29.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 223/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 821/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουλίου 2014

περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος 10, το άρθρο 46 παράγραφος 3, το άρθρο 115 παράγραφος 4 και το άρθρο 125 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής (2) θεσπίζει διατάξεις που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία των προγραμμάτων. Για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (τα «ΕΔΕΤ»), είναι απαραίτητο να θεσπισθούν περαιτέρω διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Για να διευκολυνθεί η εξασφάλιση μιας συνολικής εικόνας και η πρόσβαση στις εν λόγω διατάξεις, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία εκτελεστική πράξη.

(2)

Για να αυξηθεί η ευελιξία στην κινητοποίηση της στήριξης των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής από διαφορετικές πηγές που διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή με έναν από τους τρόπους που καθορίζονται στο άρθρο 38 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων. Ειδικότερα, πρέπει να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ένα μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής μπορεί να λάβει συνεισφορές από περισσότερα του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός άξονες προτεραιότητας ή μέτρο του ιδίου προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εθνικές δημόσιες ή ιδιωτικές συνεισφορές σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που πραγματοποιούνται στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών μπορούν να ληφθούν υπόψη ως πόροι εθνικής συγχρηματοδότησης.

(3)

Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στην Επιτροπή, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διαχειριστικές αρχές παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 με συνεκτικό και συγκρίσιμο τρόπο. Το υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής είναι επίσης απαραίτητο για να μπορεί η Επιτροπή να παρέχει περίληψη των στοιχείων σχετικά με την πρόοδο στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

(4)

Για να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη «οπτική ταυτότητα» για τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις στον τομέα της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, θα πρέπει να καταρτιστούν οι οδηγίες για τη δημιουργία του εμβλήματος και τον καθορισμό των τυποποιημένων χρωμάτων, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την απεικόνιση του εμβλήματος της Ένωσης και αναφορά στο Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη.

(5)

Για να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη «οπτική ταυτότητα» για τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις σχετικά με την υποδομή και τις κατασκευές στον τομέα της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πινακίδων και των μόνιμων αναμνηστικών πλακών για τις πράξεις σχετικά με την υποδομή και τις κατασκευές, όπου η συνολική δημόσια υποστήριξη για κάθε πράξη υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ.

(6)

Για τους σκοπούς του άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο.

(7)

Για τους σκοπούς της αποτελεσματικής εφαρμογής του άρθρου 122 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων εγγυώνται την πλήρη διαλειτουργικότητα με το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 122 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού σε αρχιτεκτονικό, τεχνικό και σημασιολογικό επίπεδο.

(8)

Οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, ώστε να εξασφαλιστεί η διαδρομή ελέγχου της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις.

(9)

Το σύστημα εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης και λειτουργίες υποβολής εκθέσεων, ώστε να είναι σε θέση να ανακτά και να ομαδοποιεί εύκολα τις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτό για σκοπούς παρακολούθησης, αξιολόγησης, δημοσιονομικής διαχείρισης, επαλήθευσης και λογιστικού ελέγχου.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Άρθρο 1

Μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων

[Άρθρο 38 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1.   Στις περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιούνται συνεισφορές σε ένα μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής από περισσότερα του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός άξονες προτεραιότητας ή από περισσότερα του ενός μέτρα του ιδίου προγράμματος, ο φορέας εφαρμογής του εν λόγω μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής τηρεί χωριστό λογαριασμό ή τηρεί επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για τη συνεισφορά από κάθε πρόγραμμα, από κάθε άξονα προτεραιότητας ή από κάθε μέτρο, για σκοπούς υποβολής εκθέσεων ή λογιστικού ελέγχου.

2.   Αν οι εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής καταβάλλονται σε επίπεδο τελικού αποδέκτη, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, τα όργανα που υλοποιούν τα εν λόγω μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής διαχειρίζονται τις εθνικές δημόσιες ή ιδιωτικές συνεισφορές που αποτελούν εθνική συγχρηματοδότηση και πραγματοποιούνται στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6.

3.   Οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής τηρούν αποδεικτικά έγγραφα για τα ακόλουθα:

α)

νομικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς σχετικά με τις εθνικές δημόσιες ή ιδιωτικές συνεισφορές που αποτελούν εθνική συγχρηματοδότηση η οποία παρέχεται από τους εν λόγω φορείς στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών·

β)

αποτελεσματική μεταβίβαση πόρων που αποτελούν εθνική συγχρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς στους τελικούς αποδέκτες·

γ)

εθνικές δημόσιες ή ιδιωτικές συνεισφορές που αποτελούν εθνική συγχρηματοδότηση και πραγματοποιούνται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, για τις οποίες υποβλήθηκαν εκθέσεις στον φορέα εφαρμογής του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

4.   Οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής διατηρούν τη συνολική ευθύνη για τις επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης παρακολούθησης των συνεισφορών των προγραμμάτων σύμφωνα με τις συμφωνίες χρηματοδότησης.

5.   Οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που καλύπτονται από τις εθνικές δημόσιες ή ιδιωτικές συνεισφορές που αποτελούν εθνική συγχρηματοδότηση είναι επιλέξιμες πριν τις δηλώσουν στη διαχειριστική αρχή.

6.   Οι φορείς εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής διατηρούν τη διαδρομή ελέγχου για τις εθνικές δημόσιες ή ιδιωτικές συνεισφορές που αποτελούν εθνική συγχρηματοδότηση έως το επίπεδο του τελικού αποδέκτη.

Άρθρο 2

Υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

[Άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Για την ειδική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι διαχειριστικές αρχές χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

[Άρθρο 115 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άρθρο 3

Οδηγίες για τη δημιουργία του εμβλήματος και καθορισμός των τυποποιημένων χρωμάτων

Το έμβλημα της Ένωσης δημιουργείται σύμφωνα με τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης που ορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4

Τεχνικά χαρακτηριστικά για την απεικόνιση του εμβλήματος της Ένωσης και την αναφορά στο Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη

1.   Το έμβλημα της Ένωσης που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α) του τμήματος 2.2 του παραρτήματος XII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 απεικονίζεται στους διαδικτυακούς τόπους έγχρωμο. Σε όλα τα άλλα μέσα, χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν έγχρωμη απεικόνιση, και ασπρόμαυρη απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.

2.   Το έμβλημα της Ένωσης είναι πάντα ευδιάκριτο και βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογη της κλίμακας του υλικού ή του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Για διαφημιστικά αντικείμενα μικρών διαστάσεων δεν ισχύει η υποχρέωση αναφοράς στο σχετικό ταμείο.

3.   Όταν το έμβλημα της Ένωσης, η αναφορά στην Ένωση και στο σχετικό Ταμείο απεικονίζονται σε διαδικτυακό τόπο:

α)

το έμβλημα της Ένωσης και η αναφορά της Ένωσης είναι ορατά αμέσως κατά την είσοδο στον διαδικτυακό τόπο εντός του οπτικού πεδίου μιας ψηφιακής συσκευής, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω.

β)

η αναφορά στο σχετικό Ταμείο να είναι ορατή στον ίδιο διαδικτυακό τόπο.

4.   Η ονομασία «Ευρωπαϊκή Ένωση» γράφεται πάντα ολογράφως. Η ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής περιλαμβάνει αναφορά στο γεγονός ότι υποστηρίζεται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έμβλημα της Ένωσης μπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Δεν επιτρέπονται πλάγιες ή υπογραμμισμένες παραλλαγές ούτε η χρήση ειδικών εφέ για τους χαρακτήρες. Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της Ένωσης δεν παρεμποδίζει το έμβλημα της Ένωσης κατά κανένα τρόπο. Το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων είναι ανάλογο του μεγέθους του εμβλήματος. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι ανακλαστικό κυανό (reflex blue), μαύρο ή λευκό, ανάλογα με το υπόβαθρο.

5.   Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Άρθρο 5

Τεχνικά χαρακτηριστικά των μόνιμων αναμνηστικών πλακών και των προσωρινών ή μόνιμων πινακίδων

1.   Το όνομα της πράξης, ο κύριος στόχος της πράξης, το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή τα Ταμεία που απεικονίζονται στην πινακίδα η οποία αναφέρεται στο σημείο 4 του τμήματος 2.2 του παραρτήματος XII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25 % της εν λόγω πινακίδας.

2.   Η ονομασία της πράξης και ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που απεικονίζονται στη μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή στη μόνιμη πινακίδα η οποία αναφέρεται στο σημείο 5 του τμήματος 2.2 του παραρτήματος XII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25 % της εν λόγω αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[Άρθρο 125 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άρθρο 6

Γενικές διατάξεις

Το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων σχετικά με τις πράξεις που αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στα άρθρα 7 έως 11.

Άρθρο 7

Προστασία και διατήρηση των δεδομένων και εγγράφων και της ακεραιότητάς τους

1.   Η πρόσβαση στο σύστημα βασίζεται σε προκαθορισμένα δικαιώματα για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, τα οποία ανακαλούνται όταν δεν είναι πλέον αναγκαία.

2.   Το σύστημα τηρεί αρχεία κάθε καταχώρισης, τροποποίησης και διαγραφής εγγράφων και δεδομένων.

3.   Το σύστημα δεν επιτρέπει την τροποποίηση του περιεχομένου των εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Χρονοσφραγίδα με βεβαίωση της κατάθεσης του εγγράφου που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται ειδικά σε σχέση με το έγγραφο και δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Η διαγραφή αυτού του είδους εγγράφων καταγράφεται σε αρχείο σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4.   Δημιουργούνται τακτικά εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των δεδομένων. Το εφεδρικό έγγραφο με αντίγραφο ολόκληρου του περιεχομένου του αποθετηρίου ηλεκτρονικών αρχείων είναι έτοιμο για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

5.   Η εγκατάσταση ηλεκτρονικής αποθήκευσης προστατεύεται από κάθε κίνδυνο απώλειας ή αλλοίωσης της ακεραιότητάς της. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει φυσική προστασία από ακατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία, συστήματα πυρανίχνευσης και αντικλεπτικά συστήματα, επαρκή συστήματα προστασίας από επιθέσεις ιών, από ηλεκτρονικούς πειρατές και από κάθε άλλη πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

6.   Το σύστημα προβλέπει τη μεταφορά των δεδομένων, του μορφοτύπου και του περιβάλλοντος πληροφορικής κατά διαστήματα επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα και η προσβασιμότητα των εγγράφων και των δεδομένων έως το τέλος της σχετικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 8

Διαλειτουργικότητα

1.   Το σύστημα είναι διαλειτουργικό με τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με τους δικαιούχους, που αναφέρονται στο άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Κατά περίπτωση το σύστημα διευκολύνει την επαλήθευση της αλήθειας και, ενδεχομένως, της πληρότητας των δεδομένων που παρέχονται από τους δικαιούχους πριν αποθηκευτούν με ασφαλή τρόπο.

2.   Το σύστημα είναι διαλειτουργικό με άλλα συναφή πληροφορικά συστήματα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας και το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ) βάσει της απόφασης 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

3.   Το σύστημα είναι διαλειτουργικό σε τεχνικό και σημασιολογικό επίπεδο. Οι προδιαγραφές υποστηρίζουν τους τυποποιημένους μορφοτύπους ανταλλαγής δεδομένων και διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω μορφότυποι μπορούν να αναγνωρίζονται και να ανταλλάσσονται μεταξύ ετερογενών συστημάτων.

Άρθρο 9

Λειτουργίες αναζήτησης και υποβολής εκθέσεων

Το σύστημα περιλαμβάνει:

α)

κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης που επιτρέπουν την ευχερή ανάκτηση εγγράφων, δεδομένων και των μεταδεδομένων τους·

β)

λειτουργία υποβολής εκθέσεων, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία των εκθέσεων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, ιδίως για τα δεδομένα που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής (4)·

γ)

δυνατότητα αποθήκευσης, εξαγωγής ή εκτύπωσης των εκθέσεων που αναφέρονται στο στοιχείο β) ή σύνδεση με εξωτερική εφαρμογή που προβλέπει την εν λόγω δυνατότητα.

Άρθρο 10

Τεκμηρίωση του συστήματος

Η διαχειριστική αρχή παρέχει λεπτομερή και επικαιροποιημένη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση για τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, προσβάσιμη κατόπιν αιτήματος από τους αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του προγράμματος, από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η τεκμηρίωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στο οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 11

Ασφάλεια της ανταλλαγής πληροφοριών

Το χρησιμοποιούμενο σύστημα προστατεύεται με επαρκή μέτρα ασφαλείας όσον αφορά τη διαβάθμιση των εγγράφων, την προστασία των πληροφορικών συστημάτων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις εθνικές νομικές απαιτήσεις.

Τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστατεύουν τα δίκτυα και τα μέσα μετάδοσης όταν το σύστημα αλληλεπιδρά με άλλες μονάδες και συστήματα.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 65).

(3)  Απόφαση αριθ. 922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) (ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 20).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Αριθ.

Πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

I.   Ταυτότητα του προγράμματος και του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας από το οποίο παρέχεται η στήριξη των ΕΔΕΤ [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

1

Άξονες ή μέτρα προτεραιότητας που στηρίζουν το χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ

1.1

Στοιχεία αναφοράς (αριθμός και τίτλος) κάθε άξονα ή μέτρου προτεραιότητας που στηρίζει το χρηματοπιστωτικό μέσο στο πλαίσιο του προγράμματος των ΕΔΕΤ

2

Ονομασία του/των ΕΔΕΤ που στηρίζει/-ουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής βάσει του άξονα ή του μέτρου προτεραιότητας

3

Θεματικός/-οί στόχος/-οι που αναφέρεται/-ονται στο άρθρο 9 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο/οι οποίος/-οι στηρίζεται/-ονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

4

Άλλα προγράμματα των ΕΔΕΤ που παρέχουν συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

4.1

Αριθμός ΚΚΑ κάθε άλλου προγράμματος των ΕΔΕΤ που παρέχει συνεισφορές στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

II.   Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων υλοποίησης [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

5

Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

6

Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (ονομασία χώρας και πόλης)

7

Ρυθμίσεις υλοποίησης

7.1

Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που θεσπίζεται στο επίπεδο της Ένωσης, υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής, που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το οποίο στηρίζεται από συνεισφορές προγραμμάτων των ΕΔΕΤ

7.1.1

Ονομασία του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στο επίπεδο της Ένωσης

7.2

Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχει συσταθεί σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, η διαχείριση του οποίου γίνεται από ή με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β), το οποίο στηρίζεται από συνεισφορές προγραμμάτων των ΕΔΕΤ βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

8

Είδος του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

8.1

Εξατομικευμένα ή μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που είναι σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις

8.2

Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που οργανώνεται μέσω ταμείου χαρτοφυλακίου ή χωρίς ταμείο χαρτοφυλακίου

8.2.1

Ονομασία του ταμείου χαρτοφυλακίου που συστάθηκε για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

9

Είδος των προϊόντων που παρέχονται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: δάνεια, μικροδάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν ή άλλη στήριξη που συνδυάζεται με το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

9.1

Περιγραφή των άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων

9.2

Άλλη στήριξη που περιλαμβάνονται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής: επιχορήγηση, επιδότηση επιτοκίου, επιδότηση με προμήθεια εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

10

Νομικό καθεστώς του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [μόνο για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β)]: καταπιστευματικός λογαριασμός που έχει ανοιχθεί στο όνομα του φορέα υλοποίησης και για λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής ή ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

III.   Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και των ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

11

Φορέας υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

11.1

Είδος φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013: υφιστάμενο ή νεοσύστατο νομικό πρόσωπο με ειδικό σκοπό την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής· η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων· το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων· διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος· χρηματοπιστωτικός οργανισμός εγκατεστημένος σε κράτος μέλος με σκοπό την επίτευξη ενός στόχου δημοσίου συμφέροντος υπό τον έλεγχο μιας δημόσιας αρχής· φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου· διαχειριστική αρχή που αναλαμβάνει άμεσα εκτελεστικά καθήκοντα (μόνο για δάνεια και εγγυήσεις)

11.1.1

Ονομασία του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

11.1.2

Επίσημη διεύθυνση/έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ονομασία χώρας και πόλης) του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

12

Διαδικασία επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής: ανάθεση δημόσιας σύμβασης· άλλη διαδικασία

12.1

Περιγραφή της άλλης διαδικασίας επιλογής του φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

13

Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής

IV.   Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος κατά προτεραιότητα ή μέτρο που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί [άρθρο 46 παράγραφος 2, στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

14

Συνολικό ποσό συνεισφορών του προγράμματος που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης (σε ευρώ)

14.1

από το οποίο, συνεισφορές των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)

15

Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)

15.1

από το οποίο, ποσά των συνεισφορών των ΕΔΕΤ (σε ευρώ)

15.1.1

από τα οποία, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)

15.1.2

από τα οποία, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)

15.1.3

από τα οποία, ΕΚΤ (σε ευρώ)

15.1.4

από τα οποία, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)

15.1.5

από τα οποία, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)

15.2

από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)

15.2.1

από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης (σε ευρώ)

15.2.2

από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής χρηματοδότησης (σε ευρώ)

16

Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας (YEI) (1) (σε ευρώ)

17

Συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται από τις συνεισφορές του προγράμματος (σε ευρώ)

17.1

από το οποίο, βασικές αποδοχές (σε EUR)

17.2

από το οποίο, αποδοχές με βάση την απόδοση (σε ευρώ)

18

Κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)

19

Κεφαλαιοποιημένες επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)

20

Ποσό συνεισφορών του προγράμματος για επακόλουθες επενδύσεις στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)

21

Εισφορές υπό μορφήν γης ή ακινήτων στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 10 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (μόνο για την τελική έκθεση) (σε ευρώ)

V.   Συνολικό ποσό της στήριξης που έχει πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους ή υπέρ τελικών δικαιούχων, ή έχει δεσμευτεί σε συμβάσεις εγγυήσεων από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής για επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες καθώς και έξοδα ή αμοιβές διαχείρισης που έχουν καταβληθεί, ανά πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

22

Ονομασία κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος που προσφέρεται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

23

Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης για το χρηματοοικονομικό προϊόν

24

Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν δεσμευτεί σε συμβάσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων με τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)

24.1

από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)

25

Συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος που έχουν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες μέσω δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων προϊόντων, ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, που έχουν δεσμευτεί για δάνεια που καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες (σε ευρώ)

25.1

από το οποίο, συνολικό ποσό των συνεισφορών του προγράμματος από τα ΕΔΕΤ (σε ευρώ)

25.1.1

από το οποίο, ΕΤΠΑ (σε ευρώ)

25.1.2

από το οποίο, Ταμείο Συνοχής (σε ευρώ)

25.1.3

από το οποίο, ΕΚΤ (σε ευρώ)

25.1.4

από το οποίο, ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)

25.1.5

από το οποίο, ΕΤΘΑ (σε ευρώ)

25.2

από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής δημόσιας συγχρηματοδότησης (σε ευρώ)

25.3

από το οποίο, συνολικό ποσό της εθνικής ιδιωτικής συγχχρηματοδότησης (σε ευρώ)

26

Συνολική αξία των δανείων που όντως καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες σε σχέση με τις συμβάσεις εγγυήσεων που υπογράφηκαν (σε ευρώ)

27

Αριθμός συμβάσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν με τους τελικούς αποδέκτες

28

Αριθμός επενδύσεων δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, το ποσό των συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες

29

Αριθμός τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν από το χρηματοοικονομικό προϊόν

29.1

από τον οποίο, μεγάλες επιχειρήσεις

29.2

από τον οποίο, ΜΜΕ

29.2.1

από τον οποίο, πολύ μικρές επιχειρήσεις

29.3

από τον οποίο, φυσικά πρόσωπα

29.4

από τον οποίο, άλλο είδος τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν

29.4.1

περιγραφή άλλου είδους τελικών αποδεκτών που στηρίχθηκαν

VI.   Απόδοση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής καθώς και πρόοδος στην υλοποίησή του και στην επιλογή των φορέων υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου) [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

30

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης

31

Επιλογή φορέων για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής

31.1

αριθμός διαδικασιών επιλογής που έχουν ήδη δρομολογηθεί

31.2

αριθμός συμφωνιών χρηματοδότησης που έχουν ήδη υπογραφεί

32

Πληροφορίες σχετικά με το αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ήταν ακόμη σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς

32.1

Αν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής δεν ήταν σε λειτουργία στο τέλος του έτους αναφοράς, ημερομηνία εκκαθάρισης

33

Συνολικός αριθμός των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής ή συνολικός αριθμός των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου

34

Συνολικό ποσό των εκταμιευθέντων δανείων για τα οποία υπήρξε αδυναμία πληρωμής (σε ευρώ) ή συνολικό ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν και ζητήθηκαν λόγω της αδυναμίας πληρωμής του δανείου (σε ευρώ)

VII.   Τόκοι και άλλα έσοδα που προκύπτουν από τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, πόροι προγράμματος που επιστρέφονται στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής από επενδύσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 43 και 44, και αξία των επενδύσεων κεφαλαίου συμμετοχών όσον αφορά τα προηγούμενα έτη [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

35

Τόκοι και άλλα έσοδα που προέκυψαν από πληρωμές από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)

36

Ποσά που επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα ΕΔΕΤ έως το τέλος του έτους αναφοράς (σε ευρώ)

36.1

από τα οποία, αποπληρωμές κεφαλαίου (σε ευρώ)

36.2

από τα οποία, έσοδα, άλλα κέρδη και αποδόσεις (σε ευρώ)

37

Ποσό των πόρων που επαναχρησιμοποιήθηκαν οι οποίοι επεστράφησαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

37.1

Από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για την προνομιακή αμοιβή επενδυτών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της αγοράς, οι οποίοι χορηγούν πόρους για τη στήριξη από τα ΕΔΕΤ προς το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύουν από κοινού στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη (σε ευρώ)

37.2

Από τα οποία καταβλήθηκαν ποσά για την επιστροφή εξόδων διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν και την καταβολή αμοιβών διαχείρισης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)

VIII.   Πρόοδος επίτευξης του αναμενόμενου αποτελέσματος μόχλευσης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και αξία των επενδύσεων και συμμετοχών [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

38

Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που συγκεντρώθηκαν από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)

38.1

Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ, που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία χρηματοδότησης με τον φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)

38.2

Συνολικό ποσό των άλλων συνεισφορών, εκτός των ΕΔΕΤ που καταβλήθηκαν στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (σε ευρώ)

38.2.1

από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)

38.2.2

από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)

38.3

Συνολικό ποσό άλλων συνεισφορών, εκτός από τις συνεισφορές του προγράμματος, που κινητοποιήθηκαν στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών (σε ευρώ)

38.3.1

από το οποίο δημόσιοι πόροι (σε ευρώ)

38.3.2

από το οποίο ιδιωτικοί πόροι (σε ευρώ)

39

Αναμενόμενο και επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης

39.1

Αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά προϊόν

39.2

Επιτευχθέν αποτέλεσμα μόχλευσης για επενδύσεις δανείων, εγγύησης δανείων, μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, με αναφορά στη συμφωνία χρηματοδότησης ανά προϊόν

40

Αξία των επενδύσεων και των συμμετοχών σε σχέση με το προηγούμενο έτος (σε ευρώ)

IX.   Συμβολή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής στην επίτευξη των δεικτών της σχετικής προτεραιότητας ή του σχετικού μέτρου [άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

41

Δείκτης αποτελέσματος (κωδικός αριθμός και ονομασία) στον οποίο συμβάλλει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

41.1

Αξία-στόχος του δείκτη αποτελέσματος

41.2

Τιμή που επιτεύχθηκε από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής σε σχέση με την αξία-στόχο του δείκτη αποτελέσματος


(1)  Αυτό περιλαμβάνει το ειδικό κονδύλιο για ΠΑΝ και την αντίστοιχη υποστήριξη του ΕΚΤ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Γραφικά πρότυπα για τη δημιουργία του εμβλήματος της Ένωσης και καθορισμός των τυποποιημένων χρωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά αστέρια που συμβολίζουν την ένωση των λαών της Ευρώπης. Τα αστέρια είναι πάντα δώδεκα, αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΥ

Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά πεντάκτινα αστέρια με μη εφαπτόμενες κορυφές.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Image

Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το ύψος της. Δώδεκα χρυσά αστέρια, διατεταγμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν ένα νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με το ένα τρίτο του ύψους. Κάθε αστέρι έχει πέντε κορυφές, οι οποίες διατάσσονται στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα ισούται με το 1/18 του ύψους του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή με μία κορυφή προς τα πάνω και δύο κορυφές στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος έτσι ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών στην όψη ρολογιού. Ο αριθμός των αστεριών δεν μεταβάλλεται.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα:

PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου,

PANTONE YELLOW για τα αστέρια.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ

Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκτύπωσης σε τετραχρωμία, αναπαράγονται τα δύο τυποποιημένα χρώματα με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της συγκεκριμένης μεθόδου.

Το PANTONE YELLOW αποκτάται με τη χρήση 100 % Process Yellow.

Το PANTONE REFLEX BLUE επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 100 % Process Cyan και 80 % Process Magenta.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 0/51/153 (δεκαεξαδικό: 003399) και το PANTONE YELLOW αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ

Αν διατίθεται μόνο μαύρο χρώμα, πρέπει να πλαισιώνεται το ορθογώνιο με μαύρη διαχωριστική γραμμή και να τοποθετούνται τα αστέρια μέσα στο πλαίσιο αυτό με μαύρο πάνω σε λευκό φόντο.

Image

Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το μπλε (εννοείται βέβαια το Reflex Blue), πρέπει να χρησιμοποιείται σε αναλογία 100 %, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό και το φόντο είναι κυανό.

Image

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΝΤΟ

Αν είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιηθεί έγχρωμο φόντο, το ορθογώνιο πρέπει να πλαισιώνεται με λευκό περίγραμμα πάχους ίσου με το ένα εικοστό πέμπτο του ύψους του ορθογωνίου.

Image