18.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/47


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι μη προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μη προτιμησιακά μέτρα εμπορικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δασμών αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών δασμών.

(2)

Το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 προβλέπει τη βασική αρχή σύμφωνα με την οποία τα εμπορεύματα στην παραγωγή των οποίων μεσολάβησαν δύο ή περισσότερες χώρες κατάγονται από τη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία, οικονομικά δικαιολογημένη, σε επιχείρηση εξοπλισμένη για τον σκοπό αυτό και η οποία κατέληξε στην κατασκευή ενός νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος που αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο παραγωγής.

(3)

Η διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων τους υπόκειται σε προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2013 (2).

(4)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ, πρέπει να θεσπιστεί λεπτομερής κανόνας για την ερμηνεία της αρχής του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 για τον προσδιορισμό της καταγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από τα εν λόγω μέτρα, όσον αφορά τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή τα φωτοβολταϊκά πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου και ένα από τα βασικά συστατικά τους στοιχεία, τις φωτοβολταϊκές κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου.

(5)

Η διαδικασία παραγωγής φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή φωτοβολταϊκών πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου είναι δυνατόν να υποδιαιρεθεί στα ακόλουθα βασικά στάδια: παραγωγή πλακιδίων πυριτίου· μεταποίηση πλακιδίων πυριτίου σε φωτοβολταϊκές κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου· συναρμολόγηση πολλών φωτοβολταϊκών κυψελών κρυσταλλικού πυριτίου για τη δημιουργία φωτοβολταϊκής συστοιχίας ή φωτοβολταϊκού πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου.

(6)

Το σημαντικότερο στάδιο της κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάνελ ή συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου είναι η μεταποίηση των πλακιδίων πυριτίου σε φωτοβολταϊκές κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου. Αυτό αποτελεί το αποφασιστικό στάδιο παραγωγής κατά το οποίο καθίσταται οριστική η χρήση των συστατικών στοιχείων του πάνελ ή της συστοιχίας και κατά το οποίο τα συστατικά στοιχεία αποκτούν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.

(7)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η μεταποίηση αυτή αποτελεί την τελευταία ουσιαστική μεταποίηση στη διαδικασία παραγωγής φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή φωτοβολταϊκών πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Συνεπώς, η χώρα κατασκευής των φωτοβολταϊκών κυψελών κρυσταλλικού πυριτίου θα πρέπει να είναι η χώρα της μη προτιμησιακής καταγωγής των φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή φωτοβολταϊκών πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου.

(8)

Με την απόφαση 94/800/ΕΚ (3) το Συμβούλιο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη συμφωνία για τους κανόνες καταγωγής (ΠΟΕ - ΓΣΔΕ 1994), η οποία προσαρτήθηκε στην Τελική Πράξη που υπογράφηκε στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994. Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για την εναρμόνιση, ο προσδιορισμός της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία των εμπορευμάτων θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χώρα στην οποία η διαδικασία παραγωγής οδήγησε σε αλλαγή στη δασμολογική κατάταξη. Μόνον όταν το εν λόγω κριτήριο δεν επιτρέπει να προσδιοριστεί η χώρα της τελευταίας ουσιαστικής μεταποίησης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άλλα κριτήρια, όπως το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας ή ο προσδιορισμός συγκεκριμένης εργασίας μεταποίησης. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες αρχές στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ.

(9)

Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου κατατάσσονται στην κλάση 8541 του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ). Οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή τα φωτοβολταϊκά πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου κατατάσσονται στην ίδια κλάση. Η χρησιμοποιούμενη ύλη, τα πλακίδια πυριτίου, κατατάσσεται στην κλάση 3818 του ΕΣ. Συνεπώς, ο κανόνας που βασίζεται σε αλλαγή δασμολογικής κλάσης εκφράζει επαρκώς την τελευταία ουσιαστική μεταποίηση των φωτοβολταϊκών κυψελών κρυσταλλικού πυριτίου. Ταυτόχρονα, αποκλείει ότι η συναρμολόγηση των φωτοβολταϊκών πάνελ ή συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου από κυψέλες μπορεί να προσδώσει στο τελικό προϊόν την ιδιότητα της καταγωγής, καθώς τόσο τα πάνελ όσο και οι κυψέλες κατατάσσονται στην ίδια κλάση.

(10)

Ο κανόνας καταγωγής που βασίζεται στην προστιθέμενη αξία, ο οποίος συνήθως συνδυάζεται με τον κανόνα αλλαγής δασμολογικής κλάσης για τον προσδιορισμό των προϊόντων για τα οποία η τελευταία μεταποίηση είναι εργασία συναρμολόγησης, δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή φωτοβολταϊκών πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου, καθότι η αναγκαία προβλεψιμότητα και η ασφάλεια δικαίου επιτυγχάνονται καλύτερα για τα συγκεκριμένα προϊόντα με τον καθορισμό του σημαντικότερου σταδίου στην παραγωγή.

(11)

Απαιτείται «επικουρικός» κανόνας για τον προσδιορισμό της καταγωγής των φωτοβολταϊκών πάνελ ή των συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου στις περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούται ο βασικός κανόνας της αλλαγής δασμολογικής κατάταξης. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταγωγή των φωτοβολταϊκών κυψελών κρυσταλλικού πυριτίου ή του μεγαλύτερου μέρους σε αξία των φωτοβολταϊκών κυψελών κρυσταλλικού πυριτίου θα πρέπει να αποτελεί την καταγωγή του πάνελ ή της συστοιχίας.

(12)

Οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή τα φωτοβολταϊκά πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου μπορούν επίσης να καταταχθούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στην κλάση 8501 του ΕΣ. Για τα εν λόγω φωτοβολταϊκά πάνελ ή φωτοβολταϊκές συστοιχίες κρυσταλλικού πυριτίου θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί παρεμφερής κανόνας με εκείνον που ισχύει για την κλάση 8541 του ΕΣ.

(13)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (4) πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν εξέδωσε γνώμη. Κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση εκτελεστικής πράξης και ο πρόεδρος υπέβαλε το σχέδιο εκτελεστικής πράξης στην επιτροπή προσφυγών για περαιτέρω συζήτηση. Η επιτροπή προσφυγών δεν εξέδωσε γνώμη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2013 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2013, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (π.χ. κυψέλες και πλακίδια) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2013 για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 152 της 5.6.2013, σ. 5).

(3)  Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής:

1.

Μεταξύ των εγγραφών που αφορούν τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 8482 και ex 8520 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«Ex85 01

Φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή φωτοβολταϊκά πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και την κλάση 8541.

Όταν το προϊόν κατασκευάζεται από ύλες που υπάγονται στην κλάση 8501 ή 8541, η καταγωγή αυτών των υλών συνιστά την καταγωγή του προϊόντος.

Όταν το προϊόν κατασκευάζεται από ύλες που υπάγονται στην κλάση 8501 ή 8541, και κατάγεται από περισσότερες της μίας χώρες, η καταγωγή του μεγαλύτερου μέρους, σε αξία, των εν λόγω υλών συνιστά την καταγωγή του προϊόντος.»

2.

Μεταξύ των εγγραφών που αφορούν τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 8528 και ex 8542 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«Ex85 41

Φωτοβολταϊκές κυψέλες, φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή φωτοβολταϊκά πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνη του προϊόντος.

Όταν το προϊόν κατασκευάζεται από ύλες που υπάγονται στην κλάση 8541, η καταγωγή αυτών των υλών συνιστά την καταγωγή του προϊόντος.

Όταν το προϊόν κατασκευάζεται από ύλες που υπάγονται στην κλάση 8541, και κατάγεται από περισσότερες της μίας χώρες, η καταγωγή του μεγαλύτερου μέρους, σε αξία, των εν λόγω υλών συνιστά την καταγωγή του προϊόντος.»