26.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 315/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1197/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 1,

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά τη δημοσίευση επιστημονικής μελέτης το 2001 με τίτλο «Χρήση μόνιμων βαφών μαλλιών και κίνδυνος καρκίνου της ουροδόχου κύστης», η επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα και τα μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές, η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα (ΕΕΚΠ), σύμφωνα με την απόφαση 2004/210/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη σύσταση επιστημονικών επιτροπών στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος (2), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι της χρήσης των βαφών μαλλιών αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού. Η ΕΕΚΠ, στις γνωμοδοτήσεις της, συνέστησε να λάβει η Επιτροπή περαιτέρω μέτρα για τον έλεγχο της χρήσης των ουσιών βαφών μαλλιών.

(2)

Η ΕΕΚΠ συνέστησε, επιπλέον, μια συνολική στρατηγική για την εκτίμηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών βαφής μαλλιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τη δοκιμή των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα βαφής μαλλιών όσον αφορά ενδεχόμενη γονιδιοτοξικότητα ή μεταλλαξιγένεση.

(3)

Σε συνέχεια των γνωμοδοτήσεων της ΕΕΚΠ, η Επιτροπή συμφώνησε με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για μια συνολική στρατηγική σχετικά με τη ρύθμιση των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα βαφής μαλλιών, σύμφωνα με την οποία ο βιομηχανικός κλάδος κλήθηκε να υποβάλει φακέλους που περιέχουν ενημερωμένα επιστημονικά δεδομένα για την ασφάλεια των ουσιών βαφών μαλλιών με σκοπό να διενεργήσει η ΕΕΚΠ εκτίμηση επικινδυνότητας.

(4)

Η ΕΕΚΠ, η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ), σύμφωνα με την απόφαση 2008/721/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, για τη σύσταση μιας συμβουλευτικής δομής επιστημονικών επιτροπών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και για την κατάργηση της απόφασης 2004/210/ΕΚ (3), εκτίμησε την ασφάλεια των μεμονωμένων ουσιών για τις οποίες ο βιομηχανικός κλάδος είχε υποβάλει επικαιροποιημένους φακέλους.

(5)

Όσον αφορά την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών από προϊόντα αντίδρασης που σχηματίζονται από οξειδωτικές ουσίες βαφής μαλλιών κατά τη διαδικασία βαφής μαλλιών, βάσει των τότε διαθέσιμων στοιχείων ασφάλειας, η ΕΕΑΚ, στη γνωμοδότησή της της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, δεν εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά τη γονιδιοτοξικότητα και την καρκινογόνο δράση των βαφών μαλλιών και των προϊόντων αντίδρασής τους που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ένωση.

(6)

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων βαφής μαλλιών για την υγεία του ανθρώπου, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι μέγιστες συγκεντρώσεις των 21 ουσιών βαφής μαλλιών που εκτιμήθηκαν και να απαριθμηθούν στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, λαμβανομένων υπόψη των τελικών γνωμοδοτήσεων της ΕΕΑΚ σχετικά με την ασφάλειά τους.

(7)

Κατόπιν εκτίμησης από την ΕΕΑΚ όσον αφορά την ουσία Toluene-2,5- diamine, που απαριθμείται στο σημείο 9α του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις της στα τελικά καλλυντικά προϊόντα.

(8)

Ο ορισμός ενός προϊόντος για τα μαλλιά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 αποκλείει τη χρήση του στις βλεφαρίδες. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι το επίπεδο του κινδύνου είναι διαφορετικό όταν τα καλλυντικά προϊόντα χρησιμοποιούνται στα μαλλιά, στο κεφάλι και στις βλεφαρίδες, αντίστοιχα. Συνεπώς, απαιτείται ειδική αξιολόγηση για τη χρήση των ουσιών βαφής μαλλιών στις βλεφαρίδες.

(9)

Η ΕΕΑΚ, στη γνωμοδότηση της 12ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις οξειδωτικές ουσίες βαφής μαλλιών και το υπεροξείδιο του υδρογόνου που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα για τη χρώση των βλεφαρίδων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι οξειδωτικές ουσίες βαφής μαλλιών p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole και 2,6-Diaminopyridine, που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και έχουν κριθεί ασφαλείς για χρήση σε προϊόντα βαφής μαλλιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από επαγγελματίες στα προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων. Επιπλέον, η ΕΕΑΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έως 2 % του υπεροξειδίου του υδρογόνου, το οποίο απαριθμείται στο σημείο 12 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, μπορεί να θεωρείται ασφαλές για τους καταναλωτές όταν χρησιμοποιείται στις βλεφαρίδες.

(10)

Βάσει της επιστημονικής εκτίμησης των εν λόγω ουσιών, θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους στα προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων στις ίδιες συγκεντρώσεις όπως στα προϊόντα βαφής μαλλιών. Ωστόσο, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος που συνδέεται με τη χρήση των προϊόντων που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων από τους ίδιους τους καταναλωτές, θα πρέπει αυτά να επιτρέπονται μόνο για επαγγελματική χρήση. Για να μπορούν οι επαγγελματίες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της χρώσης των βλεφαρίδων και να μειωθεί ο κίνδυνος ευαισθητοποίησης του δέρματος στα εν λόγω προϊόντα, θα πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες τους κατάλληλες προειδοποιήσεις.

(11)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Για να αποφευχθεί τυχόν δυσλειτουργία της αγοράς λόγω της μετάβασης από την οδηγία 76/768/ΕΟΚ, της 27ης Ιουλίου 1976, σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα (4) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ίδια ημερομηνία με εκείνη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

(13)

Θα πρέπει να δοθεί στους οικονομικούς φορείς επαρκής μεταβατική περίοδος για να συμμορφωθούν με τις νέες προειδοποιήσεις για τα προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 11 Ιουλίου 2013.

Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις στο παράρτημα εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2014:

α)

οι διατάξεις της στήλης «θ» του σημείου 1 και των σημείων 3 έως 9 σχετικά με τη χρήση των ουσιών σε προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων·

β)

τα σημεία 2 και 10.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 66 της 4.3.2004, σ. 45.

(3)  ΕΕ L 241 της 10.9.2008, σ. 21.

(4)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 8β:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«8β

p-φαινυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

p-Phenylenediamine·

p-Phenylenediamine HCl·

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

 

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση-

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.

Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες.

Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.» »

(2)

Το σημείο 9α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«9α

1,4-Benzenediamine, 2-methyl-

Θειικό 2,5-διαμινοτουλουόλιο

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Γενική χρήση

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια).

Να μη χρησιμοποιείται για τη βαφή των βλεφαρίδων και των φρυδιών.»

β)

Επαγγελματική χρήση

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση) ή το 3,6 % (υπολογιζόμενο ως θειικό άλας)

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση

ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια).

Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.» »

(3)

Το σημείο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«12

Υπεροξείδιο του υδρογόνου και άλλες ενώσεις ή μείγματα που εκλύουν υπεροξείδιο του υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένου του υπεροξειδίου του καρβαμιδίου και του υπεροξειδίου του ψευδαρργύρου

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

α)

Προϊόντα για τα μαλλιά

α)

12 % H2O2 (40 όγκοι), περιεχόμενο ή εκλυόμενο

 

Για τα α) και στ): Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.

Για τα α), β), γ) και ε):

Περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια, αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.

β)

Προϊόντα για το δέρμα

β)

4 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο

γ)

Προϊόντα για τη σκλήρυνση των νυχιών

γ)

2 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο

δ)

Προϊόντα για το στόμα, συμπεριλαμβανομένων των στοματικών διαλυμάτων, των οδοντόκρεμων και των προϊόντων λεύκανσης ή αποχρωματισμού των δοντιών

δ)

≤ 0,1 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο

ε)

Προϊόντα λεύκανσης ή αποχρωματισμού των δοντιών

ε)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο

ε)

Να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους.

Για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται από οδοντιάτρους, όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ (1), ή υπό την άμεση εποπτεία τους, αν διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Στη συνέχεια παρέχεται στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσης.

Να μη χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών

ε)

Συγκέντρωση H2O2 περιεχόμενου ή εκλυόμενου ως ποσοστό.

Να μη χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών.

Να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους. Για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται μόνο από οδοντιάτρους ή υπό την άμεση εποπτεία τους, εάν διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. Στη συνέχεια παρέχεται στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσης.»

στ)

Προϊόντα που προορίζονται για τις βλεφαρίδες

στ)

2 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο

στ)

«Μόνο για επαγγελματική χρήση

στ)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

«Μόνο για επαγγελματική χρήση

Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.

Περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου.»

(4)

Το σημείο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«22

1,3-νβενζολοδιόλη

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β):

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 %.

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Περιέχει Resorcinol.

Ξεπλύνετε καλά τα μαλλιά μετά τη χρήση.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.

Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων και των φρυδιών.»

β)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

β)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Περιέχει Resorcinol.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»

γ)

Λοσιόν για τα μαλλιά και σαμπουάν

γ)

0,5 %

 

γ)

Περιέχει Resorcinol.»

(5)

Το σημείο 203 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«203

Υδροχλωρικό και διυδροχλωρικό άλας της 6-μεθοξυ-N2-μεθυλο-2,3-πυριδινοδιαμίνης (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,68 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση (1,0 % ως διυδροχλωρίδιο).

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

0,68 % ως ελεύθερη βάση (1,0 % ως διυδροχλωρίδιο)

Για τα α), β) και γ):

Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης

Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg

Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων

β)

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

γ)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

 

γ)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

γ)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.» »

(6)

Το σημείο 217 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«217

m-αμινοφαινόλη και τα άλατά της

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 %.

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

β)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.» »

(7)

Το σημείο 229 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«229

5-[(2-υδροξυαιθυλ)αμινο]-o-κρεσόλη

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %

Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης

Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg

Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

β)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.» »

(8)

Τα σημεία 241 και 242 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«241

5-αμινο-o-κρεσόλη

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

β)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»

242

Υδροχλωρικό και θειικό άλας 2,4-διαμιονοφαινοξυαιθανόλης

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (ως υδροχλωρικό άλας).

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

β)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.» »

(9)

Τα σημεία 244 και 245 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«244

4-αμινο-m-κρεσόλη

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

β)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»

245

2-[(3-αμινο-4-μεθοξυφαινυλ)αμινο]αιθανόλη και το θειικό άλας της

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 % (ως θειικό άλας)

Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης

Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg

Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

β)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.» »

(10)

Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 265 έως 285:

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

«265

1,4-διαμινοανθρακινόνη

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

0,5 %

Η πρόσμειξη του Disperse Red 15 στο Disperse Violet 1 σε συνθέσεις βαφής μαλλιών θα πρέπει να είναι < 1 % (κατά βάρος)

 

266

2-(4-αμινο-2-νιτροανιλινο)αιθανόλη

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,45 %

Για την περίπτωση α): Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

3,0 %

Για το α) και το β:)

Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης

Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg

Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων

Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

267

Χλωριούχο [7-υδροξυ-8-[(2-μεθοξυφαινυλ)αζω]-2-ναφθυλο]τριμεθυλαμμώνιο

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

2,0 %

 

 

268

Χλωριούχο 2-[[4-(διμεθυλαμινο)φαινυλ]αζω]-1,3-διμεθυλο-1H-ιμιδαζόλιο

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

1,0 %

 

 

269

Phenol, 2-Amino-5-Ethyl-, Hydrochloride

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.

Να τυπωθεί στην επισήμανση:

Αναλογία μείγματος.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

270

Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

0,4 %

 

 

271

Μείγμα των (1), (2) & (3) σε παράγοντα διασποράς (λιγνοσουλφονικό):

Disperse Blue 377 είναι μείγμα τριών χρωστικών:

 

 

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

2,0 %

 

 

(1)

9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-Hydroxyethyl)amino]

(1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

(1)

4471-41-4

(1)

224-743-7

(2)

9,10-Anthracenedione-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-[(3-Hydroxypropyl)amino]

(2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(2)

67674-26-4

(2)

266-865-3

(3)

9,10-anthracenedione-1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino

(3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(3)

67701-36-4

(3)

266-954-7

272

4-αμινοφαινόλη

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,9 %

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

273

Θειικό 4,5-διαμινο-1-(2-υδροξυαιθυλο)-1H-πυραζόλιο (1:1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,0 %

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

274

Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 %

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

275

Pyridinium, 1- methyl-4-[( methylphenylhydrazono)methyl]-, methyl sulfate

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

1,0 %

 

 

276

Χλωριούχο 2-[(4-αμινοφαινυλ)αζω]-1,3-διμεθυλο-1H-ιμιδαζόλιο

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

1,0 %

 

 

277

2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo)

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 %

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

0,25 %

 

 

278

Μονοϋδροχλωρική 4-((4-αμινο-3-μεθυλοφαινυλο)(4-ιμινο-3-μεθυλο-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο)μεθυλο)-2-μεθυλοφαινυλαμίνη (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

0,5 %

 

 

279

Διμεθανοσουλφονική 2,3-διαμινο-6,7-διυδρο-1H,5H-πυραζολο [1,2-a]πυραζολόνη

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

280

2-αμινο-4,6-δινιτροφαινόλη και άλας νατρίου της 2-αμινο-4,6-δινιτροφαινόλης

Picramic Acid και Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,6 %

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

0,6 %

 

 

281

1-μεθυλαμινο-2-νιτρο-5-(2,3-διυδροξυ-προπυλοξυ)-βενζόλιο

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,8 %

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

1,0 %

Για το α) και το β):

Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης

Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg

Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων

 

282

1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl] amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

3,0 %

Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης

Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg

Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων»

 

283

3-αμινο-2-χλωρο-6-μεθυλοφαινόλη

3-αμινο-4-χλωρο-6-μεθυλοφαινόλη HCl

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

0,5 %

 

 

284

Phenol, 2,2'-methylenebis[4-amino-], dihydrochloride

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

α)

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»»

β)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

β)

1,0 %

 

 

285

Πυριδινο-2,6-διυλοδιαμίνη

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

 

Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 %

α)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«ImageΟι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»

β)

Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων

β)

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

β)

Να τυπωθεί στην ετικέτα:

Η αναλογία μείξης.

«Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ImageΤο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.» »


(1)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22