10.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 323/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Απριλίου 2013

για την προσαύξηση των ποσοστώσεων αλιείας για το 2013, με την προσθήκη ορισμένων ποσοτήτων που διατηρήθηκαν το έτος 2012, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, που αφορά τη θέσπιση συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή, πριν από τις 31 Οκτωβρίου του έτους εφαρμογής της αλιευτικής ποσόστωσης που τους έχει χορηγηθεί, να διατηρήσουν έως το 10 % της ποσόστωσης κατ’ ανώτατο όριο προς μεταφορά στο επόμενο έτος. Η Επιτροπή προσθέτει στην αντίστοιχη ποσόστωση τη διατηρηθείσα ποσότητα.

(2)

O κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1225/2010 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, για καθορισμό, για το 2011 και το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων των σκαφών της ΕΕ για αποθέματα ιχθύων ορισμένων ειδών βαθέων υδάτων (2), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1256/2011 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1124/2010 (3), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 5/2012 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, περί καθορισμού, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων (4), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε σκάφη ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (5), και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 44/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα ΕΕ, και σε σκάφη ΕΕ, σε ορισμένα ύδατα που δεν ανήκουν στην ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (6), καθορίζουν ποσοστώσεις για ορισμένα αποθέματα για το 2012 και προσδιορίζουν ποια αποθέματα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1262/2012 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, περί καθορισμού, για το 2013 και το 2014, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της ΕΕ για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων (7), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1088/2012 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2012, περί καθορισμού, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα (8), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1261/2012 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, περί καθορισμού, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων (9), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 39/2013 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε σκάφη ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (10), και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 40/2013 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2013, για τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα ΕΕ, και σε σκάφη ΕΕ, σε ορισμένα ύδατα που δεν ανήκουν στην ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (11), καθορίζουν ποσοστώσεις για ορισμένα αποθέματα για το 2013.

(4)

Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν, πριν από την 31η Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 τη διατήρηση και μεταφορά στο επόμενο έτος μέρους των ποσοστώσεών τους για το 2012. Εντός των ορίων που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό οι ποσότητες που διατηρήθηκαν πρέπει να προστεθούν στην ποσόστωση για το 2013.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αλιευτικές ποσοστώσεις που έχουν καθοριστεί για το 2013 σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1262/2012, (ΕΕ) αριθ. 1088/2012, (ΕΕ) αριθ. 1261/2012, (ΕΕ) αριθ. 39/2013 και (ΕΕ) αριθ. 40/2013 αυξάνονται σύμφωνα με το παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 336 της 21.12.2010, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 320 της 3.12.2011, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 3 της 6.1.2012, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 25 της 27.1.2012, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 25 της 27.1.2012, σ. 55.

(7)  ΕΕ L 356 της 22.12.2012, σ. 22.

(8)  ΕΕ L 323 της 22.11.2012, σ. 2.

(9)  ΕΕ L 356 της 22.12.2012, σ. 19.

(10)  ΕΕ L 23 της 25.1.2013, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 23 της 25.1.2013, σ. 54.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα χώρας

Στοιχεία αποθέματος

Είδος

Ονομασία ζώνης

Τελική ποσόστωση 2012 (1)

(σε τόνους)

Αλιεύματα για το 2012

(σε τόνους)

Ειδικοί όροι για τα αλιεύματα για το 2012

(σε τόνους)

Τελική ποσόστωση

(%)

Μεταφερθείσα ποσόστωση

(σε τόνους)

BEL

ANF/07.

Πεσκαντρίτσες

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Πεσκαντρίτσες

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Γάδος

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Γάδος

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Μπακαλιάρος

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Μπακαλιάρος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Μπακαλιάρος

VIIb-k, VIII, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Μπακαλιάρος

VI και VΙΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Μπακαλιάρος

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Ζαγκέτες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΕ της IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07

Καραβίδα

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Καραβίδα

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIId και VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIh, VIIj και VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Γλώσσα

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Γλώσσα

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Γλώσσα

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Γλώσσα

Ενωσιακά ύδατα των II και IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Γλώσσα

VIIf και VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIh, VIIj και VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Γλώσσα

VIIIa και VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα της VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Πεσκαντρίτσες

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Πεσκαντρίτσες

VΙ· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά ύδατα των III και IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των II και IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II, III και IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Γάδος

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Γάδος

Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 25-32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II, III και IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Σαλούβαρδος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Μπακαλιάρος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Ρέγγα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VIb και VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Ζαγκέτες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Μουρούνα

Ύδατα ΕΕ της IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Μουρούνα

IIIa· ύδατα ΕΕ της IIIbcd

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Καραβίδα

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Μαύρος μπακαλιάρος

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II και IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Αμμόχελο

Ενωσιακά ύδατα των ζωνών IIa, IIIa και IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Γλώσσα

Ενωσιακά ύδατα των II και IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Γλώσσα

IIIa· Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ της IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Μπρόσμιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II και XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Μπρόσμιος

IIIa, ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά ύδατα των III και IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των II και IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Γάδος

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Γάδος

Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 25-32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV, ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Μπακαλιάρος

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Ζαγκέτες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΕ της IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Μουρούνα

IIIa· ύδατα ΕΕ της IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Καραβίδα

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Γαρίδα της Αρκτικής

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Αμμόχελο

Ενωσιακά ύδατα των ζωνών IIa, IIIa και IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Γλώσσα

Ενωσιακά ύδατα των II και IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Γλώσσα

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα της IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ της IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Μπρόσμιος

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Γαύρος

IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Πεσκαντρίτσες

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Πεσκαντρίτσες

VΙ· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Πεσκαντρίτσες

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Πεσκαντρίτσες

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Μουρούνα διπτερύγιος

Διεθνή ύδατα της ζώνης XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Σαλούβαρδος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV, ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Μπακαλιάρος

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Μπακαλιάρος

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII.

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Ζαγκέτες

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Ζαγκέτες

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Ζαγκέτες

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Καραβίδα

VII.

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Καραβίδα

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Καραβίδα

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX, X, XII και XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Προσφυγάκι

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Νταούκι του Ατλαντικού

VΙ· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Γάδος

Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 25-32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Ρέγγα

Υποδιαίρεση 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Γάδος

ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 25-32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Ρέγγα

Υποδιαιρέσεις 30-31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Μπερυτσίδες

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Πεσκαντρίτσες

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Πεσκαντρίτσες

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Πεσκαντρίτσες

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Πεσκαντρίτσες

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά ύδατα των III και IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Μουρούνα διπτερύγιος

Διεθνή ύδατα της ζώνης XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των II και IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II, III και IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI, VII και XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX και X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Γάδος

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Γάδος

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των X και XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II, III και IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Σαλούβαρδος

Ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII και IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Ενωσιακά ύδατα των IIa και IV, ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Μπακαλιάρος

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Μπακαλιάρος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Ρέγγα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VIb και VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάρος

ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Μπακαλιάρος

VI και VΙΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Μπακαλιάρος

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Μπακαλιάρος

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII.

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Ζαγκέτες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Ζαγκέτες

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Ζαγκέτες

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Ζαγκέτες

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Μουρούνα

Ύδατα ΕΕ της IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Καραβίδα

VII.

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Καραβίδα

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Καραβίδα

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIId και VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIf και VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIh, VIIj και VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Μαύρος μπακαλιάρος

VΙ· ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II και IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX, X, XII και XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Γλώσσα

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Γλώσσα

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Γλώσσα

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Γλώσσα

Ενωσιακά ύδατα των II και IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Γλώσσα

VIIf και VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIh, VIIj και VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Γλώσσα

VIIIa και VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα της VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ της IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Μπρόσμιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II και XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Νταούκι του Ατλαντικού

VΙ· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Μπερυτσίδες

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Πεσκαντρίτσες

VII.

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Πεσκαντρίτσες

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά ύδατα των III και IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Μουρούνα διπτερύγιος

Διεθνή ύδατα της ζώνης XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των II και IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II, III και IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI, VII και XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Γάδος

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Γάδος

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των X και XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II, III και IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Σαλούβαρδος

Ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Μπακαλιάρος

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Μπακαλιάρος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Ρέγγα

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Μπακαλιάρος

VI και VΙΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII.

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Ζαγκέτες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Ζαγκέτες

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Μουρούνα

Ύδατα ΕΕ της IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Καραβίδα

VII.

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIId και VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIh, VIIj και VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Μαύρος μπακαλιάρος

VΙ· ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Γαρίδα της Αρκτικής

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II και IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX, X, XII και XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Αμμόχελο

Ενωσιακά ύδατα των ζωνών IIa, IIIa και IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Γλώσσα

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Γλώσσα

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Γλώσσα

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Γλώσσα

Ενωσιακά ύδατα των II και IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Γλώσσα

VIIf και VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIh, VIIj και VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα της VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ της IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Μπρόσμιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I, II και XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Μπερυτσίδες

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Πεσκαντρίτσες

VII.

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Πεσκαντρίτσες

VΙ· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά ύδατα των III και IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των II και IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Μουρούνα διπτερύγιος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των V, VI, VII και XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Γάδος

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Σαλούβαρδος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Μπακαλιάρος

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Μπακαλιάρος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb και VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Μπακαλιάρος

Ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Ρέγγα

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Ρέγγα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VIb και VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Ρέγγα

VIIb, VIIc· VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Μπακαλιάρος

VI και VΙΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Ζαγκέτες

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Ζαγκέτες

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Καραβίδα

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Καραβίδα

VII (Porcupine Bank -Μονάδα 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Μαύρος μπακαλιάρος

VΙ· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των VIb, XII και XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX, X, XII και XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Γλώσσα

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Γλώσσα

VIIf και VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIh, VIIj και VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Νταούκι του Ατλαντικού

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Μουρούνα διπτερύγιος

Διεθνή ύδατα της ζώνης XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Γάδος

Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 25-32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VI, VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Γάδος

Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 25-32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Πεσκαντρίτσες

VII.

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Πεσκαντρίτσες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Πεσκαντρίτσες

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ενωσιακά ύδατα των III και IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Γάδος

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Γάδος

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Σαλούβαρδος

Ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα της V, VI και VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Μπακαλιάρος

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Μπακαλιάρος

VIIb-k, VIII, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Ρέγγα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των Vb, VIb και VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Ρέγγα

VIIb, VIIc· VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Ρέγγα

VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Μπακαλιάρος

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Μπακαλιάρος

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Ζαγκέτες

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΕ της IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Καραβίδα

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Καραβίδα

VΙ· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIId και VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Γαρίδα της Αρκτικής

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Αμμόχελο

Ενωσιακά ύδατα των ζωνών IIa, IIIa και IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Γλώσσα

Ενωσιακά ύδατα των II και IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Γλώσσα

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Γλώσσα

VIIh, VIIj και VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Σελάχια

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj και VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Γάδος

Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 25-32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Γρεναδιέρος των βράχων

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX, X, XII και XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Γαύρος

IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Πεσκαντρίτσες

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII, IX και X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Μαύρο σπαθόψαρο

Ύδατα της ΕΕ και διεθνή ύδατα της CECAF 34.1.2.

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των X και XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Σαλούβαρδος

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VIII και IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Μπακαλιάρος

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Ζαγκέτες

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Μουρούνα

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Καραβίδα

IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Λυθρίνι πελαγίσιο

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIa, VIb, VIIa-c και VII e-k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Σελάχια

Ενωσιακά ύδατα των VIII και IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Προσφυγάκι

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΕ της CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Γάδος

Ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 25-32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31

Ρέγγα

Υποδιαιρέσεις 30-31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Μπακαλιάρος

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Σαφρίδια και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ύδατα ΕΕ των IIa, IVa· VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe· ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα της Vb· διεθνή ύδατα των XII και XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Μουρούνα

Ύδατα ΕΕ της IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Μουρούνα

IIIa· ενωσιακά ύδατα ΕΕ της IIIbcd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Καραβίδα

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Γαρίδα της Αρκτικής

Ύδατα ΕΕ της ζώνης IIa και IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Αμμόχελο

Ενωσιακά ύδατα των ζωνών IIa, IIIa και IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Γλώσσα

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Μπρόσμιος

Ύδατα ΕΕ της IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Μπρόσμιος

IIIa· ύδατα ΕΕ των υποδιαιρέσεων 22-32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Ποσοστώσεις που διατίθενται σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τους συναφείς με τις αλιευτικές δυνατότητες κανονισμούς έχοντας λάβει υπόψη τις ανταλλαγές αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59), τις μεταφορές ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 και/ή την επαναδιάθεση και μείωση αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).