3.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 389/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Μαΐου 2013

για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των αποφάσεων αριθ. 280/2004/ΕΚ και αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 920/2010 και αριθ. 1193/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 19,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (3), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Έπειτα από διαβούλευση με τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το σύστημα μητρώων εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος· εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ), που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, του πρωτοκόλλου του Κιότο και της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ. Τα μητρώα είναι τυποποιημένες και ασφαλείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιέχουν κοινά στοιχεία με σκοπό την παρακολούθηση των εκχωρήσεων, της κατοχής, των μεταβιβάσεων και των ακυρώσεων των σχετικών μονάδων, την παροχή πρόσβασης στο κοινό και την τήρηση της εμπιστευτικότητας, κατά περίπτωση, και την αποτροπή μεταβιβάσεων που δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την οδηγία 2003/87/ΕΚ, το πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (πρωτόκολλο του Κιότο) και από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όλα τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και έπειτα πρέπει να διατηρούνται σε ενωσιακό μητρώο λογαριασμών το οποίο διαχειρίζονται τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 920/2010 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), προβλέπει το εν λόγω ενωσιακό μητρώο.

(3)

Η οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (5) επέφερε ουσιώδεις τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, οι οποίες επιβάλλουν μεγάλες μεταβολές του συστήματος μητρώων. Οι τροποποιήσεις ισχύουν από την περίοδο εμπορίας που αρχίζει το 2013. Προς το παρόν δεν έχει τεθεί σε ισχύ διεθνής συμφωνία για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου του Κιότο, την οποία να υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη μετά το 2012. Αρχής γενομένης το 2012, τα δικαιώματα του κλάδου των αερομεταφορών εκπλειστηριάζονται όπως και τα γενικά δικαιώματα, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (6). Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1193/2011 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2011, περί σύστασης ενωσιακού μητρώου για το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, για την περίοδο εμπορίας από 1ης Ιανουαρίου 2013 και τις επόμενες, δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2216/2004 και (ΕΕ) αριθ. 920/2010 (7), δυνάμει του άρθρου 19 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο οποίος ισχύει για την περίοδο εμπορίας του ενωσιακού συστήματος δικαιωμάτων εκπομπής που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τις επόμενες περιόδους. Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών κατά το έτος 2012.

(4)

Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα διατήρησης των μονάδων Κιότο και των δικαιωμάτων εκπομπής στους ίδιους λογαριασμούς του ενωσιακού μητρώου, το εν λόγω μητρώο πρέπει να πληροί τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστημάτων μητρώων που προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο, οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 12/CMP.1 της Διάσκεψης των Μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που λειτουργεί ως σύνοδος των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο (απόφαση 12/CMP.1).

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητο σύστημα καταγραφής συναλλαγών για τις εκχωρήσεις, μεταβιβάσεις και ακυρώσεις δικαιωμάτων, το ημερολόγιο συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTL). Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ, πρέπει να διατίθενται στο ημερολόγιο συναλλαγών τα στοιχεία που αφορούν την έκδοση, την κατοχή, τη μεταβίβαση, την απόκτηση, την ακύρωση και την απόσυρση καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων, μονάδων εξάλειψης, μονάδων μείωσης των εκπομπών και πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών, καθώς και τη μεταφορά καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων, μονάδων μείωσης των εκπομπών και πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών σε επόμενη περίοδο.

(6)

Το ενωσιακό μητρώο θα πρέπει να περιέχει τους λογαριασμούς καταχώρισης των διαδικασιών και πράξεων που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Κάθε λογαριασμός θα πρέπει να δημιουργείται σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζονται η ακεραιότητα του συστήματος μητρώων και η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που διατηρούνται στο εν λόγω σύστημα. Τα δικαιώματα θα πρέπει να εγγράφονται στο ενωσιακό μητρώο.

(7)

Οι συναλλαγές εντός του ενωσιακού μητρώου με αντικείμενο δικαιώματα εκπομπής θα πρέπει να εκτελούνται μέσω σύνδεσης επικοινωνίας στην οποία υπεισέρχεται το EUTL, ενώ οι συναλλαγές με αντικείμενο μονάδες Κιότο πρέπει να εκτελούνται μέσω σύνδεσης επικοινωνίας στην οποία υπεισέρχονται τόσο το EUTL όσο και το διεθνές ημερολόγιο συναλλαγών (ITL) της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC).

(8)

Δεδομένου ότι τα δικαιώματα εκπομπής και οι μονάδες Κιότο υφίστανται μόνο υπό άυλη μορφή και είναι ανταλλάξιμα, ο τίτλος κυριότητας δικαιώματος εκπομπής ή μονάδας Κιότο πρέπει να καθορίζεται από την ύπαρξή τους στον λογαριασμό του ενωσιακού μητρώου στον οποίο διατηρούνται. Επιπλέον, για να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την αναστροφή συναλλαγών που έχουν εγγραφεί σε μητρώο και τη συνεπαγόμενη διαταραχή που ενδέχεται να προκαλέσει στο σύστημα και στην αγορά η εν λόγω αναστροφή, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα εκπομπής και οι μονάδες Κιότο είναι πλήρως ανταλλάξιμα. Ειδικότερα, οι συναλλαγές δεν είναι δυνατόν να αναστραφούν, να ανακληθούν ή να ματαιωθούν, εκτός από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις στους κανόνες του μητρώου, μετά το χρονικό σημείο που καθορίζεται στους εν λόγω κανόνες. Ο κάτοχος λογαριασμού ή τρίτος δεν θα πρέπει να κωλύεται βάσει καμίας διάταξης του παρόντος κανονισμού να ασκεί κάθε κατά νόμο δικαίωμα ή να προβάλλει αξίωση προς ανάκτηση ή επιστροφή, που απορρέει από την υποκείμενη δικαιοπραξία, σε σχέση με συναλλαγή που έχει εγγραφεί σε σύστημα, όπως σε περίπτωση απάτης ή τεχνικού σφάλματος, εφόσον αυτό δεν έχει ως συνέπεια την αναστροφή, ανάκληση ή ματαίωση της συναλλαγής. Επιπλέον, θα πρέπει να προστατεύεται η απόκτηση δικαιώματος εκπομπής ή μονάδας Κιότο καλή τη πίστει.

(9)

Οι κύριες αρμοδιότητες του κεντρικού διαχειριστή είναι η διάθεση, λειτουργία και συντήρηση του ενωσιακού μητρώου και του EUTL, η διαχείριση των κεντρικών λογαριασμών και η εκτέλεση των πράξεων που εκτελούνται σε κεντρικό επίπεδο. Οι κύριες αρμοδιότητες του εθνικού διαχειριστή είναι η κεντρική επικοινωνία με τους αντίστοιχους κατόχους λογαριασμών του ενωσιακού μητρώου και η εκτέλεση όλων των πράξεων που προϋποθέτουν απευθείας επαφή με αυτούς και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το άνοιγμα, η αναστολή και το κλείσιμο λογαριασμών.

(10)

Τα δικαιώματα που κατανέμονται δωρεάν από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 10γ της εν λόγω οδηγίας και με τις αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους σχετικούς εθνικούς πίνακες κατανομής οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10γ παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10γ παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας.

(11)

Όταν ένα κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 10γ παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, καθώς και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10γ παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας, αναβάλλει την εκχώρηση των δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν βάσει του άρθρου 10γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (εκ των υστέρων εκχώρηση δικαιωμάτων), το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα προς δωρεάν κατανομή δικαιώματα στον οικείο εθνικό πίνακα κατανομής δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, με βάση τις επενδύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή τις χρηματικές μεταβιβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο κοινοποίησης του πίνακα.

(12)

Όταν ένα κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 10γ παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, καθώς και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10γ παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας, εκχωρεί τα δικαιώματα που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν βάσει του άρθρου 10γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ανεξαρτήτως των επενδύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί (εκ των προτέρων εκχώρηση δικαιωμάτων), το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στον οικείο εθνικό πίνακα κατανομής τα προς δωρεάν κατανομή δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 10γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για την περίοδο 2013-2019, κατά την κοινοποίηση του εθνικού πίνακα κατανομής στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

(13)

Με βάση τις εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10γ παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιούν τους εθνικούς πίνακες κατανομής, ώστε να αποτυπώνονται σε αυτούς η εξέλιξη των ανειλημμένων επενδύσεων και η κατάσταση των χρηματικών μεταβιβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 10γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής, αντίστοιχα.

(14)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εκχωρούν έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν κατά το εκάστοτε έτος. εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποβάλει πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 24 της απόφασης 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), οι οποίες έχουν αντίκτυπο στον αριθμό δικαιωμάτων προς κατανομή στους εν λόγω φορείς, τα κατανεμητέα σε αυτούς δικαιώματά πρέπει να υπολογίζονται εκ νέου και να κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 της ίδιας απόφασης, ώστε πριν να επιτραπεί η μεταφορά δικαιωμάτων στον φορέα εκμετάλλευσης δυνάμει του άρθρου 53 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

(15)

Οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να κωλύονται βάσει καμίας διάταξης του παρόντος κανονισμού να απαιτούν από φορέα εκμετάλλευσης να μεταφέρει στο λογαριασμό κατανομής της ΕΕ τον αριθμό δικαιωμάτων που έλαβε καθ’ υπέρβαση της αναπροσαρμοσμένης κατανομής σε αυτόν για το αντίστοιχο έτος, σε περίπτωση υπερκατανομής δικαιωμάτων, οφειλόμενης μεταξύ άλλων σε σφάλμα κατά την αρχική κατανομή ή στην αδυναμία του φορέα εκμετάλλευσης να υποβάλει στην αρμόδια αρχή ακριβείς ή πλήρεις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 24 της απόφασης 2011/278/ΕΕ έως την ημερομηνία που ορίζει το εν λόγω άρθρο, υπό τον όρο ότι ο κεντρικός διαχειριστής έχει τροποποιήσει τον εθνικό πίνακα κατανομής του κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ώστε να αναπροσαρμοστεί αναλόγως η κατανομή.

(16)

Το άρθρο 11β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ απαγορεύει την εκχώρηση, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012, πιστοποιημένων μειώσεων εκπομπών (CER) και μονάδων μείωσης εκπομπών (ERU) που συνεπάγονται διπλή καταγραφή των μειώσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ωστόσο, το άρθρο 5 παράγραφος 2 της απόφασης 2006/780/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2006, για την αποφυγή της διπλής καταγραφής των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) επιτρέπει τη μετατροπή των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη χωριστή πρόβλεψη, η οποία ορίζεται στο άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης, σε καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες (AAU) ή την πώλησή τους ως δικαιωμάτων της περιόδου 2008-2012. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εκχωρούν, μέχρι τις 30 Απριλίου 2013 και για μειώσεις εκπομπών που επιτεύχθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ERU προερχόμενες από έργα που περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

(17)

Η Ένωση, τα κράτη μέλη και ορισμένες τρίτες χώρες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά την περίοδο 2008-2012. Για τα κράτη μέλη ισχύουν νομικά δεσμευτικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά την περίοδο 2013-2020, οι οποίοι καθορίζονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ και στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ. Νομικά δεσμευτικοί σε διεθνές επίπεδο ποσοτικοί στόχοι για τις εκπομπές κατά την περίοδο 2013-2020 προβλέπεται να επιβληθούν, με τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Κιότο, στα μέρη που απαριθμούνται στο παράρτημα Β αυτού, όταν η εν λόγω τροποποίηση τεθεί σε ισχύ για τα μέρη αυτά. Η απόφαση 13/CMP.1 της Διάσκεψης των Μερών της UNFCCC, που λειτουργεί ως σύνοδος των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο (απόφαση 13/CMP.1) επιβάλλει την εκχώρηση ERU μόνο μέσω της μετατροπής AAU ή μονάδων εξάλειψης (RMU), των οποίων ο αριθμός σειράς περιλαμβάνει την περίοδο δέσμευσης για την οποία εκχωρούνται. Δεν είναι δυνατόν να εκχωρηθούν ERU, εάν η περίοδος δέσμευσης που σημειώνεται στον σχετικό αριθμό σειράς δεν αντιστοιχεί στην περίοδο κατά την οποία επιτεύχθηκαν οι μειώσεις εκπομπών. Στους λογαριασμούς του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) στο ενωσιακό μητρώο δεν θα πρέπει να διατηρούνται ERU ασυμβίβαστες με τους κανόνες αυτούς. Προς τούτο, ERU που έχουν εκχωρηθεί από τρίτες χώρες για τις οποίες δεν ισχύουν νομικά δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι για τις εκπομπές κατά την περίοδο 2013-2020, όπως προβλέπεται σε τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Κιότο δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 9 αυτού, ή οι οποίες δεν έχουν καταθέσει πράξη κύρωσης της εν λόγω τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να διατηρούνται στο ενωσιακό μητρώο μόνον εάν έχει πιστοποιηθεί ότι σχετίζονται με μειώσεις εκπομπών των οποίων η επίτευξη πριν από το 2013 έχει επαληθευθεί. Αυτές οι ERU, που θα μεταφέρονται στο ενωσιακό μητρώο μετά την 1η Μαΐου 2013, αναμένεται να έχουν εκχωρηθεί με τη διαδικασία επαλήθευσης στο πλαίσιο της εποπτικής επιτροπής για την κοινή εφαρμογή, η οποία καθορίζεται στην απόφαση 9/CMP.1 της Διάσκεψης των Μερών της σύμβασης UNFCCC που λειτουργεί ως σύνοδος των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο (απόφαση 9/CMP.1) (βάσει της λεγόμενης «διαδικασίας της 2ης οδού»).

(18)

Το άρθρο 11α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προβλέπει τη χρήση CER και ERU από δραστηριότητες έργων, πριν από την έναρξη ισχύος διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, παρέχοντας στους φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα ανταλλαγής αυτών των μονάδων με δικαιώματα.

(19)

Οι τρίτες χώρες ή οι υπο-ομοσπονδιακές ή περιφερειακές τους οντότητες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν λογαριασμούς στο ενωσιακό μητρώο μετά από συμφωνία με τρίτη χώρα σχετικά με τις λεπτομέρειες σύνδεσης του ΣΕΔΕ με άλλο υποχρεωτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο επιβάλλει ανώτατο όριο εκπομπών σε απόλυτες τιμές.

(20)

Το άρθρο 11 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ προβλέπει ότι το σύστημα μητρώων εξασφαλίζει την επακριβή λογιστική καταγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται βάσει της εν λόγω απόφασης.

(21)

Οι μονάδες ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να εγγράφονται στους λογαριασμούς συμμόρφωσης με την απόφαση περί επιμερισμού των προσπαθειών (ESD) στο ενωσιακό μητρώο, στις ποσότητες που προσδιορίζονται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ. Μονάδες ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής (ΑΕΑ) μπορούν να διατηρούνται μόνο στους λογαριασμούς συμμόρφωσης με την ESD στο ενωσιακό μητρώο.

(22)

Το ενωσιακό μητρώο θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ετήσιου κύκλου συμμόρφωσης βάσει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, παρέχοντας διαδικασίες για την εγγραφή των ετήσιων επανεξετασμένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους λογαριασμούς συμμόρφωσης με την ESD, για τον προσδιορισμό της αριθμητικής τιμής που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD κάθε κράτους μέλους κάθε έτος, καθώς και για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρου 7 της απόφασης 406/2009/ΕΚ, εάν κρίνεται απαραίτητο.

(23)

Το ενωσιακό μητρώο θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή των συναλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και 5 και στο άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

(24)

Το EUTL θα πρέπει να διενεργεί αυτόματους ελέγχους όλων των διαδικασιών του συστήματος μητρώων που αφορούν δικαιώματα εκπομπής, επαληθευμένες εκπομπές, λογαριασμούς, μονάδες ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής, το πιστωτικό δικαίωμα και μονάδες Κιότο, ενώ το ITL θα πρέπει να διενεργεί αυτόματους ελέγχους των διαδικασιών που αφορούν μονάδες Κιότο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Οι διαδικασίες στις οποίες διαπιστώνονται ατασθαλίες κατόπιν αυτών των ελέγχων πρέπει να τερματίζονται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι συναλλαγές στο σύστημα μητρώων της Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, καθώς και τις απαιτήσεις που επιβάλλονται δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(25)

Πρέπει να επιβληθούν κατάλληλες και εναρμονισμένες απαιτήσεις σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών, τον έλεγχο ταυτότητας και τα δικαιώματα πρόσβασης, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών που διατηρούνται στο ενοποιημένο σύστημα μητρώων και την αποφυγή της απάτης. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να επανεξεταστούν στο μέλλον έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους με συνεκτίμηση της αναλογικότητας. Στο σύστημα μητρώων θα πρέπει να τηρούνται αρχεία όσον αφορά όλες τις διαδικασίες, τους φορείς εκμετάλλευσης και τα πρόσωπα.

(26)

Ο κεντρικός διαχειριστής θα πρέπει να μεριμνά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακοπές της λειτουργίας του συστήματος μητρώων, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του ενωσιακού μητρώου και του EUTL και προβλέποντας συστήματα και διαδικασίες υψηλής αντοχής για τη διαφύλαξη των σχετικών πληροφοριών.

(27)

Δεδομένου ότι ενδέχεται να είναι σκόπιμη η πρόβλεψη πρόσθετων τύπων λογαριασμών ή άλλων μέσων που θα διευκόλυναν την αποθεματοποίηση δικαιωμάτων εκπομπής ή μονάδων Κιότο υπέρ τρίτων ή την απόκτηση εμπράγματης ασφάλειας επ’ αυτών, τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο μελλοντικής αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού.

(28)

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (10) και με την απόφαση 13/CMP.1, πρέπει να δημοσιοποιούνται τακτικά ειδικές εκθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που περιέχονται στο ενοποιημένο σύστημα μητρώων, με την επιφύλαξη ορισμένων απαιτήσεων εμπιστευτικότητας.

(29)

Οι εθνικοί διαχειριστές, ο κεντρικός διαχειριστής και η Επιτροπή θα πρέπει να τηρούν την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ειδικότερα δε, την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (11), και την εθνική νομοθεσία εφαρμογής της, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (12), όταν αυτές οι νομοθετικές πράξεις έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού και για τις οποίες είναι οι ελεγκτές.

(30)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 920/2010 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) θα πρέπει να εφαρμόζεται μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι πράξεις που απαιτούνται για την περίοδο εμπορίας 2008-2012. Θ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλεφθεί η αντικατάσταση, με άμεση ισχύ, των δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών που κατείχαν οι χρήστες στο τέλος της περιόδου εμπορίας 2008-2012 από δικαιώματα του κλάδου των αερομεταφορών που θα ισχύουν για την περίοδο η οποία αρχίζει το 2013. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 920/2010 θα πρέπει να καταργηθεί με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2013.

(31)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1193/2011 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από κανονισμό που να περιλαμβάνει τις διατάξεις οι οποίες απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ και της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, με άμεση ισχύ.

(32)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1193/2011 ορίζει προθεσμίες για τη συμφωνία επί των όρων συνεργασίας μεταξύ του κεντρικού διαχειριστή και των εθνικών διαχειριστών, καθώς και για την κοινοποίηση των εθνικών πινάκων κατανομής και των εθνικών πινάκων κατανομής για τις αερομεταφορές. Παρά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1193/2011, οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να διατηρηθούν σε ισχύ.

(33)

Είναι σκόπιμο να αρχίσει επειγόντως να ισχύει ο παρών κανονισμός.

(34)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΊΤΛΟΣ Ι

ΚΟΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει γενικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις, καθώς και απαιτήσεις συντήρησης, όσον αφορά το ενωσιακό μητρώο για την περίοδο εμπορίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 και τις επόμενες, το ανεξάρτητο ημερολόγιο συναλλαγών που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τα μητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

Προβλέπει επίσης σύστημα επικοινωνιών μεταξύ του ενωσιακού μητρώου και του ITL.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα δικαιώματα που έχουν δημιουργηθεί για την περίοδο εμπορίας, στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος εμπορίας εκπομπών, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και τις επόμενες, καθώς και για τις μονάδες ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και τις μονάδες Κιότο.

Ισχύει επίσης για τα δικαιώματα του κλάδου των αερομεταφορών προς εκπλειστηριασμό που έχουν δημιουργηθεί για την περίοδο εμπορίας από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Εκτός αντίθετων διατάξεων, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον τίτλο ΙΙ του παρόντος κανονισμού έχουν την ίδια έννοια όπως στην οδηγία 2003/87/ΕΚ. Επιπλέον, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 και του άρθρου 3 της απόφασης 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)   «κάτοχος λογαριασμού»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί λογαριασμό στο σύστημα μητρώων·

(2)   «κεντρικός διαχειριστής»: το πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

(3)   «αρμόδια αρχή»: η αρχή ή οι αρχές που έχουν οριστεί από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

(4)   «εξωτερικός χώρος συναλλαγών»: κάθε τύπος πολυμερούς ανταλλαγής, ο οποίος επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), όπου τα συμφέροντα που αγοράζονται και πωλούνται είναι δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο·

(5)   «ελεγκτής»: ο ελεγκτής κατά τον ορισμό του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2012 της Επιτροπής (15)·

(6)   «καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες» («AAU»): μονάδες που εκχωρούνται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ·

(7)   «δικαιώματα του κλάδου των αερομεταφορών»: δικαιώματα που δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 3γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

(8)   «γενικά δικαιώματα»: όλα τα λοιπά δικαιώματα που δημιουργούνται δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

(9)   «μακροπρόθεσμες πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών» («lCER): μονάδες που εκχωρούνται για δραστηριότητα έργου δάσωσης ή αναδάσωσης στο πλαίσιο του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης («CDM») και οι οποίες, με την επιφύλαξη της απόφασης 5/CMP.1 της Διάσκεψης των Μερών, που λειτουργεί ως σύνοδος των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο, εκπνέουν στο τέλος της περιόδου χορήγησης πιστωτικών μορίων για μείωση εκπομπών χάρη στη δραστηριότητα έργου δάσωσης ή αναδάσωσης στο πλαίσιο του CDM για την οποία έχουν εκχωρηθεί·

(10)   «μονάδες εξάλειψης» («RMU»): μονάδες που εκχωρούνται βάσει των σχετικών διατάξεων του παραρτήματος της απόφασης 13/CMP.1·

(11)   «προσωρινές πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών» («tCER): μονάδες που εκχωρούνται για δραστηριότητα έργου δάσωσης ή αναδάσωσης στο πλαίσιο του CDM και οι οποίες, με την επιφύλαξη της απόφασης 5/CMP.1, εκπνέουν στο τέλος της επόμενης περιόδου δέσμευσης βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο μετά την περίοδο κατά την οποία έχουν εκχωρηθεί·

(12)   «μονάδες Κιότο»: οι AAU, μονάδες μείωσης εκπομπών («ERU»), πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών («CER»), RMU, lCER και tCER·

(13)   «διαδικασία»: αυτόματο τεχνικό μέσο εκτέλεσης πράξεων που αφορούν έναν λογαριασμό, μια μονάδα ή ένα τμήμα πιστωτικού δικαιώματος σε μητρώο·

(14)   «συναλλαγή»: διαδικασία στο ενωσιακό μητρώο, που περιλαμβάνει τη μεταφορά δικαιώματος εκπομπής, μονάδας Κιότο, μονάδας ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής ή τμήματος πιστωτικού δικαιώματος μεταξύ λογαριασμών·

(15)   «παράδοση»: η προσμέτρηση δικαιώματος εκπομπής από φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών έναντι των επαληθευμένων εκπομπών της εγκατάστασης ή των αεροσκαφών του·

(16)   «ακύρωση»: η οριστική διάθεση μονάδας Κιότο από τον κάτοχό της χωρίς προσμέτρηση έναντι επαληθευμένων εκπομπών·

(17)   «διαγραφή»: η οριστική διάθεση δικαιώματος εκπομπής από τον κάτοχό του χωρίς προσμέτρηση έναντι επαληθευμένων εκπομπών·

(18)   «απόσυρση»: η προσμέτρηση μονάδας Κιότο από συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου του Κιότο έναντι των εκπομπών που έχουν δηλωθεί από το εν λόγω μέρος·

(19)   «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»: όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16)·

(20)   «σοβαρό έγκλημα»: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5) της οδηγίας 2005/60/ΕΚ·

(21)   «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»: όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ·

(22)   «εθνικός διαχειριστής»: η οντότητα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 ως αρμόδια για τη διαχείριση, εξ ονόματος κράτους μέλους, συνόλου λογαριασμών χρήστη που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους στο ενωσιακό μητρώο·

(23)   «διευθυντές»: τα πρόσωπα που διευθύνουν στην πράξη τις καθημερινές δραστηριότητες νομικού προσώπου·

(24)   «ώρα Κεντρικής Ευρώπης»: η θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όπως ορίζεται στα άρθρα 1, 2 και 3 της οδηγίας 2000/84/ΕΚ·

(25)   «εθνική διοικητική πλατφόρμα»: εξωτερικό σύστημα που το διαχειρίζεται εθνικός διαχειριστής ή αρμόδια αρχή και το οποίο συνδέεται ασφαλώς με το ενωσιακό μητρώο, για τους σκοπούς των αυτοματοποιημένων λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των λογαριασμών και των υποχρεώσεων συμμόρφωσης στο ενωσιακό μητρώο·

(26)   «διεθνή πιστωτικά μόρια»: οι CER, οι ERU και τα πιστωτικά μόρια από έργα ή άλλες δραστηριότητες μείωσης εκπομπών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται βάσει του άρθρου 11α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

(27)   «μονάδα ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής» («AEA»): υποδιαίρεση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής κράτους μέλους, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, που ισούται με έναν τόνο ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα·

(28)   «πιστωτικό δικαίωμα»: το δικαίωμα κράτους μέλους, εκφραζόμενο σε αριθμητικό ποσοστό των οικείων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του 2005, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, να χρησιμοποιεί τα πιστωτικά μόρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ·

(29)   «αχρησιμοποίητο πιστωτικό δικαίωμα»: το πιστωτικό δικαίωμα κράτους μέλους, αφαιρουμένου του αθροίσματος των διεθνών πιστωτικών μορίων, tCER και lCER που διατηρούνται στον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD κατά τον χρόνο προσδιορισμού των αριθμητικών τιμών οι οποίες δηλώνουν την κατάσταση συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 79 του παρόντος κανονισμού·

(30)   «περίοδος συμμόρφωσης»: η περίοδος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία τα κράτη μέλη περιορίζουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 3 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Το σύστημα μητρώων

Άρθρο 4

Ενωσιακό μητρώο

1.   Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο για την περίοδο εμπορίας στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος εμπορίας εκπομπών, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τις επόμενες περιόδους.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής διαχειρίζεται και συντηρεί το ενωσιακό μητρώο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποδομής του.

3.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ενωσιακό μητρώο για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 19 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και του άρθρου 11 απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και για να εξασφαλίζουν την ορθή λογιστική καταγραφή των δικαιωμάτων εκπομπής, AEA και πιστωτικών δικαιωμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το ενωσιακό μητρώο διαθέτει στους εθνικούς διαχειριστές και στους κατόχους λογαριασμών τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο πληροί τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστημάτων μητρώων που προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο, οι οποίες έχουν εκπονηθεί δυνάμει της απόφασης 12/CMP.1, και λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις υλισμικού, δικτύου, λογισμικού και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 του παρόντος κανονισμού προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 5

Εθνικά μητρώα ΠΚ και ενωσιακό μητρώο ΠΚ

1.   Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν ως συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο και βάσει του άρθρου 6 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ, όσον αφορά τη διασφάλιση της ορθής λογιστικής καταγραφής των μονάδων Κιότο, κάθε κράτος μέλος και η Ένωση διαχειρίζονται ένα μητρώο για το πρωτόκολλο του Κιότο (στο εξής το «μητρώο KP») υπό μορφή τυποποιημένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στο λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της UNFCCC σχετικά με τα μητρώα και, ειδικότερα, οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστημάτων μητρώων που προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο, οι οποίες εκπονήθηκαν βάσει της απόφασης 12/CMP.1, καθώς και οι απαιτήσεις υλισμικού, δικτύου, λογισμικού και ασφάλειας που περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 του παρόντος κανονισμού προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο λειτουργεί και ως μητρώο KP για την Ένωση ως συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ο κεντρικός διαχειριστής ασκεί επίσης καθήκοντα διαχειριστή του μητρώου KP της Ένωσης, το οποίο αποτελεί τμήμα του ενωσιακού μητρώου.

Άρθρο 6

Ημερολόγιο συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δημιουργείται ημερολόγιο συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTL) υπό τη μορφή τυποποιημένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, δυνάμει του άρθρου 20 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Το EUTL χρησιμοποιείται επίσης για την καταγραφή όλων των πληροφοριών σχετικά με τα χαρτοφυλάκια και τις μεταφορές μονάδων Κιότο, που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής διαχειρίζεται και συντηρεί το EUTL σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

3.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL είναι ικανό να ελέγχει και να καταγράφει όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και ότι λαμβάνει υπόψη τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστημάτων μητρώων που προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο, οι οποίες εκπονήθηκαν βάσει της απόφασης 12/CMP.1, και πληροί τις απαιτήσεις υλισμικού, δικτύου και λογισμικού που περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 του παρόντος κανονισμού προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

4.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL είναι ικανό να καταγράφει όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στον τίτλο Ι κεφάλαιο 3 και στους τίτλους II, III και IV.

Άρθρο 7

Συνδέσεις επικοινωνίας μεταξύ των μητρώων, του ITL και του EUTL

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το ενωσιακό μητρώο και τα μητρώα KP διατηρούν σύνδεση επικοινωνίας με το ITL για την κοινοποίηση των συναλλαγών με αντικείμενο μονάδες Κιότο.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL διατηρεί σύνδεση επικοινωνίας με το ITL για την καταγραφή και τον έλεγχο των μεταφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το EUTL επεξεργάζεται και ελέγχει όλες τις προτεινόμενες μεταφορές που αφορούν μητρώο KP πριν από την καταγραφή της εκάστοτε μεταφοράς.

3.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο διατηρεί άμεση σύνδεση επικοινωνίας με το EUTL για τον έλεγχο και την καταγραφή των συναλλαγών που έχουν ως αντικείμενο δικαιώματα εκπομπής, AEA ή τμήματα πιστωτικών δικαιωμάτων, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης λογαριασμών που καθορίζονται στον τίτλο I κεφάλαιο 3. Όλες οι συναλλαγές που αφορούν δικαιώματα εκπομπής, AEA ή τμήματα πιστωτικών δικαιωμάτων εκτελούνται στο ενωσιακό μητρώο και καταγράφονται και ελέγχονται από το EUTL. Ο κεντρικός διαχειριστής μπορεί να εγκαταστήσει περιορισμένη σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ του EUTL και του μητρώου τρίτης χώρας η οποία έχει υπογράψει συνθήκη για την προσχώρησή της στην Ένωση, ώστε να δοθεί στο εν λόγω μητρώο η δυνατότητα να επικοινωνεί με το ITL μέσω του EUTL και να καταχωρίζει στο EUTL δεδομένα σχετικά με τις επαληθευμένες εκπομπές φορέων εκμετάλλευσης. Τα εν λόγω μητρώα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις διαδικασίες δοκιμής και αρχικοποίησης που απαιτούνται για τα μητρώα, πριν από την εγκατάσταση αυτής της σύνδεσης επικοινωνίας.

Άρθρο 8

Εθνικοί διαχειριστές και διαχειριστές μητρώου KP

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό διαχειριστή. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 παράγραφος 2, το κράτος μέλος έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του και στους λογαριασμούς του ενωσιακού μητρώου που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και τους διαχειρίζεται βάσει του άρθρου 11, μέσω του οικείου εθνικού διαχειριστή, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Ο εθνικός διαχειριστής κάθε κράτους μέλους ασκεί επίσης καθήκοντα διαχειριστή του οικείου μητρώου KP σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ εθνικών διαχειριστών, του κεντρικού διαχειριστή και των κατόχων λογαριασμών.

3.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του οικείου εθνικού διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης προς χρήση σε περίπτωση συμβάντος που αφορά την ασφάλεια.

4.   Η Επιτροπή συντονίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε συνεργασία με τους εθνικούς διαχειριστές κάθε κράτους μέλους και με τον κεντρικό διαχειριστή. Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της ομάδας εργασίας διαχειριστών της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή επί ζητημάτων και διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία των υπαγόμενων στον παρόντα κανονισμό μητρώων και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Έως τις 31 Μαρτίου 2012, η ομάδα εργασίας διαχειριστών συμφωνεί επί των όρων συνεργασίας μεταξύ του κεντρικού διαχειριστή και των εθνικών διαχειριστών, οι οποίοι περιλαμβάνουν κοινές επιχειρησιακές διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διαδικασίες διαχείρισης μεταβολών και συμβάντων για το ενωσιακό μητρώο, καθώς και τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία και την αξιοπιστία του ενωσιακού μητρώου και του EUTL. Οι όροι συνεργασίας είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες της ενοποίησης των συνδέσεων εξωτερικής επικοινωνίας, της υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών, των διαδικασιών πρόσβασης σε λογαριασμούς χρήστη και των μηχανισμών διαχείρισης λογαριασμών KP του μητρώου της Ένωσης με τα αντίστοιχα όλων των λοιπών μητρώων KP σε ενοποιημένο σύστημα ευρωπαϊκών μητρώων, το οποίο τηρεί ο κεντρικός διαχειριστής. Ο εσωτερικός κανονισμός της ομάδας εργασίας διαχειριστών μητρώου εγκρίνεται από την επιτροπή για την κλιματική αλλαγή.

5.   Ο κεντρικός διαχειριστής, οι αρμόδιες αρχές και οι εθνικοί διαχειριστές εκτελούν μόνο τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους, τα οποία καθορίζονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, στην απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ, στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ και στα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων αυτών των πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Λογαριασμοί

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις εφαρμόστεες σε όλους τους λογαριασμούς

Άρθρο 9

Λογαριασμοί

1.   Τα κράτη μέλη και ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζουν ότι κάθε μητρώο KP και το ενωσιακό μητρώο περιέχουν τους λογαριασμούς που προσδιορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Σε κάθε τύπο λογαριασμού επιτρέπεται να διατηρούνται οι τύποι μονάδων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 10

Κατάσταση λογαριασμού

1.   Οι λογαριασμοί βρίσκονται σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: ανοικτός, δεσμευμένος, αποκλεισμένος ή κλειστός.

2.   Δεν επιτρέπεται να κινείται καμία διαδικασία από δεσμευμένο λογαριασμό, με εξαίρεση τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στα άρθρα 25, 31, 35, 67, 77, 81 και 82,

3.   Δεν επιτρέπεται να κινείται καμία διαδικασία από κλειστό λογαριασμό. Κλειστός λογαριασμός δεν επιτρέπεται να ανοίξει εκ νέου ούτε να γίνει αποδέκτης μονάδων.

4.   Μετά την εξαίρεση εγκατάστασης από το σύστημα της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο εθνικός διαχειριστής θέτει τον αντίστοιχο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης σε κατάσταση αποκλεισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαίρεσης.

5.   Μόλις ο εθνικός διαχειριστής ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή ότι, σε δεδομένο έτος, οι πτήσεις φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν υπάγονται πλέον στο σύστημα της Ένωσης σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, θέτει τον αντίστοιχο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σε κατάσταση αποκλεισμένου, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και μέχρις ότου ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή ότι οι πτήσεις του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπάγονται εκ νέου στο σύστημα της Ένωσης.

6.   Δεν επιτρέπεται να κινείται καμία διαδικασία από αποκλεισμένο λογαριασμό, με εξαίρεση τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στα άρθρα 25 και 68 και τις προσδιοριζόμενες στα άρθρα 35 και 67 διαδικασίες που αντιστοιχούν στη διάρκεια της κατάστασης αποκλεισμένου του λογαριασμού.

Άρθρο 11

Διαχείριση λογαριασμών

1.   Για κάθε λογαριασμό υπάρχει διαχειριστής, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του λογαριασμού εξ ονόματος κράτους μέλους ή της Ένωσης.

2.   Ο διαχειριστής λογαριασμού καθορίζεται για κάθε τύπο λογαριασμού που προβλέπεται στο παράρτημα I.

3.   Ο διαχειριστής λογαριασμού ανοίγει, αναστέλλει ή κλείνει λογαριασμό, περιορίζει την πρόσβαση σε αυτόν, μεταβάλλει την κατάσταση του λογαριασμού, εγκρίνει εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, χορηγεί άδεια για αλλαγές στα στοιχεία του λογαριασμού οι οποίες απαιτούν την έγκριση του διαχειριστή και κινεί συναλλαγές, εάν αυτό ζητηθεί από τον κάτοχο του λογαριασμού βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 5, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

4.   Ο διαχειριστής μπορεί να απαιτεί από τους κατόχους λογαριασμών και τους αντιπροσώπους τους να συμφωνήσουν ότι θα τηρούν εύλογους όρους και προϋποθέσεις που θα συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων υπόψη των ζητημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

5.   Οι λογαριασμοί διέπονται από το δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους του διαχειριστή τους, οι δε μονάδες που διατηρούνται σε αυτούς θεωρείται ότι βρίσκονται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 12

Ειδοποιήσεις από τον κεντρικό διαχειριστή

Ο κεντρικός διαχειριστής ειδοποιεί τους αντιπροσώπους λογαριασμών και τον εθνικό διαχειριστή για την εκκίνηση και την ολοκλήρωση ή τον τερματισμό κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με τον λογαριασμό και για την αλλαγή της κατάστασης του λογαριασμού, μέσω αυτόματου μηχανισμού ο οποίος περιγράφεται στις προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 105.

Τμήμα 2

Άνοιγμα και ενημέρωση λογαριασμών

Άρθρο 13

Άνοιγμα λογαριασμών τους οποίους διαχειρίζεται ο κεντρικός διαχειριστής

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής ανοίγει όλους τους λογαριασμούς διαχείρισης του ΣΕΔΕ στο ενωσιακό μητρώο, τους λογαριασμούς KP της Ένωσης, τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας AEAu της ΕΕ, τον λογαριασμό διαγραφών ESD και έναν λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD ανά κράτος μέλος για κάθε έτος της περιόδου συμμόρφωσης, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Ο εθνικός διαχειριστής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ασκεί καθήκοντα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για τους λογαριασμούς συμμόρφωσης με την ESD, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος ορίσει άλλο πρόσωπο.

3.   Κάθε κράτος μέλος παρέχει στον κεντρικό διαχειριστή τις πληροφορίες που καθορίζονται στο πίνακα VIII-Ι του παραρτήματος VIII, για κάθε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τους λογαριασμούς συμμόρφωσης με την ESD.

Άρθρο 14

Άνοιγμα λογαριασμών εθνικής διοικητικής πλατφόρμας στο ενωσιακό μητρώο

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2014 ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να υποβάλλει αίτηση ανοίγματος λογαριασμού εθνικής διοικητικής πλατφόρμας στο ενωσιακό μητρώο. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στον κεντρικό διαχειριστή. Ο εθνικός διαχειριστής παρέχει τις πληροφορίες που απαιτεί ο εθνικός διαχειριστής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα III και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εθνική διοικητική πλατφόρμα εγγυάται επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο ή υψηλότερο από εκείνο που εγγυάται το ενωσιακό μητρώο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας που περιγράφονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

2.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη πλήρους συνόλου πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο κεντρικός διαχειριστής ανοίγει τον λογαριασμό εθνικής διοικητικής πλατφόρμας στο ενωσιακό μητρώο ή, εάν το επίπεδο ασφάλειας που εγγυάται η εθνική διοικητική πλατφόρμα δεν επαρκεί σε σχέση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, πληροφορεί τον εθνικό διαχειριστή ότι απορρίπτει την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού.

3.   Ο εθνικός διαχειριστής που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ασκεί καθήκοντα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για τον λογαριασμό εθνικής διοικητικής πλατφόρμας.

Άρθρο 15

Άνοιγμα λογαριασμών παράδοσης πλειστηριασμού στο ενωσιακό μητρώο

1.   Οι εκπλειστηριαστές, τα συστήματα εκκαθάρισης ή διακανονισμού, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, και οι χώροι πλειστηριασμών που έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 26 ή του άρθρου 30 του εν λόγω κανονισμού μπορούν να υποβάλλουν σε εθνικό διαχειριστή αίτηση ανοίγματος λογαριασμού παράδοσης πλειστηριασμού στο ενωσιακό μητρώο. Ο αιτών το άνοιγμα του λογαριασμού παρέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

2.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη πλήρους συνόλου πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 24, ο εθνικός διαχειριστής ανοίγει τον λογαριασμό παράδοσης πλειστηριασμού στο ενωσιακό μητρώο ή πληροφορεί τον αιτούντα το άνοιγμα του λογαριασμού ότι απορρίπτει την αίτηση ανοίγματος του λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 16

Άνοιγμα λογαριασμών χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης στο ενωσιακό μητρώο

1.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η οικεία αρμόδια αρχή ή ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει στον οικείο εθνικό διαχειριστή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ και ζητά από τον εθνικό διαχειριστή να ανοίξει λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης στο ενωσιακό μητρώο.

2.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη πλήρους συνόλου πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 24, ο εθνικός διαχειριστής ανοίγει λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης στο ενωσιακό μητρώο για κάθε εγκατάσταση ή πληροφορεί τον δυνητικό κάτοχο λογαριασμού ότι απορρίπτει την αίτηση ανοίγματος του λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 17

Άνοιγμα λογαριασμών χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο ενωσιακό μητρώο

1.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έγκριση του σχεδίου παρακολούθησης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, η αρμόδια αρχή ή ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υποβάλλει στον οικείο εθνικό διαχειριστή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VII και ζητά από τον εθνικό διαχειριστή να ανοίξει λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο ενωσιακό μητρώο.

2.   Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών διαθέτει έναν λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

3.   Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούν δραστηριότητες αερομεταφορών με συνολικές ετήσιες εκπομπές κάτω των 25 000 τόνων ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ή εκτελούν λιγότερες από 243 πτήσεις ανά περίοδο επί τρεις συναπτές τετράμηνες περιόδους, μπορούν να αναθέτουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντολή ανοίγματος λογαριασμού χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και παράδοσης δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εξ ονόματός τους. Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση εξακολουθεί να είναι ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Κατά τη ανάθεση της εντολής στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών διασφαλίζει την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του εντολοδόχου και των αρμοδίων αρχών, εθνικών διαχειριστών, ελεγκτών και λοιπών φορέων που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και των πράξεων που εκδίδονται για την εφαρμογή της. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλονται από τον εντολοδόχο.

4.   Εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήψη πλήρους συνόλου πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 24, ο εθνικός διαχειριστής ανοίγει λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο ενωσιακό μητρώο για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ή πληροφορεί τον δυνητικό κάτοχο λογαριασμού ότι απορρίπτει την αίτηση ανοίγματος του λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 22.

5.   Η κατάσταση των λογαριασμών χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών τροποποιείται από «δεσμευμένος» σε «ανοικτός» μετά την καταχώριση επαληθευμένων εκπομπών δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφοι 1 έως 5 και αριθμητικής τιμής που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης μεγαλύτερης ή ίσης με το 0, υπολογιζόμενης δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1. Η κατάσταση του λογαριασμού τροποποιείται επίσης σε «ανοικτός» σε προγενέστερη ημερομηνία, μεταξύ της ημερομηνίας ανοίγματος του λογαριασμού και της ημερομηνίας κατά την οποία καταχωρίστηκαν για πρώτη φορά επαληθευμένες εκπομπές στο ενωσιακό μητρώο, μετά τη λήψη από τον εθνικό διαχειριστή αίτησης του κατόχου του λογαριασμού για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του για τη διενέργεια συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα απαιτούμενα στοιχεία που προσδιορίζονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 18

Άνοιγμα λογαριασμών χαρτοφυλακίου προσώπου και λογαριασμών συναλλαγών στο ενωσιακό μητρώο

1.   Οι αιτήσεις για το άνοιγμα λογαριασμών χαρτοφυλακίου προσώπου ή λογαριασμών συναλλαγών στο ενωσιακό μητρώο υποβάλλονται στον εθνικό διαχειριστή από τους δυνητικούς κατόχους των λογαριασμών. Ο δυνητικός κάτοχος του λογαριασμού παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον εθνικό διαχειριστή, στις οποίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

2.   Το κράτος μέλος του εθνικού διαχειριστή μπορεί να επιβάλλει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα λογαριασμού χαρτοφυλακίου προσώπου ή λογαριασμού συναλλαγών να διαμένουν οι δυνητικοί κάτοχοι λογαριασμού μόνιμα ή να είναι εγγεγραμμένοι στο κράτος μέλος του εθνικού διαχειριστή του λογαριασμού.

3.   Το κράτος μέλος του εθνικού διαχειριστή μπορεί να επιβάλλει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα λογαριασμού χαρτοφυλακίου προσώπου ή λογαριασμού συναλλαγών να έχουν οι δυνητικοί κάτοχοι λογαριασμού αριθμό μητρώου ΦΠΑ στο κράτος μέλος του εθνικού διαχειριστή του λογαριασμού.

4.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη πλήρους συνόλου πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 24, ο εθνικός διαχειριστής ανοίγει λογαριασμό χαρτοφυλακίου προσώπου ή λογαριασμό συναλλαγών στο ενωσιακό μητρώο ή πληροφορεί τον δυνητικό κάτοχο λογαριασμού ότι απορρίπτει την αίτηση ανοίγματος του λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 19

Άνοιγμα εθνικών λογαριασμών χαρτοφυλακίου στο ενωσιακό μητρώο

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους δίνει εντολή στον εθνικό διαχειριστή να ανοίξει εθνικό λογαριασμό χαρτοφυλακίου στο ενωσιακό μητρώο εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών που προβλέπονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 20

Άνοιγμα λογαριασμών εξωτερικού χώρου συναλλαγών στο ενωσιακό μητρώο

1.   Οι εξωτερικοί χώροι συναλλαγών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το άνοιγμα λογαριασμού εξωτερικού χώρου συναλλαγών στο ενωσιακό μητρώο. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στον εθνικό διαχειριστή. Ο αιτών το άνοιγμα λογαριασμού υποβάλλει τις πληροφορίες που απαιτεί ο εθνικός διαχειριστής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο εξωτερικός χώρος συναλλαγών εγγυάται επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο ή υψηλότερο από εκείνο που εγγυάται το ενωσιακό μητρώο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι εφαρμόζει μέτρα ασφάλειας που παρέχουν επίπεδο προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο με την έγκριση από πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, η οποία απαιτείται βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3.

2.   Οι εθνικοί διαχειριστές εξασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί χώροι συναλλαγών λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας που περιγράφονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

3.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη πλήρους συνόλου πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 24, ο εθνικός διαχειριστής ανοίγει τον λογαριασμό εξωτερικού χώρου συναλλαγών στο ενωσιακό μητρώο ή πληροφορεί τον κεντρικό διαχειριστή τον αιτούντα το άνοιγμα του λογαριασμού ότι απορρίπτει την αίτηση ανοίγματος του λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 22. Ο εθνικός διαχειριστής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για το άνοιγμα των εν λόγω λογαριασμών.

4.   Για την εκκίνηση συναλλαγών από εξωτερικούς χώρους συναλλαγών δεν απαιτείται έγκριση από πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3.

Άρθρο 21

Άνοιγμα λογαριασμών ελεγκτή στο ενωσιακό μητρώο

1.   Οι αιτήσεις για το άνοιγμα λογαριασμού ελεγκτή στο ενωσιακό μητρώο υποβάλλονται στον εθνικό διαχειριστή. Ο αιτών το άνοιγμα λογαριασμού παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον εθνικό διαχειριστή, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες στα παραρτήματα III και ΙV.

2.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη πλήρους συνόλου πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 24, ο εθνικός διαχειριστής ανοίγει τον λογαριασμό ελεγκτή στο ενωσιακό μητρώο ή πληροφορεί τον δυνητικό κάτοχο λογαριασμού ότι απορρίπτει την αίτηση ανοίγματος του λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 22

Απόρριψη αιτήσεων ανοίγματος λογαριασμού

1.   Ο εθνικός διαχειριστής επαληθεύει την πληρότητα, την επικαιρότητα, την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που υποβάλλονται για το άνοιγμα λογαριασμού.

2.   Ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να απορρίψει την αίτηση για το άνοιγμα λογαριασμού:

α)

εάν οι πληροφορίες και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν είναι ελλιπή, παρωχημένα, ή με οποιονδήποτε τρόπο ανακριβή ή πλαστά·

β)

εάν ο δυνητικός κάτοχος λογαριασμού ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, οποιοσδήποτε από τους διευθυντές του δυνητικού κατόχου λογαριασμού αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή έχει καταδικαστεί κατά την προηγούμενη πενταετία για απάτη όσον αφορά δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλα σοβαρά εγκλήματα για τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός·

γ)

εάν ο εθνικός διαχειριστής έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι λογαριασμοί ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για απάτη όσον αφορά δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλα σοβαρά εγκλήματα·

δ)

για λόγους που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

3.   Εάν ο εθνικός διαχειριστής απορρίψει την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού, ο αιτών το άνοιγμα λογαριασμού μπορεί να προσβάλει την εν λόγω απόρριψη ενώπιον της αρμόδιας αρχής βάσει του εθνικού δικαίου, η οποία είτε δίνει εντολή στον εθνικό διαχειριστή να ανοίξει τον λογαριασμό είτε επικυρώνει την απόρριψη με αιτιολογημένη απόφαση, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του εθνικού δικαίου με τις οποίες επιδιώκεται θεμιτός σκοπός που συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες είναι ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Άρθρο 23

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1.   Για κάθε λογαριασμό, εξαιρουμένων των λογαριασμών ελεγκτή, προβλέπονται τουλάχιστον δύο εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι. Για τους λογαριασμούς ελεγκτή προβλέπεται τουλάχιστον ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι κινούν συναλλαγές και άλλες διαδικασίες εξ ονόματος του κατόχου του λογαριασμού.

2.   Επιπλέον των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της παραγράφου 1, είναι δυνατόν να προβλέπονται για τους λογαριασμούς και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι με πρόσβαση στον λογαριασμό «μόνο για εποπτεία».

3.   Είναι δυνατόν να προβλέπονται ένας ή περισσότεροι πρόσθετοι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι για τους λογαριασμούς. Για να κινηθεί συναλλαγή απαιτείται η έγκριση πρόσθετου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου επιπλέον της έγκρισης εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, με εξαίρεση:

α)

τις μεταφορές σε λογαριασμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αξιόπιστων λογαριασμών του κατόχου του λογαριασμού στο ενωσιακό μητρώο·

β)

τις συναλλαγές που κινούνται από εξωτερικούς χώρους συναλλαγών, των οποίων οι λογαριασμοί έχουν ανοιχθεί δυνάμει του άρθρου 20, και

γ)

την ανταλλαγή δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 60, την παράδοση δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 67, τη διαγραφή δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 68 και την ακύρωση μονάδων Κιότο δυνάμει του άρθρου 69, εάν δεν έχει οριστεί πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή η εκκίνηση της συναλλαγής επιβεβαιώνεται από άλλον αντιπρόσωπο για λογαριασμό.

4.   Οι κάτοχοι λογαριασμών μπορούν να επιτρέπουν την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους μέσω εξωτερικού χώρου συναλλαγών. Οι εν λόγω κάτοχοι λογαριασμών ορίζουν ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πρόσωπο που είναι ήδη εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό εξωτερικού χώρου συναλλαγών.

5.   Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν έχει πρόσβαση στο ενωσιακό μητρώο για τεχνικούς ή άλλους λόγους, ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να κινήσει συναλλαγές εξ ονόματος του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου κατόπιν αίτησης, εφόσον ο τελευταίος επιτρέπει την υποβολή σχετικών αιτήσεων και η πρόσβαση δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6.   Οι προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές είναι δυνατόν να ορίζουν μέγιστο αριθμό εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και πρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για κάθε τύπο λογαριασμού.

7.   Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και πρόσθετοι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών. Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και πρόσθετοι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι για έναν λογαριασμό πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα, αλλά το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για περισσότερους του ενός λογαριασμούς. Το κράτος μέλος του εθνικού διαχειριστή μπορεί να απαιτεί να είναι ένας τουλάχιστον από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους για κάποιον λογαριασμό μόνιμος κάτοικος του εν λόγω κράτους μέλους, με εξαίρεση τους λογαριασμούς ελεγκτή.

Άρθρο 24

Ορισμός και έγκριση εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και πρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων

1.   Κατά την υποβολή αίτησης για το άνοιγμα λογαριασμού, ο δυνητικός κάτοχος του λογαριασμού ορίζει εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και πρόσθετους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σύμφωνα με το άρθρο 23.

2.   Όταν ο κάτοχος λογαριασμού ορίζει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, παρέχει τις πληροφορίες που απαιτεί ο διαχειριστής. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις προβλεπόμενες στο παράρτημα VIII.

3.   Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του συνόλου των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο εθνικός διαχειριστής εγκρίνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πληροφορεί τον κάτοχο του λογαριασμού ότι αρνείται την έγκριση. Όταν η αξιολόγηση των πληροφοριών που αφορούν τα προτεινόμενα για ορισμό πρόσωπα απαιτεί περισσότερο χρόνο, ο διαχειριστής μπορεί να παρατείνει τη διαδικασία αξιολόγησης για μέγιστο διάστημα 20 εργάσιμων ημερών επιπλέον και να ενημερώνει τον κάτοχο του λογαριασμού για την παράταση.

4.   Ο εθνικός διαχειριστής επαληθεύει την πληρότητα, την επικαιρότητα, την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που υποβάλλονται για τον ορισμό εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή πρόσθετου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

5.   Ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την έγκριση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή πρόσθετου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

α)

εάν οι πληροφορίες και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν είναι ελλιπή, παρωχημένα, ή με οποιονδήποτε τρόπο ανακριβή ή πλαστά·

β)

εάν ο δυνητικός αντιπρόσωπος αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή έχει καταδικαστεί κατά την προηγούμενη πενταετία για απάτη όσον αφορά δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλα σοβαρά εγκλήματα για τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός·

γ)

για λόγους που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

6.   Εάν ο εθνικός διαχειριστής αρνηθεί την έγκριση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή πρόσθετου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να προσβάλει την εν λόγω άρνηση ενώπιον της αρμόδιας αρχής βάσει του εθνικού δικαίου, η οποία είτε δίνει εντολή στον εθνικό διαχειριστή να εγκρίνει τον διαχειριστή είτε επικυρώνει την άρνηση με αιτιολογημένη απόφαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου με τις οποίες επιδιώκεται θεμιτός σκοπός που συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες είναι ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Άρθρο 25

Επικαιροποίηση των πληροφοριών για λογαριασμούς και των πληροφοριών που αφορούν τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους

1.   Όλοι οι κάτοχοι λογαριασμών γνωστοποιούν στον εθνικό διαχειριστή, εντός 10 εργάσιμων ημερών, τις μεταβολές των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί για το άνοιγμα του λογαριασμού. Επιπλέον, οι κάτοχοι λογαριασμών επιβεβαιώνουν στον εθνικό διαχειριστή, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ότι οι πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους εξακολουθούν να είναι πλήρεις, επίκαιρες, ακριβείς και ορθές.

2.   Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών γνωστοποιούν στον διαχειριστή του λογαριασμού τους, εντός 10 εργάσιμων ημερών, τυχόν συγχώνευσή τους με έναν ή περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ή τυχόν διάσπασή τους σε δύο ή περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

3.   Η γνωστοποίηση των μεταβολών συνοδεύεται από τις πληροφορίες που απαιτεί ο εθνικός διαχειριστής σύμφωνα με το παρόν τμήμα. Εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εν λόγω γνωστοποίησης και των σχετικών δικαιολογητικών, οι οικείος εθνικός διαχειριστής εγκρίνει την επικαιροποίηση των πληροφοριών. Ο διαχειριστής μπορεί να απορρίψει την επικαιροποίηση των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφοι 4 και 5. Ο κάτοχος του λογαριασμού ενημερώνεται για κάθε τέτοια απόρριψη. Η εν λόγω απόρριψη είναι δυνατόν να προσβληθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής ή αντίστοιχης αρχής βάσει του εθνικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 22.

4.   Τουλάχιστον ανά τριετία ο εθνικός διαχειριστής εξετάζει αν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν για το άνοιγμα των λογαριασμών εξακολουθούν να είναι πλήρεις, επίκαιρες, ακριβείς και ορθές και ζητά από τους κατόχους των λογαριασμών να γνωστοποιήσουν κάθε μεταβολή, κατά περίπτωση.

5.   Ο κάτοχος λογαριασμού χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης μπορεί να πωλήσει ή να διαθέσει τον λογαριασμό του αυτό μόνο μαζί με την εγκατάσταση που συνδέεται με τον λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης.

6.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, ο κάτοχος λογαριασμού δεν μπορεί να πωλήσει τον λογαριασμό του ούτε να διαθέσει την κυριότητά του σε άλλο πρόσωπο.

7.   Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να μεταβιβάσει την ιδιότητά του αυτή σε άλλο πρόσωπο.

8.   Ο κάτοχος λογαριασμού μπορεί να ζητήσει την παύση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου από τον λογαριασμό. Μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, ο εθνικός διαχειριστής αναστέλλει την πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του πρόσθετου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αίτησης, ο αρμόδιος διαχειριστής παύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

9.   Ο κάτοχος λογαριασμού μπορεί να ορίσει νέους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή πρόσθετους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σύμφωνα με το άρθρο 24.

10.   Σε περίπτωση αλλαγής του εντεταλμένου κράτους μέλους για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή λόγω διεύρυνσης της Ένωσης, ο κεντρικής διαχειριστής επικαιροποιεί τον εθνικό διαχειριστή του αντίστοιχου λογαριασμού χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Σε περίπτωση αλλαγής του διαχειριστή λογαριασμού χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ο νέος διαχειριστής μπορεί να απαιτήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών να υποβάλει τις πληροφορίες που απαιτεί για το άνοιγμα λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 17, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τις οποίες απαιτεί σύμφωνα με το άρθρο 24.

11.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10, το αρμόδιο για τη διαχείριση λογαριασμού κράτος μέλος δεν αλλάζει.

Άρθρο 26

Κατάλογος αξιόπιστων λογαριασμών

1.   Για τους λογαριασμούς παράδοσης πλειστηριασμού, τους λογαριασμούς χαρτοφυλακίου και τους λογαριασμούς συναλλαγών είναι δυνατόν να υπάρχει κατάλογος αξιόπιστων λογαριασμών στο ενωσιακό μητρώο.

2.   Οι λογαριασμοί του ίδιου κατόχου περιλαμβάνονται αυτόματα στον κατάλογο αξιόπιστων λογαριασμών.

3.   Για τις μεταφορές που προσδιορίζονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 2 τμήμα 6, οι μεταβολές του καταλόγου αξιόπιστων λογαριασμών κινούνται και ολοκληρώνονται με τη διαδικασία του άρθρου 39. Κάθε μεταβολή επιβεβαιώνεται από πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή, εάν δεν έχει οριστεί πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, από άλλον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 δεν ισχύει για τη διαγραφή λογαριασμών από τον κατάλογο αξιόπιστων λογαριασμών, ενώ η προθεσμία για κάθε άλλη μεταβολή του καταλόγου αξιόπιστων λογαριασμών είναι επτά ημέρες.

Τμήμα 3

Κλείσιμο λογαριασμών

Άρθρο 27

Κλείσιμο λογαριασμών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 32 παράγραφος 1, εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη αίτησης του κατόχου λογαριασμού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 28, 29, 30 και 31, ο διαχειριστής κλείνει τον λογαριασμό.

Άρθρο 28

Κλείσιμο λογαριασμών χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης

1.   Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον εθνικό διαχειριστή, εντός 10 εργάσιμων ημερών, την ανάκληση ή την αναστολή άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ή τη γνωστοποίηση της παύσης της λειτουργίας εγκατάστασης. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την εν λόγω κοινοποίηση ο εθνικός διαχειριστής καταχωρίζει τη σχετική ημερομηνία στο ενωσιακό μητρώο.

2.   Ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να κλείσει λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης ή ανάκλησης ή αναστολής της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εάν οι οικεία εγκατάσταση έχει παραδώσει ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής ίση με τις επαληθευμένες εκπομπές της ή μεγαλύτερη και δεν έχει εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 29

Κλείσιμο λογαριασμών χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Ο εθνικός διαχειριστής κλείνει λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών μόνον εάν λάβει σχετική εντολή από την αρμόδια αρχή, επειδή η τελευταία διαπίστωσε, είτε μέσω ειδοποίησης από τον κάτοχο του λογαριασμού είτε μέσω άλλων αποδεικτικών στοιχείων, τη συγχώνευση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών με άλλον ή την παύση των δραστηριοτήτων του που υπάγονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 30

Κλείσιμο λογαριασμών ελεγκτή

1.   Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αίτησης ελεγκτή για το κλείσιμο του λογαριασμού του, ο εθνικός διαχειριστής κλείνει τον λογαριασμό ελεγκτή.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να δώσει εντολή στον εθνικό διαχειριστή να κλείσει λογαριασμό ελεγκτή, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η διαπίστευση του ελεγκτή έληξε ή ανακλήθηκε,

β)

ο ελεγκτής έπαυσε τις δραστηριότητές του.

Άρθρο 31

Κλείσιμο λογαριασμών συμμόρφωσης με την ESD

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής κλείνει λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD, το νωρίτερο ένα μήνα μετά τον προσδιορισμό της αριθμητικής τιμής που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης για τον συγκεκριμένο λογαριασμό δυνάμει του άρθρου 79 και, το αργότερο, στις 21 Δεκεμβρίου, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει τον κάτοχο του λογαριασμού.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο εκτελεί τη μεταφορά όλων των χρησιμοποιηθέντων διεθνών πιστωτικών μορίων, tCER και lCER στον αντίστοιχο λογαριασμό απόσυρσης KP σύμφωνα με το άρθρο 81.

3.   Σε περίπτωση που οι κανόνες για τις συναλλαγές που ισχύουν για το ITL βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο απαγορεύουν την απευθείας μεταφορά στον αντίστοιχο λογαριασμό απόσυρσης KP, τα διεθνή πιστωτικά μόρια, οι tCER και οι lCER που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συμμόρφωση μεταφέρονται πρώτα σε ειδικό λογαριασμό χαρτοφυλακίου ο οποίος δημιουργείται για τον σκοπό αυτό από τον εθνικό διαχειριστή.

4.   Κατά το κλείσιμο λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει τις υπόλοιπες AEA του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD στον λογαριασμό διαγραφών ESD.

Άρθρο 32

Θετικό υπόλοιπο λογαριασμών που πρόκειται να κλείσουν

1.   Εάν υπάρχει θετικό υπόλοιπο δικαιωμάτων εκπομπής ή μονάδων Κιότο σε λογαριασμό τον οποίο πρόκειται να κλείσει ο διαχειριστής σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28 και 29, ο διαχειριστής ζητεί από τον κάτοχο του λογαριασμού να προσδιορίσει άλλο λογαριασμό στον οποίο μεταφέρονται τα εν λόγω δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο. Εάν ο κάτοχος του λογαριασμού δεν απαντήσει στο αίτημα του διαχειριστή εντός 40 εργάσιμων ημερών, ο διαχειριστής μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα εκπομπής και τις μονάδες Κιότο στον οικείο εθνικό λογαριασμό χαρτοφυλακίου.

2.   Εάν υπάρχει θετικό υπόλοιπο δικαιωμάτων εκπομπής ή μονάδων Κιότο σε λογαριασμό στον οποίο έχει ανασταλεί η πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 34, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει την άμεση μεταφορά των δικαιωμάτων εκπομπής και των μονάδων Κιότο στον αντίστοιχο εθνικό λογαριασμό.

Άρθρο 33

Κλείσιμο λογαριασμών και παύση εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων με πρωτοβουλία του διαχειριστή

1.   Εάν το πρόβλημα που αποτέλεσε την αιτία αναστολής της πρόσβασης σε λογαριασμούς δυνάμει του άρθρου 34 δεν επιλυθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να δώσει εντολή στον εθνικό διαχειριστή να κλείσει ή, στην περίπτωση των λογαριασμών χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης ή λογαριασμών χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, να θέσει σε κατάσταση δεσμευμένου τους λογαριασμούς στους οποίους έχει ανασταλεί η πρόσβαση, μέχρις ότου η αρμόδια αρχή κρίνει ότι το πρόβλημα που αποτέλεσε την αιτία αναστολής της πρόσβασης δεν υφίσταται πλέον.

2.   Εάν το υπόλοιπο λογαριασμού χαρτοφυλακίου προσώπου ή λογαριασμού συναλλαγών είναι μηδενικό και δεν έχει καταγραφεί σε αυτόν καμία συναλλαγή κατά τη διάρκεια ενός έτους, ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να ειδοποιήσει τον κάτοχο του λογαριασμού ότι ο λογαριασμός χαρτοφυλακίου προσώπου ή λογαριασμός συναλλαγών θα κλείσει εντός 40 εργάσιμων ημερών, εκτός εάν ο κάτοχος του λογαριασμού ζητήσει από τον εθνικό διαχειριστή τη διατήρηση του λογαριασμού. Εάν ο εθνικός διαχειριστής δεν λάβει σχετική αίτηση από τον κάτοχο του λογαριασμού, μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό.

3.   Ο εθνικός διαχειριστής κλείνει λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης μετά από εντολή της αρμόδιας αρχής, η οποία βασίζεται στο ότι δεν υφίστανται πλέον εύλογες προοπτικές παράδοσης επιπλέον δικαιωμάτων εκπομπής.

4.   Ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να παύσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, εάν θεωρεί ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν θα έπρεπε να έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και, ειδικότερα, εάν διαπιστώσει ότι τα έγγραφα και οι πληροφορίες ταυτοποίησης που υποβλήθηκαν κατά τον ορισμό ήταν ελλιπή, παρωχημένα ή με οποιονδήποτε τρόπο ανακριβή ή πλαστά.

5.   Ο κάτοχος λογαριασμού μπορεί, εντός 30 ημερολογιακών ημερών, να προσβάλει την αλλαγή της κατάστασης του λογαριασμού του σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παύση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή πρόσθετου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σύμφωνα με την παράγραφο 4 ενώπιον της αρμόδιας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο αρχής, η οποία είτε δίνει εντολή στον εθνικό διαχειριστή να αποκαταστήσει τον λογαριασμό ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε επικυρώνει την αλλαγή της κατάστασης του λογαριασμού ή την παύση, με αιτιολογημένη απόφαση, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του εθνικού δικαίου με τις οποίες επιδιώκεται θεμιτός σκοπός που συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες είναι ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Τμήμα 4

Αναστολή της πρόσβασης σε λογαριασμούς

Άρθρο 34

Αναστολή της πρόσβασης σε λογαριασμούς

1.   Ο διαχειριστής μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή πρόσθετου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε οποιονδήποτε λογαριασμό του μητρώου ή σε διαδικασίες στις οποίες ο συγκεκριμένος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα είχε πρόσβαση, εάν ο διαχειριστής έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

α)

επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε λογαριασμούς ή διαδικασίες που δεν καλύπτονται από την εξουσιοδότησή του·

β)

επιχείρησε επανειλημμένα να αποκτήσει πρόσβαση σε λογαριασμό ή διαδικασία χρησιμοποιώντας εσφαλμένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή

γ)

επιχείρησε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα ή την εμπιστευτικότητα του ενωσιακού μητρώου ή του EUTL ή των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή είναι αποθηκευμένα σε αυτά.

2.   Ο διαχειριστής μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση όλων των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή πρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σε συγκεκριμένο λογαριασμό, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο κάτοχος του λογαριασμού απεβίωσε χωρίς νόμιμο διάδοχο ή έπαυσε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο·

β)

ο κάτοχος του λογαριασμού δεν έχει καταβάλει τέλη·

γ)

ο κάτοχος του λογαριασμού παραβίασε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον λογαριασμό·

δ)

ο κάτοχος του λογαριασμού δεν συμφώνησε με τις αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις που επιβάλλει ο εθνικός ή ο κεντρικός διαχειριστής·

ε)

ο κάτοχος του λογαριασμού δεν γνωστοποίησε τις μεταβολές των πληροφοριών λογαριασμού ή δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για τις μεταβολές ή τις νέες απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες λογαριασμού·

στ)

ο κάτοχος του λογαριασμού δεν διατηρεί τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τον λογαριασμό·

ζ)

ο κάτοχος του λογαριασμού δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση του κράτους μέλους να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος του κράτους μέλους του εθνικού διαχειριστή·

η)

ο κάτοχος του λογαριασμού δεν συμμορφώθηκε με την απαίτηση του κράτους μέλους να διαμένει μόνιμα ή να είναι εγγεγραμμένος στο κράτος μέλος του διαχειριστή του λογαριασμού.

3.   Ο διαχειριστής μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση όλων των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή πρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σε συγκεκριμένο λογαριασμό και τη δυνατότητα να κινούνται διαδικασίες από τον εν λόγω λογαριασμό:

α)

για μέγιστη περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, εάν έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε ή θα χρησιμοποιηθεί για απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαφθορά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα ή

β)

βάσει διατάξεων του εθνικού δικαίου με τις οποίες επιδιώκεται θεμιτός σκοπός και σύμφωνα με αυτές.

4.   Ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σε λογαριασμό, εάν θεωρεί ότι το άνοιγμα του λογαριασμού θα έπρεπε να έχει απορριφθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 ή ότι ο κάτοχος του λογαριασμού δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για το άνοιγμα λογαριασμού.

5.   Ο διαχειριστής του λογαριασμού αίρει την αναστολή αμέσως μόλις επιλυθεί το πρόβλημα που αποτέλεσε την αιτία της αναστολής.

6.   Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί, εντός 30 ημερολογιακών ημερών, να προσβάλει την αναστολή της πρόσβασής του σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 ενώπιον της αρμόδιας αρχής ή αντίστοιχης αρχής βάσει του εθνικού δικαίου, η οποία είτε δίνει εντολή στον εθνικό διαχειριστή να αποκαταστήσει την πρόσβαση είτε επικυρώνει την αναστολή με αιτιολογημένη απόφαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου με τις οποίες επιδιώκεται θεμιτός σκοπός που συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες είναι ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

7.   Η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή μπορεί επίσης να δώσει εντολή στον εθνικό ή στον κεντρικό διαχειριστή να επιβάλει αναστολή για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4.

8.   Οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου του κράτους μέλους του διαχειριστή μπορούν επίσης να ζητήσουν από τον διαχειριστή να επιβάλει αναστολή βάσει του εθνικού δικαίου και σύμφωνα με αυτό.

9.   Σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης σε λογαριασμό εξωτερικού χώρου συναλλαγών, ο διαχειριστής αναστέλλει επίσης την επιτρεπόμενη πρόσβαση του εξωτερικού χώρου συναλλαγών σε λογαριασμούς χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4. Σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και πρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για λογαριασμό εξωτερικού χώρου συναλλαγών, ο διαχειριστής αναστέλλει επίσης την πρόσβασή των εν λόγω αντιπροσώπων που έχει επιτραπεί από κάτοχο λογαριασμού για τον εξωτερικό χώρο συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4.

10.   Όταν ο κάτοχος λογαριασμού χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης ή λογαριασμού χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών αδυνατεί να παραδώσει δικαιώματα κατά τις 10 εργάσιμες ημέρες που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας παράδοσης, η οποία ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2α και 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, λόγω αναστολής σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο εθνικός διαχειριστής παραδίδει, εφόσον του ζητηθεί από τον κάτοχο του λογαριασμού, τον αριθμό δικαιωμάτων εκπομπής που προσδιορίζονται από τον κάτοχο του λογαριασμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εξακριβωμένες εκπομπές και συμμόρφωση

Άρθρο 35

Επαληθευμένα δεδομένα εκπομπών για εγκατάσταση ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

1.   Εφόσον απαιτείται βάσει του εθνικού δικαίου, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης και φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών επιλέγουν ελεγκτή από τον κατάλογο των ελεγκτών που έχουν καταχωριστεί στον εθνικό διαχειριστή που διαχειρίζεται τον λογαριασμό τους. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι και ελεγκτής, δεν μπορεί να επιλέξει τον εαυτό του ως ελεγκτή.

2.   Ο εθνικός διαχειριστής, η αρμόδια αρχή ή, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αρχής, ο κάτοχος του λογαριασμού ή ο ελεγκτής εισάγουν τα σχετικά με τις εκπομπές δεδομένα του προηγούμενου έτους έως τις 31 Μαρτίου.

3.   Τα δεδομένα ετήσιων εκπομπών υποβάλλονται με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΧ.

4.   Μετά τον ικανοποιητικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 15 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τις εκπομπές εγκατάστασης κατά το προηγούμενο έτος ή της έκθεσης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σχετικά με τις εκπομπές από όλες τις δραστηριότητες αερομεταφορών που άσκησε κατά το προηγούμενο έτος, ο ελεγκτής ή η αρμόδια αρχή, εγκρίνει τις ετήσιες επαληθευμένες εκπομπές.

5.   Οι εκπομπές που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 επισημαίνονται ως επαληθευμένες στο ενωσιακό μητρώο από τον εθνικό διαχειριστή ή την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να είναι ο ελεγκτής υπεύθυνος για την επισήμανση των εκπομπών ως επαληθευμένων στο ενωσιακό μητρώο αντί του εθνικού διαχειριστή.

6.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να δώσει εντολή στον εθνικό διαχειριστή να διορθώσει τις ετήσιες επαληθευμένες εκπομπές εγκατάστασης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, καταχωρίζοντας στο ενωσιακό μητρώο τις διορθωμένες επαληθευμένες ή εκτιμώμενες εκπομπές για την εν λόγω εγκατάσταση ή τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για συγκεκριμένο έτος.

7.   Εφόσον την 1η Μαΐου κάθε έτους δεν έχουν καταχωριστεί στο ενωσιακό μητρώο επαληθευμένα αριθμητικά δεδομένα εκπομπών για εγκατάσταση ή για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για το προηγούμενο έτος ή τα επαληθευμένα αριθμητικά δεδομένα εκπομπών αποδείχθηκαν εσφαλμένα, τα εκτιμώμενα αριθμητικά δεδομένα που καταχωρίζονται ως υποκατάστατο στο ενωσιακό μητρώο υπολογίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 36

Δέσμευση λογαριασμών λόγω αδυναμίας υποβολής επαληθευμένων εκπομπών

1.   Εάν την 1η Απριλίου κάθε έτους δεν έχουν καταχωριστεί στο ενωσιακό μητρώο οι ετήσιες επαληθευμένες εκπομπές εγκατάστασης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για το προηγούμενο έτος, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο θέτει σε κατάσταση δεσμευμένου τον αντίστοιχο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης ή λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

2.   Όταν καταχωριστούν στο ενωσιακό μητρώο όλες οι ληξιπρόθεσμες επαληθευμένες εκπομπές της εγκατάστασης ή του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για το συγκεκριμένο έτος, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο θέτει τον λογαριασμό σε κατάσταση ανοικτού.

Άρθρο 37

Υπολογισμός των αριθμητικών τιμών που δηλώνουν την κατάσταση συμμόρφωσης

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, την 1η Μαΐου κάθε έτους, το ενωσιακό μητρώο προσδιορίζει την αριθμητική τιμή που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης για το προηγούμενο έτος, για κάθε εγκατάσταση και κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών με ανοικτό ή δεσμευμένο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, υπολογίζοντας το άθροισμα όλων των δικαιωμάτων που παραδόθηκαν για την τρέχουσα περίοδο, από το οποίο αφαιρείται το άθροισμα όλων των επαληθευμένων εκπομπών της τρέχουσας περιόδου μέχρι και το τρέχον έτος και στο οποίο προστίθεται διορθωτικός συντελεστής.

2.   Ο διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι μηδενικός, εάν η δηλωτική της κατάστασης συμμόρφωσης αριθμητική τιμή του τελευταίου έτους της προηγούμενης περιόδου είναι μεγαλύτερη του μηδενός, αλλά παραμένει ίση με τη δηλωτική της κατάστασης συμμόρφωσης αριθμητική τιμή του τελευταίου έτους της προηγούμενης περιόδου, εάν αυτή είναι ίση με το μηδέν ή μικρότερη.

3.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο καταγράφει την αριθμητική τιμή που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης για κάθε εγκατάσταση και κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για κάθε έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συναλλαγές

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 38

Από κάθε τύπο λογαριασμού κινούνται μόνο οι συναλλαγές που προβλέπονται ρητά στον παρόντα κανονισμό για τον συγκεκριμένο τύπο λογαριασμού.

Άρθρο 39

Εκτέλεση μεταφορών

1.   Για όλες τις συναλλαγές που προσδιορίζονται στο παρόν κεφάλαιο και δεν κινούνται από εξωτερικό χώρο συναλλαγών, το ενωσιακό μητρώο απαιτεί επιβεβαίωση εκτός ζώνης πριν κινηθεί η συναλλαγή. Η συναλλαγή κινείται μόνον όταν ο πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άλλος αντιπρόσωπος για λογαριασμό, κατά περίπτωση, του οποίου απαιτείται η έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3, έχει επιβεβαιώσει εκτός ζώνης τη συναλλαγή.

2.   Για όλες τις μεταφορές που προσδιορίζονται στο άρθρο 64 και στο τμήμα 8 του παρόντος κεφαλαίου, η μεταφορά κινείται αμέσως εάν επιβεβαιωθεί μεταξύ 10:00 και 16:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών στα κράτη μέλη που αποφασίζουν την αναστολή της προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Μεταφορά που επιβεβαιώνεται οποιαδήποτε άλλη ώρα κινείται την ίδια ημέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, στις 10:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, εάν επιβεβαιωθεί πριν από τις 10:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ή την επόμενη ημέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, στις 10:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, εάν επιβεβαιωθεί μετά τις 16:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

3.   Για όλες τις μεταφορές δικαιωμάτων εκπομπής και μονάδων Κιότο που προσδιορίζονται στα άρθρα 64 και 65 και για όλες τις μεταφορές που προσδιορίζονται στο άρθρο 66 προς λογαριασμούς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αξιόπιστών λογαριασμών του κατόχου του λογαριασμού συναλλαγών, ισχύει προθεσμία 26 ωρών από την εκκίνηση έως την κοινοποίηση της μεταφοράς προς οριστικοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 104. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται μεταξύ 00:00 και 24:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, το Σάββατο και την Κυριακή. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας μεταξύ 00:00 και 24:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, κατά τις εθνικές επίσημες αργίες για δεδομένο έτος, με την επιφύλαξη της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

4.   Εάν αντιπρόσωπος για λογαριασμό έχει υπόνοιες ότι κάποια μεταφορά κινήθηκε δολίως, μπορεί να ζητήσει από τον εθνικό ή τον κεντρικό διαχειριστή, κατά περίπτωση, το αργότερο δύο ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 3, να ακυρώσει τη μεταφορά εξ ονόματος του αντιπροσώπου του λογαριασμού πριν από την κοινοποίησή της προς οριστικοποίηση. Ο κάτοχος του λογαριασμού αναφέρει την εικαζόμενη απάτη στην αρμόδια εθνική αρχή επιβολής του νόμου αμέσως μετά το ανωτέρω αίτημα. Η σχετική αναφορά διαβιβάζεται στον εθνικό ή τον κεντρικό διαχειριστή, κατά περίπτωση, εντός 7 ημερών.

5.   Μετά την εκκίνηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αποστέλλεται ειδοποίηση σε όλους τους αντιπροσώπους του λογαριασμού, στην οποία αναφέρεται η προτεινόμενη εκκίνηση της μεταφοράς.

Άρθρο 40

Φύση των δικαιωμάτων και οριστικοποίηση των συναλλαγών

1.   Το δικαίωμα εκπομπής ή η μονάδα Κιότο αποτελεί ανταλλάξιμο, άυλο μέσο, διαπραγματεύσιμο στην αγορά.

2.   Η άυλη φύση των δικαιωμάτων εκπομπής και των μονάδων Κιότο συνεπάγεται ότι η εγγραφή στο μητρώο της Ένωσης αποτελεί εκ πρώτης όψεως και επαρκή απόδειξη τίτλου του εν λόγω δικαιώματος εκπομπής ή μονάδας Κιότο, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισμό να καταγραφεί στο μητρώο.

3.   Το ανταλλάξιμο των δικαιωμάτων εκπομπής και των μονάδων Κιότο συνεπάγεται ότι κάθε υποχρέωση ανάκτησης ή επιστροφής που ενδέχεται να προκύψει βάσει του εθνικού δικαίου όσον αφορά δικαίωμα εκπομπής ή μονάδα Κιότο εφαρμόζεται στο δικαίωμα ή στη μονάδα Κιότο μόνο σε είδος.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 70 και της διαδικασίας αντιπαραβολής που προβλέπεται στο άρθρο 103, η συναλλαγή θεωρείται οριστική και αμετάκλητη μόλις ολοκληρωθεί δυνάμει του άρθρου 104. Με την επιφύλαξη κάθε διάταξης ή διορθωτικού μέτρου βάσει του εθνικού δικαίου που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα απαίτηση ή εντολή για την εκτέλεση νέας συναλλαγής στο ενωσιακό μητρώο, συναλλαγή που έχει καταστεί οριστική και αμετάκλητη βάσει του παρόντος κανονισμού δεν ματαιώνεται στο μητρώο βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, κανόνων ή πρακτικών σχετικά με την ακύρωση συμβάσεων ή άλλων δικαιοπραξιών.

Ο κάτοχος λογαριασμού ή τρίτος δεν κωλύεται να ασκήσει κάθε έννομο δικαίωμα ή να προβάλει αξίωση προς ανάκτηση, επιστροφή ή αποζημίωση, που απορρέει από την υποκείμενη δικαιοπραξία, σε σχέση με συναλλαγή που έχει καταστεί οριστική στο ενωσιακό μητρώο, για παράδειγμα σε περίπτωση απάτης ή τεχνικού σφάλματος, εφόσον αυτό δεν έχει ως συνέπεια την αναστροφή, ανάκληση ή ματαίωση της συναλλαγής στο ενωσιακό μητρώο.

4.   Ο αγοραστής και κάτοχος δικαιώματος εκπομπής ή μονάδας Κιότο που ενεργεί καλή τη πίστει αποκτά τίτλο δικαιώματος εκπομπής ή μονάδας Κιότο απαλλαγμένο από οποιοδήποτε ελάττωμα βαρύνει τον τίτλο του μεταβιβάζοντος.

Τμήμα 2

Δημιουργία δικαιωμάτων εκπομπής

Άρθρο 41

Δημιουργία δικαιωμάτων εκπομπής

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ, λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές, λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ, λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ για τις αερομεταφορές, λογαριασμό ανταλλαγών πιστωτικών μορίων της ΕΕ και λογαριασμό διεθνών πιστωτικών μορίων της ΕΕ, κατά περίπτωση, και δημιουργεί ή ακυρώνει λογαριασμούς και δικαιώματα εκπομπής, όπως επιβάλλουν οι νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του άρθρου 3ε παράγραφος 3, των άρθρων 9 και 9α, του άρθρου 10α παράγραφος 8 και του άρθρου 11α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 και του άρθρου 41 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 920/2010.

2.   Η Επιτροπή δίνει σε εύθετο χρόνο εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να δημιουργήσει αριθμό γενικών δικαιωμάτων εκπομπής που ισοδυναμεί πλήρως με τον αριθμό που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 2010/670/ΕΕ της Επιτροπής (17), σε λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς του άρθρου 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή προς μεταφορά στους λογαριασμούς αυτούς.

3.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο αποδίδει σε κάθε δικαίωμα εκπομπής κατά τη δημιουργία του έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό μονάδας.

Τμήμα 3

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών πριν απο πλειστηριασμούς και κατανομές

Άρθρο 42

Μεταφορά γενικών δικαιωμάτων εκπομπής που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει εγκαίρως, εξ ονόματος του αντίστοιχου εκπλειστηριαστή που έχει διοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, ποσότητα γενικών δικαιωμάτων εκπομπής που αντιστοιχεί στις ετήσιες ποσότητες οι οποίες έχουν προσδιοριστεί δυνάμει του άρθρου 10 του εν λόγω κανονισμού από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ στον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ.

2.   Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των ετήσιων ποσοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει την αντίστοιχη ποσότητα γενικών δικαιωμάτων εκπομπής από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ στον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ ή από τον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 43

Μεταφορά γενικών δικαιωμάτων εκπομπής που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν

Ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει εγκαίρως, από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ στον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ, ποσότητα γενικών δικαιωμάτων εκπομπής που αντιστοιχεί στο σύνολο των δικαιωμάτων τα οποία κατανέμονται δωρεάν σύμφωνα με τους εθνικούς πίνακες κατανομής κάθε κράτους μέλους.

Άρθρο 44

Μεταφορά γενικών δικαιωμάτων εκπομπής για το αποθεματικό νεοεισερχόμενων

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει εγκαίρως από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ στον λογαριασμό αποθεματικού νεοεισερχόμενων της ΕΕ ποσότητα γενικών δικαιωμάτων εκπομπής που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό της ποσότητας δικαιωμάτων του συνόλου της Ένωσης, η οποία καθορίζεται με αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 9 και 9α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, αφαιρουμένου του αριθμού που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Εάν η ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής του συνόλου της Ένωσης αυξηθεί με απόφαση που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 9 και 9α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ στον λογαριασμό αποθεματικού νεοεισερχόμενων της ΕΕ ποσότητα επιπλέον γενικών δικαιωμάτων εκπομπής που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό της αύξησης της ποσότητας δικαιωμάτων του συνόλου της Ένωσης.

3.   Εάν η ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής του συνόλου της Ένωσης μειωθεί με απόφαση που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 9 και 9α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο κεντρικός διαχειριστής διαγράφει από τον λογαριασμό αποθεματικού νεοεισερχόμενων της ΕΕ ποσότητα γενικών δικαιωμάτων εκπομπής που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό της μείωσης της ποσότητας δικαιωμάτων του συνόλου της Ένωσης.

4.   Σε περίπτωση κατανομής σε νεοεισερχόμενους ή κατανομής σε νεοεισερχόμενους μετά από σημαντική επέκταση της δυναμικότητας δυνάμει των άρθρων 19 και 20 της απόφασης 2011/278/ΕΕ, ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει από τον λογαριασμό αποθεματικού νεοεισερχόμενων της ΕΕ στον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ την προκύπτουσα τελική ποσότητα δικαιωμάτων που κατανέμονται δωρεάν στον φορέα εκμετάλλευσης για ολόκληρη την περίοδο εμπορίας, η οποία έχει καταχωριστεί στο EUTL σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 45

Μεταφορά δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών που πρόκειται να πλειστηριαστούν

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει εγκαίρως, εξ ονόματος του αντίστοιχου εκπλειστηριαστή που έχει διοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες ποσότητες που έχουν προσδιοριστεί δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές στον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ για τις αερομεταφορές.

2.   Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των ετήσιων ποσοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει την αντίστοιχη ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές στον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ για τις αερομεταφορές ή από τον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ για τις αερομεταφορές στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 46

Μεταφορά δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει εγκαίρως, από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές στον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ για τις αερομεταφορές, ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών που αντιστοιχεί στον αριθμό δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων του κλάδου, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής που εκδίδεται βάσει του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

2.   Εάν ο αριθμός των δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν αυξηθεί με απόφαση δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές στον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ για τις αερομεταφορές ποσότητα επιπλέον δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών η οποία αντιστοιχεί στην αύξηση του αριθμού δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων του κλάδου.

3.   Εάν ο αριθμός των δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν μειωθεί με απόφαση δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο κεντρικός διαχειριστής διαγράφει από τον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ για τις αερομεταφορές ποσότητα δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών η οποία αντιστοιχεί στη μείωση του αριθμού δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων του κλάδου.

Άρθρο 47

Μεταφορά δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών στο ειδικό αποθεματικό

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει εγκαίρως, από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές στον λογαριασμό ειδικού αποθεματικού της ΕΕ ποσότητα δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών που αντιστοιχεί στον αριθμό των δικαιωμάτων του κλάδου που διατηρούνται στο ειδικό αποθεματικό, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

2.   Εάν ο αριθμός των δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών στο ειδικό αποθεματικό αυξηθεί με απόφαση δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές στον λογαριασμό ειδικού αποθεματικού της ΕΕ ποσότητα επιπλέον δικαιωμάτων του κλάδου η οποία αντιστοιχεί στην αύξηση του αριθμού των δικαιωμάτων του κλάδου που διατηρούνται στο ειδικό αποθεματικό.

3.   Εάν ο αριθμός των δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών στο ειδικό αποθεματικό μειωθεί με απόφαση δυνάμει του άρθρου 3ε παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο κεντρικός διαχειριστής διαγράφει από τον λογαριασμό ειδικού αποθεματικού της ΕΕ ποσότητα δικαιωμάτων του κλάδου η οποία αντιστοιχεί στη μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων που διατηρούνται στο ειδικό αποθεματικό.

4.   Σε περίπτωση κατανομής από το ειδικό αποθεματικό δυνάμει του άρθρου 3στ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η προκύπτουσα τελική ποσότητα δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών που κατανέμονται δωρεάν στον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για ολόκληρη την περίοδο εμπορίας, η οποία έχει καταχωρισθεί στο EUTL σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, μεταφέρεται αυτόματα από τον λογαριασμό ειδικού αποθεματικού της ΕΕ στον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ για τις αερομεταφορές.

Άρθρο 48

Μεταφορά γενικών δικαιωμάτων εκπομπής στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ

Στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ όλα τα εναπομένοντα δικαιώματα του λογαριασμού κατανομής της ΕΕ και του λογαριασμού αποθεματικού νεοεισερχόμενων της ΕΕ.

Άρθρο 49

Μεταφορά δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές

Στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές όλα τα εναπομένοντα δικαιώματα του λογαριασμού ειδικού αποθεματικού της ΕΕ.

Άρθρο 50

Διαγραφή δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας, όλα τα εναπομένοντα δικαιώματα του λογαριασμού κατανομής της ΕΕ για τις αερομεταφορές μεταφέρονται στον ενωσιακό λογαριασμό διαγραφής δικαιωμάτων.

Τμήμα 4

Κατανομή σε σταθερές εγκαταστάσεις

Άρθρο 51

Καταχώριση των εθνικών πινάκων κατανομής στο EUTL

1.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τον οικείο εθνικό πίνακα κατανομής για την περίοδο 2013-2020. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί πίνακες κατανομής περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα X.

2.   Η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να καταχωρίσει τον εθνικό πίνακα κατανομής στο EUTL, εάν θεωρεί ότι ο εν λόγω πίνακας είναι σύμφωνος με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, την απόφαση 2011/278/ΕΕ και με τις αποφάσεις που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 10γ παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει τον εθνικό πίνακα κατανομής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το οικείο κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δεκτή μεταγενέστερη κοινοποίηση. Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αναθεωρημένο εθνικό πίνακα κατανομής εντός τριμήνου.

Άρθρο 52

Μεταβολές των εθνικών πινάκων κατανομής

1.   Ο εθνικός διαχειριστής τροποποιεί τον εθνικό πίνακα κατανομής στο EUTL, σε περίπτωση:

α)

ανάκλησης ή με άλλον τρόπο λήξης της άδειας μιας εγκατάστασης·

β)

παύσης των δραστηριοτήτων εγκατάστασης·

γ)

διάσπασης εγκατάστασης σε δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις·

δ)

συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εγκαταστάσεων σε μία.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις μεταβολές των οικείων εθνικών πινάκων κατανομής οι οποίες αφορούν:

α)

κατανομές σε νεοεισερχόμενους ή κατανομές σε νεοεισερχόμενους μετά από σημαντική επέκταση της δυναμικότητας·

β)

τη μερική παύση δραστηριοτήτων και σημαντικές μειώσεις της δυναμικότητας·

γ)

τη δωρεά κατανομή δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 10γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η οποία δικαιολογείται με βάση την πρόοδο των ανειλημμένων επενδύσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί έκθεση στην Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 γ παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας·

δ)

άλλες αλλαγές, που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Μετά τη λήψη γνωστοποίησης δυνάμει του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να επιφέρει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στον εθνικό πίνακα κατανομής που διατηρείται στο EUTL, εάν θεωρεί ότι οι μεταβολές του εθνικού πίνακα κατανομής είναι σύμφωνες με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, την απόφαση 2011/278/ΕΕ και με τις αποφάσεις που εκδίδει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 10γ παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει τις μεταβολές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το οικείο κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δεκτή μεταγενέστερη γνωστοποίηση.

Άρθρο 53

Δωρεάν κατανομή γενικών δικαιωμάτων εκπομπής

1.   Ο εθνικός διαχειριστής σημειώνει στον εθνικό πίνακα κατανομής, για κάθε φορέα εκμετάλλευσης, για κάθε έτος και για κάθε νομική βάση που αναφέρεται στο παράρτημα IX, αν πρέπει να κατανεμηθούν δικαιώματα σε μια εγκατάσταση για το εν λόγω έτος ή όχι.

2.   Από την 1η Φεβρουαρίου 2013 ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει αυτόματα από τον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ γενικά δικαιώματα σύμφωνα με τον σχετικό εθνικό πίνακα κατανομής στον αντίστοιχο ανοικτό ή δεσμευμένο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες της αυτόματης μεταφοράς που προσδιορίζονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

3.   Όταν αποκλεισμένος λογαριασμός χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης δεν γίνεται αποδέκτης δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της παραγράφου 2, τα εν λόγω δικαιώματα δεν μεταφέρονται στον λογαριασμό, εάν αυτός τεθεί αργότερα σε κατάσταση ανοικτού.

4.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να εκτελέσει μεταφορές για την επιστροφή καθ’ υπέρβαση δικαιωμάτων στον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ, σε περίπτωση τροποποίησης του εθνικού πίνακα κατανομής κράτους μέλους από τον κεντρικό διαχειριστή δυνάμει του άρθρου 52 παράγραφος 2, ώστε να διορθωθεί η υπερκατανομή δικαιωμάτων στον φορέα εκμετάλλευσης, και εφόσον η αρμόδια αρχή έχει ζητήσει από τον τελευταίο να επιστρέψει τα καθ’ υπέρβαση δικαιώματα.

Τμήμα 5

Κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Άρθρο 54

Καταχώριση των εθνικών πινάκων κατανομής για τις αερομεταφορές στο EUTL

1.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012, τον οικείο εθνικό πίνακα κατανομής για τις αερομεταφορές για την περίοδο 2013-2020. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί πίνακες κατανομής για τις αερομεταφορές περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙ.

2.   Η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να καταχωρίσει τον εθνικό πίνακα κατανομής για τις αερομεταφορές στο EUTL, εάν θεωρεί ότι ο εν λόγω πίνακας είναι σύμφωνος με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, και ιδίως με τις κατανομές που υπολογίζουν και δημοσιεύουν τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 3ε παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει τον εθνικό πίνακα κατανομής για τις αερομεταφορές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δεκτή μεταγενέστερη κοινοποίηση. Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αναθεωρημένο εθνικό πίνακα κατανομής για τις αερομεταφορές εντός τριμήνου.

Άρθρο 55

Μεταβολές των εθνικών πινάκων κατανομής για τις αερομεταφορές

1.   Ο εθνικός διαχειριστής τροποποιεί τον εθνικό πίνακα κατανομής για τις αερομεταφορές στο EUTL, σε περίπτωση:

α)

παύσης όλων των δραστηριοτήτων φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών οι οποίες καλύπτονται από το παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β)

διάσπασης φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σε δύο ή περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

γ)

συγχώνευσης δύο ή περισσότερων φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών σε ενιαίο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις μεταβολές των οικείων εθνικών πινάκων κατανομής για τις αερομεταφορές, οι οποίες αφορούν:

α)

κατανομές από το ειδικό αποθεματικό δυνάμει του άρθρου 3στ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β)

αναπροσαρμογές μετά τη θέσπιση μέτρων δυνάμει του άρθρου 25α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

γ)

άλλες αλλαγές, που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να επιφέρει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στον εθνικό πίνακα κατανομής για τις αερομεταφορές που διατηρείται στο EUTL, εάν θεωρεί ότι οι μεταβολές του εθνικού πίνακα κατανομής για τις αερομεταφορές είναι σύμφωνες με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, και ιδίως με τις κατανομές που υπολογίζονται και δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 3στ παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας σε περίπτωση κατανομής από το ειδικό αποθεματικό. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει τις μεταβολές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δεκτή μεταγενέστερη γνωστοποίηση.

4.   Εάν μια συγχώνευση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών αφορά φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με διαφορετικά εντεταλμένα κράτη μέλη, η τροποποίηση βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) κινείται από τον εθνικό διαχειριστή που είναι εντεταλμένος για τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου η κατανομή πρόκειται να συγχωνευθεί με την κατανομή άλλου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Πριν από την τροποποίηση εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του εθνικού διαχειριστή που είναι εντεταλμένος για τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, στην κατανομή του οποίου θα ενσωματωθεί η κατανομή του συγχωνευθέντος φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Άρθρο 56

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών

1.   Ο εθνικός διαχειριστής σημειώνει στο εθνικό πίνακα κατανομής για τις αερομεταφορές, για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και για κάθε έτος, αν πρέπει να κατανεμηθούν δικαιώματα στον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για το εν λόγω έτος ή όχι.

2.   Από την 1η Φεβρουαρίου 2013 ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει αυτόματα από τον λογαριασμό κατανομής της ΕΕ για τις αερομεταφορές γενικά δικαιώματα σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα κατανομής στον αντίστοιχο ανοικτό ή δεσμευμένο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες της αυτόματης μεταφοράς που προσδιορίζονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

3.   Όταν αποκλεισμένος λογαριασμός χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν γίνεται αποδέκτης δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της παραγράφου 2, τα εν λόγω δικαιώματα δεν μεταφέρονται στο λογαριασμό, εάν αυτός τεθεί αργότερα σε κατάσταση ανοικτού.

Άρθρο 57

Επιστροφή δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών

Όταν ο εθνικός πίνακας κατανομής για τις αερομεταφορές τροποποιείται δυνάμει του άρθρου 25α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ μετά τη μεταφορά δικαιωμάτων στους λογαριασμούς χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για δεδομένο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος κανονισμού, ο κεντρικός διαχειριστής εκτελεί τις μεταφορές που απαιτούνται από τα μέτρα τα οποία θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 25α της εν λόγω οδηγίας.

Τμήμα 6

Χρήση CER και ERU

Άρθρο 58

Χαρτοφυλάκια διεθνών πιστωτικών μορίων στο ενωσιακό μητρώο

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι οι CER και οι ERU που σχετίζονται με έργα φιλοξενούμενα σε κράτη μέλη διατηρούνται σε λογαριασμούς του ΣΕΔΕ στο ενωσιακό μητρώο μόνον εφόσον η εκχώρησή τους δεν απαγορεύεται από το άρθρο 11β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι οι ERU που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών οι οποίες υλοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, αλλά που σχετίζονται με φιλοξενούμενα σε κράτη μέλη έργα των οποίων οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18), ενώ περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19), διατηρούνται σε λογαριασμούς του ΣΕΔΕ στο ενωσιακό μητρώο, μόνον εφόσον έχουν εκχωρηθεί πριν από τις 30 Απριλίου 2013.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι οι ERU που έχουν εκχωρηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για μειώσεις εκπομπών οι οποίες υλοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και σχετίζονται με έργα εκτελούμενα σε τρίτες χώρες για τις οποίες δεν ισχύουν νομικά δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι για τις εκπομπές κατά την περίοδο 2013-2020, όπως προβλέπεται σε τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Κιότο δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 9 αυτού, ή οι οποίες δεν έχουν καταθέσει πράξη κύρωσης της εν λόγω τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Κιότο, διατηρούνται σε λογαριασμούς του ΣΕΔΕ στο ενωσιακό μητρώο, εφόσον σχετίζονται με μειώσεις εκπομπών που έχουν επαληθευθεί με τη διαδικασία επαλήθευσης στο πλαίσιο της εποπτικής επιτροπής για την κοινή εφαρμογή, η οποία καθορίζεται στην απόφαση 9/CMP.1 (βάσει της λεγόμενης «διαδικασίας της 2ης οδού») ή, εάν η επαλήθευση αυτή είναι αδύνατη, εφόσον η εκχώρησή τους για μειώσεις εκπομπών που υλοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητη οντότητα, διαπιστευμένη βάσει της απόφασης 9/CMP.1.

3.   Ο κεντρικός διαχειριστής παρέχει στους εθνικούς διαχειριστές κατάλογο των λογαριασμών του ΣΕΔΕ στους οποίους διατηρούνται διεθνή πιστωτικά μόρια που δεν μπορούν να διατηρούνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, μετά τις ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται σε αυτές. Βάσει του καταλόγου αυτού ο εθνικός διαχειριστής ζητεί από τους κατόχους των λογαριασμών να προσδιορίσουν έναν λογαριασμό KP στον οποίο μεταφέρονται τα εν λόγω διεθνή πιστωτικά μόρια.

Εάν ο κάτοχος του λογαριασμού δεν απαντήσει στο αίτημα του διαχειριστή εντός 40 εργάσιμων ημερών, ο διαχειριστής μεταφέρει τα διεθνή πιστωτικά μόρια σε εθνικό λογαριασμό KP.

Άρθρο 59

Καταχώριση των πινάκων διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων στο EUTL

1.   Εντός μηνός από τη θέσπιση μέτρων δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον οικείο πίνακα διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο πίνακας διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων περιλαμβάνει το συνολικό αρχικό διεθνές πιστωτικό δικαίωμα για την περίοδο 2008-2020 ανά φορέα εκμετάλλευσης και φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα XII.

2.   Η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να καταχωρίσει τον πίνακα διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων στο EUTL, εάν θεωρεί ότι ο εν λόγω πίνακας είναι σύμφωνος με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή απορρίπτει τον πίνακα διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δεκτή μεταγενέστερη κοινοποίηση. Το κράτος μέλος υποβάλλει εντός μηνός στην Επιτροπή αναθεωρημένο πίνακα διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων.

3.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις μεταβολές των οικείων πινάκων διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που εκχωρούνται σε νεοεισερχόμενους. Η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να επιφέρει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στον πίνακα διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων που διατηρείται στο EUTL, εάν θεωρεί ότι οι μεταβολές του πίνακα διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων είναι σύμφωνες με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή απορρίπτει τις μεταβολές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δεκτή μεταγενέστερη γνωστοποίηση.

Άρθρο 60

Χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων μέσω ανταλλαγής με δικαιώματα εκπομπής

1.   Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να ζητούν την ανταλλαγή διεθνών πιστωτικών μορίων με γενικά δικαιώματα δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015, και του άρθρου 11α παράγραφοι 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Προτείνουν μεταφορά διεθνών πιστωτικών μορίων από τον οικείο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης στον λογαριασμό διεθνών πιστωτικών μορίων της ΕΕ για φορείς εκμετάλλευσης στο ενωσιακό μητρώο.

Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορούν να ζητούν την ανταλλαγή διεθνών πιστωτικών μορίων με δικαιώματα του κλάδου των αερομεταφορών δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015, και του άρθρου 11α παράγραφοι 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Προτείνουν μεταφορά διεθνών πιστωτικών μορίων από τον οικείο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο λογαριασμό διεθνών πιστωτικών μορίων της ΕΕ για φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο ενωσιακό μητρώο.

2.   Κατόπιν αιτήματος, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο εκτελεί μεταφορά διεθνών πιστωτικών μορίων στον αντίστοιχο λογαριασμό διεθνών πιστωτικών μορίων της ΕΕ, εάν

α)

η κατάσταση του λογαριασμού προέλευσης επιτρέπει τη μεταφορά·

β)

ο σχετικός πίνακας διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων έχει καταχωριστεί στο EUTL και περιλαμβάνει εγγραφή για τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σύμφωνα με το άρθρο 59·

γ)

ο αριθμός των προτεινόμενων προς μεταφορά μονάδων δεν υπερβαίνει το εναπομένον πιστωτικό δικαίωμα κατά το άρθρο 61·

δ)

όλες οι προτεινόμενες προς μεταφορά μονάδες είναι επιλέξιμες για χρήση δυνάμει των άρθρων 11α και 11β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, του άρθρου 58 του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που έχουν ενδεχομένως θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

3.   Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο δημιουργεί ισοδύναμο αριθμό γενικών δικαιωμάτων στον λογαριασμό ανταλλαγών πιστωτικών μορίων της ΕΕ για φορείς εκμετάλλευσης και μεταφέρει, εξ ονόματος της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής, ισοδύναμο αριθμό γενικών δικαιωμάτων στον λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης από τον οποίο κινήθηκε η μεταφορά.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο δημιουργεί ισοδύναμο αριθμό δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών στον λογαριασμό ανταλλαγών πιστωτικών μορίων της ΕΕ για φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και μεταφέρει, εξ ονόματος της αντίστοιχης αρμόδιας αρχής, ισοδύναμο αριθμό δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών στο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών από τον οποίο κινήθηκε η μεταφορά

Άρθρο 61

Υπολογισμός των εναπομενόντων διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο προσδιορίζει αυτόματα το εναπομένον διεθνές πιστωτικό δικαίωμα κάθε φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, αφαιρώντας από το συνολικό αρχικό διεθνές πιστωτικό δικαίωμα που καταχωρίζεται δυνάμει του άρθρου 59:

α)

το άθροισμα όλων των CER και ERU που παραδίδει ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 11α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009·

β)

το άθροισμα όλων των CER και ERU που μεταφέρονται στον λογαριασμό διεθνών πιστωτικών μορίων της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 60 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο διορθώνει το εναπομένον διεθνές πιστωτικό δικαίωμα ώστε να αποτυπωθούν αναστροφές δυνάμει του άρθρου 70.

Τμήμα 7

Πλειστηριασμοί

Άρθρο 62

Καταχώριση των πινάκων πλειστηριασμών στο EUTL

1.   Εντός μηνός από τον καθορισμό και τη δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμών δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2 ή του άρθρου 32 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, ο εκάστοτε χώρος πλειστηριασμών υποβάλλει στην Επιτροπή τον αντίστοιχο πίνακα πλειστηριασμών. Ο χώρος πλειστηριασμών υποβάλλει στην Επιτροπή δύο πίνακες πλειστηριασμών για κάθε ημερολογιακό έτος μετά το 2012 – έναν για τους πλειστηριασμούς γενικών δικαιωμάτων και έναν για τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών – και εξασφαλίζει ότι οι πίνακες πλειστηριασμών περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα XIII.

2.   Η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να καταχωρίσει τον πίνακα πλειστηριασμών στο EUTL, εάν θεωρεί ότι ο εν λόγω πίνακας είναι σύμφωνος με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει τον πίνακα πλειστηριασμών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον χώρο πλειστηριασμών, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ώστε να γίνει δεκτή μεταγενέστερη κοινοποίηση. Ο χώρος πλειστηριασμών υποβάλλει στην Επιτροπή αναθεωρημένο πίνακα πλειστηριασμών εντός τριμήνου.

Άρθρο 63

Μεταβολές των πινάκων πλειστηριασμών

1.   Ο εκάστοτε χώρος πλειστηριασμών γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή κάθε αναγκαία τροποποίηση του πίνακα πλειστηριασμών.

2.   Η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να καταχωρίσει τον αναθεωρημένο πίνακα πλειστηριασμών στο EUTL, εάν θεωρεί ότι ο εν λόγω αναθεωρημένος πίνακας είναι σύμφωνος με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει τις μεταβολές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον χώρο πλειστηριασμών, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δεκτή μεταγενέστερη γνωστοποίηση.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να δώσει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να αναστείλει τη μεταφορά δικαιωμάτων εκπομπής που προσδιορίζονται σε πίνακα πλειστηριασμών, εάν εντοπίσει αναγκαία τροποποίησή του την οποία ο χώρος πλειστηριασμών παρέλειψε να γνωστοποιήσει.

Άρθρο 64

Πλειστηριασμός δικαιωμάτων εκπομπής

1.   Η Επιτροπή δίνει εγκαίρως εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να μεταφέρει, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου εκπλειστηριαστή που έχει διοριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, γενικά δικαιώματα από τον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ και/ή δικαιώματα του κλάδου των αερομεταφορών από τον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ για τις αερομεταφορές στον αντίστοιχο λογαριασμό παράδοσης πλειστηριασμού σύμφωνα με τους πίνακες πλειστηριασμών. Ώστε για δικαιώματα που δημιουργούνται ενόψει πλειστηριασμού δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, η Επιτροπή δίνει εγκαίρως εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να μεταφέρει, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου εκπλειστηριαστή, δικαιώματα από τον λογαριασμό όπου δημιουργήθηκαν στον λογαριασμό που δημιουργήθηκε για την παράδοση πλειστηριασμού και υποδεικνύεται στον σχετικό πίνακα πλειστηριασμών. Η υποβολή του πίνακα πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 62 συνιστά το προαναφερθέν αίτημα.

2.   Ο κάτοχος του αντίστοιχου λογαριασμού παράδοσης πλειστηριασμού εξασφαλίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων που εκπλειστηριάστηκαν στους πλειοδότες ή στους διαδόχους τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010.

3.   Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό παράδοσης πλειστηριασμού ενδέχεται να υποχρεωθεί να μεταφέρει τα δικαιώματα που δεν παραδόθηκαν από τον λογαριασμό παράδοσης πλειστηριασμού στον λογαριασμό πλειστηριασμών της ΕΕ.

Τμήμα 8

Συναλλαγές

Άρθρο 65

Μεταφορές δικαιωμάτων εκπομπής ή μονάδων Κιότο που κινούνται από λογαριασμό χαρτοφυλακίου

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, o κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος κατόχου λογαριασμού, ότι το μητρώο της Ένωσης μεταφέρει δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό, εκτός εάν η κατάσταση του λογαριασμού προέλευσης ή του λογαριασμού προορισμού αποκλείει τη συγκεκριμένη μεταφορά.

2.   Η μεταφορά μονάδων Κιότο από λογαριασμούς χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης, λογαριασμούς χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και λογαριασμούς χαρτοφυλακίου προσώπου επιτρέπεται μόνο προς λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αξιόπιστων λογαριασμών, ο οποίος έχει καταρτιστεί δυνάμει του άρθρου 26, με εξαίρεση:

α)

την ανταλλαγή διεθνών πιστωτικών μορίων δυνάμει του άρθρου 60,

β)

την παράδοση δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 67,

γ)

τη διαγραφή δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 68,

δ)

την ακύρωση μονάδων Κιότο δυνάμει του άρθρου 69.

Άρθρο 66

Μεταφορές δικαιωμάτων εκπομπής ή μονάδων Κιότο που κινούνται από λογαριασμό συναλλαγών

Κατόπιν αιτήματος κατόχου λογαριασμού συναλλαγών, o κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο σε λογαριασμό χαρτοφυλακίου ή συναλλαγών του ενωσιακού μητρώου, εκτός εάν η κατάσταση του λογαριασμού προέλευσης αποκλείει τη συγκεκριμένη μεταφορά.

Τμήμα 9

Παράδοση δικαιωμάτων εκπομπής

Άρθρο 67

Παράδοση δικαιωμάτων εκπομπής

1.   Οι φορείς εκμετάλλευσης ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών παραδίδουν δικαιώματα εκπομπής, προτείνοντας στο ενωσιακό μητρώο:

α)

τη μεταφορά συγκεκριμένου αριθμού δικαιωμάτων που έχουν δημιουργηθεί για συμμόρφωση κατά την ίδια περίοδο εμπορίας, από τον οικείο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης ή χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στον ενωσιακό λογαριασμό διαγραφής δικαιωμάτων·

β)

την καταχώριση του αριθμού και του τύπου των μεταφερθέντων δικαιωμάτων εκπομπής ως παραδοθέντων έναντι των εκπομπών της εγκατάστασης του φορέα εκμετάλλευσης ή των εκπομπών του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά την τρέχουσα περίοδο.

2.   Δικαιώματα του κλάδου των αερομεταφορών επιτρέπεται να παραδίδονται μόνον από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

3.   Δικαιώματα τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί δεν επιτρέπεται να παραδοθούν εκ νέου.

Τμήμα 10

Διαγραφή δικαιωμάτνων εκπομπής και ακύρωση μονάδων Κιότο

Άρθρο 68

Διαγραφή δικαιωμάτων εκπομπής

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο διεκπεραιώνει κάθε αίτημα που υποβάλλεται από κάτοχο λογαριασμού, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για διαγραφή δικαιωμάτων εκπομπής που διατηρούνται στους λογαριασμούς του κατόχου, προβαίνοντας σε:

α)

μεταφορά συγκεκριμένου αριθμού δικαιωμάτων εκπομπής από τον σχετικό λογαριασμό στον ενωσιακό λογαριασμό διαγραφής δικαιωμάτων εκπομπής και

β)

καταχώριση του αριθμού των μεταφερθέντων δικαιωμάτων εκπομπής ως διαγραφέντων για το τρέχον έτος.

2.   Διαγραφέντα δικαιώματα εκπομπής δεν καταχωρίζονται ως παραδοθέντα έναντι εκπομπών.

Άρθρο 69

Ακύρωση μονάδων Κιότο

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο διεκπεραιώνει κάθε αίτημα που υποβάλλεται από κάτοχο λογαριασμού, δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για ακύρωση μονάδων Κιότο που διατηρούνται στους λογαριασμούς του κατόχου, μεταφέροντας συγκεκριμένο τύπο και αριθμό μονάδων Κιότο από τον σχετικό λογαριασμό στον λογαριασμό ακύρωσης του μητρώου KP του διαχειριστή του λογαριασμού ή στον λογαριασμό ακύρωσης του ενωσιακού μητρώου.

Τμήμα 11

Αναστροφή συναλλαγών

Άρθρο 70

Αναστροφή οριστικοποιημένων διαδικασιών που οφείλονται σε πλάνη

1.   Εάν κάτοχος λογαριασμού ή εθνικός διαχειριστής που ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου λογαριασμού κινήσει, ακούσια ή εκ πλάνης, μια από τις συναλλαγές της παραγράφου 2, ο κάτοχος λογαριασμού μπορεί να προτείνει στον διαχειριστή του λογαριασμού του, με γραπτό αίτημα, την αναστροφή της ολοκληρωθείσας συναλλαγής. Το σχετικό αίτημα είναι δεόντως υπογεγραμμένο από τον ή τους αντιπροσώπους του κατόχου του λογαριασμού οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να κινούν τον τύπο συναλλαγής που πρόκειται να αναστραφεί και ταχυδρομείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση της διαδικασίας. Το εν λόγω αίτημα περιέχει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η συναλλαγή κινήθηκε εκ πλάνης ή ακούσια.

2.   Οι κάτοχοι λογαριασμού μπορούν να προτείνουν την αναστροφή των ακόλουθων συναλλαγών:

α)

παράδοση δικαιωμάτων·

β)

διαγραφή δικαιωμάτων·

γ)

ανταλλαγή διεθνών πιστωτικών μορίων.

3.   Εάν ο διαχειριστής του λογαριασμού διαπιστώσει ότι το αίτημα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και συμφωνεί με αυτό, μπορεί να προτείνει την αναστροφή της συναλλαγής στο ενωσιακό μητρώο.

4.   Εάν εθνικός διαχειριστής κίνησε ακούσια ή εκ πλάνης μια από τις συναλλαγές της παραγράφου 5, μπορεί να προτείνει στον κεντρικό διαχειριστή, με γραπτό αίτημα, την αναστροφή της ολοκληρωθείσας συναλλαγής. Το σχετικό αίτημα περιέχει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η συναλλαγή κινήθηκε εκ πλάνης ή ακούσια.

5.   Οι εθνικοί διαχειριστές μπορούν να προτείνουν την αναστροφή των ακόλουθων συναλλαγών:

α)

κατανομή γενικών δικαιωμάτων·

β)

κατανομή δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών.

6.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο αποδέχεται την πρόταση αναστροφής που έχει υποβληθεί δυνάμει των παραγράφων 1 και 4, δεσμεύει τις μονάδες που πρόκειται να μεταφερθούν με την αναστροφή και διαβιβάζει την πρόταση στον κεντρικό διαχειριστή, εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η συναλλαγή παράδοσης ή διαγραφής δικαιωμάτων που πρόκειται να αναστραφεί ολοκληρώθηκε εντός μέγιστου διαστήματος 30 εργάσιμων ημερών πριν από την πρόταση του διαχειριστή του λογαριασμού σύμφωνα με την παράγραφο 3·

β)

η αναστροφή δεν συνεπάγεται μη συμμόρφωση φορέα εκμετάλλευσης για προγενέστερο έτος·

γ)

ο λογαριασμός προορισμού της συναλλαγής που πρόκειται να αναστραφεί εξακολουθεί να περιέχει την ποσότητα μονάδων του τύπου που αφορούσε η προς αναστροφή συναλλαγή·

δ)

η κατανομή γενικών δικαιωμάτων που πρόκειται να αναστραφεί εκτελέστηκε μετά την ημερομηνία λήξης της άδειας της εγκατάστασης.

7.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο ολοκληρώνει την αναστροφή με μονάδες του ίδιου τύπου οι οποίες περιέχονται στον λογαριασμό προορισμού της αναστρεφόμενης συναλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Σύνδεση με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Άρθρο 71

Εφαρμογή ρυθμίσεων σύνδεσης

Ο κεντρικός διαχειριστής μπορεί να δημιουργεί λογαριασμούς και διαδικασίες και να αναλαμβάνει την εκτέλεση συναλλαγών και άλλων πράξεων, σε εύθετο χρόνο, για την εφαρμογή ρυθμίσεων που έχουν συνομολογηθεί δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

ΤΙΤΛΟΣ 3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ KP

Άρθρο 72

Άνοιγμα λογαριασμών χαρτοφυλακίου προσώπου στα μητρώα KP

Οι αιτήσεις για άνοιγμα λογαριασμών χαρτοφυλακίου προσώπου σε μητρώο KP υποβάλλονται στον εθνικό διαχειριστή από τους δυνητικούς κατόχους των λογαριασμών. Ό δυνητικός κάτοχος λογαριασμού παρέχει τις πληροφορίες που απαιτεί ο εθνικός διαχειριστής δυνάμει του άρθρου 18.

Άρθρο 73

Εκτέλεση μεταφορών

Σε όλες τις μεταφορές από λογαριασμούς των μητρώων KP εφαρμόζονται τα άρθρα 38, 39, 65 και 66.

ΤΙΤΛΟΣ 4

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 406/2009/ΕΚ

Άρθρο 74

Δημιουργία AEA

1.   Στην αρχή της περιόδου συμμόρφωσης ο κεντρικός διαχειριστής δημιουργεί στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας AEA της ΕΕ αριθμό AEA ίσο με το άθροισμα των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής όλων των κρατών μελών για όλα τα έτη της περιόδου συμμόρφωσης, όπως προσδιορίζονται στις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο αποδίδει σε κάθε AEAu, κατά τη δημιουργία της, έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό μονάδας.

Άρθρο 75

Μονάδες ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής

Οι AEA ισχύουν μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών, όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που απορρέουν από το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, και μπορούν να μεταφέρονται μόνον υπό τους όρους των παραγράφων 3, 4 και 5 του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 76

Μεταφορά AEA σε κάθε λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD

Στην αρχή της περιόδου συμμόρφωσης ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει από τον λογαριασμό συνολικής ποσότητας AEA της ΕΕ την ποσότητα AEA που αντιστοιχεί στα ετήσια δικαιώματα εκπομπής κάθε κράτους μέλους για κάθε έτος, όπως προσδιορίζονται στις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, στον αντίστοιχο λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD.

Άρθρο 77

Εισαγωγή των δεδομένων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

1.   Όταν καθίστανται διαθέσιμα για την πλειονότητα των κρατών μελών τα δεδομένα που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για δεδομένο έτος της περιόδου συμμόρφωσης, ο κεντρικός διαχειριστής εισάγει έγκαιρα για κάθε κράτος μέλος, στον οικείο λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD, τη συνολική ποσότητα των σχετικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εκφρασμένων σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, για το εν λόγω δεδομένο έτος συμμόρφωσης.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εισάγει επίσης στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας AEA της ΕΕ το άθροισμα των δεδομένων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου όλων των κρατών μελών για δεδομένο έτος.

Άρθρο 78

Υπολογισμός του υπολοίπου των λογαριασμών συμμόρφωσης με την ESD

1.   Κατά την εισαγωγή των δεδομένων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 77, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο υπολογίζει το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD, αφαιρώντας τη συνολική ποσότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εκφρασμένων σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, που εισάγεται στον συγκεκριμένο λογαριασμό από το άθροισμα όλων των AEA που περιέχει ο ίδιος λογαριασμός.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει την εμφάνιση του υπολοίπου κάθε λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD στο ενωσιακό μητρώο.

Άρθρο 79

Προσδιορισμός των αριθμητικών τιμών που δηλώνουν την κατάσταση συμμόρφωσης

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, μετά την εισαγωγή των δεδομένων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 77 και την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία για τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας δυνάμει των άρθρων 3 και 5 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, το ενωσιακό μητρώο προσδιορίζει, για κάθε λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD, την αριθμητική τιμή που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης, υπολογίζοντας το άθροισμα όλων των AEA, διεθνών πιστωτικών μορίων, tCER και lCER ESD και αφαιρώντας από αυτό τη συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εκφρασμένων σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, που έχει εισαχθεί στον ίδιο λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο καταγράφει την αριθμητική τιμή που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης για κάθε λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD.

Άρθρο 80

Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ

1.   Όταν η αριθμητική τιμή που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης και προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι αρνητική, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει το γινόμενο της υπερβάλλουσας ποσότητας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εκφρασμένων σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, επί τον συντελεστή μείωσης που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ από τον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD κράτους μέλους για το δεδομένο έτος στον οικείο λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD για το επόμενο έτος.

2.   Ταυτόχρονα, ο κεντρικός διαχειριστής δεσμεύει τους λογαριασμούς συμμόρφωσης με την ESD του συγκεκριμένου κράτους μέλους που αντιστοιχούν στα υπόλοιπα έτη της περιόδου συμμόρφωσης.

3.   Ο κεντρικός διαχειριστής αλλάζει την κατάσταση του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD από «δεσμευμένος» σε «ανοικτός» για όλα τα υπόλοιπα έτη της περιόδου συμμόρφωσης από το έτος για το οποίο η αριθμητική τιμή που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης και προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 79 δείχνει συμμόρφωση.

Άρθρο 81

Χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων, tCER και lCER

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει διεθνή πιστωτικά μόρια, tCER ή lCER στον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του συγκεκριμένου κράτους μέλους για δεδομένο έτος της περιόδου συμμόρφωσης. Η μεταφορά αυτή δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις:

α)

το αίτημα του κράτους μέλους υποβάλλεται πριν από τον υπολογισμό του υπολοίπου του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD ή μετά τον προσδιορισμό της αριθμητικής τιμής που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης για το δεδομένο έτος ή

β)

δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

Άρθρο 82

Προκαταβολική χρήση AEA

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει AEA στον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του συγκεκριμένου κράτους μέλους για δεδομένο έτος της περιόδου συμμόρφωσης από τον οικείο λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD για το επόμενο έτος της περιόδου συμμόρφωσης. Η μεταφορά αυτή δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις:

α)

το αίτημα του κράτους μέλους υποβάλλεται πριν από τον υπολογισμό του υπολοίπου του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD ή μετά τον προσδιορισμό της αριθμητικής τιμής που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης για το δεδομένο έτος· or

β)

η μεταφερόμενη ποσότητα υπερβαίνει το 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής του επόμενου έτους, όπως προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ ή υψηλότερο ποσοστό, εάν η Επιτροπή έχει εγκρίνει αυξημένη προκαταβολική χρήση δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της εν λόγω απόφασης.

Άρθρο 83

Μεταφορά AEA σε επόμενο έτος

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει AEA από τον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του συγκεκριμένου κράτους μέλους για δεδομένο έτος της περιόδου συμμόρφωσης στον οικείο λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD για οποιοδήποτε από τα επόμενα έτη της περιόδου συμμόρφωσης. Η μεταφορά αυτή δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις:

α)

το αίτημα του κράτους μέλους υποβάλλεται πριν από τον υπολογισμό του υπολοίπου του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD για το δεδομένο έτος·

β)

η μεταφερόμενη ποσότητα υπερβαίνει το θετικό υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως υπολογίζεται δυνάμει του άρθρου 78, ή

γ)

η κατάσταση του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD από τον οποίο κινείται η μεταφορά δεν την επιτρέπει.

Άρθρο 84

Μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστωτικών δικαιωμάτων σε επόμενο έτος

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει το σύνολο ή τμήματα του αχρησιμοποίητου πιστωτικού δικαιώματος από τον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του συγκεκριμένου κράτους μέλους για δεδομένο έτος της περιόδου συμμόρφωσης στον οικείο λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD για οποιοδήποτε από τα επόμενα έτη της περιόδου συμμόρφωσης. Η μεταφορά αυτή δεν εκτελείται σε περίπτωση που κινηθεί πριν από τον προσδιορισμό της αριθμητικής τιμής που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης για το δεδομένο έτος

Άρθρο 85

Μεταφορά ποσοστού έως 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής κράτους μέλους

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει AEA από τον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του συγκεκριμένου κράτους μέλους για δεδομένο έτος στον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD άλλου κράτους μέλους. Η μεταφορά αυτή δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις:

α)

η μεταφερόμενη ποσότητα υπερβαίνει το 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής του κράτους μέλους που κινεί τη μεταφορά για το δεδομένο έτος, όπως προσδιορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, ή την υπόλοιπη διαθέσιμη ποσότητα·

β)

το κράτος μέλος ζητεί τη μεταφορά σε λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD για έτος προγενέστερο του δεδομένου έτους ή

γ)

η κατάσταση του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD από τον οποίο κινείται η μεταφορά δεν την επιτρέπει.

Άρθρο 86

Μεταφορά μετά τον υπολογισμό του υπολοίπου του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει AEA από τον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του συγκεκριμένου κράτους μέλους για δεδομένο έτος στον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD άλλου κράτους μέλους. Η μεταφορά αυτή δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις:

α)

το αίτημα του κράτους μέλους υποβάλλεται πριν από τον υπολογισμό του υπολοίπου του λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 78·

β)

η μεταφερόμενη ποσότητα υπερβαίνει το θετικό υπόλοιπο του λογαριασμού, όπως υπολογίζεται δυνάμει του άρθρου 78, ή

γ)

η κατάσταση του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD από τον οποίο κινείται η μεταφορά δεν την επιτρέπει.

Άρθρο 87

Μεταφορά ποσοστού έως 3 % του πιστωτικού δικαιώματος

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το ενωσιακό μητρώο μεταφέρει το σύνολο ή τμήμα του πιστωτικού δικαιώματος από τον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του συγκεκριμένου κράτους μέλους για δεδομένο έτος στον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD άλλου κράτους μέλους. Η μεταφορά αυτή δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις:

α)

το αίτημα του κράτους μέλους υποβάλλεται πριν από τον υπολογισμό της αριθμητικής τιμής που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης για το δεδομένο έτος·

β)

η μεταφερόμενη ποσότητα υπερβαίνει ετήσια επιτρεπόμενη για το κράτος μέλος ποσότητα ίση με 3 %, όπως ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, αφαιρουμένου του αθροίσματος των διεθνών πιστωτικών μορίων, tCER και lCER που διατηρούνται στον λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD κατά τον χρόνο προσδιορισμού των αριθμητικών τιμών οι οποίες δηλώνουν την κατάσταση συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 79 του παρόντος κανονισμού, ή

γ)

η κατάσταση του λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD από τον οποίο κινείται η μεταφορά δεν την επιτρέπει.

Άρθρο 88

Αναπροσαρμογές

1.   Σε περίπτωση αναπροσαρμογής δυνάμει του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ ή άλλης τροποποίησης του αθροίσματος που ορίζεται στο άρθρο 74 του παρόντος κανονισμού, η οποία συνεπάγεται αύξηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής κράτους μέλους κατά την περίοδο συμμόρφωσης, ο κεντρικός διαχειριστής δημιουργεί την αντίστοιχη ποσότητα AEA στον λογαριασμό συνολικής ποσότητας AEA της ΕΕ και την μεταφέρει στον σχετικό λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του εν λόγω κράτους μέλους.

2.   Σε περίπτωση αναπροσαρμογής δυνάμει του άρθρου 10 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ ή άλλης τροποποίησης του αθροίσματος που ορίζεται στο άρθρο 74 του παρόντος κανονισμού, η οποία συνεπάγεται μείωση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής κράτους μέλους κατά την περίοδο συμμόρφωσης, ο κεντρικός διαχειριστής μεταφέρει την αντίστοιχη ποσότητα AEA από τον σχετικό λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD του εν λόγω κράτους μέλους στον λογαριασμό διαγραφών της ΕΕ.

Άρθρο 89

Αντικατάσταση tCER και lCER

1.   Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθούν tCER ή lCER στο ενωσιακό μητρώο, το ενδιαφερόμενο βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ κράτος μέλος ζητεί τη μεταφορά μονάδων Κιότο από το οικείο μητρώο KP στο ενωσιακό μητρώο, στον αντίστοιχο λογαριασμό χαρτοφυλακίου συμβαλλόμενου μέρους.

2.   Για τον προσδιορισμό της αριθμητικής τιμής που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 79, δεν λαμβάνονται υπόψη οι lCER που έχουν λήξει.

Άρθρο 90

Εκτέλεση και αναστροφή μεταφορών

1.   Σε όλες τις μεταφορές που προσδιορίζονται στον παρόντα τίτλο εφαρμόζονται τα άρθρα 38, 39, 65 και 66.

2.   Οι εκ πλάνης μεταφορές σε λογαριασμούς συμμόρφωσης με την ESD είναι δυνατόν να αντιστραφούν κατόπιν αιτήματος του εθνικού διαχειριστή. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 70 παράγραφοι 4, 6 και 7.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τεχνικές απαιτήσεις για το σύστημα μητρώων

Τμήμα 1

Διαθεσιμότητα

Άρθρο 91

Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία του ενωσιακού μητρώου και του EUTL

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι:

α)

η πρόσβαση των αντιπροσώπων για τους λογαριασμούς και των εθνικών διαχειριστών στο ενωσιακό μητρώο είναι δυνατή καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας·

β)

οι συνδέσεις επικοινωνίας μεταξύ του ενωσιακού μητρώου, του EUTL και του ITL, που αναφέρονται στο άρθρο 7, διατηρούνται καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας·

γ)

παρέχεται το αναγκαίο εφεδρικό υλισμικό και λογισμικό (αντίγραφα ασφαλείας) για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης του πρωτεύοντος υλισμικού και λογισμικού·

δ)

το ενωσιακό μητρώο και το EUTL ανταποκρίνονται αμέσως στα αιτήματα των αντιπροσώπων για λογαριασμούς.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει την ενσωμάτωση συστημάτων και διαδικασιών υψηλής αντοχής στο ενωσιακό μητρώο και στο EUTL, για τη διαφύλαξη όλων των σχετικών δεδομένων και τη διευκόλυνση της ταχείας ανάκτησης των δεδομένων και των λειτουργιών σε περίπτωση αστοχίας ή καταστροφής.

3.   Ο κεντρικός διαχειριστής μεριμνά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διακοπές λειτουργίας του ενωσιακού μητρώου και του EUTL.

Άρθρο 92

Υπηρεσίες βοήθειας

1.   Οι εθνικοί διαχειριστές παρέχουν συνδρομή και υποστήριξη στους κατόχους των λογαριασμών και στους αντιπροσώπους για τους λογαριασμούς του ενωσιακού μητρώου τους οποίους διαχειρίζονται, μέσω εθνικών υπηρεσιών βοήθειας (helpdesk).

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής παρέχει υποστήριξη στους εθνικούς διαχειριστές μέσω κεντρικής υπηρεσίας βοήθειας, ώστε να τους διευκολύνει στην παροχή συνδρομής σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τμήμα 2

Ασφάλεια και έλεγχος ταυτότητας

Άρθρο 93

Έλεγχος της ταυτότητας του ενωσιακού μητρώου και των εθνικών μητρώων KP

1.   Η ταυτότητα του ενωσιακού μητρώου εξακριβώνεται από το EUTL, λαμβανομένων υπόψη των προδιαγραφών ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 105.

2.   Για την εγκατάσταση της σύνδεσης επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 7, τα κράτη μέλη και η Ένωση χρησιμοποιούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδίδει η Γραμματεία της UNFCCC, ή οντότητα που ορίζεται από αυτήν, ώστε να αποδείξουν στο ITL την ταυτότητα των οικείων μητρώων KP.

Άρθρο 94

Πρόσβαση σε λογαριασμούς του ενωσιακού μητρώου

1.   Οι αντιπρόσωποι για λογαριασμούς έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στο ενωσιακό μητρώο μέσω της ασφαλούς περιοχής του ενωσιακού μητρώου. Ο κεντρικός διαχειριστής διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στην ασφαλή περιοχή του ιστότοπου του ενωσιακού μητρώου μέσω του Διαδικτύου. Ο ιστότοπος του ενωσιακού μητρώου είναι διαθέσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Μετά το άνοιγμα λογαριασμού πλατφόρμας ή λογαριασμού χώρου συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 ή το άρθρο 20 παράγραφος 1, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα μεταξύ της πλατφόρμας ή του χώρου συναλλαγών και του ενωσιακού μητρώου. Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι στους λογαριασμούς του ενωσιακού μητρώου στους οποίους έχει καταστεί δυνατή η πρόσβαση μέσω εξωτερικών χώρων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 και για τους οποίους ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι επίσης ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για λογαριασμό εξωτερικού χώρου συναλλαγών, έχει πρόσβαση ο εξωτερικός χώρος συναλλαγών το οποίο διαχειρίζεται ο κάτοχος του συγκεκριμένου λογαριασμού εξωτερικού χώρου συναλλαγών.

3.   Οι επικοινωνίες μεταξύ εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή χώρων συναλλαγών και της ασφαλούς περιοχής του ενωσιακού μητρώου κρυπτογραφούνται λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων ασφάλειας που περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

4.   Ο κεντρικός διαχειριστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκλείσει την πρόσβαση στην ασφαλή περιοχή του ιστότοπου του ενωσιακού μητρώου χωρίς εξουσιοδότηση.

5.   Εάν διακυβευθεί η ασφάλεια των διαπιστευτηρίων (πιστοποιήσεων) εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή πρόσθετου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αναστέλλει αμέσως την πρόσβαση στον οικείο λογαριασμό, ενημερώνει σχετικά τον διαχειριστή του λογαριασμού και ζητεί αντικατάσταση.

Άρθρο 95

Έλεγχος ταυτότητας και εξουσιοδότηση εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων στο ενωσιακό μητρώο

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο χορηγεί σε κάθε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο της ταυτότητάς τους κατά την πρόσβαση στο μητρώο.

2.   Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διαθέτει πρόσβαση μόνο στους λογαριασμούς του ενωσιακού μητρώου που καλύπτει η εξουσιοδότησή του και μπορεί να ζητεί να κινηθούν μόνο οι διαδικασίες για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του άρθρου 23. Η εν λόγω πρόσβαση ή υποβολή αιτημάτων εκτελείται μέσω ασφαλούς περιοχής του ιστότοπου του ενωσιακού μητρώου.

3.   Επιπλέον του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος χρησιμοποιεί δευτεροβάθμιο έλεγχο ταυτότητας για την πρόσβαση στο ενωσιακό μητρώο, λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους μηχανισμών δευτεροβάθμιου ελέγχου ταυτότητας που καθορίζονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

4.   Ο διαχειριστής λογαριασμού μπορεί να υποθέτει ότι χρήστης του οποίου η ταυτότητα ελέγχθηκε επιτυχώς από το ενωσιακό μητρώο είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος που έχει καταχωριστεί βάσει των προσκομισθέντων διαπιστευτηρίων για τον έλεγχο ταυτότητας, εκτός εάν ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πληροφορήσει τον διαχειριστή του λογαριασμού ότι έχει διακυβευθεί η ασφάλεια των διαπιστευτηρίων του και ζητήσει την αντικατάστασή τους.

5.   Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει την απώλεια, κλοπή ή παραβίαση των διαπιστευτηρίων του. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αναφέρει αμέσως στον εθνικό διαχειριστή την απώλεια, κλοπή ή παραβίαση των διαπιστευτηρίων του.

Άρθρο 96

Αναστολή κάθε πρόσβασης λόγω παραβίασης της ασφάλειας ή κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια

1.   Η Επιτροπή μπορεί να δώσει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να αναστείλει την πρόσβαση στο ενωσιακό μητρώο ή στο EUTL ή σε οποιοδήποτε τμήμα τους, εάν έχει εύλογες υπόνοιες για παραβίαση της ασφάλειας του ενωσιακού μητρώου ή του EUTL ή για ύπαρξη σοβαρού κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια του ενωσιακού μητρώου ή του EUTL, που απειλεί την ακεραιότητα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 91.

2.   Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας ή κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια, που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της πρόσβασης, ο εθνικός διαχειριστής που αντιλαμβάνεται την παραβίαση ή τον κίνδυνο ενημερώνει αμέσως τον κεντρικό διαχειριστή για τυχόν κινδύνους που διατρέχουν άλλα τμήματα του ενωσιακού μητρώου. Ο κεντρικός διαχειριστής ενημερώνει με τη σειρά του όλους τους εθνικούς διαχειριστές.

3.   Εάν εθνικός διαχειριστής αντιληφθεί κατάσταση που επιβάλλει την αναστολή κάθε πρόσβασης στους λογαριασμούς του οποίους διαχειρίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ειδοποιεί τον κεντρικό διαχειριστή και τους κατόχους λογαριασμού για την αναστολή, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Ο κεντρικός διαχειριστής ενημερώνει με τη σειρά του, το ταχύτερο δυνατόν, όλους τους εθνικούς διαχειριστές.

4.   Η ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνει την πιθανή διάρκεια της αναστολής και αναρτάται εμφανώς στη δημόσια περιοχή του ιστότοπου του EUTL.

Άρθρο 97

Αναστολή της πρόσβασης σε δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο σε περίπτωση υπονοιών για δόλια συναλλαγή

1.   Εθνικός διαχειριστής ή εθνικός διαχειριστής που ενεργεί κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σε δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο στο τμήμα του ενωσιακού μητρώου που διαχειρίζεται:

α)

για μέγιστη περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, σε περίπτωση υπονοιών ότι τα δικαιώματα εκπομπής ή οι μονάδες Κιότο έχουν αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής η οποία συνιστά απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαφθορά ή άλλο σοβαρό έγκλημα, ή

β)

βάσει διατάξεων του εθνικού δικαίου με τις οποίες επιδιώκεται θεμιτός σκοπός και σύμφωνα με αυτές.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να δώσει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να αναστείλει την πρόσβαση σε δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο στο ενωσιακό μητρώο ή στο EUTL για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων, σε περίπτωση υπονοιών ότι τα δικαιώματα εκπομπής ή οι μονάδες Κιότο έχουν αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής η οποία συνιστά απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαφθορά ή άλλο σοβαρό έγκλημα.

3.   Ο εθνικός διαχειριστής ή η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως για την αναστολή την αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου.

4.   Η εθνική αρχή επιβολής του νόμου του κράτους μέλους του εθνικού διαχειριστή μπορεί επίσης να δώσει εντολή στον διαχειριστή να επιβάλει αναστολή βάσει του εθνικού δικαίου και σύμφωνα με αυτό.

Άρθρο 98

Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και γνωστοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων

1.   Ο εθνικός διαχειριστής, οι διευθυντές του και οι υπάλληλοί του συνεργάζονται πλήρως με τις οικείες αρμόδιες αρχές για την καθιέρωση επαρκών και κατάλληλων διαδικασιών με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή ενεργειών που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

2.   Ο εθνικός διαχειριστής, οι διευθυντές του και οι υπάλληλοί του συνεργάζονται πλήρως με τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) του άρθρου 21 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ:

α)

ενημερώνοντας αμέσως τη ΜΧΠ, με δική τους πρωτοβουλία, όταν γνωρίζουν ή έχουν πληροφορίες ή βάσιμες υπόνοιες για διάπραξη ή απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή εγκληματικής δραστηριότητας·

β)

παρέχοντας αμέσως στη ΜΧΠ, κατόπιν αιτήματός της, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διαβιβάζονται στη ΜΧΠ του κράτους μέλους του εθνικού διαχειριστή. Στα εθνικά μέτρα μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης της συμμόρφωσης και επικοινωνίας, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, ορίζονται το ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαβίβαση των πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου.

4.   Το κράτος μέλος του εθνικού διαχειριστή εξασφαλίζει ότι τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στη εθνική νομοθεσία των άρθρων 26 έως 29, 32 και 35 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ εφαρμόζονται στον εθνικό διαχειριστή.

Άρθρο 99

Αναστολή διαδικασιών

1.   Η Επιτροπή μπορεί να δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να αναστείλει προσωρινά την αποδοχή από το EUTL ορισμένων ή όλων των διαδικασιών που προέρχονται από το ενωσιακό μητρώο, εάν η διαχείριση και η συντήρησή του δεν είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ενημερώνει αμέσως τους εμπλεκόμενους εθνικούς διαχειριστές.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής μπορεί να αναστέλλει προσωρινά την εκκίνηση ή την αποδοχή ορισμένων ή όλων των διαδικασιών στο ενωσιακό μητρώο ώστε να γίνει προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση του ενωσιακού μητρώου.

3.   Ο εθνικός διαχειριστής μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αποκαταστήσει διαδικασίες που ανεστάλησαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν κρίνει ότι έχουν διευθετηθεί τα εκκρεμή ζητήματα που προκάλεσαν την αναστολή. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή δίνει εντολή στον κεντρικό διαχειριστή να αποκαταστήσει τις εν λόγω διαδικασίες. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει το αίτημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον εθνικό διαχειριστή, αναφέροντας τους λόγους και καθορίζοντας κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει δεκτό μεταγενέστερο αίτημα.

Τμήμα 3

Αυτόματος έλεγχος, καταγραφή και ολοκλήρωση διαδικασιών

Article 100

Αυτόματος έλεγχος διαδικασιών

1.   Όλες οι διαδικασίες πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις γενικές απαιτήσεις τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) για την ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων οι οποίες διασφαλίζουν την επιτυχή ανάγνωση, έλεγχο και καταγραφή των διαδικασιών από το ενωσιακό μητρώο. Όλες οι διαδικασίες πρέπει να πληρούν τις σχετικές με τις διαδικασίες ειδικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL διενεργεί αυτόματους ελέγχους όλων των διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 105, ώστε να εντοπίζει παρατυπίες και ασυμφωνίες, λόγω των οποίων προτεινόμενη διαδικασία δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 101

Εντοπισμός ασυμφωνιών

1.   Στην περίπτωση των διαδικασιών που ολοκληρώνονται μέσω της άμεσης σύνδεσης επικοινωνίας μεταξύ του ενωσιακού μητρώου και του EUTL, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL τερματίζει κάθε διαδικασία στην οποία εντοπίζει ασυμφωνίες, κατά τη διενέργεια των αυτόματων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 2, και ενημερώνει σχετικά το ενωσιακό μητρώο και τον διαχειριστή των λογαριασμών που εμπλέκονται στην τερματισθείσα συναλλαγή, αποστέλλοντας κωδικό απόκρισης αυτόματου ελέγχου. Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο ενημερώνει αμέσως τους αντίστοιχους κατόχους λογαριασμού για τον τερματισμό της διαδικασίας.

2.   Στην περίπτωση των συναλλαγών που ολοκληρώνονται μέσω του ITL, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το ITL τερματίζει κάθε διαδικασία στην οποία εντοπίζονται ασυμφωνίες από το ITL ή το EUTL κατά τη διενέργεια των αυτόματων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 2. Κατόπιν τερματισμού από το ITL, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει τον τερματισμό της συναλλαγής και από το EUTL. Το ITL ενημερώνει τους διαχειριστές των εμπλεκόμενων μητρώων για τον τερματισμό της συναλλαγής, αποστέλλοντας κωδικό απόκρισης αυτόματου ελέγχου. Εάν ένα από τα εμπλεκόμενα μητρώα είναι το ενωσιακό, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο ενημερώνει επίσης τον διαχειριστή των λογαριασμών του ενωσιακού μητρώου που εμπλέκονται στην τερματισθείσα συναλλαγή, αποστέλλοντας κωδικό απόκρισης αυτόματου ελέγχου. Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο ενημερώνει αμέσως τους αντίστοιχους κατόχους λογαριασμού για τον τερματισμό της διαδικασίας.

Άρθρο 102

Εσωτερικός εντοπισμός ασυμφωνιών στο ενωσιακό μητρώο και στα εθνικά μητρώα KP

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το ενωσιακό μητρώο και τα λοιπά μητρώα KP περιέχουν κωδικούς εισαγωγής ελέγχου και κωδικούς απόκρισης ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή ερμηνεία των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας. Για τους κωδικούς ελέγχου λαμβάνονται υπόψη αυτοί που περιέχονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι πριν από την εκτέλεση όλων των διαδικασιών και κατά τη διάρκειά τους, το ενωσιακό μητρώο διενεργεί κατάλληλους αυτόματους ελέγχους ώστε να διασφαλίζονται ο εντοπισμός των ασυμφωνιών και ο τερματισμός των εσφαλμένων διαδικασιών πριν από τη διενέργεια των αυτόματων ελέγχων από το EUTL.

Άρθρο 103

Αντιπαραβολή στοιχείων - Εντοπισμός ασυμφωνιών από το EUTL

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL δρομολογεί κατά διαστήματα αντιπαραβολή στοιχείων ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία μεταξύ των καταχωρίσεων των λογαριασμών και των χαρτοφυλακίων μονάδων Κιότο και δικαιωμάτων εκπομπής στο EUTL και των καταχωρίσεων των εν λόγω χαρτοφυλακίων στο ενωσιακό μητρώο. Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL καταγράφει όλες τις διαδικασίες.

2.   Εάν κατά τη διαδικασία αντιπαραβολής στοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το EUTL εντοπίσει ασυμφωνία, η οποία συνίσταται στο ότι οι πληροφορίες που αφορούν λογαριασμούς και χαρτοφυλάκια μονάδων Κιότο και δικαιωμάτων εκπομπής και έχουν παρασχεθεί από το ενωσιακό μητρώο στο πλαίσιο της περιοδικής διαδικασίας αντιπαραβολής διαφέρουν από τις πληροφορίες που περιέχει το EUTL, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL αποκλείει την ολοκλήρωση άλλων διαδικασιών με αντικείμενο τους λογαριασμούς, τα δικαιώματα εκπομπής ή τις μονάδες Κιότο που αφορά η ασυμφωνία. Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL ενημερώνει αμέσως για κάθε ασυμφωνία τον κεντρικό διαχειριστή και τους διαχειριστές των σχετικών λογαριασμών.

Άρθρο 104

Οριστικοποίηση διαδικασιών

1.   Όλες οι συναλλαγές που κοινοποιούνται στο ITL σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 καθίστανται οριστικές όταν το ITL γνωστοποιεί στο EUTL ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία.

2.   Όλες οι συναλλαγές και άλλες διαδικασίες που κοινοποιούνται στο EUTL σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 καθίστανται οριστικές όταν το EUTL γνωστοποιεί στο ενωσιακό μητρώο ότι ολοκλήρωσε τις διαδικασίες. Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το EUTL ματαιώνει αυτόματα την ολοκλήρωση συναλλαγής ή διαδικασίας, εάν αδυνατεί να την ολοκληρώσει εντός 24 ωρών από την κοινοποίησή της.

3.   Η διαδικασία αντιπαραβολής στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 καθίσταται οριστική, όταν έχουν διευθετηθεί όλες οι ασυμφωνίες μεταξύ των πληροφοριών που περιέχει το ενωσιακό μητρώο και εκείνων που περιέχει το EUTL για συγκεκριμένη ώρα και ημερομηνία και η διαδικασία αντιπαραβολής στοιχείων έχει επαναληφθεί και ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Τμήμα 4

Προδιαγραφές και διαχείριση μεταβολών

Άρθρο 105

Προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές

1.   Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των εθνικών διαχειριστών τις προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ μητρώων και ημερολογίων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που αφορούν τους αναγνωριστικούς κωδικούς, τους αυτόματους ελέγχους, τους κωδικούς απόκρισης και τη καταγραφή δεδομένων, καθώς και τις διαδικασίες δοκιμών και τις απαιτήσεις ασφαλείας που είναι απαραίτητες για την έναρξη της ανταλλαγής δεδομένων.

2.   Οι προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας διαχειριστών της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή και συνάδουν με τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συστημάτων μητρώων που προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο, οι οποίες έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την απόφαση 12/CMP.1.

Άρθρο 106

Διαχείριση τροποποιήσεων και εκδόσεων

Εάν απαιτείται νέα έκδοση ή κυκλοφορία του λογισμικού του ενωσιακού μητρώου, ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες δοκιμών που περιγράφονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές έχουν ολοκληρωθεί πριν από την εγκατάσταση και ενεργοποίηση σύνδεσης επικοινωνίας μεταξύ της νέας έκδοσης ή κυκλοφορίας του εν λόγω λογισμικού και του EUTL ή του ITL.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αρχεία, αναφορές, εμπιστευτικότητα και τέλη

Άρθρο 107

Επεξεργασία πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το ενωσιακό μητρώο, το EUTL και τα λοιπά μητρώα KP αποθηκεύουν και επεξεργάζονται μόνο τις πληροφορίες που αφορούν τους λογαριασμούς, τους κατόχους τους και τους αντιπροσώπους για λογαριασμούς και οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας III-I, στο παράρτημα VI, πίνακες VI-I και VI-II, στο παράρτημα VII, πίνακας VII-I, και στο παράρτημα VIII, πίνακας VIII-I.

2.   Στο ενωσιακό μητρώο, στο EUTL και στα λοιπά μητρώα KP δεν καταχωρίζονται δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3.   Ο κεντρικός διαχειριστής και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στο ITL διαβιβάζονται μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με συναλλαγές μεταφοράς μονάδων Κιότο.

Άρθρο 108

Αρχεία

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι το ενωσιακό μητρώο φυλάσσει τα αρχεία που αφορούν όλες τις διαδικασίες, τα δεδομένα ημερολογίου και τους κατόχους λογαριασμού για πέντε έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού.

Ο κεντρικός διαχειριστής και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το ενωσιακό μητρώο και τα λοιπά μητρώα KP φυλάσσουν τα αρχεία που αφορούν όλες τις διαδικασίες KP, τα δεδομένα ημερολογίου και τους κατόχους λογαριασμών KP για 15 έτη μετά το κλείσιμο των λογαριασμών ή έως ότου επιλυθούν τυχόν ζητήματα εφαρμογής που σχετίζονται με αυτούς και ανακύπτουν στο πλαίσιο των οργάνων της UNFCCC, εάν η δεύτερη χρονολογία είναι μεταγενέστερη.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει ότι οι εθνικοί διαχειριστές έχουν δυνατότητα πρόσβασης, διερεύνησης και εξαγωγής όλων των αρχείων του ενωσιακού μητρώου που αφορούν λογαριασμούς τους οποίους διαχειρίζονται ή διαχειρίστηκαν στο παρελθόν.

Άρθρο 109

Αναφορές

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα XIV στους αποδέκτες που καθορίζονται στο παράρτημα XIV, με διαφανή και οργανωμένο τρόπο μέσω του ιστότοπου του EUTL. Ο κεντρικός διαχειριστής λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διάθεση των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα XIV με τη συχνότητα που καθορίζεται στο παράρτημα XIV. Ο κεντρικός διαχειριστής δεν θέτει σε κυκλοφορία άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο EUTL ή στο ενωσιακό μητρώο, εκτός εάν το επιτρέπει το άρθρο 110.

2.   Οι εθνικοί διαχειριστές μπορούν επίσης να καθιστούν διαθέσιμο το μέρος των αναφερόμενων στο παράρτημα XIV πληροφοριών στο οποίο έχουν πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 110, με τη συχνότητα και στους αποδέκτες που καθορίζονται στο παράρτημα XIV, με διαφανή και οργανωμένο τρόπο, σε ιστότοπο δημόσιας πρόσβασης. Οι εθνικοί διαχειριστές δεν θέτουν σε κυκλοφορία άλλες πληροφορίες που περιέχει το ενωσιακό μητρώο, εκτός εάν το επιτρέπει το άρθρο 110.

Άρθρο 110

Εμπιστευτικότητα

1.   Οι πληροφορίες που περιέχονται στο EUTL, στο ενωσιακό μητρώο και σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο KP, μεταξύ των οποίων τα χαρτοφυλάκια όλων των λογαριασμών, όλες οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός μονάδας των δικαιωμάτων εκπομπής και η αποκλειστική αριθμητική τιμή των αριθμών σειράς των μονάδων Κιότο που διατηρούνται ή επηρεάζονται από συναλλαγή, θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός αντίθετων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου ή διατάξεων του εθνικού δικαίου με τις οποίες επιδιώκεται θεμιτός σκοπός που συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες είναι ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

2.   Ο κεντρικός διαχειριστής ή ένας εθνικός διαχειριστής μπορεί να παρέχει δεδομένα αποθηκευμένα στο ενωσιακό μητρώο και στο EUTL στις ακόλουθες οντότητες:

α)

αρχές επιβολής του νόμου και φορολογικές αρχές των κρατών μελών·

β)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

γ)

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο·

δ)

Eurojust (Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας)·

ε)

αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) και στο άρθρο 37 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ·

στ)

αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές·

ζ)

εθνικοί διαχειριστές των κρατών μελών και αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

3.   Επιτρέπεται η παροχή δεδομένων στις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, κατόπιν αιτήματός τους προς τον κεντρικό διαχειριστή ή προς εθνικό διαχειριστή, εάν το εν λόγω αίτημα είναι αιτιολογημένο και αναγκαίο για τη διερεύνηση, τον εντοπισμό και τη δίωξη, για τη διαχείριση ή επιβολή φόρων και για τον έλεγχο και την οικονομική εποπτεία σε περιπτώσεις απάτης που αφορά δικαιώματα εκπομπής ή μονάδες Κιότο ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, άλλων σοβαρών εγκλημάτων, πράξεων χειραγώγησης της αγοράς, για τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα οι λογαριασμοί του ενωσιακού μητρώου ή των μητρώων KP, ή σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου που διασφαλίζουν τη λειτουργία του ΣΕΔΕ της Ένωσης.

4.   Οι οντότητες που λαμβάνουν δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 3 εξασφαλίζουν ότι τα λαμβανόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 3 αίτημα και ότι δεν διατίθενται, σκόπιμα ή τυχαία, σε πρόσωπα που δεν εμπλέκονται στη σκοπούμενη χρήση των δεδομένων. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη διάθεση των δεδομένων από τις εν λόγω οντότητες σε άλλες οντότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 3 αίτημα.

5.   Κατόπιν αιτήματος των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ο κεντρικός διαχειριστής μπορεί να τους παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών τα οποία δεν επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση συγκεκριμένων προσώπων, με σκοπό την αναζήτηση ύποπτων τύπων συναλλαγών. Οι οντότητες που αποκτούν την πρόσβαση αυτή μπορούν να γνωστοποιούν ύποπτους τύπους συναλλαγών σε άλλες οντότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο 2.

6.   Η Ευρωπόλ (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) αποκτά μόνιμη πρόσβαση, μόνο για ανάγνωση, στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ενωσιακό μητρώο και στο EUTL, για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου (21). Η Ευρωπόλ τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με την από μέρους της χρήση των δεδομένων.

7.   Οι εθνικοί διαχειριστές θέτουν στη διάθεση όλων των λοιπών εθνικών διαχειριστών και του κεντρικού διαχειριστή, με ασφαλή μέσα, τα ονόματα και τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων των οποίων η αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού απορρίφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) ή των οποίων ο διορισμός ως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή πρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων απορρίφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 στοιχεία α) και β), καθώς και τα ονόματα και τα στοιχεία ταυτότητας των κατόχων λογαριασμού και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή πρόσθετων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τους λογαριασμούς στους οποίους η πρόσβαση ανεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 34 ή οι οποίοι έκλεισαν σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εθνικοί διαχειριστές ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

8.   Οι εθνικοί διαχειριστές μπορούν να αποφασίσουν να κοινοποιούν στις αρχές επιβολής του νόμου και στις φορολογικές αρχές όλες τις συναλλαγές που αφορούν αριθμό μονάδων μεγαλύτερο από τον καθορισμένο από τον εθνικό διαχειριστή αριθμό, καθώς και κάθε λογαριασμό στον οποίο ο αριθμός των συναλλαγών εντός κάποιας περιόδου υπερβαίνει τον καθορισμένο από τον εθνικό διαχειριστή αριθμό.

9.   Το EUTL, το ενωσιακό μητρώο και τα λοιπά μητρώα KP δεν απαιτούν από τους κατόχους λογαριασμού να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής ή των μονάδων Κιότο.

10.   Ο επιτηρητής πλειστηριασμών που έχει διοριστεί δυνάμει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό παράδοσης πλειστηριασμού ο οποίος διατηρείται στο ενωσιακό μητρώο.

Άρθρο 111

Τέλη

1.   Ο κεντρικός διαχειριστής δεν επιβάλλει τέλη στους κατόχους λογαριασμών του ενωσιακού μητρώου.

2.   Οι εθνικοί διαχειριστές μπορούν να επιβάλλουν εύλογα τέλη στους κατόχους των λογαριασμών που διαχειρίζονται.

3.   Οι εθνικοί διαχειριστές κοινοποιούν στον κεντρικό διαχειριστή τα τέλη που επιβάλλουν και τον ενημερώνουν για κάθε μεταβολή των τελών, εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Ο κεντρικός διαχειριστής δημοσιοποιεί τα τέλη σε δημόσιο ιστότοπο.

Άρθρο 112

Διακοπή λειτουργίας

Ο κεντρικός διαχειριστής εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των διακοπών της λειτουργίας του ενωσιακού μητρώου, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την εγγύηση της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας του ενωσιακού μητρώου και του EUTL και προβλέποντας συστήματα και διαδικασίες υψηλής αντοχής για τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριών.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 113

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, ειδικότερα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εθνικών διαχειριστών όσον αφορά την επαλήθευση και εξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 1, του άρθρου 24 παράγραφος 4 και του άρθρου 25 παράγραφος 4.

Άρθρο 114

Περαιτέρω χρήση λογαριασμών

Οι λογαριασμοί που καθορίζονται στον τίτλο Ι κεφάλαιο 3 του παρόντος κανονισμού και έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 920/2010 εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Οι λογαριασμοί χώρου συναλλαγών που έχουν ανοιχθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 920/2010 εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως λογαριασμοί εξωτερικού χώρου συναλλαγών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 115

Έναρξη ισχύος των περιορισμών χρήσης

Ο κεντρικός διαχειριστής παρέχει στους εθνικούς διαχειριστές κατάλογο των λογαριασμών του ΣΕΔΕ στους οποίους διατηρούνται διεθνή πιστωτικά μόρια που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με μέτρα τα οποία έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στα εν λόγω μέτρα αυτά. Βάσει του καταλόγου αυτού, ο εθνικός διαχειριστής ζητεί από τους κατόχους των λογαριασμών να προσδιορίσουν έναν λογαριασμό KP στον οποίο μεταφέρονται τα εν λόγω διεθνή πιστωτικά μόρια.

Εάν ο κάτοχος του λογαριασμού δεν απαντήσει στο αίτημα του διαχειριστή εντός 40 εργάσιμων ημερών, ο διαχειριστής μεταφέρει τα διεθνή πιστωτικά μόρια σε εθνικό λογαριασμό KP.

Άρθρο 116

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 920/2010

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 920/2010 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα άρθρα 3 έως 28 απαλείφονται.

2)

Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 32

Αποκλεισμένοι λογαριασμοί χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

1.   Εάν, έως τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για την παράδοση δικαιωμάτων εκπομπής στο άρθρο 12 παράγραφος 2α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, καταχωριστεί στο ενωσιακό μητρώο μηδενική τιμή επαληθευμένων εκπομπών για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 29, το ενωσιακό μητρώο θέτει τον αντίστοιχο λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών σε κατάσταση αποκλεισμένου.

2.   Το ενωσιακό μητρώο θέτει τον λογαριασμό σε κατάσταση ανοικτού, όταν η τιμή επαληθευμένων εκπομπών για το προηγούμενο από το τρέχον έτος δεν είναι μηδενική.»

3)

Στο άρθρο 41, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Όταν αποκλεισμένος λογαριασμός χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν γίνεται αποδέκτης δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της παραγράφου 1, τα εν λόγω δικαιώματα δεν δημιουργούνται στον λογαριασμό, εάν αυτός τεθεί αργότερα σε κατάσταση ανοικτού.»

4)

Το άρθρο 57 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 57

Μεταφορά αποταμιευμάτων μεταξύ περιόδων

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των συναλλαγών εκκαθάρισης που προβλέπονται στο άρθρο 56, το ενωσιακό μητρώο διαγράφει δικαιώματα του κεφαλαίου II που ισχύουν για την περίοδο 2008-2012 και διατηρούνται σε λογαριασμούς χρήστη στο μητρώο και εγγράφει στους ίδιους λογαριασμούς ισόποσα δικαιώματα του κεφαλαίου II που ισχύουν για την περίοδο 2013-2020 και διαγράφει δικαιώματα του κεφαλαίου III που ισχύουν για την περίοδο 2008-2012 και διατηρούνται σε λογαριασμούς χρήστη στο ενωσιακό μητρώο και εγγράφει στους ίδιους λογαριασμούς ισόποσα δικαιώματα του κεφαλαίου III που ισχύουν για την περίοδο 2013-2020.»

5)

Στο άρθρο 52, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Μετά τις συναλλαγές εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 56, ο κεντρικός διαχειριστής αφαιρεί από την ελάχιστη ποσότητα κατάθεσης που έχει καταχωριστεί στο EUTL ποσότητα ίση με το άθροισμα της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων του κεφαλαίου III που παραδόθηκαν από λογαριασμούς χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης, τους οποίους διαχειρίζεται ο εθνικός διαχειριστής του κράτους μέλους για την περίοδο 2008-12, και της τιμής εκκαθάρισης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3.»

6)

Τα άρθρα 59 έως 79 απαλείφονται.

Άρθρο 117

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1193/2011 καταργείται.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 920/2010 καταργείται με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2013.

Άρθρο 118

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32

(2)  ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1

(3)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136

(4)  ΕΕ L 270 της 14.10.2010, σ. 1

(5)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63

(6)  ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1

(7)  ΕΕ L 315 της 29.11.2011, σ. 1

(8)  ΕΕ L 130 της 17.5.2011, σ. 1

(9)  ΕΕ L 316 της 16.11.2006, σ. 12

(10)  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26

(11)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31

(12)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1

(13)  ΕΕ L 270 της 14.10.2010, σ. 1

(14)  ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1

(15)  ΕΕ L 181 της 12.7.2012, σ. 1

(16)  ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15

(17)  ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39

(18)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 109

(19)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63

(20)  ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16

(21)  ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας I-I

Τύποι λογαριασμών και τύποι μονάδων που επιτρέπεται να περιέχει κάθε τύπος λογαριασμού (άρθρο 9)

Όνομα τύπου λογαριασμού

Κάτοχος λογαριασμού

Διαχειριστής λογαριασμού

Αριθμός λογαριασμών του συγκεκριμένου τύπου

Μονάδες πλην των μονάδων Κιότο

Μονάδες Κιότο

Δικαιώματα εκπομπής

AEA

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU/ERU από RMU

Γενικά δικαιώματα

Δικαιώματα του κλάδου των αερομεταφορών

I.   

Λογαριασμοί διαχείρισης του ΣΕΔΕ στο ενωσιακό μητρώο

Λογαριασμός συνολικής ποσότητας της ΕΕ

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός συνολικής ποσότητας της ΕΕ για τις αερομεταφορές

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός πλειστηριασμών της ΕΕ

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός κατανομής της ΕΕ

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμού αποθεματικού νεοεισερχόμενων της ΕΕ

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός πλειστηριασμών της ΕΕ για τις αερομεταφορές

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός ειδικού αποθεματικού της ΕΕ

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός κατανομής της ΕΕ για τις αερομεταφορές

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ενωσιακός λογαριασμός διαγραφών

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός παράδοσης πλειστηριασμού

Εκπλειστηριαστής, χώρος πλειστηριασμών, σύστημα εκκαθάρισης ή διακανονισμού

Ο εθνικός διαχειριστής που ανοίγει τον λογαριασμό

Ένας ή περισσότεροι ανά χώρο πλειστηριασμών

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός διεθνών πιστωτικών μορίων της ΕΕ

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

2

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι  (2)

Ναι  (2)

Όχι

Όχι

Λογαριασμός ανταλλαγών πιστωτικών μορίων της ΕΕ

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

2

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

II.   

Λογαριασμοί χαρτοφυλακίου του ΣΕΔΕ στο ενωσιακό μητρώο

Λογαριασμός χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης

Φορέας εκμετάλλευσης

Εθνικός διαχειριστής του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση

1 ανά εγκατάσταση

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι  (2)

Ναι  (2)

Όχι

Όχι

Λογαριασμός χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Εθνικός διαχειριστής του εντεταλμένου για τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κράτους μέλους

1 ανά φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι  (2)

Ναι  (2)

Όχι

Όχι

Λογαριασμός χαρτοφυλακίου προσώπου

Πρόσωπο

Ο εθνικός διαχειριστής ή κεντρικός διαχειριστής που ανοίγει τον λογαριασμό

Ο εγκεκριμένος αριθμός

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι  (2)

Ναι  (2)

Όχι

Όχι

Εθνικός λογαριασμός χαρτοφυλακίου

Κράτος μέλος

Εθνικός διαχειριστής του κράτους μέλους που διατηρεί τον λογαριασμό

Ένας ή περισσότεροι ανά κράτος μέλος

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι  (2)

Ναι  (2)

Όχι

Όχι

III.   

ETS trading accounts in the Union Registry

Λογαριασμός συναλλαγών

Πρόσωπο

Ο εθνικός διαχειριστής ή κεντρικός διαχειριστής που ανοίγει τον λογαριασμό

Ο εγκεκριμένος αριθμός

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι  (2)

Ναι  (2)

Όχι

Όχι

IV.   

Άλλοι λογαριασμοί του ΣΕΔΕ στο ενωσιακό μητρώο

Λογαριασμός εξωτερικού χώρου συναλλαγών

Εξωτερικός χώρος συναλλαγών

Ο εθνικός διαχειριστής που ανοίγει τον λογαριασμό

1 ανά κράτος μέλος για κάθε εξωτερικό χώρο συναλλαγών

Ο συγκεκριμένος τύπος λογαριασμού δεν περιέχει μονάδες

Λογαριασμός ελεγκτή

Ελεγκτής

Ο εθνικός διαχειριστής που ανοίγει τον λογαριασμό

1 ανά κράτος μέλος για κάθε ελεγκτή

Ο συγκεκριμένος τύπος λογαριασμού δεν περιέχει μονάδες

Λογαριασμός εθνικής διοικητικής πλατφόρμας

Κράτος μέλος

Κεντρικός διαχειριστής

1 ανά κράτος μέλος κατ’ ανώτατο όριο

Ο συγκεκριμένος τύπος λογαριασμού δεν περιέχει μονάδες

V.   

Λογαριασμοί KP στο ενοποιημένο σύστημα ευρωπαϊκών μητρώων

Λογαριασμός χαρτοφυλακίου συμβαλλόμενου μέρους

Συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαχειριστής μητρώου KP (στο μητρώο της Ένωσης: ο κεντρικός διαχειριστής)

Τουλάχιστον 1

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Λογαριασμός ακύρωσης

1

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Λογαριασμός απόσυρσης

1

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Εγγυητικός λογαριασμός AAU του ΣΕΔΕ

1

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός αντικατάστασης tCER

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Λογαριασμός αντικατάστασης lCER

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Λογαριασμός χαρτοφυλακίου προσώπου (3)

Πρόσωπο

Ο εθνικός διαχειριστής ή κεντρικός διαχειριστής που ανοίγει τον λογαριασμό

1

Όχι

Όχι

Όχι

κατά το κράτος μέλος (1)

κατά το κράτος μέλος (1)

κατά το κράτος μέλος (1)

κατά το κράτος μέλος (1)

κατά το κράτος μέλος (1)

VI.   

Λογαριασμοί για τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών βάσει του τίτλου 4

Λογαριασμός συνολικής ποσότητας AEA της ΕΕ

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός διαγραφών ESD

ΕΕ

Κεντρικός διαχειριστής

1

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Λογαριασμός συμμόρφωσης με την ESD

Κράτος μέλος

Κεντρικός διαχειριστής

1 για καθένα από τα 8 έτη συμμόρφωσης ανά κράτος μέλος

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι


(1)  Ο εθνικός διαχειριστής του κράτους μέλους μπορεί να αποφασίζει αν ο τύπος λογαριασμού είναι δυνατόν να περιέχει τον συγκεκριμένο τύπο μονάδων.

(2)  Εξαιρουμένων των μονάδων που δεν είναι επιλέξιμες για χρήση δυνάμει των άρθρων 11α και 11β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, του άρθρου 58 του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(3)  Οι υφιστάμενοι λογαριασμοί χαρτοφυλακίου προσώπου KP σε εθνικά μητρώα KP, πριν από την ενοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, μπορούν να περιέχουν τους ίδιους τύπους μονάδων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Όροι και προϋποθέσεις (Άρθρο 11)

Καταβολή τελών

1.

Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη δυνατότητα επιβολής τελών για το άνοιγμα και τη διατήρηση λογαριασμών στο μητρώο

Τροποποίηση των βασικών όρων και προϋποθέσεων

2.

Τροποποίηση των βασικών όρων ώστε να αποτυπώνονται οι μεταβολές του παρόντος κανονισμού ή της εθνικής νομοθεσίας

Επίλυση διαφορών

3.

Διατάξεις σχετικά με τις διαφορές μεταξύ κατόχων λογαριασμού και την επιλογή δικαστηρίου από τον εθνικό διαχειριστή

Ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης

4.

Όριο ευθύνης του εθνικού διαχειριστή

5.

Όριο ευθύνης του κατόχου λογαριασμού


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πληροφορίες που πρέπει να συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις για το άνοιγμα λογαριασμού (άρθρα 13, 14 και 19)

1.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στον πίνακα III-I.

Πίνακας III-I

Στοιχεία λογαριασμού για όλους τους λογαριασμούς

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

α/α

Στοιχείο λογαριασμού

(Υ)ποχρεωτικό ή (Π)ροαιρετικό;

Τύπος

Επιδέχεται επικαιροποίηση;

Απαιτείται η έγκριση του διαχειριστή για την επικαιροποίηση;

Εμφανίζεται στον δημόσιο ιστότοπο του EUTL;

1

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) λογαριασμού (παρέχεται από το ενωσιακό μητρώο)

Υ

Προκαθορισμένο

Όχι

α.α.

Όχι

2

Τύπος λογαριασμού

Υ

Επιλογή

Όχι

α.α.

Ναι

3

Περίοδος δέσμευσης

Υ

Επιλογή

Όχι

α.α.

Ναι

4

ID λογαριασμού (παρέχεται από το ενωσιακό μητρώο)

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

5

Όνομα κατόχου λογαριασμού

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

6

Αναγνωριστικό λογαριασμού (παρέχεται από τον κάτοχο λογαριασμού)

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

7

Διεύθυνση κατόχου λογαριασμού – χώρα

Υ

Επιλογή

Ναι

Ναι

Ναι

8

Διεύθυνση κατόχου λογαριασμού – περιφέρεια ή ομόσπονδο κράτος

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

9

Διεύθυνση κατόχου λογαριασμού – πόλη

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

10

Διεύθυνση κατόχου λογαριασμού – ταχυδρομικός κωδικός

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

11

Διεύθυνση κατόχου λογαριασμού – γραμμή 1

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

12

Διεύθυνση κατόχου λογαριασμού – γραμμή 2

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

13

Αριθμός μητρώου της εταιρείας του κατόχου λογαριασμού

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

14

Τηλ. 1 του κατόχου λογαριασμού

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

15

Τηλ. 2 του κατόχου λογαριασμού

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

16

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου κατόχου λογαριασμού

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

17

Ημερομηνία γέννησης (για φυσικά πρόσωπα)

Υ για φυσικά πρόσωπα

Ελεύθερο

Όχι

α.α.

Όχι

18

Τόπος γέννησης – πόλη (για φυσικά πρόσωπα)

Υ για φυσικά πρόσωπα

Ελεύθερο

Όχι

α.α.

Όχι

19

Τόπος γέννησης – χώρα

Π

Ελεύθερο

Όχι

α.α.

Όχι

20

Είδος εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα)

Υ

Επιλογή

Ναι

Ναι

Όχι

21

Αριθμός εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας (για φυσικά πρόσωπα)

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

22

Ημερομηνία λήξης του εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

23

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ με κωδικό χώρας

Υ, εφόσον έχει χορηγηθεί

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

24

Ημερομηνία ανοίγματος λογαριασμού

Υ

Προκαθορισμένο

Όχι

α.α.

Ναι

25

Ημερομηνία κλεισίματος λογαριασμού

Π

Προκαθορισμένο

Ναι

Ναι

Ναι

2.

Το αναγνωριστικό λογαριασμού είναι αποκλειστικό στο σύστημα μητρώων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για το άνοιγμα λογαριασμού παράδοσης πλειστηριασμού, λογαριασμού χαρτοφυλακίου προσώπου, λογαριασμού συναλλαγών ή λογαριασμού εξωτερικού χώρου συναλλαγών (άρθρα 15, 18 και 20)

1.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας III-I. (Ο αναγνωριστικός κωδικός λογαριασμού και το αλφαριθμητικό αναγνωριστικό είναι αποκλειστικά στο σύστημα μητρώων.)

2.

Απόδειξη ότι το πρόσωπο που ζητεί το άνοιγμα λογαριασμού διαθέτει ανοικτό τραπεζικό λογαριασμό σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

3.

Αποδεικτικό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που ζητεί το άνοιγμα λογαριασμού, το οποίο μπορεί να είναι αντίγραφο:

α)

δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή

β)

διαβατηρίου.

4.

Αποδεικτικό της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου που είναι κάτοχος λογαριασμού, το οποίο μπορεί να είναι αντίγραφο:

α)

του εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας το οποίο υποβάλλεται βάσει του σημείου 3, εάν περιέχει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ή

β)

άλλου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από κρατική αρχή και περιέχει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ή

γ)

δήλωσης των τοπικών αρχών στην οποία επιβεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του προτεινόμενου προσώπου, εάν η χώρα μόνιμης κατοικίας δεν εκδίδει έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας που να περιέχουν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ή

δ)

άλλου εγγράφου το οποίο γίνεται συνήθως δεκτό στο κράτος μέλος του διαχειριστή του λογαριασμού ως αποδεικτικό του τόπου μόνιμης κατοικίας του προτεινόμενου προσώπου.

5.

Τα ακόλουθα έγγραφα σε περίπτωση που το άνοιγμα λογαριασμού ζητείται από νομικό πρόσωπο:

α)

αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της νομικής οντότητας και αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή της νομικής οντότητας σε μητρώο·

β)

στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού·

γ)

επιβεβαίωση του αριθμού μητρώου ΦΠΑ·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή του καθεστώτος ελέγχου·

ε)

κατάλογος των διευθυντών·

στ)

αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης ή του τελευταίου ελεγμένου ισολογισμού ή, σε περίπτωση που δεν διατίθεται ελεγμένος ισολογισμός, αντίγραφο οικονομικών καταστάσεων σφραγισμένο από την εφορία ή τον οικονομικό διευθυντή.

6.

Αποδεικτικό της έδρας του νομικού προσώπου που είναι κάτοχος λογαριασμού, εάν αυτή δεν προκύπτει σαφώς από το έγγραφο που υποβάλλεται σύμφωνα με το σημείο 5.

7.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου που ζητεί το άνοιγμα λογαριασμού ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των διευθυντών του.

8.

Όλα τα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται ως αποδεικτικά βάσει του παρόντος παραρτήματος πρέπει να είναι επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα από συμβολαιογράφο ή άλλο ανάλογο πρόσωπο που καθορίζεται από τον εθνικό διαχειριστή. Όσον αφορά τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός του κράτους μέλους το οποίο ζητεί αντίγραφο, τα αντίγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα. Η ημερομηνία επικύρωσης ή θεώρησης πρέπει να μην υπερβαίνει το τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

9.

Ο διαχειριστής του λογαριασμού μπορεί να απαιτεί να συνοδεύονται τα υποβαλλόμενα έγγραφα από επικυρωμένη μετάφραση στη γλώσσα που προσδιορίζει ο ίδιος.

10.

Αντί της συγκέντρωσης εγγράφων σε έντυπη μορφή, ο διαχειριστής του λογαριασμού μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο των αποδεικτικών που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για το άνοιγμα λογαριασμού ελεγκτή (άρθρο 21)

1.

Έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι το πρόσωπο που ζητεί το άνοιγμα λογαριασμού έχει διαπιστευθεί ως ελεγκτής σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για το άνοιγμα λογαριασμού χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης (άρθρο 16)

1.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας III-I.

2.

Στο πλαίσιο των δεδομένων που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ πίνακας III-I, ως κάτοχος του λογαριασμού δηλώνεται ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης. Το όνομα που συμπληρώνεται για τον κάτοχο του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κάτοχος της αντίστοιχης άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

3.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στους πίνακες VI-I και VI-II του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας VI-I

Στοιχεία λογαριασμού για τους λογαριασμούς χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

α/α

Στοιχείο λογαριασμού

(Υ)ποχρεωτικό ή (Π)ροαιρετικό;

Τύπος

Επιδέχεται επικαιροποίηση;

Απαιτείται η έγκριση του διαχειριστή για την επικαιροποίηση;

Εμφανίζεται στον δημόσιο ιστότοπο του EUTL;

1

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) εγκατάστασης

Υ

Προκαθορισμένο

Όχι

Ναι

2

ID άδειας

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

3

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας

Υ

Ελεύθερο

Όχι

Ναι

4

Ημερομηνία λήξης της άδειας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

5

Όνομα της εγκατάστασης

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

6

Τύπος δραστηριότητας της εγκατάστασης

Υ

Επιλογή

Ναι

Ναι

Ναι

7

Διεύθυνση της εγκατάστασης – χώρα

Υ

Προκαθορισμένο

Ναι

Ναι

Ναι

8

Διεύθυνση της εγκατάστασης – περιφέρεια ή ομόσπονδο κράτος

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

9

Διεύθυνση της εγκατάστασης – πόλη

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

10

Διεύθυνση της εγκατάστασης – ταχυδρομικός κωδικός

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

11

Διεύθυνση της εγκατάστασης – γραμμή 1

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

12

Διεύθυνση της εγκατάστασης – γραμμή 2

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

13

Τηλ. 1 της εγκατάστασης

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

14

Τηλ. 2 της εγκατάστασης

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

15

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου της εγκατάστασης

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

16

Μητρική εταιρεία

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Ναι

17

Θυγατρική εταιρεία

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Ναι

18

Αναγνωριστικός αριθμός ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (EPRTR)

Υ, εφόσον έχει χορηγηθεί

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Ναι

19

Γεωγραφικό πλάτος

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Ναι

20

Γεωγραφικό μήκος

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Ναι

Πίνακας VI-II

Στοιχεία του αρμοδίου επικοινωνίας της εγκατάστασης

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

α/α

Στοιχείο λογαριασμού

(Υ)ποχρεωτικό ή (Π)ροαιρετικό;

Τύπος

Επιδέχεται επικαιροποίηση;

Απαιτείται η έγκριση του διαχειριστή για την επικαιροποίηση;

Εμφανίζεται στον δημόσιο ιστότοπο του EUTL;

1

Ελεγκτής

Π

Επιλογή

Ναι

Όχι

Όχι

 

Επωνυμία εταιρείας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

 

Τμήμα εταιρείας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

2

Όνομα του αρμοδίου επικοινωνίας στο κράτος μέλος

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

3

Επώνυμο του αρμοδίου επικοινωνίας στο κράτος μέλος

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

4

Διεύθυνση του αρμοδίου επικοινωνίας – χώρα

Π

Προκαθορισμένο

Ναι

Όχι

Όχι

5

Διεύθυνση του αρμοδίου επικοινωνίας – περιφέρεια ή ομόσπονδο κράτος

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

6

Διεύθυνση του αρμοδίου επικοινωνίας – πόλη

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

7

Διεύθυνση του αρμοδίου επικοινωνίας – ταχυδρομικός κωδικός

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

8

Διεύθυνση του αρμοδίου επικοινωνίας – γραμμή 1

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

9

Διεύθυνση του αρμοδίου επικοινωνίας – γραμμή 2

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

10

Τηλ. 1 του αρμοδίου επικοινωνίας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

11

Τηλ. 2 του αρμοδίου επικοινωνίας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

12

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του αρμοδίου επικοινωνίας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για το άνοιγμα λογαριασμού χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών (άρθρο 17)

1.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας III-I και στο παράρτημα VII πίνακας VII-I.

2.

Στο πλαίσιο των δεδομένων που παρέχονται σύμφωνα με τον πίνακα III-I, ως κάτοχος του λογαριασμού δηλώνεται ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Το όνομα που καταχωρίζεται για τον κάτοχο λογαριασμό πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στο σχέδιο παρακολούθησης. Εάν το όνομα που αναγράφεται στο σχέδιο παρακολούθησης είναι παρωχημένο, χρησιμοποιείται το όνομα που έχει καταχωριστεί στο μητρώο εμπορίας ή εκείνο που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

Πίνακας VII-I

Στοιχεία λογαριασμού για τους λογαριασμούς χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

α/α

Στοιχείο λογαριασμού

(Υ)ποχρεωτικό ή (Π)ροαιρετικό;

Τύπος

Επιδέχεται επικαιροποίηση;

Απαιτείται η έγκριση του διαχειριστή για την επικαιροποίηση;

Εμφανίζεται στον δημόσιο ιστότοπο του EUTL;

1

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών (αποδίδεται από το ενωσιακό μητρώο)

Υ

Ελεύθερο

Όχι

Ναι

2

Αποκλειστικός κωδικός βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 της Επιτροπής

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

3

Σήμα κλήσης (κωδικός ICAO)

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

4

ID σχεδίου παρακολούθησης

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

5

Σχέδιο παρακολούθησης – πρώτο έτος εφαρμογής

Υ

Ελεύθερο

Όχι

Ναι

6

Σχέδιο παρακολούθησης – έτος λήξης

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Ναι

3.

Το σήμα κλήσης είναι ο κωδικός του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ/ICAO) που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 7 του σχεδίου πτήσης ή, εφόσον δεν υπάρχει, το σήμα νηολόγησης του αεροσκάφους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον διαχειριστή λογαριασμού σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους πρόσθετους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους (άρθρο 24)

1.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα VIII πίνακας VIII-I.

Πίνακας VIII—I

Στοιχεία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

 

A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

α/α

Στοιχείο λογαριασμού

(Υ)ποχρεωτικό ή (Π)ροαιρετικό;

Τύπος

Επιδέχεται επικαιροποίηση;

Απαιτείται η έγκριση του διαχειριστή για την επικαιροποίηση;

Εμφανίζεται στον δημόσιο ιστότοπο του EUTL;

1

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) προσώπου

Υ

Ελεύθερο

Όχι

α.α.

Όχι

2

Τύπος αντιπροσώπου για λογαριασμό

Υ

Επιλογή

Ναι

Όχι

Όχι

3

Όνομα

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

4

Επώνυμο

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

5

Ιδιότητα

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

6

Θέση

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

 

Επωνυμία εταιρείας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

 

Τμήμα εταιρείας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

7

Χώρα

Υ

Προκαθορισμένο

Όχι

α.α.

Όχι

8

Περιφέρεια ή ομόσπονδο κράτος

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

9

Πόλη

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

10

Ταχυδρομικός κωδικός

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

11

Διεύθυνση – γραμμή 1

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

12

Διεύθυνση – γραμμή 2

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

13

Τηλ. 1

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Όχι

Όχι

14

Κινητό τηλ.

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

15

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

16

Ημερομηνία γέννησης

Υ

Ελεύθερο

Όχι

α.α.

Όχι

17

Τόπος γέννησης – πόλη

Υ

Ελεύθερο

Όχι

α.α.

Όχι

18

Τόπος γέννησης – χώρα

Υ

Ελεύθερο

Όχι

α.α.

Όχι

19

Είδος εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας

Υ

Επιλογή

Ναι

Ναι

Όχι

20

Αριθμός εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας

Υ

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

21

Ημερομηνία λήξης του εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας

Π

Ελεύθερο

Ναι

Ναι

Όχι

22

Προτιμώμενη γλώσσα

Π

Επιλογή

Ναι

Όχι

Όχι

23

Βαθμός εμπιστευτικότητας

Π

Επιλογή

Ναι

Όχι

Όχι

24

Δικαιώματα πρόσθετου αντιπροσώπου για λογαριασμό

Υ

Πολλαπλή επιλογή

Ναι

Ναι

Όχι

2.

Υπογεγραμμένη δήλωση του κατόχου του λογαριασμού στην οποία αναφέρεται ότι αυτός επιθυμεί να ορίσει συγκεκριμένο πρόσωπο ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πρόσθετο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να κινεί, ή ότι ο πρόσθετος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να εγκρίνει, συναλλαγές εξ ονόματος του κατόχου του λογαριασμού και στην οποία αναφέρονται οι ενδεχόμενοι περιορισμοί του εν λόγω δικαιώματος.

3.

Αποδεικτικό της ταυτότητας του προτεινόμενου προσώπου, το οποίο μπορεί να είναι επικυρωμένο αντίγραφο:

α)

δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή

β)

διαβατηρίου.

4.

Αποδεικτικό της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του προτεινόμενου προσώπου, το οποίο μπορεί να είναι αντίγραφο:

α)

του εγγράφου πιστοποίησης ταυτότητας που υποβάλλεται βάσει του σημείου 3, εάν περιέχει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ή

β)

άλλου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από κρατική αρχή και περιέχει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ή

γ)

δήλωσης των τοπικών αρχών στην οποία επιβεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του διορισθέντος, εάν η χώρα μόνιμης κατοικίας δεν εκδίδει έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας που να περιέχουν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ή

δ)

άλλου εγγράφου το οποίο γίνεται συνήθως δεκτό στο κράτος μέλος του διαχειριστή του λογαριασμού ως αποδεικτικό του τόπου μόνιμης κατοικίας του προτεινόμενου προσώπου.

5.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προτεινόμενου προσώπου.

6.

Όλα τα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται ως αποδεικτικά βάσει του παρόντος παραρτήματος πρέπει να είναι επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα από συμβολαιογράφο ή άλλο ανάλογο πρόσωπο που καθορίζεται από τον εθνικό διαχειριστή. Όσον αφορά τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός του κράτους μέλους το οποίο ζητεί αντίγραφο, τα αντίγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα. Η ημερομηνία επικύρωσης ή θεώρησης πρέπει να μην υπερβαίνει το τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

7.

Ο διαχειριστής του λογαριασμού μπορεί να απαιτεί να συνοδεύονται τα υποβαλλόμενα έγγραφα από επικυρωμένη μετάφραση στη γλώσσα που προσδιορίζει ο εθνικός διαχειριστής.

8.

Αντί της συγκέντρωσης εγγράφων σε έντυπη μορφή, ο διαχειριστής του λογαριασμού μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο των αποδεικτικών που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Μορφές υποβολής ετήσιων δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές (άρθρο 35)

1.

Τα σχετικά με τις εκπομπές δεδομένα για τους φορείς εκμετάλλευσης περιέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στον πίνακα IX-I, λαμβανομένου υπόψη του ηλεκτρονικού μορφότυπου για την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές που περιγράφεται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 105 προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων και τεχνικές προδιαγραφές.

Πίνακας IX-I

Δεδομένα εκπομπών για τους φορείς εκμετάλλευσης

1

ID εγκατάστασης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

 

2

Έτος αναφοράς

 

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

 

σε τόνους

σε τόνους ισοδυνάμου CO2

3

Εκπομπές CO2

 

 

4

Εκπομπές N2O

 

 

5

Εκπομπές PFC

 

 

6

Σύνολο εκπομπών

Formula


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Εθνικός πίνακας κατανομής για την περίοδο 2013-2020 (άρθρο 51)

Αριθ. γραμμής

 

Ποσότητα γενικών δικαιωμάτων προς δωρεάν κατανομή

 

Δυνάμει του άρθρου 10α παρ. 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Δυνάμει του άρθρου 10γ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (μεταβιβάσιμα)

Δυνάμει άλλων διατάξεων. 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Σύνολο

 

1

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

2

 

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) εγκατάστασης

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

3

 

Ποσότητα προς κατανομή

 

 

 

 

 

4

 

 

το έτος 2013

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

5

 

 

το έτος 2014

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

6

 

 

το έτος 2015

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

7

 

 

το έτος 2016

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

8

 

 

το έτος 2017

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

το έτος 2018

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

10

 

 

το έτος 2019

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

11

 

 

το έτος 2020

 

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

Οι γραμμές 2 έως 11 επαναλαμβάνονται για κάθε εγκατάσταση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Εθνικός πίνακας κατανομής για τις αερομεταφορές για την περίοδο 2013-2020 (άρθρο 54)

Αριθ. γραμμής

 

Ποσότητα δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών προς δωρεάν κατανομή

 

Δυνάμει του άρθρου 3ε της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Δυνάμει του άρθρου 3στ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Σύνολο

 

1

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

2

 

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

3

 

Ποσότητα προς κατανομή

 

 

 

 

4

 

 

το έτος 2013

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

5

 

 

το έτος 2014

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

6

 

 

το έτος 2015

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

7

 

 

το έτος 2016

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

8

 

 

το έτος 2017

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

9

 

 

το έτος 2018

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

10

 

 

το έτος 2019

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

11

 

 

το έτος 2020

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

Οι γραμμές 2 έως 11 επαναλαμβάνονται για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Εθνικός πίνακας διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων για την περίοδο 2008-2020 (άρθρο 59)

Αριθ. γραμμής

 

Διεθνή πιστωτικά δικαιώματα

 

Δυνάμει του άρθρου 11α παρ. 8 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Δυνάμει άλλων διατάξεων του άρθρου 11α παρ. 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Σύνολο

 

1

Κωδικός χώρας του κράτους μέλους

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

2

 

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) εγκατάστασης

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

3

 

Αρχικό διεθνές πιστωτικό δικαίωμα

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

4

 

ID φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

5

 

Αρχικό διεθνές πιστωτικό δικαίωμα

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

Οι γραμμές 2 και 3 επαναλαμβάνονται για κάθε εγκατάσταση.

Οι γραμμές 4 και 5 επαναλαμβάνονται για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Πίνακας πλειστηριασμών (άρθρο 63)

Αριθ. γραμμής

Πληροφορίες σχετικά με τον χώρο πλειστηριασμών

 

 

1

Αναγνωριστικός κωδικός του χώρου πλειστηριασμών

 

 

2

Ταυτότητα του επιτηρητή πλειστηριασμών

 

 

3

Αριθ. λογαριασμού παράδοσης πλειστηριασμού

 

 

4

Πληροφορίες σχετικά με τους επιμέρους πλειστηριασμούς (γενικών δικαιωμάτων/δικαιωμάτων του κλάδου των αερομεταφορών)

 

5

Επιμέρους εκπλειστηριαζόμενη ποσότητα

Ημερομηνία και ώρα παράδοσης στον λογαριασμό παράδοσης πλειστηριασμού

Ταυτότητα του ή των εκπλειστηριαστών που συνδέονται με κάθε πλειστηριασμό

Μη αυτόματη εισαγωγή

6

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

7

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

8

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

9

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

10

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

11

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

12

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

13

 

 

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

14

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

15

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

16

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

17

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

18

 

Μη αυτόματη εισαγωγή

19

 

Μη αυτόματη εισαγωγή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

Υποχρεώσεις του κεντρικού διαχειριστή σε θέματα αναφοράς στοιχείων (άρθρο 109)

Ι.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες

1.

Το EUTL δημοσιεύει στον δημόσιο ιστότοπό του τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε λογαριασμό:

α)

όλες τις πληροφορίες που υποδεικνύονται ως «εμφανιζόμενες στον δημόσιο ιστότοπο του EUTL» στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας III-I, στο παράρτημα VI πίνακας VI-I και στο παράρτημα VII πίνακας VII-I. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται ανά 24 ώρες·

β)

τα δικαιώματα εκπομπής που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε κάτοχο λογαριασμού δυνάμει των άρθρων 43 και 44. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται ανά 24 ώρες·

γ)

την κατάσταση του λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται ανά 24 ώρες·

δ)

τον αριθμό των δικαιωμάτων που παραδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 67·

ε)

την αριθμητική τιμή επαληθευμένων εκπομπών, καθώς και τις διορθώσεις της, για την εγκατάσταση που συνδέεται με το λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης για το έτος Χ, η οποία εμφανίζεται από την 1η Απριλίου του έτους (Χ+1) και έπειτα·

στ)

σύμβολο και δήλωση από τα οποία προκύπτει το κατά πόσον η εγκατάσταση ή ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που συνδέεται με τον λογαριασμό χαρτοφυλακίου φορέα εκμετάλλευσης παρέδωσε, έως τις 30 Απριλίου, αριθμό δικαιωμάτων εκπομπής τουλάχιστον ίσο με το σύνολο των εκπομπών του όλων των προηγουμένων ετών. Τα εμφανιζόμενα σύμβολα και δηλώσεις παρατίθενται στον πίνακα XIV-I. Τα σύμβολα επικαιροποιούνται την 1η Μαΐου και δεν μεταβάλλονται μέχρι την 1η Μαΐου του επόμενου έτους, με εξαίρεση την προσθήκη αστερίσκου (*) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη γραμμή 5 του πίνακα XIV-I.

Αριθ. γραμμής

Αριθμητική τιμή που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 34

Καταχωρίζονται οι επαληθευμένες εκπομπές για το τελευταίο πλήρες έτος;

Σύμβολο

Δήλωση

εμφανιζόμενα στον δημόσιο ιστότοπο του EUTL

1

0 ή οποιοσδήποτε θετικός αριθμός

Ναι

A

«Έως τις 30 Απριλίου παραδόθηκε αριθμός δικαιωμάτων μεγαλύτερος ή ίσος με τις επαληθευμένες εκπομπές»

2

οποιοσδήποτε αρνητικός αριθμός

Ναι

B

«Έως τις 30 Απριλίου παραδόθηκε αριθμός δικαιωμάτων μικρότερος από τις επαληθευμένες εκπομπές»

3

οποιοσδήποτε αριθμός

Όχι

C

«Έως τις 30 Απριλίου δεν είχαν εισαχθεί δεδομένα για τις επαληθευμένες εκπομπές του προηγούμενου έτους»

4

οποιοσδήποτε αριθμός

Όχι (επειδή η διαδικασία παράδοσης δικαιωμάτων και/ή η διαδικασία επικαιροποίησης των επαληθευμένων εκπομπών ανεστάλη για το μητρώο του κράτους μέλους)

X

«Η εισαγωγή δεδομένων για τις επαληθευμένες εκπομπές και/ή την παράδοση δικαιωμάτων έως τις 30 Απριλίου ήταν αδύνατη, λόγω αναστολής της διαδικασίας παράδοσης δικαιωμάτων και/ή της διαδικασίας επικαιροποίησης των επαληθευμένων εκπομπών για το μητρώο του κράτους μέλους»

5

οποιοσδήποτε αριθμός

Ναι ή Όχι (αλλά στη συνέχεια επικαιροποιείται από την αρμόδια αρχή)

* [προστίθεται στο αρχικό σύμβολο]

«Οι επαληθευμένες εκπομπές εκτιμήθηκαν ή διορθώθηκαν από την αρμόδια αρχή»

2.

Το EUTL δημοσιεύει στον δημόσιο ιστότοπό του τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες, τις οποίες επικαιροποιεί ανά 24 ώρες:

α)

τον εθνικό πίνακα κατανομής κάθε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων για τυχόν μεταβολές του πίνακα σύμφωνα με το άρθρο 52·

β)

τον εθνικό πίνακα κατανομής κάθε κράτους μέλους για τις αερομεταφορές, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων για τυχόν μεταβολές του πίνακα σύμφωνα με το άρθρο 55·

γ)

τον πίνακα διεθνών πιστωτικών δικαιωμάτων κάθε κράτους μέλους·

δ)

τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων εκπομπής, ERU και CER που περιέχονταν στο ενωσιακό μητρώο, σε όλους τους λογαριασμούς χρήστη, την προηγούμενη ημέρα·

ε)

κατάλογο των τύπων μονάδων Κιότο, εκτός των CER και ERU, που επιτρέπεται να περιέχουν οι λογαριασμοί χρήστη σε μητρώα KP, τους οποίους διαχειρίζεται συγκεκριμένος εθνικός διαχειριστής, σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

στ)

επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των διεθνών πιστωτικών μορίων δυνάμει των άρθρων 11α και 11β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, του άρθρου 58 του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

ζ)

τα τέλη που επιβάλλουν οι εθνικοί διαχειριστές σύμφωνα με το άρθρο 111.

3.

Στις 30 Απριλίου κάθε έτους το EUTL δημοσιεύει στον δημόσιο ιστότοπό του τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες:

α)

το άθροισμα των επαληθευμένων εκπομπών που καταχωρίστηκαν ανά κράτος μέλος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ως επί τοις εκατό ποσοστό του αθροίσματος των επαληθευμένων εκπομπών του έτους που προηγείται του εν λόγω έτους·

β)

το ποσοστιαίο μερίδιο των λογαριασμών που διαχειρίζεται συγκεκριμένο κράτος μέλος στον αριθμό και στον όγκο όλων των συναλλαγών μεταφοράς δικαιωμάτων εκπομπής και μονάδων Κιότο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

γ)

το ποσοστιαίο μερίδιο των λογαριασμών που διαχειρίζεται συγκεκριμένο κράτος μέλος στον αριθμό και στον όγκο όλων των συναλλαγών μεταφοράς δικαιωμάτων εκπομπής και μονάδων Κιότο μεταξύ λογαριασμών τους οποίους διαχειρίζονται διαφορετικά κράτη μέλη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

4.

Το EUTL δημοσιεύει στον δημόσιο ιστότοπό του τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή που έχει καταγράψει έως τις 30 Απριλίου δεδομένου έτους, μετά από τρία έτη, την 1η Μαΐου:

α)

το όνομα του κατόχου και τον αναγνωριστικό κωδικό του λογαριασμού από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά·

β)

το όνομα του κατόχου και τον αναγνωριστικό κωδικό του λογαριασμού προς τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά·

γ)

την ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής ή μονάδων Κιότο που αφορά η συναλλαγή, χωρίς τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό μονάδας των δικαιωμάτων εκπομπής και την αποκλειστική αριθμητική τιμή του αριθμού σειράς των μονάδων Κιότο·

δ)

τον αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής·

ε)

την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης της συναλλαγής (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)·

στ)

τον τύπο συναλλαγής.

Διαθέσιμες στους κατόχους λογαριασμών πληροφορίες

5.

Το ενωσιακό μητρώο δημοσιεύει, στο τμήμα του ιστοτόπου του στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνον οι κάτοχοι λογαριασμού, τις ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες επικαιροποιεί σε πραγματικό χρόνο:

α)

τα τρέχοντα χαρτοφυλάκια δικαιωμάτων εκπομπής και μονάδων Κιότο, χωρίς τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό μονάδας των δικαιωμάτων εκπομπής και την αποκλειστική αριθμητική τιμή του αριθμού σειράς των μονάδων Κιότο·

(β)

κατάλογο των συναλλαγών που έχουν προταθεί και κινηθεί από τον συγκεκριμένο κάτοχο λογαριασμού, αναφέροντας για κάθε προταθείσα συναλλαγή:

(i)

τα στοιχεία του σημείου 4 του παρόντος παραρτήματος,

(ii)

την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία προτάθηκε η συναλλαγή (ώρα Κεντρικής Ευρώπης),

(iii)

την τρέχουσα κατάσταση της προταθείσας συναλλαγής,

(iv)

τους κωδικούς απόκρισης που ενδεχομένως εστάλησαν ύστερα από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το μητρώο και το EUTL·

γ)

κατάλογο των δικαιωμάτων εκπομπής ή μονάδων Κιότο που απέκτησε ο συγκεκριμένος λογαριασμός ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν, αναφέροντας για κάθε συναλλαγή τα στοιχεία του σημείου 4·

δ)

κατάλογο των δικαιωμάτων εκπομπής ή μονάδων Κιότο που μεταφέρθηκαν από τον συγκεκριμένο λογαριασμό ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν, αναφέροντας για κάθε συναλλαγή τα στοιχεία του σημείου 4 του παρόντος παραρτήματος.

Διαθέσιμες στους εθνικούς διαχειριστές πληροφορίες

6.

Το ενωσιακό μητρώο δημοσιεύει στο τμήμα του ιστοτόπου του στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνον οι εθνικοί διαχειριστές: τους κατόχους λογαριασμών και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, των οποίων η πρόσβαση σε λογαριασμούς του ενωσιακού μητρώου ανεστάλη από εθνικό διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 34.

II.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 406/2009/ΕΚ

Διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες

7.

Ο κεντρικός διαχειριστής δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε λογαριασμό, τις οποίες επικαιροποιεί εντός 24 ωρών, κατά περίπτωση:

α)

όλες τις πληροφορίες που υποδεικνύονται ως «εμφανιζόμενες στον δημόσιο ιστότοπο του EUTL» στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας III-I·

β)

τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, και κάθε περαιτέρω αναπροσαρμογή δυνάμει του άρθρου 10 της εν λόγω απόφασης·

γ)

την κατάσταση κάθε λογαριασμού συμμόρφωσης με την ESD σύμφωνα με το άρθρο 10·

δ)

τον συνολικό αριθμό ERU, CER, tCER και lCER που χρησιμοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 81·

ε)

τα συναφή δεδομένα για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του άρθρου 77·

στ)

για κάθε λογαριασμό συμμόρφωσης με την ESD, την αριθμητική τιμή που δηλώνει την κατάσταση συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 79, ως εξής:

(i)

A σε περίπτωση συμμόρφωσης,

(ii)

I σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

ζ)

την ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καταχωρίστηκε του άρθρου 80·

η)

τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε ολοκληρωθείσα συναλλαγή που καταγράφει το EUTL:

(i)

το όνομα του κατόχου και τον αναγνωριστικό κωδικό του λογαριασμού από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά,

(ii)

το όνομα του κατόχου και τον αναγνωριστικό κωδικό του λογαριασμού προς τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά,

(iii)

την ποσότητα AEA ή πιστωτικών δικαιωμάτων που αφορά η συναλλαγή, χωρίς τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό μονάδας των AEA,

(iv)

τον αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής,

(v)

την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης της συναλλαγής (ώρα Κεντρικής Ευρώπης),

(vi)

τον τύπο της συναλλαγής.

Διαθέσιμες στους κατόχους λογαριασμών πληροφορίες

8.

Το ενωσιακό μητρώο δημοσιεύει, στο τμήμα του ιστοτόπου του στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνον οι κάτοχοι λογαριασμού, τις ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες επικαιροποιεί σε πραγματικό χρόνο:

α)

τα τρέχοντα χαρτοφυλάκια AEA, πιστωτικών δικαιωμάτων και μονάδων Κιότο, χωρίς τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό μονάδας των AEA και την αποκλειστική αριθμητική τιμή του αριθμού σειράς των μονάδων Κιότο·

β)

κατάλογο των συναλλαγών που έχουν προταθεί και κινηθεί από τον συγκεκριμένο κάτοχο λογαριασμού, αναφέροντας για κάθε προταθείσα συναλλαγή:

(i)

τα στοιχεία του σημείου 7 στοιχείο στ) (i) του παρόντος παραρτήματος,

(ii)

την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία προτάθηκε η συναλλαγή (ώρα Κεντρικής Ευρώπης),

(iii)

την τρέχουσα κατάσταση της προταθείσας συναλλαγής,

(iv)

τους κωδικούς απόκρισης που ενδεχομένως εστάλησαν ύστερα από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το μητρώο και το EUTL·

γ)

κατάλογο των AEA, μονάδων Κιότο και πιστωτικών δικαιωμάτων που απέκτησε ο συγκεκριμένος λογαριασμός ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν, αναφέροντας για κάθε συναλλαγή τα στοιχεία του σημείου 7 στοιχείο στ) (i) του παρόντος παραρτήματος·

δ)

κατάλογο των AEA και πιστωτικών δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από τον συγκεκριμένο λογαριασμό ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν, αναφέροντας για κάθε συναλλαγή τα στοιχεία του σημείου 7 στοιχείο στ) (i) του παρόντος παραρτήματος.