18.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2013

για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 12 παράγραφος 7,

Μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, όταν εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τελούν ή θα έπρεπε να τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή τελωνειακό έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (2).

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 πρόσωπα και οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία με την οποία ζητούν την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών για τα εμπορεύματα αυτά (αίτηση) και μπορούν επίσης να ζητήσουν την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών σύμφωνα με αίτηση που είχε εγκριθεί προηγουμένως (αίτηση παράτασης).

(3)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την αίτηση παρέμβασης και για την αίτηση παράτασης, είναι σκόπιμο να καταρτιστούν τυποποιημένα έντυπα.

(4)

Τα εν λόγω τυποποιημένα έντυπα θα πρέπει να αντικαταστήσουν αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής (3) για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου (4), ο οποίος πρόκειται να καταργηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

(5)

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και, ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από την εν λόγω ημερομηνία.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η αίτηση με την οποία ζητείται η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (αίτηση) που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Η αίτηση για την παράταση του διαστήματος παρέμβασης των τελωνειακών αρχών (αίτηση παράτασης) που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II συμπληρώνονται σύμφωνα με τις σημειώσεις για τη συμπλήρωση της αίτησης που αναφέρονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, τα έντυπα που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II του παρόντος κανονισμού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, συμπληρώνονται ευανάγνωστα με το χέρι.

Τα εν λόγω έντυπα δεν φέρουν σβησίματα, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές και αποτελούνται από δύο αντίτυπα.

Για τα έντυπα που συμπληρώνονται με το χέρι χρησιμοποιείται μελάνη και κεφαλαία γράμματα.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα (ΕΕ L 328 της 30.10.2004, σ. 16).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα (ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image 1

Κείμενο της εικόνας