28.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/81


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 320/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2014

για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 57α παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 57α παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η Κροατία κοινοποίησε στις 31 Ιανουαρίου 2014 στην Επιτροπή τις εκτάσεις οι οποίες έχουν αποναρκοθετηθεί και επανήλθαν σε χρήση για γεωργικές δραστηριότητες το 2013. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει επίσης τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για τα έτη υποβολής αιτήσεων 2014 και επόμενα. Με βάση το χρονοδιάγραμμα αυξήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, το παράρτημα VIII του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στον πίνακα 2, στη στήλη για το έτος 2014, η καταχώριση για την Κροατία αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

(σε χιλιάδες EUR)

 

2014

«Κροατία

114 180»

2.

Στον πίνακα 3, στη στήλη για το έτος 2014, η καταχώριση για την Κροατία αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

(σε χιλιάδες EUR)

 

2014

«Κροατία

114 180»