7.2.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 38/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓΊΑ 2014/20/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2014

για τον καθορισμό των ενωσιακών κλάσεων των βασικών και πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων και των προϋποθέσεων και των χαρακτηρισμών που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 93/17/ΕΟΚ της Επιτροπής (2) εισήγαγε κανόνες σχετικά με τις ενωσιακές κλάσεις των βασικών σπόρων γεωμήλων.

(2)

Οι ταχείες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις στα συστήματα παραγωγής σπόρων γεωμήλων και η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών των σπόρων γεωμήλων στην εσωτερική αγορά κατέστησαν απαραίτητη την προσαρμογή των εν λόγω κανόνων. Λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στον τομέα αυτό, οι εν λόγω κανόνες πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στους πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων.

(3)

Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να αφορούν τον καθορισμό των ενιαίων ονομασιών των ενωσιακών κλάσεων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά σπόρων γεωμήλων και παρτίδων σπόρων γεωμήλων ως οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες ενωσιακές κλάσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν, κατά περίπτωση, την παρουσία επιβλαβών οργανισμών, γεώμηλα που ανήκουν σε άλλες ποικιλίες και γεώμηλα με ατέλειες, ξήρανση, χώμα ή ξένα υλικά.

(4)

Η απαίτηση οι καλλιέργειες να πραγματοποιούνται σε έδαφος παραγωγής στο οποίο να έχουν παρέλθει τρία έτη από τότε που καλλιεργήθηκαν τελευταία φορά γεώμηλα και να έχουν πραγματοποιηθεί δύο τουλάχιστον επίσημοι έλεγχοι δεν είναι πλέον απαραίτητη ενόψει πιο αυστηρών απαιτήσεων για τις ενωσιακές κλάσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(5)

Από την έκδοση της οδηγίας 2002/56/ΕΚ και έπειτα υπήρξε εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του αριθμού των γενεών και του επιπέδου της παρουσίας των επιβλαβών οργανισμών στους σπόρους γεωμήλων. Ο περιορισμός του αριθμού των γενεών αποτελεί απαραίτητο μέσο για τον μετριασμό του φυτοϋγειονομικού κινδύνου που ενέχουν οι επιβλαβείς οργανισμοί σε λανθάνουσα μορφή. Ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για τον μετριασμό του εν λόγω κινδύνου, και κανένα άλλο λιγότερο αυστηρό μέτρο δεν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Η πείρα έχει δείξει ότι για τις ενωσιακές κλάσεις S, SE και E θα πρέπει να επιτρέπεται ο μέγιστος αριθμός γενεών για καθεμία από τις εν λόγω ενωσιακές κλάσεις. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις, θα πρέπει η εκπλήρωσή τους να εξετάζεται μόνο βάσει επίσημου ελέγχου.

(6)

Επομένως, η οδηγία 93/17/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Ενωσιακές κλάσεις βασικών σπόρων γεωμήλων

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων δύνανται να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση S» εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος I, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες τους πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων δύνανται να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση SE» εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο α) του παραρτήματος I, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση Ε» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 3 στοιχείο α) του παραρτήματος I, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 3 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ενωσιακές κλάσεις πιστοποιημένων σπόρων γεωμήλων

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βασικοί σπόροι γεωμήλων είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση Α» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙ, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πιστοποιημένοι σπόροι γεωμήλων είναι δυνατόν να διατίθενται στο εμπόριο ως «ενωσιακή κλάση Β» εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι τα γεώμηλα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙ, και

β)

αν έχει διαπιστωθεί μέσω επίσημου ελέγχου ότι οι παρτίδες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 3

Γνωστοποίηση προς την Επιτροπή

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ενωσιακές κλάσεις στα πλαίσια της πιστοποίησης της δικής τους παραγωγής.

Άρθρο 4

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Κατάργηση

Η οδηγία 93/17/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60.

(2)  Οδηγία 93/17/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1993, περί καθορισμού των κοινοτικών κλάσεων βασικών σπόρων γεωμήλων, των προϋποθέσεων και του χαρακτηρισμού που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές (ΕΕ L 106 της 30.4.1993, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϋποθέσεις για βασικούς σπόρους γεωμήλων

1.

Οι προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους γεωμήλων της «ενωσιακής κλάσης S» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με τους σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,1 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 0,1 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 1,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,2 %·

v)

ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε πέντε·

vi)

εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, τα εν λόγω γεώμηλα θα πρέπει να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην πέμπτη γενεά.

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, όσον αφορά τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες των σπόρων γεωμήλων:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν υπερβαίνει το 6,0 % κατά μάζα.

2.

Οι προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους της «ενωσιακής κλάσης SE» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με τους σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,1 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 0,5 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 2,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,5 %·

v)

ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε έξι·

vi)

εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, τα εν λόγω γεώμηλα πρέπει να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην έκτη γενεά.

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, σχετικά με τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες των σπόρων γεωμήλων:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6,0 % κατά μάζα.

3.

Οι προϋποθέσεις για τους βασικούς σπόρους της «ενωσιακής κλάσης E» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με τους σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,1 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 1,0 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 4,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,8 %·

v)

ο αριθμός των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των προβασικών στο χωράφι και των βασικών γενεών, περιορίζεται σε επτά·

vi)

εάν η γενεά δεν αναφέρεται στην επίσημη ετικέτα, τα εν λόγω γεώμηλα πρέπει να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην έβδομη γενεά.

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, σχετικά με τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν υπερβαίνει το 6,0 % κατά μάζα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ελάχιστες προϋποθέσεις για πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων

1.

Οι προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων της «ενωσιακής κλάσης Α» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών συνολικά δεν υπερβαίνουν το 0,2 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 2,0 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 8,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 2,0 %·

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, σχετικά με τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφανείας τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

οι σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανόμενων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 2,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως vi) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8,0 % κατά μάζα.

2.

Οι προϋποθέσεις για τους πιστοποιημένους σπόρους γεωμήλων της «ενωσιακής κλάσης B» είναι οι ακόλουθες:

α)

Προϋποθέσεις σχετικά με σπόρους γεωμήλων:

i)

ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν συνολικά το 0,5 %·

ii)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών που έχουν προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 4,0 %·

iii)

στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 10,0 %·

iv)

ο αριθμός των αναπτυσσόμενων φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 6,0 %.

β)

Όρια ανοχής που εφαρμόζονται στις παρτίδες, σχετικά με τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα ή ασθένειες:

i)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σήψεις, πλην της κορυνοβακτηρίωσης και της φαιάς σήψης, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % κατά μάζα, εκ των οποίων οι σπόροι γεωμήλων που έχουν προσβληθεί από υγρά σήψη δεν υπερβαίνουν το 0,2 % κατά μάζα·

ii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ριζοκτονίαση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iii)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από ακτινομύκωση κατά περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 5,0 % κατά μάζα·

iv)

οι σπόροι γεωμήλων που πλήττονται από σπογγοσπορίωση κατά περισσότερο από 10 % της επιφάνειάς τους δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

v)

οι συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων δεν υπερβαίνουν το 1,0 % κατά μάζα·

vi)

σπόροι γεωμήλων με εξωτερικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων παραμορφωμένων ή τραυματισμένων κονδύλων, δεν υπερβαίνουν το 3,0 % κατά μάζα·

vii)

η παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων δεν υπερβαίνει το 2,0 % κατά μάζα·

viii)

το συνολικό ποσοστό των σπόρων γεωμήλων που καλύπτονται από τις ανοχές που αναφέρονται στα σημεία (i) έως (vi) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8,0 % κατά μάζα.