11.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 40/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 124/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Φεβρουαρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EE) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου (2) θέτει σε εφαρμογή τα περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 10 Φεβρουαρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/74/ΚΕΠΠΑ (3) για την τροποποίηση της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Θα πρέπει να προβλεφθεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 μία ακόμη παρέκκλιση από τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ώστε να καταστεί δυνατή η αποδέσμευση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων συριακών κρατικών οντοτήτων ή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, προκειμένου να προβούν σε πληρωμές για λογαριασμό της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας προς τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αποστολή επαλήθευσης του ΟΑΧΟ και την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας.

(4)

Το μέτρο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, για να διασφαλιστεί ιδίως η ομοιόμορφη εφαρμογή του από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εκτέλεσή του.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«θ)

προορίζονται αποκλειστικά για τις πληρωμές από συριακές κρατικές οντότητες ή την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και ΙΙα για λογαριασμό της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας προς τον ΟΑΧΟ για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αποστολή επαλήθευσης του ΟΑΧΟ και την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των πληρωμών του ειδικού καταπιστευματικού ταμείου του ΟΑΧΟ για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ολοσχερή καταστροφή των συριακών χημικών όπλων εκτός του εδάφους της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ L 147 της 1.6.2013, σ. 14.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 (ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1).

(3)  Βλέπε σελίδα 63 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.