11.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 354/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1311/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 976/2009 όσον αφορά τον ορισμό του στοιχείου μεταδεδομένων INSPIRE

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 976/2009 της Επιτροπής (2) θεσπίζει τους κανόνες υλοποίησης για όλες τις δικτυακές υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες οι οποίες καθιστούν δυνατή την επίκληση υπηρεσιών δεδομένων.

(2)

Η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να κοινοποιούν, να εκτελούν ή να μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ τους. Προαπαιτούμενο για την επίκληση της ικανότητας των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων είναι η δυνατότητα πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες. Τα κράτη μέλη, μέσω των υπηρεσιών εξεύρεσης που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2007/2/ΕΚ και των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 976/2009, καθιστούν διαθέσιμα τα στοιχεία μεταδεδομένων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής (3). Οι κανόνες εφαρμογής για τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής (4) θεσπίζουν νέα στοιχεία μεταδεδομένων για τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, κατά συνέπεια ο ορισμός του στοιχείου μεταδεδομένων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 976/2009 πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εξεύρεση και διαθεσιμότητα των νέων στοιχείων μεταδεδομένων στις υπηρεσίες εξεύρεσης των κρατών μελών.

(3)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 976/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 22 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 976/2009, το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.

ως “στοιχείο μεταδεδομένων Inspire” νοείται ένα στοιχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με το μέρος Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 ή το μέρος Β του παραρτήματος V, το μέρος Β του παραρτήματος VI και το μέρος B του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής (5)·

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 976/2009 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για την υλοποίηση της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δικτυακές υπηρεσίες (ΕΕ L 274 της 20.10.2009, σ. 9).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2008, για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα (ΕΕ L 326 της 4.12.2008, σ. 12).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων (ΕΕ L 323 της 8.12.2010, σ. 11).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων (ΕΕ L 323 της 8.12.2010, σ. 11).»