5.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1087/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την υποβολή στοιχείων για το μεθυλοβρωμίδιο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν ετησίως στοιχεία για τις ποσότητες μεθυλοβρωμιδίου των οποίων επέτρεψαν τη χρήση για υγειονομική απομόνωση και προετοιμασία της αποστολής φορτίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2, καθώς και για τις ποσότητες μεθυλοβρωμιδίου των οποίων επέτρεψαν τη χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3.

(2)

Η προθεσμία της 18ης Μαρτίου 2010, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, έχει παρέλθει, και το μεθυλοβρωμίδιο δεν μπορεί πλέον να διατίθεται στην αγορά και να χρησιμοποιείται για υγειονομική απομόνωση και προετοιμασία της αποστολής φορτίου. Δεν υπάρχει, συνεπώς, ανάγκη να ζητείται πλέον από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ετησίως στοιχεία σχετικά με το μεθυλοβρωμίδιο του οποίου επέτρεψαν τη χρήση για υγειονομική απομόνωση και προετοιμασία της αποστολής φορτίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2.

(3)

Προκειμένου να επιτραπεί προσωρινά το μεθυλοβρωμίδιο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, απαιτείται ειδική απόφαση της Επιτροπής για κάθε περίπτωση. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη να ζητείται πλέον από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ετησίως στοιχεία, εφόσον η υποχρέωση υποβολής στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνεται απευθείας σε κάθε ειδική απόφαση.

(4)

Συνεπώς, το στοιχείο α) του άρθρου 26 παράγραφος 1 πρέπει να απαλειφθεί.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, το στοιχείο α) απαλείφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.