19.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 179/17


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2013

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με την προέλευση, ορισμένους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 12 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 23 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 25 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 51 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 53 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 54 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 κατάργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (2) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (3). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα στο νέο νομικό πλαίσιο, ορισμένοι κανόνες πρέπει να θεσπίζονται μέσω των πράξεων αυτών. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους κανόνες εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 509/2006 και (ΕΚ) αριθ. 510/2006 που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (4) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (5), αντιστοίχως.

(2)

Για να ληφθούν υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας και, ιδίως, οι φυσικοί και υλικοί περιορισμοί της παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης, η ονομασία της οποίας έχει καταχωρισθεί ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, οι παρεκκλίσεις όσον αφορά την προέλευση των ζωοτροφών θα πρέπει να επιτρέπονται στις προδιαγραφές προϊόντος των εν λόγω προϊόντων. Οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσουν τον δεσμό μεταξύ του γεωγραφικού περιβάλλοντος και της συγκεκριμένης ποιότητας ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που οφείλονται, ουσιαστικά ή αποκλειστικά, στο εν λόγω περιβάλλον.

(3)

Για να ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων προϊόντων, των οποίων η ονομασία πρέπει να καταχωρισθεί ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, είναι σκόπιμο να επιτραπούν στις προδιαγραφές προϊόντος των εν λόγω προϊόντων περιορισμοί όσον αφορά την προέλευση πρώτων υλών. Οι εν λόγω περιορισμοί θα πρέπει να δικαιολογούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία είναι σύμφωνα με τις γενικές αρχές του συστήματος των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και τα οποία επιπλέον βελτιώνουν τη συνοχή των προϊόντων με τους στόχους του συστήματος.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλες πληροφορίες κοινοποιούνται στον καταναλωτή, θα πρέπει να θεσπιστούν τα σύμβολα της Ένωσης που προβάλλουν τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος για τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα παρέχουν μόνο ουσιαστικές και περιεκτικές πληροφορίες και να αποφευχθούν οι υπερβολικά ογκώδεις αιτήσεις καταχώρισης ή αιτήσεις έγκρισης μιας τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος ενός εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, θα πρέπει να καθορισθούν όρια όσον αφορά την έκταση των προδιαγραφών προϊόντος.

(6)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν πρόσθετοι κανόνες σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες ένστασης σε περίπτωση κοινών αιτήσεων που αφορούν περισσότερες από μία εθνική επικράτεια. Δεδομένου ότι το δικαίωμα ένστασης θα πρέπει να διασφαλίζεται στο σύνολο της επικράτειας της Ένωσης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η υποχρέωση εφαρμογής εθνικών διαδικασιών ένστασης σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με την υποβολή κοινών αιτήσεων.

(7)

Προκειμένου να υπάρχουν σαφή στάδια της διαδικασίας ένστασης, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι διαδικαστικές υποχρεώσεις του αιτούντος στην περίπτωση που οι κατάλληλες διαβουλεύσεις οι οποίες έπονται της υποβολής αιτιολογημένης δήλωσης ένστασης οδηγούν σε συμφωνία.

(8)

Για να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση των αιτήσεων τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν συμπληρωματικοί κανόνες όσον αφορά, αφενός, την εξέταση των αιτήσεων τροποποίησης και, αφετέρου, την υποβολή και την αξιολόγηση των τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους, οι προσωρινές τροποποιήσεις θα πρέπει να απαλλάσσονται από τη συνήθη διαδικασία και δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε επίσημη έγκριση από την Επιτροπή. Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρως σχετικά με το περιεχόμενο και την αιτιολόγηση αυτών των τροποποιήσεων.

(9)

Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υπερασπίζονται τα δικαιώματα και το έννομο συμφέρον τους, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν συμπληρωματικοί κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία ακύρωσης. Η διαδικασία ακύρωσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη συνήθη διαδικασία καταχώρισης που προβλέπεται στα άρθρα 49 έως 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι τα κράτη μέλη συγκαταλέγονται μεταξύ των νομικών προσώπων που μπορούν να έχουν έννομο συμφέρον να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Προκειμένου να προστατευθούν τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των ενδιαφερόμενων μερών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω ενιαία έγγραφα που αφορούν τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες έχουν καταχωρισθεί πριν από τις 31 Μαρτίου 2006 και για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί ένα ενιαίο έγγραφο δημοσιεύονται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

(11)

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 προβλέπουν ότι, στην περίπτωση προϊόντων με προέλευση από την Ένωση τα οποία διατίθενται στην αγορά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, τα σύμβολα της Ένωσης που συσχετίζονται με τα προϊόντα αυτά πρέπει να εμφανίζονται στην επισήμανση και ότι οι σχετικές ενδείξεις ή τα αρκτικόλεξα μπορούν να εμφανίζονται στην επισήμανση. Το άρθρο 23 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο προβλέπει ότι το σύμβολο χρησιμοποιείται προαιρετικά στην επισήμανση των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων που παράγονται εκτός Ένωσης. Οι εν λόγω διατάξεις θα είναι εφαρμοστέες μόνο από τις 4 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 509/2006 και (ΕΚ) αριθ. 510/2006, οι οποίοι καταργήθηκαν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, προέβλεπαν την υποχρέωση να εμφανίζονται στην επισήμανση των προϊόντων που προέρχονται από την Ένωση είτε το σύμβολο είτε η πλήρης ένδειξη και παρείχαν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της ένδειξης «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» στην επισήμανση των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων που παράγονται εκτός της Ένωσης. Για λόγους συνέχειας μεταξύ των δύο καταργούμενων κανονισμών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η υποχρέωση εμφάνισης στην επισήμανση των προϊόντων που προέρχονται από την Ένωση είτε των συμβόλων της Ένωσης είτε της αντίστοιχης ένδειξης και της δυνατότητας χρησιμοποίησης της ένδειξης «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» στην επισήμανση των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων που παράγονται εκτός της Ένωσης πρέπει να θεωρείται ότι θεσπίζονται σιωπηρώς από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και εφαρμόζονται ήδη. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να προστατευθούν τα δικαιώματα και το έννομο συμφέρον των παραγωγών ή των ενδιαφερόμενων μερών, οι όροι χρήσης των συμβόλων και ενδείξεων στην επισήμανση που θεσπίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 509/2006 και (ΕΚ) αριθ. 510/2006 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως τις 3 Ιανουαρίου 2016.

(12)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 θα πρέπει να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ειδικοί κανόνες σχετικά με την προέλευση των ζωοτροφών και των πρώτων υλών

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, οι ζωοτροφές προέρχονται εξ ολοκλήρου από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή όσον αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, η ονομασία των οποίων είναι καταχωρισμένη ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.

Στον βαθμό που η εξ ολοκλήρου προέλευση από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή δεν είναι τεχνικά εφικτή, οι ζωοτροφές που προέρχονται εκτός της εν λόγω περιοχής μπορούν να προστίθενται, υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που οφείλονται ουσιαστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον δεν επηρεάζονται. Οι ζωοτροφές που προέρχονται εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 50 % της ξηράς ουσίας σε ετήσια βάση.

2.   Κάθε περιορισμός όσον αφορά την καταγωγή των πρώτων υλών που προβλέπεται στις προδιαγραφές ενός προϊόντος του οποίου η ονομασία είναι καταχωρισμένη ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αιτιολογείται σε σχέση με τον δεσμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Άρθρο 2

Σύμβολα της Ένωσης

Τα σύμβολα της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 θεσπίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Περιορισμός στις προδιαγραφές προϊόντος για τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

Οι προδιαγραφές προϊόντος που προβλέπονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 πρέπει να είναι περιεκτικές και να μην υπερβαίνουν τις 5 000 λέξεις, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Άρθρο 4

Εθνικές διαδικασίες ένστασης για την υποβολή κοινών αιτήσεων

Στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται από κοινού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, οι σχετικές εθνικές διαδικασίες ένστασης εφαρμόζονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Υποχρέωση κοινοποίησης όσον αφορά συμφωνία στο πλαίσιο διαδικασίας ένστασης

Όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, οι αρχές του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους παράγοντες που επέτρεψαν την επίτευξη της συμφωνίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων του αιτούντος και των αρχών κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία έχουν υποβάλει ένσταση.

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος

1.   Η αίτηση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 που δεν είναι ήσσονος σημασίας περιέχει αναλυτική περιγραφή και τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν κάθε τροποποίηση. Η περιγραφή συγκρίνει λεπτομερώς, για κάθε τροποποίηση, τις αρχικές προδιαγραφές προϊόντος και, κατά περίπτωση, το αρχικό ενιαίο έγγραφο με την προτεινόμενη τροποποιημένη έκδοση.

Η εν λόγω αίτηση είναι αυτόνομη. Περιέχει όλες τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, του ενιαίου εγγράφου για τα οποία ζητείται έγκριση.

Η αίτηση τροποποίησης η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας και δεν τηρεί το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν είναι παραδεκτή. Η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα σε περίπτωση που η αίτηση κρίνεται απαράδεκτη.

Η έγκριση από την Επιτροπή της αίτησης τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας καλύπτει μόνο τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην ίδια την αίτηση.

2.   Αιτήσεις για ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος που αφορούν προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις υποβάλλονται στις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή της ονομασίας ή της ένδειξης. Αιτήσεις για ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος όσον αφορά τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα υποβάλλονται στις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ομάδα. Εάν η αίτηση για ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος δεν προέρχεται από την ομάδα που είχε υποβάλει την αίτηση καταχώρισης της ονομασίας ή των ονομασιών στην οποία αναφέρονται οι προδιαγραφές προϊόντος, το κράτος μέλος παρέχει στην ομάδα αυτή τη δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με την αίτηση εφόσον η εν λόγω ομάδα εξακολουθεί να υφίσταται. Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει αυτού, μπορεί να υποβάλει φάκελο αίτησης για ήσσονος σημασίας τροποποίηση στην Επιτροπή. Αιτήσεις για ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλλονται από ομάδα που έχει έννομο συμφέρον, είτε απευθείας στην Επιτροπή είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.

Η αίτηση για ήσσονος σημασίας τροποποίηση αφορά μόνο ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Περιγράφει τις εν λόγω ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, περιέχει σύνοψη του λόγου για τον οποίο απαιτείται τροποποίηση και καταδεικνύει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θεωρούνται ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Συγκρίνει, για κάθε τροποποίηση, τις αρχικές προδιαγραφές προϊόντος και, κατά περίπτωση, το αρχικό ενιαίο έγγραφο με την προτεινόμενη τροποποιημένη έκδοση. Η αίτηση είναι αυτόνομη και περιέχει όλες τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, του ενιαίου εγγράφου για τις οποίες ζητείται έγκριση.

Οι ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί εάν η Επιτροπή δεν διαβιβάσει πληροφορίες για το αντίθετο στον αιτούντα εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης.

Αίτηση για ήσσονος σημασίας τροποποίηση που δεν συμμορφώνεται με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν γίνεται δεκτή. Η σιωπηρή έγκριση που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις αυτές. Η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα σε περίπτωση που η αίτηση κρίνεται απαράδεκτη εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την εγκεκριμένη ήσσονος σημασίας τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος που δεν συνεπάγεται τροποποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

3.   Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 49 έως 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 δεν εφαρμόζεται στις τροποποιήσεις που αφορούν προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ούτε στις τροποποιήσεις που συνδέονται με θεομηνίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από τις αρμόδιες αρχές.

Οι τροποποιήσεις αυτές, καθώς και οι σχετικοί λόγοι, κοινοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την έγκρισή τους. Οι προσωρινές τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος που αφορούν προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή της ονομασίας ή της ένδειξης. Οι προσωρινές τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος που αφορούν τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ομάδα. Οι προσωρινές τροποποιήσεις που αφορούν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών κοινοποιούνται στην Επιτροπή είτε από ομάδα που έχει έννομο συμφέρον είτε από τις αρχές της οικείας τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις προσωρινές τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος. Στις κοινοποιήσεις σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος όσον αφορά προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν μόνο τα στοιχεία της δημοσίευσης. Στις κοινοποιήσεις σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος όσον αφορά ένα εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν την προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος όπως δημοσιεύθηκε. Στις κοινοποιήσεις που αφορούν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, οι εγκριθείσες προσωρινές τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων καθώς και αντίγραφο της πράξης που επιβεβαιώνει τις θεομηνίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με προσωρινές τροποποιήσεις. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Άρθρο 7

Ακύρωση

1.   Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 49 έως 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών για την ακύρωση μιας καταχώρισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης, με δική τους πρωτοβουλία, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

3.   Η αίτηση ακύρωσης δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

4.   Αιτιολογημένες δηλώσεις ένστασης όσον αφορά την ακύρωση γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον τεκμηριώνουν τη συνεχή εμπορική εξάρτηση του ενδιαφερομένου από την καταχωρισμένη ονομασία.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί πριν από τις 31 Μαρτίου 2006, η Επιτροπή δημοσιεύει, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, ενιαίο έγγραφο που υποβλήθηκε από το οικείο κράτος μέλος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δημοσίευση συνοδεύεται από παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών προϊόντος.

2.   Έως τις 3 Ιανουαρίου 2016, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

για τα προϊόντα καταγωγής της Ένωσης, όταν η καταχωρισμένη ονομασία χρησιμοποιείται στην επισήμανση, συνοδεύεται είτε από το σχετικό σύμβολο της Ένωσης είτε από τη σχετική ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012·

β)

για τα προϊόντα που παράγονται εκτός της Ένωσης, η ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 χρησιμοποιείται προαιρετικά στην επισήμανση των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων.

Άρθρο 9

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 καταργούνται.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 5 εφαρμόζεται μόνο στις διαδικασίες ένστασης για τις οποίες η περίοδος των τριών μηνών που ορίζεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 369 της 23.12.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 275 της 19.10.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενωσιακό σύμβολο για «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης»

Image

Ενωσιακό σύμβολο για «Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»

Image

Ενωσιακό σύμβολο για «Εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν»

Image