28.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 353/43


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1419/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, την επέκταση των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τη δημοσίευση των τιμών ενεργοποίησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως τα άρθρα 21, 27 και 32,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 προβλέπει την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, την επέκταση των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, και τον καθορισμό των τιμών ενεργοποίησης του μηχανισμού αποθεματοποίησης.

(2)

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι προθεσμίες, οι διαδικασίες και το έντυπο για τις αιτήσεις αναγνώρισης και ανάκλησης της αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και ο μορφότυπος, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες για την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των αποφάσεών τους για την έγκριση ή την ανάκληση αναγνώρισης.

(3)

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν ο μορφότυπος και η διαδικασία για την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών ή των διεπαγγελματικών οργανώσεων τους οποίους προτίθενται να καταστήσουν δεσμευτικούς για το σύνολο των παραγωγών ή των επιχειρηματιών ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων τομέων.

(4)

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο μορφότυπος για τη δημοσίευση από τα κράτη μέλη των τιμών ενεργοποίησης που οφείλουν να εφαρμόζουν οι οργανώσεις παραγωγών που αναγνωρίζονται στην επικράτειά τους.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «οργανώσεις παραγωγών»: οι οργανώσεις παραγωγών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, που συστήνονται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 της Επιτροπής·

β)   «διεπαγγελματικές οργανώσεις»: οι οργανώσεις επιχειρηματιών που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

Άρθρο 2

Προθεσμίες, διαδικασίες και έντυπο για τις αιτήσεις αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων

1.   Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης αναγνώρισης σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, το οικείο κράτος μέλος γνωστοποιεί εγγράφως την απόφασή του στην οργάνωση παραγωγών ή στη διεπαγγελματική οργάνωση. Εάν η αναγνώριση δεν εγκριθεί, το κράτος μέλος αιτιολογεί την άρνησή του.

2.   Το έντυπο αίτησης αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων παρατίθεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 3

Προθεσμίες και διαδικασία για την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων

Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να ανακαλέσει την αναγνώριση οργάνωσης παραγωγών ή διεπαγγελματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, κοινοποιεί την πρόθεσή του στην οικεία οργάνωση, αναφέροντας συγχρόνως τους λόγους της ανάκλησης. Το κράτος μέλος επιτρέπει στην οργάνωση παραγωγών ή στη διεπαγγελματική οργάνωση να υποβάλει τις παρατηρήσεις της εντός δύο μηνών.

Άρθρο 4

Μορφότυπος, προθεσμίες και διαδικασίες για την κοινοποίηση των αποφάσεων έγκρισης ή ανάκλησης αναγνώρισης

1.   Ο μορφότυπος για την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των αποφάσεών τους να εγκρίνουν ή να ανακαλέσουν την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 14, 16 ή 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 παρατίθεται στο παράρτημα II.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν την κοινοποίηση της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω απόφασης.

3.   Οι κοινοποιήσεις διαβιβάζονται με τη μορφή αρχείου XML — κάθε γνωστοποίηση περιέχει ένα αρχείο. Το αρχείο XML διαβιβάζεται στην Επιτροπή ως συνημμένο στην ηλεκτρονική θυρίδα: MARE-B2@ec.europa.eu με θέμα: κοινοποίηση σχετικά με ΟΠ/ΔΕΟ.

Άρθρο 5

Μορφότυπος και διαδικασία για την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη των κανόνων που προτίθενται να καταστήσουν δεσμευτικούς για όλους τους παραγωγούς ή επιχειρηματίες

1.   Ο μορφότυπος για την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών ή των διεπαγγελματικών οργανώσεων που προτίθενται να καταστήσουν δεσμευτικούς για το σύνολο των παραγωγών ή των επιχειρηματιών ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων τομέων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, παρατίθεται στο παράρτημα III.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν την κοινοποίηση στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της επέκτασης των κανόνων.

3.   Οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη τροποποίηση των κανόνων που κατέστησαν υποχρεωτικοί για το σύνολο των παραγωγών ή των επιχειρηματιών πρέπει να κοινοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 6

Μορφότυπος δημοσίευσης των τιμών ενεργοποίησης

Ο μορφότυπος για τη δημοσίευση από τα κράτη μέλη των τιμών ενεργοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων:

α)

το καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών ή της διεπαγγελματικής οργάνωσης·

β)

οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013·

γ)

τα ονόματα των ατόμων εκείνων που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό και εξ ονόματος της οργάνωσης παραγωγών ή της διεπαγγελματικής οργάνωσης·

δ)

αποδείξεις ότι η οργάνωση παραγωγών ή η διεπαγγελματική οργάνωση πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, αντιστοίχως·

ε)

τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από την οργάνωση παραγωγών ή τη διεπαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της δραστηριότητας και των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για τα οποία ζητείται η αναγνώριση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ H ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των αποφάσεών τους για τη χορήγηση ή την ανάκληση αναγνώρισης:

Ονομασία ζώνης

Όνομα στοιχείου (1)

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων

Ορισμός και παρατηρήσεις

Κράτος μέλος

MS

3

Κράτος μέλος (τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός ISO) που κοινοποιεί την απόφαση για χορήγηση ή ανάκληση αναγνώρισης

Τύπος οργάνωσης

TO

3

ΟΠ: οργάνωση παραγωγών·ΕΟΠ: ένωση οργανώσεων παραγωγών· ΔΕΟ: διεπαγγελματική οργάνωση

Αριθμός καταχώρισης

RN

Αριθμός με τον οποίο η οργάνωση έχει καταχωριστεί

Ονομασία της οργάνωσης

NO

Ονομασία της ΟΠ, ΕΟΠ ή ΔΕΟ υπό την οποία έχει καταχωριστεί η οργάνωση

Αρμόδιος(-α) επικοινωνίας

CO

100

Ελεύθερο κείμενο. Η διεύθυνση πρέπει να είναι επαρκώς σαφής ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με την οργάνωση: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστότοπος

Τομέας δραστηριότητας

AA

N για εθνικό τομέα δραστηριότητας T για διακρατικό τομέα δραστηριότητας (αναφέρετε λοιπά οικεία κράτη μέλη με τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό ISO)

Τομέας αρμοδιότητας

AC

100

Διευκρινίστε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

 

Όσον αφορά τις ΟΠ: Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων· παράκτια αλιεία, περιλαμβανομένης της αλιείας περιορισμένης κλίμακας· αλιεία ανοικτής θαλάσσης και αλιεία μεγάλων αποστάσεων· λοιπά (διευκρινίστε)

 

Όσον αφορά τις ΔΕΟ: Παραγωγή (αλιεία ή υδατοκαλλιέργεια)· μεταποίηση· εμπορία· λοιπά (διευκρινίστε)

Ημερομηνία αναγνώρισης

DR

10

(εεεε-μμ-ηη)

Ημερομηνία ανάκλησης αναγνώρισης

DW

10

εεεε-μμ-ηη κατά περίπτωση


(1)  Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τοποθετούνται σε φάκελο ανώτερου επιπέδου (Root element) με την ονομασία ORG. Ο χώρος ονομάτων είναι: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή όσον αφορά τους κανόνες που προτίθενται να επεκτείνουν:

α)

όνομα και ταχυδρομική διεύθυνση της οικείας οργάνωσης παραγωγών ή της διεπαγγελματικής οργάνωσης·

β)

όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να αποδειχθεί ότι η οργάνωση παραγωγών ή η διεπαγγελματική οργάνωση είναι αντιπροσωπευτική σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, αντιστοίχως·

γ)

οι προς επέκταση κανόνες·

δ)

η αιτιολόγηση για την επέκταση των κανόνων, που υποστηρίζεται από κατάλληλα δεδομένα και από άλλες συναφείς πληροφορίες·

ε)

η περιοχή ή οι περιοχές όπου πρόκειται να καταστούν δεσμευτικοί οι κανόνες·

στ)

η περίοδος εφαρμογής της επέκτασης των κανόνων·

ζ)

η ημερομηνία έναρξης ισχύος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη δημοσίευση από τα κράτη μέλη των τιμών ενεργοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται στην επικράτειά τους:

α)

η περίοδος εφαρμογής των τιμών ενεργοποίησης·

β)

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

γ)

ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα της περιοχής ή των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται η τιμή ενεργοποίησης που ακολουθείται από τους κωδικούς NUTS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

ε)

η ονομασία των προϊόντων αλιείας που υπόκεινται στον καθορισμό τιμών ενεργοποίησης, καθώς και ο τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO κάθε είδους·

στ)

για κάθε είδος, η ισχύουσα τιμή ενεργοποίησης κατά βάρος·

ζ)

το νόμισμα που χρησιμοποιείται.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).