή μεταβολή της κυριότητας χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στο πέμπτο μέρος του παραρτήματος II·

12.   «αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών»: μεταβολές στην αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού οι οποίες προκύπτουν από μεταβολές στην τιμή των εν λόγω στοιχείων και/ή από την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις εκφρασμένες σε ευρώ αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε ξένο νόμισμα, όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στο πέμπτο μέρος του παραρτήματος II.

Άρθρο 2

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Όταν οι ΕθνΚΤ συλλέγουν στοιχεία με βάση το ΕΣΛ 2010, το οποίο απαιτεί τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού θεσμικών μονάδων να παρέχονται στη χώρα της κατοικίας, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τις ασφαλιστικές εταιρείες κατοίκους της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ.

2.   Όταν οι ΕθνΚΤ εξάγουν στοιχεία που παρέχονται βάσει του παρόντος κανονισμού από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή του εθνικού δικαίου που την ενσωματώνει, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από:

α)

ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και έχουν την ιδιότητα κατοίκου στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών των οποίων οι μητρικές οντότητες είναι εγκατεστημένες εκτός της εν λόγω επικράτειας·

β)

υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών που ορίζονται στο σημείο α) τα οποία είναι κάτοικοι εκτός της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ· και

γ)

υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών τα οποία είναι κάτοικοι της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, έχουν όμως τα κεντρικά τους καταστήματα εκτός του ΕΟΧ.

Δεν αποτελούν μέρος του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιρειών κατοίκων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ που έχουν τα κεντρικά τους καταστήματα εντός του ΕΟΧ.

3.   Οι ασφαλιστικές εταιρείες που ανήκουν στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Άρθρο 3

Κατάλογος ασφαλιστικών εταιρειών για στατιστικούς σκοπούς

1.   Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ καταρτίζει και τηρεί για στατιστικούς σκοπούς κατάλογο των ασφαλιστικών εταιρειών που αποτελούν τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων κατά τον παρόντα κανονισμό. Ο κατάλογος μπορεί να βασίζεται σε καταλόγους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίοι προς το παρόν καταρτίζονται από εθνικές αρχές, εφόσον είναι διαθέσιμοι, και συμπληρώνονται από άλλους καταλόγους ασφαλιστικών εταιρειών που εμπίπτουν στον ορισμό της «ασφαλιστικής εταιρείας» του άρθρου 1.

2.   Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από μονάδα παροχής στοιχείων του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα υποκαταστήματά της όταν αυτές απαιτούνται για τον σκοπό του καταλόγου.

3.   Οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ καθιστούν διαθέσιμο τον κατάλογο και τις ενημερωμένες εκδόσεις του σε κατάλληλη μορφή, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του διαδικτύου ή, κατ' αίτηση των ενδιαφερόμενων μονάδων παροχής στοιχείων, σε έντυπη μορφή.

4.   Εάν η τελευταία διαθέσιμη ηλεκτρονική έκδοση του καταλόγου του παρόντος άρθρου περιέχει λάθη, η ΕΚΤ δεν επιβάλλει κυρώσεις σε μονάδα παροχής στοιχείων για πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων, στο μέτρο που αυτή έλαβε καλόπιστα υπόψη τον ανακριβή κατάλογο.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, και σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II:

α)

σε τριμηνιαία βάση, στοιχεία υπολοίπων τέλους τριμήνου του ενεργητικού και του παθητικού των ασφαλιστικών εταιρειών και, σύμφωνα με το άρθρο 5, τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, κατά περίπτωση·

β)

σε τριμηνιαία βάση, στοιχεία υπολοίπων τέλους τριμήνου των τεχνικών αποθεματικών ασφαλίσεων κατά ζημιών αναλυόμενα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων·

γ)

σε ετήσια βάση, στοιχεία υπολοίπων τέλους τριμήνου των τεχνικών αποθεματικών ασφαλίσεων κατά ζημιών αναλυόμενα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων και γεωγραφική περιοχή.

2.   Εκτός από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, μονάδες παροχής στοιχείων οι οποίες είναι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και έχουν την ιδιότητα κατοίκου στην επικράτεια ενός κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ παρέχουν στην οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, πληροφορίες σε σχέση με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, ασφαλιστικές αποζημιώσεις και καταβληθείσες προμήθειες. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II.

3.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αντλούν τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τα ακόλουθα στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ:

α)

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έντυπα υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς, τα οποία διαβιβάζουν οι ΕΑΑ προς τις ΕθνΚΤ, ανεξάρτητα του αν η ΕθνΚΤ και η ΕΑΑ είναι διακριτές οντότητες ή ανήκουν στην ίδια οντότητα, με βάση τους όρους τυχόν μεταξύ τους ρυθμίσεων συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο· ή

β)

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έντυπα υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς, τα οποία διαβιβάζουν οι μονάδες παροχής στοιχείων απευθείας και ταυτόχρονα σε μία ΕθνΚΤ και μία ΕΑΑ.

Όταν ένα έντυπο υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι ΕθνΚΤ έχουν πρόσβαση στο συνολικό έντυπο και σε κάθε σχετικό έντυπο που απαιτείται για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των στοιχείων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις συνεργασίας με σκοπό την πρόβλεψη της δυνατότητας κεντρικής συλλογής πληροφοριών από την οικεία ΕΑΑ, η οποία θα καταλαμβάνει τόσο τις υποχρεώσεις συλλογής στοιχείων βάσει του πλαισίου της οδηγίας 2009/138/ΕΚ όσο και τις πρόσθετες υποχρεώσεις συλλογής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τους εναρμονισμένους όρους αναφοράς που δύναται να καθορίζει εκάστοτε η ΕΚΤ.

4.   Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τις μονάδες παροχής στοιχείων για τους επιμέρους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα στοιχεία τους.

Άρθρο 5

Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Πληροφορίες για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως ορίζεται ειδικότερα στο παράρτημα I και περιγράφεται στο παράρτημα II, παρέχονται ως ακολούθως:

α)

οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και/ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ανάλογα με τις σχετικές οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ·

β)

οι ΕθνΚΤ εκτιμούν κατά προσέγγιση την αξία των συναλλαγών τίτλων με βάση τα στοιχεία ανά τίτλο ή συλλέγουν στοιχεία για τις εν λόγω συναλλαγές απευθείας από τις μονάδες παροχής στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση προκειμένου για στοιχεία ενεργητικού, εκτός των τίτλων, όταν συλλέγουν δεδομένα ανά στοιχείο·

γ)

εκτιμήσεις κατά προσέγγιση της αξίας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που αφορούν τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες εξάγονται:

i)

από τις μονάδες παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ δυνάμει των κοινών βέλτιστων πρακτικών όπως δύνανται να καθορίζονται στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, ή

ii)

από την οικεία ΕθνΚΤ, βάσει στοιχείων που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Άρθρο 6

Λογιστικοί κανόνες

1.   Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, οι λογιστικοί κανόνες τους οποίους τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τους σκοπούς παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι εκείνοι που καθορίζονται στο οικείο εθνικό δίκαιο που ενσωματώνει την οδηγία 2009/138/ΕΚ ή σε άλλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που αυτές τηρούν δυνάμει οδηγιών τις οποίες παρέχουν οι ΕθνΚΤ.

2.   Εκτός από τις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι λογιστικοί κανόνες που τυχόν εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά την παράγραφο 1, καταθέσεις και δάνεια που τηρούνται από ασφαλιστικές εταιρείες και σημειώνονται στην ονομαστική τους αξία στους πίνακες 2.1 και 2.2 του παραρτήματος I παρέχονται ως ανεξόφλητο ποσό του αρχικού κεφαλαίου στο τέλος του τριμήνου. Στο συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνονται υποτιμήσεις και διαγραφές δανείων, όπως καθορίζονται από τις συναφείς λογιστικές πρακτικές.

3.   Με την επιφύλαξη των λογιστικών πρακτικών και των ρυθμίσεων περί συμψηφισμού που ισχύουν στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, στο σύνολό τους τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα στοιχεία του παθητικού για στατιστικούς σκοπούς παρέχονται σε ακαθάριστη βάση.

Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις

1.   Στις μικρές ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις, ως ακολούθως:

α)

οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις στις μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες λαμβανομένου υπόψη του μεριδίου αγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμβάλλουν στην κατάρτιση της συγκεντρωτικής τριμηνιαίας κατάστασης αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 80 % του συνολικού μεριδίου αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ·

β)

ασφαλιστική εταιρεία που απολαύει παρεκκλίσεως σύμφωνα με το στοιχείο α) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 4 σε ετήσια βάση ούτως ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμβάλλουν στην κατάρτιση της συγκεντρωτικής ετήσιας κατάστασης να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 95 % του συνολικού μεριδίου αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ·

γ)

ασφαλιστική εταιρεία που δεν υποχρεούται να παρέχει στοιχεία σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) παρέχει μειωμένη δέσμη πληροφοριών, όπως ορίζεται από την οικεία ΕθνΚΤ·

δ)

οι ΕθνΚΤ ελέγχουν έγκαιρα τη συνδρομή των προϋποθέσεων των στοιχείων α) και β) σε ετήσια βάση ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, της άρσης οποιασδήποτε παρέκκλισης, με ισχύ από την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

2.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν σε ασφαλιστικές εταιρείες παρεκκλίσεις ως προς την παροχή στοιχείων για μετρητά και καταθέσεις στην ονομαστική αξία.

Εφόσον από στοιχεία συλλεγόμενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα διαθέσιμα σε μετρητά και καταθέσεις που κατέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κάτοικοι ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 10 % του συνδυασμού του συνόλου των λογιστικών καταστάσεων των ασφαλιστικών εταιρειών σε εθνικό επίπεδο και μικρότερο του 10 % των συνολικών διαθεσίμων σε μετρητά και καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στη ζώνη του ευρώ όσον αφορά τα υπόλοιπα, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει να μη ζητεί την παροχή στοιχείων σχετικά με τα διαθέσιμα μετρητών και καταθέσεων στην ονομαστική αξία. Η εν λόγω ΕθνΚΤ ενημερώνει σχετικά τις μονάδες παροχής στοιχείων.

3.   Εναπόκειται στις ασφαλιστικές εταιρείες να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 4. Εφόσον ορισμένη ασφαλιστική εταιρεία προβεί στην ως άνω επιλογή, για τυχόν μετέπετα χρήση της παρέκκλισης ζητεί την προηγούμενη συγκατάθεση της οικείας ΕθνΚΤ.

Άρθρο 8

Προθεσμίες

1.   Για το έτος 2016 οι μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζουν τα απαιτούμενα τριμηνιαία στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ ή στην οικεία ΕΑΑ ή σε αμφότερες, με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, το αργότερο οκτώ εβδομάδες από το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία. Για τα επόμενα έτη η προθεσμία αυτή συντέμνεται κατά μία εβδομάδα ανά έτος, για τα δε τρίμηνα που λήγουν εντός του 2019 είναι πέντε εβδομάδων.

2.   Για το έτος 2016 οι μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζουν τα απαιτούμενα ετήσια στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ ή στην οικεία ΕΑΑ ή σε αμφότερες, με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, το αργότερο 20 εβδομάδες από το τέλος του έτους στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία. Για τα επόμενα έτη η προθεσμία αυτή συντέμνεται κατά δύο εβδομάδες ανά έτος και για το 2019 ανέρχεται σε 14 εβδομάδες.

Άρθρο 9

Ελάχιστα πρότυπα και εθνικό πλαίσιο παροχής στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα III ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων.

2.   Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν το πλαίσιο παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων με βάση τις εθνικές απαιτήσεις. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι το ως άνω πλαίσιο παροχής στοιχείων εξασφαλίζει τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της εκπλήρωσης των καθοριζόμενων στο παράρτημα III ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων.

Άρθρο 10

Συγχώνευση, διάσπαση και εξυγίανση

Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, η τελευταία ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, για τις διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού δημοσιοποιηθεί η πρόθεση εφαρμογής της ως άνω συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης και πριν αυτή αρχίσει να παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 11

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Το δικαίωμα της επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των πληροφοριών που απαιτείται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα. Οι ΕθνΚΤ ασκούν το δικαίωμα αυτό ιδίως όταν ορισμένη μονάδα παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 12

Έναρξη παροχής στοιχείων

1.   Η παροχή στοιχείων αρχίζει με τα τριμηνιαία στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2016 και με τα ετήσια στοιχεία για το 2016.

2.   Οι ασφαλιστικές εταιρείες του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχουν τα ετήσια στοιχεία αρχής γενομένης από το έτος αναφοράς 2016. Επιπλέον, ενόψει της κατάρτισης στατιστικών για τον υποτομέα των ασφαλιστικών εταιρειών από την αρχή του 2016, οι εν λόγω ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν πλήρη δέσμη στοιχείων κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) για το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Άρθρο 13

Τελική διάταξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 28 Νοεμβρίου 2014.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  ΕΕ C 427 της 28.11.2014, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (ΕΕ L 305 της 1.11.2012, σ. 6).

(4)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2013/40) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 107).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) No 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Γενικές υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.

Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σε τριμηνιαία βάση:

α)

στοιχεία ανά τίτλο σε σχέση με τίτλους με κωδικούς ISIN·

β)

στοιχεία σε σχέση με τίτλους χωρίς κωδικούς ISIN είτε ανά τίτλο είτε συγκεντρωτικά, αναλυόμενα κατά κατηγορία μέσου/διάρκειας και αντισυμβαλλομένους·

γ)

στοιχεία σε σχέση με το ενεργητικό και παθητικό εκτός των τίτλων είτε ανά στοιχείο είτε συγκεντρωτικά, αναλυόμενα κατά κατηγορία μέσου/διάρκειας και αντισυμβαλλομένους.

2.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται ως στοιχεία υπολοίπων και, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ, με βάση: α) τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή β) τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

3.

Ασφαλιστικές εταιρείες (ΑΕ) που έχουν συσταθεί και έχουν την ιδιότητα κατοίκου στην επικράτεια κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ πρέπει επίσης να παρέχουν στοιχεία σε ετήσια βάση σε σχέση με ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και προμήθειες, προσδιορίζοντας τις δραστηριότητες που διενεργούνται σε εγχώρια βάση και μέσω υποκαταστημάτων στο εξωτερικό, αναλυόμενα ξεχωριστά ανά χώρα στην περίπτωση χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

4.

Τα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται στην οικεία ΕθνΚΤ ανά τίτλο καθορίζονται στον πίνακα 2.1 σε σχέση με τίτλους με κωδικούς ISIN και στον πίνακα 2.2 σε σχέση με τίτλους χωρίς κωδικούς ISIN. Οι συγκεντρωτικές τριμηνιαίες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τα υπόλοιπα καθορίζονται στους πίνακες 1α και 1β και αυτές που αφορούν τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές καθορίζονται στους πίνακες 3α και 3β. Οι ετήσιες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και προμήθειες καθορίζονται στον πίνακα 4.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά

1.

Ενόψει των ακόλουθων τριμηνιαίων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων όσον αφορά τα τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση άντληση των στοιχείων οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν εκτιμήσεις κατά προσέγγιση σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ και με βάση κοινές βέλτιστες πρακτικές που καθορίζονται σε επίπεδο ζώνης ευρώ:

α)

σε σχέση με τα στοιχεία του ενεργητικού, στοιχεία για την κατοικία της οντότητας που παρέχει αντασφάλιση στη μονάδα παροχής στοιχείων τα οποία τηρούνται ως τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών (ανακτήσιμα ποσά από αντασφάλιση)·

β)

σε σχέση με τα στοιχεία του παθητικού, στοιχεία για:

i)

την κατοικία των κατόχων των τεχνικών ασφαλιστικών αποθεματικών (ξεχωριστά για ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις κατά ζημιών) που παρέχουν ΑΕ κάτοικοι σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»)·

ii)

συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αναφορικά με επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα (αναλυόμενα ανά συστήματα καθορισμένων εισφορών, συστήματα καθορισμένων παροχών και υβριδικά συστήματα)·

(iii)

χρηματοοικονομικές συναλλαγές και/ή διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας για όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις, όπως ορίζεται στους πίνακες 3α και 3β.

2.

Οι ΕθνΚΤ μπορούν εξάλλου να επιλέγουν να εξάγουν τις απαιτούμενες πληροφορίες από στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα να ζητήσουν από τις μονάδες παροχής στοιχείων για τους σκοπούς του παρόντος μέρους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Πίνακες παροχής στοιχείων

Πίνακας 1α

Τριμηνιαία υπόλοιπα

 

Σύνολο

Ζώνη του ευρώ

Aλλοδαπή

Εσωτερικό

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

(στοιχεία ανά χώρα)

Σύνολο

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(στοιχεία ανά χώρα)

Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(στοιχεία ανά χώρα για Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ελβετία, ΗΠΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (F)

1.

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21+F.22+F.29) — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

έως 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

1x.

Μετρητά και καταθέσεις εκ των οποίων μεταβιβάσιμες καταθέσεις (F.22)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

1.

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21+F.22+F.29) — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

2.

Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

έως 1 έτους (αρχική διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ετών (αρχική διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2 ετών (αρχική διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

2-5 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

Άνω των 5 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

3.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4) — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

αρχική διάρκεια έως 1 έτους — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια 1-5 ετών — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια άνω των 5 ετών — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

1-2 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

2-5 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

3x.

Δάνεια εκ των οποίων εγγυήσεις καταθέσεων σε σχέση με δραστηριότητα αντασφαλίσεων — εύλογη αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

3.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4) — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

αρχική διάρκεια έως 1 έτους — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια 1-5 ετών — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια άνω των 5 ετών — ονομαστική αξία

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

4.

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

4α.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

4β.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

4γ.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

5.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

5α.

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

5β.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

6.

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών (ΕΣΛ 2010: F.61)  (1)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

8.

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (ΕΣΛ 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

10.

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Πλαίσια τα οποία μπορεί να εξαχθούν από πιο λεπτομερείς αναλύσεις

Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα πίνακα: ΝΧΙ=νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΓΚ=γενική κυβέρνηση, EO=επενδυτικοί οργανισμοί, ΛΕΧΟ=λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ΑΕ=ασφαλιστικές εταιρείες, ΣΤ=συνταξιοδοτικά ταμεία, ΜΧΕ=μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ΝΚ=νοικοκυριά, ΜΚΙΕΝ=μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, ΑΚΧΑ=αμοιβαία κεφάλαια της χρηματογοράς


Πίνακας 1β

Τριμηνιαία υπόλοιπα  (2)

 

Σύνολο

Ζώνη του ευρώ

Αλλοδαπή

Εσωτερικό

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

(στοιχεία ανά χώρα)

Σύνολο

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(στοιχεία ανά χώρα)

Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(στοιχεία ανά χώρα για Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ελβετία, ΗΠΑ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (F)

1.

Εκδοθέντα χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) (3)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από μη ΝΧΙ (3)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

2.x.

Δάνεια εκ των οποίων εγγυήσεις καταθέσεων σε σχέση με δραστηριότητα αντασφαλίσεων

 

 

 

 

 

 

 

3.

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

3α.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

3β.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

3γ.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

4

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά (ΕΣΛ 2010: F.6)  (4)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

4.1

Τεχνικά ασφαλιστικά ασφαλίσεων ζωής

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

εκ των οποίων μεταβλητού κεφαλαίου

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη μεταβλητού κεφαλαίου

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συνταξιοδοτικά δικαιώματα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων εισφορών

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων παροχών

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων υβριδικά συστήματα

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

 

 

 

 

ανά κατηγορία δραστηριοτήτων

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση ιατρικών δαπανών

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα οχήματα

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Λοιπές ασφαλίσεις οχημάτων

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση πυρκαγιών και λοιπές ζημίες σε αγαθά

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Ασφάλιση νομικής προστασίας

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Παροχή βοήθειας

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Διάφορες χρηματικές απώλειες

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

Αντασφάλιση

 

Ετησίως

 

Ετησίως

 

Ετησίως

Ετησίως

5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2

Απαιτούμενα ανά τίτλο στοιχεία

Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία του πίνακα 2.1 και του πίνακα 2.2 πρέπει να παρέχονται για κάθε τίτλο που εμπίπτει στις κατηγορίες «χρεόγραφα», «συμμετοχικοί τίτλοι» και «μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών» (όπως ορίζεται στον πίνακα A του πρώτου μέρους του παραρτήματος II). Ο πίνακας 2.1 αφορά τίτλους στους οποίους έχουν αποδοθεί κωδικοί ISIN, ενώ ο πίνακας 2.2 αφορά τίτλους χωρίς κωδικό ISIN.

Πίνακας 2.1

Διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN

Τα στοιχεία για κάθε πεδίο πρέπει να παρέχονται για κάθε τίτλο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 1.

2.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ δεν συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για δύο από τα τρία πεδία 2, 3 και 4 (δηλαδή πεδία 2 και 3, πεδία 2 και 4 ή πεδία 3 και 4). Εάν συλλέγονται στοιχεία για το πεδίο 3, πρέπει να συλλέγονται στοιχεία και για το πεδίο 3β.

3.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία και για τα ακόλουθα πεδία:

α)

πεδίο 5 ή πεδία 6 και 7, και

β)

πεδίο 4 ή πεδία 2 και 3.

4.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να ζητήσει από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 8, 9, 10 και 11.

Πεδίο

Τίτλος

1

Κωδικός ISIN

2

Αριθμός μεριδίων ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό

3

Τιμή

Βάση διατίμησης

4

Συνολικό ποσό στην αγοραία αξία

5

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

6

Τίτλοι αγορασθέντες

7

Τίτλοι πωληθέντες

8

Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου

9

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία

10

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία

11

Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

Πίνακας 2.2

Διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN

Τα στοιχεία για κάθε πεδίο πρέπει να παρέχονται είτε: α) για κάθε τίτλο είτε β) συγκεντρωτικά για όλους τους τίτλους υπό ενιαίο στοιχείο.

Στην περίπτωση α) εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 1, 12, 13, 14 και 15.

2.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ δεν συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για δύο από τα τρία πεδία 2, 3 και 4 (δηλαδή πεδία 2 και 3, πεδία 2 και 4 ή πεδία 3 και 4). Εάν συλλέγονται στοιχεία για το πεδίο 3, πρέπει να συλλέγονται στοιχεία και για το πεδίο 3β.

3.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία και για τα ακόλουθα πεδία:

α)

πεδίο 5 ή πεδία 6 και 7· και

β)

πεδίο 4 ή πεδία 2 και 3.

4.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να ζητήσει από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 3β, 8, 9, 10 και 11.

Στην περίπτωση β) εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 4, 12, 13, 14 και 15.

2.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5 ή για αμφότερα τα πεδία 10 και 16.

3.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να ζητήσει από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 8, 9 και 11.

Πεδίο

Τίτλος

1

Κωδικός αναγνώρισης τίτλου

2

Αριθμός μεριδίων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία

3

Τιμή

Βάση διατίμησης

4

Συνολικό ποσό στην αγοραία αξία

5

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

6

Τίτλοι αγορασθέντες

7

Τίτλοι πωληθέντες

8

Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου

9

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία

10

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία

11

Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

12

Μέσο (με αναλυτική ταξινόμηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών):

χρεόγραφα (F.3)

συμμετοχικοί τίτλοι (F.51)

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (F.511)

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (F.512)

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (F.519)

μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.52)

13

Ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης για χρεόγραφα. Εναλλακτικά, ανάλυση με βάση τη διάρκεια λήξης ως ακολούθως: αρχική διάρκεια έως ενός έτους, από ένα έως δύο έτη, άνω των δύο ετών και εναπομένουσα διάρκεια έως ενός έτους, από ένα έως δύο έτη, από δύο έως πέντε έτη, άνω των πέντε ετών.

14

Τομέας ή υποτομέας του εκδότη:

κεντρική τράπεζα (S.121)

εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)

αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (S.123)

επενδυτικοί οργανισμοί πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (S.124)

λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που δραστηριοποιούνται σε συναλλαγές τιτλοποίησης) + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125 εξαιρουμένων των ΧΡΕΣ + S.126 + S.127)

χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που δραστηριοποιούνται σε συναλλαγές τιτλοποίησης (υποτομέας του S.125)

ΑΕ (S.128)

συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

γενική κυβέρνηση (S.13)

νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) (5)

15

Χώρα εκδότη

16

Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας

Πίνακας 3α

Τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές

 

Σύνολο

Ζώνη του ευρώ

Αλλοδαπή

Εσωτερικό

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

(στοιχεία ανά χώρα)

Σύνολο

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(στοιχεία ανά χώρα)

Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(στοιχεία ανά χώρα για Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ελβετία, ΗΠΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (F)

1.

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21+F.22+F.29) — εύλογη αξία

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Μετρητά και καταθέσεις εκ των οποίων μεταβιβάσιμες καταθέσεις (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21+F.22+F.29) — ονομαστική αξία

 

 

 

 

 

 

 

2.

Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

έως 1 έτους (αρχική διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

1-2 ετών (αρχική διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

άνω των 2 ετών (αρχική διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

έως 1 έτους (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

1-2 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

2-5 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

Άνω των 5 ετών (εναπομένουσα διάρκεια)

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

που εκδίδονται από ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

3.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4) — εύλογη αξία

 

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια έως 1 έτους — εύλογη αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια 1-5 ετών — εύλογη αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια άνω των 5 ετών — εύλογη αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

προς ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΓΚ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΛΕΧΟ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΑΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΜΧΕ

 

 

 

 

 

 

 

προς ΝΚ & ΜΚΙΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

1-2 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

2-5 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

άνω των 5 ετών εναπομένουσα διάρκεια — εύλογη αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

3x.

Δάνεια εκ των οποίων εγγυήσεις καταθέσεων σε σχέση με δραστηριότητα αντασφαλίσεων — εύλογη αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

3.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4) — ονομαστική αξία

 

 

 

 

 

 

 

αρχική διάρκεια έως 1 έτους — ονομαστική αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

αρχική διάρκεια 1-5 ετών — ονομαστική αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

αρχική διάρκεια άνω των 5 ετών — ονομαστική αξία

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

4.

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4α.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

4β.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

4γ.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

που εκδίδονται από ΝΧΙ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΓΚ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΛΕΧΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΑΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΣΤ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

που εκδίδονται από ΜΧΕ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

5.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

5α.

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

 

 

 

 

 

 

 

5β.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

6.

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών (ΕΣΛ 2010: F.61)  (6)

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

8.

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (ΕΣΛ 2010: ΑΝ)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

 

 

9.

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

10.

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα πίνακα: ΝΧ Ι = νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΓΚ = γενική κυβέρνηση, EO = επενδυτικοί οργανισμοί, ΛΕΧΟ = λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ΑΕ = ασφαλιστικές εταιρείες, ΣΤ = συνταξιοδοτικά ταμεία, ΜΧΕ = μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ΝΚ = νοικοκυριά, ΜΚΙΕΝ = μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, ΑΚΧΑ = αμοιβαία κεφάλαια της χρηματογοράς

Παροχή στοιχείων ΑΕ: τα πλαίσια φέρουν την ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΟ» όταν τα στοιχεία των κατηγοριών μέσων δεν συλλέγονται ανά στοιχείο. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επεκτείνουν αυτή την πρακτική σε πεδία στοιχείων που δεν περιέχουν την ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΟ».


Πίνακας 3β

Τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές

 

Σύνολο

Ζώνη του ευρώ

Αλλοδαπή

Εσωτερικό

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού

(στοιχεία ανά χώρα)

Σύνολο

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

(στοιχεία ανά χώρα)

Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

(στοιχεία ανά χώρα για Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ελβετία, ΗΠΑ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (F)

1.

Εκδοθέντα χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

 

 

2.

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) (7)

 

 

 

 

 

 

 

που εκδίδονται από μη ΝΧΙ (7)

 

 

 

 

 

 

 

2.x.

Δάνεια εκ των οποίων εγγυήσεις καταθέσεων σε σχέση με δραστηριότητα αντασφαλίσεων

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

 

 

3.

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

3α.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

3β.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές

 

 

 

 

 

 

 

3γ.

Συμμετοχικοί τίτλοι εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

 

 

 

4

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά (ΕΣΛ 2010: F.6)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Τεχνικά ασφαλιστικά ασφαλίσεων ζωής

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μεταβλητού κεφαλαίου

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη μεταβλητού κεφαλαίου

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συνταξιοδοτικά δικαιώματα

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων εισφορών

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων παροχών

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων υβριδικά συστήματα

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών

 

 

 

 

 

 

 

ανά κατηγορία δραστηριοτήτων

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση ιατρικών δαπανών

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα οχήματα

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπές ασφαλίσεις οχημάτων

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση πυρκαγιών και λοιπές ζημίες σε αγαθά

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση νομικής προστασίας

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή βοήθειας

 

 

 

 

 

 

 

Διάφορες χρηματικές απώλειες

 

 

 

 

 

 

 

Αντασφάλιση

 

 

 

 

 

 

 

5

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.7)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

 

 

 

 

 

 

6

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή στοιχείων ΑΕ: τα πλαίσια φέρουν την ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΟ» όταν τα στοιχεία των κατηγοριών μέσων δεν συλλέγονται ανά στοιχείο. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επεκτείνουν αυτή την πρακτική σε πεδία στοιχείων που δεν περιέχουν την ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΟ».


Πίνακας 4

Ετήσια ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και προμήθειες

 

Σύνολο (9)

 

 

 

εκ των οποίων: εσωτερικό

εκ των οποίων: υποκαταστήματα εντός ΕΟΧ (στοιχεία ανά χώρα)

εκ των οποίων: υποκαταστήματα εκτός ΕΟΧ (σύνολο)

1.

Ασφάλιστρα

 

 

 

 

2.

Αποζημιώσεις

 

 

 

 

3.

Προμήθειες

 

 

 

 


(1)  Εάν η μονάδα παροχής στοιχείων δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αμέσως την κατοικία του αντισυμβαλλομένου, δύναται να εξάγει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση ή, εναλλακτικά, να παρέχει άλλα στοιχεία που απαιτεί η οικεία ΕθνΚΤ, ούτως ώστε η ΕθνΚΤ να δύναται να εξάγει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση (όπως ορίζεται στο μέρος 2 παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού).

(2)  Εκτός αν υποδηλώνεται ετήσια συχνότητα.

(3)  Για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ οι όροι «ΝΧΙ» και «μη ΝΧΙ» αναφέρονται σε «τράπεζες» και «μη τράπεζες».

(4)  Εάν η μονάδα παροχής στοιχείων δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αμέσως τα στοιχεία, δύναται να εξάγει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση ή, εναλλακτικά, να παρέχει άλλα στοιχεία που απαιτεί η οικεία ΕθνΚΤ, ούτως ώστε η τελευταία να δύναται να εξάγει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση (όπως ορίζεται στο δεύτερο μέρος παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού). Για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ οι όροι «ΝΧΙ» και «μη ΝΧΙ» αναφέρονται σε «τράπεζες» και «μη τράπεζες».

(5)  Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν χωριστά στοιχεία για τους υποτομείς «νοικοκυριά» (S.14) και «μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά» (S.15).

(6)  Εάν η μονάδα παροχής στοιχείων δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αμέσως την κατοικία του αντισυμβαλλομένου, δύναται να εξάγει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση ή, εναλλακτικά, να παρέχει άλλα στοιχεία που απαιτεί η οικεία ΕθνΚΤ, ούτως ώστε η ΕθνΚΤ να δύναται να εξάγει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση (όπως ορίζεται στο δεύτερο μέρος παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού).

(7)  Για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ οι όροι «ΝΧΙ» και «μη ΝΧΙ» αναφέρονται σε «τράπεζες» και «μη τράπεζες».

(8)  Εάν η μονάδα παροχής στοιχείων δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αμέσως την κατοικία του αντισυμβαλλομένου, δύναται να εξάγει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση ή, εναλλακτικά, να παρέχει άλλα στοιχεία που απαιτεί η οικεία ΕθνΚΤ, ούτως ώστε η τελευταία να δύναται να εξάγει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση (όπως ορίζεται στο δεύτερο μέρος παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού).

(9)  Στο σύνολο περιλαμβάνονται δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 56 της Συνθήκης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Περιγραφή κατηγοριών μέσων

1.

Ο πίνακας Α παρέχει αναλυτική, τυποποιημένη περιγραφή των κατηγοριών μέσων τις οποίες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) πρέπει να μεταφέρουν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ούτε ο κατάλογος μεμονωμένων χρηματοοικονομικών μέσων στον πίνακα ούτε οι αντίστοιχες περιγραφές έχουν εξαντλητικό χαρακτήρα. Οι περιγραφές αναφέρονται στο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΕΣΛ 2010»).

2.

Για κάποιες από τις κατηγορίες μέσων απαιτείται ανάλυση βάσει διάρκειας. Οι εν λόγω αναλύσεις αναφέρονται:

α)

στην αρχική διάρκεια, δηλαδή τη διάρκεια κατά την έκδοση, η οποία είναι η καθορισμένη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, πριν από την παρέλευση της οποίας αυτό δεν μπορεί να εξαγοραστεί, π.χ. χρεόγραφα, ή μπορεί να εξαγοραστεί μόνο με την επιβολή ποινής, π.χ. ορισμένα είδη καταθέσεων· ή

β)

στην εναπομένουσα διάρκεια, δηλαδή την εναπομένουσα διάρκεια ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά το τέλος της περιόδου υποβολής στοιχείων, πριν από την παρέλευση της οποίας αυτό δεν μπορεί να εξαγοραστεί, π.χ. χρεόγραφα, ή μπορεί να εξαγοραστεί μόνο με την επιβολή ποινής, π.χ. ορισμένα είδη καταθέσεων.

3.

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μπορούν να διακρίνονται με κριτήριο το αν είναι διαπραγματεύσιμες ή όχι. Μια απαίτηση είναι διαπραγματεύσιμη αν η κυριότητά της μπορεί να ανά πάσα στιγμή να μεταβιβαστεί εύκολα από μια μονάδα σε άλλη με παράσδοση ή οπισθογράφηση ή συμψηφισμό, αν πρόκειται για χρηματοοικονομικό παράγωγο. Ενώ κάθε χρηματοοικονομικό μέσο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας, τα διαπραγματεύσιμα μέσα έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή στην ελεύθερη (εξωχρηματιστηριακή) αγορά, αν και η εμπορία αυτή καθ' εαυτήν δεν αποτελεί απαραίτητο όρο του διαπραγματεύσιμου των ως άνω μέσων.

Πίνακας Α

Περιγραφή κατηγοριών μέσων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ασφαλιστικών εταιρειών (ΑΕ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κατηγορία μέσου

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών

1.

Μετρητά και καταθέσεις

Διαθέσιμα σε ευρώ και ξένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για την πραγματοποίηση πληρωμών και καταθέσεις που γίνονται από τις ΑΕ σε νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ). Εν προκειμένω δύνανται να περιλαμβάνονται καταθέσεις μιας ημέρας, καταθέσεις προθεσμίας και καταθέσεις υπό προειδοποίηση, καθώς επίσης και απαιτήσεις από αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς ή δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών.

1.1

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις είναι καταθέσεις που είναι άμεσα μεταβιβάσιμες σε πρώτη ζήτηση για την πραγματοποίηση πληρωμών σε άλλους οικονομικούς παράγοντες με χρήση κοινών μέσων πληρωμών, όπως μεταφορά πίστωσης και άμεση χρέωση, ενδεχομένως και με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, συναλλαγές ηλεκτρονικού χρήματος, επιταγές ή παρόμοια μέσα, χωρίς σημαντική καθυστέρηση, περιορισμό ή ποινή. Καταθέσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για ανάληψη και/ή κατάθεση μετρητών και από τις οποίες μπορούν να αναληφθούν ή να μεταφερθούν κεφάλαια μόνο μέσω άλλου λογαριασμού του ίδιου δικαιούχου, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις μεταβιβάσιμες καταθέσεις.

2.

Χρεόγραφα

Διαθέσιμα σε χρεόγραφα, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που πιστοποιούν τη σύναψη χρέους και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές. Μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.

Αυτή η κατηγορία μέσου περιλαμβάνει:

τίτλους οι οποίοι παρέχουν στον κάτοχο το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθοριζόμενου εισοδήματος υπό τη μορφή πληρωμών τοκομεριδίων και/ή ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή ημερομηνίες ή από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά τον χρόνο της έκδοσης και εφεξής,

δάνεια τα οποία έχουν καταστεί διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά, δηλαδή δάνεια τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών, εφόσον τεκμηριώνεται συναλλαγή στη δευτερογενή αγορά, μεταξύ άλλων βάσει της ύπαρξης ειδικών διαπραγματευτών, και συχνή τιμολόγηση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, διαπιστούμενη για παράδειγμα βάσει της διαφοράς μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης. Όταν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, τα δάνεια ταξινομούνται υπό την κατηγορία μέσου 3 «δάνεια» (βλέπε επίσης στην ίδια κατηγορία «δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών»),

χρέος μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή χρεογράφων (βλέπε επίσης «χρέος μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή δανείων» στην κατηγορία μέσου 3 «Δάνεια»).

Τίτλοι που διατίθενται στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή πωλούνται βάσει συμφωνίας επαναγοράς εξακολουθούν να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του αρχικού κυρίου (και δεν πρέπει να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος) όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης. Στην περίπτωση που ο προσωρινώς αποκτών πωλήσει τους τίτλους που έλαβε, η πώληση πρέπει να καταχωριστεί ως οριστική (outright) συναλλαγή επί τίτλων και να εγγραφεί στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος ως αρνητική θέση στο χαρτοφυλάκιο τίτλων.

3.

Δάνεια

Για τους σκοπούς του συστήματος παροχής στοιχείων η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κεφάλαια τα οποία οι ΑΕ χορηγούν σε δανειολήπτες, ή δάνεια που αποκτούν οι ΑΕ και τα οποία είτε τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα.

Εν προκειμένω συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι: χρεόγραφα τα οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές,

δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών: δάνεια που έχουν de facto καταστεί διαπραγματεύσιμα πρέπει να ταξινομούνται υπό την κατηγορία «δάνεια», εφόσον δεν τεκμηριώνεται συναλλαγή στη δευτερογενή αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ταξινομούνται ως χρεόγραφα (κατηγορία μέσου 2),

χρέος μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt) υπό τη μορφή δανείων: οι χρεωστικοί τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης παρέχουν επικουρική απαίτηση έναντι του ιδρύματος έκδοσης, η οποία μπορεί να ασκηθεί μόνον αφότου ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις υψηλότερης βαθμίδας, προσλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των συμμετοχικών τίτλων. Για στατιστικούς σκοπούς, το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ταξινομείται κατά περίπτωση υπό τις κατηγορίες «δάνεια» ή «χρεόγραφα» με βάση τη φύση του μέσου. Όταν όλες οι μορφές χρέους μειωμένης εξασφάλισης που διακρατούν οι ΑΕ προσδιορίζονται ως ενιαίο ποσό για στατιστικούς σκοπούς, το ποσό αυτό ταξινομείται υπό το στοιχείο «χρεόγραφα», λόγω του ότι το χρέος μειωμένης εξασφάλισης δημιουργείται ως επί το πλείστον υπό τη μορφή χρεογράφων και όχι δανείων,

απαιτήσεις από αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς (reverse repos) ή από δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών: παράγοντας μεταβολής των μετρητών που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την αγορά τίτλων από μονάδες παροχής στοιχείων με ορισμένη τιμή και με ρητή δέσμευση επαναπώλησης των ίδιων ή παρόμοιων τίτλων με καθορισμένη τιμή και σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία, ή ως ασφάλεια στο πλαίσιο δανεισμού τίτλων.

Από την παρούσα κατηγορία εξαιρούνται στοιχεία ενεργητικού υπό τη μορφή καταθέσεων που πραγματοποιούνται από τις ΑΕ (οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 1),

3.1

Εγγυήσεις καταθέσεων σε σχέση με δραστηριότητα αντασφαλίσεων

Καταθέσεις που πραγματοποιούνται από αντασφαλιστικές εταιρείες ως εγγύηση για τις ΑΕ που ενεργούν ως εκχωρούσες εταιρείες σε συναλλαγές αντασφάλισης.

4.

Συμμετοχικοί τίτλοι

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ιδιοκτησίας επί εταιρειών ή οιονεί εταιρειών. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία παρέχουν γενικά στους κατόχους δικαίωμα στα κέρδη των εταιρειών ή οιονεί εταιρειών καθώς και δικαίωμα στο καθαρό ενεργητικό τους σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές και λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους.

Μετοχικοί τίτλοι που διατίθενται στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή πωλούνται βάσει συμφωνιών επαναγοράς αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της κατηγορίας 2 «χρεόγραφα».

4.1

Εισηγμένες μετοχές

Συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο μπορεί να είναι αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δευτερογενούς αγοράς.

4.2

Μη εισηγμένες μετοχές

Οι μη εισηγμένες μετοχές είναι μετοχικοί τίτλοι που δεν έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο.

4.3

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι περιλαμβάνουν όλες τις μορφές συμμετοχής στο κεφάλαιο πλην των εισηγμένων μετοχών και των μη εισηγμένων μετοχών.

5.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) και επενδυτικούς οργανισμούς πλην των ΑΚΧΑ και τα οποία περιλαμβάνονται στους καταλόγους της ΕΚΤ για τα ΝΧΙ και τους επενδυτικούς οργανισμούς (ΕΟ) για στατιστικούς σκοπούς.

5.1

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

Μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΑΚΧΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

5.2

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ

Μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΕΟ πλην των ΑΚΧΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38).

6.

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοραπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές.

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει:

δικαιώματα προαίρεσης (options),

παραστατικά μελλοντικής αγοράς αξιογράφων (warrants),

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures),

προθεσμιακά συμβόλαια (forwards),

συμφωνίες ανταλλαγής (swaps),

πιστωτικά παράγωγα.

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση στην αγοραία αξία τους σε ακαθάριστη βάση. Τα επιμέρους συμβόλαια παραγώγων με θετική αγοραία αξία καταχωρίζονται στο ενεργητικό της λογιστικής κατάστασης και τα συμβόλαια με αρνητική αγοραία αξία στο παθητικό της λογιστικής κατάστασης.

Ακαθάριστες μελλοντικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβόλαια παραγώγων δεν πρέπει να εγγράφονται ως στοιχεία της λογιστικής κατάστασης.

Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που δεν καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

7.

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις των ΑΕ έναντι αντασφαλιστικών εταιρειών με βάση τις πολιτικές των ασφαλίσεων ζωής και των ασφαλίσεων κατά ζημιών.

8.

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Ενσώματα και ασώματα στοιχεία του ενεργητικού, πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού.

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται κατοικίες, λοιπά κτίρια και κατασκευές, μηχανήματα και εξοπλισμός, τιμαλφή και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως λογισμικό και βάσεις δεδομένων.

9.

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού

Πρόκειται για την υπολειπόμενη κατηγορία του ενεργητικού σκέλους της λογιστικής κατάστασης, αντιστοιχεί δε σε «στοιχεία του ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται αλλού». Οι ΕθνΚΤ δύνανται να ζητήσουν να περιληφθεί στην παρούσα κατηγορία και η παροχή συγκεκριμένων επιμέρους θέσεων. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

εισπρακτέα μερίσματα,

εισπρακτέα δεδουλευμένα μισθώματα,

εισπρακτέες αποζημιώσεις αντασφάλισης,

εισπρακτέα ποσά που δεν αφορούν την κύρια δραστηριότητα της ΑΕ.


ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κατηγορία μέσου

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών

10.

Εκδοθέντα χρεόγραφα

Τίτλοι, πλην των συμμετοχικών τίτλων, οι οποίοι εκδίδονται από ΑΕ, συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.

11.

Ληφθέντα δάνεια

Ποσά που οι ΑΕ οφείλουν σε πιστωτές, πλην εκείνων που προκύπτουν από την έκδοση διαπραγματεύσιμων τίτλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

δάνεια: δάνεια χορηγούμενα στις ΑΕ τα οποία είτε τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα,

συμφωνίες επαναγοράς (repos) και πράξεις τύπου «repos» έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών: παράγοντας μεταβολής των μετρητών που λαμβάνονται έναντι τίτλων που πωλούνται από τις ΑΕ σε ορισμένη τιμή, με ρητή δέσμευση για μελλοντική επαναγορά των ίδιων (ή παρόμοιων) τίτλων σε καθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Τα ποσά που λαμβάνουν οι ΑΕ έναντι τίτλων που μεταβιβάζουν σε τρίτους («προσωρινώς αποκτώντες») καταχωρίζονται υπό το παρόν στοιχείο όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι ΑΕ αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους και λαμβάνουν τα ωφελήματα των υποκείμενων τίτλων στη διάρκεια της πράξης,

ασφάλεια υπό τη μορφή μετρητών τα οποία λαμβάνονται έναντι δανεισμού τίτλων: ποσά που λαμβάνονται με αντάλλαγμα τίτλους που εκχωρούνται προσωρινά σε τρίτους στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών,

ασφάλεια υπό τη μορφή μετρητών τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο πράξεων που συνεπάγονται την προσωρινή μεταβίβαση χρυσού έναντι ασφάλειας.

11.1

Εγγυήσεις καταθέσεων σε σχέση με δραστηριότητα αντασφαλίσεων

Καταθέσεις που λαμβάνονται από εκχωρούσες εταιρείες ως εγγύηση από αντασφαλιστικές εταιρείες.

12.

Συμμετοχικοί τίτλοι

Βλέπε κατηγορία 4.

12.1

Εισηγμένες μετοχές

Βλέπε κατηγορία 4.1.

12.2

Μη εισηγμένες μετοχές

Βλέπε κατηγορία 4.2.

12.3

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Βλέπε κατηγορία 4.3.

13.

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεματικά

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο τηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων της.

13.1

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων ζωής

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο τηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων της με ασφαλιστήρια ζωής.

13.1.1

εκ των οποίων τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων ζωής μεταβλητού κεφαλαίου

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο διατηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων της με ασφαλιστήρια ζωής μεταβλητού κεφαλαίου. Οι μελλοντικές απαιτήσεις ασφαλισμένου με ασφαλιστήριο ζωής μεταβλητού κεφαλαίου εξαρτώνται από την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύονται τα κεφάλαια του ασφαλισμένου.

13.1.2

εκ των οποίων τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων ζωής μη μεταβλητού κεφαλαίου

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο διατηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων της με ασφαλιστήρια ζωής μη μεταβλητού κεφαλαίου. Οι μελλοντικές απαιτήσεις ασφαλισμένου με ασφαλιστήριο ζωής μη μεταβλητού κεφαλαίου δεν εξαρτώνται από την απόδοση οποιουδήποτε καθορισμένου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων.

13.1.3

εκ των οποίων συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο διατηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών απαιτήσεων εκ των συνταξιοδοτικών συστημάτων της. Η παρούσα κατηγορία αφορά μόνο επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα τα οποία δεν συνδέονται με εργασιακή σχέση δεν εμπίπτουν στην παρούσα κατηγορία.

13.1.3.1

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων εισφορών

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο διατηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων της με σύστημα καθορισμένων εισφορών.

Στα συστήματα καθορισμένων εισφορών οι παροχές που καταβάλλονται εξαρτώνται από την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η υποχρέωση ενός συστήματος καθορισμένων εισφορών είναι η τρέχουσα αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

13.1.3.2

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων παροχών

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο διατηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων της με σύστημα καθορισμένων παροχών.

Στα συνταξιοδοτικά συστήματα καθορισμένων παροχών το επίπεδο των συνταξιοδοτικών παροχών που υπόσχεται στους συμμετέχοντες εργαζομένους το σύστημα καθορίζεται βάσει ενός τύπου ο οποίος συμφωνείται εκ των προτέρων. Η υποχρέωση ενός συνταξιοδοτικού συστήματος καθορισμένων παροχών ισούται με την παρούσα αξία των παροχών τις οποίες υπόσχεται.

13.1.3.3

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα εκ των οποίων υβριδικά συστήματα

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο διατηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων εκ συστημάτων της που συνδυάζουν στοιχεία συστημάτων καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών.

13.2

Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο διατηρεί η ΑΕ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ασφαλιστικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων της με ασφαλιστήρια κατά ζημιών.

13.2.1

Ασφάλιση ιατρικών δαπανών

Υποχρεώσεις εξ ασφαλίσεως ιατρικών δαπανών όπου η υποκείμενη δραστηριότητα δεν ασκείται σε παρόμοια τεχνική βάση με την αντίστοιχη δραστηριότητα της ασφάλισης ζωής, εκτός από υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία δραστηριοτήτων 13.2.3.

13.2.2

Ασφάλιση προστασίας εισοδήματος

Υποχρεώσεις εξ ασφαλίσεως προστασίας εισοδήματος όπου η υποκείμενη επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ασκείται σε παρόμοια τεχνική βάση με την αντίστοιχη δραστηριότητα της ασφάλισης ζωής, εκτός από υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία δραστηριοτήτων 13.2.3.

13.2.3

Ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων

Υποχρεώσεις εξ ασφαλίσεως ασθενείας οι οποίες έχουν σχέση με εργατικά ατυχήματα, βιομηχανικούς τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες, όπου η υποκείμενη επιχειρηματική δραστηριότητα δεν αναλύεται σε παρόμοια τεχνική βάση με την αντίστοιχη δραστηριότητα της ασφάλισης ζωής.

13.2.4

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα οχήματα

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από τη χρήση των αυτοκινήτων χερσαίων οχημάτων (συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης του μεταφορέα).

13.2.5

Λοιπές ασφαλίσεις οχημάτων

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν οποιαδήποτε ζημία υφίστανται χερσαία οχήματα (συμπεριλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών οχημάτων).

13.2.6

Ασφάλιση θαλάσσιων, εναέριων και άλλων μεταφορών

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν οποιαδήποτε ζημία υφίστανται θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη, αεροσκάφη, καθώς και οποιαδήποτε ζημία υφίστανται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ή αποσκευές οποιοδήποτε και αν είναι το μεταφορικό μέσο. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από τη χρήση αεροσκαφών και ποταμίων, λιμναίων και θαλασσίων σκαφών (συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης του μεταφορέα).

13.2.7

Ασφάλιση πυρκαγιών και λοιπές ζημίες σε αγαθά

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν οποιαδήποτε ζημία υφίστανται τα αγαθά, εκτός των αγαθών που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων 13.2.5 και 13.2.6, όταν προξενείται από πυρκαγιά, έκρηξη, στοιχεία της φύσης συμπεριλαμβανομένης της θύελλας, του χαλαζιού ή του παγετού, πυρηνική ενέργεια, καθίζηση εδάφους, καθώς και από κάθε συμβάν, όπως π.χ. η κλοπή.

13.2.8

Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός από την ευθύνη που προκύπτει από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων 13.2.4 και 13.2.6.

13.2.9

Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν μη φερεγγυότητα, εξαγωγικές πιστώσεις, πωλήσεις με δόσεις, ενυπόθηκες πιστώσεις, αγροτικές πιστώσεις και άμεση και έμμεση εγγύηση.

13.2.10

Ασφάλιση νομικής προστασίας

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν έξοδα νομικής προστασίας.

13.2.11

Παροχή βοήθειας

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν την παροχή βοήθειας σε πρόσωπα τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο της συνήθους διαμονής τους.

13.2.12

Διάφορες χρηματικές απώλειες

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καλύπτουν κινδύνους απώλειας επαγγελματικής απασχόλησης, μη επάρκεια εισοδήματος, κακοκαιρία, απώλειες κερδών, τρέχοντα γενικά έξοδα, απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες, απώλειες της εμπορικής αξίας, απώλειες μισθωμάτων ή εισοδημάτων, έμμεσες εμπορικές απώλειες, εκτός των αναφερομένων προηγουμένως, άλλες περιουσιακές απώλειες (μη εμπορικές), καθώς και οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο ασφαλίσεων κατά ζημιών που δεν καλύπτεται από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων 13.2.1 έως 13.2.11.

13.2.13

Αντασφάλιση

Υποχρεώσεις αντασφαλίσεως.

14.

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Βλέπε κατηγορία 6.

15.

Λοιπές υποχρεώσεις

Πρόκειται για το υπολειπόμενο στοιχείο του παθητικού σκέλους της λογιστικής κατάστασης, αντιστοιχεί δε σε «στοιχεία του παθητικού που δεν περιλαμβάνονται αλλού». Οι ΕθνΚΤ δύνανται να ζητήσουν να περιληφθεί στην παρούσα κατηγορία και η παροχή συγκεκριμένων επιμέρους θέσεων. Τα λοιπά στοιχεία του παθητικού είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΑΕ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόροι, μισθοί, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.,

προβλέψεις που αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ.,

καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς ασφάλεια υπό τη μορφή μετρητών,

καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Περιγραφή των χαρακτηριστικών ανά τίτλο

Πίνακας Β

Περιγραφή των χαρακτηριστικών ανά τίτλο

Πεδίο

Περιγραφή

Κωδικός αναγνώρισης τίτλου

Κωδικός που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο έναν τίτλο, κατά τις οδηγίες της ΕθνΚΤ (π.χ. κωδικός αναγνώρισης ΕθνΚΤ, CUSIP, SEDOL).

Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό

Αριθμός μονάδων ενός τίτλου, ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό, αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσά και όχι σε μονάδες, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων.

Τιμή

Αγοραία τιμή ανά μονάδα τίτλου, ή ποσοστό του συγκεντρωτικού ονομαστικού ποσού, εάν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσά και όχι σε μονάδες. Οι ΕθνΚΤ μπορούν επίσης να απαιτούν την αναφορά των δεδουλευμένων τόκων στη θέση αυτή.

Βάση διατίμησης

Υποδεικνύει αν ο τίτλος αναφέρεται σε ποσοστό ή μονάδες.

Συνολικό ποσό

Συνολική αγοραία αξία για έναν τίτλο. Στην περίπτωση των τίτλων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε μονάδες, το ποσό αυτό ισούται με τον αριθμό των τίτλων πολλαπλασιασμένο με την τιμή ανά μονάδα. Όταν οι συναλλαγές τίτλων γίνονται σε ποσά και όχι σε μονάδες, το ποσό αυτό ισούται με το συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό πολλαπλασιασμένο με την τιμή εκφρασμένη ως ποσοστό του ονομαστικού ποσού.

Κατά κανόνα, οι ΕθνΚΤ πρέπει να απαιτούν την αναφορά των δεδουλευμένων τόκων στη θέση αυτή ή ξεχωριστά. Ωστόσο, οι ΕθνΚΤ μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να απαιτούν στοιχεία χωρίς δεδουλευμένους τόκους.

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Το σύνολο των αγορών μείον τις πωλήσεις (τίτλοι στο σκέλος του ενεργητικού) ή των εκδόσεων μείον τις εξαγορές (τίτλοι στο σκέλος του παθητικού) ενός τίτλου καταχωρισμένου στην αξία της συναλλαγής σε ευρώ.

Αγορασθέντες τίτλοι

Το σύνολο των αγορών ενός τίτλου καταχωρισμένου στην αξία της συναλλαγής.

Πωληθέντες τίτλοι

Το σύνολο των πωλήσεων ενός τίτλου καταχωρισμένου στην αξία της συναλλαγής.

Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου

Κωδικός ISO ή αντίστοιχος κωδικός του νομίσματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να εκφράσει την τιμή και/ή το ανεξόφλητο ποσό του τίτλου.

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία

Λοιπές μεταβολές στον όγκο του διακρατούμενου τίτλου, στην ονομαστική αξία σε ονομαστικό νόμισμα/μονάδα ή ευρώ.

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία

Λοιπές μεταβολές στον όγκο του διακρατούμενου τίτλου, σε αγοραία αξία σε ευρώ.

Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

Η λειτουργία της επένδυσης ανάλογα με την ταξινόμηση της στατιστικής ισοζυγίου πληρωμών (1).

Χώρα κατοικίας του εκδότη

Η κατοικία του εκδότη. Σε περίπτωση μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών, ως χώρα κατοικίας του εκδότη θεωρείται ο τόπος κατοικίας του επενδυτικού οργανισμού και όχι ο τόπος κατοικίας του διαχειριστή του κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Πίνακας Γ

Περιγραφή ασφαλίστρων, αποζημιώσεων και προμηθειών

Κατηγορία

Περιγραφή

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά μεταφέρονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μεταγενέστερη εταιρική χρήση.

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Τα ποσά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί σε σχέση με την εταιρική χρήση και η πρόβλεψη για εκκρεμείς ζημίες κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση μείον την πρόβλεψη για ζημίες της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.

Προμήθειες

Έξοδα πρόσκτησης καταβληθέντα από τις ΑΕ σε άλλες οντότητες για την πώληση των προϊόντων τους.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Περιγραφή ανά τομέα

Το ΕΣΛ 2010 παρέχει το πρότυπο ταξινόμησης σε τομείς. Ο πίνακας Δ παρέχει λεπτομερή περιγραφή των τομέων τους οποίους οι ΕθνΚΤ πρέπει να μεταφέρουν σε εθνικές κατηγορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι αντισυμβαλλόμενοι κάτοικοι στην επικράτεια των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ ταυτοποιούνται ανάλογα με τον τομέα τους, βάσει των καταλόγων τους οποίους τηρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και βάσει των οδηγιών για τη στατιστική ταξινόμηση αντισυμβαλλομένων, οι οποίες περιέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο της ΕΚΤ με τίτλο «Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers» (2).

Πίνακας Δ

Περιγραφή ανά τομέα

Τομέας

Περιγραφή

1.

ΝΧΙ

ΝΧΙ όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33). Ο τομέας αυτός αποτελείται από τις ΕθνΚΤ, πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης, ΑΚΧΑ, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων και/ή συγγενών υποκατάστατων των καταθέσεων από οντότητες που δεν αποτελούν ΝΧΙ και στη για ίδιο λογαριασμό, τουλάχιστον από οικονομική άποψη, χορήγηση δανείων και/ή πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους, καθώς και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα οποία έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση υπό τη μορφή έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος

2.

Γενική κυβέρνηση

Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης (S.13) περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες που είναι παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος των οποίων η παραγωγή προορίζεται για ατομική και συλλογική κατανάλωση και οι οποίες χρηματοδοτούνται κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ μέρους μονάδων που ανήκουν σε άλλους τομείς, καθώς και τις θεσμικές μονάδες που ασχολούνται κυρίως με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.111 έως 2.113).

3.

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ΑΕ και τα συνταξιοδοτικά ταμεία + επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων

Ο υποτομέας «λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ΑΕ και τα συνταξιοδοτικά ταμεία» (S.125) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, μέσω της σύναψης υποχρεώσεων υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις (ή τα συγγενή υποκατάστατα των καταθέσεων), τις μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών, ή σε σχέση με τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και τυποποιημένα εγγυοδοτικά συστήματα θεσμικών μονάδων. Επίσης περιλαμβάνει τις ΧΡΕΣ όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 (ΕΚΤ/2013/40) (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.86 έως 2.94).

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38).

Ο υποτομέας «επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς» (S.126) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες ή οιονεί εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ο υποτομέας S.126 περιλαμβάνει επίσης κεντρικά καταστήματα των οποίων όλες οι θυγατρικές ή οι περισσότερες εξ αυτών είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.95 έως 2.97).

Ο υποτομέας «θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων» (S.127) περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών εταιρειών και οιονεί εταιρειών που δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ούτε με την παροχή επικουρικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είτε των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στις ανοικτές αγορές. Ο εν λόγω υποτομέας περιλαμβάνει τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που έχουν στην κυριότητά τους πάνω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου μιας ομάδας θυγατρικών εταιρειών και των οποίων η βασική δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν την ομάδα στην κυριότητά τους χωρίς να παρέχουν οιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ούτε διοικούν ούτε διαχειρίζονται άλλες μονάδες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.98 έως 2.99)

4.

ΑΕ

ΑΕ όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

5.

Συνταξιοδοτικά ταμεία

Ο υποτομέας «συνταξιοδοτικά ταμεία» (S.129) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική ασφάλιση). Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παρέχουν εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση και, πολλές φορές, επιδόματα θανάτου και αναπηρίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.105 έως 2.110). Εξαιρούνται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στη γενική κυβέρνηση.

6.

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Ο τομέας «μη χρηματοοικονομικές εταιρείες» (S.11) αποτελείται από τις θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο τομέας των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών περιλαμβάνει επίσης και τις μη χρηματοοικονομικές οιονεί εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.45 έως 2.50).

7.

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Ο τομέας των νοικοκυριών (S.14) περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών και ως επιχειρηματιών που παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και παρέχουν χρηματοοικονομικές ή μη υπηρεσίες (παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δραστηριότητες χωριστών μονάδων που κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες. Περιλαμβάνει επίσης τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως παραγωγών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά για δική τους τελική χρήση. Ο τομέας των νοικοκυριών περιλαμβάνει ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, εκτός από όσες κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες και είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.118 έως 2.128)

Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15) αποτελείται από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία είναι χωριστές νομικές οντότητες, εξυπηρετούν νοικοκυριά και είναι ιδιωτικοί παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από προαιρετικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος νοικοκυριών υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, από πληρωμές της γενικής κυβέρνησης, καθώς και από εισόδημα περιουσίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.129 και 2.130).

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Περιγραφή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των διορθώσεων λόγω αναπροσαρμογών αξίας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού

1.

Οι «χρηματοοικονομικές συναλλαγές» υπολογίζονται με βάση τη διαφορά μεταξύ των θέσεων υπολοίπων κατά τις ημερομηνίες παροχής στοιχείων στο τέλος της περιόδου, απαλειφομένων των επιπτώσεων από μεταβολές που οφείλονται στην επίδραση από «διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας» (οι οποίες προκαλούνται από τις μεταβολές στις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες) και «επανακατηγοριοποιήσεις και λοιπές διορθώσεις». Η ΕΚΤ απαιτεί την παροχή στατιστικών στοιχείων για τον σκοπό της κατάρτισης στοιχείων σχετικά με χρηματοοικονομικές συναλλαγές υπό τη μορφή διορθώσεων που αφορούν «επανακατηγοριοποιήσεις και λοιπές διορθώσεις», καθώς και «αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών».

2.

Οι «αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών» αφορούν μεταβολές στην αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού/παθητικού οι οποίες προκύπτουν είτε από μεταβολές της τιμής λογισμού ή διαπραγμάτευσης των στοιχείων του ενεργητικού/παθητικού είτε από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες επιδρούν στις εκφρασμένες σε ευρώ αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε ξένο νόμισμα. Οι αναπροσαρμογές των τιμών περιλαμβάνουν τις μεταβολές που σημειώνονται με την πάροδο του χρόνου στην αξία των υπολοίπων του τέλους της περιόδου, οι οποίες οφείλονται σε μεταβολές στις αξίες αναφοράς με την οποία λογίζονται, δηλαδή κέρδη/ζημίες διακράτησης. Οι κινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ οι οποίες σημειώνονται μεταξύ των ημερομηνιών λήξης των περιόδων παροχής στοιχείων προκαλούν επίσης μεταβολές στην αξία των στοιχείων ενεργητικού/παθητικού σε ξένο νόμισμα όταν εκφράζονται σε ευρώ. Καθώς οι μεταβολές αυτές αποτελούν κέρδη/ζημίες διακράτησης και δεν οφείλονται σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να απαλείφονται από τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Κατά κανόνα, οι «αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών» περιλαμβάνουν επίσης αποτίμηση λόγω μεταβολών που απορρέουν από συναλλαγές σε στοιχεία του ενεργητικού/παθητικού, δηλαδή πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες· ωστόσο ως προς το ζήτημα αυτό υπάρχουν διαφορετικές εθνικές πρακτικές.


(1)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα (ΕΕ L 65 της 3.3.2012, σ. 1).

(2)  Μάρτιος 2007, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, https://www.ecb.europa.eu/.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να εφαρμόζουν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα.

1.

Ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης:

α)

η παροχή στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και εντός των προθεσμιών που τάσσει η οικεία ΕθνΚΤ·

β)

οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή και το μορφότυπο που προβλέπονται βάσει των τεχνικών προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων που καθορίζει η οικεία ΕθνΚΤ·

γ)

η μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει στην οικεία ΕθνΚΤ λεπτομερή στοιχεία ενός ή περισσότερων υπευθύνων επικοινωνίας·

δ)

πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση στοιχείων στην οικεία ΕθνΚΤ·

ε)

όσον αφορά την παροχή στοιχείων ανά τίτλο, οι μονάδες παροχής στοιχείων, εφόσον το απαιτεί η οικεία ΕθνΚΤ, πρέπει να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες (π.χ. όνομα εκδότη, ημερομηνία έκδοσης), οι οποίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των τίτλων οι κωδικοί αναγνώρισης των οποίων είναι λανθασμένοι ή δεν είναι δημοσίως διαθέσιμοι.

2.

Ελάχιστα πρότυπα ακρίβειας:

α)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή: πρέπει να τηρούνται όλοι οι γραμμικοί περιορισμοί (π.χ. τα υποσύνολα πρέπει να αθροίζονται σε σύνολα)·

β)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις που υποδηλώνουν τα διαβιβαζόμενα στοιχεία·

γ)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη και να μην περιέχουν συνεχή και διαρθρωτικά κενά· τυχόν κενά θα πρέπει να επισημαίνονται, να αιτιολογούνται στην οικεία ΕθνΚΤ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να καλύπτονται το συντομότερο δυνατόν·

δ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να τηρούν τις διαστάσεις, την πολιτική στρογγυλοποίησης και το σύστημα δεκαδικών ψηφίων που καθορίζει η οικεία ΕθνΚΤ για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων.

3.

Ελάχιστα πρότυπα εννοιολογικής συμβατότητας:

α)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)

σε περίπτωση αποκλίσεων από τους εν λόγω ορισμούς και ταξινομήσεις, οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να παρακολουθούν και να εκφράζουν ποσοτικά τη διαφορά μεταξύ του χρησιμοποιηθέντος μέτρου και του μέτρου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό σε τακτική βάση·

γ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ των διαβιβαζόμενων στοιχείων και των στοιχείων προηγούμενων περιόδων.

4.

Ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων:

Πρέπει να τηρούνται η πολιτική και οι διαδικασίες αναθεωρήσεων που καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ. Οι αναθεωρήσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματικό σημείωμα.