26.10.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 1042/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Οκτωβρίου 2013

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 397,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο, φορολογούνται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ο λήπτης, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του υποκείμενου στον φόρο ο οποίος παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι περισσότερες άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο συνεχίζουν να φορολογούνται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών.

(2)

Προκειμένου να προσδιορισθεί ποιες υπηρεσίες πρέπει να φορολογούνται στο κράτος μέλος του λήπτη, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινισθεί η έννοια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μεταδόσεων (εφεξής «ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες»), με βάση τους ορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(3)

Για σκοπούς σαφήνειας, οι συναλλαγές που θεωρούνται ως ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαριθμούνται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου (3), χωρίς ο κατάλογος να είναι οριστικός ή εξαντλητικός. Είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος και να καταρτισθούν παρόμοιοι κατάλογοι για τις τηλεπικοινωνιακές και τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

(4)

Για τους σκοπούς του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί ποιος είναι ο πάροχος όταν ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου παρέχονται σε έναν λήπτη μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή μέσω διεπαφής ή δικτυακής πύλης.

(5)

Για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τον τόπο παροχής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και τον τόπο παροχής των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται σε ποιον τόπο θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένο ένα νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο.

(6)

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του υπόχρεου για την πληρωμή του ΦΠΑ στην παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τόπος φορολόγησης είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως του αν ο λήπτης είναι υποκείμενος ή μη υποκείμενος στον φόρο, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει το καθεστώς ενός λήπτη βασιζόμενος μόνο στο εάν ο λήπτης κοινοποιεί τον ατομικό του αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες, το καθεστώς του λήπτη πρέπει να τροποποιείται, εάν ο λήπτης προβεί στη συνέχεια στην κοινοποίηση αυτή. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί παρόμοια κοινοποίηση, υπόχρεος του ΦΠΑ θα πρέπει να παραμένει ο πάροχος υπηρεσιών.

(7)

Όταν μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος σε περισσότερες από μία χώρες ή έχει τη μόνιμη κατοικία του σε μία χώρα και τη συνήθη διαμονή του σε άλλη, δίνεται προτεραιότητα στον τόπο που διασφαλίζει κατά τον βέλτιστο τρόπο τη φορολόγηση στον τόπο της πραγματικής κατανάλωσης. Για την αποφυγή συγκρούσεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να διευκρινίζεται ο τόπος της πραγματικής κατανάλωσης.

(8)

Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες προκειμένου να διευκρινίζεται η φορολογική μεταχείριση της παροχής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο του οποίου ο τόπος εγκατάστασης, μόνιμης κατοικίας ή διαμονής είναι πρακτικά αδύνατον να προσδιορισθεί ή δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί με βεβαιότητα. Είναι σκόπιμο οι εν λόγω κανόνες να βασίζονται σε τεκμήρια.

(9)

Σε περίπτωση που υπάρχουν πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του τόπου όπου ο λήπτης είναι πράγματι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι ένα τεκμήριο είναι μαχητό.

(10)

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η υπηρεσία παρέχεται περιστασιακά, αφορά συνήθως μικρά ποσά και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του λήπτη, όπως είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ζώνη ασύρματης πρόσβασης ή σε Ίντερνετ καφέ, ή δεν οδηγεί συνήθως στην έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή σε άλλο αποδεικτικό στοιχείο της παρασχεθείσας υπηρεσίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση τηλεφωνικών θαλάμων, η προσκόμιση και ο έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης ή τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του λήπτη θα επέβαλλαν δυσανάλογο βάρος ή θα μπορούσαν να θέσουν προβλήματα σχετικά με την προστασία δεδομένων.

(11)

Δεδομένου ότι η φορολογική μεταχείριση της παροχής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στον φόρο εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ο λήπτης, είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να ζητά ως απόδειξη ο πάροχος υπηρεσιών για τον προσδιορισμό του τόπου του λήπτη, σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύουν ειδικά τεκμήρια ή για την αμφισβήτηση των τεκμηρίων. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καταρτισθεί ένας ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος αποδεικτικών στοιχείων.

(12)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των παροχών υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, θα πρέπει να προσδιορισθεί η έννοια του ακινήτου. Θα πρέπει να προσδιορισθεί η εγγύτητα που απαιτείται ώστε μια υπηρεσία να θεωρείται ότι συνδέεται με ακίνητο και θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος παραδειγμάτων συναλλαγών που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες συναφείς προς ακίνητα.

(13)

Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινισθεί η φορολογική μεταχείριση της παροχής υπηρεσιών διάθεσης εξοπλισμού σε λήπτη με σκοπό την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητο.

(14)

Για πρακτικούς λόγους, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοτηλεοπτικές ή οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματός του σε συνδυασμό με την παροχή καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, θα πρέπει να θεωρούνται, για τους σκοπούς του καθορισμού του τόπου παροχής, ως παρεχόμενες στους εν λόγω τόπους.

(15)

Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ, η πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να φορολογείται στον τόπο στον οποίο πράγματι λαμβάνουν χώρα αυτές οι εκδηλώσεις. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης όταν τα εισιτήρια σε τέτοιες εκδηλώσεις δεν πωλούνται απευθείας από τον διοργανωτή, αλλά διανέμονται μέσω μεσαζόντων.

(16)

Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ, ο ΦΠΑ μπορεί να καθίσταται απαιτητός πριν, τη στιγμή ή αμέσως μετά την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές, τις ραδιοτηλεοπτικές ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης στους νέους κανόνες σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, οι όροι που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών ή οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διπλή φορολόγηση ή σε μη φορολόγηση. Προκειμένου αυτό να αποφευχθεί και να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή στα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να καθορισθούν μεταβατικές διατάξεις.

(17)

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται, ενδεχομένως, για τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ώστε να διασφαλίζονται τα σημαντικά οικονομικά ή χρηματοπιστωτικά συμφέροντα κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών ζητημάτων, εφόσον τα εν λόγω μέτρα είναι αναγκαία και αναλογικά, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να διασφαλίζεται η ορθή είσπραξη του ΦΠΑ που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

(18)

Θα πρέπει να εισαχθεί η έννοια του ακινήτου προκειμένου να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη φορολογική μεταχείριση από τα κράτη μέλη για τις παροχές υπηρεσιών που είναι συναφείς προς ακίνητα. Η εισαγωγή της έννοιας αυτής θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στις νομοθετικές και διοικητικές πρακτικές εντός των κρατών μελών. Με την επιφύλαξη της εν λόγω νομοθεσίας ή πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη στα κράτη μέλη, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση, η έννοια αυτή θα πρέπει να εισαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(19)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το κεφάλαιο IV τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 6α

1.   Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καλύπτουν ειδικότερα τα εξής:

α)

υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας για τη μετάδοση και μεταγωγή της φωνής, δεδομένων και βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών υπηρεσιών με συνιστώσα εικόνας (υπηρεσίες εικονοτηλεφώνου·

β)

τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών υπηρεσιών μέσω του πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (VoIP)·

γ)

φωνητικό ταχυδρομείο, αναμονή κλήσεων, προώθηση κλήσεων, αναγνώριση καλούντος, τριμερή κλήση και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης κλήσεων·

δ)

υπηρεσίες τηλεειδοποίησης·

ε)

υπηρεσίες ηχογραφημένων κειμένων·

στ)

φαξ, τηλέγραφο και τηλετυπία·

ζ)

πρόσβαση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό·

η)

συνδέσεις ιδιωτικού δικτύου που παρέχουν τηλεπικοινωνιακούς συνδέσμους για την αποκλειστική χρήση του πελάτη.

2.   Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, δεν καλύπτουν τα εξής:

α)

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες·

β)

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες μεταδόσεων (εφεξής «ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες»).

Άρθρο 6β

1.   Οι ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή ακουστικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που παρέχονται στο ευρύ κοινό μέσω δικτύων επικοινωνίας από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και υπό τη συντακτική ευθύνη του για την ταυτόχρονη ακρόαση ή παρακολούθηση, με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων.

2.   Η παράγραφος 1 καλύπτει, ιδίως, τα εξής:

α)

ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται μέσω ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού δικτύου·

β)

ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράμματα που διανέμονται μέσω του διαδικτύου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου (συνεχούς ροής μέσω ΙΡ), εάν μεταδίδονται ταυτόχρονα με τη μετάδοση ή αναμετάδοσή τους μέσω ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού δικτύου.

3.   Η παράγραφος 1 δεν καλύπτει τα εξής:

α)

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών·

β)

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες·

γ)

την παροχή πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένα προγράμματα κατά παραγγελία·

δ)

τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μετάδοσης ή αναμετάδοσης·

ε)

τη χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη λήψη υπηρεσίας μετάδοσης·

στ)

ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράμματα που διανέμονται μέσω του διαδικτύου ή μέσω παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου (συνεχούς ροής μέσω ΙΡ), εκτός εάν μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται ταυτόχρονα σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό δίκτυο.».

β)

Στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η παράγραφος 1 δεν καλύπτει τα εξής:»,

ii)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες,»,

iii)

τα στοιχεία ιζ), ιη) και ιθ) διαγράφονται,

iv)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«κ)

επιγραμμική (online) κράτηση εισητηρίων για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις,

κα)

επιγραμμική (online) κράτηση καταλύματος, ενοικίασης αυτοκινήτου, υπηρεσιών εστίασης, μεταφοράς επιβατών ή παρόμοιων υπηρεσιών.».

γ)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9α

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 28 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όταν παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου, διεπαφής ή δικτυακής πύλης, όπως αγορά ηλεκτρονικών εφαρμογών, ο υποκείμενος στον φόρο που συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι ενεργεί ιδίω ονόματι αλλά για λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκτός εάν ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών προσδιορίζεται ρητά ως προμηθευτής των υπηρεσιών από τον εν λόγω υποκείμενο στο φόρο και τούτο προκύπτει από τις μεταξύ τους συμβατικές διευθετήσεις.

Για να θεωρηθεί ότι ο πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει προσδιορισθεί ρητά ως ο προμηθευτής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον υποκείμενο στον φόρο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το τιμολόγιο που εκδίδεται ή καθίσταται διαθέσιμο από κάθε υποκείμενο στο φόρο που συμμετέχει στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πρέπει να προσδιορίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τον προμηθευτή των εν λόγω ηλεκτρονικών υπηρεσιών·

β)

ο λογαριασμός ή η απόδειξη πληρωμής που εκδίδονται ή καθίστανται διαθέσιμες στον λήπτη πρέπει να προσδιορίζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τον προμηθευτή των εν λόγω υπηρεσιών.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο υποκείμενος στον φόρο ο οποίος, όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προσεπικυρώνει τη χρέωση του λήπτη ή την παροχή των υπηρεσιών ή ορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της παροχής, δεν επιτρέπεται να υποδεικνύει ρητά άλλο πρόσωπο ως προμηθευτή τις εν λόγω υπηρεσίες.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης όταν τηλεφωνικές υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών υπηρεσιών μέσω του πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (VoIP), παρέχονται μέσω δικτύου τηλεπικοινωνιών, διεπαφής ή δικτυακής πύλης, όπως αγορά ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

3.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος παρέχει μόνο τη διεκπεραίωση πληρωμών που αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών υπηρεσιών μέσω του πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (VoIP), και ο οποίος δεν συμμετέχει στην παροχή των εν λόγω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών υπηρεσιών.».

2)

Το κεφάλαιο V τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο τμήμα 1, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 13α

Ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένο ένα νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και στα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, είναι:

α)

ο τόπος όπου ασκούνται οι λειτουργίες της κεντρικής του διοίκησης ή

β)

ο τόπος οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης που χαρακτηρίζεται από επαρκή βαθμό μονιμότητας και από κατάλληλη υποδομή, σε ανθρώπινους και τεχνικής φύσεως πόρους, ώστε να του επιτρέπει να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται για τις δικές του ανάγκες.

Άρθρο 13β

Για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ως “ακίνητο” θεωρείται:

α)

κάθε συγκεκριμένο τμήμα της γης, στην επιφάνειά της ή κάτω από αυτή, επί του οποίου μπορούν να θεμελιωθούν δικαιώματα κυριότητας και κατοχής·

β)

κάθε κτίριο ή κατασκευή που συνδέεται άρρηκτα με το έδαφος πάνω ή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, το οποίο δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί ή να μετακινηθεί εύκολα·

γ)

κάθε στοιχείο που έχει εγκατασταθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός κτιρίου ή μιας κατασκευής χωρίς το οποίο το κτίριο ή η κατασκευή είναι ελλιπή, όπως πόρτες, παράθυρα, στέγες, κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες·

δ)

κάθε στοιχείο, εξοπλισμός ή μηχάνημα μόνιμα εγκατεστημένο σε κτίριο ή κατασκευή που δεν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να καταστραφεί ή να αλλοιωθεί το κτίριο ή η κατασκευή.».

β)

Στο άρθρο 18 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, ανεξαρτήτως αντίθετων πληροφοριών, ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορεί να θεωρεί ότι ένας λήπτης εγκατεστημένος στην Κοινότητα είναι μη υποκείμενος στον φόρο, εφόσον ο εν λόγω λήπτης δεν έχει κοινοποιήσει τον ατομικό του αριθμό μητρώου ΦΠΑ στον πάροχο.».

γ)

Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 24

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από το άρθρο 56, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο ή από τα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε περισσότερες από μία χώρες ή ο οποίος έχει τη μόνιμη κατοικία του σε μια χώρα και τη συνήθη διαμονή του σε άλλη χώρα, δίνεται προτεραιότητα:

α)

στην περίπτωση νομικού προσώπου μη υποκείμενου στον φόρο, στον τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 13α στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η υπηρεσία χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου·

β)

στην περίπτωση φυσικού προσώπου, στον τόπο όπου αυτό διαμένει συνήθως, εκτός εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η υπηρεσία χρησιμοποιείται στη μόνιμη κατοικία του, αν αυτή είναι διαφορετική από τη συνήθη διαμονή.».

δ)

Το τμήμα 4 τροποποιείται ως εξής:

i)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα υποτμήματα:

«Υποτμήμα 3

Τεκμήρια όσον αφορά τον τόπο του λήπτη

Άρθρο 24α

1.   Όταν ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε έναν τόπο εγκατάστασης, όπως ένα τηλεφωνικό θάλαμο, μία ζώνη ασύρματης πρόσβασης, ένα Ίντερνετ καφέ, ένα εστιατόριο ή ένα χώρο υποδοχής ξενοδοχείου, όπου η φυσική παρουσία του αποδέκτη της υπηρεσίας στον τόπο αυτό είναι αναγκαία για να του παρασχεθεί η υπηρεσία από τον εν λόγω πάροχο, τεκμαίρεται ότι, για την εφαρμογή των άρθρων 44, 58 και 59α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στον τόπο αυτόν και η υπηρεσία πράγματι χρησιμοποιείται και αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης στον εν λόγω τόπο.

2.   Εάν ο τόπος εγκατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι πάνω σε πλοίο, αεροσκάφος ή τρένο που εκτελεί μεταφορά επιβατών εντός της Κοινότητας σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 57 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η χώρα στην οποία βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης είναι η χώρα αναχώρησης της μεταφοράς επιβατών.

Άρθρο 24β

Για την εφαρμογή του άρθρου 58 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο:

α)

μέσω της σταθερής γραμμής του, τεκμαίρεται ότι ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στον τόπο εγκατάστασης της σταθερής γραμμής·

β)

μέσω κινητών δικτύων, τεκμαίρεται ότι ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στη χώρα που προσδιορίζεται από τον κωδικό χώρας κινητής τηλεφωνίας της κάρτας SIM που χρησιμοποιεί όταν λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες·

γ)

για τις οποίες απαιτείται η χρήση αποκωδικοποιητή ή παρεμφερούς συσκευής ή κάρτας λήψης προγραμμάτων και όπου δεν χρησιμοποιείται σταθερή γραμμή, τεκμαίρεται ότι ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στον τόπο όπου βρίσκεται αυτός ο αποκωδικοποιητής ή η παρεμφερής συσκευή ή, εάν ο τόπος αυτός δεν είναι γνωστός, στον τόπο στον οποίον αποστέλλεται η κάρτα λήψης προγραμμάτων με σκοπό να χρησιμοποιηθεί εκεί·

δ)

υπό περιστάσεις άλλες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 24α και στα στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος άρθρου, τεκμαίρεται ότι ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στον τόπο που προσδιορίζεται ως τέτοιος από τον πάροχο υπηρεσιών με τη χρήση δύο μη αντιφατικών αποδεικτικών στοιχείων από τα απαριθμούμενα στο άρθρο 24στ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 24γ

Για την εφαρμογή του άρθρου 56 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όταν η μίσθωση μεταφορικών μέσων, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση, παρέχεται σε πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, τεκμαίρεται ότι ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στον τόπο που προσδιορίζεται ως τέτοιος από τον πάροχο υπηρεσιών με τη χρήση δύο μη αντιφατικών αποδεικτικών στοιχείων από τα απαριθμούμενα στο άρθρο 24ε του παρόντος κανονισμού.

Υποτμήμα 3β

Αμφισβήτηση τεκμηρίων

Άρθρο 24δ

1.   Όταν ένας πάροχος παρέχει υπηρεσία που παρατίθεται στο άρθρο 58 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, δύναται να αμφισβητήσει ένα τεκμήριο που αναφέρεται στο άρθρο 24α ή στο στοιχείο α), β) ή γ) του άρθρου, 24β του παρόντος κανονισμού, εφόσον διαθέτει τρία μη αντιφατικά αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του αλλού.

2.   Φορολογική αρχή δύναται να αμφισβητήσει τα τεκμήρια που υπάρχουν δυνάμει των άρθρων 24α, 24β ή 24γ εφόσον υπάρχουν ενδείξεις αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης από τον πάροχο υπηρεσιών.

Υποτμήμα 3γ

Αποδεικτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του τόπου εγκατάστασης και αμφισβήτηση τεκμηρίων

Άρθρο 24ε

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων του άρθρου 56 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του άρθρου 24γ του παρόντος κανονισμού, ως αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται, ειδικότερα, τα εξής:

α)

η διεύθυνση τιμολόγησης του λήπτη·

β)

τραπεζικά στοιχεία όπως ο τόπος όπου τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιείται για την πληρωμή και η διεύθυνση τιμολόγησης του λήπτη που γνωρίζει η τράπεζα·

γ)

τα στοιχεία ταξινόμησης (πινακίδες) του μέσου μεταφοράς που έχει νοικιαστεί από τον λήπτη, εάν η ταξινόμηση του εν λόγω μέσου μεταφοράς απαιτείται στον τόπο όπου χρησιμοποιείται, ή άλλες παρεμφερείς πληροφορίες·

δ)

άλλες σχετικές εμπορικές πληροφορίες.

Άρθρο 24στ

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων του άρθρου 58 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του στοιχείου δ) του άρθρου 24β ή του άρθρου 24δ παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ως αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται, ειδικότερα, τα εξής:

α)

η διεύθυνση τιμολόγησης του λήπτη·

β)

η διεύθυνση του πρωτοκόλλου Ίντερνετ (ΙΡ) της συσκευής που χρησιμοποιείται από τον λήπτη ή άλλη μέθοδος εντοπισμού της γεωγραφικής της θέσης·

γ)

τραπεζικά στοιχεία, όπως ο τόπος όπου τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιείται για την πληρωμή και η διεύθυνση τιμολόγησης του λήπτη που γνωρίζει η τράπεζα·

δ)

ο κωδικός χώρας κινητής τηλεφωνίας (MCC) της διεθνούς ταυτότητας συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI) που αποθηκεύεται στην κάρτα δομοστοιχείου ταυτότητας συνδρομητή (SIM) που χρησιμοποιείται από τον λήπτη·

ε)

ο τόπος εγκατάστασης της σταθερής γραμμής του λήπτη μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία σε αυτόν·

στ)

άλλες σχετικές εμπορικές πληροφορίες.».

ii)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο υποτμήμα:

«Υποτμήμα 6α

Παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητο

Άρθρο 31α

1.   Οι υπηρεσίες που είναι συναφείς προς ακίνητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, περιλαμβάνουν μόνον εκείνες τις υπηρεσίες που έχουν επαρκώς άμεση σύνδεση με τα εν λόγω ακίνητα. Οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι έχουν επαρκώς άμεση σύνδεση με τα ακίνητα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν προκύπτουν από ακίνητο και αυτό το ακίνητο αποτελεί συστατικό στοιχείο της υπηρεσίας και κεντρικό και ουσιαστικό στοιχείο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες·

β)

όταν παρέχονται ή προορίζονται για ακίνητο και έχουν ως αντικείμενο τη νομική ή φυσική μεταβολή του εν λόγω ακινήτου.

2.   Η παράγραφος 1 καλύπτει, ιδίως, τα εξής:

α)

την κατάρτιση σχεδίων για κτίριο ή τμήματα κτιρίου που προορίζεται να ανεγερθεί σε συγκεκριμένο οικόπεδο, ανεξάρτητα από την ανέγερση ή μη του κτιρίου·

β)

την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας επίβλεψης ή ασφάλειας·

γ)

την κατασκευή κτιρίου σε οικόπεδο καθώς και τις εργασίες κατασκευής και κατεδάφισης που εκτελούνται σε κτίριο ή σε τμήματα κτιρίου·

δ)

την κατασκευή μόνιμων δομών σε οικόπεδο, καθώς και εργασίες κατασκευής και κατεδάφισης που εκτελούνται σε μόνιμες δομές όπως στα συστήματα αγωγών για το αέριο, το νερό, την αποχέτευση και παρόμοιες δομές·

ε)

εργασίες σε γαίες, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών υπηρεσιών όπως το όργωμα, η σπορά, το πότισμα και η λίπανση·

στ)

τη μελέτη και την αξιολόγηση του κινδύνου και της ακεραιότητας ακινήτων·

ζ)

την αποτίμηση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας αυτής για σκοπούς ασφάλισης, για τον καθορισμό της αξίας ενός ακινήτου ως εγγύησης δανείου ή για την εκτίμηση των κινδύνων και των ζημιών σε περίπτωση διαφορών·

η)

τη χρηματοδοτική μίσθωση ή την εκμίσθωση ακινήτων, εκτός των περιπτώσεων που καλύπτονται από την παράγραφο 3 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εμπορευμάτων για τα οποία ένα συγκεκριμένο τμήμα του ακινήτου παραχωρείται για αποκλειστική χρήση από τον λήπτη·

θ)

την παροχή καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαμονής σε συγκεκριμένο τόπο που προκύπτει από τη μετατροπή των δικαιωμάτων χρήσης υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης και από ανάλογες καταστάσεις·

ι)

την εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων άλλων πλην εκείνων που προβλέπονται στα στοιχεία η) και θ) όσον αφορά τη χρήση του συνόλου ή τμήματος ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της άδειας χρησιμοποίησης τμήματος ακινήτου, όπως η χορήγηση δικαιωμάτων αλιείας και θήρας ή η πρόσβαση σε αίθουσες αναμονής σε αερολιμένες, ή η χρήση υποδομής για την οποία επιβάλλονται διόδια, όπως γέφυρες ή σήραγγες·

ια)

τη συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων εργασιών, όπως καθαρισμός, πλακόστρωση, τοποθέτηση χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και παρκέτων·

ιβ)

τη συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή μόνιμων δομών όπως τα συστήματα αγωγών για το αέριο, το νερό, την αποχέτευση και παρόμοιες δομές·

ιγ)

την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση μηχανημάτων ή εξοπλισμού που, μετά την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, χαρακτηρίζονται ως ακίνητο·

ιδ)

τη συντήρηση και επισκευή, επιθεώρηση και εποπτεία μηχανημάτων ή εξοπλισμού, εάν τα εν λόγω μηχανήματα ή ο εν λόγω εξοπλισμός μπορούν να χαρακτηριστούν ως ακίνητα·

ιε)

τη διαχείριση ακινήτων, εκτός από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε ακίνητα που καλύπτονται από την παράγραφο 3 στοιχείο ζ), η οποία συνίσταται στην εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή οικιστικών ακινήτων από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή για λογαριασμό του·

ιστ)

τη διαμεσολάβηση κατά την πώληση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ή την εκμίσθωση ακινήτων και τη σύσταση ή τη μεταβίβαση ορισμένων δικαιωμάτων σε ακίνητα ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων (ανεξαρτήτως του αν αυτά αντιμετωπίζονται ή όχι ως ενσώματα αγαθά), εκτός από τη διαμεσολάβηση που καλύπτεται από την παράγραφο 3 στοιχείο δ)·

ιζ)

τις νομικές υπηρεσίες τις σχετικές με τη μεταβίβαση τίτλων επί ακινήτων, με τη σύσταση ή μεταβίβαση ορισμένων δικαιωμάτων σε ακίνητα ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων (ανεξαρτήτως του αν αυτά αντιμετωπίζονται ή όχι ως ενσώματα αγαθά), όπως οι συμβολαιογραφικές εργασίες, ή την κατάρτιση συμβολαίου για πώληση ή αγορά ακινήτου, ακόμη και αν η σχετική συναλλαγή που συνεπάγεται τη νομική μεταβολή του ακινήτου δεν υλοποιείται.

3.   Η παράγραφος 1 δεν καλύπτει τα εξής:

α)

την κατάρτιση σχεδίων για κτίριο ή τμήματα κτιρίου εάν το κτίριο δεν προορίζεται να ανεγερθεί σε συγκεκριμένο οικόπεδο·

β)

την αποθήκευση εμπορευμάτων σε ακίνητο εάν κανένα συγκεκριμένο μέρος του ακινήτου δεν παραχωρείται για την αποκλειστική χρήση του λήπτη·

γ)

την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, έστω και αν περιλαμβάνει τη χρήση ακινήτων·

δ)

τη διαμεσολάβηση για την παροχή καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση, αν ο διαμεσολαβητής ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλου προσώπου·

ε)

τη διάθεση περιπτέρου σε εγκατάσταση εμποροπανήγυρης ή έκθεσης, καθώς και την παροχή άλλων συναφών υπηρεσιών, για να μπορεί ο εκθέτης να εκθέτει αντικείμενα, όπως ο σχεδιασμός του περιπτέρου, η μεταφορά και αποθήκευση αντικειμένων, η διάθεση μηχανημάτων, η τοποθέτηση καλωδίων, η ασφάλιση και η διαφήμιση·

στ)

την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, τη συντήρηση και επισκευή, τον έλεγχο ή την εποπτεία μηχανημάτων ή εξοπλισμού που δεν είναι ή δεν καθίστανται μέρος του ακινήτου·

ζ)

τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων σε ακίνητα·

η)

τις νομικές υπηρεσίες, εκτός από εκείνες που καλύπτονται από την παράγραφο 2 στοιχείο ιζ), που συνδέονται με συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών που παρέχονται σχετικά με τους όρους μιας σύμβασης για τη μεταβίβαση ακίνητου, ή την εκτέλεση μιας τέτοιας σύμβασης, ή την απόδειξη της ύπαρξης μιας τέτοιας σύμβασης, όταν οι υπηρεσίες αυτές δεν αφορούν ειδικά τη μεταβίβαση τίτλων επί ακινήτων.

Άρθρο 31β

Όταν εξοπλισμός τίθεται στη διάθεση του λήπτη με σκοπό να πραγματοποιηθούν εργασίες σε ακίνητα, η πράξη αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με το ακίνητο μόνον εάν ο πάροχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών.

Πάροχος υπηρεσιών ο οποίος παρέχει στον λήπτη εξοπλισμό, καθώς και επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών, τεκμαίρεται ότι έχει αναλάβει την ευθύνη για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Το τεκμήριο ότι ο πάροχος υπηρεσιών αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών μπορεί να αμφισβητηθεί με κάθε σχετικό πραγματικό ή νομικό μέσο.

Άρθρο 31γ

Για τον σκοπό του καθορισμού του τόπου παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο ο οποίος ενεργεί ιδίω ονόματι στο πλαίσιο υπηρεσίας καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση, οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται ως παρεχόμενες στους τόπους παροχής των υπηρεσιών αυτών.»,

iii)

στο υποτμήμα 7, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 33α

Η διάθεση εισιτηρίων που παρέχουν πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις από μεσάζοντα που ενεργεί ιδίω ονόματι, αλλά για λογαριασμό του διοργανωτή, ή από υποκείμενο στον φόρο, εκτός από τον διοργανωτή, που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, καλύπτεται από το άρθρο 53 και το άρθρο 54 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.».

3)

Στο σημείο 4 του παραρτήματος I, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«στ)

λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων που διανέμονται μέσω ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού δικτύου, του διαδικτύου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου για την ακρόαση ή παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν ατομικού αιτήματος του χρήστη, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως η τηλεόραση και το βίντεο κατά παραγγελία·

ζ)

λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω του διαδικτύου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου (συνεχούς ροής μέσω ΙΡ), εκτός αν τα προγράμματα αυτά μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται ταυτόχρονα και μέσω παραδοσιακών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δικτύων·

η)

παροχή ακουστικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω δικτύων επικοινωνίας που δεν παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και υπό τη συντακτική του ευθύνη·

θ)

την περαιτέρω μετάδοση ακουστικής και οπτικοακουστικής παραγωγής ενός παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω δικτύων επικοινωνίας από πρόσωπο άλλο από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.».

Άρθρο 2

Για τις τηλεπικοινωνιακές, τις ραδιοτηλεοπτικές ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από πάροχο εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας σε μη υποκείμενο στον φόρο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εντός της Κοινότητας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

ο τόπος παροχής ως προς κάθε γενεσιουργό αιτία του φόρου που θα έχει επέλθει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015, είναι ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή κατά την οποία ολοκληρώνεται η παροχή ή η συνεχής παροχή·

β)

ο τόπος παροχής ως προς κάθε γενεσιουργό αιτία που θα έχει επέλθει από την 1η Ιανουαρίου 2015 και στο εξής, είναι ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ο λήπτης, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή κατά την οποία αρχίζει η παροχή ή η συνεχής παροχή·

γ)

σε περίπτωση που έχει ήδη επέλθει η γενεσιουργός αιτία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015, στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος, κανένας φόρος δεν καθίσταται απαιτητός στο κράτος μέλος του λήπτη την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μετά από αυτήν σε σχέση με την ίδια γενεσιουργό αιτία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ωστόσο, τα άρθρα 13β, 31α και 31β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011, όπως εισήχθησαν από τον παρόντα κανονισμό, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 7 Οκτωβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BERNATONIS


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 77 της 23.3.2011, σ. 1).

(4)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).