13.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 216/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Μαρτίου 2013

για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 352,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 297 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρεται στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Επίσημη Εφημερίδα») και στην έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων της Ένωσης.

(2)

Ο κανονισμός αριθ. 1/1958 (1), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεών του, καθορίζει τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Η έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας, διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, αποτελεί επί του παρόντος τη μόνη νομικά δεσμευτική δημοσίευση, παρόλο που είναι επίσης διαθέσιμη επί γραμμής.

(4)

Η απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) διασφαλίζει ότι η Υπηρεσία Εκδόσεων επιτρέπει στα θεσμικά όργανα να τηρούν την υποχρέωσή τους για τη δημοσίευση νομοθετικών κειμένων.

(5)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε, στην υπόθεση C-161/06 Skoma-Lux sro κατά Celní ředitelství Olomouc (3), ότι οι νομικές πράξεις της Ένωσης δεν μπορούν να αντιταχθούν στους ιδιώτες όταν δεν έχουν δημοσιευθεί δεόντως στην Επίσημη Εφημερίδα και η διάθεση τέτοιων πράξεων επί γραμμής δεν ισοδυναμεί με έγκυρη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ελλείψει σχετικών κανόνων στο δίκαιο της Ένωσης.

(6)

Εάν η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα σε ηλεκτρονική μορφή συνιστούσε έγκυρη δημοσίευση, η πρόσβαση στο δίκαιο της Ένωσης θα ήταν ταχύτερη και οικονομικότερη. Οι πολίτες θα πρέπει, εντούτοις, να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται την έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας από την Υπηρεσία Εκδόσεων.

(7)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» τονίζεται ότι η πρόσβαση σε επιγραμμικό νομικό περιεχόμενο ευνοεί την ανάπτυξη ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, η οποία αποφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

(8)

Θα πρέπει επομένως να θεσπιστούν κανόνες που να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και τον αναλλοίωτο χαρακτήρα της ηλεκτρονικής δημοσίευσης της Επίσημης Εφημερίδας.

(9)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να θεσπίσει τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω απρόβλεπτων και εξαιρετικών περιστάσεων, δεν είναι δυνατό να δημοσιευτεί και να καταστεί διαθέσιμη η ηλεκτρονική μορφή της Επίσημης Εφημερίδας.

(10)

Η οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (4) καθορίζει τα νομικά αποτελέσματα των ηλεκτρονικών υπογραφών ως μέσου πιστοποίησης της γνησιότητας. Για να διασφαλιστούν η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας, μια προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, δημιουργηθείσα από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις στο κοινό. Θα πρέπει να είναι δυνατή η επαλήθευση της ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης Επίσημης Εφημερίδας με άμεσα διαθέσιμα μέσα.

(11)

Πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο EUR-Lex σύμφωνα με τις δεσμεύσεις για την προστασία προσώπων με αναπηρία, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (5).

(12)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου ο οποίος συνίσταται στο να επιτραπεί σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να στηρίζονται στην ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας, δεδομένου ότι το πεδίο του περιορίζεται στο να καταστήσει μια τέτοια δημοσίευση εξίσου αυθεντική με την έντυπη δημοσίευση σήμερα.

(13)

Η ΣΛΕΕ δεν προβλέπει, για την έκδοση του παρόντος κανονισμού, άλλες εξουσίες εκτός από εκείνες του άρθρου 352,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, μόνο η Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή (εφεξής «ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας») είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

Άρθρο 2

1.   Η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, δημιουργηθείσα από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ. Το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και οι ανανεώσεις του δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο EUR-Lex προκειμένου να επιτραπεί στο κοινό να επαληθεύει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και τον αυθεντικό χαρακτήρα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας.

2.   Η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία δημοσίευσής της.

3.   Η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας είναι διαθέσιμη για το κοινό στον δικτυακό τόπο EUR-Lex σε μη πεπαλαιωμένο μορφότυπο και για απεριόριστη διάρκεια. Η ανάγνωσή της είναι δωρεάν.

Άρθρο 3

1.   Όταν δεν είναι δυνατή η δημοσίευση της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας λόγω απρόβλεπτης και έκτακτης διαταραχής του πληροφορικού συστήματος της Υπηρεσίας Εκδόσεων, το σύστημα πληροφορικής αποκαθίσταται το ταχύτερο δυνατόν.

Η στιγμή κατά την οποία συμβαίνει μια τέτοια διαταραχή προσδιορίζεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων.

2.   Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να εκδοθεί η Επίσημη Εφημερίδα όταν το σύστημα πληροφορικής της Υπηρεσίας Εκδόσεων δεν λειτουργεί έπειτα από κατά την παράγραφο 1 διαταραχή, μόνο η έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

Μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος πληροφορικής της Υπηρεσίας Εκδόσεων, η αντίστοιχη ηλεκτρονική δημοσίευση της έντυπης έκδοσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καθίσταται διαθέσιμη για το κοινό στον δικτυακό τόπο Eur-Lex για σκοπούς ενημέρωσης μόνο και περιλαμβάνει σχετική ανακοίνωση.

3.   Μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος πληροφορικής της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων, ο δικτυακός τόπος Eur-Lex παρέχει πληροφορίες για όλες τις έντυπες εκδόσεις που είναι αυθεντικές και που παράγουν νομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.

Άρθρο 4

1.   Όσον αφορά την ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας, η Υπηρεσία Εκδόσεων είναι αρμόδια για:

α)

τη δημοσίευσή της και τη διασφάλιση της αυθεντικότητάς της·

β)

την εφαρμογή, διαχείριση και συντήρηση του πληροφορικού συστήματος που εκδίδει την ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας και την αναβάθμιση του εν λόγω συστήματος σύμφωνα με τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις·

γ)

την εφαρμογή και την επέκταση των τεχνικών μέσων, ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση για όλους τους χρήστες στην ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας·

δ)

τον καθορισμό εσωτερικών κανόνων ασφάλειας και πρόσβασης όσον αφορά το πληροφορικό σύστημα που εκδίδει την ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας·

ε)

τη διατήρηση και την αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών φακέλων και την επεξεργασία τους σύμφωνα με τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.

2.   Η Υπηρεσία Εκδόσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με την απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τέταρτου ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την έκδοσή του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. SHATTER


(1)  Κανονισμός αριθ. 1 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58).

(2)  ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 41.

(3)  Συλλογή 2007, σ. I-10841.

(4)  ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.

(5)  ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.