20.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/6


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 524/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής, η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι αμφίδρομη, εντός των αντίστοιχων εποπτικών αρμοδιοτήτων των εν λόγω αρχών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται οι πληροφορίες που αφορούν τα ιδρύματα και, κατά περίπτωση, που αφορούν τη λειτουργία των υποκαταστημάτων τους, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν το υποκατάστημα οι οποίες πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης.

(2)

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής θα πρέπει να εξετάζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εποπτείας των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων και οι σχετικές πληροφορίες θα μπορούσαν, κατά περίπτωση, να παρέχονται σε ενοποιημένη βάση. Ειδικότερα, εάν ένα ίδρυμα έχει την επικεφαλής μητρική του επιχείρηση στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του και η οικεία αρμόδια αρχή είναι επίσης η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παροχής πληροφοριών σε ενοποιημένη βάση και όχι στο επίπεδο ιδρύματος το οποίο λειτουργεί μέσω υποκαταστήματος. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής ότι οι πληροφορίες παρέχονται σε ενοποιημένο επίπεδο.

(3)

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής δεν περιορίζεται στα είδη πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 50 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και, ως εκ τούτου, στα είδη πληροφοριών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα άρθρα 35, 36, 39, 43 και 52 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ περιέχουν χωριστή πρόβλεψη για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους των υποκαταστημάτων, τις κοινοποιήσεις άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα μέτρα, περιλαμβανομένων και προληπτικών, που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με τα υποκαταστήματα και τις μητρικές τους επιχειρήσεις. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει, επομένως, να προσδιορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σε αυτούς τους τομείς.

(4)

Είναι αναγκαίο να καθορίζονται απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής με σκοπό την εναρμόνιση των ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών στο σύνολο της Ένωσης. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 50 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, δηλαδή τη διοίκηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών τομέων που ορίζονται στο άρθρο 317 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τη ρευστότητα και τις διαπιστώσεις που αφορούν την εποπτεία της ρευστότητας, τη φερεγγυότητα, την εγγύηση των καταθέσεων, τα μεγάλα ανοίγματα, τον συστημικό κίνδυνο, τις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των ιδρυμάτων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής θα πρέπει να ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και σχετικά με τα εποπτικά μέτρα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα ιδρύματα. Επιπλέον, οι πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση και την προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν τα ιδρύματα με αποτελεσματικό τρόπο.

(5)

Όταν έχει προκύψει ή αναμένεται να προκύψει κρίση ρευστότητας σε ένα ίδρυμα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής είναι αναγκαίο να έχουν σαφή κατανόηση της κατάστασης, ώστε να είναι σε θέση να λάβουν προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 43 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει σαφείς κανόνες σχετικά με τους τύπους των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρχών σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται ούτως ώστε οι αρχές να είναι καλά προετοιμασμένες εκ των προτέρων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη σπουδαιότητα των υποκαταστημάτων που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη υποδοχής, είναι σημαντικό να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας κατά την ανταλλαγή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ανταλλάσσεται ευρύτερο φάσμα πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής, όταν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής είναι αρμόδιες για υποκαταστήματα που έχουν χαρακτηριστεί σημαντικά, σύμφωνα με το άρθρο 51 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(7)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εντός λογικών ορίων ανταλλαγή των κατάλληλων πληροφοριών, αποφεύγοντας καταστάσεις όπου οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης υποχρεούνται να διαβιβάσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα ίδρυμα, ανεξάρτητα από τη φύση και τη σημασία του, σε όλες τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να διαβιβάζονται αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία ενός υποκαταστήματος μόνο οι πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω υποκατάστημα. Για παρόμοιους λόγους, σε έναν αριθμό συγκεκριμένων τομέων, μόνο πληροφορίες που αποκαλύπτουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ανταλλάσσεται καμία πληροφορία όταν το ίδρυμα είναι σύμφωνο με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία.

(8)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, επίσης, να ρυθμίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την άσκηση δραστηριοτήτων σε ένα κράτος μέλος υποδοχής μέσω της παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών. Δεδομένης της φύσης των διασυνοριακών υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής αντιμετωπίζουν ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με δραστηριότητες που διεξάγονται εντός της δικαιοδοσίας τους και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσδιορίζονται λεπτομερώς οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ανταλλάσσονται για τους σκοπούς της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της παρακολούθησης της προϋποθέσεων χορήγησης αδειών λειτουργίας, ιδίως της παρακολούθησης κατά πόσον το ίδρυμα παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρεχόμενες κοινοποιήσεις. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΑΤ) στην Επιτροπή.

(9)

Η ΕΑΤ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής και προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 50 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

2.   Θεσπίζει κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται σε σχέση με ιδρύματα τα οποία λειτουργούν, μέσω υποκαταστήματος ή στο πλαίσιο άσκησης της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εκτός από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους.

Άρθρο 2

Πληροφόρηση σε ενοποιημένη βάση

Όταν η επικεφαλής μητρική επιχείρηση ενός ιδρύματος είναι εγκατεστημένη στο ίδιο κράτος μέλος με εκείνο στο οποίο το ίδρυμα έχει την έδρα του, και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του ιδρύματος είναι επίσης η αρχή ενοποιημένης εποπτείας, η εν λόγω αρμόδια αρχή παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω ίδρυμα σε ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία 2013/36/ΕΕ, και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής ότι οι πληροφορίες παρέχονται σε αυτό το επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 3

Πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής την οργανωτική διάρθρωση ενός ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών τομέων και των σχέσεών του με τις οντότητες εντός του ομίλου.

2.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής οι οποίες εποπτεύουν ένα σημαντικό υποκατάστημα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 51 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με ένα ίδρυμα:

α)

τη διάρθρωση του διοικητικού οργάνου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, καθώς και την κατανομή των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία του υποκαταστήματος·

β)

τον κατάλογο των μετόχων και των μελών με ειδικές συμμετοχές με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από το πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Άρθρο 4

Πληροφορίες σχετικά με τη ρευστότητα και τις διαπιστώσεις από την εποπτεία της ρευστότητας

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

οποιεσδήποτε ουσιώδεις ελλείψεις στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας του ιδρύματος οι οποίες είναι γνωστές στις αρμόδιες αρχές και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα υποκαταστήματα, οποιαδήποτε μέτρα εποπτείας που έχουν ληφθεί σε σχέση με τις ελλείψεις αυτές και τον βαθμό συμμόρφωσης του ιδρύματος με τα εν λόγω μέτρα εποπτείας·

β)

τη συνολική εκτίμηση που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης για το προφίλ κινδύνου ρευστότητας και τη διαχείριση κινδύνων του ιδρύματος, ιδίως σε σχέση με ένα υποκατάστημα·

γ)

τους δείκτες ρευστότητας και σταθερής χρηματοδοτικής θέσης ενός ιδρύματος σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο στο εγχώριο νόμισμα του κράτους μέλους προέλευσης του ιδρύματος και σε όλα τα άλλα νομίσματα τα οποία είναι σημαντικά για το ίδρυμα·

δ)

τη σύνθεση των αποθεμάτων ρευστότητας ενός ιδρύματος·

ε)

τον βαθμό σύστασης βαρών επί των στοιχείων ενεργητικού ενός ιδρύματος·

στ)

τον λόγο των δανείων ενός ιδρύματος προς τις καταθέσεις του·

ζ)

οποιουσδήποτε εγχώριους δείκτες ρευστότητας που ισχύουν σε ένα ίδρυμα στο πλαίσιο των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές ή η εντεταλμένη αρχή είτε ως δεσμευτικές απαιτήσεις, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, προειδοποιήσεις είτε με άλλη μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών των δεικτών αυτών·

η)

οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις ρευστότητας που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 105 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

θ)

οποιαδήποτε εμπόδια στη μεταφορά μετρητών και εξασφαλίσεων προς ή από τα υποκαταστήματα ενός ιδρύματος.

2.   Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές έχουν παρεκκλίνει εν όλω ή εν μέρει από την εφαρμογή του έκτου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ένα ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του εν λόγω κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε υποενοποιημένο επίπεδο ή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, σε ενοποιημένο επίπεδο.

3.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής, οι οποίες εποπτεύουν ένα σημαντικό υποκατάστημα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την πολιτική ρευστότητας και χρηματοδότησης του ιδρύματος, καθώς και την περιγραφή των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων για τα υποκαταστήματά του, τυχόν ρυθμίσεων στήριξης εντός του ομίλου και των διαδικασιών κεντρικής συγκέντρωσης ρευστών διαθεσίμων·

β)

τα σχέδια αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων σε θέματα ρευστότητας και χρηματοδότησης του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με υποθετικά σενάρια ακραίων καταστάσεων.

Άρθρο 5

Πληροφορίες σχετικά με τη φερεγγυότητα

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής αν ένα ίδρυμα είναι συμβατό με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

τις απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που εγκρίνονται ή αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 458 του εν λόγω κανονισμού και, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές ρυθμίσεις που καθορίζονται στο δέκατο μέρος του εν λόγω κανονισμού·

β)

οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

γ)

τις απαιτήσεις περί κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας που ορίζονται στο κεφάλαιο 4 του τίτλου VII της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

2.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής, οι οποίες εποπτεύουν ένα σημαντικό υποκατάστημα ενός ιδρύματος το οποίο υπόκειται σε απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύματος, κατά την έννοια του άρθρου 92 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

τον δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος, κατά την έννοια του άρθρου 92 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου του ιδρύματος, κατά την έννοια του άρθρου 92 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

δ)

το συνολικό ποσό του ανοίγματος σε κίνδυνο του ιδρύματος, κατά την έννοια του άρθρου 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ε)

τις απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που εγκρίνονται ή αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 458 του εν λόγω κανονισμού και, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές ρυθμίσεις που καθορίζονται στο δέκατο μέρος του εν λόγω κανονισμού·

στ)

το ύψος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου που οφείλει να τηρεί το ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 129 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

ζ)

το ύψος του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ειδικά για το συγκεκριμένο ίδρυμα που οφείλει να τηρεί το ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 130 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

η)

το ύψος του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που οφείλει να τηρεί το ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 133 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

θ)

το ύψος του αποθέματος ασφαλείας G-SII ή αποθέματος ασφαλείας O-SII που οφείλει να τηρεί το ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

ι)

το ύψος τυχόν πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τυχόν άλλων απαιτήσεων που επιβάλλονται σχετικά με τη φερεγγυότητα του ιδρύματος, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

3.   Σε περίπτωση παρέκκλισης από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 10 ή 15 του εν λόγω κανονισμού, ή από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 10 και 12 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της εν λόγω οδηγίας 2013/36/ΕΕ, ή εάν ένα ίδρυμα έχει λάβει άδεια να εφαρμόζει τη δυνατότητα που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε υποενοποιημένη βάση ή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, σε ενοποιημένη βάση.

Άρθρο 6

Πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με την ονομασία του συστήματος εγγύησης καταθέσεων στο οποίο συμμετέχει ένα ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά το σύστημα εγγύησης καταθέσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

τη μέγιστη κάλυψη του συστήματος εγγύησης καταθέσεων ανά επιλέξιμο καταθέτη·

β)

το πεδίο κάλυψης και τους τύπους καταθέσεων που καλύπτονται·

γ)

οποιονδήποτε αποκλεισμό από την κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των τύπων των καταθετών·

δ)

τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης του συστήματος εγγύησης καταθέσεων, ιδίως αν το σύστημα λαμβάνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων χρηματοδότηση και τον όγκο του συστήματος·

ε)

τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή του συστήματος.

3.   Οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 παρέχονται στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής μόνο εφόσον αφορούν το εκάστοτε σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών που έχουν κοινοποιηθεί, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν τις επικαιροποιημένες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής.

Άρθρο 7

Πληροφορίες σχετικά με τον περιορισμό των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης έχουν διαπιστώσει ότι ένα ίδρυμα δεν έχει συμμορφωθεί με τα ισχύοντα όρια και τις απαιτήσεις για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα που προβλέπονται στο τέταρτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εξηγούν την περίπτωση και τα εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

Άρθρο 8

Πληροφορίες σχετικά με τον συστημικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ένα ίδρυμα

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση που ένα ίδρυμα έχει οριστεί ως παγκόσμιο συστημικά σημαντικό ίδρυμα (G-SII) ή ως άλλο συστημικά σημαντικό ίδρυμα (O-SII), σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Σε περίπτωση που το ίδρυμα έχει προσδιοριστεί ως G-SII, οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν την υποκατηγορία στην οποία έχει καταταχθεί.

Άρθρο 9

Πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης έχουν διαπιστώσει ότι ένα ίδρυμα δεν έχει συμμορφωθεί με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και τις διαδικασίες στις οποίες υπόκειται το ίδρυμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εξηγούν την περίπτωση και τα εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

2.   Εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν τις πληροφορίες μόνο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα.

Άρθρο 10

Πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης έχουν διαπιστώσει ότι ένα ίδρυμα δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ρυθμίσεις διαχείρισης του κινδύνου, ελέγχου του κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία 2013/36/ΕΕ. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εξηγούν την περίπτωση και τα εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

2.   Εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν τις πληροφορίες μόνο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα.

Άρθρο 11

Πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης έχουν διαπιστώσει ότι ένα ίδρυμα δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που αφορούν τους δείκτες μόχλευσης, σύμφωνα με το έβδομο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 499 του εν λόγω κανονισμού. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εξηγούν την περίπτωση και τα εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν στις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής όλες τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από ένα ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 451 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τον δείκτη μόχλευσής του και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί για τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης.

Άρθρο 12

Πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις εν γένει μη συμμόρφωσης

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά οποιεσδήποτε περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης έχουν διαπιστώσει ότι ένα ίδρυμα δεν έχει συμμορφωθεί με την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία ή με απαιτήσεις σε σχέση με την προληπτική εποπτεία ή την εποπτεία της συμπεριφοράς των ιδρυμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία 2013/36/ΕΕ, εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 11 του παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εξηγούν την περίπτωση και τα εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

2.   Εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν τις πληροφορίες μόνο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα.

Άρθρο 13

Ανακοίνωση των εποπτικών μέτρων και κυρώσεων

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες κυρώσεις ή τα μέτρα που έχουν επιβληθεί ή εφαρμόζονται σε ένα ίδρυμα και τα οποία επηρεάζουν τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος:

α)

διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 64 έως 67 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

β)

εποπτικά μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 104 ή 105 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

γ)

ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται και αφορούν παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

2.   Εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μόνο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα.

Άρθρο 14

Πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής ανταλλάσσουν πληροφορίες σε θέματα προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, ενημερώνονται αμοιβαία σε σχέση με τα ακόλουθα:

α)

τα στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης των ατόμων στις αρμόδιες αρχές που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

β)

τις διαδικασίες επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 15

Πληροφορίες από τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων ανταλλαγής πληροφοριών έπειτα από επιθεωρήσεις των υποκαταστημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή οποιασδήποτε περίπτωσης στην οποία οι αρμόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει ότι ένα ίδρυμα δεν έχει συμμορφωθεί με την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία ή με απαιτήσεις σε σχέση με την προληπτική εποπτεία ή την εποπτεία της συμπεριφοράς των ιδρυμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, μαζί με επεξήγηση των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης·

β)

περιγραφή τυχόν μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ασκούνται οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής·

γ)

οποιονδήποτε συστημικό κίνδυνο έχει εντοπιστεί ότι αντιπροσωπεύει το υποκατάστημα ή οι δραστηριότητές του στο κράτος μέλος υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εκτίμησης του πιθανού αντικτύπου από την αναστολή ή την παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος στα εξής:

i)

στη συστημική ρευστότητα·

ii)

στα συστήματα πληρωμών·

iii)

στα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού·

δ)

το μερίδιο αγοράς του υποκαταστήματος, εφόσον υπερβαίνει το 2 % της συνολικής αγοράς στο κράτος μέλος υποδοχής, σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

i)

καταθέσεις·

ii)

δάνεια·

ε)

οποιαδήποτε εμπόδια στη μεταφορά μετρητών και εξασφαλίσεων προς ή από το υποκατάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 16

Πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών

Μετά την παραλαβή αιτήματος παροχής πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σε σχέση με ένα ίδρυμα το οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του μέσω της παροχής υπηρεσιών στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης έχουν διαπιστώσει ότι το ίδρυμα δεν έχει συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία ή με απαιτήσεις σε σχέση με την προληπτική εποπτεία ή την εποπτεία της συμπεριφοράς των ιδρυμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, μαζί με επεξήγηση των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης·

β)

το ύψος των καταθέσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι κάτοικοι του κράτους μέλους υποδοχής·

γ)

το ύψος των δανείων που έχουν χορηγηθεί στους κατοίκους του κράτους μέλους υποδοχής·

δ)

σε σχέση με τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, τις οποίες το ίδρυμα έχει γνωστοποιήσει την επιθυμία του να ασκεί στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω της παροχής υπηρεσιών:

i)

τη μορφή με την οποία το ίδρυμα ασκεί τις δραστηριότητες·

ii)

τις δραστηριότητες που είναι οι σημαντικότερες όσον αφορά τις δραστηριότητες του ιδρύματος στο κράτος μέλος υποδοχής·

iii)

την επιβεβαίωση κατά πόσον ασκούνται από ένα ίδρυμα οι δραστηριότητες που προσδιορίζονται ως βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην κοινοποίηση που παρέχεται από το ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 39 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Άρθρο 17

Πεδίο ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση κρίσεων ρευστότητας

1.   Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης θεωρούν ότι έχει προκύψει ή αναμένεται ευλόγως να προκύψει κρίση ρευστότητας σε σχέση με ένα ίδρυμα, ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής και παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

2.   Εάν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποδοχής θεωρούν ότι έχει προκύψει ή αναμένεται ευλόγως να προκύψει κρίση ρευστότητας σε σχέση με ένα υποκατάστημα που είναι εγκατεστημένο στο εν λόγω κράτος μέλος, ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

3.   Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

περιγραφή της κατάστασης που έχει προκύψει, συμπεριλαμβανομένης της βασικής αιτίας στην οποία οφείλεται, τον αναμενόμενο αντίκτυπο της κρίσης ρευστότητας στο ίδρυμα και τις εξελίξεις που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές·

β)

επεξήγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν, είτε από τις αρμόδιες αρχές είτε από το ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων που επιβάλλονται στο ίδρυμα από τις αρμόδιες αρχές για τον περιορισμό της κρίσης ρευστότητας·

γ)

τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των συστημικών επιπτώσεων της κρίσης ρευστότητας·

δ)

τα τελευταία διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τη ρευστότητα, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως η).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(4)  Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων (ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).