10.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/56


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Απριλίου 2014

για τη διόρθωση του κειμένου στην ισπανική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1258/2011 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα νιτρικά σε τρόφιμα (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Έγινε ένα λάθος στο κείμενο στην ισπανική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (3) και στην τροποποίησή του με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1258/2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τα νιτρικά σε τρόφιμα. Επομένως, είναι αναγκαίο να διορθωθεί το κείμενο του πίνακα στο παράρτημα του ισπανικού κειμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006. Οι υπόλοιπες γλώσσες δεν επηρεάζονται.

(2)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ' αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(Αφορά μόνο το κείμενο στην ισπανική γλώσσα.)

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 320 της 3.12.2011, σ. 15.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα) ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).