13.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 105/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 335/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Απριλίου 2013

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 91,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής (2) θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

(2)

Στις 12 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (3). Η εν λόγω πρόταση εισάγει νέα στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη με βάση τις επιλογές πολιτικής που σκιαγραφούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» (4) και την ευρεία συζήτηση που ακολούθησε. Όταν εγκριθεί, η πρόταση θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο σειράς μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών.

(3)

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ της περιόδου προγραμματισμού που ακολουθεί την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 προορίζονται, στο μέτρο του δυνατού, για την εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης. Η επικάλυψη της εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των σχετικών νομικών διατάξεων που αφορούν την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και εκείνων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, είναι αναπόφευκτη για κάποιο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 εφαρμόζονται υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να μην απορροφούν δυσανάλογα μεγάλο μέρος των οικονομικών πόρων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού.

(4)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν σε νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους όσον αφορά τα πολυετή μέτρα που μπορεί να εκτείνονται στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού και τα οποία, ως αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, είναι πιθανόν να διακοπούν ή να τροποποιηθούν ουσιαστικά.

(5)

Το άρθρο 27 παράγραφος 12 και το άρθρο 32α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 περιορίζουν τη διάρκεια των τρεχουσών γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων, των δεσμεύσεων καλής διαβίωσης των ζώων ή των δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων στο τέλος της περιόδου πριμοδότησης την οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης για το 2013. Για να εξασφαλιστεί ότι τυχόν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης των νέων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης δεν θα έχουν αρνητική επίπτωση στη συνέχεια της εφαρμογής της πολιτικής, η δυνατότητα επέκτασης των εν λόγω δεσμεύσεων θα πρέπει να παραταθεί έως το τέλος της περιόδου πριμοδότησης την οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης για το 2014.

(6)

Προς το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, θα πρέπει να μειωθεί ο διαδικαστικός φόρτος για τα κράτη μέλη που επιφέρουν αλλαγές στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει το ενδεδειγμένο επίπεδο αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες για έγκαιρη μεταφορά, και μέσω διαδικασίας κοινοποίησης, ποσών από ορισμένα μέτρα, στα οποία τα ποσά εκείνα δεν είναι πλέον αναγκαία, σε άλλα μέτρα. Συνεπώς, θα πρέπει να αυξηθεί το όριο ευελιξίας μεταξύ αξόνων για τις μεταφορές.

(7)

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εφαρμογής της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και η ομαλή μετάβαση από τη μια περίοδο προγραμματισμού στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις των νέων προγραμμάτων και το κόστος προπαρασκευής για την ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού που έπεται της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων προπαρασκευής που χρηματοδοτούνται μέσω της τεχνικής βοήθειας. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρηματοδότηση άλλων προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων εφόσον συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί η συνέχεια και η ομαλή μετάβαση από τη μια περίοδο προγραμματισμού στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

(8)

Όταν τα κράτη μέλη έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τους πόρους τους της περιόδου 2007-2013 για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και/ή μέτρο, δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και/ή μέτρου. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθούν σαφείς καταληκτικές ημερομηνίες για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων προς δικαιούχους στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και της επόμενης περιόδου προγραμματισμού.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4, το ποσοστό «1 %» αντικαθίσταται από το ποσοστό «3 %».

2)

Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν αναλαμβάνονται νέες νομικές δεσμεύσεις προς τους δικαιούχους.».

3)

Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.   Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν αναλαμβάνονται νέες νομικές δεσμεύσεις προς τους δικαιούχους.».

4)

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 27 παράγραφος 12, το «2013» αντικαθίσταται από το «2014».

5)

Στο άρθρο 31 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Δεν αναλαμβάνονται νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα μέτρα αυτά υλοποιούνται από ομάδες τοπικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013.».

6)

Στο άρθρο 32, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Δεν αναλαμβάνονται νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα μέτρα αυτά υλοποιούνται από ομάδες τοπικής δράσης σύμφωνα με το άρθρο 63 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013.».

7)

Στο άρθρο 32α, το έτος «2013» αντικαθίσταται από το έτος «2014».

8)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 41α:

«Άρθρο 41α

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι δραστηριότητες προπαρασκευής της συνδρομής των προγραμμάτων για την περίοδο προγραμματισμού που έπεται της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

δαπάνες που αφορούν την εκ των προτέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων·

β)

κόστος προπαρασκευής για την ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης·

γ)

τις δαπάνες που συνδέονται με τις λοιπές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι:

i)

άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες των τρεχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και

ii)

αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνέχεια όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και η ομαλή μετάβαση από τη μια περίοδο προγραμματισμού στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

2.   Η εφαρμογή της παραγράφου 1 υπόκειται στη συμπερίληψη σχετικής διάταξης στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.».

9)

Στο κεφάλαιο III τμήμα 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 41β:

«Άρθρο 41β

1.   Εφόσον το ποσό που έχει χορηγηθεί στο πρόγραμμα και/ή στο μέτρο έχει εξαντληθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους.

2.   Τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 από την ημερομηνία από την οποία ξεκινούν να αναλαμβάνουν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.

Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο είτε σε επίπεδο προγράμματος είτε σε επίπεδο μέτρου.

3.   Όσον αφορά το LEADER, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν την παράγραφο 2 στο επίπεδο της ομάδας τοπικής δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

4.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην προπαρασκευαστική στήριξη και στην παροχή τεχνικής βοήθειας του LEADER.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 15.

(3)  COM(2011) 627 τελικό/3 της 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 τελικό, 18.11.2010.