20.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/48


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 640/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως τα άρθρα 63 παράγραφος 4, 64 παράγραφος 6, 72 παράγραφος 5, 76, 77 παράγραφος 7, 93 παράγραφος 4, 101 παράγραφος 1 και 120,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 καταργεί και αντικαθιστά, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου (2). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος στο νέο νομικό πλαίσιο, πρέπει να εγκριθούν ορισμένοι κανόνες μέσω αυτών των πράξεων. Οι εν λόγω πράξεις πρέπει να αντικαταστήσουν ιδίως τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής (3).

(2)

Πρέπει ιδίως να θεσπιστούν κανόνες για τη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ολοκληρωμένο σύστημα), τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ή αιτήσεων πληρωμής, τις προϋποθέσεις για τη μερική ή ολική απόρριψη της ενίσχυσης και τη μερική ή ολική ανάκτηση της αχρεωστήτως καταβληθείσας ενίσχυσης ή στήριξης και τον καθορισμό των διοικητικών κυρώσεων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε σχέση με τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο καθεστώτων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) καθώς και τους κανόνες για τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων όσον αφορά τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.

(3)

Απαιτούνται πρόσθετοι ορισμοί ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να οριστούν ορισμένοι όροι που ισχύουν για τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης.

(4)

Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και οι απορρίψεις ή οι ανακτήσεις ενίσχυσης ή στήριξης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να εμποδίζουν την εφαρμογή των εθνικών ποινικών κυρώσεων από τα κράτη μέλη, εφόσον αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

(5)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ορίζονται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη. Πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικοί κανόνες οι οποίοι να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. Πρέπει, ωστόσο, να καθοριστεί προθεσμία εντός της οποίας ο δικαιούχος πρέπει να γνωστοποιεί τις περιπτώσεις αυτές.

(6)

Πρέπει επίσης να θεσπισθούν συμπληρωματικοί κανόνες όσον αφορά το σύστημα ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων που θα χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ). Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το σύστημα, οι ποιοτικοί στόχοι και οι συγκεκριμένες πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες στο ΣΓΠ ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικοί διοικητικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι. Συνεπώς, το σύστημα πληροφοριών για αγροτεμάχια (ΣΑΑ) πρέπει να ενημερώνεται τακτικά, ώστε να αποκλείονται προδήλως μη επιλέξιμα χαρακτηριστικά και εκτάσεις. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η αστάθεια του συστήματος, πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια για μικρές αλλαγές όσον αφορά τη μέγιστη επιλέξιμη έκταση λόγω αβεβαιότητας της ερμηνείας βάσει φωτογραφιών, η οποία μεταξύ άλλων προκαλείται από το περίγραμμα και την κατάσταση των αγροτεμαχίων αναφοράς.

(7)

Προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να εντοπίζουν εγκαίρως πιθανές αδυναμίες στο σύστημα και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα εφόσον απαιτείται, η ποιότητα του συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων πρέπει να υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση.

(8)

Για λόγους ορθής εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και πραγματοποίησης των σχετικών πληρωμών που προβλέπονται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης το οποίο θα εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης θα είναι ανιχνεύσιμα και θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη διασταύρωση των εκτάσεων που δηλώνονται για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης με τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του κάθε γεωργός, καθώς και μεταξύ των διαφόρων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(9)

Προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου και να αποτραπεί η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων ενίσχυσης σε διάφορους οργανισμούς πληρωμών στο ίδιο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας των γεωργών που υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος.

(10)

Η πείρα έχει δείξει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά τοπίου των αγρών, ιδίως φράκτες, τάφροι και πέτρινοι τοίχοι, πρέπει να θεωρούνται τμήμα της επιλέξιμης έκτασης για άμεσες στρεμματικές ενισχύσεις. Είναι αναγκαίο να καθοριστεί το αποδεκτό εύρος των χαρακτηριστικών τοπίου του αγρού. Λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών αναγκών, πρέπει να προβλέπεται κάποιος βαθμός ευελιξίας των κρατών μελών όσον αφορά τα όρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των περιφερειακών αποδόσεων σχετικά με πρώην στρεμματικές ενισχύσεις για καλλιέργειες. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν διαφορετική μέθοδο για μόνιμους λειμώνες με διάσπαρτα χαρακτηριστικά τοπίου και δένδρα για τους οποίους δεν ισχύει αυτή η μέθοδος.

(11)

Δεδομένης της σημασίας τους για τη βιώσιμη γεωργία, πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμα τα χαρακτηριστικά τοπίου που υπόκεινται στις απαιτήσεις και τα πρότυπα που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα οποία αποτελούν τμήμα της συνολικής έκτασης ενός αγροτεμαχίου.

(12)

Όσον αφορά τα αγροτεμάχια που καλύπτονται από αρόσιμη γη ή μόνιμους λειμώνες με δένδρα, πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις όσον αφορά την παρουσία δένδρων στις εκτάσεις αυτές και οι επιπτώσεις τους στην επιλεξιμότητα των εκτάσεων. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να προσδιοριστεί η μέγιστη πυκνότητα δένδρων η οποία πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει των παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας, των φυσικών συνθηκών και βάσει περιβαλλοντικών λόγων.

(13)

Για λόγους απλοποίησης και καλύτερης παρατήρησης και ελέγχου των άμεσων πληρωμών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν σύστημα προκειμένου να καθοριστεί η επιλέξιμη έκταση των μόνιμων λειμώνων που χαρακτηρίζονται από διάσπαρτα μη επιλέξιμα χαρακτηριστικά, όπως χαρακτηριστικά τοπίου και δέντρα, εκτός από τα χαρακτηριστικά τοπίου που υπόκεινται στις απαιτήσεις και τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Η επιλέξιμη έκταση καθορίζεται για κάθε αγροτεμάχιο αναφοράς σύμφωνα με προκαθορισμένα όρια που εφαρμόζονται στο επίπεδο τύπου κάλυψης ομοιογενούς γης. Τα διάσπαρτα χαρακτηριστικά έως ένα ορισμένο ποσοστό του αγροτεμαχίου αναφοράς μπορεί να θεωρείται ότι αποτελούν τμήμα της επιλέξιμης έκτασης. Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν απαιτείται καμία μείωση για την έκταση διάσπαρτων χαρακτηριστικών στην πρώτη κατηγορία που αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο ποσοστό μη επιλέξιμης έκτασης.

(14)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τις περιπτώσεις που η λήξη της προθεσμίας υποβολής διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων ή τροποποιήσεων συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή.

(15)

Η τήρηση των προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, αιτήσεων πληρωμής και λοιπών δηλώσεων για την τροποποίηση των αιτήσεων στρεμματικής ενίσχυσης ή αιτήσεων πληρωμής με βάση την έκταση και για την υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων ή συμβάσεων είναι απαραίτητη ώστε οι εθνικές αρχές να είναι σε θέση να προγραμματίζουν και στη συνέχεια να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά την ορθότητα των αιτήσεων ενίσχυσης, των αιτήσεων πληρωμής ή των λοιπών εγγράφων. Πρέπει επομένως να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τις προθεσμίες εντός των οποίων είναι αποδεκτές οι εκπρόθεσμες αιτήσεις. Προκειμένου να ενθαρρύνονται οι δικαιούχοι να τηρούν τις προθεσμίες, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, πρέπει να επιβάλλεται μείωση που θα λειτουργεί αποτρεπτικά, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

(16)

Η εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή, κατά περίπτωση, για αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης από τους δικαιούχους είναι ουσιαστικής σημασίας για τα κράτη μέλη προκειμένου να καθορίζονται έγκαιρα τα δικαιώματα ενίσχυσης. Η εκπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων αυτών πρέπει, επομένως, να επιτρέπεται μόνον εντός της ίδιας συμπληρωματικής προθεσμίας που ισχύει για την εκπρόθεσμη υποβολή τυχόν αιτήσεων ενίσχυσης. Πρέπει επίσης να επιβάλλεται μείωση που θα λειτουργεί αποτρεπτικά, εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

(17)

Οι δικαιούχοι που ενημερώνουν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι οι αιτήσεις τους για ενίσχυση ή πληρωμή περιέχουν σφάλματα δεν πρέπει να υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από τον λόγο της μη συμμόρφωσης, εκτός εάν ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί για την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή η αρχή τον έχει ήδη πληροφορήσει σχετικά με μη συμμόρφωση που έχει διαπιστωθεί σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής.

(18)

Πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικοί κανόνες σχετικά με τη βάση υπολογισμού των καθεστώτων στρεμματικών ενισχύσεων και των μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, καθώς και σχετικά με τη βάση υπολογισμού της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης βάσει των αιτήσεων ενίσχυσης για ζώα στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης που αφορούν ζώα ή καθεστώτων στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης βάσει των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα.

(19)

Οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να καθορίζονται με βάση τις αρχές της αποτρεπτικότητας και της αναλογικότητας και με βάση τα ειδικά προβλήματα που οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης και να φθάνουν μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων ή μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διάφορων καθεστώτων ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και τις άλλες υποχρεώσεις ή το ενδεχόμενο να μην δηλώνει ένας δικαιούχος όλη την έκτασή του ώστε να δημιουργείται τεχνητά η προϋπόθεση που του επιτρέπει να εξαιρείται από τις οικολογικές τους υποχρεώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να θεωρούνται επαρκείς για την αποθάρρυνση της από πρόθεση μη συμμόρφωσης.

(20)

Για να μπορούν τα κράτη μέλη να διενεργούν αποτελεσματικά τους ελέγχους, και ιδίως τους ελέγχους τήρησης των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η επιβολή στους δικαιούχους της υποχρέωσης να δηλώνουν όλες τις εκτάσεις που έχουν στη διάθεσή τους, είτε ζητούν ενίσχυση για τις εκτάσεις αυτές είτε όχι, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(21)

Για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων και τον υπολογισμό των εφαρμοστέων μειώσεων, είναι αναγκαίο να οριστούν οι εκτάσεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα καλλιεργειών. Μια έκταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη περισσότερες φορές, εφόσον δηλώνεται για ενίσχυση ή στήριξη στο πλαίσιο περισσοτέρων του ενός καθεστώτων ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης. Ωστόσο, για τους σκοπούς της πράσινης ενίσχυσης, είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ των ομάδων καλλιεργειών.

(22)

Η καταβολή της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης απαιτεί ίσο αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης και επιλέξιμων εκταρίων. Για τους σκοπούς του καθεστώτος αυτού, επομένως, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αριθμού των δηλούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της δηλούμενης έκτασης, ως βάση για τον υπολογισμό της ενίσχυσης πρέπει να λαμβάνεται το μικρότερο μέγεθος. Προκειμένου να αποφεύγεται ο υπολογισμός με βάση ανύπαρκτα δικαιώματα, πρέπει να προβλεφθεί ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος.

(23)

Όσον αφορά τις αιτήσεις στρεμματικών ενισχύσεων και/ή τις αιτήσεις πληρωμής, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούν συνήθως τμήματα εκτάσεων. Η δήλωση έκτασης μεγαλύτερης της πραγματικής σε σχέση με ένα αγροτεμάχιο μπορεί, επομένως, να συμψηφιστεί με τη δήλωση εκτάσεων μικρότερων των πραγματικών για άλλα αγροτεμάχια της ίδιας ομάδας καλλιεργειών. Πρέπει να προβλεφθεί ότι, εντός ορισμένου περιθωρίου ανοχής, οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται μόνον εφόσον υπάρξει υπέρβαση του εν λόγω περιθωρίου.

(24)

Επιπλέον, όσον αφορά τις αιτήσεις για στρεμματικές ενισχύσεις και/ή αιτήσεις πληρωμής, οι διαφορές μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην αίτηση ενίσχυσης και/ή στις αιτήσεις πληρωμής και της συνολικής έκτασης που καθορίζεται ως επιλέξιμη είναι συχνά αμελητέες. Προκειμένου να αποφεύγονται οι πολλές μικρές αναπροσαρμογές των αιτήσεων, πρέπει να προβλεφθεί ότι η προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης και/ή της αίτησης πληρωμής στην προσδιορισθείσα έκταση δεν είναι υποχρεωτική παρά μόνο σε περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.

(25)

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για διοικητικές κυρώσεις σχετικά με το εν λόγω καθεστώς.

(26)

Πρέπει να προβλεφθούν διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, από πρόθεση ή από αμέλεια, προς τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αποτρεπτικότητας και της αναλογικότητας, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος που υποβάλλει αίτηση για το καθεστώς νέου γεωργού δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του.

(27)

Πρέπει να θεσπιστούν διοικητικές κυρώσεις για τα καθεστώτα ενίσχυσης και τα μέτρα στήριξης που αφορούν ζώα με βάση τις αρχές της αποτρεπτικότητας και της αναλογικότητας και με βάση τα ειδικά προβλήματα που συνδέονται με φυσιολογικές περιστάσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης και να φθάνουν μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει επίσης, όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να οριστούν σε επίπεδο επαρκές για την αποθάρρυνση της από πρόθεση δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική.

(28)

Όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης για ζώα ή τις αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα, οι μη συμμορφώσεις συνεπάγονται την άρση της επιλεξιμότητας των σχετικών ζώων. Πρέπει να προβλέπονται μειώσεις από το πρώτο ζώο σε σχέση με το οποίο διαπιστώνεται μη συμμόρφωση αλλά, ανεξάρτητα από το ύψος της μείωσης, πρέπει να επιβάλλονται πιο επιεικείς κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αφορούν τρία ή λιγότερα ζώα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η αυστηρότητα της διοικητικής κύρωσης πρέπει να εξαρτάται από το ποσοστό των ζώων σε σχέση με τα οποία διαπιστώνεται μη συμμόρφωση.

(29)

Κατά γενικό κανόνα, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες εθνικές κυρώσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

(30)

Η δυνατότητα για διορθώσεις χωρίς την επιβολή της διοικητικής κύρωσης που προβλέπεται σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης και την αίτηση πληρωμής πρέπει επίσης να ισχύει σε σχέση με εσφαλμένα στοιχεία τα οποία περιέχονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για δηλωθέντα βοοειδή για τα οποία η εν λόγω μη συμμόρφωση συνιστά μη εκπλήρωση ενός κριτηρίου επιλεξιμότητας, εκτός εάν ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί για την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή η αρχή δεν έχει ήδη πληροφορήσει τον δικαιούχο σχετικά με μη συμμόρφωση στην αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής.

(31)

Πρέπει να προβλέπονται απορρίψεις και ανακτήσεις ενισχύσεων και διοικητικές κυρώσεις σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης με βάση τις αρχές της αποτρεπτικότητας και της αναλογικότητας. Οι απορρίψεις και οι ανακτήσεις στήριξης πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης. Οι απορρίψεις και οι ανακτήσεις στήριξης και οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει, όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και τις λοιπές υποχρεώσεις, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων μέτρων στήριξης. Σε περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης ή στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος προσκομίζει ψευδή στοιχεία προκειμένου να εισπράξει τη στήριξη, πρέπει να απορρίπτεται η αίτηση στήριξης και να επιβάλλεται διοικητική κύρωση. Οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να φθάνουν μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα μέτρα στήριξης ή είδη δράσεων για καθορισμένη περίοδο.

(32)

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, οι διοικητικές κυρώσεις δεν πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής της ενίσχυσης που επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση. Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τις περιπτώσεις που η μη συμμόρφωση εκ μέρους του δικαιούχου αναμένεται να αρθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(33)

Το άρθρο 93 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 προβλέπει, όσον αφορά τα έτη 2015 και 2016, ότι οι κανόνες σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των μόνιμων βοσκότοπων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους το 2015 και το 2016, σύμφωνα με την αναλογία που καθορίστηκε το 2014.

(34)

Για λόγους σαφήνειας και προκειμένου να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη βάση για την αξιολόγηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και τον υπολογισμό και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω πολλαπλής συμμόρφωσης, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η έννοια των όρων συχνότητα, έκταση, σοβαρότητα και διάρκεια της μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί υπό ποίες προϋποθέσεις μια μη συμμόρφωση θεωρείται προσδιορισθείσα.

(35)

Όσον αφορά τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να καθορίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που ο γεωργός έχει ενεργήσει από αμέλεια ή από πρόθεση και πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης.

(36)

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, εκτός από την κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων με βάση την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να προβλέπεται ότι, από ένα χρονικό σημείο και μετά, οι επανειλημμένες παραβάσεις της ίδιας υποχρέωσης πολλαπλής συμμόρφωσης πρέπει, αφού ειδοποιηθεί προηγουμένως ο γεωργός, να αντιμετωπίζονται ως περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από πρόθεση.

(37)

Επιπλέον, όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας να μην επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 97 παράγραφος 3 και στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις που θα διέπουν τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

(38)

Όσον αφορά ειδικότερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εκπληρώνει την υποχρέωση λήψης διορθωτικών μέτρων, η μείωση πρέπει να επιβάλλεται αναδρομικά σε σχέση με το έτος για το οποίο εφαρμόστηκε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Κατά τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα της συγκεκριμένης μη συμμόρφωσης κατά το έτος του επόμενου ελέγχου. Για λόγους ασφάλειας δικαίου όσον αφορά για τους δικαιούχους, πρέπει να καθοριστεί προθεσμία για την αναδρομική επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

(39)

Όσον αφορά τους δικαιούχους πολυετών δράσεων οι οποίες δρομολογήθηκαν βάσει των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (6) και οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, πρέπει να προβλεφθεί ότι ισχύει το νέο σύστημα ελέγχου και οι διοικητικές κυρώσεις, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της συμμόρφωσης τους και να εξασφαλιστεί η απλοποίηση των διαδικασιών.

(40)

Όσον αφορά τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης για τις οποίες δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις δεδομένου ότι εμπίπτουν στον κανόνα de minimis που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (7) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, αλλά για τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι θα θέτουν τέρμα στη μη συμμόρφωση, πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικοί κανόνες για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της υποχρέωσης παρακολούθησης που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και των νέων σχετικών κανόνων του εν λόγω κανονισμού.

(41)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 πρέπει να καταργηθεί. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής (8) πρέπει επίσης να καταργηθεί.

(42)

Έχοντας υπόψη το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 119 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ο παρών κανονισμός πρέπει να ισχύει για τις αιτήσεις ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής οι οποίες αφορούν περιόδους εμπορίας ή πριμοδότησης που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για τη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά:

α)

τις προϋποθέσεις για τη μερική ή ολική απόρριψη ή ανάκτηση της ενίσχυσης ή στήριξης·

β)

τον προσδιορισμό των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων και του ειδικού συντελεστή·

γ)

τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες δεν επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις·

δ)

τους κανόνες που ισχύουν ως προς τις περιόδους, ημερομηνίες και προθεσμίες στις περιπτώσεις που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή τροποποιήσεων συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή·

ε)

τους αναγκαίους ειδικούς ορισμούς για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος·

στ)

τα βασικά χαρακτηριστικά και τους τεχνικούς κανόνες για το σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων και ταυτοποίηση των δικαιούχων·

ζ)

τα βασικά χαρακτηριστικά, τους τεχνικούς κανόνες και τις απαιτήσεις ποιότητας για το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης·

η)

τη βάση για τον υπολογισμό των ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων που οι επιλέξιμες εκτάσεις περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή δένδρα·

θ)

τους πρόσθετους κανόνες για τους μεσάζοντες, όπως υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις, που εμπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης·

ι)

τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων σε σχέση με την πολλαπλή συμμόρφωση·

ια)

την εναρμονισμένη βάση για τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση·

ιβ)

τις προϋποθέσεις για την επιβολή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων λόγω πολλαπλής συμμόρφωσης·

ιγ)

επιπρόσθετα προς τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του ολοκληρωμένου συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι ορισμοί του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του άρθρου 67 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «δικαιούχος» νοείται ο γεωργός όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και αναφέρεται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού, ο δικαιούχος που υπέχει υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης κατά την έννοια του άρθρου 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και/ή ο δικαιούχος που λαμβάνει στήριξη αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9)·

2)

ως «μη συμμόρφωση» νοείται:

α)

όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις που συνδέονται με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οποιαδήποτε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων ή λοιπών υποχρεώσεων· ή

β)

όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, η μη συμμόρφωση με τις σχετικές με τη διαχείριση κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, με τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ή με τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού·

3)

ως «αίτηση στήριξης» νοείται η αίτηση για τη χορήγηση στήριξης ή για την υπαγωγή σε μέτρο στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

4)

ως «αίτηση πληρωμής» νοείται η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

5)

ως «άλλη δήλωση» νοείται κάθε δήλωση ή έγγραφο, εκτός από τις αιτήσεις στήριξης ή τις αιτήσεις πληρωμής, που πρέπει να υποβάλλεται ή να διατηρείται από τον δικαιούχο ή το τρίτο μέρος για τη συμμόρφωση προς ειδικές διατάξεις που αφορούν ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης·

6)

ως «μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πεδίο ισχύος του ολοκληρωμένου συστήματος» νοούνται τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και τα άρθρα 28 έως 31, 33, 34 και 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουμένων των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, και των μέτρων βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης·

7)

ως «σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων» νοείται το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και/ή το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου (11) αντίστοιχα·

8)

ως «ενώτιο» νοείται το ενώτιο για την ατομική αναγνώριση των βοοειδών σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και/ή το ενώτιο για την ατομική αναγνώριση των αιγοπροβάτων σύμφωνα με το σημείο A.3. του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004, αντίστοιχα·

9)

ως «ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα» νοείται η ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β) και το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και/ή το κεντρικό μητρώο ή η ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το άρθρο 7 και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004, αντίστοιχα·

10)

ως «διαβατήριο ζώου» νοείται το διαβατήριο ζώου που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000·

11)

ως «μητρώο» σε σχέση με τα ζώα νοείται το μητρώο που τηρείται από τους κατόχους ζώων σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο δ) και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και/ή με το μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004, αντίστοιχα·

12)

ως «κωδικός αναγνώρισης» νοείται ο κωδικός αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και/ή οι κωδικοί που αναφέρονται στο σημείο A.2. του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004, αντίστοιχα·

13)

ως «καθεστώς ενισχύσεων για ζώα» νοείται ένα προαιρετικό μέτρο συνδεδεμένης στήριξης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σε περίπτωση που η ετήσια ενίσχυση που πρέπει να χορηγηθεί εντός καθορισμένων ποσοτικών ορίων βασίζεται σε σταθερό αριθμό ζώων·

14)

ως «μέτρα στήριξης που αφορούν ζώα» νοούνται τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ή είδη δράσεων η στήριξη των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων ή τον αριθμό των μονάδων ζωικού κεφαλαίου που έχουν δηλωθεί·

15)

ως «αίτηση ενίσχυσης για ζώα» νοούνται οι αιτήσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων σε περίπτωση που η ετήσια ενίσχυση που πρέπει να χορηγείται εντός καθορισμένων ποσοτικών ορίων βασίζεται σε σταθερό αριθμό ζώων στο πλαίσιο της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης που προβλέπεται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

16)

ως «δηλωθέντα ζώα» νοούνται τα ζώα που αποτελούν αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης για ζώα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης για ζώα ή αποτελούν αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο μέτρου στήριξης που αφορά ζώα·

17)

ως «δυνητικά επιλέξιμο ζώο» νοείται το ζώο το οποίο καταρχήν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για ζώα ή για στήριξη στο πλαίσιο μέτρου στήριξης που αφορά ζώα κατά το εξεταζόμενο έτος·

18)

ως «προσδιορισθέν ζώο» νοείται:

α)

όσον αφορά καθεστώς ενισχύσεων για ζώα, το ζώο για το οποίο πληρούνται όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης· ή

β)

όσον αφορά μέτρο στήριξης που αφορά ζώα, ένα ζώο που προσδιορίζεται μέσω διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων·

19)

ως «κάτοχος ζώων» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για ζώα είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή σε κάποια αγορά·

20)

ως «καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων» νοούνται οι άμεσες στρεμματικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 67 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 1306/2013, εξαιρουμένων των ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) και των ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13)·

21)

ως «μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης» νοούνται τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ή το είδος των δράσεων η στήριξη των οποίων εξαρτάται από το μέγεθος της δηλωθείσας έκτασης·

22)

ως «χρήση» σε σχέση με την έκταση νοείται η χρήση έκτασης από την άποψη του είδους της καλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, των μόνιμων λειμώνων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) του εν λόγω κανονισμού, των μόνιμων βοσκοτόπων που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ίδιου κανονισμού ή των χορτολιβαδικών εκτάσεων, πέραν των μόνιμων λειμώνων ή των μόνιμων βοσκοτόπων ή της φυτικής κάλυψης ή της απουσίας καλλιέργειας·

23)

ως «προσδιορισθείσα έκταση» νοείται:

α)

όσον αφορά τα καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων, η έκταση ως προς την οποία πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή οι λοιποί όροι χορήγησης της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος ή

β)

όσον αφορά τα μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης, οι εκτάσεις ή τα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται μέσω διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων·

24)

ως «σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών» (εφεξής «ΣΓΠ») νοούνται οι τεχνικές ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

25)

ως «αγροτεμάχιο αναφοράς» νοείται γεωγραφικά οριοθετημένη έκταση η οποία φέρει ενιαία στοιχεία αναγνώρισης, όπως έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1306/2013·

26)

ως «γεωγραφικό υλικό» νοούνται οι χάρτες ή τα λοιπά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την ανακοίνωση του περιεχομένου του ΣΓΠ μεταξύ των αιτούντων ενίσχυση ή στήριξη και των κρατών μελών.

2.   Για τους σκοπούς του τίτλου IV του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Επιπροσθέτως, ως «πρότυπα» νοούνται τα πρότυπα που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, καθώς και οι υποχρεώσεις σε σχέση με τους μόνιμους βοσκότοπους, όπως ορίζονται στο άρθρο 93 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 3

Επιβολή ποινικών κυρώσεων

Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η απόρριψη ή η ανάκτηση ενίσχυσης ή στήριξης όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να μην εμποδίζουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων από τα κράτη μέλη, εφόσον αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 4

Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις

1.   Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εάν ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αντίστοιχη ενίσχυση πρέπει να ανακτηθεί για τα έτη κατά τα οποία προέκυψε η περίπτωση ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις. Η ανάκτηση αφορά μόνο τις δεσμεύσεις σχετικά με τις οποίες δεν υπήρξαν πρόσθετα κόστη ή διαφυγόν εισόδημα πριν από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τις εξαιρετικές περιστάσεις. Η ανάκτηση δεν επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις λοιπές υποχρεώσεις και δεν επιβάλλεται ουδεμία διοικητική κύρωση.

Όσον αφορά άλλα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαιτήσουν μερική ή πλήρη επιστροφή της στήριξης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Στην περίπτωση πολυετών δεσμεύσεων ή πληρωμών, δεν απαιτείται επιστροφή της στήριξης που χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη και η δέσμευση ή καταβολή της στήριξης πρέπει να συνεχισθεί κατά τα επόμενα έτη σύμφωνα με την αρχική της διάρκεια.

Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις και αφορά πολλαπλή συμμόρφωση, δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

2.   Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια αρχή, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 5

Αναγνώριση αγροτεμαχίων

1.   Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων που προβλέπεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 λειτουργεί σε επίπεδο αγροτεμαχίου αναφοράς. Το αγροτεμάχιο αναφοράς περιλαμβάνει μια μονάδα γης που αντιπροσωπεύει αγροτική περιοχή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Κατά περίπτωση, το αγροτεμάχιο περιλαμβάνει επίσης τις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και τη γεωργική γη που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Τα κράτη μέλη οριοθετούν το αγροτεμάχιο αναφοράς κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι μετρήσιμο, παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού κατά τρόπο μοναδικό και αναμφισβήτητο κάθε αγροτεμαχίου που δηλώνεται ετησίως και δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα αγροτεμάχια που δηλώνονται έχουν αναγνωριστεί κατά τρόπο αξιόπιστο. Απαιτούν, ιδίως, οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι αιτήσεις πληρωμής να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες ή να συνοδεύονται από τα έγγραφα που έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή και που παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και μέτρησης κάθε αγροτεμαχίου. Για κάθε αγροτεμάχιο αναφοράς τα κράτη μέλη:

α)

καθορίζουν τη μέγιστη επιλέξιμη έκταση για τους σκοπούς των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

β)

καθορίζουν τη μέγιστη επιλέξιμη έκταση για τους σκοπούς των μέτρων βάσει της έκτασης που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

γ)

εντοπίζουν και καθορίζουν το μέγεθος των εν λόγω περιοχών οικολογικής εστίασης που απαριθμούνται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για τις οποίες το κράτος μέλος έχει αποφασίσει ότι πρέπει να θεωρούνται περιοχές οικολογικής εστίασης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους συντελεστές μετατροπής και/ή στάθμισης που παρατίθενται στο παράρτημα X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, κατά περίπτωση·

δ)

καθορίζουν κατά πόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις ορεινές εκτάσεις, τις εκτάσεις που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και άλλες εκτάσεις που παρουσιάζουν ειδικά μειονεκτήματα που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, περιοχές Natura 2000, εκτάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), γεωργική γη όπου επιτρέπεται παραγωγή βαμβακιού σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, εκτάσεις που ορίζονται από τα κράτη μέλη για περιφερειακή ή/και συλλογική εφαρμογή των κριτηρίων οικολογικής εστίασης σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, εκτάσεις που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμους λειμώνες οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι στις ζώνες που διέπονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (15) ή την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) και άλλες ευαίσθητες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και/ή εκτάσεις που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 48 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η μέγιστη επιλέξιμη έκταση ανά αγροτεμάχιο αναφοράς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), έχει εκτιμηθεί ορθώς ποσοτικά εντός μέγιστου περιθωρίου 2 %, λαμβάνοντας υπόψη το περίγραμμα και την κατάσταση του αγροτεμαχίου αναφοράς.

4.   Για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα άρθρα 30 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίσουν κατάλληλα εναλλακτικά συστήματα για τον επακριβή προσδιορισμό της γης που αποτελεί αντικείμενο στήριξης, εφόσον η εν λόγω γη καλύπτεται από δάση.

5.   Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) λειτουργεί βάσει ενός εθνικού συστήματος συντεταγμένων αναφοράς όπως ορίζεται στην οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17) και επιτρέπει την τυποποιημένη μέτρηση και την ενιαία αναγνώριση των αγροτεμαχίων σε ολόκληρο το οικείο κράτος μέλος. Εφόσον χρησιμοποιούνται διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων, πρέπει να αλληλοαποκλείονται και καθένα από αυτά να εξασφαλίζει την αντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων που αφορούν την ίδια γεωγραφική θέση.

Άρθρο 6

Ποιοτική αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων

1.   Τα κράτη μέλη αξιολογούν ετησίως την ποιότητα του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει δύο κατηγορίες συμμόρφωσης.

Η πρώτη κατηγορία συμμόρφωσης καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία, που έχουν σχέση με την εκτίμηση της ποιότητας του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων:

α)

την ορθή ποσοτική εκτίμηση της μέγιστης επιλέξιμης έκτασης·

β)

την αναλογία και την κατανομή των αγροτεμαχίων αναφοράς όπου η δηλωθείσα έκταση περιλαμβάνει και μη επιλέξιμες εκτάσεις ή δεν περιλαμβάνει γεωργική έκταση·

γ)

την ύπαρξη αγροτεμαχίων αναφοράς με σημαντικά μειονεκτήματα·

Η δεύτερη κατηγορία συμμόρφωσης καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία, ώστε να εκτιμάται η ποιότητα του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων:

α)

την κατηγοριοποίηση των αγροτεμαχίων αναφοράς στις περιπτώσεις που η δηλωθείσα έκταση περιλαμβάνει και μη επιλέξιμες εκτάσεις, δεν περιλαμβάνει γεωργική έκταση ή παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα·

β)

την αναλογία της δηλωθείσας έκτασης προς τη μέγιστη επιλέξιμη έκταση εντός των αγροτεμαχίων αναφοράς·

γ)

το ποσοστό αγροτεμαχίων αναφοράς που έχουν αποτελέσει αντικείμενο τροποποιήσεων, με το πέρασμα των ετών.

Εφόσον τα αποτελέσματα της ποιοτικής αξιολόγησης αποκαλύπτουν ελλείψεις στο σύστημα, το κράτος μέλος οφείλει να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

2.   Τα κράτη μέλη διενεργούν την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση δείγμα των προς επιλογή αγροτεμαχίων αναφοράς, το οποίο παρέχεται από την Επιτροπή. Χρησιμοποιούν στοιχεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης επιτόπου.

3.   Η έκθεση αξιολόγησης και, κατά περίπτωση, οι διορθωτικές ενέργειες με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του σχετικού ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 7

Προσδιορισμός και καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.   Το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 είναι ηλεκτρονικό μητρώο σε επίπεδο κράτους μέλους και, ιδίως όσον αφορά τους διασταυρωτικούς ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, εξασφαλίζει ουσιαστική ιχνηλασιμότητα των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ιδίως ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τον κάτοχο·

β)

τις ετήσιες τιμές·

γ)

την ημερομηνία βεβαίωσης·

δ)

την ημερομηνία τελευταίας ενεργοποίησης·

ε)

την προέλευση, ιδίως όσον αφορά τη χορήγησή της, τα αρχικά, εθνικά ή περιφερειακά αποθέματα, καθώς και την αγορά, μίσθωση και κληρονομική διαδοχή·

στ)

στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τα δικαιώματα διατηρούνται δυνάμει της εν λόγω διάταξης·

ζ)

τους τυχόν περιφερειακούς περιορισμούς.

2.   Τα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί πληρωμών μπορούν να εγκρίνουν τη χρήση ηλεκτρονικού μητρώου σε επίπεδο οργανισμού πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα διάφορα μητρώα να είναι συμβατά μεταξύ τους.

Άρθρο 8

Προσδιορισμός της ταυτότητας των δικαιούχων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου που προβλέπεται στο άρθρο 73 του εν λόγω κανονισμού εξασφαλίζει τον κατά τρόπο μοναδικό προσδιορισμό της ταυτότητας σε σχέση με όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις πληρωμής και τις λοιπές δηλώσεις που υποβάλλει ο ίδιος δικαιούχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑ

Άρθρο 9

Προσδιορισμός των εκτάσεων στις οποίες το αγροτεμάχιο περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τοπίου και δέντρα

1.   Σε περίπτωση που ορισμένα χαρακτηριστικά τοπίου, ειδικότερα φράκτες, τάφροι και τοιχία, θεωρούνται κατά παράδοση ως ορθές πρακτικές καλλιέργειας ή γεωργικής εκμετάλλευσης στις γεωργικές εκτάσεις ορισμένων περιφερειών, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η αντίστοιχη επιφάνεια αποτελεί τμήμα της επιλέξιμης έκτασης του αγροτεμαχίου κατά την έννοια του άρθρου 67 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει ένα συνολικό πλάτος που καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Το πλάτος αυτό αντιστοιχεί στο παραδοσιακό πλάτος στη συγκεκριμένη περιφέρεια και δεν υπερβαίνει τα δυο μέτρα.

Εντούτοις, εφόσον το κράτος μέλος κοινοποίησε στην Επιτροπή πριν τις 9 Δεκεμβρίου 2009 πλάτος μεγαλύτερο από δυο μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 (18), μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτό το πλάτος.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται στους μόνιμους λειμώνες με διάσπαρτα χαρακτηριστικά τοπίου και δένδρα, όπου το οικείο κράτος μέλος έχει αποφασίσει να εφαρμόσει αναλογικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 10.

2.   Τα χαρακτηριστικά τοπίου που διέπονται από τις διατάξεις και τα πρότυπα του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα οποία αποτελούν τμήμα της συνολικής επιφάνειας ενός αγροτεμαχίου θεωρούνται τμήμα της επιλέξιμης έκτασης του εν λόγω αγροτεμαχίου.

3.   Αγροτεμάχιο που περιέχει διάσπαρτα δένδρα θεωρείται επιλέξιμη έκταση, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

μπορούν να ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες υπό συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες των αγροτεμαχίων της ίδιας περιοχής χωρίς δένδρα· και

β)

ο αριθμός των δένδρων ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πυκνότητα.

Η μέγιστη πυκνότητα που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από τα κράτη μέλη και κοινοποιείται βάσει των παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας, των φυσικών συνθηκών και βάσει περιβαλλοντικών λόγων. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 δένδρα ανά εκτάριο. Ωστόσο, το όριο αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα μέτρα των άρθρων 28 και 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει αποφασίσει να εφαρμόσει αναλογικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 10, η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει όσον αφορά τα διάσπαρτα οπωροφόρα δένδρα πολλαπλής συγκομιδής, τα διάσπαρτα δέντρα τα οποία βρίσκονται σε μόνιμους λειμώνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση καθώς και όσον αφορά τους μόνιμους λειμώνες με διάσπαρτα χαρακτηριστικά τοπίου και δένδρα.

Άρθρο 10

Αναλογικό σύστημα για μόνιμους λειμώνες που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου και δένδρα

1.   Όσον αφορά τους μόνιμους λειμώνες με διάσπαρτα μη επιλέξιμα χαρακτηριστικά, όπως χαρακτηριστικά τοπίου και δένδρα, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή αναλογικού συστήματος για τον προσδιορισμό της επιλέξιμης έκτασης εντός του αγροτεμαχίου αναφοράς.

Το αναλογικό σύστημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνίσταται σε διαφορετικές κατηγορίες τύπων κάλυψης ομοιογενούς γης για τις οποίες εφαρμόζεται σταθερός συντελεστής μείωσης με βάση το ποσοστό της μη επιλέξιμης έκτασης. Η κατηγορία που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό μη επιλέξιμης έκτασης δεν υπερβαίνει το 10 % της μη επιλέξιμης έκτασης και στην κατηγορία αυτή δεν εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης.

2.   Τα χαρακτηριστικά τοπίου που διέπονται από τις διατάξεις και τα πρότυπα του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα οποία αποτελούν τμήμα της συνολικής επιφάνειας ενός αγροτεμαχίου θεωρούνται τμήμα της επιλέξιμης έκτασης.

3.   Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τους μόνιμους λειμώνες με οπωροφόρα δένδρα πολλαπλής συγκομιδής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 11

Ενιαία αίτηση

Η ενιαία αίτηση καλύπτει τουλάχιστον την αίτηση άμεσης ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και άλλα καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων.

Άρθρο 12

Παρέκκλιση από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου (19), όταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης, αίτησης στήριξης, αίτησης πληρωμής ή λοιπών δηλώσεων ή δικαιολογητικών εγγράφων ή συμβάσεων, ή η καταληκτική ημερομηνία για τις τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμών συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι η προθεσμία λήγει την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης όσον αφορά την τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 1 και την τελευταία δυνατή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής που αναφέρεται στο άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους για την κατανομή ή την αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Άρθρο 13

Εκπρόθεσμη υποβολή

1.   Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή αίτησης πληρωμής βάσει του παρόντος κανονισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω υποβολή, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 78 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, συνεπάγεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα εδικαιούτο να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Με την επιφύλαξη των ειδικών μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη ενόψει της ανάγκης έγκαιρης υποβολής δικαιολογητικών εγγράφων ώστε να μπορούν να προγραμματιστούν και να διενεργηθούν αποτελεσματικοί έλεγχοι, το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για τις αιτήσεις στήριξης, τα έγγραφα, τις συμβάσεις ή λοιπές δηλώσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή σε περίπτωση που οι εν λόγω αιτήσεις στήριξης, τα έγγραφα, οι συμβάσεις ή οι δηλώσεις αποτελούν συστατικό στοιχείο της επιλεξιμότητας για τη συγκεκριμένη ενίσχυση ή στήριξη. Στην περίπτωση αυτή η μείωση επιβάλλεται επί του καταβλητέου ποσού της σχετικής ενίσχυσης ή στήριξης.

Εάν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση ή στήριξη στον δικαιούχο.

2.   Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, όταν ο δικαιούχος των καθεστώτων που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) ο οποίος επίσης υπέχει υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 δεν υποβάλλει το έντυπο ενιαίας αίτησης έως την καταληκτική ημερομηνία όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα. Η μέγιστη μείωση περιορίζεται σε 25 %. Το ποσοστό μείωσης εφαρμόζεται επί του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούμενο διά του 3 για τα μέτρα αναδιάρθρωσης και μετατροπής.

3.   Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω υποβολή όπως καθορίζεται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 78 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, συνεπάγεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Οι τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής γίνονται αποδεκτές μόνον έως την τελευταία δυνατή ημερομηνία για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη ή συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής δεν επιτρέπονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 14

Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης που αφορά δικαιώματα ενίσχυσης

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, η υποβολή αίτησης χορήγησης ή, κατά περίπτωση, αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 78 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, συνεπάγεται μείωση κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης ή, κατά περίπτωση, σε σχέση με την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγούνται στον δικαιούχο δικαιώματα ενίσχυσης ούτε, κατά περίπτωση, αυξάνεται η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΣΔΕ

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικοί κανόνες

Άρθρο 15

Εξαιρέσεις από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων

1.   Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής ως προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει στον δικαιούχο την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής.

2.   Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ενημέρωση από τον δικαιούχο έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

Άρθρο 16

Παράλειψη δήλωσης του συνόλου των εκτάσεων

1.   Εάν, για ένα δεδομένο έτος, δικαιούχος δεν δηλώσει όλα τα αγροτεμάχιά του που σχετίζονται με εκτάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης και/ή πληρωμής, αφενός, και της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή προστεθεί η συνολική έκταση των αδήλωτων αγροτεμαχίων, αφετέρου, υπερβαίνει το 3 %, το συνολικό ποσό των άμεσων πληρωμών βάσει της έκτασης και/ή της στήριξης βάσει μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3 %, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης.

Η κύρωση που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό της διοικητικής κύρωσης που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2.

2.   Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για τις ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, περιπτώσεις που ο δικαιούχος υπέχει υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Το ποσοστό μείωσης εφαρμόζεται επί του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούμενο διά του 3 για τα μέτρα αναδιάρθρωσης και μετατροπής.

3.   Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις ενισχύσεις βάσει του καθεστώτος κατόχων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

ΤΜΗΜΑ 2

Καθεστώτα στρεμματικής ενίσχυσης, εκτός των ενισχύσεων για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον ή μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης

Άρθρο 17

Γενικές αρχές

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος οι καλλιεργητικές ομάδες υποδιαιρούνται ως εξής:

α)

στις εκτάσεις που δηλώνονται με σκοπό την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή με σκοπό την υπαγωγή στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης·

β)

στις εκτάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο κάθε άλλου καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρου στήριξης βάσει της έκτασης, για το οποίο ισχύει διαφορετικό ποσοστό ενίσχυσης ή στήριξης·

γ)

εκτάσεις που δηλώνονται στη στήλη «άλλες χρήσεις».

2.   Εάν η ίδια έκταση χρησιμεύει ως βάση για αίτηση ενίσχυσης και/ή αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων του ενός καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.

Άρθρο 18

Βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές ενισχύσεις

1.   Όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος κατόχων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις αναδιανεμητικές ενισχύσεις, τις ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και, ενδεχομένως, το καθεστώς για νέους γεωργούς και τις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

εάν ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος, ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης περιορίζεται στον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος·

β)

εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της δηλωθείσας έκτασης, η δηλωθείσα έκταση προσαρμόζεται με βάση το μικρότερο μέγεθος.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται κατά το πρώτο έτος κατανομής των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

2.   Στην περίπτωση ενίσχυσης για νέους γεωργούς και εφόσον το κράτος μέλος επιλέξει τη μέθοδο πληρωμών που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφοι 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013· εάν η έκταση που δηλώνεται στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης υπερβαίνει το όριο που έχει θέσει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 9 του εν λόγω κανονισμού, η δηλωθείσα έκταση μειώνεται με βάση το όριο αυτό.

3.   Σε περίπτωση αναδιανεμητικής ενίσχυσης, εάν η έκταση που δηλώνεται στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης υπερβαίνει το όριο που έχει θέσει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η δηλωθείσα έκταση μειώνεται με βάση το όριο αυτό.

4.   Σε περίπτωση ενίσχυσης για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και εφόσον κράτος μέλος επιλέγει τη μέθοδο χορήγησης της ενίσχυσης που ορίζεται στο άρθρο 48 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, εάν η έκταση που δηλώνεται στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό εκταρίων που έχει καθορίσει το κράτος μέλος, η δηλωθείσα έκταση μειώνεται με βάση το όριο αυτό.

5.   Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης και/ή αιτήσεων πληρωμής βάσει καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα με την αίτηση ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

6.   Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 19, στην περίπτωση των αιτήσεων ενίσχυσης και/ή αιτήσεων πληρωμής βάσει καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για μια καλλιεργητική ομάδα όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.

Ωστόσο, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή η συνολική έκταση που δηλώνεται για ενίσχυση στο πλαίσιο μέτρου στήριξης βάσει της έκτασης είναι ίση με 0,1 εκτάριο ή μικρότερη, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δηλωθείσες ως μεγαλύτερες εκτάσεις όσον αφορά τις καλλιεργητικές ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

Το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της συνολικής έκτασης που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις.

7.   Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των διαφόρων δικαιωμάτων ενίσχυσης για τη δηλούμενη έκταση.

Άρθρο 19

Διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική

1.   Εάν, όσον αφορά μια καλλιεργητική ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, η έκταση που δηλώνεται για την εφαρμογή καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς, εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει τα δύο εκτάρια ή κυμαίνεται μεταξύ του 3 % και του 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης.

Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.

2.   Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και έκτασης καθορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 18.

3.   Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το υπόλοιπο διαγράφεται.

Άρθρο 20

Διοικητικές κυρώσεις όσον αφορά την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι

Με την επιφύλαξη της επιβολής των εφαρμοστέων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής (21), ο εν λόγω δικαιούχος στερείται του δικαιώματος αύξησης της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Επιπροσθέτως, η ενίσχυση για το βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 μειώνεται κατά το ποσό της αύξησης που θα είχε κανονικά χορηγηθεί στον συγκεκριμένο δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 21

Διοικητικές κυρώσεις, άλλες πλην αυτών για δήλωση έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική, όσον αφορά τις ενισχύσεις για νέους γεωργούς βάσει του κεφαλαίου V του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

1.   Με την επιφύλαξη της επιβολής των εφαρμοστέων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 19, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και στο άρθρο 49 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014, η ενίσχυση για νέους γεωργούς δεν καταβάλλεται ή ανακτάται στο σύνολό της. Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος υπέβαλε αναληθή στοιχεία για να αποδείξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί στο 20 % του ποσού που έλαβε, ή θα είχε κανονικά λάβει, ο δικαιούχος ως ενίσχυση για νέους γεωργούς σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

2.   Εάν το ποσό των αχρεώστητων πληρωμών και των διοικητικών κυρώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το υπόλοιπο διαγράφεται.

ΤΜΗΜΑ 3

Ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον

Άρθρο 22

Γενικές αρχές

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος οι καλλιεργητικές ομάδες υποδιαιρούνται ως εξής:

α)

στις ομάδες εκτάσεων που δηλώνονται για συγκεκριμένη καλλιέργεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

β)

στις εκτάσεις που δηλώνονται ως μόνιμοι λειμώνες οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

γ)

άλλες εκτάσεις πλην των αναφερόμενων στο σημείο β) οι οποίες δηλώνονται ως μόνιμοι βοσκότοποι· και

δ)

στις εκτάσεις που δηλώνονται ως περιοχές οικολογικής εστίασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

2.   Στην περίπτωση που η ίδια έκταση δηλώνεται για περισσότερες από μία καλλιεργητικές ομάδες, η εν λόγω έκταση λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθεμία από τις εν λόγω καλλιεργητικές ομάδες.

Άρθρο 23

Βάση υπολογισμού της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον σε σχέση με τα επιλέξιμα εκτάρια που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

1.   Στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος εφαρμόζει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

εάν ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος, ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης περιορίζεται στον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος·

β)

εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της δηλωθείσας έκτασης, η δηλωθείσα έκταση προσαρμόζεται με βάση το μικρότερο μέγεθος.

2.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 28, εάν η έκταση που δηλώνεται με μία ενιαία αίτηση για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση, για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, εφεξής η «πράσινη ενίσχυση», χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

Ωστόσο, εάν η έκταση που προσδιορίζεται για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης διαπιστωθεί ότι είναι μεγαλύτερη από την έκταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

Άρθρο 24

Μείωση της πράσινης ενίσχυσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση διαφοροποίησης των καλλιεργειών

1.   Στις περιπτώσεις που το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 απαιτεί να μην καλύπτει η κύρια καλλιέργεια περισσότερο από το 75 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης αλλά η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα καλύπτει περισσότερο από το 75 %, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά το 50 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της διαφοράς.

Ο λόγος της διαφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι το μέγεθος της έκτασης της κύριας καλλιεργητικής ομάδας που υπερβαίνει το 75 % της συνολικής έκτασης της προσδιορισθείσας αρόσιμης γης επί της συνολικής έκτασης που απαιτείται για τις άλλες καλλιεργητικές ομάδες.

2.   Στις περιπτώσεις που το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 απαιτεί να μην καλύπτει οι δύο κύριες καλλιέργειες περισσότερο από το 95 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης αλλά η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα καλύπτει περισσότερο από το 95 %, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά το 50 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της διαφοράς.

Ο λόγος της διαφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισούται με το ποσοστό της έκτασης των δύο κύριων καλλιεργητικών ομάδων που υπερβαίνει το 95 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης που απαιτείται για τις άλλες καλλιεργητικές ομάδες.

3.   Στις περιπτώσεις που το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 απαιτεί η κύρια καλλιέργεια να μην καλύπτει περισσότερο από το 75 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες να μην καλύπτουν περισσότερο από το 95 % αλλά η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα καλύπτει περισσότερο από το 75 % και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για τις δύο κύριες καλλιεργητικές ομάδες καλύπτει περισσότερο από το 95 %, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά το 50 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της διαφοράς.

Ο λόγος της διαφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι το άθροισμα των λόγων της διαφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Ωστόσο, η τιμή αυτής της διαφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το 1.

4.   Όταν έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση δικαιούχου όσον αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν άρθρο, επί τρία έτη, η έκταση κατά την οποία πρέπει να μειωθεί η έκταση που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, για τα επακόλουθα έτη προκύπτει από το γινόμενο της συνολική έκτασης αρόσιμης γης που προσδιορίστηκε επί τον ισχύοντα λόγο της διαφοράς.

Άρθρο 25

Μείωση της πράσινης ενίσχυσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για τους μόνιμους λειμώνες

1.   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το άρθρο 45 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά την έκταση που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

2.   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014, η έκταση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά την έκταση που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014.

3.   Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θεωρούνται «προσδιορισθείσες» εάν διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου οποιουδήποτε είδους ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ή εάν έχουν υποπέσει με άλλον τρόπο στην αντίληψη της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή του οργανισμού πληρωμών.

Άρθρο 26

Μείωση της πράσινης ενίσχυσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για τις περιοχές οικολογικής εστίασης

1.   H περιοχή οικολογικής εστίασης που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, εφεξής η «απαιτούμενη περιοχή οικολογικής εστίασης», υπολογίζεται βάσει της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, των προσδιορισθεισών εκτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχεία γ), δ), ζ) και η) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Εάν η απαιτούμενη περιοχή οικολογικής εστίασης υπερβαίνει την περιοχή οικολογικής εστίασης που προσδιορίσθηκε με βάση τη στάθμιση των περιοχών οικολογικής εστίασης που προβλέπει το άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η έκταση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού μειώνεται κατά το 50 % του συνόλου της προσδιορισθείσας αρόσιμης γης συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, των προσδιορισθεισών εκτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία γ), δ), ζ) και η) του εν λόγω κανονισμού, πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της διαφοράς.

Ο λόγος της διαφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισούται με το ποσοστό της διαφοράς μεταξύ της απαιτούμενης περιοχής οικολογικής εστίασης, αφενός, και της προσδιοριζόμενης περιοχής οικολογικής εστίασης, αφετέρου.

3.   Όταν έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση δικαιούχου προς τις απαιτήσεις για τις περιοχές οικολογικής εστίασης, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο, επί τρία έτη, η έκταση κατά την οποία πρέπει να μειωθεί η έκταση που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, για τα επακόλουθα έτη προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής έκτασης αρόσιμης γης που προσδιορίστηκε — συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, των προσδιορισθεισών εκτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχεία γ), δ), ζ) και η) του πρώτου εδαφίου του εν λόγω κανονισμού επί τον λόγο της διαφοράς.

Άρθρο 27

Μέγιστη μείωση της πράσινης ενίσχυσης

1.   Το ποσό των μειώσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 26 εκφραζόμενο σε εκτάρια δεν υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό εκταρίων της προσδιορισθείσας αρόσιμης γης συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, των προσδιορισθεισών εκτάσεων που προβλέπονται στα σημεία γ), δ), ζ) και η) του άρθρου 46 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

2.   Με την επιφύλαξη της επιβολής των εφαρμοστέων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 28, η συνολική μείωση που υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 26 δεν υπερβαίνει την πράσινη ενίσχυση που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23.

Άρθρο 28

Διοικητικές κυρώσεις όσον αφορά την πράσινη ενίσχυση

1.   Εάν η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 διαφέρει από την έκταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης βάσει των άρθρων 24 έως 27, η πράσινη ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της δεύτερης έκτασης μειωμένης κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς εάν η διαφορά αυτή υπερβαίνει τα δύο εκτάρια ή κυμαίνεται μεταξύ του 3 % και του 20 % της έκτασης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης μετά την εφαρμογή των άρθρων 24 έως 27.

Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 %, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση.

Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ έκτασης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 και της έκτασης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης βάσει των άρθρων 24 έως 27.

2.   Εάν ο δικαιούχος δεν δηλώνει ολόκληρη την έκτασή του ως αρόσιμη γη με αποτέλεσμα να είχε εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις των άρθρων 44, 45 και 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή/και δεν δηλώνει όλους τους μόνιμους βοσκοτόπους του που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και η μη δηλωθείσα έκταση είναι μεγαλύτερη από 0,1 εκτάριο, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης βάσει των άρθρων 24 έως 27 του παρόντος κανονισμού μειώνεται περαιτέρω κατά 10 %.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η διοικητική κύρωση που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται για τα έτη 2015 και 2016. Η διοικητική κύρωση που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 διαιρείται διά του 5 και περιορίζεται στο 20 % του ποσού της πράσινης ενίσχυσης που ο γεωργός θα εδικαιούτο να λάβει σύμφωνα με το άρθρο 23 κατά το έτος 2017, διαιρείται δε διά του 4 και περιορίζεται στο 25 % του ίδιου ποσού για τα έτη 2018 και επόμενα.

4.   Εάν το ποσό των διοικητικών κυρώσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το υπόλοιπο διαγράφεται.

Άρθρο 29

Εφαρμοστέοι κανόνες για ισοδύναμες πρακτικές

Το παρόν τμήμα ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για τις ισοδύναμες πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

ΤΜΗΜΑ 4

Προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση βάσει των αιτήσεων ενίσχυσης για ζώα στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης για ζώα ή ενίσχυσης της αγροτικής ανάπτυξης βάσει των αιτήσεων πληρωμών στο πλαίσιο μέτρων ενίσχυσης που αφορούν ζώα

Άρθρο 30

Βάση υπολογισμού

1.   Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται ενίσχυση ή στήριξη για αριθμό ζώων μεγαλύτερο από τον αναγραφόμενο στην αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση πληρωμής.

2.   Τα ζώα που είναι παρόντα στην εκμετάλλευση θεωρούνται προσδιορισθέντα μόνον εάν η ταυτότητά τους προσδιορίζεται στην αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση πληρωμής. Τα προσδιορισθέντα ζώα μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς απώλεια του δικαιώματος χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει ήδη ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή για μη συμμόρφωση που έχει διαπιστωθεί σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής ούτε έχει ενημερωθεί από αυτήν για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο. Όταν ένα κράτος μέλος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας να έχει ένα σύστημα χωρίς υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 78 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μεριμνά με κάθε τρόπο ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με τα ζώα που καλύπτονται από τις αιτήσεις ενίσχυσης ή αιτήσεις πληρωμής των δικαιούχων.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, εάν ο αριθμός ζώων που δηλώνεται σε αίτηση ενίσχυσης ή σε αίτηση πληρωμής υπερβαίνει εκείνον που προσδιορίζεται κατόπιν διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τα προσδιορισθέντα ζώα.

4.   Όταν διαπιστώνονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

βοοειδές το οποίο είναι παρόν σε εκμετάλλευση και έχει απολέσει ένα από τα δύο ενώτια θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί υπό τον όρο ότι αναγνωρίζεται σαφώς και ατομικώς βάσει των άλλων στοιχείων του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών·που αναφέρεται στα στοιχεία β), γ) και δ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000·

β)

στις περιπτώσεις που ένα μόνο βοοειδές που είναι παρόν στην εκμετάλλευση απολέσει και τα δύο ενώτια, θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί υπό τον όρο ότι μπορεί να αναγνωριστεί με βάση το μητρώο, το διαβατήριο του ζώου, τη βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και υπό τον όρο ότι ο κάτοχος του ζώου μπορεί να αποδείξει ότι έχει ήδη λάβει μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης πριν από την αναγγελία του επιτόπιου ελέγχου·

γ)

στις περιπτώσεις που οι διαπιστωθείσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούν εσφαλμένες καταχωρίσεις στο μητρώο ή στα διαβατήρια των ζώων, το συγκεκριμένο ζώο θεωρείται ως μη προσδιορισθέν μόνον εάν τα σχετικά σφάλματα διαπιστωθούν τουλάχιστον σε δύο ελέγχους σε διάστημα 24 μηνών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα συγκεκριμένα ζώα θεωρούνται ως μη προσδιορισθέντα μετά την πρώτη διαπίστωση.

Οι καταχωρίσεις και οι δηλώσεις στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών μπορούν να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή σε περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων που αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή.

5.   Αιγοπρόβατο που είναι παρόν στην εκμετάλλευση και έχει απολέσει ένα ενώτιο θεωρείται ως προσδιορισθέν υπό τον όρο ότι μπορεί να αναγνωριστεί με έναν από τους τρόπους αναγνώρισης που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 και υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις του συστήματος για την αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων.

Άρθρο 31

Διοικητικές κυρώσεις σχετικά με ζώα τα οποία έχουν δηλωθεί στο πλαίσιο των καθεστώτων ενισχύσεων για ζώα ή των μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα

1.   Εάν, σε σχέση με αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο καθεστώτος ενισχύσεων για ζώα ή σε σχέση με αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων ενίσχυσης που αφορούν ζώα, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του προσδιορισθέντος σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος ή μέτρου ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος υποβολής αίτησης μειώνεται κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον οι περιπτώσεις μη συμμόφωσης δεν αφορούν περισσότερα από τρία ζώα.

2.   Εάν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούν περισσότερα από τρία ζώα, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης ή μέτρου στήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται κατά:

α)

το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν αυτό δεν υπερβαίνει το 10 %·

β)

το διπλάσιο του ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν αυτό κυμαίνεται μεταξύ 10 % και 20 %.

Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 υπερβαίνει το 20 %, δεν χορηγείται η ενίσχυση ή στήριξη την οποία θα εδικαιούτο ο δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης ή μέτρου στήριξης για το σχετικό έτος.

Εάν το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται η ενίσχυση ή στήριξη την οποία θα εδικαιούτο ο δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης ή μέτρου στήριξης για το σχετικό έτος. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αριθμού ζώων που δηλώθηκε και του αριθμού ζώων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3. Εάν το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το υπόλοιπο διαγράφεται.

3.   Για να καθοριστούν τα ποσοστά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αριθμός των ζώων που δηλώνονται στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης για ζώα και για τα οποία διαπιστώνονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης διαιρείται διά του αριθμού ζώων που προσδιορίζεται για το εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης για ζώα όσον αφορά την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής για το σχετικό έτος.

Όταν ένα κράτος μέλος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας να έχει ένα σύστημα χωρίς υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 78 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα δυνητικά επιλέξιμα ζώα για τα οποία διαπιστώνεται εσφαλμένη ταυτοποίηση ή καταγραφή στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής ζώων θεωρούνται ζώα σε σχέση με τα οποία έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 32

Εξαιρέσεις από την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις φυσικών περιστατικών

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων.

Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο

α)

τον θάνατο ζώου εξαιτίας ασθένειας ή

β)

τον θάνατο ζώου μετά από ατύχημα για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Άρθρο 33

Πρόσθετες κυρώσεις και μέτρα

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν πρόσθετες εθνικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν εθνικές κυρώσεις προς επιβολή σε μεσάζοντες οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης ενίσχυσης ή στήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων κοινοποίησης.

2.   Όσον αφορά τα στοιχεία που παρέχονται από υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς άλλους από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 78 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παρασχεθεί εσφαλμένα στοιχεία από αμέλεια ή από πρόθεση, το οικείο κράτος μέλος επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εάν τέτοιες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης διαπιστωθούν για δεύτερη φορά, αφαιρείται από την εμπλεκόμενη υπηρεσία, φορέα ή οργανισμό, για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, το δικαίωμα παροχής στοιχείων που απαιτούνται για την καταβολή ενίσχυσης.

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις και προσαρμογές των καταχωρίσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα βοοειδή

Όσον αφορά τα δηλωθέντα βοοειδή, το άρθρο 15 ισχύει όσον αφορά τα σφάλματα και τις παραλείψεις σε σχέση με τις καταχωρίσεις στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα βοοειδή που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 35

Μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκτός από το μέγεθος της έκτασης ή τον αριθμό των ζώων, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις

1.   Η στήριξη που ζητείται απορρίπτεται ή ανακτάται εξ ολοκλήρου όταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν πληρούνται.

2.   Η στήριξη που ζητείται δεν καταβάλλεται ή πρέπει να ανακτάται εν όλω ή εν μέρει, εφόσον δεν πληρούνται οι ακόλουθες δεσμεύσεις ή λοιπές υποχρεώσεις:

α)

δεσμεύσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης· ή

β)

ενδεχομένως, άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με τη δράση που προβλέπονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή καθορίζονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, και ιδίως οι διατάξεις για τις κρατικές προμήθειες και τις κρατικές ενισχύσεις και άλλα υποχρεωτικά πρότυπα και διατάξεις.

3.   Όταν αποφασίζει σχετικά με το ποσοστό απόρριψης ή ανάκτησης στήριξης λόγω μη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις της παραγράφου 2, το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα της μη συμμόρφωσης σε σχέση με τις προϋποθέσεις στήριξης της παραγράφου 2.

Η σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης εξαρτάται ιδίως από το μέγεθος των επιπτώσεών της, λαμβανομένων υπόψη των στόχων των μη τηρούμενων δεσμεύσεων ή υποχρεώσεων.

Το μέγεθος της μη συμμόρφωσης εξαρτάται ιδίως από την επίπτωσή της στο σύνολο της δράσης.

Η διάρκεια εξαρτάται ιδίως από τη χρονική διάρκεια των επιπτώσεών της ή από τη δυνατότητα τερματισμού τους με εύλογα μέσα.

Η συχνότητα προκύπτει από τον αριθμό παρόμοιων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών ή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 σε σχέση με τον ίδιο δικαιούχο και το ίδιο μέτρο ή είδος δράσης ή, στην περίπτωση της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, σε σχέση με παρόμοιο μέτρο.

4.   Στην περίπτωση πολυετών δεσμεύσεων ή πληρωμών, οι ανακτήσεις βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ισχύουν επίσης και για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη για την εν λόγω δράση.

5.   Σε περίπτωση που η συνολική εκτίμηση βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 3 οδηγεί στη διαπίστωση σοβαρής μη συμμόρφωσης, η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από το ίδιο μέτρο ή είδος δράσης για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για το επόμενο.

6.   Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από το ίδιο μέτρο ή είδος δράσης για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για το επόμενο.

7.   Εάν οι ανακτήσεις και οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 δεν μπορούν να αποτελέσουν εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το υπόλοιπο διαγράφεται.

Άρθρο 36

Αναστολή της στήριξης

Ο οργανισμός πληρωμών μπορεί να αναστείλει τη στήριξη που αφορά μια συγκεκριμένη δαπάνη όταν εντοπίζεται μη συμμόρφωση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικής κύρωσης. Η αναστολή αίρεται από τον οργανισμό πληρωμών μόλις ο δικαιούχος πείσει την αρμόδια αρχή ότι έχει λάβει τα δέοντα διορθωτικά μέτρα. Η μέγιστη περίοδος αναστολής δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθορίζουν μικρότερες μέγιστες περιόδους, ανάλογα με το είδος δράσης και τις επιπτώσεις της εν λόγω μη συμμόρφωσης.

Ο οργανισμός πληρωμών μπορεί μόνο να αναστείλει τη χορήγηση της στήριξης σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση δεν διακυβεύει την εκπλήρωση του συνολικού σκοπού της σχετικής δράσης και εφόσον αναμένεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι σε θέση να διορθώσει την κατάσταση κατά τη διάρκεια της ορισθείσας μέγιστης περιόδου.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Άρθρο 37

Υποχρεώσεις μόνιμων βοσκοτόπων

1.   Εάν διαπιστωθεί ότι η αναλογία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 μειώθηκε το 2014 σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να επιβάλει την υποχρέωση στους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση για οποιαδήποτε ενίσχυση στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης ενίσχυσης το 2015 να μην αλλάζουν τη χρήση εκτάσεων που αποτελούν μόνιμους βοσκότοπους χωρίς άδεια εκ των προτέρων.

Εάν διαπιστωθεί ότι η αναλογία μειώθηκε κατά 5 % και πλέον το 2014, τότε το οικείο κράτος μέλος επιβάλλει την εν λόγω υποχρέωση.

Εάν η άδεια που αναφέρεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο χορηγείται υπό τον όρο μια έκταση να χαρακτηριστεί ως μόνιμος βοσκότοπος, η έκταση αυτή, από την πρώτη ημέρα της μετατροπής, θεωρείται μόνιμος βοσκότοπος, κατά παρέκκλιση από τον ορισμό του σημείου 2 του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Η εν λόγω έκταση χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών επί πέντε συναπτά έτη από την ημερομηνία της μετατροπής.

2.   Η υποχρέωση για τους δικαιούχους που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι μετατρέπουν κάποιες εκτάσεις σε μόνιμους βοσκότοπους σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 (22), (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (23) και (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

3.   Εάν διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί το 2014 η τήρηση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009, το οικείο κράτος μέλος, πέραν των μέτρων που πρέπει να λάβει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλει, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, την υποχρέωση στους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης, στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων το 2015, να μετατρέψουν εκ νέου κάποιες εκτάσεις σε μόνιμους βοσκότοπους.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνον όσον αφορά δικαιούχους που διαθέτουν γη η οποία έχει μετατραπεί από μόνιμο βοσκότοπο σε έκταση για άλλες χρήσεις.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει όσον αφορά έκταση γης που άλλαξε χρήση από την ημερομηνία έναρξης της 24μηνης περιόδου που προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή ενιαίων αιτήσεων στο οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009.

Στην περίπτωση αυτή οι γεωργοί μετατρέπουν και πάλι ένα ποσοστό της εν λόγω έκτασης σε μόνιμο βοσκότοπο ή χαρακτηρίζουν την έκταση αυτή ως μόνιμο βοσκότοπο. Το εν λόγω ποσοστό υπολογίζεται με βάση την έκταση που έχει αλλάξει χρήση από τον γεωργό και την έκταση που χρειάζεται για να αποκατασταθεί η ισορροπία.

Ωστόσο, εάν η εν λόγω έκταση αποτέλεσε αντικείμενο μεταβίβασης μετά τη μετατροπή της σε γη για άλλες χρήσεις, το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνον εάν η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μετά τις 6 Μαΐου 2004.

Οι εκτάσεις που μετατρέπονται και πάλι σε μόνιμο βοσκότοπο ή χαρακτηρίζονται ως εκτάσεις που αποτελούν μόνιμους βοσκότοπους θεωρούνται, από την πρώτη ημέρα της μετατροπής ή του χαρακτηρισμού, ως «μόνιμος βοσκότοπος» κατά παρέκκλιση του σημείου 2) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009. Οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών επί πέντε συναπτά έτη από την ημερομηνία της μετατροπής.

4.   Οι παράγραφοι 1 και 3 ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια του 2015.

5.   Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους το 2015 και το 2016, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις παραγράφους 1 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 38

Γενικοί κανόνες σχετικά με τη μη συμμόρφωση

1.   Ως «συχνή» μη συμμόρφωση νοείται η μη συμμόρφωση με την ίδια διάταξη ή το ίδιο πρότυπο, η οποία διαπιστώνεται περισσότερες από μία φορές εντός περιόδου τριών συναπτών ημερολογιακών ετών, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί για την προηγούμενη μη συμμόρφωση και, ανάλογα με την περίπτωση, είχε τη δυνατότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να θέσει τέρμα σε αυτήν. Για τον καθορισμό της συχνότητας της μη συμμόρφωσης λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και, ιδίως, το ΚΓΠΚ 3, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θεωρείται ισοδύναμη προς τις ΚΑΔ 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως τροποποιήθηκε και εκδόθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2013.

2.   Το «μέγεθος» της μη συμμόρφωσης προσδιορίζεται με βάση το εάν έχει ευρύτερες επιπτώσεις ή περιορίζεται απλώς στην εκμετάλλευση.

3.   Η «σοβαρότητα» της μη συμμόρφωσης εξαρτάται, ιδίως, από τη βαρύτητα των συνεπειών της, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της σχετικής απαίτησης ή του σχετικού προτύπου.

4.   Ο «διαρκής χαρακτήρας» της μη συμμόρφωσης εξαρτάται ιδίως από τη χρονική διάρκεια των επιπτώσεών της ή από τη δυνατότητα τερματισμού των εν λόγω επιπτώσεων με εύλογα μέσα.

5.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θεωρούνται «προσδιορισθείσες», εάν έχουν διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου οιουδήποτε είδους, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή έχουν υποπέσει με άλλον τρόπο στην αντίληψη της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή του οργανισμού πληρωμών, ενδεχομένως.

Άρθρο 39

Υπολογισμός και επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση αμέλειας

1.   Εάν η προσδιορισθείσα μη συμμόρφωση οφείλεται σε αμέλεια του δικαιούχου, επιβάλλεται μείωση. Η μείωση αυτή ανέρχεται, κατά κανόνα, στο 3 % του συνολικού ποσού που προκύπτει από τις πληρωμές και τις ετήσιες πριμοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Ωστόσο, ο οργανισμός πληρωμών μπορεί, βασιζόμενος στην εκτίμηση της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης που αναγράφεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή στο τμήμα «αξιολόγηση» της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφοι 1 έως 4, να αποφασίσει είτε να μειώσει το ανωτέρω ποσοστό σε 1 % είτε να το αυξήσει στο 5 % του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις που διέπουν την εξεταζόμενη απαίτηση ή πρότυπο παρέχουν την ευχέρεια να μη δίδεται συνέχεια στις διαπιστούμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με τα άρθρο 17 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, να μην επιβάλλεται καμία μείωση.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει τη μη επιβολή διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και ο δικαιούχος δεν έχει λάβει διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας από την αρμόδια αρχή προθεσμίας, η διοικητική κύρωση επιβάλλεται.

Η προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια αρχή δεν εκτείνεται πέραν του τέλους του έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο έγινε η διαπίστωση.

3.   Εάν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και ο δικαιούχος δεν λάβει διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας από την αρμόδια αρχή προθεσμίας, επιβάλλεται αναδρομικά μείωση τουλάχιστον 1 %, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε σχέση με το έτος της αρχικής διαπίστωσης, κατά το οποίο εφαρμόστηκε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, εφόσον η μη συμμόρφωση διαπιστώθηκε εντός μέγιστης περιόδου τριών συναπτών ημερολογιακών ετών, υπολογιζόμενων με έτος έναρξης το συγκεκριμένο έτος, το οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Η προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια αρχή δεν εκτείνεται πέραν του τέλους του έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο έγινε η διαπίστωση.

Η μη συμμόρφωση σχετικά με την οποία ο δικαιούχος έλαβε διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας προθεσμίας δεν θεωρείται μη συμμόρφωση για τον προσδιορισμό της συχνότητας σύμφωνα με την παράγραφο 4.

4.   Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από πρόθεση, τριπλασιάζεται η μείωση που πρέπει να επιβάλλεται στην περίπτωση επανάληψης της ίδιας μη συμμόρφωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Για να υπολογισθεί η επιβαλλόμενη μείωση σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης τριπλασιάζεται το ποσοστό μείωσης που έχει προκύψει εξαιτίας της προηγούμενης μη συμμόρφωσης. Η μέγιστη μείωση δεν πρέπει, ωστόσο, να υπερβαίνει το 15 % του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Μόλις συμπληρωθεί το ανώτατο ποσοστό του 15 %, ο οργανισμός πληρωμών ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο ότι, εάν διαπιστωθεί εκ νέου η ίδια μη συμμόρφωση, θα θεωρηθεί ότι έχει ενεργήσει από πρόθεση κατά την έννοια του άρθρου 40.

Άρθρο 40

Υπολογισμός και επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από πρόθεση

Εάν η προσδιορισθείσα μη συμμόρφωση έχει διαπραχθεί από πρόθεση του δικαιούχου, η επιβαλλόμενη μείωση του συνολικού ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 ανέρχεται, κατά κανόνα, στο 20 % του συνολικού αυτού ποσού.

Ωστόσο, ο οργανισμός πληρωμών μπορεί, βασιζόμενος στην εκτίμηση της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης την οποία αναγράφει η αρμόδια ελεγκτική αρχή στο τμήμα «αξιολόγηση» της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφοι 1 έως 4, να αποφασίσει να επιβάλει μείωση του συνολικού ποσού ύψους 15 % κατ’ ελάχιστο όριο ή 100 % κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 41

Σώρευση διοικητικών κυρώσεων

Όταν μια περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο σημείο 2β) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 παράγραφος 1 συνιστά επίσης μη συμμόρφωση σύμφωνα με το σημείο 2α) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 παράγραφος 1, οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 77 παράγραφος 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Μεταβατικός κανόνας σχετικά με τη μη συμμόρφωση

1.   Όσον αφορά τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης των δικαιούχων μέτρων που εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ισχύουν οι κανόνες για το σύστημα ελέγχου και οι διοικητικές κυρώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

2.   Όσον αφορά τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συνίστανται στη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης για τις οποίες δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις δεδομένου ότι εμπίπτουν στον κανόνα de minimis που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 αντιστοίχως, το άρθρο 97 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ισχύει όσον αφορά την υποχρέωση της ελεγκτικής αρχής να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο δικαιούχος έχει θέσει τέρμα στις διαπιστωθείσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 43

Καταργούμενες διατάξεις

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και (ΕΕ) αριθ. 65/2011 καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ωστόσο, οι εν λόγω κανονισμοί εξακολουθεί να ισχύουν για:

α)

τις αιτήσεις ενίσχυσης για άμεσες πληρωμές οι οποίες υποβάλλονται για τις περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015·

β)

αιτήσεις πληρωμών που υποβάλλονται σε σχέση με το έτος 2014· και

γ)

το σύστημα ελέγχου και τις διοικητικές κυρώσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης των γεωργών που προβλέπονται στα άρθρα 85κ και 103κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (24).

Άρθρο 44

Έναρξη ισχύος και επιβολή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύει για τις αιτήσεις ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής οι οποίες αφορούν έτη αιτήσεων ή περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 65).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης (ΕΕ L 25 της 28.1.2011, σ. 8).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 41).

(14)  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

(15)  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(16)  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

(17)  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18).

(19)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1).

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(21)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(22)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και με τη διατήρηση του φυσικού χώρου (ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85).

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80).

(24)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).