28.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 159/41


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 574/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Φεβρουαρίου 2014

για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 60 στοιχείο ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υποχρεώνει τους κατασκευαστές δομικών προϊόντων να καταρτίζουν δήλωση επιδόσεων όταν δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για το προϊόν διατίθεται στην αγορά. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η δήλωση αυτή πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 60 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, έχει ανατεθεί στην Επιτροπή η προσαρμογή του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 σε αντιστοιχία με την τεχνική πρόοδο.

(3)

Το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 θα πρέπει να προσαρμοστεί, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στην τεχνολογική πρόοδο, ώστε να καταστεί δυνατή η ευελιξία που απαιτείται από τα διάφορα είδη των δομικών προϊόντων και τους κατασκευαστές καθώς και για την απλοποίηση της δήλωσης επιδόσεων.

(4)

Επιπλέον, η εμπειρία από την εφαρμογή του παραρτήματος III δείχνει ότι οι κατασκευαστές θα χρειαστούν περαιτέρω οδηγίες για την κατάρτιση των δηλώσεων επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παροχή των εν λόγω οδηγιών θα εξασφαλίσει επίσης μια εναρμονισμένη και ορθή εφαρμογή του παραρτήματος III.

(5)

Στους κατασκευαστές θα πρέπει να επιτραπεί κάποια ευελιξία για την κατάρτιση των δηλώσεων επιδόσεων, εφόσον παρέχουν, με σαφή και συνεκτικό τρόπο, τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(6)

Για να προσδιοριστεί κατηγορηματικά το προϊόν που καλύπτεται από τη δήλωση επιδόσεων σε σχέση με το επίπεδο ή την κατηγορία επίδοσης, οι κατασκευαστές θα πρέπει να συνδέουν κάθε μεμονωμένο προϊόν με τον αντίστοιχο τύπο του προϊόντος και με δεδομένο επίπεδο ή κατηγορία επίδοσης με τη βοήθεια ενιαίου κωδικού ταυτοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(7)

Ο σκοπός του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 είναι να επιτρέπεται η ταυτοποίηση και η ιχνηλασιμότητα κάθε μεμονωμένου δομικού προϊόντος μέσω της ένδειξης, από τους κατασκευαστές, αριθμού τύπου, παρτίδας ή σειράς. Ο σκοπός αυτός δεν εξυπηρετείται από τη δήλωση επιδόσεων, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη συνέχεια για όλα τα προϊόντα που αντιστοιχούν στον τύπο προϊόντος που προσδιορίζεται σε αυτή. Συνεπώς, οι πληροφορίες αυτές που απαιτούνται από το άρθρο 11 παράγραφος 4 δεν θα πρέπει να απαιτείται να περιέχονται στη δήλωση επιδόσεων.

(8)

Όταν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ταυτοποιηθούν επαρκώς, η παράθεση όλων των πιστοποιητικών και των εκθέσεων δοκιμής, υπολογισμού ή εκτίμησης μπορεί να είναι εκτεταμένη και επαχθής, χωρίς να επιφέρει προστιθέμενη αξία για τους χρήστες των προϊόντων που καλύπτονται από τη δήλωση επιδόσεων. Οι κατασκευαστές για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά στις δηλώσεις επιδόσεων.

(9)

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα στο σύνολό του, οι κατασκευαστές που παρέχουν δηλώσεις επιδόσεων και επιθυμούν να επωφεληθούν από την απλοποίηση και τις οδηγίες με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής δηλώσεων αυτών καθεαυτών, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν αυτό το ταχύτερο δυνατόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι δηλώσεις επιδόσεων που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι οποίες είναι σύμφωνες με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και το παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού, θεωρείται ότι είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.

1.

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

2.

Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

3.

Κατασκευαστής:

4.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

5.

Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

6α.

Εναρμονισμένα πρότυπα:

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

6β.

Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

7.

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

8.

Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

 

[όνομα]

 

[τόπος] την/στις [ημερομηνία έκδοσης]

 

[υπογραφή]

Οδηγίες για την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων

1.   ΓΕΝΙΚΑ

Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην καθοδήγηση των κατασκευαστών κατά την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του παρόντος παραρτήματος (στο εξής “υπόδειγμα”).

Οι οδηγίες αυτές δεν αποτελούν μέρος των δηλώσεων επιδόσεων που εκδίδονται από τους κατασκευαστές και δεν θα πρέπει να περικλείονται στις εν λόγω δηλώσεις επιδόσεων.

Κατά την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων, ο κατασκευαστής πρέπει:

1)

να αναπαραγάγει τα κείμενα και τους τίτλους του υποδείγματος που δεν αναφέρονται σε αγκύλες·

2)

να αντικαταστήσει τα κενά διαστήματα και τις αγκύλες με την εισαγωγή των αναγκαίων πληροφοριών.

Οι κατασκευαστές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν στη δήλωση επιδόσεων την παραπομπή στον δικτυακό τόπο όπου διατίθεται το αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται μετά το σημείο 8 ή αλλού εφόσον δεν επηρεάζεται η ανάγνωση και η σαφήνεια των υποχρεωτικών πληροφοριών.

2.   ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Με την προϋπόθεση ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 παρέχονται με σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο, κατά την κατάρτιση σύνταξη της δήλωσης επιδόσεων, είναι δυνατόν:

1)

να χρησιμοποιηθεί διαφορετική διάταξη από το υπόδειγμα·

2)

να συνδυαστούν τα σημεία του υποδείγματος παρουσιάζοντας ορισμένα από αυτά μαζί·

3)

να παρουσιαστούν τα σημεία του υποδείγματος με διαφορετική σειρά, ή με έναν ή περισσότερους πίνακες·

4)

να παραλειφθούν ορισμένα σημεία του υποδείγματος που δεν αφορούν το προϊόν για το οποίο καταρτίζεται η δήλωση επιδόσεων. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει επειδή η δήλωση επιδόσεων μπορεί να βασίζεται είτε σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο ή σε ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που εκδίδεται για το προϊόν, γεγονός που καθιστά τις άλλες λύσεις άνευ αντικειμένου. Οι παραλείψεις αυτές θα μπορούσαν να αφορούν επίσης τα σημεία για τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή για τη χρήση κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης και ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης·

5)

να παρουσιαστούν τα σημεία, χωρίς την αρίθμησή τους.

Αν ο κατασκευαστής επιθυμεί να υποβάλει μία μοναδική δήλωση επιδόσεων που να καλύπτει διάφορες παραλλαγές ενός τύπου προϊόντος, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία χρειάζεται να παρατεθούν ξεχωριστά και με σαφήνεια για κάθε παραλλαγή προϊόντος: ο αριθμός της δήλωσης επιδόσεων, ο κωδικός ταυτοποίησης στο σημείο 1 και η (οι) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) στο σημείο 7.

3.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Σημείο του υποδείγματος

Οδηγία

Αριθμός της δήλωσης επιδόσεων

Αυτός είναι ο αριθμός αναφοράς της δήλωσης επιδόσεων που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Εναπόκειται στον κατασκευαστή να επιλέξει τον αριθμό.

Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι ο ίδιος με τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 του υποδείγματος.

Σημείο 1

Να αναφέρετε τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης που καθορίστηκε από τον κατασκευαστή για να ακολουθήσει τη σήμανση CE συνδέεται με τον τύπο του προϊόντος και, ως εκ τούτου, με το επίπεδο ή την κατηγορία της επίδοσης του δομικού προϊόντος, όπως παρουσιάστηκε στη δήλωση επιδόσεων που καταρτίστηκε για το προϊόν. Επιπλέον, για τους παραλήπτες των δομικών προϊόντων, ιδίως για τους τελικούς χρήστες, είναι αναγκαίο να μπορεί αδιαμφισβήτητα να ταυτοποιηθεί το επίπεδο ή η κατηγορία της επίδοσης για κάθε δεδομένο προϊόν. Ως εκ τούτου, κάθε δομικό προϊόν για το οποίο έχει καταρτιστεί δήλωση επιδόσεων, θα πρέπει να συνδεθεί από τον κατασκευαστή του με τον αντίστοιχο τύπο του προϊόντος και ένα δεδομένο επίπεδο ή κατηγορία επιδόσεων από τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, που λειτουργεί και ως αναφορά όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Σημείο 2

Να αναφέρετε την προβλεπόμενη χρήση ή τις προβλεπόμενες χρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, του δομικού προϊόντος όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.

Σημείο 3

Να αναφέρετε το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Σημείο 4

Το σημείο αυτό θα πρέπει να περιληφθεί και συμπληρωθεί μόνο σε περίπτωση που έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή, να αναφέρετε την ονομασία και τη διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Σημείο 5

Να αναφέρετε τον αριθμό του εφαρμοστέου συστήματος ή συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων (AVCP) για το δομικό προϊόν όπως καθορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Εάν υπάρχουν πολλαπλά συστήματα, καθένα από αυτά πρέπει να δηλωθεί.

Σημεία 6α και 6β

Δεδομένου ότι ένας παραγωγός μπορεί να συντάξει δήλωση επιδόσεων βάσει εναρμονισμένου προτύπου ή της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης που εκδίδεται για το προϊόν, αυτές οι δύο διαφορετικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στα σημεία 6α και 6β θα πρέπει να θεωρούνται εναλλακτική λύση, ενώ μόνο μία από αυτές θα εφαρμόζεται και θα αναφέρεται στη δήλωση επιδόσεων.

Στην περίπτωση του σημείου 6α, δηλαδή όταν μια δήλωση επιδόσεων βασίζεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, να αναφέρετε τα ακόλουθα:

α)

τον αριθμό αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου και την ημερομηνία έκδοσής του (ημερομηνία αναφοράς)· και

β)

τον αριθμό ταυτοποίησης του (των) κοινοποιημένου(-ων) φορέα(-ων).

Όταν αναφέρεται το όνομα του (των) κοινοποιημένου(-ων) φορέα(-ων), είναι σημαντικό το όνομα να αναφέρεται στην πρωτότυπη γλώσσα, χωρίς μετάφραση σε άλλες γλώσσες.

Στην περίπτωση του σημείου 6β, δηλαδή όταν μια δήλωση επιδόσεων βασίζεται στην ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που εκδίδεται για το προϊόν, να αναφέρονται τα ακόλουθα:

α)

ο αριθμός του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης και η ημερομηνία έκδοσής του·

β)

ο αριθμός της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης και η ημερομηνία έκδοσής της·

γ)

το όνομα του οργανισμού τεχνικής αξιολόγησης· και

δ)

ο αριθμός ταυτοποίησης του (των) κοινοποιημένου(-ων) φορέα(-ων).

Σημείο 7

Στο σημείο αυτό, η δήλωση επιδόσεων θα αναφέρει τα εξής:

α)

τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως καθορίζεται στην εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή για την προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις που αναφέρεται στο σημείο 2· και

β)

για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό, τη δηλωθείσα επίδοση, ανά επίπεδο ή κατηγορία, ή περιγραφικά, όσον αφορά το εν λόγω χαρακτηριστικό ή, για τα χαρακτηριστικά για τα οποία δεν δηλώνεται επίδοση, τα γράμματα “NPD” (μη καθορισμένη επίδοση).

Το σημείο αυτό μπορεί να συμπληρώνεται με τη χρήση ενός πίνακα που να προβάλλει τη σύνδεση μεταξύ των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών και των συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης που εφαρμόζονται αντίστοιχα σε κάθε βασικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, καθώς και στην επίδοση σε σχέση με κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό.

Η επίδοση πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια και ρητά. Επομένως, η επίδοση δεν μπορεί να περιγράφεται στη δήλωση επιδόσεων αποκλειστικά με την προσθήκη ενός τύπου υπολογισμού που εφαρμόζεται από τους παραλήπτες. Επιπλέον, τα επίπεδα ή οι κατηγορίες της επίδοσης που παρουσιάζονται στο έγγραφα αναφοράς πρέπει να επαναλαμβάνονται στη δήλωση επιδόσεων και, επομένως, δεν μπορούν να εκφραστούν αποκλειστικά με την προσθήκη παραπομπών στα εν λόγω έγγραφα στη δήλωση επιδόσεων.

Ωστόσο, η επίδοση ιδίως της δομοστατικής συμπεριφοράς ενός δομικού προϊόντος μπορεί να εκφράζεται με παραπομπή στην αντίστοιχη τεκμηρίωση παραγωγής ή στα υπολογιστικά έγγραφα δομοστατικού σχεδιασμού. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται στη δήλωση επιδόσεων.

Σημείο 8

Αυτό το σημείο θα περιληφθεί μόνο και θα συμπληρωθεί σε δήλωση επιδόσεων εάν έχει χρησιμοποιηθεί κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις απαιτήσεις με τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν.

Σε αυτή την περίπτωση, στο ίδιο σημείο, η δήλωση επιδόσεων θα αναφέρει τα εξής:

α)

τον αριθμό αναφοράς της ειδικής και/ή κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε, και

β)

τις απαιτήσεις με τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν.

Υπογραφή

Αντικατάσταση των διαστημάτων σε αγκύλες από τις πληροφορίες και υπογραφή.»