7.10.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/6


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1048/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Ιουλίου 2014

για τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων ενημέρωσης των δικαιούχων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 καθορίζει γενικές διατάξεις για την εφαρμογή του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

(2)

Η πείρα έχει δείξει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι όσον αφορά τον ρόλο της Ένωσης στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο να ορισθούν λεπτομερώς τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας που απαιτούνται για να γεφυρωθεί το εν λόγω χάσμα μεταξύ επικοινωνίας και ενημέρωσης.

(3)

Θα πρέπει να καθοριστούν τα ελάχιστα μέτρα που απαιτούνται για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχουν από κοινού η Ένωση και τα κράτη μέλη μέσω του εθνικού προγράμματος. Αυτό θα εξασφαλίσει την ευρεία διάδοση σε όλους τους ενδιαφερόμενους των πληροφοριών για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και θα στηρίξει τη διαφάνεια. Για να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια ως προς τη χρήση του Ταμείου, θα πρέπει να δημοσιεύονται ο κατάλογος των δικαιούχων, οι ονομασίες των έργων και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται σε έργα.

(4)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και να μην καθυστερήσει η έγκριση και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεσμεύονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και, κατά συνέπεια, δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό.

(6)

Η Δανία δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ούτε από τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Υποχρεώσεις κράτους μέλους όσον αφορά την ενημέρωση και δημοσιότητα για το κοινό

1.   Το κράτος μέλος διασφαλίζει την ευρεία διάδοση των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μορφών και μεθόδων επικοινωνίας.

Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα κύρια στοιχεία του εθνικού προγράμματος τυγχάνουν ευρείας διάδοσης, με παροχή λεπτομερών στοιχείων για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συνεισφορές, και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

Ωστόσο, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει τη μη δημοσιοποίηση των λεπτομερών ρυθμίσεων διαχείρισης που καθορίζονται στο εθνικό πρόγραμμα και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του, για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

2.   Το κράτος μέλος οργανώνει δραστηριότητες ενημέρωσης, σχετικά με την έναρξη του εθνικού προγράμματος ή τα επιτεύγματά του, καθώς και τα επιτεύγματα των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

Ο κατάλογος των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 πρέπει να επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις δικαιούχων όσον αφορά την ενημέρωση και δημοσιότητα για το κοινό

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι είναι επίσης υπεύθυνοι για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την οικονομική συνδρομή που παρέχεται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη ευμεγέθη πινακίδα σε εμφανές σημείο το αργότερο τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου που πληροί τους ακόλουθους όρους:

α)

η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στο έργο υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ και

β)

το έργο συνίσταται στην αγορά φυσικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευαστικών έργων.

Η πινακίδα αναφέρει τον τύπο και την ονομασία του έργου. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 της Επιτροπής (2) καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25 % της πινακίδας.

3.   Όταν ένα έργο λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο δικαιούχος εξασφαλίζει την ενημέρωση των συμμετεχόντων στο έργο για την εν λόγω χρηματοδότηση.

4.   Κάθε έγγραφο έργου ή εθνικού προγράμματος, καθώς και βεβαιώσεις συμμετοχής, περιλαμβάνουν δήλωση που αναφέρει ότι το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος.

Άρθρο 3

Υποχρέωση του κράτους μέλους να ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους

1.   Το κράτος μέλος διασφαλίζει την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στις σχετικές ενημερωμένες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας, τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:

α)

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

β)

τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος·

γ)

την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και των σχετικών προθεσμιών·

δ)

τα κριτήρια επιλογής και χρηματοδότησης των προς χρηματοδότηση έργων·

ε)

τους αρμόδιους επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά το εθνικό πρόγραμμα.

2.   Το κράτος μέλος ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους για τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

Άρθρο 4

Υποχρέωση του κράτους μέλους να ενημερώνει τους δικαιούχους

Το κράτος μέλος ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνεπάγεται επίσης αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των δράσεων που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 112.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 της Επιτροπής για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (Βλέπε σελίδα 9 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)