30.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1223/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2013

για την πρόβλεψη της μείωσης της αλιευτικής ποσόστωσης σολομού που έχει κατανεμηθεί στην Πολωνία το 2013 και κατά τα επόμενα έτη στις υποδιαιρέσεις ICES 22-31 λόγω υπεραλίευσης το 2012

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1256/2011 κατανεμήθηκε στην Πολωνία ποσόστωση αλιείας σολομού Ατλαντικού στα ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων ICES 22-31 για το 2012 (2).

(2)

Η Επιτροπή εντόπισε ανακολουθίες στα στοιχεία της Πολωνίας που αφορούσαν την αλιεία σολομού κατά το 2012, διασταυρώνοντας τα στοιχεία αυτά όπως είχαν καταγραφεί και αναφερθεί κατά τη διάρκεια επιθεωρηθέντων και μη επιθεωρηθέντων αλιευτικών ταξιδιών. Οι εν λόγω ανακολουθίες στη σύνθεση των αλιευμάτων αναφοράς επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω με τη διεξαγωγή διαφόρων αποστολών ελέγχου και επαλήθευσης στην Πολωνία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επιτρέπουν στην Επιτροπή να αποδείξει ότι το εν λόγω κράτος μέλος υπερέβη την ποσόστωση σολομού για το έτος 2012 κατά 1776 τεμάχια σολομού.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος υπερέβη τις αλιευτικές ποσοστώσεις που του έχουν κατανεμηθεί, επιβάλλει μειώσεις στις μελλοντικές αλιευτικές ποσοστώσεις αυτού του κράτους μέλους.

(4)

Στο άρθρο 105 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 προβλέπεται ότι οι μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων πραγματοποιούνται το επόμενο έτος ή έτη.

(5)

Είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι μειώσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των ποσοτήτων της υπεραλίευσης όσον αφορά την ποσόστωση που κατανεμήθηκε στην Πολωνία για τον σολομό Ατλαντικού το 2013. Η ποσότητα της υπεραλίευσης προσδιορίζεται ποσοτικά από την Επιτροπή σε λιγότερο από 100 τόνους. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 τελευταία περίοδος, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί πολλαπλασιαστικός συντελεστής για την αφαίρεση.

(6)

Ωστόσο, εάν λόγω της κατανάλωσης της ποσόστωσης του 2013 κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, δεν θα είναι δυνατόν να αφαιρεθούν εξ ολοκλήρου τα οφειλόμενα ποσά, τυχόν εναπομένουσες ποσότητες θα πρέπει να αφαιρεθούν από την ποσόστωση σολομού Ατλαντικού που μπορεί να κατανεμηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος για το 2014, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη μείωση των ποσοστώσεων, βάσει του άρθρου 105 παράγραφοι 1, 2 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η αλιευτική ποσόστωση για τον σολομό Ατλαντικού (Salmo salar) στα ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων ICES 22-31, που κατανεμήθηκε στην Πολωνία για το 2013 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1256/2011, μειώνεται όπως εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Εάν οι μειώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν βάσει του άρθρου 1 είναι υψηλότερες από ό,τι η αλιευτική ποσόστωση που εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη και δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν εξ ολοκλήρου το 2013, οι εναπομένουσες ποσότητες αφαιρούνται από την αλιευτική ποσόστωση για τον σολομό Ατλαντικού (Salmo salar) σε ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων ICES 22-31 που μπορεί να κατανεμηθεί στην Πολωνία για το 2014.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 320 της 3.12.2011, σ. 3.

(3)  ΕΕ C 72 της 10.3.2012, σ. 27.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απόθεμα

2012

Μείωση το 2013

Αρχική ποσόστωση

Προσαρμοσμένη ποσόστωση

Διαπιστωμένα αλιεύματα

Διαφορά ποσόστωσης – αλιευμάτων

(υπεραλίευση)

SAL/3B23.· SAL/3C22.· SAL/3D24.· SAL/3D25.· SAL/3D26.· SAL/3D27.· SAL/3D28.· SAL/3D29.· SAL/3D30.· SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776