6.9.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 239/136


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Αυγούστου 2013

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Έπειτα από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν σημαντικό όγκο πωλήσεων και εμπορικών συναλλαγών, έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων μέσω του σχεδιασμού, χωρίς αυτό να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

(2)

Με την οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα (2) θεσπίστηκαν διατάξεις για την απόδοση των λεβήτων.

(3)

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/125/ΕΚ προβλέπεται ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3 και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό, η Επιτροπή θεσπίζει, κατά περίπτωση, μέτρα εφαρμογής για προϊόντα με μεγάλες δυνατότητες οικονομικώς αποδοτικής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στα οποία συγκαταλέγονται ο εξοπλισμός θέρμανσης χώρου και ο εξοπλισμός θέρμανσης νερού.

(4)

Η Επιτροπή εκπόνησε προκαταρκτική μελέτη στην οποία αναλύθηκαν οι τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας (χώρου και νερού) που χρησιμοποιούνται συνήθως στην Ένωση. Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού με εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη από την Ένωση και τρίτες χώρες και τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν.

(5)

Οι περιβαλλοντικές πτυχές των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας που χαρακτηρίστηκαν σημαντικές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι η κατανάλωση ενέργειας κατά τη φάση χρήσης και (για τους θερμαντήρες με αντλία θερμότητας) η στάθμη ηχητικής ισχύος. Επιπλέον, για θερμαντήρες που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, ως σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές χαρακτηρίζονται οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, σωματιδίων και υδρογονανθράκων.

(6)

Δεν είναι σκόπιμο να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, σωματιδίων και υδρογονανθράκων, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες ευρωπαϊκές μέθοδοι μετρήσεων. Με σκοπό την κατάρτιση αυτών των μεθόδων μετρήσεων, η Επιτροπή ανέθεσε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να εξετάσουν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τις εν λόγω εκπομπές κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού. Εθνικές διατάξεις για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, σωματιδίων και υδρογονανθράκων των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας επιτρέπεται να διατηρηθούν ή να θεσπιστούν έως ότου αρχίσουν να ισχύουν οι αντίστοιχες ενωσιακές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού. Δεν επηρεάζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις συσκευές αερίου (3), οι οποίες περιορίζουν τα προϊόντα καύσης από συσκευές καύσης αέριων καυσίμων σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια.

(7)

Η προκαταρκτική μελέτη κατέδειξε ότι για τους θερμαντήρες χώρου και τους θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας δεν χρειάζονται απαιτήσεις όσον αφορά τις λοιπές παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο παράρτημα I, μέρος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Συγκεκριμένα, δεν χαρακτηρίζονται σημαντικές οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων που σχετίζονται με τα ψυκτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται σε θερμαντήρες με αντλία θερμότητας για τη θέρμανση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη. Η σκοπιμότητα της θέσπισης απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τις εν λόγω εκπομπές θερμοκηπικών αερίων θα επαναξιολογείται κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού.

(8)

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να συμπεριληφθούν οι θερμαντήρες χώρου με λέβητα, οι θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή και οι θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας που παρέχουν θερμότητα σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης με νερό για να θερμαίνονται χώροι, καθώς και οι θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα και οι θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας που παρέχουν θερμότητα σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης με νερό για να θερμαίνονται χώροι και για να παρέχεται ζεστό πόσιμο νερό και νερό οικιακής χρήσης. Οι εν λόγω θερμαντήρες σχεδιάζονται για να χρησιμοποιούν αέρια ή υγρά καύσιμα, καθώς και καύσιμα από βιομάζα (εκτός της χρήσης βιομάζας κατά κύριο λόγο), ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα περιβάλλοντος ή απορριπτόμενη.

(9)

Οι θερμαντήρες που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν κυρίως (άνω του 50 %) αέρια ή υγρά καύσιμα παραγόμενα από βιομάζα έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούν περαιτέρω τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις. Ανάλογα με την έκβαση των αναλύσεων, οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους εν λόγω θερμαντήρες πρέπει να καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με την περίπτωση.

(10)

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ από τους θερμαντήρες χώρου και τους θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας εκτιμήθηκε ότι το 2005 ήταν 12 089 PJ (περίπου 289 εκατ. ΤΙΠ), που αντιστοιχεί σε εκπομπές 698 εκατ. τόνων CO2. Αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, προβλέπεται ότι η ετήσια κατανάλωση ενέργειας θα ανέλθει σε 10 688 PJ το 2020. Οι ετήσιες εκπομπές οξειδίων του αζώτου στην ΕΕ από τους θερμαντήρες χώρου και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας εκτιμήθηκε ότι το 2005 ήταν 821 χιλιάδες τόνοι ισοδυνάμου SOx. Αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, προβλέπεται ότι οι ετήσιες εκπομπές θα ανέλθουν σε 783 χιλιάδες τόνους ισοδυνάμου SOx το 2020. Η προκαταρκτική μελέτη κατέδειξε ότι είναι δυνατό να μειωθούν σημαντικά η ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά τη φάση χρήσης και οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τους θερμαντήρες χώρου και τους θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας.

(11)

Η κατανάλωση ενέργειας των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας είναι δυνατό να μειωθεί με την εφαρμογή υφισταμένων οικονομικά αποδοτικών, μη ιδιοταγών τεχνολογιών που αποφέρουν μείωση των συνδυασμένων δαπανών αγοράς και λειτουργίας των προϊόντων αυτών.

(12)

Στην Ένωση υπάρχουν περίπου πέντε εκατομμύρια κατοικίες με κοινόχρηστες καπνοδόχους απαερίων. Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι θερμαντήρες χώρου με λέβητα και οι θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα από αποδοτικούς λέβητες συμπύκνωσης σε κατοικίες με κοινόχρηστες καπνοδόχους απαερίων. Βάσει των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται να παραμείνουν στην αγορά λέβητες μη συμπύκνωσης ειδικά σχεδιασμένοι για τέτοια συστήματα, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μην υποβληθούν σε αδικαιολόγητες δαπάνες, να δοθεί χρόνος στους κατασκευαστές να αναπτύξουν λέβητες με χρήση αποδοτικότερων τεχνολογιών θέρμανσης και να δοθεί χρόνος στα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους εθνικούς οικοδομικούς κανονισμούς.

(13)

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 811/2013, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρων χώρου με ρυθμιστές θερμοκρασίας και ηλιακές συσκευές, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με ρυθμιστές θερμοκρασίας και ηλιακές συσκευές (4) αναμένεται να αποφέρει μέχρι το 2020 εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 1 900 PJ (περίπου 45 εκατ. ΤΙΠ), που αντιστοιχεί σε εκπομπές CO2 περίπου 110 εκατ. τόνων και μείωση των ετήσιων εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατά περίπου 270 χιλιάδες τόνους ισοδύναμου SOx, σε σύγκριση με την κατάσταση εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο.

(14)

Με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις για την κατανάλωση ενέργειας, τη στάθμη ηχητικής ισχύος και τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να συμβάλουν στη καλυτέρευση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν λόγω προϊόντων.

(15)

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να μην επηρεάζουν τη λειτουργικότητα ή την οικονομική προσιτότητα των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας από τη σκοπιά του τελικού χρήστη και πρέπει να μην έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον.

(16)

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να επιβληθούν σταδιακά, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές ώστε να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες κόστους για τους κατασκευαστές, ιδίως δε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

(17)

Οι παράμετροι των προϊόντων πρέπει να μετριούνται και να υπολογίζονται με αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθόδους οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων και υπολογισμών, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, εναρμονισμένων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση (5).

(18)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, στον παρόντα κανονισμό προσδιορίζονται οι εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(19)

Για να διευκολύνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στην τεχνική τεκμηρίωση που προβλέπεται στα παραρτήματα IV και V της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(20)

Για την περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση και/ή την τελική διάθεση.

(21)

Πέραν των νομικώς δεσμευτικών απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να καθοριστούν ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για να εξασφαλιστεί η σε ευρεία κλίμακα πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του κύκλου ζωής των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό και η εύκολη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

(22)

Η οδηγία 92/42/ΕΟΚ πρέπει να καταργηθεί πλην του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8 και των παραρτημάτων III έως V, και να θεσπιστούν νέες διατάξεις με τον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλιστεί η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε θερμαντήρες πλην των λεβήτων, για να βελτιωθεί περαιτέρω η ενεργειακή απόδοση των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας και για να βελτιωθούν άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας.

(23)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία θερμαντήρων χώρου και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με ονομαστική θερμική ισχύ ≤ 400 kW, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα θερμαντήρα χώρου με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακή συσκευή ή σε συγκροτήματα θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακή συσκευή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 811/2013.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:

α)

θερμαντήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιούν αέρια ή υγρά καύσιμα που παράγονται κυρίως από βιομάζα·

β)

θερμαντήρες που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·

γ)

θερμαντήρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/75/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

δ)

θερμαντήρες που παράγουν θερμότητα αποκλειστικά για την παροχή ζεστού πόσιμου νερού ή νερού οικιακής χρήσης·

ε)

θερμαντήρες για τη θέρμανση και διανομή αέριων μέσων μεταφοράς θερμότητας, όπως ατμού ή αέρα·

στ)

θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος ίση ή μεγαλύτερη των 50 kW·

ζ)

διατιθέμενες στην αγορά πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 μονάδες παραγωγής θερμότητας οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για θερμαντήρες και περιβλήματα θερμαντήρων για την αντικατάσταση πανομοιότυπων μονάδων παραγωγής θερμότητας και πανομοιότυπων περιβλημάτων θερμαντήρων. Στο προϊόν αντικατάστασης ή στη συσκευασία του αναφέρονται ευκρινώς οι θερμαντήρες για τους οποίους προορίζεται.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επιπροσθέτως προς τους ορισμούς του άρθρου 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «θερμαντήρας»: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας·

2)   «θερμαντήρας χώρου»: διάταξη που

3)   «θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας»: θερμαντήρας χώρου ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επίσης θερμότητα για ζεστό πόσιμο νερό ή νερό οικιακής χρήσης σε συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας, ποσότητες και παροχές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και ο οποίος συνδέεται σε εξωτερική παροχή πόσιμου νερού ή νερού οικιακής χρήσης·

4)   «σύστημα κεντρικής θέρμανσης με νερό»: σύστημα που χρησιμοποιεί νερό ως μέσο μεταφοράς θερμότητας, για τη διανομή της κεντρικά παραγόμενης θερμότητας σε θερμαντικά σώματα προς θέρμανση ολόκληρων ή τμημάτων κτιρίων·

5)   «μονάδα παραγωγής θερμότητας»: μέρος θερμαντήρα που παράγει θερμότητα χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες:

μονάδα παραγωγής θερμότητας που έχει σχεδιαστεί για θερμαντήρα ή περίβλημα θερμαντήρα το οποίο προορίζεται για τον εξοπλισμό τέτοιας μονάδας παραγωγής θερμότητας θεωρούνται επίσης θερμαντήρες·

6)   «περίβλημα θερμαντήρα»: το μέρος του θερμαντήρα που έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί μονάδα παραγωγής θερμότητας·

7)   «ονομαστική θερμική ισχύς» (Prated ): η δηλωμένη αποδιδόμενη θερμότητα από θερμαντήρα κατά τη θέρμανση χώρου και, ανάλογα με την περίπτωση, νερού υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης, εκφρασμένη σε kW· για θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας, οι πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης για τον καθορισμό της ονομαστικής θερμικής ισχύος είναι οι συνθήκες αναφοράς για το σχεδιασμό όπως καθορίζονται στο παράρτημα III πίνακας 4·

8)   «πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης»: οι συνθήκες λειτουργίας των θερμαντήρων υπό μέσες κλιματικές συνθήκες, για τον καθορισμό της ονομαστικής θερμικής ισχύος, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου, της ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού, της στάθμης ηχητικής ισχύος και των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου·

9)   «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων·

10)   «καύσιμη βιομάζα»: αέριο ή υγρό καύσιμο παραγόμενο από βιομάζα·

11)   «ορυκτό καύσιμο»: αέριο ή υγρό καύσιμο ορυκτής προέλευσης·

12)   «θερμαντήρας χώρου με λέβητα»: θερμαντήρας χώρου που παράγει θερμότητα με την καύση ορυκτών καυσίμων και/ή καύσιμης βιομάζας και/ή την αξιοποίηση του φαινομένου Joule σε θερμαντικά στοιχεία με ηλεκτρικές αντιστάσεις·

13)   «θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα»: θερμαντήρας χώρου με λέβητα ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επίσης θερμότητα για ζεστό πόσιμο νερό ή νερό οικιακής χρήσης σε δεδομένα επίπεδα θερμοκρασίας, ποσότητες και παροχές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και ο οποίος συνδέεται σε εξωτερική παροχή πόσιμου νερού ή νερού οικιακής χρήσης·

14)   «θερμαντήρας χώρου με ηλεκτρικό λέβητα»: θερμαντήρας χώρου με λέβητα που παράγει θερμότητα χρησιμοποιώντας μόνο το φαινόμενο Joule σε θερμαντικά στοιχεία με ηλεκτρικές αντιστάσεις·

15)   «θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με ηλεκτρικό λέβητα»: θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα που παράγει θερμότητα χρησιμοποιώντας μόνο το φαινόμενο Joule σε θερμαντικά στοιχεία με ηλεκτρικές αντιστάσεις·

16)   «θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή»: θερμαντήρας χώρου που παράγει ταυτόχρονα θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια σε ενιαία διεργασία·

17)   «θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας»: θερμαντήρας χώρου ο οποίος για την παραγωγή θερμότητας αξιοποιεί τη θερμότητα του περιβάλλοντος από πηγή στον αέρα, το νερό ή το έδαφος και/ή απορριπτόμενη θερμότητα· η αντλία θερμότητας ενδέχεται να είναι εξοπλισμένη με έναν ή περισσότερους συμπληρωματικούς θερμαντήρες που χρησιμοποιούν το φαινόμενο Joule σε θερμαντικά στοιχεία με ηλεκτρικές αντιστάσεις ή την καύση ορυκτών καυσίμων και/ή καύσιμης βιομάζας·

18)   «θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας»: θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επίσης θερμότητα για ζεστό πόσιμο νερό ή νερό οικιακής χρήσης σε δεδομένα επίπεδα θερμοκρασίας, ποσότητες και παροχές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και ο οποίος συνδέεται σε εξωτερική παροχή πόσιμου νερού ή νερού οικιακής χρήσης·

19)   «συμπληρωματικός θερμαντήρας»: μη προτιμώμενος θερμαντήρας που παράγει θερμότητα σε περίπτωση που η ζήτηση θερμότητας είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική θερμική ισχύ του προτιμώμενου θερμαντήρα·

20)   «ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου» (ηs ): ο λόγος της ζητούμενης θέρμανσης χώρου για συγκεκριμένη εποχή θέρμανσης η οποία παρέχεται από θερμαντήρα, προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για να καλυφθεί η εν λόγω ζήτηση, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%)·

21)   «ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (ηwh )»: ο λόγος της ωφέλιμης ενέργειας την οποία παρέχει στο πόσιμο νερό ή στο νερό οικιακής χρήσης θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας, προς την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή της, εκφρασμένος σε ποσοστό επί τοις εκατό (%)·

22)   «στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA )»: η στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Α του εσωτερικού και/ή του εξωτερικού χώρου, εκφρασμένη σε dB·

23)   «συντελεστής μετατροπής (CC)»: συντελεστής που αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη σε 40 % μέση απόδοση ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναφέρεται στην οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7)· η τιμή του συντελεστή μετατροπής είναι CC = 2,5.

Πρόσθετοι ορισμοί για τους σκοπούς των παραρτημάτων II έως V παρατίθενται στο παράρτημα I.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και χρονοδιάγραμμα

1.   Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους θερμαντήρες παρατίθενται στο παράρτημα II.

2.   Στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα καθορίζεται η έναρξη εφαρμογής της κάθε απαίτησης οικολογικού σχεδιασμού:

α)

από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015:

i)

οι θερμαντήρες πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II σημείο 1 στοιχείο α), σημεία 3 και 5·

ii)

οι θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II σημείο 2 στοιχείο α)·

β)

από τις 26 Σεπτεμβρίου 2017:

i)

οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες χώρου, οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας, οι θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή, οι θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και οι θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II σημείο 1 στοιχείο β)·

ii)

οι θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II σημείο 2 στοιχείο β)·

γ)

από τις 26 Σεπτεμβρίου 2018 οι θερμαντήρες πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II σημείο 4 στοιχείο α).

3.   Οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση συμμόρφωσης

1.   Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ είναι ο εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού που ορίζεται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας ή το σύστημα διαχείρισης που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8 και των παραρτημάτων III έως V της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ.

2.   Για τους σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η τεχνική τεκμηρίωση περιλαμβάνει τις πληροφορίες για το προϊόν που προβλέπονται στο σημείο 5 στοιχείο β) του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Διαδικασία επαλήθευσης για την επιτήρηση της αγοράς

Όταν διενεργούν τους ελέγχους επιτήρησης της αγοράς, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν τη διαδικασία επαλήθευσης που καθορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Τα ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για τους θερμαντήρες με τις βέλτιστες επιδόσεις που διατίθενται στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού προσδιορίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 7

Επανεξέταση

Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή τον επανεξετάζει λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο στα θέματα των θερμαντήρων και υποβάλλει το αποτέλεσμα της επανεξέτασης στο φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό. Η επανεξέταση αφορά ιδίως την αξιολόγηση των ακόλουθων πτυχών:

α)

σκοπιμότητα καθορισμού απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με τα ψυκτικά μέσα·

β)

με βάση τις εξελισσόμενες μεθόδους μέτρησης, το επίπεδο των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογονανθράκων και σωματιδίων που είναι δυνατό να υιοθετηθεί·

γ)

σκοπιμότητα καθορισμού αυστηρότερων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θερμαντήρων χώρου με λέβητα και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα, τη στάθμη ηχητικής ισχύος και τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου·

δ)

σκοπιμότητα καθορισμού απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για θερμαντήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιούν αέρια ή υγρά καύσιμα που παράγονται κυρίως από βιομάζα·

ε)

εγκυρότητα της τιμής του συντελεστή μετατροπής·

στ)

σκοπιμότητα της πιστοποίησης από τρίτους.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία των θερμαντήρων που πληρούν τις εθνικές διατάξεις οι οποίες ίσχυαν κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου, την ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού και τη στάθμη ηχητικής ισχύος.

2.   Μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2018 τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και/ή τη θέση σε λειτουργία θερμαντήρων που πληρούν τις εθνικές διατάξεις οι οποίες ίσχυαν κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου.

Άρθρο 9

Κατάργηση

Η οδηγία 92/42/ΕΟΚ καταργείται πλην του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8 και των παραρτημάτων III έως V, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας έως ότου αρχίσουν να ισχύουν οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17.

(3)  ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 10.

(4)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

(6)  ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.

(7)  ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί που ισχύουν για τα παραρτήματα II έως V

Για τους σκοπούς των παραρτημάτων II έως V ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Ορισμοί που αφορούν θερμαντήρες

1.   «λειτουργία αναμονής»: κατάσταση κατά την οποία ο θερμαντήρας είναι συνδεδεμένος στην παροχή ενέργειας από το ηλεκτρικό δίκτυο, εξαρτάται ως προς την ενεργειακή εισροή από την παροχή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου για να λειτουργήσει όπως προορίζεται και παρέχει μόνον τις ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόριστον: λειτουργία επανενεργοποίησης, ή λειτουργία επανενεργοποίησης μαζί με μια μόνον ένδειξη δραστηριοποιημένης λειτουργίας επανενεργοποίησης και/ή απεικόνιση πληροφοριών ή τρέχουσας κατάστασης·

2.   «κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής» (PSB ): η κατανάλωση ισχύος της μονάδας στην κατάσταση αναμονής, εκφρασμένη σε kW·

3.   «μέσες κλιματικές συνθήκες»: οι συνθήκες θερμοκρασίας που είναι χαρακτηριστικές για την πόλη του Στρασβούργου·

4.   «ρυθμιστής θερμοκρασίας»: ο εξοπλισμός διεπαφής με τον τελικό χρήστη για τη ρύθμιση των τιμών και του χρονοδιαγράμματος της επιθυμητής θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων, ο οποίος διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα σε διεπαφή με τον θερμαντήρα, π.χ. κεντρική μονάδα επεξεργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη ρύθμιση των θερμοκρασιών εσωτερικών χώρων·

5.   «ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη (GCV)»: η συνολική ποσότητα θερμότητας που εκλύεται ανά μοναδιαία ποσότητα καυσίμου η οποία καίγεται πλήρως με οξυγόνο και όταν τα προϊόντα της καύσης επανέλθουν στη θερμοκρασία περιβάλλοντος· η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει τη θερμότητα συμπύκνωσης όλων των υδρατμών που περιέχει το καύσιμο και των υδρατμών που σχηματίζονται από την καύση όλου του υδρογόνου που περιέχει το καύσιμο·

6.   «ισοδύναμο μοντέλο»: μοντέλο που διατίθεται στην αγορά με τις ίδιες τεχνικές παραμέτρους που καθορίζονται στον πίνακα 1 ή στον πίνακα 2 (κατά περίπτωση) του παραρτήματος II σημείο 5 με εκείνες άλλου μοντέλου που διατίθεται στην αγορά από τον ίδιο κατασκευαστή·

Ορισμοί που αφορούν θερμαντήρες χώρου με λέβητα, θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα και θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή

7.   «θερμαντήρας χώρου με λέβητα καύσιμου»: θερμαντήρας χώρου με λέβητα ο οποίος παράγει θερμότητα με την καύση ορυκτών καυσίμων και/ή καύσιμης βιομάζας και ο οποίος ενδέχεται να είναι εξοπλισμένος με μία η περισσότερες πρόσθετες μονάδες παραγωγής θερμότητας που χρησιμοποιούν το φαινόμενο Joule σε θερμαντικά στοιχεία με ηλεκτρικές αντιστάσεις·

8.   «θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα καύσιμου»: θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα ο οποίος παράγει θερμότητα με την καύση ορυκτών καυσίμων και/ή καύσιμης βιομάζας και ο οποίος ενδέχεται να είναι εξοπλισμένος με μία η περισσότερες πρόσθετες μονάδες παραγωγής θερμότητας που χρησιμοποιούν το φαινόμενο Joule σε θερμαντικά στοιχεία με ηλεκτρικές αντιστάσεις·

9.   «λέβητας τύπου Β1»: θερμαντήρας χώρου με λέβητα καυσίμου με ενσωματωμένο διακόπτη προσαγωγής αέρα, ο οποίος προορίζεται να συνδεθεί με καπναγωγό φυσικού ελκυσμού απαγωγής των υπολειμμάτων της καύσης εκτός του χώρου εγκατάστασης του θερμαντήρα χώρου με λέβητα καυσίμου και ο οποίος προσάγει τον απαραίτητο για την καύση αέρα από τον χώρο εγκατάστασης· ο λέβητας τύπου Β1 διατίθεται στην αγορά μόνο ως λέβητας τύπου Β1·

10.   «λέβητας συνδυασμένης λειτουργίας τύπου Β1»: θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα καυσίμου με ενσωματωμένο διακόπτη προσαγωγής αέρα, ο οποίος προορίζεται να συνδεθεί με καπναγωγό φυσικού ελκυσμού απαγωγής των υπολειμμάτων της καύσης εκτός του χώρου εγκατάστασης του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα καυσίμου και ο οποίος προσάγει τον απαραίτητο για την καύση αέρα από το χώρο εγκατάστασης· ο λέβητας συνδυασμένης λειτουργίας τύπου Β1 διατίθεται στην αγορά μόνο ως λέβητας συνδυασμένης λειτουργίας τύπου Β1·

11.   «ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου κατά την ενεργό κατάσταση» (ηson ):

για θερμαντήρες χώρου με λέβητα καυσίμου και για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα καυσίμου, σταθμισμένος μέσος όρος της ωφέλιμης απόδοσης στην ονομαστική θερμική ισχύ και της ωφέλιμης απόδοση στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%),

για θερμαντήρες χώρου με ηλεκτρικό λέβητα και για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με ηλεκτρικό λέβητα, η ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%),

για θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή που δεν είναι εξοπλισμένοι με συμπληρωματικούς θερμαντήρες, η ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%),

για θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή εξοπλισμένους με συμπληρωματικούς θερμαντήρες, σταθμισμένος μέσος όρος της ωφέλιμης απόδοσης στην ονομαστική θερμική ισχύ με τον συμπληρωματικό θερμαντήρα απενεργοποιημένο και της ωφέλιμης απόδοσης στην ονομαστική θερμική ισχύ με τον συμπληρωματικό θερμαντήρα ενεργοποιημένο, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%)·

12.   «ωφέλιμη απόδοση» (η): ο λόγος της ωφέλιμης θερμικής ισχύος θερμαντήρα χώρου με λέβητα, θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα ή θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, προς την ολική εισερχόμενη στον θερμαντήρα ενέργεια, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), όπου η ολική εισερχόμενη ενέργεια εκφράζεται ως ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη (GCV) και/ή τελική ενέργεια επί τον συντελεστή μετατροπής (CC

13.   «ωφέλιμη θερμική ισχύς» (P): η παραγόμενη θερμότητα από θερμαντήρα χώρου με λέβητα, θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα ή θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, η οποία μεταβιβάζεται στον φορέα θερμότητας, εκφρασμένη σε kW·

14.   «ηλεκτρική απόδοση» (ηel ): ο λόγος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή προς την ολική εισερχόμενη στον θερμαντήρα ενέργεια, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), όπου η ολική εισερχόμενη ενέργεια εκφράζεται ως ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη (GCV) και/ή τελική ενέργεια επί τον συντελεστή μετατροπής (CC

15.   «κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα» (Pign ): η ισχύς που καταναλώνεται σε καυστήρα με σκοπό την ανάφλεξη του κυρίως καυστήρα, εκφρασμένη σε W ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV

16.   «λέβητας συμπύκνωσης»: θερμαντήρας χώρου με λέβητα ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα, στον οποίο υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και σε δεδομένες θερμοκρασίες λειτουργίας του νερού, οι υδρατμοί στα προϊόντα καύσης είναι εν μέρει συμπυκνωμένοι προκειμένου να αξιοποιηθεί για θέρμανση η λανθάνουσα θερμότητα των εν λόγω υδρατμών·

17.   «βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας»: η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία που προορίζεται θερμαντήρας χώρου με λέβητα, θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα ή θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή, υπολογιζόμενη με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος υπό πλήρες φορτίο (elmax ), υπό μερικό φορτίο (elmin ), σε κατάσταση αναμονής και σε εξ ορισμού ώρες λειτουργίας σε κάθε κατάσταση, εκφρασμένη σε kWh τελικής ενέργειας·

18.   «απώλειες θερμότητας σε αναμονή» (Pstby ): οι απώλειες θερμότητας θερμαντήρα χώρου με λέβητα, θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα ή θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, σε καταστάσεις λειτουργίας κατά τις οποίες δεν υπάρχει ζήτηση θερμότητας, εκφρασμένες σε kW·

Ορισμοί που αφορούν θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας

19.   «εξωτερική θερμοκρασία» (Tj ): η θερμοκρασία ξηρού βολβού εξωτερικού χώρου, εκφρασμένη σε βαθμούς Κελσίου (°C)· η σχετική υγρασία ενδέχεται να αναφέρεται με αντίστοιχη θερμοκρασία υγρού βολβού·

20.   «ονομαστικός συντελεστής απόδοσης» (COPrated ) ή «ονομαστικός λόγος πρωτογενούς ενέργειας» (PERrated ): το πηλίκο της δηλωμένης θερμαντικής ισχύος, εκφρασμένης σε kW, διά της εισερχόμενης ενέργειας, εκφρασμένης σε kW ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) και/ή σε kWh τελικής ενέργειας επί τον συντελεστή μετατροπής (CC), για θέρμανση που παρέχεται σε πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης·

21.   «συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό»: ο συνδυασμός της θερμοκρασίας αναφοράς για τον σχεδιασμό, της μέγιστης δίτιμης θερμοκρασίας και της ανώτατης οριακής θερμοκρασίας λειτουργίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα III πίνακας 4·

22.   «θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό» (Tdesignh ): η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου, εκφρασμένη σε βαθμούς Κελσίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 4, στην οποία ο λόγος μερικού φορτίου ισούται με 1·

23.   «λόγος μερικού φορτίου» [pl(Tj )]: το πηλίκο της θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου μείον 16 °C διά της θερμοκρασίας αναφοράς για τον σχεδιασμό μείον 16 °C·

24.   «εποχή θέρμανσης»: σύνολο συνθηκών λειτουργίας που περιγράφει ανά κλιμάκιο το συνδυασμό θερμοκρασιών εξωτερικού χώρου και τον αριθμό των ωρών που οι εν λόγω θερμοκρασίες παρατηρούνται ανά εποχή·

25.   «κλιμάκιο» (binj ): συνδυασμός θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου και ωρών κλιμακίου που καθορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 5·

26.   «ώρες κλιμακίου» (Hj ): οι ώρες ανά εποχή θέρμανσης, εκφρασμένες σε ώρες ανά έτος, κατά τις οποίες επικρατεί η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου κάθε κλιμακίου, που καθορίζονται στο παράρτημα III πίνακας 5·

27.   «μερικό θερμαντικό φορτίο» [Ph(Tj )]: το θερμαντικό φορτίο σε συγκεκριμένη θερμοκρασία εξωτερικού χώρου, το οποίο υπολογίζεται ως γινόμενο του φορτίου σχεδιασμού επί τον λόγο μερικού φορτίου και εκφράζεται σε kW·

28.   «εποχιακός συντελεστής απόδοσης» (SCOP) ή «εποχιακός λόγος πρωτογενούς ενέργειας» (SPER): ο συνολικός συντελεστής απόδοσης θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια ή ο συνολικός λόγος πρωτογενούς ενέργειας θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί καύσιμα, αντιπροσωπευτικός της καθορισμένης εποχής θέρμανσης, υπολογιζόμενος ως το πηλίκο της ετήσιας απαιτούμενης θέρμανσης αναφοράς διά της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας·

29.   «ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς» (QH ): η απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς για καθορισμένη εποχή θέρμανσης, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του SCOP ή του SPER και υπολογίζεται ως το γινόμενο του θερμαντικού φορτίου σχεδιασμού επί το εποχιακό ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης θέρμανσης και εκφράζεται σε kWh·

30.   «ετήσια κατανάλωση ενέργειας» (QHE ): η ετήσια κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για να καλύπτεται η ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς για συγκεκριμένη εποχή θέρμανσης, εκφρασμένη σε kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) και/ή σε kWh τελικής ενέργειας επί τον συντελεστή μετατροπής (CC

31.   «ετήσιο ισοδύναμο ωρών ενεργού κατάστασης» (HHE ): ο θεωρητικός ετήσιος αριθμός ωρών κατά τις οποίες ο θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας ή ο θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας πρέπει να παρέχει το θερμαντικό φορτίο σχεδιασμού για να καλύψει την ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς, εκφρασμένο σε ώρες·

32.   «συντελεστής απόδοσης κατά την ενεργό κατάσταση» (SCOPon ) ή «λόγος πρωτογενούς ενέργειας κατά την ενεργό κατάσταση» (SPERon ): ο μέσος συντελεστής απόδοσης του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια κατά την ενεργό κατάσταση ή ο μέσος λόγος πρωτογενούς ενέργειας του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί καύσιμα κατά την ενεργό κατάσταση για την καθορισμένη εποχή θέρμανσης·

33.   «συμπληρωματική θερμαντική ισχύς» [sup(Tj)]: η εκφρασμένη σε kW ονομαστική θερμική ισχύς Psup συμπληρωματικού θερμαντήρα που συμπληρώνει τη δηλωμένη θερμαντική ισχύ για να καλύπτεται το μερικό θερμαντικό φορτίο, εάν η δηλωμένη θερμαντική ισχύς υπολείπεται του μερικού θερμαντικού φορτίου·

34.   «ανά κλιμάκιο συντελεστής απόδοσης» [COPbin(Tj )] ή «ανά κλιμάκιο λόγος πρωτογενούς ενέργειας» [PERbin(Tj )]: ο συντελεστής απόδοσης του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια ή ο λόγος πρωτογενούς ενέργειας του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί καύσιμο, που είναι ειδικός για κάθε κλιμάκιο σε συγκεκριμένη εποχή και προκύπτει από το μερικό θερμαντικό φορτίο, τη δηλωμένη θερμαντική ισχύ και τον δηλωμένο συντελεστή απόδοσης για καθορισμένα κλιμάκια, ενώ για άλλα κλιμάκια υπολογίζεται με παρεμβολή ή παρέκταση και, κατά περίπτωση, διορθώνεται με τον συντελεστή υποβάθμισης·

35.   «δηλωμένη θερμαντική ισχύς» [Pdh(Tj )]: η εκφρασμένη σε kW ισχύς για θέρμανση που μπορεί να αποδώσει θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας ανάλογα με τη θερμοκρασία εξωτερικού χώρου·

36.   «ρύθμιση ισχύος»: η ικανότητα θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας να μεταβάλει την ισχύ του με μεταβολή της ογκομετρικής παροχής τουλάχιστον ενός από τα ρευστά που απαιτούνται για τη λειτουργία του κύκλου ψύξης· η ρύθμιση ισχύος προσδιορίζεται ως «σταθερή» εάν η ογκομετρική παροχή δεν μπορεί να μεταβληθεί ή «μεταβλητή» εάν η ογκομετρική παροχή μεταβάλλεται ή διακυμαίνεται σε σειρά δύο ή περισσότερων βημάτων·

37.   «θερμαντικό φορτίο σχεδιασμού» (Pdesignh ): η εκφρασμένη σε kW ονομαστική θερμική ισχύς (Prated ) θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας στη θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό, όπου το θερμαντικό φορτίο σχεδιασμού ισούται με το μερικό θερμαντικό φορτίο σε θερμοκρασία εξωτερικού χώρου ίση με τη θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό·

38.   «δηλωμένος συντελεστής απόδοσης» [COPd(Tj )] ή «δηλωμένος λόγος πρωτογενούς ενέργειας» [PERd(Tj )]: ο συντελεστής απόδοσης ή ο λόγος πρωτογενούς ενέργειας σε περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων κλιμακίων·

39.   «δίτιμη θερμοκρασία» (Tbiv ): η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου που δηλώνει ο κατασκευαστής για τη θέρμανση εκφρασμένη σε βαθμούς Κελσίου (°C), στην οποία η δηλωμένη θερμαντική ισχύς ισούται με το μερικό θερμαντικό φορτίο και κάτω από την οποία η δηλωμένη θερμαντική ισχύς πρέπει να συμπληρώνεται με θερμαντική ισχύ προκειμένου να καλύπτεται το μερικό θερμαντικό φορτίο·

40.   «οριακή θερμοκρασία λειτουργίας» (TOL): η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου που δηλώνει ο κατασκευαστής για τη θέρμανση, εκφρασμένη σε βαθμούς Κελσίου (°C), κάτω από την οποία ο θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας αέρα-νερού ή ο θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας αέρα-νερού δεν είναι ικανός να παρέχει θερμαντική ισχύ και η δηλωμένη θερμαντική ισχύς ισούται με μηδέν·

41.   «οριακή θερμοκρασία λειτουργίας για θέρμανση νερού» (WTOL): η θερμοκρασία εκρέοντος νερού που δηλώνει ο κατασκευαστής για τη θέρμανση εκφρασμένη σε βαθμούς Κελσίου (°C), κάτω από την οποία ο θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας αέρα-νερού ή ο θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας δεν είναι ικανός να παρέχει θερμαντική ισχύ και η δηλωμένη θερμαντική ισχύς ισούται με μηδέν·

42.   «θερμαντική ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου» (Pcych ): το ολοκλήρωμα της θερμαντικής ισχύος κατά τη διάρκεια δοκιμής ενός κύκλου θέρμανσης, εκφρασμένη σε kW·

43.   «απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου» (COPcyc ή PERcyc): ο μέσος συντελεστής απόδοσης ή ο μέσος λόγος πρωτογενούς ενέργειας κατά τη διάρκεια δοκιμής ενός κύκλου, ο οποίος υπολογίζεται ως το πηλίκο του ολοκληρώματος της θερμαντικής ισχύος κατά τη διάρκεια του κύκλου, εκφρασμένο σε kWh, διά του ολοκληρώματος της εισερχόμενης ενέργειας κατά την ίδια διάρκεια εκφρασμένο σε kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) και/ή σε kWh τελικής ενέργειας επί τον συντελεστή μετατροπής (CC

44.   «συντελεστής υποβάθμισης» (Cdh ): το μέτρο της απώλειας απόδοσης λόγω των επαναλαμβανόμενων κύκλων του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας· εάν ο Cdh δεν προσδιοριστεί με μέτρηση, ο εξ ορισμού συντελεστής υποβάθμισης είναι Cdh = 0,9·

45.   «ενεργός κατάσταση»: η κατάσταση που αντιστοιχεί στις ώρες με θερμαντικό φορτίο για τον κλειστό χώρο και με ενεργοποιημένη τη λειτουργία θέρμανσης· η εν λόγω κατάσταση ενδέχεται να συνεπάγεται διαδοχικούς κύκλους λειτουργίας του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου·

46.   «κατάσταση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας ή ο θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας είναι συνδεδεμένος με την παροχή ενέργειας από το ηλεκτρικό δίκτυο και δεν παρέχει καμία λειτουργία· στις καταστάσεις εκτός λειτουργίας συμπεριλαμβάνονται και καταστάσεις στις οποίες παρέχεται μόνο ένδειξη της κατάστασης εκτός λειτουργίας και καταστάσεις οι οποίες παρέχουν λειτουργίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας δυνάμει της οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

47.   «κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη»: κατάσταση που αντιστοιχεί στις ώρες χωρίς θερμαντικό φορτίο και με τη λειτουργία θέρμανσης ενεργοποιημένη, κατά τις οποίες η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη αλλά ο θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας ή ο θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί· οι κύκλοι λειτουργίας κατά την ενεργό κατάσταση δεν θεωρούνται ως κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη·

48.   «κατάσταση λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου»: κατάσταση κατά την οποία η συσκευή θέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί για να αποφεύγεται η ροή ψυκτικού μέσου προς τον συμπιεστή, ώστε να περιορίζεται η συγκέντρωση του ψυκτικού μέσου στο λάδι κατά την εκκίνηση του συμπιεστή·

49.   «κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας» (POFF ): η κατανάλωση ισχύος του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, εκφρασμένη σε kW·

50.   «κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη» (PTO ): η κατανάλωση ισχύος του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας όταν βρίσκεται σε κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη, εκφρασμένη σε kW·

51.   «κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου» (PCK ): η κατανάλωση ισχύος του θερμαντήρα χώρου με αντλία θερμότητας ή του θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας όταν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου, εκφρασμένη σε kW·

52.   «αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας»: θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας και δεν μπορεί να αποδώσει ζεστό νερό με θερμοκρασία εκροής 52 °C για θερμοκρασία ξηρού (υγρού) βολβού εισροής – 7 °C (– 8 °C) στις συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό μέσου κλίματος·

53.   «εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας»: εφαρμογή κατά την οποία ο θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας αποδίδει τη δηλωμένη θερμαντική ισχύ σε θερμοκρασία 35 °C στην έξοδο εναλλάκτη θερμότητας εσωτερικού χώρου·

54.   «εφαρμογή μέσης θερμοκρασίας»: εφαρμογή κατά την οποία ο θερμαντήρας χώρου με αντλία θερμότητας ή ο θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας αποδίδει τη δηλωμένη θερμαντική ισχύ σε θερμοκρασία 55 °C στην έξοδο εναλλάκτη θερμότητας εσωτερικού χώρου·

Ορισμοί που αφορούν τη θέρμανση νερού σε θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας

55.   «προφίλ φορτίου»: συγκεκριμένη ακολουθία απολήψεων νερού, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 7· σε κάθε θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας αντιστοιχεί ένα τουλάχιστον προφίλ φορτίου·

56.   «απόληψη νερού»: συγκεκριμένος συνδυασμός ωφέλιμης παροχής νερού, ωφέλιμης θερμοκρασίας νερού, ωφέλιμου ενεργειακού περιεχομένου και θερμοκρασίας αιχμής, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 7·

57.   «ωφέλιμη παροχή νερού (f)»: η ελάχιστη παροχή νερού, σε λίτρα ανά λεπτό, με την οποία το ζεστό νερό συμβάλλει στην ενέργεια αναφοράς, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 7·

58.   «ωφέλιμη θερμοκρασία νερού (Tm )»: η θερμοκρασία νερού, σε βαθμούς Κελσίου, στην οποία το ζεστό νερό αρχίζει να συμβάλει στην ενέργεια αναφοράς, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 7·

59.   «ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο (Qtap )»: το ενεργειακό περιεχόμενο του ζεστού νερού, εκφρασμένο σε kWh, όταν η θερμοκρασία του νερού είναι ίση, ή μεγαλύτερη, της ωφέλιμης θερμοκρασίας νερού και η παροχή νερού είναι ίση, ή μεγαλύτερη, της ωφέλιμης παροχής νερού, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 7·

60.   «ενεργειακό περιεχόμενο του ζεστού νερού»: το γινόμενο της ειδικής θερμοχωρητικότητας του νερού, της μέσης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εξερχόμενου ζεστού νερού και του εισερχόμενου κρύου νερού, και της συνολικής μάζας του παρεχόμενου ζεστού νερού·

61.   «θερμοκρασία αιχμής (Tp )»: η ελάχιστη θερμοκρασία του νερού, σε βαθμούς Κελσίου, που πρέπει να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια απόληψης νερού, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 7·

62.   «ενέργεια αναφοράς (Qref )»: το άθροισμα του ωφέλιμου ενεργειακού περιεχομένου απολήψεων νερού συγκεκριμένου προφίλ φορτίου, σε kWh, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III πίνακας 7·

63.   «μέγιστο προφίλ φορτίου»: το προφίλ φορτίου με τη μέγιστη ενέργεια αναφοράς που είναι ικανός να παράγει ο θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας όταν ικανοποιεί τις συνθήκες για τη θερμοκρασία και την παροχή νερού του προφίλ φορτίου με τη μέγιστη ενέργεια αναφοράς·

64.   «δηλωμένο προφίλ φορτίου»: το προφίλ φορτίου που εφαρμόζεται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης·

65.   «ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Qelec )»: η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση νερού επί συνεχές 24ωρο με το δηλωμένο προφίλ φορτίου, εκφρασμένη σε kWh τελικής ενέργειας·

66.   «ημερήσια κατανάλωση καυσίμου (Qfuel )»: η κατανάλωση καυσίμου για τη θέρμανση νερού επί συνεχές 24ωρο με το δηλωμένο προφίλ φορτίου, εκφρασμένη σε kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV).


(1)  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

1.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

α)

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου και οι ωφέλιμες αποδόσεις των θερμαντήρων δεν είναι μικρότερες από τις ακόλουθες τιμές:

 

Θερμαντήρες χώρου με λέβητα καυσίμου ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα καυσίμου ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW, εξαιρουμένων των λεβήτων τύπου Β1 ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 10 kW και των λεβήτων συνδυασμένης λειτουργίας τύπου Β1 ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 30 kW:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 86 %.

 

Λέβητες τύπου Β1 ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 10 kW και λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας τύπου Β1 ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 30 kW:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 75 %.

 

Θερμαντήρες χώρου με λέβητα καυσίμου ονομαστικής θερμικής ισχύος > 70 kW και ≤ 400 kW και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα καυσίμου ονομαστικής θερμικής ισχύος > 70 kW και ≤ 400 kW

Η ωφέλιμη απόδοση στο 100 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος δεν είναι μικρότερη από 86 % και η ωφέλιμη απόδοση στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος δεν είναι μικρότερη από 94 %.

 

Θερμαντήρες χώρου με ηλεκτρικό λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με ηλεκτρικό λέβητα:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 30 %.

 

Θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 86 %.

 

Θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας εξαιρουμένων των αντλιών θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 100 %.

 

Αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 115 %.

β)

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2017 η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου θερμαντήρων χώρου με ηλεκτρικό λέβητα, θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με ηλεκτρικό λέβητα, θερμαντήρων χώρου με συμπαραγωγή, θερμαντήρων χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας δεν είναι μικρότερη από τις ακόλουθες τιμές:

 

Θερμαντήρες χώρου με ηλεκτρικό λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με ηλεκτρικό λέβητα:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 36 %.

 

Θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 100 %.

 

Θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας εξαιρουμένων των αντλιών θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 110 %.

 

Αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας:

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου δεν είναι μικρότερη από 125 %.

2.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

α)

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 η ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας δεν είναι μικρότερη από τις ακόλουθες τιμές:

Δηλωμένο προφίλ φορτίου

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

β)

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2017 η ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας δεν είναι μικρότερη από τις ακόλουθες τιμές:

Δηλωμένο προφίλ φορτίου

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 η στάθμη ηχητικής ισχύος θερμαντήρων χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας δεν είναι μικρότερη από τις ακόλουθες τιμές:

Ονομαστική θερμική ισχύς ≤ 6 kW

Ονομαστική θερμική ισχύς > 6 kW και ≤ 12 kW

Ονομαστική θερμική ισχύς > 12 kW και ≤ 30 kW

Ονομαστική θερμική ισχύς > 30 kW και ≤ 70 kW

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA ), εσωτερικού χώρου

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA ), εξωτερικού χώρου

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA ), εσωτερικού χώρου

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA ), εξωτερικού χώρου

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA ), εσωτερικού χώρου

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA ), εξωτερικού χώρου

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA ), εσωτερικού χώρου

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA ), εξωτερικού χώρου

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

α)

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2018 οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένες σε ισοδύναμο διοξείδιο του αζώτου, των θερμαντήρων δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

θερμαντήρες χώρου με λέβητα καυσίμου και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα καυσίμου που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα: 56 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με λέβητα καυσίμου και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα καυσίμου που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα: 120 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή εξοπλισμένοι με εξωτερική καύση αέριων καυσίμων: 70 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή εξοπλισμένοι με εξωτερική καύση υγρών καυσίμων: 120 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί αέρια καύσιμα: 240 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα: 420 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας εξοπλισμένοι με μηχανή εξωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί αέρια καύσιμα: 70 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας εξοπλισμένοι με μηχανή εξωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα: 120 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί αέρια καύσιμα: 240 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα: 420 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου.

5.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους θερμαντήρες:

α)

τα εγχειρίδια οδηγιών για τους εγκαταστάτες και τους τελικούς χρήστες, οι ελεύθερης πρόσβασης ιστοσελίδες των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και των εισαγωγέων, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

για θερμαντήρες χώρου με λέβητα, θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα και θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή, τις τεχνικές παραμέτρους που καθορίζονται στον πίνακα 1, οι οποίες έχουν μετρηθεί και υπολογιστεί σύμφωνα με το παράρτημα III·

για θερμαντήρες χώρου με λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα, τις τεχνικές παραμέτρους που καθορίζονται στον πίνακα 2, οι οποίες έχουν μετρηθεί και υπολογιστεί σύμφωνα με το παράρτημα III·

τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του θερμαντήρα·

για λέβητες τύπου Β1 και λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας τύπου Β1, τα χαρακτηριστικά τους και το ακόλουθο τυποποιημένο κείμενο: «Ο παρών λέβητας φυσικού ελκυσμού προορίζεται για σύνδεση μόνο σε καπναγωγό ο οποίος εξυπηρετεί υφιστάμενη πολυκατοικία και απάγει τα υπολείμματα της καύσης εκτός του χώρου εγκατάστασης του λέβητα. Ο λέβητας λαμβάνει τον απαραίτητο για την καύση αέρα απευθείας από το χώρο της εγκατάστασης και περιλαμβάνει ενσωματωμένο διακόπτη προσαγωγής αέρα. Λόγω της χαμηλότερης απόδοσης, πρέπει να αποφεύγεται κάθε άλλη χρήση του εν λόγω είδους λεβήτων επειδή θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και υψηλότερο λειτουργικό κόστος.»·

για μονάδες παραγωγής θερμότητας που έχουν σχεδιαστεί για θερμαντήρες και περιβλήματα θερμαντήρων τα οποία προορίζονται για τον εξοπλισμό τέτοιων μονάδων παραγωγής θερμότητας, τα χαρακτηριστικά τους, τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναρμολόγηση, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για θερμαντήρες και, κατά περίπτωση, ο κατάλογος των συνδυασμών που συνιστά ο κατασκευαστής·

πληροφορίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση και/ή τη διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής τους·

β)

για τους σκοπούς της αξιολόγησης της συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 4, η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο στοιχείο α)·

για θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας όταν οι πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο είναι συνδυασμός μιας ή περισσότερων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων έχουν προκύψει από υπολογισμό με βάση τη μελέτη σχεδιασμού και/ή παρέκταση από άλλους συνδυασμούς, στην τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες αυτών των υπολογισμών και/ή παρεκτάσεων, καθώς και των δοκιμών που διενεργήθηκαν για την επαλήθευση της ακρίβειας των υπολογισμών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του μαθηματικού μοντέλου για τον υπολογισμό της απόδοσης τέτοιων συνδυασμών, καθώς και των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για την επαλήθευση αυτού του μοντέλου·

γ)

οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο επί του θερμαντήρα:

ανάλογα με την περίπτωση, «λέβητας τύπου Β1» ή «λέβητας συνδυασμένης λειτουργίας τύπου Β1»·

για θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή η ηλεκτρική ισχύς.

Πίνακας 1

Πληροφορίες που απαιτούνται για θερμαντήρες χώρου με λέβητα, θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα και θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή

Μοντέλο(-α): [πληροφορίες για την ταυτοποίηση του μοντέλου (των μοντέλων) που αφορούν οι πληροφορίες]

Λέβητας συμπύκνωσης: [ναι/όχι]

Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (2): [ναι/όχι]

Λέβητας Β1: [ναι/όχι]

Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: [ναι/όχι]

Εάν ναι, είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα: [ναι/όχι]

Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: [ναι/όχι]

Χαρακτηριστικό

Σύμβολο

Τιμή

Μονάδα

 

Χαρακτηριστικό

Σύμβολο

Τιμή

Μονάδα

Ονομαστική θερμική ισχύς

Prated

x

kW

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου

ηs

x

%

Για θερμαντήρες χώρου με λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα: Ωφέλιμη θερμική ισχύς

Για θερμαντήρες χώρου με λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα: Ωφέλιμη απόδοση

σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (1)

P4

x,x

kW

σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (1)

η4

x,x

%

στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (2)

P1

x,x

kW

στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (2)

η1

x,x

%

Για θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή: Ωφέλιμη θερμική ισχύς

Για θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή: Ωφέλιμη απόδοση

στην ονομαστική θερμική ισχύ του θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, με απενεργοποιημένο τον συμπληρωματικό θερμαντήρα

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

στην ονομαστική θερμική ισχύ του θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, με απενεργοποιημένο τον συμπληρωματικό θερμαντήρα

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

στην ονομαστική θερμική ισχύ του θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, με ενεργοποιημένο τον συμπληρωματικό θερμαντήρα

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

στην ονομαστική θερμική ισχύ του θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, με ενεργοποιημένο τον συμπληρωματικό θερμαντήρα

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

Για θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή: Ηλεκτρική απόδοση

Συμπληρωματικός θερμαντήρας

στην ονομαστική θερμική ισχύ του θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, με απενεργοποιημένο τον συμπληρωματικό θερμαντήρα

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Ονομαστική θερμική ισχύς

Psup

x,x

kW

στην ονομαστική θερμική ισχύ του θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, με ενεργοποιημένο τον συμπληρωματικό θερμαντήρα

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Τύπος παρεχόμενης ενέργειας

 

Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Λοιπά χαρακτηριστικά

υπό πλήρες φορτίο

elmax

x,xxx

kW

Απώλειες θερμότητας σε κατάσταση αναμονής

Pstby

x,xxx

kW

υπό μερικό φορτίο

elmin

x,xxx

kW

Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα

Pign

x,xxx

kW

σε κατάσταση αναμονής

PSB

x,xxx

kW

Εκπομπές οξειδίων του αζώτου

NOx

x

mg/kWh

Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας

Δηλωμένο προφίλ φορτίου

 

 

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού

ηwh

x

%

Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Qelec

x,xxx

kWh

Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου

Qfuel

x,xxx

kWh

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:


Πίνακας 2

Πληροφορίες που απαιτούνται για θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας

Μοντέλο(-α): [πληροφορίες για την ταυτοποίηση του μοντέλου (των μοντέλων) που αφορούν οι πληροφορίες]

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού: [ναι/όχι]

Αντλία θερμότητας νερού-νερού: [ναι/όχι]

Αντλία θερμότητας άλμης-νερού: [ναι/όχι]

Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας: [ναι/όχι]

Εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα: [ναι/όχι]

Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας: [ναι/όχι]

Δηλώνονται οι παράμετροι για εφαρμογή μέσης θερμοκρασίας, εξαιρουμένων των αντλιών θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Για τις αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας δηλώνονται οι παράμετροι για εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας.

Δηλώνονται οι παράμετροι για μέσες κλιματικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικό

Σύμβολο

Τιμή

Μονάδα

 

Χαρακτηριστικό

Σύμβολο

Τιμή

Μονάδα

Ονομαστική θερμική ισχύς  (3)

Prated

x

kW

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου

ηs

x

%

Δηλωμένη θερμαντική ισχύς για μερικό φορτίο σε θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης ή λόγος πρωτογενούς ενέργειας σε θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj  = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj  = – 7 °C

COPd ή PERd

x,xx ή x,x

– ή %

Tj  = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj  = + 2 °C

COPd ή PERd

x,xx ή x,x

– ή %

Tj  = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj  = + 7 °C

COPd ή PERd

x,xx ή x,x

– ή %

Tj  = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj  = + 12 °C

COPd ή PERd

x,xx ή x,x

– ή %

Tj  = δίτιμη θερμοκρασία

Pdh

x,x

kW

Tj  = δίτιμη θερμοκρασία

COPd ή PERd

x,xx ή x,x

– ή %

Tj  = οριακή θερμοκρασία λειτουργίας

Pdh

x,x

kW

Tj = οριακή θερμοκρασία λειτουργίας

COPd ή PERd

x,xx ή x,x

– ή %

Για αντλίες θερμότητας αέρα-νερού: Tj  = – 15 °C (εάν TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Για αντλίες θερμότητας αέρα-νερού: Tj  = – 15 °C (εάν TOL < – 20 °C)

COPd ή PERd

x,xx ή x,x

– ή %

Δίτιμη θερμοκρασία

Tbiv

x

°C

Για αντλίες θερμότητας αέρα-νερού: Οριακή θερμοκρασία λειτουργίας

TOL

x

°C

Θερμαντική ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου

Pcych

x,x

kW

Απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου

COPcyc ή PERcyc

x,xx ή x,x

– ή %

Συντελεστής υποβάθμισης (4)

Cdh

x,x

Οριακή θερμοκρασία λειτουργίας για θέρμανση νερού

WTOL

x

°C

Κατανάλωση ισχύος σε καταστάσεις πλην της ενεργού κατάστασης

Συμπληρωματικός θερμαντήρας

Κατάσταση εκτός λειτουργίας

POFF

x,xxx

kW

Ονομαστική θερμική ισχύς (3)

Psup

x,x

kW

Κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη

PTO

x,xxx

kW

 

 

Κατάσταση αναμονής

PSB

x,xxx

kW

Τύπος εισερχόμενης ενέργειας

Λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου

PCK

x,xxx

kW

 

Λοιπά χαρακτηριστικά

 

Ρύθμιση ισχύος

σταθερή/μεταβλητή

Για αντλίες θερμότητας αέρα-νερού: Ονομαστική παροχή αέρα, εξωτερικού χώρου

x

m3/h

Στάθμη ηχητικής ισχύος, εσωτερικού/εξωτερικού χώρου

LWA

x/x

dB

Για αντλίες θερμότητας νερού-/άλμης-νερού: Ονομαστική παροχή άλμης ή νερού, εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικού χώρου

x

m3/h

Εκπομπές οξειδίων του αζώτου

NOx

x

mg/kWh

Για θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας:

Δηλωμένο προφίλ φορτίου

x

 

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού

ηwh

x

%

Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Qelec

x,xxx

kWh

Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου

Qfuel

x,xxx

kWh

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:


(1)  Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(2)  Χαμηλή θερμοκρασία: 30 °C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λοιπούς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

(3)  Για θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας, η ονομαστική θερμική ισχύς Prated ισούται με το θερμαντικό φορτίο σχεδιασμού Pdesignh , και η ονομαστική θερμική ισχύς του συμπληρωματικού θερμαντήρα Psup ισούται με τη συμπληρωματική θερμαντική ισχύ sup(Tj).

(4)  Εάν ο Cdh δεν προσδιοριστεί με μέτρηση, ο εξ ορισμού συντελεστής υποβάθμισης είναι Cdh  = 0,9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μετρήσεις και υπολογισμοί

1.

Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης και της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων αξιόπιστων, επακριβών και αναπαραγώγιμων μεθόδων στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μέθοδοι. Πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές παράμετροι που καθορίζονται στα σημεία 2 έως 5.

2.

Γενικοί όροι για μετρήσεις και υπολογισμούς

α)

Για τις μετρήσεις που ορίζονται στα σημεία 2 έως 5 η θερμοκρασία περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου καθορίζεται στους 20 °C ± 1 °C.

β)

Για τις μετρήσεις που ορίζονται στα σημεία 3 έως 5 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή μετατροπής CC ίσο με 2,5.

γ)

Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου μετριούνται ως το άθροισμα του μονοξειδίου και του διοξειδίου του αζώτου και εκφράζονται σε ισοδύναμο διοξείδιο του αζώτου.

δ)

Για θερμαντήρες εξοπλισμένους με συμπληρωματικούς θερμαντήρες, κατά τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς της ονομαστικής θερμικής ισχύος, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου, της ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού, της στάθμης ηχητικής ισχύος και των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου συνεκτιμάται ο συμπληρωματικός θερμαντήρας.

ε)

Οι δηλωμένες τιμές της ονομαστικής θερμικής ισχύος, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου, της ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού, της στάθμης ηχητικής ισχύος και των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.

στ)

Σε κάθε μονάδα παραγωγής θερμότητας που έχει σχεδιαστεί για θερμαντήρα και σε κάθε περίβλημα θερμαντήρα που προορίζεται να εξοπλιστεί με τέτοια μονάδα παραγωγής θερμότητας διενεργείται δοκιμή με, αντιστοίχως, το κατάλληλο περίβλημα θερμαντήρα ή την κατάλληλη μονάδα παραγωγής θερμότητας.

3.

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου θερμαντήρων χώρου με λέβητα, θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με συμπαραγωγή

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs υπολογίζεται ως ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου κατά την ενεργό κατάσταση ηson , διορθωμένη κατά τα μερίδια που αντιστοιχούν στους ρυθμιστές θερμοκρασίας, στη βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στις απώλειες θερμότητας σε αναμονή, στην κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα (κατά περίπτωση) και, για τους θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή, διορθωμένη με την πρόσθεση της ηλεκτρικής απόδοσης επί τον συντελεστή μετατροπής CC = 2,5.

4.

Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου θερμαντήρων χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας

α)

Για τον καθορισμό του ονομαστικού συντελεστή απόδοσης COPrated ή του ονομαστικού λόγου πρωτογενούς ενέργειας PERrated , της στάθμης ηχητικής ισχύος ή των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου, οι συνθήκες λειτουργίας είναι οι πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης που καθορίζονται στον πίνακα 3 και χρησιμοποιείται η ίδια δηλωμένη θερμαντική ισχύς.

β)

Ο συντελεστής απόδοσης κατά την ενεργό κατάσταση SCOPon ή ο λόγος πρωτογενούς ενέργειας κατά την ενεργό κατάσταση SPERon υπολογίζονται βάσει του μερικού θερμαντικού φορτίου Ph(Tj), της συμπληρωματικής θερμαντικής ισχύος sup(Tj) (κατά περίπτωση) και του ανά κλιμάκιο συντελεστή απόδοσης COPbin(Tj) ή του ανά κλιμάκιο λόγου πρωτογενούς ενέργειας PERbin(Tj), που σταθμίζονται με τις ώρες κλιμακίου κατά τις οποίες επικρατούν οι συνθήκες του κλιμακίου, και υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

τις συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό που καθορίζονται στον πίνακα 4·

την ευρωπαϊκή εποχή θέρμανσης αναφοράς υπό μέσες κλιματικές συνθήκες που καθορίζονται στον πίνακα 5·

κατά περίπτωση, τις επιπτώσεις κάθε υποβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης λόγω επαναλαμβανόμενων κύκλων, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο ρύθμισης της θερμαντικής ισχύος·

γ)

Η ετήσια απαιτούμενη θέρμανση αναφοράς QH είναι το θερμαντικό φορτίο σχεδιασμού Pdesignh πολλαπλασιασμένο επί το ετήσιο ισοδύναμο 2 066 ωρών ενεργού κατάστασης HHE .

δ)

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας QHE υπολογίζεται ως το άθροισμα:

του λόγου της ετήσιας απαιτούμενης θέρμανσης αναφοράς QH προς το συντελεστή απόδοσης κατά την ενεργό κατάσταση SCOPon ή τον λόγο πρωτογενούς ενέργειας κατά την ενεργό κατάσταση SPERon και

της κατανάλωσης ενέργειας στις καταστάσεις εκτός λειτουργίας, χωρίς λειτουργία θερμοστάτη, αναμονής, και λειτουργίας θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου κατά τη διάρκεια της εποχής θέρμανσης·

ε)

Ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης SCOP ή ο εποχιακός λόγος πρωτογενούς ενέργειας SPER υπολογίζονται ως ο λόγος της ετήσιας απαιτούμενης θέρμανσης αναφοράς QH προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας QHE .

στ)

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs υπολογίζεται ως το πηλίκο του εποχιακού συντελεστή απόδοσης SCOP διά του συντελεστή μετατροπής CC ή του εποχιακού λόγου πρωτογενούς ενέργειας, διορθωμένη κατά τα μερίδια που αντιστοιχούν στους ρυθμιστές θερμοκρασίας, και, για τους θερμαντήρες νερού με αντλία θερμότητας νερού/άλμης-νερού και τους θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας, στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από μία ή περισσότερες αντλίες υπόγειων υδάτων.

5.

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας

Η ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού ηwh θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας υπολογίζεται ως το πηλίκο της ενέργειας αναφοράς Qref του δηλωμένου προφίλ φορτίου διά της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή της, υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

α)

οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση των προφίλ φορτίου που αναφέρονται στον πίνακα 7·

β)

οι μετρήσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο 24-ωρο κύκλο μετρήσεων:

ώρα 00:00 έως 06:59: καμία απόληψη νερού·

από ώρα 07:00: απολήψεις νερού σύμφωνα με το δηλωμένο προφίλ φορτίου·

από τη λήξη της τελευταίας απόληψης νερού έως ώρα 24:00: καμία απόληψη νερού·

γ)

το δηλωμένο προφίλ φορτίου είναι το προφίλ μέγιστου φορτίου ή το αμέσως κατώτερο του προφίλ μέγιστου φορτίου·

δ)

για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες συνθήκες:

οι δοκιμές σε θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα 3·

οι δοκιμές σε θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί τον αέρα απαγωγής συστήματος αερισμού διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα 6.

Πίνακας 3

Πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης για θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας

Πηγή θερμότητας

Εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας

Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας

θερμοκρασία ξηρού (υγρού) βολβού εισροής

Θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας πλην των αντλιών θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας:

Αντλίες θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας

Θερμοκρασία στην είσοδο

Θερμοκρασία στην έξοδο

Θερμοκρασία στην είσοδο

Θερμοκρασία στην έξοδο

Εξωτερικός αέρας

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Αέρας απαγωγής συστήματος αερισμού

+ 20 °C (+ 12 °C)

 

Θερμοκρασία στην είσοδο/έξοδο

Νερό

+ 10 °C/+ 7 °C

Άλμη

0 °C/– 3 °C


Πίνακας 4

Συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό των θερμαντήρων χώρου με αντλία θερμότητας και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας, τιμές θερμοκρασίας αέρα ξηρού βολβού (εντός παρενθέσεως δίδονται οι τιμές θερμοκρασίας αέρα υγρού βολβού)

Θερμοκρασία αναφοράς για τον σχεδιασμό

Δίτιμη θερμοκρασία

Οριακή θερμοκρασία λειτουργίας

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

μέγιστη + 2 °C

μέγιστη – 7 °C


Πίνακας 5

Ευρωπαϊκή εποχή θέρμανσης αναφοράς υπό μέσες κλιματικές συνθήκες για θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας

binj

Tj [°C]

Hj [ώρες/έτος]

1 to 20

– 30 έως – 11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Σύνολο ωρών:

4 910


Πίνακας 6

Μέγιστη παροχή αέρα απαγωγής συστήματος αερισμού [m3/ώρα], σε υγρασία 5,5 g/m3

Δηλωμένο προφίλ φορτίου

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Μέγιστη παροχή αέρα απαγωγής συστήματος αερισμού

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

Πίνακας 7

Προφίλ φορτίου θέρμανσης νερού από θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας

Ώρα (h)

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

 

 

2,100

 

 

2,100

 

 

2,100

 

 

 


Ώρα (h)

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

 

 

 

11,655

 

 

 

19,07

 

 

 


Ώρα (h)

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

11,2

48

40

 

22,4

96

40

 

07:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

0,105

3

25

 

5,04

24

25

 

10,08

48

25

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

09:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,105

3

25

 

2,52

24

25

 

5,04

48

25

 

16:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:15

0,105

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

0,105

3

40

 

3,36

24

25

 

6,72

48

25

 

19:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

 

24,08

96

40

 

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

24,53

 

 

 

46,76

 

 

 

93,52

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διαδικασία επαλήθευσης για την επιτήρηση της αγοράς

Όταν οι αρχές των κρατών μελών διενεργούν τους ελέγχους επιτήρησης της αγοράς κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία επαλήθευσης της τήρησης των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα II.

1.

Οι αρχές κράτους μέλους υποβάλλουν σε δοκιμή ένα μόνο τεμάχιο ανά μοντέλο.

2.

Το μοντέλο θερμαντήρα θεωρείται ότι πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, εάν:

α)

οι δηλωμένες τιμές πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II·

β)

η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs στην ονομαστική θερμική ισχύ της μονάδας δεν είναι περισσότερο από 8 % μικρότερη της δηλωμένης τιμής·

γ)

η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης νερού ηwh στην ονομαστική θερμική ισχύ της μονάδας δεν είναι περισσότερο από 8 % μικρότερη της δηλωμένης τιμής·

δ)

η στάθμη ηχητικής ισχύος LWA δεν υπερβαίνει περισσότερο από 2 dB τη δηλωμένη τιμή του τεμαχίου· και

ε)

οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένες σε ισοδύναμο διοξείδιο του αζώτου, δεν υπερβαίνουν περισσότερο από 20 % τη δηλωμένη τιμή του τεμαχίου.

3.

Εάν δεν επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο α), το μοντέλο και κάθε άλλο ισοδύναμο μοντέλο θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Εάν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχεία β) έως ε), οι αρχές του κράτους μέλους επιλέγουν τυχαία τρία επιπλέον τεμάχια του ίδιου μοντέλου για δοκιμές.

4.

Το μοντέλο θερμαντήρα θεωρείται ότι πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, εάν:

α)

οι δηλωμένες τιμές καθενός από τα τρία τεμάχια πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II·

β)

ο μέσος όρος της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs στην ονομαστική θερμική ισχύ των τριών τεμαχίων, δεν είναι περισσότερο από 8 % μικρότερος της δηλωμένης τιμής·

γ)

ο μέσος όρος της ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού ηwh στην ονομαστική θερμική ισχύ των τριών τεμαχίων δεν είναι περισσότερο από 8 % μικρότερος της δηλωμένης τιμής·

δ)

ο μέσος όρος της στάθμης ηχητικής ισχύος LWA των τριών τεμαχίων δεν υπερβαίνει περισσότερο από 2 dB τη δηλωμένη τιμή του τεμαχίου· και

ε)

ο μέσος όρος των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένος σε ισοδύναμο διοξείδιο του αζώτου των τριών τεμαχίων, δεν υπερβαίνει περισσότερο από 20 % τη δηλωμένη τιμή του τεμαχίου.

5.

Εάν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο σημείο 4, το μοντέλο και κάθε άλλο ισοδύναμο μοντέλο θεωρούνται ότι δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι αρχές του κράτους μέλους παρέχουν τα αποτελέσματα των δοκιμών και άλλες σχετικές πληροφορίες στις αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που ελήφθη η απόφαση περί μη συμμόρφωσης του μοντέλου.

Οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα III.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης αναφερόμενα στο άρθρο 6

Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, προσδιορίστηκε η ακόλουθη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία που κυκλοφορούσε στην αγορά θερμαντήρων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου και νερού, τη στάθμη ηχητικής ισχύος και τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου:

1.

Κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου για εφαρμογή σε μέση θερμοκρασία: 145 %·

2.

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας:

Δηλωμένο προφίλ φορτίου

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

3.

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης της στάθμης ηχητικής ισχύος (LWA ), σε εξωτερικούς χώρους, των θερμαντήρων χώρου με αντλία θερμότητας και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας με ονομαστική θερμική ισχύ:

α)

≤ 6 kW: 39 dB·

β)

> 6 kW και ≤ 12 kW: 40 dB·

γ)

> 12 kW και ≤ 30 kW: 41 dB·

δ)

> 30 kW και ≤ 70 kW: 67 dB.

4.

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένων σε ισοδύναμο διοξείδιο του αζώτου:

α)

για θερμαντήρες χώρου με λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα: 14 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου·

β)

για θερμαντήρες χώρου με λέβητα και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με λέβητα που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα: 50 mg/kWh ακαθάριστης θερμογόνου δύναμης (GCV) εισερχόμενου καυσίμου.

Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης που προσδιορίζονται στα σημεία 1 έως 4 δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ο συνδυασμός αυτών των τιμών είναι εφικτός για συγκεκριμένο θερμαντήρα.