21.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/1


ΚΑΤΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 157/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Οκτωβρίου 2013

σχετικά με τους όρους για τη δημοσίευση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα σε δικτυακό τόπο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υποχρεώνει τους κατασκευαστές δομικών προϊόντων να καταρτίζουν δήλωση επιδόσεων όταν δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για το προϊόν διατίθεται στην αγορά. Αντίγραφο της δήλωσης πρέπει να παρέχεται είτε σε έντυπη μορφή είτε με ηλεκτρονικό μέσο.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 60 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, έχει ανατεθεί στην Επιτροπή το καθήκον να καθορίσει τους αναγκαίους όρους για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεων επιδόσεων ώστε να μπορούν να δημοσιεύονται σε δικτυακό τόπο. Οι όροι για τη δημοσίευση των δηλώσεων επιδόσεων στο διαδίκτυο επιτρέπουν τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και μειώνουν το κόστος για τους κατασκευαστές δομικών προϊόντων και για τον κατασκευαστικό τομέα στο σύνολό του.

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες ειδικές ανάγκες των αποδεκτών δομικών προϊόντων, ιδίως των μικροεπιχειρήσεων και αυτών που δραστηριοποιούνται σε εργοτάξια χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, η παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν θα πρέπει να εμπεριέχει κάποια παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης επιδόσεων που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι άμεσα αναγνωρίσιμη, οι κατασκευαστές πρέπει να συνδέουν κάθε μονάδα του προϊόντος ή παρτίδα του ίδιου προϊόντος που διαθέτουν στην αγορά με μια δεδομένη δήλωση επιδόσεων μέσω του μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(5)

Για λόγους ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου που επιφέρει η παροχή δηλώσεων επιδόσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαρκή αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτές τις δηλώσεις, η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης επιδόσεων δεν θα πρέπει να αλλοιώνεται, αφότου δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, και θα πρέπει να παραμένει προσβάσιμη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών αφότου διατεθεί στην αγορά το δομικό προϊόν, ή για κάθε άλλο χρονικό διάστημα που μπορεί να ισχύει δυνάμει του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

(6)

Ο δικτυακός τόπος στον οποίο δημοσιεύεται η δήλωση επιδόσεων θα πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση και συντήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, ότι τηρείται συνεχώς προσβάσιμος και δεν καθίσταται μη διαθέσιμος λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών.

(7)

Ο δικτυακός τόπος στον οποίο δημοσιεύεται η δήλωση επιδόσεων θα πρέπει να είναι δωρεάν προσβάσιμος για τους αποδέκτες δομικών προϊόντων. Στους εν λόγω αποδέκτες θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης στον δικτυακό τόπο και την ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης επιδόσεων.

(8)

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα στο σύνολό του, οι οικονομικοί φορείς που παρέχουν δηλώσεις επιδόσεων και επιθυμούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, με σκοπό τη διευκόλυνση παροχής αυτών των δηλώσεων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν αυτό το ταχύτερο δυνατόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να δημοσιεύουν σε δικτυακό τόπο τη δήλωση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο της δήλωσης επιδόσεων δεν αλλάζει, αφότου δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο·

β)

εξασφαλίζουν ότι ο δικτυακός τόπος στον οποίο δημοσιεύονται οι δηλώσεις επιδόσεων που έχουν καταρτιστεί για δομικά προϊόντα παρακολουθείται και συντηρείται, έτσι ώστε ο δικτυακός τόπος και οι δηλώσεις επιδόσεων να είναι συνεχώς διαθέσιμα για τους αποδέκτες των δομικών προϊόντων·

γ)

εξασφαλίζουν ότι η δήλωση επιδόσεων είναι προσβάσιμη δωρεάν από τους αποδέκτες των δομικών προϊόντων για περίοδο δέκα ετών αφότου το δομικό προϊόν διατέθηκε στην αγορά, ή για κάθε άλλο χρονικό διάστημα που μπορεί να ισχύει σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011·

δ)

παρέχουν οδηγίες στους αποδέκτες των δομικών προϊόντων για τον τρόπο πρόσβασης στον δικτυακό τόπο και τις δηλώσεις επιδόσεων που έχουν καταρτιστεί για τα εν λόγω προϊόντα και είναι διαθέσιμες στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

2.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι κάθε μονάδα του προϊόντος ή παρτίδα του ίδιου προϊόντος που διαθέτουν στην αγορά συνδέεται με μια δεδομένη δήλωση επιδόσεων μέσω του μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.