8.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 118/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Ιανουαρίου 2014

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 5, το άρθρο 8 παράγραφος 6, το άρθρο 16 παράγραφος 4, το άρθρο 21 παράγραφος 3, το άρθρο 22 παράγραφος 3, το άρθρο 23 παράγραφος 4, το άρθρο 24 παράγραφος 5, το άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 4, το άρθρο 31 παράγραφος 4, το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 5 και το άρθρο 35 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής (2) θεσπίστηκαν ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις που ήταν αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου (3).

(2)

Τον Ιούνιο 2013, θεσπίστηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 απαιτεί τον καθορισμό κι άλλων ειδικών ρυθμίσεων.

(3)

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες που αφορούν τη διαβίβαση και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αναδοχής και εκ νέου ανάληψης, τις αιτήσεις πληροφόρησης, τη συνεργασία για την επανένωση των μελών της οικογένειας και άλλων συγγενών στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων και εξαρτώμενων ατόμων, καθώς και την εκτέλεση των μεταφορών.

(4)

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1560/2003, δεν προβλέπονται κοινό φυλλάδιο για τη συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac, καθώς και ειδικό φυλλάδιο για ασυνόδευτους ανηλίκους, τυποποιημένο έντυπο για την ανταλλαγή συναφών πληροφοριών σχετικά με ασυνόδευτους ανηλίκους, ενιαίοι όροι για τις διαβουλεύσεις και τις ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με ανηλίκους και εξαρτώμενα άτομα, τυποποιημένο έντυπο για την ανταλλαγή δεδομένων πριν από μεταφορά, κοινό πιστοποιητικό υγείας με ενιαίους όρους και πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα υγείας ενός προσώπου πριν από μεταφορά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προστεθούν νέες διατάξεις.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου (5) και εισάγει αλλαγές στο σύστημα Eurodac. Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 θα πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να αντικατοπτρίζει ορθά την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαδικασιών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) προβλέπει κανόνες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013. Κατά συνέπεια, οι ενιαίοι όροι για την προετοιμασία και την υποβολή αιτημάτων αναδοχής των αιτούντων θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να συμπεριλάβουν κανόνες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις.

(7)

Απαιτούνται τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στην εξέλιξη των προτύπων που εφαρμόζονται και των πρακτικών ρυθμίσεων για τη χρησιμοποίηση του δικτύου ηλεκτρονικών διαβιβάσεων που έχει δημιουργηθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

(8)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία που εκτελείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ισχύει για τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

(11)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Όταν το αίτημα βασίζεται σε θετικό αποτέλεσμα που έχει διαβιβαστεί από το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) μετά από την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος διεθνή προστασία με δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν διαβιβαστεί στο VIS δυνάμει του άρθρου 9 του εν λόγω κανονισμού και εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του ιδίου κανονισμού, το αίτημα περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία που διαβίβασε το VIS.

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).»."

2)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Κατάρτιση αιτήματος εκ νέου ανάληψης

Το αίτημα εκ νέου ανάληψης υποβάλλεται με τυποποιημένο έντυπο, υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο παράρτημα III, και εκθέτει τη φύση και τους λόγους του αιτήματος καθώς και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) επί των οποίων θεμελιώνεται.

Το αίτημα περιλαμβάνει επίσης, κατά περίπτωση:

α)

αντίγραφο όλων των αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, συνοδευόμενα, αν χρειάζεται, από παρατηρήσεις σχετικά με τις περιστάσεις απόκτησής τους και την αποδεικτική αξία που τους αποδίδει το κράτος που υποβάλλει το αίτημα, με αναφορά στον κατάλογο των αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και εμφαίνεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

β)

το θετικό αποτέλεσμα που έχει διαβιβαστεί από την κεντρική μονάδα της Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 μετά από την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος με δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν διαβιβαστεί στην κεντρική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του ιδίου κανονισμού και εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του ιδίου κανονισμού.

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).»."

3)

Στο άρθρο 8 προστίθεται μια νέα παράγραφος:

«3.   Το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα VI χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στο υπεύθυνο κράτος μέλος των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων και των άμεσων αναγκών του προσώπου που πρόκειται να μεταφερθεί. Το έντυπο αυτό θεωρείται ως προειδοποίηση κατά την έννοια της παραγράφου 2.».

4)

Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:

«1α.   Όταν μεταφορά καθυστερεί κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους που προβαίνει στη μεταφορά, το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά και το υπεύθυνο κράτος μέλος πρέπει να έρθουν εκ νέου σε επαφή, ώστε να καταστεί δυνατή η διοργάνωση νέας μεταφοράς το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το άρθρο 8, και το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από τη στιγμή που οι αρχές διαπιστώσουν ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι λόγοι που προκάλεσαν καθυστέρηση ή αναβολή. Στην περίπτωση αυτή, πριν από τη μεταφορά, αποστέλλεται ένα επικαιροποιημένο τυποποιημένο έντυπο για τη διαβίβαση των στοιχείων πριν από την εκτέλεση της μεταφοράς όπως ορίζεται στο παράρτημα VI.».

5)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Αποτελεί υποχρέωση του κράτους μέλους που, για ένα από τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, δεν μπορεί να προβεί στην εκτέλεση της μεταφοράς εντός της κανονικής προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του εν λόγω προσώπου ή από την έκδοση οριστικής απόφασης επί ενδίκου μέσου ή επανεξέτασης εφόσον υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, να ενημερώσει το υπεύθυνο κράτος μέλος πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Διαφορετικά, η ευθύνη για τη διεκπεραίωση της αίτησης διεθνούς προστασίας και των άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ανήκει στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.».

6)

Στο άρθρο 11 προστίθεται μια νέα παράγραφος:

«6.   Όταν ο αιτών είναι παρών στο έδαφος κράτους μέλους διαφορετικού από αυτό στο οποίο βρίσκονται το τέκνο, ο αδελφός ή ο γονέας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, τα δύο κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθούν:

α)

οι αποδεδειγμένοι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ του αιτούντος και του τέκνου, του αδελφού ή του γονέα·

β)

η σχέση εξάρτησης μεταξύ του αιτούντος και του τέκνου, του αδελφού ή του γονέα·

γ)

η ικανότητα του ενδιαφερομένου προσώπου να φροντίζει το εξαρτώμενο πρόσωπο·

δ)

εφόσον είναι αναγκαίο, τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί η ανικανότητα μετακίνησης επί αρκετό χρονικό διάστημα.

Για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα προσπαθεί να απαντήσει εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Όταν αδιάσειστα στοιχεία δείχνουν ότι περαιτέρω έρευνες θα οδηγήσουν σε πιο σχετικές πληροφορίες, το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα ενημερώνει το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα ότι απαιτούνται δύο επιπλέον εβδομάδες.

Το αίτημα πληροφοριών βάσει του παρόντος άρθρου υποβάλλεται τηρουμένων πλήρως των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 23 παράγραφος 2, το άρθρο 24 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 34 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.».

7)

Στο άρθρο 12 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.   Προκειμένου να διευκολυνθούν οι κατάλληλες δράσεις ταυτοποίησης των μελών της οικογένειας, των αδελφών ή των συγγενών ασυνόδευτου ανηλίκου, το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε αίτηση διεθνούς προστασίας από ασυνόδευτο ανήλικο, μετά από προσωπική συνέντευξη μαζί του σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 με την παρουσία του εκπροσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, αναζητεί ή/και λαμβάνει υπόψη όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τον ανήλικο ή που προέρχονται από άλλη αξιόπιστη πηγή η οποία γνωρίζει την προσωπική κατάσταση ή το δρομολόγιο που ακολούθησε ο ανήλικος ή μέλος της οικογένειάς του, αδελφός ή συγγενής του.

Οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον καθορισμό του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασυνόδευτου ανηλίκου μεριμνούν ώστε ο εκπρόσωπος που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 να συμμετάσχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στη διαδικασία αυτή.

4.   Όταν κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, το κράτος μέλος που είναι επιφορτισμένο με τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασυνόδευτου ανηλίκου διαθέτει πληροφορίες που του επιτρέπουν να αρχίσει την ταυτοποίηση ή/και τον εντοπισμό μέλους της οικογένειας, αδελφού ή συγγενούς, αυτό το κράτος μέλος διαβουλεύεται με άλλα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, και ανταλλάσσει πληροφορίες, με σκοπό:

α)

την ταυτοποίηση των μελών της οικογένειας, αδελφών ή συγγενών του ασυνόδευτου ανηλίκου, που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών·

β)

τη διαπίστωση ύπαρξης αποδεδειγμένων οικογενειακών δεσμών·

γ)

την εκτίμηση της ικανότητας συγγενούς να φροντίσει τον ασυνόδευτο ανήλικο, καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη της οικογένειας, αδέλφια ή συγγενείς του ασυνόδευτου ανηλίκου κατοικούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

5.   Στην περίπτωση που η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 καταδεικνύει ότι περισσότερα μέλη της οικογένειας, αδέλφια ή συγγενείς βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή κράτη μέλη, το κράτος μέλος στο οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος είναι παρών συνεργάζεται με το εν λόγω κράτος μέλος ή κράτη μέλη, προκειμένου να προσδιοριστεί το πλέον ενδεδειγμένο πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η φροντίδα του ανήλικου, και ειδικότερα να προσδιοριστεί:

α)

η σημασία των οικογενειακών δεσμών μεταξύ του ανηλίκου και των διαφόρων προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί στα εδάφη των κρατών μελών·

β)

η ικανότητα και η διαθεσιμότητα των εν λόγω προσώπων να φροντίσουν τον ανήλικο·

γ)

το μείζον συμφέρον του ανηλίκου σε κάθε περίπτωση.

6.   Για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 4, χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα προσπαθεί να απαντήσει εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Όταν αδιάσειστα στοιχεία δείχνουν ότι περαιτέρω έρευνες θα οδηγήσουν σε πιο σχετικές πληροφορίες, το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα ενημερώσει το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα ότι απαιτούνται δύο επιπλέον εβδομάδες.

Το αίτημα πληροφοριών βάσει του παρόντος άρθρου υποβάλλεται τηρουμένων πλήρως των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 23 παράγραφος 2, το άρθρο 24 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 34 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.».

8)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα αιτήματα και οι απαντήσεις, καθώς και όλη η αλληλογραφία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 διαβιβάζονται μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας “DubliNet” που εγκαθιδρύεται με τον τίτλο II αυτού του κανονισμού.».

9)

Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 15α:

«Άρθρο 15a

Ενιαίοι όροι και πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για θέματα υγείας πριν από την εκτέλεση μεταφοράς

Η ανταλλαγή δεδομένων για θέματα υγείας πριν από μεταφορά και, ειδικότερα, η διαβίβαση του πιστοποιητικού υγείας που ορίζεται στο παράρτημα IX πραγματοποιείται μόνο μεταξύ των αρχών που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 με τη χρήση του δικτύου “DubliNet”.

Το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταφορά αιτούντος και το υπεύθυνο κράτος μέλος προσπαθούν να συμφωνήσουν πριν από τη διαβίβαση του πιστοποιητικού υγείας για τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του εν λόγω πιστοποιητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης και, ιδίως, την ανάγκη επείγουσας δράσης κατά την άφιξη.».

10)

Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 16α:

«Άρθρο 16a

Ενημερωτικά φυλλάδια για αιτούντες διεθνή προστασία

1.   Ένα κοινό φυλλάδιο για την ενημέρωση όλων των αιτούντων διεθνή προστασία σχετικά με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 προβλέπεται στο παράρτημα X.

2.   Ένα ειδικό φυλλάδιο για ασυνόδευτα παιδιά που υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας προβλέπεται στο παράρτημα XI.

3.   Πληροφορίες για υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες που συνελήφθησαν λόγω παράνομης διέλευσης εξωτερικών συνόρων προβλέπονται στο παράρτημα XII.

4.   Πληροφορίες για υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες που διαμένουν παράνομα στο έδαφος κράτους μέλους, προβλέπονται στο παράρτημα XIII.».

11)

Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

12)

Στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τα έντυπα το υπόδειγμα των οποίων εμφαίνεται στα παραρτήματα I και ΙΙΙ καθώς και τα έντυπα του αιτήματος παροχής πληροφοριών που εμφαίνεται στο παράρτημα V, VI, VII, VIII, IX διαβιβάζονται μεταξύ των εθνικών σημείων πρόσβασης στον μορφότυπο που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη ως προς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.».

13)

Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κάθε διαβίβαση φέρει αριθμό αναφοράς χάρη στον οποίο είναι δυνατή η χωρίς καμία αμφισβήτηση αναγνώριση της υπόθεσης περί της οποίας πρόκειται και το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα. Ο αριθμός αυτός πρέπει επίσης να επιτρέπει να προσδιορισθεί εάν η διαβίβαση αφορά αίτημα αναδοχής (τύπος 1), αίτημα εκ νέου ανάληψης (τύπος 2), αίτημα παροχής πληροφοριών (τύπος 3), ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το τέκνο, τα αδέλφια ή τον γονέα αιτούντος σε κατάσταση εξάρτησης (τύπος 4), ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την οικογένεια, τα αδέλφια ή τους συγγενείς ασυνόδευτου ανηλίκου (τύπος 5), τη διαβίβαση πληροφοριών πριν από μεταφορά (τύπος 6) ή τη διαβίβαση του κοινού πιστοποιητικού υγείας (τύπος 7).».

14)

Το άρθρο 20 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν το αίτημα στηρίζεται σε στοιχεία που χορήγησε η Eurodac, προστίθεται ο αριθμός αναφοράς της Eurodac του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.».

15)

Στο άρθρο 21, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Αν ένα εθνικό σημείο πρόσβασης διαβιβάσει δεδομένα σε εθνικό σημείο πρόσβασης του οποίου έχει διακοπεί η λειτουργία, η καταχώριση της διαβίβασης στο επίπεδο της κεντρικής υποδομής επικοινωνίας αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας και ώρας διαβίβασης. Οι προθεσμίες που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για την αποστολή αιτήματος ή απάντησης δεν αναστέλλονται κατά τη διακοπή της λειτουργίας του σχετικού εθνικού σημείου πρόσβασης.».

16)

Τα παραρτήματα αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (ΕΕ L 222 της 5.9.2003, σ. 3).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (ΕΕ L 50 της 25.2.2003, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου (ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).

(7)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Image

Image

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

[Η αναφορά γίνεται στα άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ A

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

I.   Διαδικασία καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας.

1.   Παρουσία ενός μέλους της οικογένειας, συγγενούς ή άλλης σχέσης [πατέρας, μητέρα, τέκνο, αδελφός(-ή), θείος(-α), παππούς, γιαγιά, ενήλικος υπεύθυνος για το τέκνο, κηδεμόνας] του μη συνοδευόμενου ανήλικου αιτούντος (άρθρο 8)

Αποδεικτικά στοιχεία

γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος μέλος,

απόσπασμα μητρώου,

τίτλος διαμονής που χορηγήθηκε σε μέλος της οικογένειας,

έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει,

ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, εξέταση DΝΑ ή εξέταση αίματος.

2.   Νόμιμη κατοικία μέλους οικογενείας που έχει αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας (άρθρο 9)

Αποδεικτικά στοιχεία

γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος μέλος,

απόσπασμα μητρώου,

τίτλοι διαμονής που χορηγήθηκαν σε πρόσωπο με ιδιότητα πρόσφυγα ή υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας,

έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει,

συναίνεση των ενδιαφερομένων.

3.   Παρουσία συγγενούς που υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας επί της οποίας δεν εκδόθηκε ακόμη πρώτη απόφαση επί της ουσίας σε κράτος μέλος (άρθρο 10)

Αποδεικτικά στοιχεία

γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος μέλος,

απόσπασμα μητρώου,

άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν προσωρινά στον ενδιαφερόμενο κατά την εξέταση της αίτησής του,

έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει,

ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, εξέταση DΝΑ ή εξέταση αίματος,

συναίνεση των ενδιαφερομένων.

4.   Ισχύοντες τίτλοι διαμονής (άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαμονής που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη [και ημερομηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 12 παράγραφος 4).

Αποδεικτικά στοιχεία

τίτλος διαμονής,

αποσπάσματα του μητρώου αλλοδαπών ή αντιστοίχων μητρώων,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής.

5.   Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες [και ημερομηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 12 παράγραφος 4)

Αποδεικτικά στοιχεία

χορηγηθείσα θεώρηση (ισχύουσα ή λήξασα, κατά περίπτωση),

αποσπάσματα του μητρώου αλλοδαπών ή αντιστοίχων μητρώων,

θετικό αποτέλεσμα που έχει διαβιβαστεί από το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση πληροφοριών από το κράτος μέλος που χορήγησε τη θεώρηση.

6.   Νόμιμη είσοδος στο έδαφος από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 14)

Αποδεικτικά στοιχεία

σφραγίδα εισόδου επί διαβατηρίου,

σφραγίδα εξόδου από κράτος όμορο κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το δρομολόγιο του αιτούντος καθώς και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων,

τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά σύνορα,

σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

7.   Παράνομη είσοδος στο έδαφος από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 13 παράγραφος 1)

Αποδεικτικά στοιχεία

θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac μετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού “Eurοdac”,

σφραγίδα εισόδου επί πλαστού ή παραποιημένου διαβατηρίου,

σφραγίδα εξόδου από κράτος όμορο κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το δρομολόγιο του αιτούντος καθώς και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων,

τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά σύνορα,

σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

8.   Διαμονή άνω των πέντε μηνών στο έδαφος κράτους μέλους (άρθρο 13 παράγραφος 2)

Αποδεικτικά στοιχεία

άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν κατά την εξέταση αίτησης τίτλου διαμονής,

κλήσεις για εγκατάλειψη του εδάφους ή διαταγή απομάκρυνσης που έχουν εκδοθεί ανά διαστήματα 5 μηνών ή περισσότερο και δεν έχουν εκτελεστεί,

αποσπάσματα μητρώων νοσοκομείων, φυλακών ή κέντρων κράτησης.

9.   Έξοδος από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 19 παράγραφος 2)

Αποδεικτικά στοιχεία

σφραγίδα εξόδου,

αποσπάσματα μητρώων του τρίτου κράτους (απόδειξη διαμονής),

τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η έξοδος ή η είσοδος από εξωτερικά σύνορα,

μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις από το κράτος μέλος από το οποίο ο αιτών εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών,

σφραγίδα τρίτου κράτους όμορου προς κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη το δρομολόγιο του αιτούντος, καθώς και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων.

II.   Υποχρέωση επανεισδοχής ή εκ νέου ανάληψης του αιτούντος για το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως

1.   Διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους διεξαγόμενη στο κράτος μέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση (άρθρο 20 παράγραφος 5)

Αποδεικτικά στοιχεία

θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac μετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού “Eurοdac”,

έντυπο συμπληρούμενο από τον αιτούντα,

πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές,

δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν κατά την υποβολή της αιτήσεως,

αποσπάσματα μητρώων και αντίστοιχων αρχείων,

γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιεί την υποβολή αιτήσεως.

2.   Η αίτηση διεθνούς προστασίας τελεί υπό εξέταση ή είχε υποβληθεί προηγουμένως [άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ)]

Αποδεικτικά στοιχεία

θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac μετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού “Eurοdac”,

έντυπο συμπληρούμενο από τον αιτούντα,

πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές,

δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν κατά την υποβολή της αιτήσεως,

αποσπάσματα μητρώων και αντίστοιχων αρχείων,

γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιεί την υποβολή αιτήσεως.

3.   Έξοδος από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 20 παράγραφος 5, άρθρο 19 παράγραφος 2)

Αποδεικτικά στοιχεία

σφραγίδα εξόδου,

αποσπάσματα μητρώων του τρίτου κράτους (απόδειξη διαμονής),

σφραγίδα τρίτου κράτους όμορου προς κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη το δρομολόγιο του αιτούντος, καθώς και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων,

έγγραφο των αρχών που πιστοποιεί την πραγματική απομάκρυνση του αλλοδαπού.

4.   Απομάκρυνση από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 19 παράγραφος 3)

Αποδεικτικά στοιχεία

έγγραφο των αρχών που πιστοποιεί την πραγματική απομάκρυνση του αλλοδαπού,

σφραγίδα εξόδου,

επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την απομάκρυνση από τρίτο κράτος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ B

ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

I.   Διαδικασία καθορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας.

1.   Παρουσία ενός μέλους της οικογένειας (πατέρας, μητέρα, κηδεμόνας) (πατέρας, μητέρα, κηδεμόνας) μη συνοδευόμενου ανήλικου αιτούντος (άρθρο 8)

Ενδεικτικές αποδείξεις  (1)

επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος,

δηλώσεις των ενδιαφερομένων μελών της οικογένειας,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

2.   Νόμιμη κατοικία μέλους οικογενείας που του έχει αναγνωριστεί καθεστώς πρόσφυγα ή διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος (άρθρο 9)

Ενδεικτικές αποδείξεις

επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

3.   Παρουσία συγγενούς που υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας επί της οποίας δεν εκδόθηκε ακόμη πρώτη απόφαση επί της ουσίας σε κράτος μέλος (άρθρο 10)

Ενδεικτικές αποδείξεις

επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

4.   Ισχύοντες τίτλοι διαμονής (άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαμονής που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη [και ημερομηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 12 παράγραφος 4).

Ενδεικτικές αποδείξεις

εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις πληροφοριών από το κράτος μέλος που δεν χορήγησε την άδεια διαμονής,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

5.   Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες [και ημερομηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 12 παράγραφος 4)

Ενδεικτικές αποδείξεις

εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις πληροφοριών από το κράτος μέλος που δεν χορήγησε την άδεια διαμονής,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

6.   Νόμιμη είσοδος στο έδαφος από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 14)

Ενδεικτικές αποδείξεις

εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα.

Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

εισιτήρια ταξιδίου,

αποδείξεις ξενοδοχείων,

δελτίο εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών μελών,

δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ.,

δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες πρακτορείου ταξιδίων,

άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

7.   Παράνομη είσοδος στο έδαφος από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 13 παράγραφος 1)

Ενδεικτικές αποδείξεις

εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα.

Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

εισιτήρια ταξιδίου,

αποδείξεις ξενοδοχείων,

δελτίο εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών μελών,

δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ.,

δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

8.   Διαμονή άνω των πέντε μηνών στο έδαφος κράτους μέλους (άρθρο 13 παράγραφος 2)

Ενδεικτικές αποδείξεις

εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μη κυβερνητικό οργανισμό όπως π.χ. οργανισμό για τη στέγαση των απόρων,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

δακτυλικά αποτυπώματα,

εισιτήρια ταξιδίου,

αποδείξεις ξενοδοχείων,

δελτίο εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών μελών,

δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ.,

δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

9.   Έξοδος από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 19 παράγραφος 2)

Ενδεικτικές αποδείξεις

εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος,

σχετικά με το άρθρο 19 παράγραφος 2 σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα.

Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

εισιτήρια ταξιδίου,

αποδείξεις ξενοδοχείων,

δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κλπ. σε κράτος μέλος,

δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

II.   Υποχρέωση επανεισδοχής ή εκ νέου ανάληψης του αιτούντος για το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως διεθνούς προστασίας

1.   Διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους διεξαγόμενη στο κράτος μέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση (άρθρο 20 παράγραφος 5)

Ενδεικτικές αποδείξεις

επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος.

2.   Η αίτηση διεθνούς προστασίας τελεί υπό εξέταση ή είχε υποβληθεί προηγουμένως [άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ)]

Ενδεικτικές αποδείξεις

επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος.

3.   Έξοδος από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 20 παράγραφος 5, άρθρο 19 παράγραφος 2)

Ενδεικτικές αποδείξεις

εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος,

σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα.

Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

εισιτήρια ταξιδίου,

αποδείξεις ξενοδοχείων,

δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κλπ. σε κράτος μέλος,

δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

4.   Απομάκρυνση από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 19 παράγραφος 3)

Ενδεικτικές αποδείξεις

επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών,

μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα.

Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

εισιτήρια ταξιδίου,

αποδείξεις ξενοδοχείων,

δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ.,

δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Image

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (2)

Μας ζητήσατε να σας προστατέψουμε γιατί θεωρείτε ότι υποχρεωθήκατε να φύγετε από τη χώρα σας λόγω δίωξης, πολέμου ή κινδύνου σοβαρής βλάβης. Η νομοθεσία ονομάζει τη διαδικασία αυτή “αίτηση/αίτημα διεθνούς προστασίας” και εσάς - “αιτών”. Οι άνθρωποι που ζητούν προστασία αναφέρονται συχνά ως “αιτούντες άσυλο”.

Το γεγονός ότι έχετε ζητήσει άσυλο εδώ δεν εγγυάται ότι το αίτημά σας θα εξεταστεί εδώ. Η χώρα που θα εξετάσει το αίτημά σας προσδιορίζεται μέσω μιας διαδικασίας που έχει θεσπιστεί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστής ως κανονισμός του “Δουβλίνου”. Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, μόνο μία χώρα είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σας.

Το δίκαιο αυτό εφαρμόζεται στο σύνολο μιας γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει 32 χώρες (3). Για τους σκοπούς αυτού του φυλλαδίου, αυτές οι 32 χώρες θα ονομαστούν “χώρες του Δουβλίνου”.

Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε στο φυλλάδιο αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρχές μας.

Για να ληφθεί υπόψη το αίτημα ασύλου σας, πρέπει να προσδιορίσουμε κατά πόσον είμαστε υπεύθυνοι να το εξετάσουμε εμείς ή αν είναι υπεύθυνη άλλη χώρα: πρόκειται για τη “διαδικασία του Δουβλίνου”. Η διαδικασία του Δουβλίνου δεν αφορά τον λόγο της αίτησής σας για άσυλο. Η διαδικασία αυτή χρησιμεύει για να προσδιορίσει ποια χώρα είναι υπεύθυνη αποφασίσει σχετικά με την αίτησή σας για την παροχή ασύλου.

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αποφασιστεί ποια χώρα θα εξετάσει την αίτησή μου;

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι να εξεταστεί η αίτησή μου;

Αν οι αρχές μας κρίνουν ότι είναι υπεύθυνες να αποφασίσουν για την αίτηση ασύλου σας, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παραμείνετε σ’ αυτή τη χώρα και ότι η αίτησή σας θα εξεταστεί εδώ. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησής σας θα αρχίσει αμέσως.

Αν αποφασίσουμε ότι μια άλλη χώρα είναι υπεύθυνη για την αίτησή σας, θα προσπαθήσουμε να σας στείλουμε στη χώρα αυτή το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε η αίτησή σας να μπορέσει να εξεταστεί εκεί. Η συνολική διαδικασία του Δουβλίνου, μέχρι τη μεταφορά στη χώρα αυτή, μπορεί, υπό κανονικές συνθήκες, να διαρκέσει έως 11 μήνες. Το αίτημα ασύλου σας θα εξεταστεί στη συνέχεια στην υπεύθυνη χώρα. Η προθεσμία αυτή μπορεί να αλλάξει αν κρύβεστε από τις αρχές, αν είστε υπό κατάσταση φυλάκισης ή κράτησης ή αν ασκείτε ένδικα μέσα κατά της απόφασης μεταφοράς. Αν βρίσκεστε σε μία από τις καταστάσεις αυτές, θα λάβετε ειδικές πληροφορίες για τις προθεσμίες που ισχύουν στην περίπτωσή σας. Αν τεθείτε υπό κράτηση, θα ενημερωθείτε για τους λόγους της κράτησης και για τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή σας.

Πώς αποφασίζεται ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την αίτησή μου;

Η νομοθεσία προβλέπει διάφορους λόγους για τους οποίους μια χώρα μπορεί να είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σας. Οι λόγοι αυτοί λαμβάνονται υπόψη από τη νομοθεσία κατά σειρά σπουδαιότητας, αρχής γενομένης από την ύπαρξη μέλους της οικογενείας σας σ’ αυτή τη χώρα του Δουβλίνου, ή από το γεγονός ότι έχετε ή είχατε θεώρηση ή άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από χώρα του Δουβλίνου, ή από το γεγονός ότι έχετε ταξιδεύσει ή διασχίσει άλλη χώρα του Δουβλίνου, νόμιμα ή παράνομα.

Είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση που μέλη της οικογενείας σας βρίσκονται σε άλλη χώρα του Δουβλίνου. Αν ο/η σύζυγος ή το τέκνο σας είναι αιτών άσυλο ή του έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, η εν λόγω χώρα θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης ασύλου σας.

Μπορεί να αποφασίσουμε να εξετάσουμε την αίτησή σας στη χώρα αυτή, έστω και αν η εξέταση αυτή δεν είναι δική μας ευθύνη, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον κανονισμό του Δουβλίνου. Δεν θα σας στείλουμε σε μια χώρα στην οποία είναι αποδεδειγμένο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να παραβιαστούν.

Τι γίνεται αν δεν θέλω να μεταβώ σε άλλη χώρα;

Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ότι διαφωνείτε με την απόφαση να μεταφερθείτε σε άλλη χώρα του Δουβλίνου και μπορείτε να αμφισβητήσετε την απόφαση αυτή ενώπιον δικαστηρίου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να παραμείνετε στη χώρα αυτή έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με τα ένδικα μέσα που ασκήσατε ή την αίτησή σας για επανεξέταση.

Αν παραιτηθείτε από την αίτησή σας για άσυλο και μεταβείτε σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, είναι πιθανό να μεταφερθείτε εκ νέου σ’ αυτή τη χώρα ή στην υπεύθυνη χώρα.

Συνεπώς, μετά την υποβολή αιτήματος ασύλου, είναι σημαντικό να παραμείνετε εδώ μέχρις ότου αποφασίσουμε 1) ποιος είναι υπεύθυνος να εξετάσει το αίτημα ασύλου σας ή/και 2) ποιος να εξετάσει το αίτημα ασύλου σας σ’ αυτή τη χώρα.

Σημειωτέον, αν θεωρήσουμε ότι είναι πιθανό να προσπαθήσετε να διαφύγετε ή να κρυφτείτε από μας διότι δεν θέλετε να μεταφερθείτε σε άλλη χώρα, μπορείτε να τεθείτε υπό κράτηση (κλειστό κέντρο). Στην περίπτωση αυτή, θα έχετε δικαίωμα νόμιμου αντιπροσώπου και θα σας ενημερώσουμε για τα λοιπά σας δικαιώματα, καθώς και για το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της κράτησής σας.

Γιατί μου ζητείται να υποβληθώ στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων;

Όταν υποβάλετε αίτημα ασύλου, αν είστε ηλικίας 14 ετών και άνω, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα ληφθούν και θα διαβιβαστούν στη βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που ονομάζεται “Eurodac”. Είστε υποχρεωμένοι να συνεργαστείτε με τη διαδικασία αυτή — ο νόμος σας υποχρεώνει να δεχθείτε να ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

Αν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν είναι καλής ποιότητας, καθώς επίσης αν έχετε τραυματίσει σκόπιμα τα δάχτυλά σας, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα μπορεί να ληφθούν εκ νέου στο μέλλον.

Τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα ελεγχθούν στο πλαίσιο του Eurodac προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για άσυλο ή αν έχουν ληφθεί τα δακτυλικά σας αποτυπώματα σε σύνορα. Αυτό θα επιτρέψει να προσδιοριστεί πιο εύκολα ποια χώρα του Δουβλίνου είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σας για άσυλο.

Τα δακτυλικά σας αποτυπώματα μπορούν επίσης να ελεγχθούν σύμφωνα με το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις που χορηγούνται εντός του χώρου Σένγκεν. Αν έχετε τρέχουσα ή προηγούμενη θεώρηση για μια άλλη χώρα του Δουβλίνου, μπορεί να σας στείλουμε εκεί προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά σας για διεθνή προστασία.

Δεδομένου ότι έχετε υποβάλει αίτημα ασύλου, τα δεδομένα σχετικά με τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα αποθηκευτούν στο Eurοdac για περίοδο 10 ετών και, μετά από 10 έτη, θα διαγραφούν αυτόματα από το Eurοdac. Αν το αίτημά σας για το άσυλο ήταν επιτυχές, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μέχρι την αυτόματη διαγραφή τους. Αν είστε πολίτης χώρας του Δουβλίνου, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα διαγραφούν τότε. Τα δακτυλικά σας αποτυπώματα και το φύλο σας θα αποθηκευθούν στο Eurodac και, το ονοματεπώνυμό σας, η φωτογραφία σας, η ημερομηνία γέννησής σας και η ιθαγένειά σας δεν θα αποσταλούν στη βάση δεδομένων Eurodac, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν σε εθνική βάση δεδομένων.

Ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, μπορείτε να μας ζητήσετε δεδομένα που σας αφορούν τα οποία έχουν καταχωριστεί στο Eurodac. Αν θεωρείτε ότι τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ότι δεν πρέπει να αποθηκευθούν, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους ή τη διαγραφή τους. Πληροφορίες σχετικά με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση (ή τον έλεγχο) των δεδομένων σας στην εν λόγω χώρα και σχετικά με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της προστασίας δεδομένων, μπορείτε να βρείτε κατωτέρω.

Τη διαχείριση του Eurodac έχει αναλάβει ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται eu-LISA. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται από τη νομοθεσία. Μόνο το κεντρικό σύστημα Eurodac θα λάβει τα δεδομένα σας. Αν ζητήσετε άσυλο στο μέλλον σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα αποσταλούν στη χώρα αυτή για επαλήθευση. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο Eurodac δεν κοινοποιούνται σε καμία άλλη χώρα ή οργανισμό εκτός από τις χώρες του Δουβλίνου.

Από τις 20 Ιουλίου 2015, μπορεί να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με τα δακτυλικά σας αποτυπώματα από αρχές, όπως η αστυνομία και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), οι οποίες μπορεί να ζητήσουν να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατικών ενεργειών.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά την περίοδο κατά την οποία αποφασίζεται η χώρα που είναι υπεύθυνη για το αίτημά μου για άσυλο;

Έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε σ’ αυτή τη χώρα αν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την εξέταση του αιτήματός σας για άσυλο, ή, αν μια άλλη χώρα είναι υπεύθυνη, έως ότου μεταφερθείτε εκεί. Αν αυτή η χώρα είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σας για άσυλο, έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε εδώ τουλάχιστον έως ότου ληφθεί μια πρώτη απόφαση σχετικά με το αίτημα ασύλου σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επωφεληθείτε από τις υλικές συνθήκες υποδοχής, π.χ. διαμονή, διατροφή κ.λπ., καθώς και από τη βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα ιατρική βοήθεια. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να μας παράσχετε πληροφορίες για την κατάσταση και την παρουσία μελών της οικογενείας σας στο έδαφος των χωρών του Δουβλίνου προφορικά ή/και εγγράφως και, με τον τρόπο αυτό, να χρησιμοποιήσετε τη μητρική σας γλώσσα ή μια άλλη γλώσσα που γνωρίζετε καλά (ή να ζητήσετε διερμηνέα, αν χρειάζεται). Θα λάβετε επίσης γραπτό αντίγραφο της απόφασης για τη μεταφορά σας σε άλλη χώρα. Επίσης, έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή/και με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σ’ αυτή τη χώρα.

Αν θεωρήσουμε ότι μια άλλη χώρα θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας, θα λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή και για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα δικαιώματά σας (4).

Στοιχεία επαφής, συγκεκριμένα: (να συμπληρώσετε τις ειδικές πληροφορίες του κράτους μέλους)

Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας για το άσυλο αρχής,

Λεπτομέρειες της εθνικής αρχής εποπτείας,

Ταυτότητα του ελεγκτή του Eurodac και του εκπροσώπου του,

Στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου του υπεύθυνου επεξεργασίας,

Στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών - UNHCR (αν υπάρχει).

Στοιχεία επικοινωνίας παρόχων νομικής συνδρομής/οργανισμών στήριξης προσφύγων,

Στοιχεία επικοινωνίας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

ΜΕΡΟΣ Β

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (5)

Το φυλλάδιο αυτό σας έχει δοθεί επειδή ζητήσατε διεθνή προστασία (άσυλο) στη χώρα αυτή ή σε άλλη χώρα του Δουβλίνου και οι συγκεκριμένες αρχές έχουν λόγους να πιστεύουν ότι μια άλλη χώρα θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σας.

Θα προσδιορίσουμε ποια χώρα είναι υπεύθυνη μέσω της διαδικασίας που έχει θεσπίσει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστής ως κανονισμός του “Δουβλίνου”. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται “διαδικασία του Δουβλίνου”. Στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να απαντήσει στις πιο συχνές ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την εν λόγω διαδικασία.

Αν υπάρχει κάτι γραμμένο στο φυλλάδιο αυτό που δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρχές.

Γιατί βρίσκομαι στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου;

Ο κανονισμός του Δουβλίνου εφαρμόζεται στο σύνολο μιας γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει 32 χώρες. Οι χώρες του “Δουβλίνου” είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και οι 4 συνδεδεμένες χώρες στο σύστημα του Δουβλίνου (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν).

Η διαδικασία του Δουβλίνου ορίζει ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας για άσυλο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθείτε από τη χώρα αυτή σε άλλη χώρα που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας.

Η διαδικασία του Δουβλίνου έχει δύο στόχους:

να διασφαλιστεί ότι την αίτησή σας για άσυλο θα φθάσει στις αρχές τις χώρας που είναι υπεύθυνη για την εξέτασή της,

να διασφαλιστεί ότι δεν υποβάλετε πολλαπλά αιτήματα ασύλου σε διάφορες χώρες, προκειμένου να παρατείνετε τη διαμονής σας στις χώρες του Δουβλίνου.

Μέχρις ότου κριθεί ποια χώρα είναι υπεύθυνη να αποφασίσει σχετικά με την αίτησή σας, οι αρχές της παρούσας χώρας δεν θα εξετάσουν τις λεπτομέρειες της αίτησής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν οφείλετε να μεταβείτε σε άλλη χώρα του Δουβλίνου. Αν μεταβείτε σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, θα μεταφερθείτε πάλι εδώ ή σε μια από τις χώρες στις οποίες ζητήσατε προηγουμένως άσυλο. Αν εγκαταλείψετε εδώ την αίτηση που υποβάλλατε, αυτό δεν θα αλλάξει την υπεύθυνη χώρα. Εάν κρυφτείτε ή αποδράσετε, κινδυνεύετε επίσης να τεθείτε υπό κράτηση.

Αν έχετε πάει στο παρελθόν σε μία από τις χώρες του Δουβλίνου και από τότε έχετε εγκαταλείψει την περιοχή των χωρών του Δουβλίνου πριν έλθετε σ’ αυτή τη χώρα, πρέπει να μας ενημερώσετε. Αυτό είναι σημαντικό διότι μπορεί να επηρεάσει την επιλογή της χώρας που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα που παραμείνατε εκτός των χωρών του Δουβλίνου, για παράδειγμα τη σφραγίδα στο διαβατήριό σας, την απόφαση επιστροφής ή διαγραφής ή επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχετε ζήσει ή εργαστεί εκτός των χωρών του Δουβλίνου.

Ποιες πληροφορίες οφείλω να παράσχω στις οι αρχές; Πώς μπορώ να εξηγήσω τις πληροφορίες αυτές στις αρχές;

Είναι πιθανό ότι θα ερωτηθείτε προκειμένου προσδιοριστεί ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σας για άσυλο. Κατά τη συνέντευξη αυτή, θα σας εξηγήσουμε τη “διαδικασία του Δουβλίνου”. Θα πρέπει να μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που διαθέτετε σχετικά με την ενδεχόμενη παρουσία μελών της οικογένειας ή συγγενών σας σε οποιαδήποτε από τις χώρες του Δουβλίνου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό της υπεύθυνης χώρας (σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες, βλέπε λεπτομέρειες κατωτέρω). Επίσης, θα πρέπει να παράσχετε όλα τα έγγραφα ή τα χαρτιά που έχετε στην κατοχή σας, τα οποία περιέχουν σχετικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε να αναφέρετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για να βοηθήσετε να προσδιοριστεί ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας.

Η συνέντευξη θα διεξαχθεί στη γλώσσα που κατανοείτε ή που υποτίθεται ότι κατανοείτε σε ικανοποιητικό βαθμό και στην οποία είστε ικανοί να επικοινωνήσετε.

Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα για να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε αν δεν είστε σε θέση να κατανοήσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί. Ο διερμηνέας πρέπει να ερμηνεύει μόνο αυτά που λέτε εσείς και ο υπεύθυνος της συνέντευξης. Ο διερμηνέας δεν πρέπει να προσθέτει τις προσωπικές του απόψεις. Αν δυσκολεύεστε να κατανοήσετε τον διερμηνέα, πρέπει να μας το πείτε ή/και να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας.

Η συνέντευξη θα έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι καμία από τις πληροφορίες που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι έχετε υποβάλει αίτηση ασύλου, δεν θα σταλεί σε πρόσωπα ή αρχές στη χώρα καταγωγής σας, οι οποίες μπορεί να βλάψουν, με οποιοδήποτε τρόπο, εσάς ή μέλη της οικογενείας σας, τα οποία βρίσκονται ακόμη στη χώρα καταγωγής σας.

Μπορείτε να στερηθείτε του δικαιώματος συνέντευξης μόνο αν έχετε ήδη παράσχει τις πληροφορίες αυτές με άλλα μέσα, αφού ενημερωθήκατε για τη διαδικασία του Δουβλίνου και για τις συνέπειές της στην κατάστασή σας. Αν η συνέντευξη αυτή δεν πραγματοποιηθεί, μπορείτε να ζητήσετε να σας παράσχουμε συμπληρωματικές γραπτές πληροφορίες σχετικά την απόφαση όσον αφορά την υπεύθυνη χώρα.

Με ποιον τρόπο οι αρχές θα προσδιορίσουν τη χώρα που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής μου;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μια χώρα μπορεί να είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας. Οι λόγοι αυτοί εφαρμόζονται κατά σειρά της σπουδαιότητας που αποδίδει η νομοθεσία. Αν ένας λόγος δεν είναι λυσιτελής, θα ληφθεί υπόψη ο επόμενος και ούτω καθεξής.

Οι λόγοι αφορούν τους ακόλουθους παράγοντες κατά σειρά σπουδαιότητας:

έχετε ένα μέλος στην οικογένειά σας (σύζυγο, παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών) στο οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία ή το οποίο έχει ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα του Δουβλίνου,

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μας γνωστοποιήσετε εάν έχετε μέλη της οικογενείας σας σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, προτού εκδοθεί η πρώτη απόφαση για την αίτηση ασύλου σας. Εάν θέλετε να μεταφερθείτε στην ίδια χώρα, εσείς και το μέλος της οικογενείας σας, θα πρέπει να διατυπώσετε την επιθυμία σας εγγράφως.

σας χορηγήθηκε προηγουμένως θεώρηση ή άδεια διαμονής από άλλη χώρα του Δουβλίνου,

πραγματοποιήθηκε λήψη των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων σε άλλη χώρα του Δουβλίνου [και αποθηκεύτηκαν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που ονομάζεται Eurodac (6)];

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε ταξιδέψει μέσω κι άλλης χώρας του Δουβλίνου, ακόμη και αν δεν έχει πραγματοποιηθεί λήψη των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων εκεί.

Τι συμβαίνει αν εξαρτώμαι από τη φροντίδα κάποιου ή αν κάποιος εξαρτάται από μένα;

Μπορείτε να ξαναβρεθείτε μαζί στην ίδια χώρα με τη μητέρα, τον πατέρα, το παιδί, το αδελφό ή την αδελφή σας, εάν συντρέχουν όλοι οι ακόλουθοι όροι:

οι συγγενείς σας διαμένουν νόμιμα σε μία από τις χώρες του Δουβλίνου,

μία από σας είναι έγκυος ή έχει ένα νεογέννητο ή είναι σοβαρά άρρωστος/η ή έχει σοβαρή αναπηρία ή είναι ηλικιωμένος/η·

ένας από σας εξαρτάται από τη βοήθεια του άλλου, ο οποίος είναι ικανός/ή να αναλάβει τη φροντίδα του/της.

Η χώρα στην οποία διαμένει το παιδί, ο αδελφός ή η αδελφή ή ο γονέας σας οφείλει, κανονικά, να δεχθεί την ευθύνη να εξετάσει την αίτησή σας, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταντο οικογενειακοί δεσμοί στη χώρα καταγωγής σας. Θα σας ζητηθεί επίσης να δηλώσετε εγγράφως ότι επιθυμείτε και οι δύο να ξαναβρεθείτε μαζί.

Μπορείτε να ζητήσετε τη δυνατότητα αυτή αν είστε ζείτε ήδη στη χώρα όπου ζει το παιδί, ο αδελφός ή η αδελφή ή ο γονέας σας, ή αν βρίσκεστε σε διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία διαμένουν οι συγγενείς σας. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ταξιδέψετε στη χώρα αυτή, εκτός και αν για λόγους υγείας δεν μπορείτε να ταξιδέψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εκτός από αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε επίσης να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, να συμμετάσχετε σε οικογενειακή σχέση για ανθρωπιστικούς, οικογενειακούς ή πολιτιστικούς λόγους. Αν αυτό έχει γίνει δεκτό, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβείτε στη χώρα στην οποία βρίσκεται σήμερα η οικογενειακή σας σχέση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ζητηθεί επίσης να διατυπώσετε τη σύμφωνη γνώμη σας εγγράφως. Είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε αν υφίστανται ανθρωπιστικοί λόγοι για τους οποίους το αίτημά σας θα πρέπει να εξεταστεί εδώ ή σε άλλη χώρα.

Αν ισχυρίζεστε ότι υπάρχουν λόγοι οικογενειακών σχέσεων, εξάρτησης ή ανθρωπιστικοί λόγοι, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε εξηγήσεις ή στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς σας.

Τι συμβαίνει αν είμαι ασθενής ή έχω ειδικές ανάγκες;

Προκειμένου να σας παρασχεθεί κατάλληλη φροντίδα και ιατρική περίθαλψη, οι αρχές αυτής της χώρας πρέπει να γνωρίζουν κάθε ειδική ανάγκη που μπορεί να έχετε, μεταξύ άλλων για θέματα υγείας, και ιδίως αν:

είστε πρόσωπο με αναπηρία,

έγκυος,

έχετε σοβαρή ασθένεια,

έχετε υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής και σεξουαλικής βίας.

Αν μας υποβάλετε τα ιατρικά σας στοιχεία και αποφασισθεί ότι θα μεταφερθείτε σε άλλη χώρα, θα ζητήσουμε την άδειά σας για να διαβιβάσουμε τις ιατρικές σας πληροφορίες στη χώρα στην οποία θα μεταφερθείτε. Εάν δεν συμφωνείτε, οι ιατρικές πληροφορίες δεν θα αποσταλούν, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει τη μεταφορά σας στην υπεύθυνη χώρα. Να έχετε υπόψη ότι, εάν δεν συμφωνείτε να μας επιτρέψετε να στείλουμε τις ιατρικές πληροφορίες στην άλλη χώρα, η άλλη χώρα δεν θα είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις ειδικές σας ανάγκες.

Σας επισημαίνουμε ότι ο χειρισμός των ιατρικών σας πληροφοριών γίνεται πάντοτε με αυστηρή εμπιστευτικότητα από αρμόδιους επαγγελματίες για την τήρηση της υποχρέωσης του απορρήτου.

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αποφασιστεί ποια χώρα θα ασχοληθεί με την αίτησή μου; Πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρις ότου εξεταστεί η αίτησή μου;

Αν οι αρχές σ’ αυτή τη χώρα αποφασίσουν ότι είναι υπεύθυνες για την εξέταση της αίτησής σας για άσυλο, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παραμείνετε σ’ αυτή τη χώρα και ότι η αίτησή σας θα εξεταστεί εδώ.

Τι θα συμβεί εάν μια άλλη χώρα, διαφορετική από αυτή στην οποία βρίσκομαι τώρα, αποδειχθεί ότι είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής μου;

Αν θεωρήσουμε ότι μια άλλη χώρα είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας, θα ζητήσουμε από τη χώρα αυτή να αναλάβει την ευθύνη εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής σας στη χώρα αυτή.

Ωστόσο, εάν η ευθύνη μιας άλλης χώρας προσδιορίζεται βάσει των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων, το αίτημα στην άλλη χώρα θα αποσταλεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκαν τα αποτελέσματα από το Eurodac.

Αν είναι η πρώτη φορά που έχετε υποβάλει αίτηση για άσυλο σε χώρα του Δουβλίνου, αλλά υπάρχουν λόγοι να πιστεύετε ότι μία άλλη χώρα του Δουβλίνου θα πρέπει να εξετάσει την αίτησή σας, θα ζητήσουμε από αυτή την άλλη χώρα να “αναλάβει” την υπόθεσή σας.

Η χώρα στην οποία στέλνουμε την αίτηση πρέπει να απαντήσει εντός 2 μηνών από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η χώρα αυτή δεν απαντήσει εντός αυτής της προθεσμίας, αυτό σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί την ευθύνη για την αίτησή σας.

Αν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, διαφορετική από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε τώρα, θα ζητήσουμε από αυτή τη χώρα να σας “πάρει πάλι

Η χώρα στην οποία στείλαμε το αίτημα πρέπει να απαντήσει εντός 1 μηνός από την παραλαβή του ή εντός 2 εβδομάδων εάν το αίτημα βασίζεται σε δεδομένα του Eurodac. Εάν η χώρα αυτή δεν απαντήσει εντός αυτής της προθεσμίας, αυτό σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί την ευθύνη για την αίτησή σας και συμφωνεί να σας πάρει πίσω.

Ωστόσο, αν δεν έχετε υποβάλει αίτηση ασύλου στη χώρα στην οποία βρίσκεστε σήμερα και η προηγούμενη αίτηση ασύλου σας σε άλλη χώρα έχει απορριφθεί με οριστική απόφαση, έχουμε τις εξής επιλογές: είτε να ζητήσουμε από την υπεύθυνη χώρα να σας πάρει πίσω είτε να προβούμε στην επιστροφή σας στη χώρα καταγωγής ή μόνιμης διαμονής σας ή σε ασφαλή τρίτη χώρα (7).

Αν μια άλλη χώρα δεχθεί ότι είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας, θα ενημερωθείτε για την απόφασή μας:

να μην εξετάσουμε το αίτημά σας για άσυλο στη χώρα στην οποία βρίσκεστε τώρα και,

να μεταφερθείτε στην υπεύθυνη χώρα.

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί εντός των 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η άλλη χώρα ανέλαβε την ευθύνη, ή, εάν αποφασίσετε να προσβάλλετε αυτή την απόφαση, εντός 6 μηνών από τη στιγμή κατά την οποία ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι μπορείτε να μεταφερθείτε σ’ αυτή τη χώρα. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, αν διαφύγετε από τις αρχές του τόπου ή αν έχετε φυλακιστεί.

Αν βρίσκεστε υπό κράτηση/σε κλειστό κέντρο σε αυτή τη χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου, θα ισχύσουν συντομότερες προθεσμίες (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ειδικό τμήμα για τις περιπτώσεις κράτησης).

Η υπεύθυνη χώρα θα σας θεωρήσει ως αιτών άσυλο και θα επωφεληθείτε από όλα τα συναφή δικαιώματα. Αν δεν έχετε υποβάλει ποτέ μέχρι τώρα αίτηση χορήγησης ασύλου στη χώρα αυτή, θα σας δοθεί η δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση μετά την άφιξή σας.

Τι συμβαίνει αν διαφωνήσω με την απόφαση να μεταφερθώ σε άλλη χώρα;

Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ότι διαφωνείτε με την απόφαση να μεταφερθείτε σε άλλη χώρα του Δουβλίνου. Αυτό ονομάζεται “ένδικο μέσο” ή “επανεξέταση”.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την αναστολή της μεταφοράς σας κατά τη διάρκεια του ένδικου μέσου ή της επανεξέτασης.

Οι αρχές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε για να προσβάλλετε μια απόφαση στη χώρα στην οποία βρίσκεστε αναφέρονται στο τέλος του παρόντος φυλλαδίου.

Όταν λάβετε την επίσημη απόφαση μεταφοράς από τις αρχές, έχετε στη διάθεσή σας [x ημέρες  (8)] για να υποβάλετε προσφυγή κατά [όνομα του οργάνου προσφυγής  (9)]. Είναι πολύ σημαντικό η προσφυγή σας (ένδικο μέσο ή επανεξέταση) να υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Μπορείτε να μείνετε σ’ αυτή τη χώρα, ενώ εξετάζεται το ένδικο μέσο ή επανεξέτασή σας. Ή  (10)

Η μεταφορά σας θα ανασταλεί για [y ημέρες  (11)] μέχρις ότου ένα δικαστήριο αποφασίσει αν είναι ασφαλές για να σας να είστε στην υπεύθυνη χώρα, ενώ η εξετάζεται το ένδικο μέσο σας. Ή

Έχετε [y ημέρες  (12)] στη διάθεσή σας για να ζητήσετε την αναστολή της μεταφοράς, ενώ εξετάζεται το ένδικο μέσο σας. Το αρμόδιο δικαστήριο θα αποφασίσει σύντομα σχετικά με το αίτημα αυτό. Αν σας αρνηθεί την αναστολή, θα σας δοθούν οι λόγοι αυτής της απόφασης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, έχετε το δικαίωμα νομικής συνδρομής και, εν ανάγκη, γλωσσικής συνδρομής. Νομική συνδρομή σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να έχετε δικηγόρο ο οποίος θα προετοιμάσει τα χαρτιά σας και θα σας εκπροσωπήσει ενώπιον δικαστηρίου.

Αν αδυνατείτε να αναλάβετε τα έξοδα, μπορείτε να ζητήσετε η συνδρομή αυτή να σας παρασχεθεί δωρεάν. Οι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να παράσχουν νομική συνδρομή αναφέρονται στο τέλος του παρόντος φυλλαδίου.

Μπορεί να τεθώ υπό κράτηση;

Μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να τεθείτε υπό κράτηση, αλλά για τους σκοπούς της διαδικασίας του Δουβλίνου, μπορείτε να τεθείτε υπό κράτηση μόνο αν οι αρχές μας θεωρούν ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να διαφύγετε επειδή δεν θέλετε να μεταφερθείτε σε άλλη χώρα του Δουβλίνου.

Τι σημαίνει αυτό;

Εάν οι αρχές μας θεωρήσουν ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να διαφύγετε - για παράδειγμα, γιατί το έχετε ήδη πράξει ή γιατί δεν συμμορφώνεστε με την υποχρέωση παρουσίασης στις αρχές κ.λπ. — μπορεί να σας θέσουν υπό κράτηση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση προβλέπονται από τη νομοθεσία. Δεν μπορείτε να τεθείτε υπό κράτηση για άλλους λόγους από εκείνους που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε εγγράφως για τους λόγους για τους οποίους είστε υπό κράτηση, καθώς και για τις δυνατότητες να προσβάλλετε την απόφαση κράτησης. Επίσης, έχετε δικαίωμα νομικής συνδρομής, αν επιθυμείτε να προσβάλλετε την εντολή κράτησης.

Εάν έχετε τεθεί υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου, οι προθεσμίες της διαδικασίας θα είναι για σας οι ακόλουθες:

Θα ζητήσουμε από την άλλη χώρα να αναλάβει την ευθύνη εντός 1 μηνός από την υποβολή της αίτησής σας για άσυλο.

Η χώρα στην οποία στείλαμε το αίτημα πρέπει να απαντήσει εντός 2 εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματός μας.

Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 6 εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος από την υπεύθυνη χώρα. Αν προσβάλλετε την απόφαση μεταφοράς, οι 6 εβδομάδες θα υπολογιστούν από τη στιγμή που οι αρχές, ή ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι είναι ασφαλές για σας να μεταφερθείτε στην υπεύθυνη χώρα, ενώ εξετάζεται το ένδικο μέσο σας.

Αν δεν τηρήσουμε τις προθεσμίες για την αποστολή του αιτήματος ή για την εκτέλεση της μεταφοράς σας, η κράτησή σας θα λήξει για λόγους μεταφοράς, δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι συνήθεις προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω.

Τι θα γίνουν τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που έχω καταθέσει; Πώς μπορώ να γνωρίζω ότι δεν θα γίνουν αντικείμενο κατάχρησης;

Οι αρχές των χωρών του Δουβλίνου μπορούν να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που τους παρέχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει των κανονισμών του Δουβλίνου και του Eurodac. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου έχετε το δικαίωμα προστασίας όλων των προσωπικών σας στοιχείων και των πληροφοριών που παρέχετε για τον εαυτό σας, την οικογενειακή σας κατάσταση κ.λπ. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης:

στα δεδομένα που σας αφορούν. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση αυτών των δεδομένων, αν είναι ανακριβή, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων Eurodac, ή τη διαγραφή τους, αν έχουν γίνει αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας.

στις πληροφορίες στις οποίες εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων Eurodac. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία του Δουβλίνου, και των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την προστασία των εθνικών δεδομένων με σκοπό τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 604/2013  (13)

Σου έχουμε δώσει αυτό το φυλλάδιο επειδή εξέφρασες την ανάγκη προστασίας και δήλωσες ότι έχεις ηλικία κάτω των 18 ετών. Αν είσαι κάτω των 18 ετών, θεωρείσαι παιδί. Οι αρχές θα σε χαρακτηρίσουν επίσης ως “ανήλικο”, το οποίο σημαίνει πάλι παιδί. Οι “αρχές” είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημά σου για προστασία.

Αν ο λόγος που ζητάς προστασία εδώ είναι επειδή νοιώθεις φόβο στη χώρα καταγωγής σου, το αίτημά σου ονομάζεται “αίτηση ασύλου”. Άσυλο είναι ένας τόπος στον οποίον εξασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλειά σου.

Όταν υποβάλεις στις αρχές επίσημο αίτημα ασύλου, αυτό αποκαλείται από τη νομοθεσία “αίτηση ή αίτημα για διεθνή προστασία”. Το πρόσωπο το οποίο ζητεί προστασία ονομάζεται “αιτών”. Μερικές φορές θα χαρακτηριστείς επίσης ως “αιτών άσυλο”.

Κανονικά οι γονείς σου θα πρέπει να σε συνοδεύουν, αλλά αν δεν είναι μαζί σου ή αν έχετε αποχωριστεί κατά τη διαδρομή, τότε είσαι “ασυνόδευτος ανήλικος”.

Στην περίπτωση αυτή, ΘΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑΝ “ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ”, ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ (ΤΗΣ) ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΣΟΥ. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΟΥ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ, ΖΗΤΗΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ!

ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ονομάζεται “κανονισμός του Δουβλίνου”, μόνο μία χώρα μπορεί να είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σου για προστασία. Η νομοθεσία αυτή μας επιβάλλει να προσδιορίσουμε αν είμαστε εμείς ή μια άλλη χώρα υπεύθυνοι για την εξέταση της αίτησής σου: πρόκειται για τη “διαδικασία του Δουβλίνου”.

Η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο μιας γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει 32 χώρες (14). Για τους σκοπούς αυτού του φυλλαδίου, αυτές οι 32 χώρες ονομάζονται “χώρες του Δουβλίνου”.

ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΚΑΣΕΙΣ Ή ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ Ή ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ:

Είσαι μόνος(-η) και θεωρείς ότι η μητέρα, ο πατέρας, ο αδελφός ή η αδελφή, η θεία  (15), ο θείος  (16), η γιαγιά ή ο παππούς σου μπορεί να βρίσκονται σε μία από τις 32 χώρες του Δουβλίνου,

Στην περίπτωση αυτή, αν θέλεις ή όχι να ζήσεις μαζί τους,

Ήρθες στη χώρα με κάποιον άλλον και, στην περίπτωση αυτή, με ποιόν,

Έχεις ήδη μεταβεί σε μία άλλη από τις 32 χώρες του “Δουβλίνου”,

Τα δακτυλικά σου αποτυπώματα έχουν ληφθεί σε μια άλλη χώρα του Δουβλίνου: τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι εικόνες των δακτύλων σου που βοηθούν στην ταυτοποίησή σου,

Έχεις ήδη υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα του Δουβλίνου.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Αν δεν συνοδεύεσαι από έναν γονέα, το σύστημα του Δουβλίνου μπορεί να σε βοηθήσει όταν υποβάλεις την αίτησή σου για προστασία.

Αν έχουμε αρκετές πληροφορίες για τους γονείς σου, θα ψάξουμε γι’ αυτούς ή για άλλους συγγενείς σου στις χώρες του Δουβλίνου. Αν καταφέρουμε να τους βρούμε, θα καταβάλλουμε προσπάθειες για την επανένωσή σας στη χώρα όπου βρίσκονται οι γονείς σου ή οι συγγενείς σου. Η χώρα αυτή θα είναι τότε υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σου για προστασία.

Αν είσαι μόνος(-η) και δεν έχεις άλλο μέλος της οικογένειας ή συγγενή σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, είναι πολύ πιθανό η αίτησή σου να εξετασθεί στη χώρα μας.

Μπορούμε επίσης να αποφασίσουμε να εξετάσουμε την αίτησή σου στη χώρα μας, έστω και αν σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι υπεύθυνη μια άλλη χώρα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για ανθρωπιστικούς, οικογενειακούς ή πολιτιστικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα ενεργούμε πάντα με γνώμονα το μείζον συμφέρον σου και δεν θα σε στείλουμε σε μια χώρα στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαν να παραβιαστούν.

Τι σημαίνει ότι πρέπει να ενεργούμε με γνώμονα το μείζον συμφέρον σου; Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει:

να ελέγξουμε αν είναι δυνατή η επανένωση της οικογένειάς σου στην ίδια χώρα,

να μεριμνήσουμε ώστε να είσαι απολύτως ασφαλής και, κυρίως, προστατευμένος/η από πρόσωπα που μπορεί να θελήσουν να σε κακομεταχειριστούν και να σε βλάψουν,

να μεριμνήσουμε ώστε να μπορέσεις να μεγαλώσεις σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον, ότι θα έχεις τροφή και στέγη και ότι η κοινωνική σου ανάπτυξη είναι εξασφαλισμένη,

να λάβουμε υπόψη τη γνώμη σου — για παράδειγμα, αν επιθυμείς να κατοικήσεις με έναν συγγενή ή όχι.

Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΥ

Οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 18 ετών είναι “ενήλικοι”. Οι ενήλικοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα παιδιά και τους εφήβους (“ανήλικους”).

Πες την αλήθεια για την ηλικία σου.

Αν έχεις ένα έγγραφο που να αναφέρει την ηλικία σου, να ενημερώσεις τις αρχές. Αν οι αρχές έχουν αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία σου, είναι πιθανό να σε εξετάσει γιατρός για να εξακριβωθεί αν είσαι μικρότερος ή μεγαλύτερος από 18 ετών. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ιατρική εξέταση, θα πρέπει προηγουμένως εσύ ή/και ο εκπρόσωπός σου να δηλώσετε ότι συμφωνείτε.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ:

ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ – Περί τίνος πρόκειται; Για ποιο λόγο γίνεται η λήψη τους;

Όταν υποβάλεις αίτημα ασύλου και είσαι ηλικίας 14 ετών και άνω, λαμβάνεται μια φωτογραφία ή εικόνα των δακτύλων σου (που ονομάζεται “δακτυλικά αποτυπώματα”) και διαβιβάζεται σε μια βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που καλείται “Eurodac”. Πρέπει να συνεργαστείς κατά τη διαδικασία αυτή —όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση ασύλου υποχρεούνται από τον νόμο να υποβληθούν στη λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων.

Τα δακτυλικά σου αποτυπώματα ενδέχεται να ελεγχθούν για να εξακριβωθεί αν έχεις ήδη υποβάλει αίτηση για άσυλο προηγουμένως ή αν τα δακτυλικά σου αποτυπώματα έχουν ληφθεί σε κάποια σύνορα. Αν αποδειχθεί ότι έχεις ήδη υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, μπορεί να σε στείλουμε στη χώρα αυτή αν η εν λόγω μεταφορά είναι για το συμφέρον σου. Στην περίπτωση αυτή, η χώρα αυτή θα είναι τότε υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σου για διεθνή προστασία.

Τα δακτυλικά σου αποτυπώματα θα αποθηκευθούν για 10 έτη. Μετά την παρέλευση 10 ετών, θα διαγραφούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων. Αν το αίτημά σου για προστασία γίνει δεκτό, τα δακτυλικά σου αποτυπώματα θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μέχρι την αυτόματη διαγραφή τους. Αν, αργότερα, γίνεις πολίτης χώρας του Δουβλίνου, τα δακτυλικά σου αποτυπώματα θα διαγραφούν. Μόνο τα δακτυλικά σου αποτυπώματα και το φύλο σου θα αποθηκευθούν στο Eurodac — το ονοματεπώνυμό σου, η φωτογραφία σου, η ημερομηνία γέννησής σου και η ιθαγένειά σου δεν αποστέλλονται ούτε αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτές μπορούν να αποθηκευτούν στην εθνική βάση δεδομένων μας. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο Eurodac δεν κοινοποιούνται σε καμία άλλη χώρα ή οργανισμό εκτός από τις χώρες του Δουβλίνου.

Από τις 20 Ιουλίου 2015, οι αρχές, και κυρίως η αστυνομία και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), μπορεί να ελέγξουν τα δακτυλικά σου αποτυπώματα και να ζητήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πρόληψης, ανίχνευσης και διερεύνησης σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατικών ενεργειών.

Ποιες είναι οι πληροφορίες που οφείλεις να γνωστοποιήσεις στις αρχές της χώρας μας σχετικά με την κατάστασή σου;

Είναι πιθανό ότι στο πλαίσιο συνέντευξης θα σου υποβληθούν ερωτήσεις προκειμένου προσδιοριστεί ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σου για άσυλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, οι αρχές της χώρας μας θα σου εξηγήσουν τη “διαδικασία του Δουβλίνου” και θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν είναι δυνατή η επανένωσή σου με την οικογένειά σου σε άλλη χώρα του Δουβλίνου.

Αν γνωρίζεις ότι οι γονείς σου, τα αδέλφια σου ή κάποιος συγγενής σου βρίσκονται σε άλλη χώρα του Δουβλίνου, μη ξεχάσεις να το πεις στον υποβάλλοντα τις ερωτήσεις. Δώσε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για να μας βοηθήσεις να βρούμε την οικογένειά σου — ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, μπορεί επίσης να σε ρωτήσουν αν έχεις ήδη πάει σε άλλες χώρες του Δουβλίνου. Πες την αλήθεια.

Ο εκπρόσωπός σου μπορεί να σε συνοδεύσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να σου προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη και να κάνει το καλύτερο δυνατό για σένα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείς να σε συνοδεύσει ο εκπρόσωπός σου, θα πρέπει να ενημερώσεις τις εθνικές αρχές.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ Ή ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ!

Η συνέντευξη αυτή είναι δικαίωμά σου και αποτελεί σημαντικό μέρος της αίτησής σου.

Η συνέντευξη θα διεξαχθεί σε γλώσσα που καταλαβαίνεις. Αν δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια διερμηνέα. Ο διερμηνέας πρέπει να ερμηνεύει μόνο αυτά που λες εσύ και το πρόσωπο που υποβάλλει ερωτήσεις. Ο διερμηνέας δεν πρέπει να προσθέτει τις προσωπικές του απόψεις. Αν δυσκολεύεσαι να κατανοήσεις τον διερμηνέα, πρέπει να το πεις σε μας ή/και στον εκπρόσωπό σου.

Η συνέντευξη θα έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι καμία από τις πληροφορίες που θα δώσεις, καθώς και το ότι έχεις ζητήσει προστασία στη χώρα μας, δεν θα σταλεί σε πρόσωπα ή αρχές που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να βλάψουν εσένα ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σου που βρίσκεται ακόμα στην πατρίδα σου.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ!

Διάβασε τις απαντήσεις που δίνονται στις ακόλουθες ερωτήσεις.

Σε πόσο χρόνο θα ξέρεις αν πρέπει να μεταβείς σε άλλη χώρα ή αν μπορείς να μείνεις εδώ;

Τι συμβαίνει αν μια άλλη χώρα κριθεί υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σου;

Αν πρόκειται για την πρώτη σου αίτηση ασύλου σε χώρα του Δουβλίνου, θα σε στείλουμε σε άλλη χώρα αν η μητέρα σου, ο πατέρας σου, ο αδελφός, η αδελφή, η θεία, ο θείος, ο παππούς, ή η γιαγιά σου βρίσκονται στη χώρα αυτή. Θα συναντηθείς μαζί τους και θα μείνετε μαζί μέχρις ότου εξεταστεί η αίτηση ασύλου σου  (17).

Αν δεν έχεις υποβάλει αίτηση ασύλου στη χώρα μας, αλλά σε άλλη χώρα του Δουβλίνου στο παρελθόν, είναι πιθανό να σε στείλουμε πίσω στη χώρα αυτή, ώστε οι αρχές αυτής της χώρας να μπορέσουν να εξετάσουν την αίτησή σου  (18).

Και στις δύο περιπτώσεις, μπορεί να περάσουν έως πέντε μήνες μεταξύ της ημερομηνίας που υπέβαλες αίτηση ασύλου ή που μας γνωστοποιήθηκε ότι έχεις υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλη χώρα του Δουβλίνου και της απόφασης για τη μεταφορά σου σε μια άλλη χώρα. Οι αρχές θα σε ενημερώσουν για την απόφαση αυτή το συντομότερο δυνατόν.

Αν δεν έχεις υποβάλει αίτηση ασύλου στη χώρα μας και η προηγούμενη αίτησή σου για άσυλο σε άλλη χώρα απορρίφθηκε μετά από την πλήρη εξέταση, θα πρέπει είτε να ζητήσουμε από την υπεύθυνη χώρα να σε αναλάβει εκ νέου είτε να εξασφαλίσουμε την επιστροφή σου στη χώρα καταγωγής ή μόνιμης διαμονής σου ή σε ασφαλή τρίτη χώρα.

Αν αποφασίσουμε ότι μια άλλη χώρα είναι υπεύθυνη για την αίτηση ασύλου σου και η χώρα αυτή δεχθεί να αναλάβει την ευθύνη για σένα, θα ενημερωθείς επίσημα ότι δεν θα εξετάσουμε το αίτημά σου για διεθνή προστασία και ότι θα σε μεταφέρουμε στην υπεύθυνη χώρα.

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που η άλλη χώρα δεχθεί την ευθύνη για σένα, ή από την οριστική απόφαση για το ένδικο μέσο ή την επανεξέταση, αν δεν είσαι σύμφωνος(-η) και αποφασίσεις να προσβάλλεις αυτή την απόφαση (βλέπε σχετικές εξηγήσεις στην παρακάτω ενότητα!). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα έτος αν είσαι φυλακισμένος(-η), ή μέχρι 18 μήνες αν δραπετεύσεις ή διαφύγεις.

Τι συμβαίνει αν δεν θέλεις να μεταβείς σε άλλη χώρα;

ΜΙΛΗΣΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ!

Αν αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να μεταβείς σε άλλη χώρα για την εξέταση της αίτησής σου και δεν συμφωνείς με την απόφαση μεταφοράς, έχεις τη δυνατότητα να την προσβάλλεις. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται “ένδικο μέσο” ή “επανεξέταση”.

Όταν λάβεις την απόφαση από τις αρχές, έχεις στη διάθεσή σου [x ημέρες  (19)] για να υποβάλεις προσφυγή ενώπιον [όνομα της αρχής προσφυγής  (20)]. Είναι πολύ σημαντικό να υποβάλεις προσφυγή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ο εκπρόσωπός σου θα πρέπει να σε βοηθήσει γι’ αυτό.

Ενώ εξετάζεται το ένδικο μέσο ή η επανεξέτασή σου έχεις το δικαίωμα μείνεις σ’ αυτή τη χώρα. Ή  (21)

Η μεταφορά σου θα ανασταλεί για [y ημέρες  (22)] μέχρις ότου ένα δικαστήριο αποφασίσει αν είναι ασφαλές για σένα να παραμείνεις στην υπεύθυνη χώρα, ενώ εξετάζεται το ένδικο μέσο σου. Ή

Έχεις στη διάθεσή σου [y ημέρες  (23)] για να ζητήσεις την αναστολή της μεταφοράς σου κατά τη διάρκεια εξέτασης του ένδικου μέσου σου. Το αρμόδιο δικαστήριο θα αποφασίσει σύντομα σχετικά με το αίτημα αυτό. Αν το δικαστήριο αρνηθεί την αναστολή, θα ενημερωθείς για τους λόγους αυτής της απόφασης.

Στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την αρχή με την οποία θα πρέπει επικοινωνήσεις προκειμένου να ασκήσεις προσφυγή κατά απόφασης στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας “προσφυγής”, θα σου παρασχεθεί νομική αρωγή και, αν χρειαστεί, γλωσσική συνδρομή εκ μέρους διερμηνέα ή μεταφραστή. Αν αδυνατείς να αναλάβεις τα έξοδα, μπορείς να ζητήσεις η αρωγή αυτή να σου παρασχεθεί δωρεάν. Στην πίσω σελίδα του παρόντος φυλλαδίου υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας για τις οργανώσεις που παρέχουν νομική αρωγή και μπορούν να σε βοηθήσουν κατά την προσφυγή σου.

ΚΡΑΤΗΣΗ

Τα πρόσωπα που δεν είναι ελεύθερα να ταξιδέψουν όπου θέλουν και στεγάζονται σε κλειστό κτίριο το οποίο δεν μπορούν να εγκαταλείψουν θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό “κράτηση”.

Αν είσαι ασυνόδευτος ανήλικος, μπορεί να ζεις σε κατάλυμα στο οποίο ο κανονισμός προβλέπει ότι πρέπει να μένεις μέσα τη νύκτα ή ότι πρέπει να λες στα πρόσωπα που σε φροντίζουν που πηγαίνεις και πότε θα επιστρέψεις. Οι κανόνες αυτοί έχουν σκοπό να προστατεύσουν την ασφάλειά σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε τόπο κράτησης.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ!

Τελείς υπό κράτηση; Αν διερωτάσαι αν τελείς υπό κράτηση, ρώτησε τις αρχές, τον εκπρόσωπό σου ή τον νομικό σου σύμβουλο (24) το συντομότερο δυνατό. Θα μπορέσεις έτσι να τους μιλήσεις για την κατάστασή σου και αν τελείς υπό κράτηση, για τη δυνατότητα να προσβάλλεις αυτή την απόφαση!

Υπάρχει κίνδυνος να βρεθείς υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν οι εθνικές αρχές δεν πιστεύουν ότι η ηλικία σου είναι κάτω των 18 ετών και φοβούνται μήπως διαφύγεις ή κρυφτείς διότι φοβάσαι ότι μπορεί να σε στείλουν σε άλλη χώρα.

Έχεις το δικαίωμα να ενημερωθείς εγγράφως για τους λόγους για τους οποίους είσαι υπό κράτηση και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να προσβάλλεις την απόφαση κράτησης. Επίσης, έχεις το δικαίωμα νομικής αρωγής, αν επιθυμείς να προσβάλλεις την εντολή κράτησης. Επομένως, αν δεν είσαι ικανοποιημένος, ενημέρωσε τον εκπρόσωπό σου ή τον νομικό σου σύμβουλο.

Αν έχεις τεθεί υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για σένα είναι το ακόλουθο: πρέπει να ζητήσουμε από μια άλλη χώρα να αναλάβει την ευθύνη για σένα εντός μηνός από την υποβολή της αίτησής σου για άσυλο. Η εν λόγω χώρα θα πρέπει να απαντήσει εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων. Τέλος, αν παραμείνεις υπό κράτηση, η μεταφορά σου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος από την υπεύθυνη χώρα.

Αν αποφασίσεις να προσβάλλεις την απόφαση μεταφοράς ενώ βρίσκεσαι υπό κράτηση, οι εθνικές αρχές δεν έχουν την υποχρέωση να σε μεταφέρουν εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων. Στην περίπτωση αυτή, οι εθνικές αρχές θα σε ενημερώσουν για τις ενδεχόμενες επιλογές.

Αν οι εθνικές αρχές δεν τηρήσουν τις προβλεπόμενες προθεσμίες για να ζητήσουν από άλλη χώρα να αναλάβει την ευθύνη για σένα ή δεν εκτελέσουν τη μεταφορά εγκαίρως, η κράτησή σου για τον σκοπό της μεταφοράς, δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου, θα λήξει. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι συνήθεις προθεσμίες που αναφέρονται στο τμήμα “Τι συμβαίνει αν μια άλλη χώρα κριθεί υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σου;”.

Ποια είναι τα δικαιώματά σου έως ότου αποφασίσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για σένα;

Έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σ’ αυτή τη χώρα αν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την εξέταση του αιτήματός σου για άσυλο, ή, αν μια άλλη χώρα είναι υπεύθυνη, έως ότου μεταφερθείς εκεί. Αν η χώρα μας είναι υπεύθυνη για την εξέταση του αιτήματός σου για άσυλο, έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις εδώ τουλάχιστον έως ότου ληφθεί μια πρώτη απόφαση σχετικά με το αίτημα ασύλου σου. Έχεις επίσης το δικαίωμα να επωφεληθείς από τις υλικές συνθήκες υποδοχής, π.χ. διαμονή, διατροφή κ.λπ., καθώς και από τη βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα ιατρική βοήθεια. Έχεις επίσης το δικαίωμα να πας στο σχολείο.

Θα σου δοθεί η δυνατότητα να μας δώσεις πληροφορίες για την κατάσταση και την παρουσία μελών της οικογενείας σου στο έδαφος των χωρών του Δουβλίνου προφορικά ή/και εγγράφως και, χρησιμοποιώντας τη μητρική σου γλώσσα ή μια άλλη γλώσσα που γνωρίζεις καλά (ή να ζητήσεις διερμηνέα, αν χρειάζεται). Θα λάβεις επίσης γραπτό αντίγραφο της απόφασης για τη μεταφορά σου σε άλλη χώρα. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες, έχεις το δικαίωμα να επικοινωνήσεις μαζί μας ή/και με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σ’ αυτή τη χώρα.

Ο εκπρόσωπός σου και οι εθνικές αρχές θα σου εξηγήσουν καλύτερα τα δικαιώματά σου!

Τι θα γίνει με τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που έχεις καταθέσει; Πώς μπορείς να γνωρίζεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για λάθος σκοπούς;

Οι αρχές των χωρών του Δουβλίνου μπορούν να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που τους παρέχεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Δουβλίνου μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου.

Θα έχεις δικαίωμα πρόσβασης:

στις πληροφορίες που σε αφορούν. Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις τη διόρθωση αυτών των δεδομένων αν δεν είναι ακριβή ή αληθή ή τη διαγραφή τους αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία,

στις πληροφορίες που εξηγούν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις για να ζητήσεις τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων που σε αφορούν, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας των ειδικών αρμόδιων αρχών έχουν οριστεί ως υπεύθυνες για τη διαδικασία του Δουβλίνου που σε αφορά, και των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων που είναι υπεύθυνες για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ; (Οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνονται από κάθε κράτος μέλος, δηλαδή:)

διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας για το άσυλο αρχής,

όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών που εξασφαλίζουν την εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων,

διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής αρχής που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των παιδιών,

διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αρχής που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της διαδικασίας του Δουβλίνου,

στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής εποπτικής αρχής,

ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων Eurodac και του αντιπροσώπου του,

στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου του υπεύθυνου επεξεργασίας,

Ερυθρός Σταυρός και ο ρόλος του,

στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών - UNHCR (αν υπάρχει) και ο ρόλος του,

στοιχεία επικοινωνίας παρόχων νομικής συνδρομής και οργανισμών στήριξης προσφύγων και παιδιών,

στοιχεία επικοινωνίας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και ο ρόλος του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 603/2013

Εάν είστε ηλικίας 14 ετών ή άνω και έχετε συλληφθεί παράνομα διασχίζοντας σύνορα, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα ληφθούν και θα διαβιβαστούν στη βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που ονομάζεται “Eurodac”. Είστε υποχρεωμένοι να συνεργαστείτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής — ο νόμος σας υποχρεώνει να δεχθείτε να ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

Εάν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν είναι καλής ποιότητας, καθώς επίσης εάν έχετε τραυματίσει σκόπιμα τα δάχτυλά σας, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα μπορεί να ληφθούν εκ νέου στο μέλλον.

Εάν κάποια στιγμή στο μέλλον υποβάλετε πάλι αίτηση ασύλου, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα ληφθούν εκ νέου. Εάν υποβάλετε αίτηση ασύλου σε διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία ήσασταν όταν λήφθηκαν για πρώτη φορά τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, μπορεί να σταλείτε πίσω στην πρώτη χώρα στην οποία ήσασταν όταν λήφθηκαν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

Τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα αποθηκευτούν για 18 μήνες — μετά από 18 μήνες, θα διαγραφούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων. Μόνο τα δακτυλικά σας αποτυπώματα και το φύλο σας θα αποθηκευθούν στο Eurodac — το ονοματεπώνυμό σας, η φωτογραφία σας, η ημερομηνία γέννησής σας και η ιθαγένειά σας δεν αποστέλλονται ούτε αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που σας αφορούν τα οποία έχουν καταχωριστεί στο Eurodac από τη χώρα που λαμβάνει τα δακτυλικά σας αποτυπώματα. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων — για παράδειγμα, θα πρέπει να διαγραφούν εάν γίνετε πολίτης χώρας της ΕΕ ή συνδεδεμένης χώρας ή εάν αποκτήσετε άδεια διαμονής σε μια από τις εν λόγω χώρες και δεν υποβάλετε αίτηση ασύλου.

Τη διαχείριση του Eurodac έχει αναλάβει ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται eu-LISA. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται από τον νόμο. Μόνο το κεντρικό σύστημα Eurodac θα λάβει τα δεδομένα σας. Εάν ζητήσετε άσυλο στο μέλλον σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα (25), τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα αποσταλούν στη χώρα αυτή για επαλήθευση. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο Eurodac δεν κοινοποιούνται σε καμία άλλη χώρα ή οργανισμό εκτός της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών.

Από τις 20 Ιουλίου 2015, μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με τα δακτυλικά σας αποτυπώματα από αρχές, όπως η αστυνομία και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), οι οποίες μπορούν να ζητήσουν να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατικών ενεργειών.

Στοιχεία επαφής (να συμπληρώσετε τις ειδικές πληροφορίες του κράτους μέλους)

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας του Eurodac και του αντιπροσώπου του,

Στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου του υπεύθυνου επεξεργασίας,

Λεπτομέρειες της εθνικής εποπτικής αρχής (προστασία δεδομένων).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 603/2013

Εάν διαμένετε παράνομα σε χώρα που εφαρμόζει τον κανονισμό του “Δουβλίνου” (26), οι αρχές έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα και να τα διαβιβάσουν στη βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων που ονομάζεται “Eurodac”. Αυτό χρησιμεύει για να διαπιστωθεί εάν έχετε υποβάλει προηγουμένως αίτηση ασύλου. Τα δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων Eurodac, αλλά εάν έχετε υποβάλει προηγουμένως αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα, μπορεί να σταλείτε πίσω στη χώρα αυτή.

Εάν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν είναι καλής ποιότητας, καθώς επίσης εάν έχετε τραυματίσει σκόπιμα τα δάχτυλά σας, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα μπορεί να ληφθούν εκ νέου στο μέλλον.

Τη διαχείριση του Eurodac έχει αναλάβει ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται eu-LISA. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται από τον νόμο. Μόνο το κεντρικό σύστημα Eurodac θα λάβει τα δεδομένα σας. Εάν ζητήσετε άσυλο στο μέλλον σε άλλη χώρα του κανονισμού του “Δουβλίνου”, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα θα ληφθούν επίσης με σκοπό τη διαβίβασή τους στο Eurodac. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο Eurodac δεν κοινοποιούνται σε καμία άλλη χώρα ή οργανισμό εκτός της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών.

Στοιχεία επαφής (να συμπληρώσετε τις ειδικές πληροφορίες του κράτους μέλους)

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας του Eurodac και του αντιπροσώπου του,

Στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου του υπεύθυνου επεξεργασίας,

Λεπτομέρειες της εθνικής εποπτικής αρχής (προστασία δεδομένων),

Εάν οι αρχές μας θεωρήσουν ότι μπορεί να έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασία σε άλλη χώρα η οποία θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας, θα λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που έπεται και για τον τρόπο που επηρεάζει εσάς και τα δικαιώματά σας (27).
»

(1)  Οι ενδεικτικές αυτές αποδείξεις πρέπει να ακολουθούνται πάντοτε από αποδεικτικά μέσα κατά την έννοια του καταλόγου Α.

(2)  Το παρόν φυλλάδιο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι να παράσχει στους αιτούντες διεθνή προστασία τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου. Το φυλλάδιο αυτό καθαυτό δεν δημιουργεί/συνεπάγεται δικαιώματα ή νομικές υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατών και προσώπων βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου είναι αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

(3)  Στις χώρες του Δουβλίνου περιλαμβάνονται οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και 4 συνδεδεμένες χώρες με τον κανονισμό του Δουβλίνου (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν).

(4)  Οι πληροφορίες αυτές προβλέπονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.

(5)  Το παρόν φυλλάδιο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι να παράσχει στους αιτούντες διεθνή προστασία τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου. Το φυλλάδιο αυτό καθαυτό δεν δημιουργεί/συνεπάγεται δικαιώματα ή νομικές υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατών και προσώπων βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου είναι αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

(6)  Περισσότερες πληροφορίες για το Eurodac παρέχονται στο μέρος Α, στο τμήμα “Γιατί μου ζητείται να υποβληθώ στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων;”

(7)  Η παρούσα παράγραφος δεν υπάρχει στο ειδικό φυλλάδιο που αφορά τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην οδηγία σχετικά με την επιστροφή.

(8)  Συμπληρώνεται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

(9)  Συμπληρώνεται από κάθε κράτος μέλος.

(10)  Μία από τις τρεις επιλογές κάθε κράτους μέλους, ανάλογα με το σύστημα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας που έχει επιλέξει.

(11)  Συμπληρώνεται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

(12)  Συμπληρώνεται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας

(13)  Το παρόν φυλλάδιο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι να παράσχει στους αιτούντες διεθνή προστασία τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου. Το φυλλάδιο αυτό καθαυτό δεν δημιουργεί/συνεπάγεται δικαιώματα ή νομικές υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατών και προσώπων βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου είναι αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013.

(14)  Οι χώρες του Δουβλίνου περιλαμβάνουν τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και τις 4 χώρες που είναι “συνδεδεμένες” με τον κανονισμό του Δουβλίνου (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν).

(15)  Η αδελφή της μητέρας σου ή του πατέρα σου.

(16)  Ο αδελφός της μητέρας σου ή του πατέρα σου.

(17)  Μπορείς να ακούσεις να γίνεται αναφορά σ’ αυτό, με τον όρο “αναδοχή”.

(18)  Μπορείς να ακούσεις να γίνεται αναφορά σ’ αυτό, με τον όρο “εκ νέου ανάληψη”.

(19)  Συμπληρώνεται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

(20)  Συμπληρώνεται από κάθε κράτος μέλος.

(21)  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών επιλογών, ανάλογα με το σύστημα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας που έχει επιλέξει.

(22)  Συμπληρώνεται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

(23)  Συμπληρώνεται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

(24)  Ένα πρόσωπο που αναγνωρίζεται από τις αρχές ως εκπρόσωπος των συμφερόντων σου ενώπιον του νόμου. Ο εκπρόσωπός σου ή/και οι αρχές θα πρέπει να σε ενημερώσουν αν έχεις ανάγκη νομικής αρωγής, αλλά μπορείς επίσης να τους ζητήσεις να αναθέσουν την υπόθεσή σου σε νομικό σύμβουλο για λογαριασμό σου. Στην πίσω σελίδα αυτού του φυλλαδίου υπάρχει κατάλογος με τις οργανώσεις που μπορούν εξασφαλίσουν τη νομική σου εκπροσώπηση.

(25)  Τα δακτυλικά σας αποτυπώματα μπορεί να κοινοποιούνται, όπου το επιτρέπει ο νόμος μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς στις 4 συνδεδεμένες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν).

(26)  Πρόκειται για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και για τις τέσσερις χώρες που είναι “συνδεδεμένες” με τον κανονισμό του Δουβλίνου (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν).

(27)  Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αυτές που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος X..