30.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Σεπτεμβρίου 2014

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή ορισμένων πληροφοριών στην Επιτροπή και λεπτομερών κανόνων που διέπουν τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, αρχών ελέγχου και ενδιάμεσων φορέων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 4, το άρθρο 102 παράγραφος 1, το άρθρο 112 παράγραφος 5, το άρθρο 122 παράγραφος 3, το άρθρο 124 παράγραφος 7, το άρθρο 131 παράγραφος 6 και το άρθρο 137 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής (2) προβλέπει διατάξεις που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση προγραμμάτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), είναι απαραίτητο να θεσπιστούν περαιτέρω διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μία εκτελεστική πράξη για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα και για να διευκολύνεται η πρόσβαση στις συγκεκριμένες διατάξεις.

(2)

Προκειμένου να διασφαλιστούν η συνέπεια και η ποιότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται από τη διαχειριστική αρχή στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων σαφών δηλώσεων σχετικά με τη σκοπιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των μεγάλων έργων, πρέπει να καθοριστεί τυποποιημένο μορφότυπο το οποίο θα προβλέπει ενιαίες απαιτήσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των πληροφοριών με τις οποίες κοινοποιούνται επιλεγμένα μεγάλα έργα στην Επιτροπή.

(3)

Προκειμένου να διασφαλιστούν αυξημένη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, πρέπει να καθοριστεί το υπόδειγμα για την υποβολή χρηματοοικονομικών δεδομένων, το υπόδειγμα για τις αιτήσεις πληρωμών και, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής μαζί με την αίτηση πληρωμής προς την Επιτροπή, καθώς επίσης και το υπόδειγμα για τους λογαριασμούς των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

(4)

Για τον ίδιο σκοπό, πρέπει να καθοριστούν τόσο το υπόδειγμα για την περιγραφή των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και, κατά περίπτωση, την αρχή πιστοποίησης όσο και το υπόδειγμα της έκθεσης και της γνώμης του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα. Οι αρχές θα πρέπει να καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πεδίου στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Επειδή αυτά τα υποδείγματα θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι αρχές θα πρέπει επίσης να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα καταχωρίζονται τα δεδομένα για τις επιλέξιμες δαπάνες στο εν λόγω σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών.

(5)

Πρέπει επίσης να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για την εμβέλεια και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και της αρχής διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου και των ενδιάμεσων φορέων, ούτως ώστε να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη όσον αφορά τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώσουν έως την προβλεπόμενη προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(6)

Για να μειωθεί με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους και, παράλληλα, να διασφαλιστεί η αποδοτική, αποτελεσματική και ασφαλής ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, θα πρέπει να προσδιοριστούν ορισμένες βασικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά για τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(7)

Θα πρέπει να καθοριστούν αρχές και εφαρμοστέοι κανόνες που θα διέπουν τη διαβίβαση εγγράφων και δεδομένων μέσω των συστημάτων σε σχέση με την ταυτοποίηση του αρμοδίου για τη μεταφόρτωση των εγγράφων και τις τυχόν επικαιροποιήσεις τους, περιλαμβανομένης μιας εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση που η χρήση των συστημάτων είναι αδύνατη για λόγους ανωτέρας βίας.

(8)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και τις εν λόγω αρχές. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από κράτη μέλη, εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 1

Μορφότυπο για την κοινοποίηση επιλεγμένου μεγάλου έργου

Η κοινοποίηση ενός επιλεγμένου μεγάλου έργου από τη διαχειριστική αρχή στην Επιτροπή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταρτίζεται σύμφωνα με το μορφότυπο που παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων

Κατά την υποβολή δημοσιονομικών στοιχείων στην Επιτροπή για σκοπούς παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 112 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Υπόδειγμα για την περιγραφή των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης

1.   Η περιγραφή των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και, κατά περίπτωση, την αρχή πιστοποίησης καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

2.   Σε περίπτωση που εφαρμόζεται ένα κοινό σύστημα για πολλά επιχειρησιακά προγράμματα, μπορεί να καταρτιστεί μία ενιαία περιγραφή των καθηκόντων και διαδικασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Υπόδειγμα για την έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα

1.   Η έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

2.   Σε περίπτωση που εφαρμόζεται ένα κοινό σύστημα για πολλά επιχειρησιακά προγράμματα, μπορεί να καταρτιστεί μία ενιαία έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 5

Υπόδειγμα για τη γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα

1.   Η γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

2.   Σε περίπτωση που εφαρμόζεται ένα κοινό σύστημα για πολλά επιχειρησιακά προγράμματα, μπορεί να καταρτιστεί μία ενιαία γνώμη που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

Υπόδειγμα για την αίτηση πληρωμής που περιλαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Η αίτηση πληρωμής που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 4 και στο άρθρο 131 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Άρθρο 7

Πρότυπο για τους λογαριασμούς

Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στο άρθρο 137 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΡΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 8

Ορισμός και εμβέλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων

1.   Ως «συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων», όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, νοούνται οι μηχανισμοί και τα μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων, περιλαμβανομένων οπτικοακουστικών μέσων, σαρωμένων εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων.

Η ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων προόδου, τις αιτήσεις πληρωμής και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους.

2.   Τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων επιτρέπουν στις διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε αίτηση επιστροφής δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι βάσει του άρθρου 125 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στους ελέγχους να βασίζονται σε πληροφορίες και έγγραφα που διατίθενται μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, όταν οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα ανταλλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν έγγραφα μόνο σε έντυπη μορφή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, και μόνον εφόσον τα έγγραφα αποτελούν την πραγματική πηγή των σαρωμένων εγγράφων που έχουν μεταφορτωθεί στα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

Άρθρο 9

Χαρακτηριστικά των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων

1.   Τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων, την ακεραιότητα των δεδομένων, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων και την επαλήθευση της ταυτότητας του αποστολέα σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 3, το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο δ), το άρθρο 125 παράγραφος 8 και το άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων είναι διαθέσιμα και λειτουργούν κατά τη διάρκεια αλλά και εκτός του επίσημου ωραρίου λειτουργίας, εκτός εάν πραγματοποιούνται δραστηριότητες τεχνικής συντήρησης.

2.   Αν ένα κράτος μέλος, με δική του πρωτοβουλία, επιβάλλει στους δικαιούχους την υποχρεωτική χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, διασφαλίζει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών δεν διαταράσσουν την ομαλή εφαρμογή των ταμείων ούτε περιορίζουν την πρόσβαση των δικαιούχων.

Η απαίτηση αυτή δεν αφορά συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για δικαιούχους τα οποία κατέστησαν υποχρεωτικά από ένα κράτος μέλος σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο και συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων διαθέτουν τουλάχιστον τις εξής λειτουργικές δυνατότητες:

α)

διαδραστικά έντυπα ή/και έντυπα προσυμπληρωμένα από το σύστημα με βάση τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα διαδοχικά στάδια των διαδικασιών·

β)

αυτόματους υπολογισμούς κατά περίπτωση·

γ)

αυτόματους ενσωματωμένους ελέγχους που περιορίζουν τις επανειλημμένες ανταλλαγές εγγράφων ή πληροφοριών όσο το δυνατόν περισσότερο·

δ)

προειδοποιητικά μηνύματα παραγόμενα από το σύστημα για να ενημερώνεται ο δικαιούχος σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων ενεργειών·

ε)

δυνατότητα επιγραμμικής παρακολούθησης του σταδίου εξέλιξης, που επιτρέπει στον δικαιούχο να παρακολουθεί σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται το έργο·

στ)

διαθεσιμότητα όλων των προηγούμενων στοιχείων και εγγράφων που έχουν τύχει επεξεργασίας από το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

Άρθρο 10

Διαβίβαση εγγράφων και δεδομένων μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων

1.   Οι δικαιούχοι και οι αρχές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 προσθέτουν στα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων τα έγγραφα και τα δεδομένα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα, καθώς και κάθε τυχόν επικαιροποίησή τους, στο ηλεκτρονικό μορφότυπο που ορίζεται από το κράτος μέλος.

Το κράτος μέλος ορίζει λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων στο έγγραφο στο οποίο καθορίζονται οι όροι για τη στήριξη κάθε πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Οι ανταλλαγές στοιχείων και οι συναλλαγές φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή συμβατή με έναν από τους τρεις τύπους ηλεκτρονικής υπογραφής όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 1999/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

3.   Ως ημερομηνία διαβίβασης των εγγράφων και δεδομένων από τον δικαιούχο προς τις αρχές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και αντίστροφα, λογίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των πληροφοριών που αποθηκεύονται στα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

4.   Η υποβολή εγγράφων και δεδομένων μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων πραγματοποιείται μία μόνο φορά, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όσον αφορά την ίδια πράξη για όλες τις αρχές που υλοποιούν το ίδιο πρόγραμμα.

Οι αρχές αυτές συνεργάζονται σε νομικό, οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνικό επίπεδο διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, καθώς επίσης την ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση πληροφοριών και γνώσεων.

Αυτό γίνεται με την επιφύλαξη των διαδικασιών που επιτρέπουν στον δικαιούχο να επικαιροποιήσει λανθασμένα ή παρωχημένα στοιχεία ή δυσανάγνωστα έγγραφα.

5.   Η πρόσβαση στα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων είναι δυνατή είτε απευθείας μέσω διαδραστικής διεπαφής χρήστη (διαδικτυακή εφαρμογή) είτε μέσω τεχνικής διεπαφής που επιτρέπει τον αυτόματο συγχρονισμό και τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των συστημάτων των δικαιούχων και των κρατών μελών.

6.   Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών, τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και την προστασία του εμπορικού απορρήτου των νομικών προσώπων σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

7.   Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και ιδίως δυσλειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ή αδυναμίας διαρκούς σύνδεσης δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές με χρήση των μορφών και των μέσων που έχει καθορίσει το κράτος μέλος για αυτές τις περιπτώσεις. Μόλις εκλείψει ο λόγος της ανωτέρας βίας, το κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα σχετικά έγγραφα να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων που συνδέεται με τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, ως ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων πληροφοριών λογίζεται η ημερομηνία αποστολής των εγγράφων στην απαιτούμενη μορφή.

8.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι δικαιούχοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων πράξεων που είναι σε εξέλιξη την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε λειτουργία τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και για τις οποίες ισχύει η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ονοματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 57 της 27.2.2014, σ. 7).

(3)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(5)  Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12).

(6)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

(7)  Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11).

(8)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μορφότυπο για την κοινοποίηση επιλεγμένου μεγάλου έργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τίτλος έργου [«»]

Κοινός κωδικός αναγνώρισης (CCI) []

ΜΕΡΟΣ A:

Πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

A.   ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.1.   Αρμόδια αρχή για την κοινοποίηση του έργου (διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσος φορέας)

A.1.1

Όνομα:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2.

Διεύθυνση:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3.

Ονοματεπώνυμο του αρμοδίου επικοινωνίας

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4.

Θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5.

Τηλ.

<type='N' input='M'>

A.1.6.

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

Α.2.   Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του έργου (δικαιούχος  (2) )

A.2.1

Όνομα:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2.

Διεύθυνση:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3.

Ονοματεπώνυμο του αρμοδίου επικοινωνίας

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4.

Θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5.

Τηλ.

<type='N' input='M'>

A.2.6.

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

Α.3.   Συνιστά το παρόν έργο στάδιο ενός μεγάλου έργου  (3) ; <type='C' input='M'>

Ναι

Όχι

Αν ναι, να περιγραφούν οι υλικοί και χρηματοοικονομικοί στόχοι του συνολικού έργου.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Α.4.   Έχει ήδη εγκρίνει η Επιτροπή κάποιο μέρος του μεγάλου αυτού έργου; <type='C' input='M'>

Ναι

Όχι

Αν ναι, να σημειωθεί ο κωδικός CCI του εγκριθέντος μεγάλου έργου.

<type='S' input='M'>

Αν το παρόν έργο αποτελεί μέρος του μεγάλου έργου του οποίου το πρώτο στάδιο διεκπεραιώθηκε την περίοδο 2007-2013, να περιγραφούν αναλυτικά οι υλικοί και χρηματοοικονομικοί στόχοι του προηγούμενου σταδίου, καθώς επίσης και η υλοποίηση του πρώτου σταδίου, και να επιβεβαιωθεί ότι είναι ή θα είναι έτοιμο προς χρήση για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Α.5.   Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ποιότητας από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και έχει επισυναφθεί η έκθεσή τους στο μέρος Β; <type='C' input='M'>

Ναι

Όχι (4)

Β.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Η ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Β.1.   Κατηγοριοποίηση της δραστηριότητας του έργου  (5)

 

Κωδικός

Κρατήσεις

Ποσοστό επί %

B.2.1.

Κωδικός (κωδικοί) για τη διάσταση (τις διαστάσεις) του πεδίου παρέμβασης

(Αν με βάση τον αναλογικό υπολογισμό, υπάρχουν πολλοί τομείς παρέμβασης, πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από έναν κωδικοί)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Κωδικός για τη μορφή της χρηματοδοτικής διάστασης

(Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν περισσότεροι από έναν κωδικοί – να σημειωθούν αναλογικά μερίδια)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Κωδικός για τηυν εδαφική διάσταση

(Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν περισσότεροι από έναν κωδικοί – να σημειωθούν αναλογικά μερίδια)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Κωδικός για τον μηχανισμό υλοποίησης της εδαφικής διάστασης

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Κωδικός για τη διάσταση του θεματικού στόχου

(Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν περισσότεροι από έναν κωδικοί – να σημειωθούν αναλογικά μερίδια)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Κωδικός για την οικονομική διάσταση (κωδικός NACE (6))

(Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν περισσότεροι από έναν κωδικοί – να σημειωθούν αναλογικά μερίδια)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Κωδικός για τη διάσταση (τις διαστάσεις) της γεωγραφικής περιοχής (NUTS IIΙ) (7)

(Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν περισσότεροι από έναν κωδικοί – να σημειωθούν αναλογικά μερίδια)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Είδος της επένδυσης (8) (συμπληρώνεται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Σχετικό προϊόν (9) (συμπληρώνεται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Β.2.   Επιχειρησιακό πρόγραμμα ή επιχειρησιακά προγράμματα και άξονας προτεραιότητας ή άξονες προτεραιότητας

Β.2.1.   Προσδιορισμός του επιχειρησιακού προγράμματος ή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και του άξονα προτεραιότητας ή των αξόνων προτεραιότητας:

Κωδικός CCI του ΕΠ

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ

Ταμείο Συγχρηματοδότησης

ΕΠ1<type='S' input='S'>

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ1<type='S' input='S'>

ΕΤΠΑ/ΤΣ

<type='S' input='S'>

ΕΠ1<type='S' input='S'>

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ1<type='S' input='S'>

ΕΤΠΑ/ΤΣ

<type='S' input='S'>

ΕΠ2<type='S' input='S'>

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ2<type='S' input='S'>

ΕΤΠΑ/ΤΣ

<type='S' input='S'>

ΕΠ2<type='S' input='S'>

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ2<type='S' input='S'>

ΕΤΠΑ/ΤΣ

<type='S' input='S'>

B.3.   Περιγραφή του σχεδίου

α)

Να δοθεί μια συνοπτική περιγραφή του έργου, των βασικών του στόχων και των βασικών στοιχείων του έργου.

Αν πρόκειται για παραγωγικές επενδύσεις πρέπει να δοθεί και μια συνοπτική τεχνική περιγραφή.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

β)

Να παρασχεθεί χάρτης με την περιοχή του έργου και γεωχωρικά δεδομένα (10).

γ)

Να σημειωθεί κατωτέρω το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του μεγάλου έργου και την υλοποίησή του.

 

Ημερομηνία έναρξης

(A)

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

(B)

1.

Μελέτες σκοπιμότητας (ή επιχειρηματικό σχέδιο αν πρόκειται για παραγωγική επένδυση):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Ανάλυση κόστους-οφέλους:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Μελέτες σχεδιασμού:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Προετοιμασία φακέλου (φακέλων) πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Διαδικασία (διαδικασίες) πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Αγορά γης:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Συναίνεση ανάπτυξης (άδεια):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Φάση/σύμβαση κατασκευής:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Φάση λειτουργίας:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

δ)

Να περιγραφεί αναλυτικά η αναμενόμενη συμβολή του μεγάλου έργου στην επίτευξη των δεικτών αποτελεσμάτων βάσει των ειδικών στόχων του οικείου άξονα ή αξόνων προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος ή προγραμμάτων.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

Γ.   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ

Γ.1.   Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με βάση το μορφότυπο για την υποβολή πληροφοριών που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

 

EUR

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(A)

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(B)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(Γ) = (A) – (B)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

Χαρακτηριστικο

Χαρακτηριστικο

Υπολογισμος

Υπολογισμος

1

Δαπάνες προγραμματισμού και σχεδιασμού

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Αγορά γης

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Κτίρια και κατασκευές

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Εγκαταστάσεις και μηχανήματα ή εξοπλισμός

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Απρόβλεπτα

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Αναπροσαρμογές τιμών (κατά περίπτωση)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Δημοσιότητα

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Επίβλεψη κατά την εκτέλεση της κατασκευής

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Τεχνική βοήθεια

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Υποσύνολο

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(ΦΠΑ)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

ΣΥΝΟΛΟ

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Να σημειωθεί η συναλλαγματική ισοτιμία και το στοιχείο αναφοράς (ανάλογα με την περίπτωση).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Να παρασχεθεί επεξήγηση για οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, ανάλογα με την περίπτωση.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Γ.2.   Συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις

Αν το έργο περιλαμβάνει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας (12).

 

Ποσό ενίσχυσης (ευρώ) σε ΑΙΕ (13)

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών (ευρώ) (14)

Ένταση ενίσχυσης (%)

Αριθμός κρατικής ενίσχυσης/αριθμός καταχώρισης ενίσχυσης που καλύπτεται από απαλλαγή κατά κατηγορία

Εγκριθέν καθεστώς ενισχύσεων ή εγκριθείσα ειδική ενίσχυση

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Ενίσχυση που εμπίπτει σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Ενίσχυση σύμφωνα με την απόφαση για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) (15) ή τον κανονισμό για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Άνευ αντικειμένου

Συνολικό ποσό χορηγηθείσας ενίσχυσης:

<type='N' input='G'>

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Γ.3.   Υπολογισμός συνολικού επιλέξιμου κόστους

Να επιλεγεί το αντίστοιχο πεδίο και να συμπληρωθούν οι πληροφορίες με βάση το μορφότυπο για την υποβολή πληροφοριών που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Μέθοδος υπολογισμού των δυνητικών καθαρών εσόδων

Να επιλεγεί (x) ένα μόνο τετραγωνίδιο

Υπολογισμός των μειωμένων καθαρών εσόδων

<type='C' input='M'>

Μέθοδος κατ' αποκοπήν ποσοστού

<type='C' input='M'>

Μέθοδος μειωμένου ποσοστού συγχρηματοδότησης

<type='C' input='M'>

Υπολογισμός των μειωμένων καθαρών εσόδων (άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

 

 

Τιμή

1.

Συνολικό επιλέξιμο κόστος χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, όχι μειωμένο)

<type='N' input='M'>

2.

Κατ' αναλογία εφαρμογή μειωμένων καθαρών εσόδων (%) (κατά περίπτωση)

<type='N' input='M'>

3.

Συνολικό επιλέξιμο κόστος λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, όχι μειωμένο) = (1)*(2)

Η μέγιστη δημόσια συνεισφορά πρέπει να συνάδει με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και το ποσό της συνολικής χορηγηθείσας ενίσχυσης που αναφέρεται ανωτέρω (κατά περίπτωση)

<type='N' input='M'>

Μέθοδος κατ' αποκοπήν ποσοστού ή μέθοδος μειωμένου ποσοστού συγχρηματοδότησης [άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 61 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

 

 

Τιμή

1.

Συνολικό επιλέξιμο κόστος χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, όχι μειωμένο)

<type='N' input='M'>

2.

Κατ' αποκοπήν ποσοστό (FR) καθαρών εσόδων όπως καθορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (FR) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Συνολικό επιλέξιμο κόστος λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, όχι μειωμένο) = (1)*(1-FR)*

Η μέγιστη δημόσια συνεισφορά πρέπει να συνάδει με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και το ποσό της συνολικής χορηγηθείσας ενίσχυσης που αναφέρεται ανωτέρω (κατά περίπτωση)

* Στην περίπτωση της μεθόδου μειωμένου ποσοστού συγχρηματοδότησης, ο τύπος αυτός δεν εφαρμόζεται (το κατ' αποκοπήν ποσοστό αντανακλάται στο ποσοστό συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ/ΤΣ) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος είναι ίσο με το ποσό που αναφέρεται στο σημείο (1)

<type='N' input='M'>

Δ.   ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Δ.1.   Πηγές συγχρηματοδότησης

Πηγή χρηματοδότησης συνολικών επενδυτικών δαπανών (σε ευρώ)

 

Εκ των οποίων (ενημερωτικά)

Συνολικό κόστος επένδυσης

[H.1.12. (A)]

Στήριξη της Ένωσης

Εθνική δημόσια (ή ισοδύναμη) πηγή

Ιδιώτες σε εθνικό επίπεδο

Άλλες πηγές (προσδιορίστε)

 

Χρηματοδότηση ΕΤΕπ/ΕΤΕ:

(α) = (β) + (γ) + (δ) + (ε)

(β)

(γ)

(δ)

(ε) παρακολούθηση· στ)

 

(ζ)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

Δ.2.   Ετήσιο σχέδιο συνολικών επιλέξιμων δαπανών που πρέπει να δηλωθούν στην Επιτροπή (χρηματοοικονομικός δείκτης για την παρακολούθηση της προόδου)

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που πρέπει να δηλωθούν στην Επιτροπή παρουσιάζονται παρακάτω σε ετήσια βάση σε ευρώ. Αν πρόκειται για μεγάλο έργο που συγχρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός επιχειρησιακά προγράμματα, το ετήσιο σχέδιο παρουσιάζεται χωριστά για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν πρόκειται για μεγάλο έργο που συγχρηματοδοτείται από περισσότερους από έναν άξονες προτεραιότητας, το ετήσιο σχέδιο αναλύεται ανά άξονα προτεραιότητας.

(σε ευρώ)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Σύνολο επιλέξιμες δαπάνες

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.3.   Δείκτες εκροών  (17) και άλλοι φυσικοί δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου

Να συμπληρωθούν στον παρακάτω πίνακα οι δείκτες εκροών, καθώς επίσης και κοινοί δείκτες όπως ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα (ή προγράμματα) και άλλοι φυσικοί δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου. Ο όγκος των πληροφοριών θα εξαρτάται από την περιπλοκότητα των έργων αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρουσιάζονται βασικοί μόνο δείκτες.

ΕΠ και άξονας προτεραιότητας

Ονομασία δείκτη

Μονάδα μέτρησης

Τιμή-στόχος για το μεγάλο έργο

Έτος-στόχος

<type='S' input='S'>

Κοινή:

<type='S' input='S'>

Άλλα:

<type='S' input='M'>

Κοινή:

<type='S' input='S'>

Άλλα:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.4.   Αξιολόγηση κινδύνων

Να παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικοί κίνδυνοι που απειλούν την επιτυχημένη φυσική και χρηματοοικονομική υλοποίηση του έργου και τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των κινδύνων

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Ε.   ΈΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ; <type='C' input='M'>

Ναι

Όχι

Αν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες και να αιτιολογηθεί η προτεινόμενη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο έργο από αυτήν την άποψη:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

ΣΤ.   ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Η ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (18) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ; <TYPE='C' INPUT='M'>

Ναι

Όχι

Αν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες και να αιτιολογηθεί η προτεινόμενη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο έργο από αυτήν την άποψη:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Επίσης, αν πρόκειται για παραγωγικές επενδύσεις, να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχει το έργο στην απασχόληση σε άλλες περιφέρειες της Ένωσης και να προσδιοριστεί εάν η χρηματοδοτική συνεισφορά από τα ταμεία δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες τοποθεσίες εντός της Ένωσης.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

ΜΕΡΟΣ Β:

Ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης ποιότητας

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες δηλώνουν ότι:

1.

Έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής.

2.

Έχουν αξιολογήσει το έργο σύμφωνα με όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού.

Κράτος μέλος

 

Περιφέρεια και γεωγραφική θέση έργου

 

Ονομασία έργου

 

Ο δικαιούχος

 

Διαχειριστική αρχή

 

Στοιχεία αναφοράς ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων

 


[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΙΔΙΟΤΗΤΑ]

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

Υπογραφή:


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Να επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: η πράξη είναι μεγάλο έργο κατά την έννοια του άρθρου 100 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· το μεγάλο έργο δεν αποτελεί περατωθείσα πράξη κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 14 και του άρθρου 65 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού· το μεγάλο έργο περιλαμβάνεται στο σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα (ή προγράμματα).

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να δοθούν λεπτομερή στοιχεία

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Να αναφερθούν συνοπτικά πληροφορίες σχετικά με τον αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση του μεγάλου έργου και σχετικά με την ικανότητά του, όπως μεταξύ άλλων, την τεχνική, νομική, χρηματοοικονομική και διοικητική του ικανότητα.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για την περιγραφή της επένδυσης και της γεωγραφικής της θέσης.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για τους στόχους του έργου και τη συνέπειά του με τους συναφείς άξονες προτεραιότητας του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος ή επιχειρησιακών προγραμμάτων και την αναμενόμενη συμβολή του στην εκπλήρωση των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων αυτών των αξόνων προτεραιότητας και την αναμενόμενη συμβολή του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς επίσης και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον δικαιούχο για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση των υποδομών στο στάδιο της λειτουργίας του έργου.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ

4.1.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για το συνολικό κόστος, τον υπολογισμό του κόστους τόσο όσον αφορά το συνολικό κόστος για την επίτευξη των αναμενόμενων στόχων και το κόστος κατά μονάδα, όσο και το συνολικό επιλέξιμο κόστος λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Να αναφερθούν πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και με ποιον τρόπο οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ελήφθησαν υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής δημόσιας συνεισφοράς προς το έργο.

4.2.1.   Να αναφερθεί εάν οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, ή το κράτος μέλος συμβουλεύτηκαν την Επιτροπή σχετικά με ζητήματα που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων.

Αν ζητήθηκε η άποψη της Επιτροπής, να αναφερθούν η ημερομηνία και τα στοιχεία αναφοράς της διαβούλευσης, η ημερομηνία και τα στοιχεία αναφοράς της απάντησης και να σημειωθεί το αποτέλεσμα της διαβούλευσης συνοπτικά.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2.   Αν η άποψη της Επιτροπή δεν έχει ζητηθεί, να συμπληρωθούν οι εξής πληροφορίες:

Θεωρείτε ότι το παρόν έργο περιλαμβάνει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης; <type='C' input='M'>

Ναι

Όχι

Αν ναι, να εξηγηθεί με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία αυτά για όλες τις ομάδες των δυνητικών αποδεκτών κρατικών ενισχύσεων, π.χ. αν πρόκειται για υποδομές, για τον ιδιοκτήτη, τους κατασκευαστές, τον φορέα εκμετάλλευσης και τους χρήστες της υποδομής.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Αν όχι, να εξηγηθεί αναλυτικά για ποιον λόγο θεωρείτε ότι η στήριξη δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία αυτά για όλες τις ομάδες των δυνητικών αποδεκτών κρατικών ενισχύσεων (π.χ. όσον αφορά τις υποδομές δυνητικοί αποδέκτες ενισχύσεων είναι: ο ιδιοκτήτης της υποδομής, ο κατασκευαστής, ο φορέας εκμετάλλευσης και οι χρήστες της υποδομής) (19).Ανάλογα με την περίπτωση, να επισημανθεί εάν ο λόγος για τον οποίον θεωρείτε ότι το έργο δεν περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση συνδέεται με το γεγονός ότι i) το έργο δεν αφορά καμία οικονομική δραστηριότητα (περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα) ή ότι ii) ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι της στήριξης κατέχουν το νόμιμο μονοπώλιο των σχετικών δραστηριοτήτων και δεν δραστηριοποιούνται σε άλλον ελευθερωμένο τομέα (ή θα τηρούν χωριστούς λογαριασμούς σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι δραστηριοποιούνται σε επιπλέον τομείς).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

5.1.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για τις διεξαχθείσες μελέτες σκοπιμότητας και τα αποτελέσματά τους με βάση τις ακόλουθες πτυχές: θεσμική, τεχνική, περιβαλλοντική, περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής (κατά περίπτωση) και άλλες πτυχές.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για την ανάλυση της ζήτησης (ή το επιχειρηματικό σχέδιο αν πρόκειται για παραγωγική επένδυση).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για την ανάλυση εναλλακτικών επιλογών και την εύρεση της καλύτερης επιλογής.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

6.1.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική ανάλυση, μεταξύ άλλων για τους βασικούς δείκτες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ήτοι την αξιολόγηση χρηματοοικονομικού κινδύνου (FRR) και τη χρηματοοικονομική καθαρή παρούσα αξία (FNVP), τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων και το αποτέλεσμά του, τη στρατηγική τιμολόγησης και τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα (ανάλογα με την περίπτωση), καθώς επίσης και τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που προβλέπεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και τηρεί τη μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους-οφέλους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2014 της Επιτροπής (20) και τη σχετική καθοδήγηση, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού των καθαρών εσόδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Επιτροπής και στα άρθρα 15 έως 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για την οικονομική ανάλυση, μεταξύ άλλων για τους βασικούς δείκτες της οικονομικής ανάλυσης, ήτοι την αξιολόγηση οικονομικού κινδύνου (ERR) και την οικονομική καθαρή παρούσα αξία (ENVP) και το βασικό οικονομικό όφελος και κόστος.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που προβλέπεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και τηρεί τη μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους-οφέλους όπως περιγράφεται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2014 της Επιτροπής (20) και τη σχετική καθοδήγηση και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση κινδύνων, μεταξύ άλλων για τους βασικούς κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και για τα μέτρα μετριασμού τους.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που προβλέπεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και τηρεί τη μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους-οφέλους όπως περιγράφεται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2014 της Επιτροπής (20) και τη σχετική καθοδήγηση και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

7.1.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της και για την ανθεκτικότητα στις καταστροφές.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΤΕπ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για το σχέδιο χρηματοδότησης καθώς και για τους φυσικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου, λαμβανομένων υπόψη των εντοπισθέντων κινδύνων, καθώς επίσης και για τον υπολογισμό της συνεισφοράς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη μέθοδο υπολογισμού.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

Να αναφερθούν συνοπτικά σχετικές πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μεγάλου έργου (ή το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σε περίπτωση που η περίοδος υλοποίησης είναι μεγαλύτερη από την περίοδο προγραμματισμού), περιλαμβανομένης της σύναψης δημόσιας σύμβασης.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Να δηλωθεί σαφώς εάν το έργο πληροί ή όχι τα σχετικά κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποιότητας που αναφέρεται στο παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής και να αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη δήλωση.

 

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο

Να παρασχεθεί δήλωση και αιτιολόγηση

Ναι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Όχι

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

Με βάση τις πληροφορίες που διατίθενται από τον δικαιούχο του έργου στο πλαίσιο της ανεξάρτητης αξιολόγησης ποιότητας και την ανάλυσης αυτών των πληροφοριών βάσει του άρθρου 23 και του παραρτήματος II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, αξιολογούν οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θετικά το μεγάλο έργο και επιβεβαιώνουν τη σκοπιμότητά του και την οικονομική του βιωσιμότητα;

 

Ναι<type='C' input='M'>

 

Όχι<type='C' input='M'>

Να επιλεγεί (x) το αντίστοιχο πεδίο Ναι<type='C' input='M'>

 

ΜΕΡΟΣ Γ:

Δήλωση της αρμόδιας εθνικής αρχής

Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβείς και σωστές.

Βεβαιώνω ότι η ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης ποιότητας δεν έχει απολέσει την εγκυρότητά της λόγω τυχών αλλαγών οι οποίες επήλθαν στο μεγάλο έργο στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της τελικής έκθεσης στο κράτος μέλος και της ημερομηνίας κοινοποίησης του μεγάλου έργου στην Επιτροπή, και οι οποίες δεν εξετάζονται στην έκθεση.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: (ηλεκτρονική υπογραφή μέσω συστήματος SFC)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΑΡΧΗ(ΕΣ))

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:


(1)  Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων:

 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό

 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα

 

maxlength = Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των κενών

(2)  Σε περίπτωση σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όπου ο ιδιωτικός εταίρος επιλέγεται μετά την έγκριση της πράξης και προτείνεται ως δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η παρούσα ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον οργανισμό δημοσίου δικαίου που είναι υπεύθυνος για την έναρξη της πράξης (δηλαδή την αναθέτουσα αρχή).

(3)  Το μεγάλο έργο ξεκίνησε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ένα ή περισσότερα στάδια του έργου ολοκληρώθηκαν εντός της προαναφερθείσας περιόδου προγραμματισμού και το παρόν έργο αποτελεί στάδιο που θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ή το μεγάλο έργο ξεκίνησε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και το παρόν στάδιο του έργου αποτελεί στάδιο που θα περατωθεί ενώ το επόμενο στάδιο θα ολοκληρωθεί στην τρέχουσα ή στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

(4)  Για έργα που εμπίπτουν στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, δεν απαιτείται να υποβληθεί η ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης ποιότητας.

(5)  Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

(6)  NACE-Αναθ.2, τετραψήφιος κωδικός: κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε. Να χρησιμοποιηθεί ο λεπτομερέστερος και συναφέστερος κωδικός NUTS III. Αν το έργο αφορά πολλές επιμέρους περιοχές επιπέδου NUTS III, συνιστάται η χρήση των κωδικών NUTS ΙΙΙ ή η χρήση κωδικών υψηλότερου επιπέδου.

(8)  Νέα κατασκευή = 1· επέκταση = 2· μετατροπή/εκσυγχρονισμός = 3· αλλαγή τοποθεσίας = 4· δημιουργία μέσω εξαγοράς = 5.

(9)  Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ), κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(10)  Τα γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να παρέχονται σε διανυσματική μορφή και να περιέχουν πολύγωνα, γραμμές ή/και σημεία για να αποτυπώνουν επακριβώς το έργο, κατά προτίμηση σε μορφή shapefile.

(11)  Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων:

 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό

 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα

 

max length = Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των κενών

(12)  Η παρούσα αίτηση δεν αντικαθιστά την κοινοποίηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Μια θετική απόφαση της Επιτροπής για το μεγάλο έργο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 δεν συνιστά έγκριση κρατικής ενίσχυσης.

(13)  Ως «ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης» (ΑΙΕ) νοείται η προεξοφλημένη αξία κάθε ενίσχυσης εκφραζόμενη ως ποσοστό προεξοφλημένης αξίας των επιλέξιμων δαπανών, όπως υπολογίζεται τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης βάσει του επιτοκίου αναφοράς που ισχύει τη δεδομένη ημερομηνία.

(14)  Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν διατάξεις για τις επιλέξιμες δαπάνες. Σε αυτήν τη στήλη τα κράτη μέλη πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών με βάση τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν εφαρμοστεί.

(15)  Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ L 7 της 11.1.2012, σ. 3).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).

(17)  Όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (EE) αριθ. 1303/2013.

(18)  Δυνάμει του άρθρου 71 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(19)  Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρείχαν καθοδήγηση στα κράτη μέλη για να διευκολύνουν την αξιολόγηση εφόσον οι επενδύσεις σε υποδομές ήταν πιθανό να συνιστούν κρατική ενίσχυση. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προετοίμασαν αναλυτικά δίκτυα. Επί του παρόντος καταρτίζεται ανακοίνωση για την έννοια της ενίσχυσης. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα αναλυτικά δίκτυα και τη μελλοντική ανακοίνωση για να εξηγήσουν για ποιον λόγο θεωρείται ότι η στήριξη δεν συνιστά χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.

(20)  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων (1)

Πινακας 1

Δημοσιονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Οι πιστώσεις του άξονα προτεραιότητας με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα

[σύμφωνα με τον πίνακα 18α του επιχειρησιακού προγράμματος]

Σωρευτικά δεδομένα για την οικονομική πρόοδο του επιχειρησιακού προγράμματος

Άξονας προτεραιότητας

Ταμείο (2)

Κατηγορία περιφέρειας (3)

Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης*

(Συνολικό επιλέξιμο ποσό ή επιλέξιμο δημόσιο κόστος)

Συνολική χρηματοδότηση

(σε ευρώ)

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

(%)

Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)

Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται με τις επιλεγείσες πράξεις (%)

[στήλη 7/στήλη 5 × 100]

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη

(σε ευρώ)

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή

Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες όπως δηλώθηκαν από τους δικαιούχους (%)

[στήλη 10/στήλη 5 × 100]

Αριθμός επιλεγμένων πράξεων

 

 

Τρόπος υπολογισμού

 

 

Τρόπος υπολογισμού

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 1

ΕΤΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2

ΕΚΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3

ΠΑΝ (4)

Άνευ αντικειμένου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 4

ΕΚΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝ (5)

Άνευ αντικειμένου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 5

Ταμείο Συνοχής

Άνευ αντικειμένου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Περιφέρειες σε μετάβαση

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Ειδικές πιστώσεις σε απομακρυσμένες περιφέρειες ή βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Σύνολο

ΕΚΤ (6)

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Σύνολο

ΕΚΤ (7)

Περιφέρειες σε μετάβαση

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Σύνολο

ΕΚΤ (8)

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Σύνολο

ΠΑΝ (9)

Άνευ αντικειμένου

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Σύνολο

Ταμείο Συνοχής

Άνευ αντικειμένου

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Γενικό σύνολο

Όλα τα Ταμεία

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Πίνακας 2

Ανάλυση των σωρευτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για τη διαβίβαση που πραγματοποιήθηκε έως τις 31 Ιανουαρίου

Άξονας προτεραιότητας

Χαρακτηριστικά δαπανών

Διαστάσεις κατηγοριοποίησης

Χρηματοοικονομικά δεδομένα

 

Ταμείο (10)

Κατηγορία περιφέρειας

1

Τομέας παρέμβασης

2

Μορφή χρηματοδότησης

3

Εδαφική διάσταση

4

Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης

5

Διάσταση θεματικού στόχου

ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής

6

Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ

7

Οικονομική διάσταση

8

Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής

Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη

(σε ευρώ)

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή

Αριθμός επιλεγμένων πράξεων

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


Πίνακας 3

Πρόβλεψη του ποσού για το οποίο το κράτος μέλος εκτιμάται ότι θα υποβάλει αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής για το τρέχον οικονομικό έτος και το επόμενο οικονομικό έτος.

Για κάθε πρόγραμμα, να συμπληρωθεί ανά ταμείο και κατηγορία περιφέρειας, ανάλογα με την περίπτωση


Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Ενωσιακή συνδρομή

[τρέχον οικονομικό έτος]

[επόμενο οικονομικό έτος]

Ιανουάριος — Οκτώβριος

Νοέμβριος — Δεκέμβριος

Ιανουάριος — Δεκέμβριος

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΕΕΣ

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΕΚΤ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ταμείο Συνοχής

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων:

 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean, Cu = Νόμισμα

 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα

(2)  Σε περίπτωση που η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο ενός τμήματος ενός άξονα προτεραιότητας (σύμφωνα με το σημείο γ) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013), τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται χωριστά από το άλλο τμήμα του άξονα προτεραιότητας).

(3)  Δεν ισχύει για τους πόρους που χορηγούνται στην ΠΑΝ (δηλαδή για το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ).

(4)  Αυτός ο άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(5)  Αυτό το μέρος άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(6)  Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ.

(7)  Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ.

(8)  Κονδύλιο ΕΚΤ χωρίς την αντίστοιχη στήριξη για την ΠΑΝ.

(9)  Περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ.

(10)  Τα στοιχεία για την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων (ΠΑΝ) παρουσιάζονται μεμονωμένα χωρίς να διαχωρίζεται το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ από την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(11)  Στο πεδίο αυτό παρουσιάζονται μόνον οι ειδικές πιστώσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες/βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες.

(12)  Περιλαμβάνεται το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και η αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υπόδειγμα για την περιγραφή των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης

1.   ΓΕΝΙΚΑ

1.1.   Πληροφορίες υποβαλλόμενες από:

Κράτος μέλος [όνομα]

Τίτλος του προγράμματος και κωδικός CCI: (όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που καλύπτονται από τη διαχειριστική αρχή/αρχή πιστοποίησης, σε περίπτωση κοινού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου)·

Ονοματεπώνυμο του κύριου υπεύθυνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (αρμόδιος φορέας για την περιγραφή).

1.2.   Τα παρεχόμενα στοιχεία περιγράφουν την κατάσταση στις: (ηη/μμ/εε)

1.3.   Δομή του συστήματος (γενικές πληροφορίες και διάγραμμα ροής που απεικονίζουν την οργανωτική σχέση μεταξύ των αρχών/φορέων που συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου)

1.3.1.   Διαχειριστική αρχή (ονομασία, διεύθυνση και αρμόδιος επικοινωνίας στη διαχειριστική αρχή)

Να αναφερθεί εάν η διαχειριστική αρχή έχει οριστεί και ως αρχή πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

1.3.2.   Αρχή πιστοποίησης (ονομασία, διεύθυνση και αρμόδιος επικοινωνίας στην αρχή πιστοποίησης)

1.3.3.   Ενδιάμεσοι φορείς (ονομασία, διεύθυνση και αρμόδιοι επικοινωνίας στους ενδιάμεσους φορείς)

1.3.4.   Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 123 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, να αναφερθεί πώς διασφαλίζεται η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της ελεγκτικής αρχής και της διαχειριστικής αρχής/αρχής πιστοποίησης.

2.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:

2.1.   Διαχειριστική αρχή και κύρια καθήκοντά της

2.1.1.   Το καθεστώς της διαχειριστικής αρχής (εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός δημόσιος φορέας ή ιδιωτικός φορέας) και ο φορέας στον οποίο ανήκει (1).

2.1.2.   Καθορισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που εκτελούνται απευθείας από τη διαχειριστική αρχή

Σε περίπτωση που η διαχειριστική αρχή εκτελεί επιπλέον και τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης, να περιγραφεί με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των καθηκόντων.

2.1.3.   Καθορισμός των καθηκόντων που ανατίθενται επίσημα από τη διαχειριστική αρχή, προσδιορισμός των ενδιάμεσων φορέων και της μορφής της ανάθεσης (υπογραμμίζεται ότι οι διαχειριστικές αρχές διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη για τα καθήκοντα που ανατίθενται) βάσει του άρθρου 123 παράγραφοι 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα (νομικές πράξεις με εξουσιοδοτήσεις, συμφωνίες). Ανάλογα με την περίπτωση, καθορισμός των καθηκόντων των ελεγκτών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, όσον αφορά τα προγράμματα της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

2.1.4   Περιγραφή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης λαμβανομένων υπόψη των εντοπισθέντων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης παραπομπής στη διεξαχθείσα αξιολόγηση κινδύνων (άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

2.2.   Οργάνωση και διαδικασίες της διαχειριστικής αρχής

2.2.1.   Οργανόγραμμα και καθορισμός των καθηκόντων των μονάδων (περιλαμβανομένου του σχεδίου κατανομής των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων με τις απαραίτητες δεξιότητες). Η πληροφορία αυτή καλύπτει επίσης τους ενδιάμεσους φορείς στους οποίους έχουν ανατεθεί ορισμένα καθήκοντα.

2.2.2.   Πλαίσιο που διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων όποτε απαιτείται, και κυρίως σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

2.2.3.   Περιγραφή των ακόλουθων διαδικασιών (οι οποίες πρέπει να παρέχονται εγγράφως στους υπαλλήλους της διαχειριστικής αρχής και των ενδιάμεσων φορέων· ημερομηνία και στοιχεία αναφοράς):

2.2.3.1.

Διαδικασίες για τη στήριξη του έργου της επιτροπής παρακολούθησης.

2.2.3.2.

Διαδικασίες για ένα σύστημα συλλογής, καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία δεδομένα είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον έλεγχο, περιλαμβανομένων κατά περίπτωση, των δεδομένων που αφορούν μεμονωμένους συμμετέχοντες και ανάλυση ανά φύλο των δεδομένων για τους δείκτες, όπου απαιτείται.

2.2.3.3.

Διαδικασίες για την εποπτεία των καθηκόντων που ανατίθενται επίσημα από τη διαχειριστική αρχή βάσει του άρθρου 123 παράγραφοι 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.2.3.4.

Διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και έγκρισης πράξεων, καθώς επίσης και διασφάλισης της συμμόρφωσής τους, για το σύνολο της περιόδου υλοποίησης, με τους ισχύοντες κανόνες (άρθρο 125 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013), περιλαμβανομένων οδηγιών και καθοδήγησης που διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και αποτελεσμάτων των σχετικών προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι πράξεις δεν επιλέγονται όταν έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή όταν έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν από την αίτηση χρηματοδότησης από τον δικαιούχο (περιλαμβανομένων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τους ενδιάμεσους φορείς σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων αξιολόγησης, επιλογής και έγκρισης πράξεων).

2.2.3.5.

Διαδικασίες που διασφαλίζουν τη χορήγηση εγγράφου στον δικαιούχο στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις στήριξης κάθε πράξης, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστικό κωδικό για όλες τις συναλλαγές που συνδέονται με μια πράξη.

2.2.3.6.

Διαδικασίες για τις επαληθεύσεις των πράξεων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 125 παράγραφοι 4 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013), στις οποίες συγκαταλέγονται και οι διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των πράξεων με τις πολιτικές της Ένωσης (όπως οι πολιτικές που αφορούν την εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την απαγόρευση των διακρίσεων, την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις και τους περιβαλλοντικούς κανόνες) και προσδιορισμός των αρχών ή φορέων που διενεργούν τις εν λόγω επαληθεύσεις. Η περιγραφή καλύπτει διοικητικές επαληθεύσεις σε επίπεδο διαχείρισης για όλες τις αιτήσεις πληρωμής δαπανών των δικαιούχων και επιτόπιες επαληθεύσεις της διαχείρισης για μεμονωμένες πράξεις, που μπορούν να διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση. Αν οι επαληθεύσεις διαχείρισης έχουν ανατεθεί σε ενδιάμεσους φορείς, η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τους ενδιάμεσους φορείς για τις εν λόγω επαληθεύσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη διαχειριστική αρχή για να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους ενδιάμεσους φορείς. Η συχνότητα και η εμβέλεια κάλυψης είναι ανάλογες προς το ποσό της δημόσιας στήριξης της πράξης και προς το επίπεδο κινδύνου που εντοπίζεται κατά τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργεί η αρχή ελέγχου για το όλο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

2.2.3.7.

Περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής, επαλήθευσης και επικύρωσης των αιτήσεων πληρωμής από τους δικαιούχους και των διαδικασιών έγκρισης, εκτέλεσης και αιτιολόγησης των πληρωμών στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 από το 2016 και εξής (περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τους ενδιάμεσους φορείς εφόσον τους έχει ανατεθεί η επεξεργασία των αιτήσεων πληρωμής δαπανών), με βάση την τήρηση της προθεσμίας των 90 ημερών για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους που προβλέπεται στο άρθρο 132 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.2.3.8.

Προσδιορισμός των αρχών ή φορέων που διεκπεραιώνουν τα επιμέρους στάδια της επεξεργασίας της αίτησης πληρωμής, περιλαμβανομένου και ενός διαγράμματος ροής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

2.2.3.9.

Περιγραφή του τρόπου διαβίβασης των πληροφοριών από τη διαχειριστική αρχή στην αρχή πιστοποίησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πληροφορίες για ανεπάρκειες ή/και παρατυπίες που έχουν εντοπιστεί (συγκαταλέγονται και περιπτώσεις υπόνοιας απάτης και διαπιστωμένης απάτης) και τα συνακόλουθα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των επαληθεύσεων και των λογιστικών και άλλων ελέγχων διαχείρισης που διενεργούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς φορείς.

2.2.3.10.

Περιγραφή του τρόπου διαβίβασης των πληροφοριών από την αρχή ελέγχου στην αρχή πιστοποίησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πληροφορίες για ανεπάρκειες ή/και παρατυπίες που έχουν εντοπιστεί (συγκαταλέγονται και περιπτώσεις υπόνοιας απάτης και διαπιστωμένης απάτης) και τα συνακόλουθα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των επαληθεύσεων και των λογιστικών και άλλων ελέγχων διαχείρισης που διενεργούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς φορείς.

2.2.3.11.

Παραπομπή σε εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται από τα κράτη μέλη και εφαρμόζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2.2.3.12.

Διαδικασίες κατάρτισης και υποβολής ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης στην Επιτροπή (άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες συλλογής και αναφοράς αξιόπιστων δεδομένων για τους δείκτες απόδοσης (άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

2.2.3.13.

Διαδικασίες κατάρτισης της δήλωσης διαχείρισης (άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

2.2.3.14.

Διαδικασίες κατάρτισης της ετήσιας σύνοψης των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης της φύσης και έκτασης των σφαλμάτων και αδυναμιών που εντοπίστηκαν στα συστήματα, καθώς και των ληφθέντων ή προγραμματιζόμενων διορθωτικών μέτρων (άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

2.2.3.15.

Διαδικασίες σχετικά με την κοινοποίηση των ανωτέρω διαδικασιών στους υπαλλήλους, καθώς και αναφορά του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που έχει οργανωθεί/προβλεφθεί και τυχόν καθοδήγησης που έχει εκδοθεί (ημερομηνία και στοιχεία αναφοράς).

2.2.3.16.

Περιγραφή, κατά περίπτωση, των διαδικασιών της διαχειριστικής αρχής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς που έχουν καθοριστεί από το κράτος μέλος (2) για την εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο του άρθρου 74 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.3.   Διαδρομή ελέγχου

2.3.1.   Διαδικασίες που διασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου και επαρκές σύστημα αρχειοθέτησης, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των εγγράφων (άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 25 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής).

2.3.2.   Οδηγίες για τη διάθεση των εγγράφων τεκμηρίωσης από τους δικαιούχους/τους ενδιάμεσους φορείς/τη διαχειριστική αρχή (ημερομηνία και στοιχεία αναφοράς):

2.3.2.1.

Αναφορά της χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να τηρούνται τα έγγραφα.

2.3.2.2.

Μορφότυπο στο οποίο πρέπει να τηρούνται τα έγγραφα.

2.4.   Παρατυπίες και ανάκτηση

2.4.1.   Περιγραφή της διαδικασίας (η οποία πρέπει να παρέχεται εγγράφως στους υπαλλήλους της διαχειριστικής αρχής και των ενδιάμεσων φορέων: ημερομηνία και στοιχεία αναφοράς) σχετικά με την αναφορά και τη διόρθωση των παρατυπιών (περιλαμβανομένης της απάτης) και τη λήψη συνακόλουθων μέτρων και καταχώριση των ποσών που ανακλήθηκαν και ανακτήθηκαν, των προς ανάκτηση ποσών, των μη ανακτήσιμων ποσών και των ποσών που συνδέονται με πράξεις οι οποίες ανεστάλησαν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής με ανασταλτικό αποτέλεσμα.

2.4.2.   Περιγραφή της διαδικασίας (περιλαμβανομένου διαγράμματος ροής που απεικονίζει τους διαύλους αναφοράς) για την τήρηση της υποχρέωσης κοινοποίησης των παρατυπιών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

3.   ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

3.1.   Αρχή πιστοποίησης και κύρια καθήκοντά της

3.1.1.   Το καθεστώς της αρχής πιστοποίησης (εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός δημόσιος φορέας) και ο φορέας στον οποίο ανήκει.

3.1.2.   Καθορισμός των καθηκόντων που εκτελούνται από την αρχή πιστοποίησης Σε περίπτωση που η διαχειριστική αρχή εκτελεί επιπλέον και τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης, να περιγραφεί με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των καθηκόντων (βλέπε 2.1.2).

3.1.3.   Καθήκοντα που ανατίθενται επίσημα από την αρχή πιστοποίησης, προσδιορισμός των ενδιάμεσων φορέων και της μορφής της ανάθεσης βάσει του άρθρου 123 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα (νομικές πράξεις με εξουσιοδοτήσεις, συμφωνίες). Περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τους ενδιάμεσους φορείς για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και των διαδικασιών της αρχής πιστοποίησης για την εποπτεία της αποτελεσματικότητας των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους ενδιάμεσους φορείς.

3.2.   Οργάνωση της αρχής πιστοποίησης

3.2.1.   Οργανόγραμμα και καθορισμός των καθηκόντων των μονάδων (περιλαμβανομένου του σχεδίου κατανομής των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων με τις απαραίτητες δεξιότητες). Η πληροφορία αυτή καλύπτει επίσης τους ενδιάμεσους φορείς στους οποίους έχουν ανατεθεί ορισμένα καθήκοντα.

3.2.2.   Περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να παρέχεται εγγράφως στους υπαλλήλους της αρχής πιστοποίησης και των ενδιάμεσων φορέων (ημερομηνία και στοιχείο αναφοράς):

3.2.2.1.

Διαδικασίες για την κατάρτιση και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής:

Περιγραφή των μηχανισμών που εφαρμόζονται από την αρχή πιστοποίησης για την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν πράξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον σκοπό της κατάρτισης και υποβολής των αιτήσεων πληρωμής, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων διαχείρισης (σύμφωνα με το άρθρο 125 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και όλων των σχετικών λογιστικών ελέγχων.

Περιγραφή της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής των αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή, περιλαμβανομένης της διαδικασίας που διασφαλίζει την αποστολή της τελικής αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής έως τις 31 Ιουλίου μετά τη λήξη της προηγούμενης λογιστικής χρήσης.

3.2.2.2.

Περιγραφή του λογιστικού συστήματος που χρησιμοποιείται ως βάση για την πιστοποίηση των λογαριασμών των δαπανών προς την Επιτροπή (άρθρο 126 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013):

ρυθμίσεις για τη διαβίβαση συγκεντρωτικών στοιχείων στην αρχή πιστοποίησης αν πρόκειται για αποκεντρωμένο σύστημα,

σύνδεσμος μεταξύ του λογιστικού συστήματος και του πληροφοριακού συστήματος που περιγράφεται στην παράγραφο 4.1,

προσδιορισμός των συναλλαγών των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων σε περίπτωση που υπάρχει κοινό σύστημα με άλλα ταμεία.

3.2.2.3.

Περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την κατάρτιση των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 [άρθρο 126 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]. Ρυθμίσεις για την πιστοποίηση της πληρότητας, της ακρίβειας και της ειλικρίνειας των λογαριασμών και ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο δίκαιο [άρθρο 126 στοιχείο γ) του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα όλων των επαληθεύσεων και ελέγχων.

3.2.2.4.

Περιγραφή, κατά περίπτωση, των διαδικασιών της αρχής πιστοποίησης σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς που έχουν καθοριστεί από το κράτος μέλος (3) για την εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα ΕΔΕΤ, στο πλαίσιο του άρθρου 74 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

3.3.   Ανακτήσεις

3.3.1.   του συστήματος που διασφαλίζει την άμεση ανάκτηση δημόσιων ενισχύσεων, περιλαμβανομένων των ενωσιακών ενισχύσεων.

3.3.2.   Διαδικασίες που διασφαλίζουν επαρκή διαδρομή του ελέγχου με την τήρηση λογιστικών εγγραφών σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που ανακτήθηκαν, των προς ανάκτηση ποσών, των ποσών που ανακλήθηκαν από αίτηση πληρωμής, των μη ανακτήσιμων ποσών και των ποσών που συνδέονται με πράξεις οι οποίες ανεστάλησαν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής με ανασταλτικό αποτέλεσμα, για κάθε πράξη, συμπεριλαμβανομένων των ανακτήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σχετικά με τη διάρκεια των πράξεων.

3.3.3.   Μηχανισμοί αφαίρεσης των ποσών που ανακτήθηκαν ή των ποσών που πρόκειται να ανακληθούν από τις δαπάνες που πρόκειται να δηλωθούν.

4.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

4.1.   Περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων η οποία περιλαμβάνει και διάγραμμα ροής (κεντρικό ή κοινό σύστημα δικτύου ή αποκεντρωμένο σύστημα με συνδέσεις μεταξύ των συστημάτων) για τους εξής σκοπούς:

4.1.1.

Συλλογή, εγγραφή και αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, περιλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες και ανάλυση των δεδομένων για τους δείκτες ανά φύλο όπου απαιτείται, τα οποία δεδομένα είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 24 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 480/2014 της Επιτροπής.

4.1.2.

Διασφάλιση του ότι τα αναφερόμενα στο προηγούμενο σημείο δεδομένα συλλέγονται, εγγράφονται και αποθηκεύονται στο σύστημα και ότι τα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όπου απαιτείται βάσει των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

4.1.3.

Διασφάλιση της ύπαρξης ενός συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης λογιστικών εγγραφών, σε ηλεκτρονική μορφή, για κάθε πράξη, το οποίο υποστηρίζει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής και των λογαριασμών, περιλαμβανομένων των εγγραφών των προς ανάκτηση ποσών, των ανακτηθέντων ποσών, των μη ανακτήσιμων ποσών και των ποσών που ανακλήθηκαν μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια πράξη ή επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 στοιχείο δ) και άρθρο 137 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

4.1.4.

Τήρηση λογιστικών εγγραφών σε ηλεκτρονική μορφή για τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή και την αντίστοιχη δημόσιας συνεισφορά που καταβάλλεται στους δικαιούχους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

4.1.5.

Τήρηση λογαριασμών για τα ανακτήσιμα ποσά και τα ποσά που ανακαλούνται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνεισφοράς για μια πράξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

4.1.6.

Τήρηση εγγραφών για τα ποσά που συνδέονται με πράξεις οι οποίες ανεστάλησαν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής ένστασης με ανασταλτικό αποτέλεσμα.

4.1.7.

Επισημαίνεται εάν τα συστήματα είναι λειτουργικά και αν μπορούν να καταχωρίσουν με αξιόπιστο τρόπο τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 ανωτέρω.

4.2.   Περιγραφή των διαδικασιών με τις οποίες επαληθεύεται η κατοχύρωση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

4.3   Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όταν η διαχειριστική αρχή και η αρχή πιστοποίησης βρίσκονται και οι δύο στον ίδιο φορέα, η διαχειριστική αρχή είναι δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας.

(2)  Παραπομπή στο έγγραφο ή στην εθνική νομοθεσία εάν οι εν λόγω αποτελεσματικοί μηχανισμοί έχουν καθοριστεί από το κράτος μέλος.

(3)  Παραπομπή στο έγγραφο ή στην εθνική νομοθεσία εάν οι εν λόγω αποτελεσματικοί μηχανισμοί έχουν καθοριστεί από το κράτος μέλος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υπόδειγμα για την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

1.   Εισαγωγή

1.1.   Προσδιορίζεται ο στόχος της έκθεσης, συγκεκριμένα εκτίθενται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης με τα κριτήρια διορισμού σε σχέση με το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση των κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση, όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για τη διατύπωση γνώμης για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια διορισμού.

1.2.   Προσδιορίζεται το πεδίο της έκθεσης, συγκεκριμένα ο φορέας ή οι φορείς που εξετάζονται δηλαδή η διαχειριστική αρχή και η αρχή πιστοποίησης (και ανάλογα με την περίπτωση, τα καθήκοντα των εν λόγω αρχών που έχουν ανατεθεί) και η συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια διορισμού σε σχέση με το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση των κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση, όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, με επίκεντρο τα επιμέρους ταμεία και προγράμματα που καλύπτονται.

1.3.   Επισημαίνεται ο φορέας που εκπόνησε την έκθεση («ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας») και προσδιορίζεται εάν ο φορέας συνιστά την αρχή ελέγχου για το υπό εξέταση επιχειρησιακό πρόγραμμα ή προγράμματα.

1.4.   Αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης (βλέπε άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013). Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται επίσης με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα από την κοινή γραμματεία (όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013).

2.   Μεθοδολογία και εμβέλεια της διαδικασίας

2.1.   Αναφέρεται η περίοδος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου (ημερομηνία παραλαβής της περιγραφής των καθηκόντων και διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και, κατά περίπτωση, την αρχή πιστοποίησης από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα, ημερομηνία έναρξης και λήξης του λογιστικού ελέγχου και χορήγησης των πόρων).

2.2.   Προσδιορίζεται κατά πόσον χρησιμοποιούνται προγενέστερες ελεγκτικές διαδικασίες για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.3.   Προσδιορίζεται α) κατά πόσον χρησιμοποιούνται οι ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργήθηκαν από άλλους φορείς και β) ο έλεγχος ποιότητας που έχει διενεργηθεί για τις συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες όσον αφορά την επάρκεια της διαδικασίας.

2.4.   Περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η εκπλήρωση από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης που έχουν οριστεί από [το κράτος μέλος] των κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση των κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση, όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και καλύπτονται, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία:

2.4.1.

Εξέταση της περιγραφής των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και, ανάλογα με την περίπτωση, την αρχή πιστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

2.4.2.

Εξέταση άλλων σχετικών εγγράφων για το σύστημα· παρατίθενται νόμοι, υπουργικές πράξεις, εγκύκλιοι, εγχειρίδια εσωτερικών διαδικασιών και άλλα εγχειρίδια, κατευθυντήριες γραμμές ή/και κατάλογοι σημείων ελέγχου.

2.4.3.

Συνεντεύξεις με το προσωπικό των κυρίων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων φορέων, κατά περίπτωση). Περιλαμβάνεται περιγραφή της μεθόδου και των κριτηρίων επιλογής, αναφέρονται τα αντικείμενα που εξετάστηκαν, ο αριθμός των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν και τα άτομα που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις.

2.4.4.

Επανεξέταση της περιγραφής και των διαδικασιών που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα με επίκεντρο κυρίως τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και την επαλήθευση της λειτουργικότητας των εν λόγω συστημάτων και του σκοπού της δημιουργίας τους, καθώς θα πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω στοιχεία: i) επαρκής διαδρομή ελέγχου· ii) προστασία των προσωπικών δεδομένων· iii) ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και γνησιότητα των δεδομένων· iv) αξιόπιστες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος (σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013), δεδομένα για κάθε πράξη τα οποία είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο (σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση αιτήσεων πληρωμής και λογαριασμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 στοιχεία δ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

2.4.5.

Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων από τη διαχειριστική αρχή ή την αρχή πιστοποίησης σε άλλους φορείς, περιγράφονται οι ελεγκτικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για να επαληθευτεί ότι η διαχειριστική αρχή ή/και η αρχή πιστοποίησης έχουν αξιολογήσει τις ικανότητες αυτών των φορέων για να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και ότι έχουν θέσει σε εφαρμογή επαρκείς διαδικασίες για την εποπτεία αυτών των ενδιάμεσων φορέων και τυχόν άλλες σχετικές ελεγκτικές διαδικασίες.

2.5.   Αναφέρεται εάν πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες αντιπαράθεσης πριν από την έκδοση της έκθεσης και αναφέρονται οι σχετικές αρχές/φορείς.

2.6.   Επιβεβαιώνεται ότι η διαδικασία διεκπεραιώθηκε με βάση τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα.

2.7.   Προσδιορίζεται εάν υπήρξε περιορισμός της εμβέλειας (1), κυρίως περιορισμοί που επηρεάζουν τη γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα.

3.   Αποτελέσματα αξιολόγησης για κάθε αρχή/σύστημα

3.1.   Να συμπληρωθεί ο πίνακας για κάθε αρχή/σύστημα:

Κωδικός CCI ή σύστημα (ομάδα κωδικών CCI)

Εμπλεκόμενη αρχή (διαχειριστική αρχή ή αρχή πιστοποίησης)

Πληρότητα και ακρίβεια περιγραφής (Ν/Ο)

Συμπέρασμα (χωρίς επιφυλάξεις, με επιφυλάξεις, αρνητικό)

Σχετικά κριτήρια διορισμού

Ενότητα περιγραφής των καθηκόντων και διαδικασιών που επηρεάζονται από τη διαδικασία

Ελλείψεις

Σχετικές προτεραιότητες

Συστάσεις/Διορθωτικά μέτρα

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση διορθωτικών μέτρων σε συμφωνία με την οικεία αρχή

CCI x

Διαχειριστική αρχή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή πιστοποίησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύστημα ψ

Διαχειριστική αρχή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή πιστοποίησης

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Σημειώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τομείς που δεν καλύπτονται πλήρως από τον παραπάνω πίνακα, με ειδική αναφορά, μεταξύ άλλων, στα εξής στοιχεία:

3.2.1.

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κατάρτιση των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (2) [άρθρο 126 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

3.2.2.

Οι μηχανισμοί με τους οποίους πιστοποιείται ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς και ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι σύμφωνες με τους εφαρμοστέους κανόνες και έχουν πραγματοποιηθεί για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και πληρούν τους ισχύοντες κανόνες (άρθρο 126 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

3.2.3.

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης, λαμβανομένων υπόψη των εντοπισθέντων κινδύνων (άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

3.2.4.

Το πλαίσιο που διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων όποτε απαιτείται, και κυρίως σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (παράρτημα XIII, σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

3.2.5.

Οι μηχανισμοί για την κατάρτιση της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης των τελικών λογιστικών και άλλων ελέγχων και οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν (άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

3.2.6.

Οι μηχανισμοί για τη συλλογή, εγγραφή και αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, περιλαμβανομένων δεδομένων για τους δείκτες και τις εκροές (άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

3.2.7.

Το πλαίσιο για την εξασφάλιση, σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων σε ενδιάμεσους φορείς, του ορισμού των αντίστοιχων ευθυνών και υποχρεώσεών τους, την επαλήθευση της ικανότητάς τους να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και της ύπαρξης διαδικασιών υποβολής εκθέσεων (παράρτημα XIII, σημείο 1 περίπτωση ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).


(1)  Περιορισμός εμβέλειας:Ο περιορισμός της εμβέλειας του έργου του ελεγκτή μπορεί να επιβάλλεται μερικές φορές από τον οργανισμό (όταν π.χ. οι όροι της πρόσληψης προβλέπουν ότι ο ελεγκτής δεν θα διενεργήσει μια ελεγκτική διαδικασία την οποία ο ελεγκτής θεωρεί απαραίτητη). Περιορισμός της εμβέλειας μπορεί να επιβληθεί και από τις περιστάσεις. Μπορεί επίσης να προκύψει όταν, κατά την άποψη του ελεγκτή, οι λογιστικές εγγραφές του οργανισμού είναι ανεπαρκείς ή όταν ο ελεγκτής δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια ελεγκτική διαδικασία που θεωρείται επιθυμητή.]

(2)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα για τη γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα σχετικά με τη συμμόρφωση της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης με τα κριτήρια διορισμού που προβλέπονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Προς (Αρχή/φορέας κράτους μέλους)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο υπογράφων, εκπροσωπώντας τον/την [ονομασία του ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] ως φορέα λειτουργικά ανεξάρτητο από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης και αρμόδιο για τη σύνταξη της έκθεσης και της γνώμης που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης με τα κριτήρια διορισμού που προβλέπονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για το [ονομασία του επιχειρησιακού προγράμματος ή προγραμμάτων, κωδικός ή κωδικοί CCI] (εφεξής «το πρόγραμμα/τα προγράμματα»), πραγματοποίησα εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εξετάστηκαν η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και (ανάλογα με την περίπτωση) τα καθήκοντα των εν λόγω αρχών όπως ανατέθηκαν, τα οποία περιγράφονται στην ενότητα 1 της συνημμένης έκθεσης [παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού]

Το μέγεθος και η εμβέλεια της εξέτασης αναλύεται στην ενότητα 2 της συνημμένης έκθεσης. Μεταξύ άλλων πτυχών που περιγράφονται στην έκθεση, η εξέταση βασίστηκε στην περιγραφή των καθηκόντων και των διαδικασιών που ισχύουν για τη διαχειριστική αρχή και, κατά περίπτωση, την αρχή πιστοποίησης, όπως καταρτίστηκαν και τελούν υπό την ευθύνη του/των [ονομασία του φορέα ή των φορέων που είναι αρμόδιοι για την περιγραφή] και όπως παρελήφθησαν στις [ηη/μμ/εεεε] από τον/τους [ονομασία φορέα ή φορέων που υποβάλλουν την περιγραφή].

Όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (1) στην [αρχή διαχείρισης ή αρχή πιστοποίησης] σχετικά με …, διαπίστωσα ότι το σύστημα είναι ουσιαστικά ίδιο με το σύστημα της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και ότι υπάρχουν στοιχεία, με βάση το ελεγκτικό έργο που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (2) ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου (3), που αποδεικνύουν την αποτελεσματική τους λειτουργία κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Ως εκ τούτου, διαπίστωσα ότι τα σχετικά κριτήρια πληρούνται χωρίς να διενεργήσω συμπληρωματικές ελεγκτικές διαδικασίες.

ΓΝΩΜΗ

(Γνώμη χωρίς επιφυλάξεις)

Με βάση την εξέταση που αναφέρεται ανωτέρω, κατά την άποψή μου η διαχειριστική αρχή ή/και η αρχή πιστοποίησης που έχει (έχουν) διοριστεί για το πρόγραμμα ή τα προγράμματα συμμορφώνεται (συμμορφώνονται) με τα κριτήρια διορισμού σε σχέση με το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση, όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Ή

(Γνώμη με επιφυλάξεις)

Με βάση την εξέταση που αναφέρεται ανωτέρω, κατά την άποψή μου η διαχειριστική αρχή ή/και η αρχή πιστοποίησης που έχει (έχουν) διοριστεί για το πρόγραμμα ή τα προγράμματα συμμορφώνεται (συμμορφώνονται) με τα κριτήρια διορισμού σε σχέση με το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση, όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εκτός από τα εξής σημεία (4).

Οι λόγοι για τους οποίους θεωρώ ότι αυτή η αρχή (αυτές οι αρχές) δεν συμμορφώνεται (δεν συμμορφώνονται) με το κριτήριο (τα κριτήρια) διορισμού και η εκτίμησή μου όσον αφορά τη σοβαρότητα της περίστασης έχουν ως εξής (5):

Ή

(Αρνητική γνώμη)

Με βάση την εξέταση που αναφέρεται ανωτέρω, κατά την άποψή μου η διαχειριστική αρχή ή/και η αρχή πιστοποίησης που έχει (έχουν) διοριστεί για το πρόγραμμα ή τα προγράμματα δεν συμμορφώνεται (δεν συμμορφώνονται) με τα κριτήρια διορισμού σε σχέση με το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου και την παρακολούθηση, όπως προβλέπεται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Η αρνητική γνώμη βασίζεται στα εξής

 (6)

Έμφαση επί ειδικού θέματος (χρησιμοποιείται ανάλογα με την περίπτωση)

[Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας μπορεί επίσης να συμπεριλάβει έμφαση επί ειδικού θέματος, χωρίς να επηρεάζεται η γνώμη του, όπως προβλέπεται από τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα].

Ημερομηνία

Υπογραφή


(1)  Η παρούσα παράγραφος χρησιμοποιείται μόνο κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1).

(4)  Αναφέρονται οι αρχές και τα κριτήρια διορισμού με τα οποία δεν συμμορφώνονται οι αρχές.

(5)  Αναφέρεται ο λόγος ή οι λόγοι της επιφύλαξης ή των επιφυλάξεων για κάθε φορέα και κάθε κριτήριο διορισμού.

(6)  Αναφέρεται ο λόγος ή οι λόγοι της αρνητικής γνώμης για κάθε αρχή και κάθε πτυχή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υπόδειγμα για την αίτηση πληρωμής που περιλαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οικείο ταμείο  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Κωδικός αναφοράς της Επιτροπής (CCI):

<type='S' input='S'>

Ονομασία του επιχειρησιακού προγράμματος:

<type='S' input='G'>

Απόφαση της Επιτροπής:

<type='S' input='G'>

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής:

<type='D' input='G'>

Αριθμός αίτησης πληρωμής:

<type='N' input='G'>

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής:

<type='D' input='G'>

Εθνικός κωδικός αναφοράς (προαιρετικό):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Να προσδιοριστεί ο τύπος της αίτησης πληρωμής:

Αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<radio button>

Τελική αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<radio button>

Σύμφωνα με το άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η παρούσα αίτηση πληρωμής αναφέρεται στη λογιστική χρήση:

Από (3)

<type='D' input='G'>

jέως:

<type='D' input='G'>

Ανάλυση δαπανών ανά προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας, όπως έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης

(Περιλαμβάνονται οι συνεισφορές των προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και οι προκαταβολές στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 131 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013))

Προτεραιότητα

Βάση υπολογισμού (δημόσια ή συνολική)

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχους και καταβλήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Συνολικό ποσό δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

(A)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Σύνολα

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Γενικό σύνολο

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

Βάση υπολογισμού (δημόσια ή συνολική) (6)

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχους και καταβλήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Συνολικό ποσό δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

(A)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Γενικό σύνολο

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Επικυρώνοντας την παρούσα αίτηση πληρωμής, η αρχή πιστοποίησης βεβαιώνει ότι εκπληρώνονται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στα στοιχεία α), δ), ε), στ), ζ) και η) του άρθρου 126 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 και ζητεί την καταβολή των ποσών που αναφέρονται κατωτέρω.

Εκπροσωπώντας την αρχή πιστοποίησης:

<type='S' input='G'>

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΟΣΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Περιφέρειες μετάβασης

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ (7)

<type='Cu' input='G'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΟΣΟ

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Ορισθείς φορέας

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Τράπεζα

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Αριθ. IBAN τραπεζικού λογαριασμού

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Κάτοχος του λογαριασμού (σε περίπτωση που δεν συμπίπτει με τον ορισθέντα φορέα)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Αν ένα πρόγραμμα αφορά πάνω από ένα ταμείο, η αίτηση πληρωμής πρέπει να αποστέλλεται χωριστά για κάθε ταμείο. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που εφαρμόζεται η ΠΑΝ (ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, ειδικός άξονας προτεραιότητας ή μέρος άξονα προτεραιότητας), οι δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΠΑΝ πρέπει πάντα να δηλώνονται σε μια αίτηση πληρωμής του ΕΚΤ και, ως εκ τούτου, θα καλύπτουν τόσο το ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ όσο και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(2)  Υπόμνημα:

 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean, Cu = Νόμισμα

 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα

(3)  Πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης, όπως κωδικοποιείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.

(4)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(5)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(6)  Για το ΕΤΘΑ η συγχρηματοδότηση ισχύει μόνο για τις «Συνολικές επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες». Ως εκ τούτου, στην περίπτωση του ΕΤΘΑ, η βάση υπολογισμού σε αυτό το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα στη «δημόσια».

(7)  Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

Προσάρτημα 1

Πληροφορίες για τις συνεισφορές των προγραμμάτων που καταβάλλονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής (σωρευτικά από την έναρξη του προγράμματος) (1)

 

Συνεισφορές των προγραμμάτων που καταβάλλονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής

Ποσά που καταβάλλονται ως επιλέξιμες δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(Γ)

(Δ) (4)

Προτεραιότητα (5)

Συνολικό ποσό συνεισφορών των προγραμμάτων που καταβάλλεται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ποσό αντίστοιχων δημόσιων δαπανών

Συνολικό ποσό συνεισφορών των προγραμμάτων που πραγματικά καταβάλλονται ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, δεσμεύονται ως επιλέξιμες δαπάνες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (2)

Ποσό αντίστοιχων δημόσιων δαπανών

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

 

Συνεισφορές των προγραμμάτων που καταβάλλονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής

Ποσά που καταβάλλονται ως επιλέξιμες δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό συνεισφορών των προγραμμάτων που καταβάλλεται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ποσό αντίστοιχων δημόσιων δαπανών

Συνολικό ποσό συνεισφορών των προγραμμάτων που πραγματικά καταβάλλονται ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, δεσμεύονται ως επιλέξιμες δαπάνες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (8)

Ποσό αντίστοιχων δημόσιων δαπανών

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Στο ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία δήλωση δαπανών.

(2)  Στο κλείσιμο, οι επιλέξιμες δαπάνες συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(3)  Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του ΕΓΤΑΑ, οι τιμές στις στήλες (Β) και (Δ) είναι ίδιες με τις τιμές των στηλών (Α) και (Γ) αντίστοιχα.

(4)  Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του ΕΓΤΑΑ, οι τιμές στις στήλες (Β) και (Δ) είναι ίδιες με τις τιμές των στηλών (Α) και (Γ) αντίστοιχα.

(5)  Κωδικός μέτρου για το ΕΓΤΑΑ

(6)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(7)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(8)  Στο κλείσιμο, οι επιλέξιμες δαπάνες συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Προσάρτημα 2

Προκαταβολές που καταβάλλονται στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 131 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής (σωρευτικά από την έναρξη του προγράμματος)

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τα επιχειρησιακά προγράμματα ως προκαταβολές (1)

Ποσό που έχει καλυφθεί από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους εντός τριών ετών από την καταβολή της προκαταβολής

Ποσό που δεν καλύφθηκε από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και για το οποίο δεν έχει ακόμα παρέλθει η περίοδος των τριών ετών

(A)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τα επιχειρησιακά προγράμματα ως προκαταβολές (4)

Ποσό που έχει καλυφθεί από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους εντός 3 ετών από την καταβολή της προκαταβολής

Ποσό που δεν καλύφθηκε από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και για το οποίο δεν έχει ακόμα παρέλθει η περίοδος των 3 ετών

(A)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στην αίτηση πληρωμής. Δεδομένου ότι η κρατική ενίσχυση αποτελεί εκ φύσεως δημόσια δαπάνη, το συγκεκριμένο συνολικό ποσό ισοδυναμεί με δημόσια δαπάνη.

(2)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(3)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(4)  Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στην αίτηση πληρωμής. Δεδομένου ότι η κρατική ενίσχυση αποτελεί εκ φύσεως δημόσια δαπάνη, το συγκεκριμένο συνολικό ποσό ισοδυναμεί με δημόσια δαπάνη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πρότυπο για τους λογαριασμούς

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

<type='D' – type='D'='S'>

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οικείο ταμείο  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Κωδικός αναφοράς της Επιτροπής (CCI):

<type='S' input='S'>

Ονομασία του επιχειρησιακού προγράμματος:

<type='S' input='G'>

Απόφαση της Επιτροπής:

<type='S' input='G'>

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής:

<type='D' input='G'>

Έκδοση των λογαριασμών:

<type='S' input='G'>

Ημερομηνία υποβολής των λογαριασμών:

<type='D' input='G'>

Εθνικός κωδικός αναφοράς (προαιρετικό):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η αρχή πιστοποίησης με το παρόν πιστοποιεί:

1)

ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις και αληθείς και ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι σύμφωνες με τους εφαρμοστέους κανόνες και έχουν πραγματοποιηθεί για πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες·

2)

ότι τηρούνται οι διατάξεις των ειδικών κανονισμών για τα ταμεία, το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και το άρθρο 126 στοιχεία δ) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

3)

ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 140 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των εγγράφων.

Εκπροσωπώντας την αρχή πιστοποίησης:

<type='S' input='G'>


(1)  Αν ένα πρόγραμμα αφορά πάνω από ένα ταμείο, οι λογαριασμοί πρέπει να αποστέλλονται χωριστά για κάθε ταμείο. Όσον αφορά την ΠΑΝ, οι ετήσιοι λογαριασμοί περιλαμβάνουν την ειδική ενίσχυση της ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(2)  Υπόμνημα:

 

τύπος: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό, B = Boolean, Cu = Νόμισμα

 

εισαγωγή: M = χειρωνακτικά, S = επιλογή, G = από το σύστημα

Προσαρτημα 1

Ποσά που καταχωρούνται στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης — Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται στην Επιτροπή

Συνολικό ποσό των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Συνολικό ποσό αντίστοιχων πληρωμών που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση το άρθρο 132 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

(A)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται στην Επιτροπή

Συνολικό ποσό των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Συνολικό ποσό αντίστοιχων πληρωμών που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση το άρθρο 132 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

(A)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ της στήλης Γ).

(2)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ της στήλης Γ).

Προσαρτημα 2

Ποσά που ανακλήθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης — Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Προτεραιότητα

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ (1)

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών που συμπεριλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών που συμπεριλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

 

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Διαχωρισμός ποσών που ανακλήθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου … (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν παραδείγματος χάρη πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ (4)

 

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών που συμπεριλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών που συμπεριλαμβάνεται στις αιτήσεις πληρωμής

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

 

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Διαχωρισμός ποσών που ανακλήθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου … (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Εξαιρούνται οι ανακτήσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (βλέπε προσάρτημα 4).

(2)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(3)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(4)  Εξαιρούνται οι ανακτήσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (βλέπε προσάρτημα 4).

Προσαρτημα 3

Ποσά προς ανάκτηση στο τέλος της λογιστικής χρήσης — Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Προτεραιότητα

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών (1)

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

(A)

(B)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Σύνολα

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Διαχωρισμός ποσών προς ανάκτηση στο τέλος της λογιστικής χρήσης ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου … (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών (4)

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

(A)

(B)

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Διαχωρισμός ποσών προς ανάκτηση στο τέλος της λογιστικής χρήσης ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου … (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που πρόκειται να ανακτηθούν δυνάμει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(2)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(3)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(4)  Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που πρόκειται να ανακτηθούν δυνάμει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Προσαρτημα 4

Ανακτήσει που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης — Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Προτεραιότητα

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

(Α)

(B)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Σύνολα

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Διαχωρισμός ποσών που ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου … (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

(Α)

(B)

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Διαχωρισμός ποσών που ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης ανά λογιστική χρήση δήλωσης των αντίστοιχων δαπανών

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Όσον αφορά τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου … (σύνολο)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εκ των οποίων ποσά που διορθώθηκαν κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(2)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

Προσαρτημα 5

Μη ανακτήσιμα ποσά στο τέλος της λογιστικής χρήσης — Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Προτεραιότητα

ΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΑ ΠΟΣΑ

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών (1)

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικό)

(Α)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

ΠΑΝ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

ΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΑ ΠΟΣΑ

 

Συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών (4)

Αντίστοιχες δημόσιες δαπάνες

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικό)

(Α)

(B)

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Συμπεριλαμβάνονται μη ανακτήσιμες δημόσιες δαπάνες δυνάμει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(2)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(3)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(4)  Συμπεριλαμβάνονται μη ανακτήσιμες δημόσιες δαπάνες δυνάμει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Προσαρτημα 6

Ποσά συνεισφορών των προγραμμάτων που καταβάλλονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σωρευτικά από την έναρξη του προγράμματος) — Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

 

Συνεισφορές των προγραμμάτων που καταβάλλονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής

Ποσά που καταβάλλονται ως επιλέξιμες δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό συνεισφορών των προγραμμάτων που καταβάλλεται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ποσό αντίστοιχων δημόσιων δαπανών

Συνολικό ποσό συνεισφορών των προγραμμάτων που πραγματικά καταβάλλονται ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, δεσμεύονται ως επιλέξιμες δαπάνες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (2)

Ποσό αντίστοιχων δημόσιων δαπανών

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

 

Συνεισφορές των προγραμμάτων που καταβάλλονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής

Ποσά που καταβάλλονται ως επιλέξιμες δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό συνεισφορών των προγραμμάτων που καταβάλλεται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ποσό αντίστοιχων δημόσιων δαπανών

Συνολικό ποσό συνεισφορών των προγραμμάτων που πραγματικά καταβάλλονται ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, δεσμεύονται ως επιλέξιμες δαπάνες, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (5)

Ποσό αντίστοιχων δημόσιων δαπανών

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Στο κλείσιμο, οι επιλέξιμες δαπάνες συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(2)  Στο κλείσιμο, οι επιλέξιμες δαπάνες συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(3)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(4)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(5)  Στο κλείσιμο, οι επιλέξιμες δαπάνες συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Προσαρτημα 7

Προκαταβολές που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων βάσει του άρθρου 131 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σωρευτικά από την έναρξη του προγράμματος) — Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τα επιχειρησιακά προγράμματα ως προκαταβολές (1)

Ποσό που έχει καλυφθεί από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους εντός 3 ετών από την καταβολή της προκαταβολής

Ποσό που δεν καλύφθηκε από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και για το οποίο δεν έχει ακόμα παρέλθει η περίοδος των 3 ετών

(A)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 4

ΠΑΝ (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

Συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τα επιχειρησιακά προγράμματα ως προκαταβολές (4)

Ποσό που έχει καλυφθεί από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους εντός τριών ετών από την καταβολή της προκαταβολής

Ποσό που δεν καλύφθηκε από τις δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και για το οποίο δεν έχει ακόμα παρέλθει η περίοδος των τριών ετών

(A)

(B)

(Γ)

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Προτεραιότητα 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στην αίτηση πληρωμής. Δεδομένου ότι η κρατική ενίσχυση αποτελεί εκ φύσεως δημόσια δαπάνη, το συγκεκριμένο συνολικό ποσό ισοδυναμεί με δημόσια δαπάνη.

(2)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(3)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013. Καλύπτει το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ.

(4)  Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των πράξεων που αναφέρονται στην αίτηση πληρωμής. Δεδομένου ότι η κρατική ενίσχυση αποτελεί εκ φύσεως δημόσια δαπάνη, το συγκεκριμένο συνολικό ποσό ισοδυναμεί με δημόσια δαπάνη.

Προσαρτημα 8

Έλεγχος της συνάφειας μεταξύ των δαπανών — Άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Προτεραιότητα

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή  (1)

Δαπάνες που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  (2)

Διαφορά  (3)

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικό σε περίπτωση διαφοράς)

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχους και καταβλήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Συνολικό ποσό δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται στην Επιτροπή

Συνολικό ποσό των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

(E = A – Γ)

(ΣΤ = B – Δ)

 

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

(Ε)

(ΣΤ)

(Ζ)

Προτεραιότητα 1

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

ΠΑΝ  (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Προτεραιότητα 2

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Προτεραιότητα 3

ΠΑΝ (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Περιφέρειες μετάβασης

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

ΠΑΝ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ποσά που διορθώθηκαν στους τρέχοντες λογαριασμούς κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον κωδικό CCI. Αν, παραδείγματος χάρη, πρόκειται για προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν κατηγορίες περιφερειών (συνεισφορές Ταμείου Συνοχής, ΕΕΣ, ΕΤΘΑ, ΕΜΓ και ΜΠΒ σε πρόγραμμα ΕΕΣ, ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ΠΑΝ χωρίς τεχνική βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση) ο πίνακας έχει την εξής μορφή:

Προτεραιότητα

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή  (6)

Δαπάνες που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013  (7)

Διαφορά  (8)

Παρατηρήσεις (υποχρεωτικό σε περίπτωση διαφοράς)

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχους και καταβλήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Συνολικό ποσό δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα της αρχής πιστοποίησης και έχουν συμπεριληφθεί στις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται στην Επιτροπή

Συνολικό ποσό των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

(E = A – Γ)

(ΣΤ = B – Δ)

 

(A)

(B)

(Γ)

(Δ)

(Ε) (ΣΤ)

(ΣΤ)

(Ζ)

Προτεραιότητα 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Προτεραιότητα 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ποσά που διορθώθηκαν στους τρέχοντες λογαριασμούς κατόπιν λογιστικών ελέγχων των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Συμπληρώνεται αυτόματα με βάση την τελική αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής που υποβάλλεται βάσει του άρθρου 135 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(2)  Συμπληρώνεται αυτόματα με βάση το προσάρτημα I.

(3)  Υπολογίζεται αυτόματα.

(4)  Η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο ενός τμήματος μιας προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(5)  Η ΠΑΝ υλοποιείται μέσω μιας ειδικής προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

(6)  Συμπληρώνεται αυτόματα με βάση την τελική αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής που υποβάλλεται βάσει του άρθρου 135 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(7)  Συμπληρώνεται αυτόματα με βάση το προσάρτημα I.

(8)  Υπολογίζεται αυτόματα.