9.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 40/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 109/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιανουαρίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, λαμβανομένης επίσης υπόψη της επέκτασης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ένωσης σε χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 18α παράγραφος 3 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) τροποποίησε την οδηγία 2003/87/ΕΚ, για να περιληφθούν οι αερομεταφορές στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2009 της Επιτροπής (3) θεσπίζει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

(3)

Ο κατάλογος αυτός έχει ως στόχο να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών διευκρινίζοντας το αρμόδιο κράτος μέλος που αναλαμβάνει τη ρύθμιση εκάστου εξ αυτών.

(4)

Η ένταξη στο σύστημα της Ένωσης για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών εξαρτάται από την απόδοση της εκάστοτε αεροπορικής δραστηριότητας, όπως ορίζει το παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, και δεν εξαρτάται από τη συμπερίληψη στον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που θέσπισε η Επιτροπή βάσει του άρθρου 18α παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας.

(5)

Η οδηγία 2008/101/ΕΚ ενσωματώθηκε στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 6/2011, της 1ης Απριλίου 2011, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (4).

(6)

Η επέκταση των διατάξεων για την ένταξη της αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ένωσης στις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 18α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό εντεταλμένου κράτους μέλους για έκαστο αερομεταφορέα συνεπάγονται ότι ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών πρέπει να υπαχθούν στη διαχειριστική αρμοδιότητα των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.

(7)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 219 της 22.8.2009, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 93 της 7.4.2011, σ. 35.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, λαμβανομένης υπόψη και της επέκτασης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ένωσης σε χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ

ΒΕΛΓΙΟ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

123

Abelag Aviation

ΒΕΛΓΙΟ

7649

AIRBORNE EXPRESS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33612

ALLIED AIR LIMITED

ΝΙΓΗΡΙΑ

30020

AVIASTAR-TU CO.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

908

BRUSSELS AIRLINES

ΒΕΛΓΙΟ

25996

CAIRO AVIATION

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

4369

CAL CARGO AIRLINES

ΙΣΡΑΗΛ

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

f11336

CORPORATE WINGS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32909

CRESAIR INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32432

EGYPTAIR CARGO

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

13457

Flying Partners CVBA

ΒΕΛΓΙΟ

29427

Flying Service N.V.

ΒΕΛΓΙΟ

32486

FAYARD ENTERPRISES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ΕΛΒΕΤΙΑ

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f12983

GREEN DIESEL LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29980

HAINAN AIRLINES (2)

ΚΙΝΑ

23700

HEWA BORA AIRWAYS

ΚΟΓΚΟ

27232

INTERNET JET

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

28582

INTER-WETALL

ΕΛΒΕΤΙΑ

9542

INTL PAPER CY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27709

KALITTA AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28087

LAS VEGAS CHARTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32303

MASTER TOP LINHAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

ΒΕΛΓΙΟ

1084

MIL ΒΕΛΓΙΟ

ΒΕΛΓΙΟ

26688

NEWELL RUBBERMAID

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31207

N604FJ LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11462

N907WS AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10341

OfficeMax Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31660

RIPPLEWOOD AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2344

SAUDIA

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

27769

SEA-AIR

ΒΕΛΓΙΟ

27975

SIA CARGO PTE LTD

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

29222

SILVERBACK CARGO

ΡΟΥΑΝΤΑ

39079

SOLARIUS AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35334

SONOCO PRODUCTS CO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26784

SOUTHERN AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38995

STANLEY BLACK&DECKER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28453

THOMAS COOK ARL BELG

ΒΕΛΓΙΟ

27011

TNT AIRWAYS

ΒΕΛΓΙΟ

34920

TRIDENT AVIATION SVC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30011

TUI AIRLINES - JAF

ΒΕΛΓΙΟ

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

13603

VF CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36269

VF INTERNATIONAL

ΕΛΒΕΤΙΑ

37064

VIPER CLASSICS LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

20065

V L M

ΒΕΛΓΙΟ

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37549

YILTAS GROUP

ΤΟΥΡΚΙΑ

a11534

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: VPBDV

Άγνωστο

a11549

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: VQBHA

Άγνωστο


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

27698

AEROVISTA

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

33329

AERO POWER LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

23962

AIR BAN

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

35743

AIR IBERIA LTD.

ΓΕΩΡΓΙΑ

26520

AIR LIBYA 2

ΛΙΒΥΗ

11775

AIR VIA BULGARIAN

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

33225

AIR VICTORY

ΓΕΩΡΓΙΑ

34357

AIR WEST GEORGIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ΑΡΜΕΝΙΑ

28818

ASIAN SPIRIT

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

34563

ASIA AIRWAYS

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

24508

BALTIC AIRLINES UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32131

BEIBARS CJSC

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

28445

BH AIR

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

29056

BULGARIA AIR

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

25981

CARGO AIR LTD.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

36884

FLY ADJARA

ΓΕΩΡΓΙΑ

36995

GR AVIA S.A.

ΓΟΥΙΝΕΑ

10165

HEMUS AIR

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

25134

INTERNAL MINISTRY UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

31721

JORDAN INT AIR CARGO

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

27345

KHORIV AVIA

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

28246

KOKSHETAU AIRLINE

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

38939

KRUNK AVIATION 2

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

30622

PMT AIR

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

37661

RGB ENTERPRISES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

29085

RUBYSTAR

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

1830

SENEGALAIR

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

32664

STARLINE KZ JSC

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

32347

TABAN AIR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

ΗΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

37793

UKRSPECEXPORT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

31648

VIP-AVIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

37987

YAK AIR

ΓΕΩΡΓΙΑ

35082

ZAGROS AIRLINES

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ


ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

7824

ACL SLOVACKY

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

35387

ACS SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

16895

AERO VODOCHODY

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

f11813

AERSALE INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38060

AIR NAVIGATION LK

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

31433

ALANDIA AIR AB

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

30203

ATMA AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

34057

AVTN SPECIALTIES INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35333

AXIS AVIATION GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

ΚΥΠΡΟΣ

859

CZECH AIRLINES

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

f10182

Executive Flight Services, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33327

EARTH ONE LIMITED

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

38868

EURO JET FZCO

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

36242

GEORGIAN INTERNATION

ΓΕΩΡΓΙΑ

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

ΛΙΒΥΗ

36746

HOLIDAY CZECH

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

35825

HYUNDAI MOTOR CO

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

32231

ILIN AIRCOMPANY

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

ΚΥΠΡΟΣ

27908

JOB AIR SRO

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

39009

JUMP-TANDEM

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

30825

LETS FLY SRO

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

38713

LITTLE AVIATION LTD

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

30743

NORSE AIR CHARTER

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

29976

NOVA CHEMICALS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35361

OKAY HOLDING AS

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

24121

PETROPAVLOVSK AIR

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

f10379

Red.Com

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36763

RETENTURA LTD.

ΚΥΠΡΟΣ

2276

ROCKWELL AUTOMATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32157

SKYDIVE LK

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

32812

SKY DIVING FOR FUN

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

27292

SKY GEORGIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

31351

SKY KG AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

37554

SOVEREIGN EXPRESS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

13702

STEVENS EXPRESS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f13143

TinBer LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

25890

UKRAINIAN PILOT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32721

VIDEOTAPE CENTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38948

VIETJET AIR S.R.O.

ΒΙΕΤΝΑΜ

a12699

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N150RN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ


ΔΑΝΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ΔΑΝΙΑ

3456

AIR ALSIE

ΔΑΝΙΑ

35623

AIR BISHKEK

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

22466

AIR GREENLAND

ΔΑΝΙΑ

37856

AIR PANAMA

ΠΑΝΑΜΑΣ

34774

ALIGAP A/S

ΔΑΝΙΑ

36866

ALUMECO A/S

ΔΑΝΙΑ

142

ATLANTIC AIRWAYS

ΔΑΝΙΑ

36122

AVIATION HOLDINGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35753

A/S MAERSK AVIATION

ΔΑΝΙΑ

36842

BRASILIA JET CENTER

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

32921

CANYON GATE FLT SVCS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

781

CIMBER STIRLING

ΔΑΝΙΑ

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

ΓΑΛΛΙΑ

f10500

Duchossois Industries, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

366

DANISH AIR TRANSPORT

ΔΑΝΙΑ

27919

DRT VERTRIEBS GmbH

ΔΑΝΙΑ

35298

EAGLE HELICOPTER MTC

ΕΛΒΕΤΙΑ

25431

ELMAGAL AVIATION

ΣΟΥΔΑΝ

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ΔΑΝΙΑ

35478

FIRST GREENWICH

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f10218

GCTPA, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37052

GENCHART B.V.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ΔΑΝΙΑ

32364

GLOBAL TRANSERVICE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32595

GRAAKJAER A/S

ΔΑΝΙΑ

36297

JET FLEET INTL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32158

JET TIME A/S

ΔΑΝΙΑ

34892

JJO INVEST APS

ΔΑΝΙΑ

33518

KIRKBI INVEST

ΔΑΝΙΑ

31243

KIRKBI TRADING

ΔΑΝΙΑ

36538

KIRK AVIATION A/S

ΔΑΝΙΑ

34672

LAO CAPRICORN AIR

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ

38155

MOENS, G

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

38120

MONGOLIAN AIRLINES

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ΔΑΝΙΑ

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

9914

NILAN A/S

ΔΑΝΙΑ

38224

NUUK AIRCRAFT A APS

ΔΑΝΙΑ

34830

OLGA LEASING LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

33803

PARTNERSELSKABET

ΔΑΝΙΑ

23090

PHARMA NORD

ΔΑΝΙΑ

35196

PRIMERA AIR SCAND

ΔΑΝΙΑ

33624

QUAD/AIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29123

RHEINLAND AIR SERV.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

ΔΑΝΙΑ

9918

STAR AIR

ΔΑΝΙΑ

36191

SUN WAY GEORGIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ΔΑΝΙΑ

21484

THOMAS COOK SCAND.

ΔΑΝΙΑ

38112

VINCENT AVIATION LTD

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

32655

VIP PARTNERFLY

ΔΑΝΙΑ

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ΔΑΝΙΑ


ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10001

Academy of Art University

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

156

Aeroflot - Russian Airlines

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

35126

Aerologic GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

6802

Aero Personal s.a de c.v.

ΜΕΞΙΚΟ

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

28844

Air Astana JSC

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

8221

Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33133

Air China Cargo Co., Ltd

ΚΙΝΑ

786

Air China Limited

ΚΙΝΑ

22317

Air-Service GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

8901

Archer Daniels Midland Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

19480

Asiana Airlines

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

27868

Atlasjet Airlines

ΤΟΥΡΚΙΑ

20979

Atlas Air, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26507

AAA AVIATION & AIRCR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34963

ACG AIR CARGO

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

20017

ACM AIR CHARTER GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33295

ADVANCED AV. LOGIST

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

150

AERODIENST

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32334

AEROFLOT CARGO

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

38865

AERO BEE AIRLINES

ΚΑΝΑΔΑΣ

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31799

AGRATA AVIATION

ΕΣΘΟΝΙΑ

27692

AHSEL HAVA

ΤΟΥΡΚΙΑ

32484

AIRCASTLE ADVISOR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32868

AIRCRAFT GENERAL

ΙΤΑΛΙΑ

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ΕΛΒΕΤΙΑ

37424

AIRCRAFT PARTNER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

24283

AIRPHIL EXPRESS

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

31390

AIRSEVEN GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34629

AIRVIP LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

22484

AIR ALLIANCE GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36344

AIR ARABIA EGYPT

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

35195

AIR CHINA BUSINESS

ΚΙΝΑ

36986

AIR FINKENWERDER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36989

AIR FUHLSBUETTEL

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32268

AIR HAMBURG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

22378

AIR KUBAN

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

23463

AIR MACAU CO. LTD.

ΕΔΠ ΜΑΚΑΟ

5663

AIR NAMIBIA

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

29743

AIR NATIONAL CORP

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

17595

AIR SERVICE BERLIN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36719

AIR 1 AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33836

AJWA AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

5165

ALPLA AIR CHARTER

ΑΥΣΤΡΙΑ

38135

ALSCO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30361

AL HOKAIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

36165

AL SAHAB LIMITED

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

25435

AL-THANI

ΚΑΤΑΡ

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

32684

AMJET AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31290

AOP AIR OPERATING

ΕΛΒΕΤΙΑ

34337

API HOLDING

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33706

ARCAS AVIATION GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27073

ARTOC AIR

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

38398

ASG AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25551

ASIA CONTINENTAL

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

35310

ASIA CONTINENT AVIA

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

24940

ASIA TODAY LTD

ΚΙΝΑ

32548

ASTRON AVIATION LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

f11211

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30698

ATG SWISS FIRST

ΕΛΒΕΤΙΑ

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29122

AURON LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

38352

AVAZ D.O.O.

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

37650

AVIANDO SERVICES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31551

AVIATION CAP GRP

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35968

AVIATION INVESTMENT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35708

AVIATION JOLINA SEC

ΚΑΝΑΔΑΣ

33093

AVIATION PARTNERS S

ΟΝΔΟΥΡΑ

38617

AZT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10795

Beef Products Inc./BPI Technology Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23956

Blue Sky Airservice GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29090

Blue Wings AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29389

Bombardier PreOwned

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31614

Bombardier Transportation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32874

Business Jet Ltd

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30586

BALL CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32840

BARBEDOS GROUP LTD

ΝΙΓΗΡΙΑ

509

BASF SE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29137

BATAVIA AIR

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

35233

BAVARIA INTERNATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30306

BEDO BETEILIGUNGS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38554

BERATEX GROUP LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

11646

BERGER JULIUS

ΝΙΓΗΡΙΑ

31886

BESTAIR TURKEY

ΤΟΥΡΚΙΑ

11312

BIZAIR FLUG GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28042

BLUE SKY GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

14658

BMW AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38111

BOEKHOORN M&A

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36062

BORAJET HAVACILIK

ΤΟΥΡΚΙΑ

37261

BOSTON POST LEASING

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ΕΛΒΕΤΙΑ

34852

BREMENFLY GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

680

BURDA REISEFLUG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35021

Chai Ltd.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

35418

Challenge Aero AG

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10709

Colgan Air Services

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

824

Condor Flugdienst GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

ΚΡΟΑΤΙΑ

33282

CANJET AIRLINES

ΚΑΝΑΔΑΣ

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

32482

CARSON AIR LTD

ΚΑΝΑΔΑΣ

19823

CA «Air Moldova» IS

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

26021

CEBU PACIFIC AIR

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

ΚΑΝΑΔΑΣ

26782

CHINA UTD AIRLINE 2

ΚΙΝΑ

35194

CHONGQING AIRLINES

ΚΙΝΑ

28178

CIRRUS AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35527

CLASSIC SERVICES INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36157

CLUB SAAB 340

ΕΛΒΕΤΙΑ

4782

COMFORT AIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

23741

COMMANDER MEXICANA

ΜΕΞΙΚΟ

33189

CONTINENT AIRLINE UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

25210

COOK AIRCRAFT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31333

CORP JET SVCS

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

24481

CTL LOGISTICS S.A.

ΠΟΛΩΝΙΑ

4484

Delta Air Lines, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

8980

Delta Technical Services Ltd

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1776

Deutsche Lufthansa AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2044

Dr. August Oetker KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32731

DANAHER CORPORATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34179

DAO AVIATION

ΔΑΝΙΑ

967

DAS DIRECT AIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28800

DATELINE OVERSEAS

ΚΥΠΡΟΣ

30651

DAUAIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10558

DCS Management Services

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26466

DC Aviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30996

DEERE & COMPANY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38547

DEKALB FARMERS MARK.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37580

DERMAPHARM

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10774

DFZ, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10589

DH Flugcharter GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25139

DIETZ AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37808

DIETZ AVIATION GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35389

DIEVB GmbH & CO.KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28473

DOGAN HAVACILIK

ΤΟΥΡΚΙΑ

27181

DONAVIA JSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

35451

DORNIER NO LIMITS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37798

DO-TEC GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28795

DULCO HANDEL GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

968

DUSSMANN P

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ΑΡΟΥΜΠΑ

30461

D2 AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

12213

Emil Capital Partners, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10180

Epps Air Service, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36121

EAT LEIPZIG GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34657

EEA GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31615

EICHSFELDER AIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35749

EON AVIATION

ΚΙΝΑ

36507

ERSTE ASSET INVEST.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

19629

ESCHMANN H D

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34011

EURO AIR CHARTER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3639

EVERGREEN AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36357

EXECUJET AVIATION

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

8272

Farnair Switzerland AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

23244

Federal State Unitary Enterprise «State Transport Company»«Russia»

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

14557

Firma Steiner-Film

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

4783

FAI RENT-A-JET

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

ΓΑΛΛΙΑ

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ΕΛΒΕΤΙΑ

33077

FAS GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35937

FINKCAS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

22238

FLIGHT CALIBRATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38804

FLYING TECHNOLOGY

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

38912

FLY ALPHA GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26843

FMG-FLUGSCHULE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1595

FRENZEL G

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

4232

FRONTIER AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38973

FUENFTE XR-GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28944

Germanwings GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34841

Gibbs International, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10232

Gruss & Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33827

GABINETTE (ANG)

ΑΓΚΟΛΑ

36504

GALAXIAS AVIATION

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

22807

GAS AIR SERVICE GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25027

GEKO TRADE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3349

GENERAL MOTORS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38591

GERMANIA EXPRESS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31914

GERMAN SKY AIRLINES

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33821

GE CAPITAL B.V.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ΕΛΒΕΤΙΑ

35803

GHASSAN AHMED AL

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

34848

GLOBAL A/C CONSULT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38372

GLOBO AVIACAO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

23743

GOMEL AIRLINES

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

22366

GOVERNMENT CROATIA

ΚΡΟΑΤΙΑ

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

38832

GREENWAY JETS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2395

GROB AIRCRAFT AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32172

GULF JET

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

25111

G-92 KFT

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

28618

Haworth Transport

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32953

HeidelbergCement AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f11187

Herc Management Services LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37030

HAMBURG AIRWAYS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26105

HANSGROHE SE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32580

HASLBERGER FINANZ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37376

HATAY AIR MARMARA

ΤΟΥΡΚΙΑ

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31103

HOMAC AVIATION AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36597

HONG WEI CO LTD

ΤΑΪΒΑΝ

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

ΤΟΥΡΚΙΑ

24664

Intermap Technologies

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Άγνωστο

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35785

IFM Traviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25785

ILYUSHIN AVIATION

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

37757

INFINUM ALTIDO INC.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

37194

INTERGLOBE AVIATION

ΙΝΔΙΑ

1528

IRANAIR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

37529

ISE INFORMATION SYS.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1562

Jat Airways

ΣΕΡΒΙΑ

21723

Joint Stock Company Ural airlines

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

35760

JEJU AIR

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

2200

JETAIR FLUG GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ΕΛΒΕΤΙΑ

36889

JETSTAR PACIFIC

ΒΙΕΤΝΑΜ

38213

JETSTREAM AVTN (OE)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

3328

JETS EXECUTIVOS

ΜΕΞΙΚΟ

11307

JET EXECUTIVE INT.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27505

JET GROUP LTD

ΙΣΡΑΗΛ

21462

JOHNSON CONTROLS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28591

JOHNSON CTRLS

ΕΛΒΕΤΙΑ

36272

JORDAN INTNL

ΚΙΝΑ

32107

JUNEYAO AIRLINES

ΚΙΝΑ

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

23758

Kimberly-Clark Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25800

Knauf Astra Ltd.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32568

Kompass GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1610

KARMANN GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31171

KAZAVIASPAS

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

22239

KIEV AVIATION PLANT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

33182

KUGU HAVACILIK

ΤΟΥΡΚΙΑ

37720

K5-AVIATION GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

15456

Luftfahrt-Bundesamt

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3857

Lufthansa Cargo AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27838

Lufthansa Technik AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36476

LANARA LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

29352

LANGNER E

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

20222

LGM LUFTFAHRT GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28576

LIBRA TRAVEL

ΕΛΒΕΤΙΑ

f12832

LINCARE LEASING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34372

LUFTHANSA TECHN. AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26498

LUFT AVTN CHARTER

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

35742

LWE VERMIETUNGS GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38512

Microstrategy Services Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24270

Montenegro Airlines

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

21072

MAHAN AIR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12521

MARXER ANLAGEN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36372

MAT AIRWAYS

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

38074

MENA AEROSPACE (OB)

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

ΤΟΥΡΚΙΑ

37597

MERIDIAN+

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

37975

MILLENNIUM AVIATION

ΑΥΣΤΡΙΑ

28438

MLW AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

ΤΟΥΡΚΙΑ

3057

MOELLERS MASCHINEN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31944

MYN AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

38209

MZ TRANSPORTATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f13551

M-BJEP Ltd.

ΝΗΣΟΣ ΜΑΝ

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35125

Nasser Ltd.

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

12218

Nike, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26118

NASA AMES CENTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33963

NATIONAL LEGACY

ΚΟΥΒΕΪΤ

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34805

NAYAK INTERNATIONAL

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

15551

NEW YORKER GROUP

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24661

NORTH AMERICAN JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29267

NOVELLUS SYSTEMS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31791

NOVESPACE

ΓΑΛΛΙΑ

f10785

N16FX Trust

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12724

N250RG LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25059

Omni Air International

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2073

Ostfriesische Lufttransport GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

567

OBO JET-CHARTER GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33138

OCA INTERNATIONAL

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2061

OMNIPOL

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

8236

OWENS-CORNING

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

29731

Parc Aviation

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

775

Pentastar Aviation, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

852

PARAGON RANCH

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. SARL

ΕΛΒΕΤΙΑ

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

ΤΟΥΡΚΙΑ

19475

PETERS GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37609

PETROPAVLOVSK MC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

5225

PHOENIX AIR GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3085

PICTON II LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

30230

POLET ACFT MNGT

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

36251

POLLARD ACFT SALES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37040

PREISS-DAIMLER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28157

PRESIDENTIAL AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34505

PRINCESS AVIATION

ΛΙΒΑΝΟΣ

29307

PRIVATAIR GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34553

PRIVATE JET HOLD.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

12196

PRIVATE WINGS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3343

P&P PROMOTION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

19750

QUICK AIR JET CHARTR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f11900

Rentair UK Ltd

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

27446

Rhema Bible Church

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

606

Robert Bosch GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37057

RADIC AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

30124

RAE - REGIONAL AIR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32083

RAY ENTERPRISES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

30938

RIKSOS TURIZM LT

ΤΟΥΡΚΙΑ

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32723

RSG RENTAL SERVICES

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37464

RUAG SWITZERLAND

ΕΛΒΕΤΙΑ

36233

RUIZ, L

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

38246

RUSAERO

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

9200

RYAN INTL AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12122

Safeway, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

ΜΕΞΙΚΟ

21734

Siberia Airlines

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

9354

SkyWork Airlines AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

f12005

Spiral, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29841

Spirit of Spices GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

ΤΟΥΡΚΙΑ

28362

Sun D’or International Airlines LTD

ΙΣΡΑΗΛ

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f10788

SAP America Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

18991

SAP AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

21282

SCHROTT WETZEL GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

5031

SCHWARZMUELLER

ΑΥΣΤΡΙΑ

30971

SEARAY BD100

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

35352

SEGRAVE AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31846

SG FINANS A/S NORGE

ΣΟΥΗΔΙΑ

27571

SHANGHAI AIRLINES

ΚΙΝΑ

29540

SHENZHEN AIRLINES

ΚΙΝΑ

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

ΤΟΥΡΚΙΑ

1034

SIRTE OIL

ΛΙΒΥΗ

f12146

SIRVAIR, SA de C.V.

ΜΕΞΙΚΟ

32179

SKIPPERS AVIATION

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

34392

SKYBUS

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

32816

SKYBUS AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

19819

SKYPLAN SERVICES

ΚΑΝΑΔΑΣ

2477

SKY JET

ΕΛΒΕΤΙΑ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

25050

SMATSA DOO

ΣΕΡΒΙΑ

32544

SMS Aviation GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31870

SM AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33747

SOMON AIR

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36224

SPECTRA ENERGY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26725

SPIRIT AIRLINES 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36094

SSP AVIATION

ΙΝΔΙΑ

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

ΚΥΠΡΟΣ

29368

STAR AVIATION LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32361

STRONG AVIATION

ΚΟΥΒΕΪΤ

30086

SUMMIT AIR CHARTERS

ΚΑΝΑΔΑΣ

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ΕΛΒΕΤΙΑ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ΕΛΒΕΤΙΑ

2681

Thai Airways International Public Company Limited

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

f10445

Thomas H. Lee Partners

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31353

Tidnish Holdings Limited

ΚΑΝΑΔΑΣ

2758

Turkish Airlines THY

ΤΟΥΡΚΙΑ

8360

TACA

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

38118

TARONA LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

35978

TATHRA INTERNATIONAL

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

32576

TB INVEST GROUP

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

31566

TEAM AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ΑΥΣΤΡΙΑ

36210

TESLA AIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

35936

TIGER HERCULES CORP

ΤΑΪΒΑΝ

21908

TOKOPH D P

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

37070

TREVO AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1389

TUIfly GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33495

TURBOJET KFT

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

33979

TURKUAZ AIRLINES

ΤΟΥΡΚΙΑ

36760

T’WAY AIR CO LTD

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

32741

Ulla Popken GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

8960

United Parcel Service Co

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

24948

UKSATSE

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

f10464

USAA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29839

USA 3000 AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

4692

US Airways, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26886

UTair Aviation, jsc

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31669

Vacuna Jets Limited

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f10791

Vecellio Management Service

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31984

VARIG LOGISTICA SA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37759

VENTURE AVTN GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31758

VIVAT TRUST LTD.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31815

VOLARIS

ΜΕΞΙΚΟ

2840

VOLKSWAGEN AG

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2812

VRG Linhas Aereas S/A

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30605

Wheels Aviation Ltd.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

27514

Wirtgen BgmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

36235

WATERLOO AVIATION

ΚΑΝΑΔΑΣ

12066

WDL AVIATION

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24113

WEBER MANAGEMENT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1323

WEKA Flugdienst GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

34391

WHS CONSULTING AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

10834

WIKING HELIKOPTER

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33317

WINAIR AUSTRIA

ΑΥΣΤΡΙΑ

34169

WIZZAIR UKRAINE LLC

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

36967

WOELBERN FLIGHT 01

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

37044

WOELBERN FLIGHT 02

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2930

WORLD AIRWAYS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31769

XL Airways Germany GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

32403

XRS Holdings, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36920

XR-GmbH

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

5960

Zeman FTL

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

31485

328 SUPPORT SERVICES

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

a11495

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N450T

Άγνωστο

a11501

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N62914

Άγνωστο

a11751

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N77080

Άγνωστο

a11508

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N880GC

Άγνωστο

a11510

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N903G

Άγνωστο

a12912

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: VPCBK

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

a11558

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XAFRD

Άγνωστο


ΕΣΘΟΝΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

34613

ABELIA TRADING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

22213

ENIMEX

ΕΣΘΟΝΙΑ

18219

ESTONIAN AIR

ΕΣΘΟΝΙΑ

38113

FL TECHNICS AB

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

22574

MIL JAPAN

ΙΑΠΩΝΙΑ

10937

MIL RUSSIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1117

MIL SWITZERLAND

ΕΛΒΕΤΙΑ

36227

POLICE & BOARD EE

ΕΣΘΟΝΙΑ

35109

SMALL PLANET (EE)

ΕΣΘΟΝΙΑ

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ΕΣΘΟΝΙΑ

30036

ULS Airlines Cargo

ΤΟΥΡΚΙΑ

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ


ΕΛΛΑΔΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

20514

Aegean Airlines

ΕΛΛΑΔΑ

f12684

Avenge Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37967

AEOLIAN AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

35662

AEROJET SERVICES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31367

AEROLAND

ΕΛΛΑΔΑ

23232

AEROSVIT

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

24601

AERO-KAMOV

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENYA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

ΛΙΒΑΝΟΣ

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

29972

AIR LINK UKRAINE

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

37802

AIR TRAFFIC LTD

ΚΕΝΥΑ

31252

AMREF FLYING DOCTORS

ΚΕΝΥΑ

37966

ASPAMIA LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34238

ASTRA AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

38330

AVIATION SCIENCES CO

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

ΚΑΝΑΔΑΣ

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

34069

BELRESCUEAVIA

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

20501

BLUEBIRD AVIATION

ΚΕΝΥΑ

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

ΕΛΛΑΔΑ

38646

BUSINESS AVTN ASIA

ΚΙΝΑ

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

ΚΙΝΑ

35729

CASSEL INVEST LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

31895

CENTAVIA

ΣΕΡΒΙΑ

31412

COMERAVIA

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ΕΛΒΕΤΙΑ

36113

CONQUISTADOR HELO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

19644

COSTAIR LTD

ΕΛΛΑΔΑ

29987

CRIMEA UNIVERSAL

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

33761

DAL GROUP (SUDAN)

ΣΟΥΔΑΝ

36466

DESINENCE LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

25895

DONBASSAERO

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32795

DOVE AIR INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11403

DRAGON LEASING CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30350

EAGLE AIR LTD

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

35299

ELITE AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

37223

ENGALY LTD

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ΙΤΑΛΙΑ

35101

EURO AVIATION

ΕΛΛΑΔΑ

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

35228

FIRST AIRWAYS

ΕΛΛΑΔΑ

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

31507

FLYING RESEARCH UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

9532

FL AVIATION NEW JERS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31722

GAINJET AVIATION

ΕΛΛΑΔΑ

31313

GHADAMES AIR TRANSP

ΛΙΒΥΗ

31659

GHALAYINI I

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

33178

GLOBAL AVTN

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

29050

GOLIAF AIR

ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ

38025

GRYPHON AIRLINES

ΚΟΥΒΕΪΤ

f10233

GS 150-217 LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11417

GS200 INC TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24651

GULF HELICOPTERS CO

ΚΑΤΑΡ

f12006

Hanwha Chemical Corporation

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

23443

HCAA

ΕΛΛΑΔΑ

34731

HELICOPTERS (NZ)

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

32243

HELLENIC IMPERIAL

ΕΛΛΑΔΑ

25221

HELOG AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

36373

HERITAGE ACFT LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32668

INTERISLAND AIRLINES

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

38792

INTER ILES AIR

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΚΟΜΟΡΕΣ, ΡΕΫΝΙΟΝ

26787

INTRACOM

ΕΛΛΑΔΑ

31881

INTRALOT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36434

ISLANDSITE INVEST.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

31621

JADAYEL AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

31622

JET AIRLINES JSC

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

33768

JP AIR OU

ΕΣΘΟΝΙΑ

32238

JUBILANT ENPRO PVT

ΙΝΔΙΑ

33560

Kenrick Ltd.

ΙΣΡΑΗΛ

30724

KAIZEN AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

ΕΛΛΑΔΑ

29979

LAO AIRLINES

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ

29995

LEXATA

ΕΛΛΑΔΑ

32949

LIFE LINE AVIAT. (2)

ΕΛΛΑΔΑ

35265

LINAIR LTD.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

25549

MACEDONIAN AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

32732

MCKINLEY CAPITAL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29201

MERPATI NUSANTARA 2

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

1099

MIL GREECE

ΕΛΛΑΔΑ

21948

MINAIR

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

29509

MINISTRY EXTREME UK

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

36432

NEW Tempus JETS INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34624

OLYMPIC AIR

ΕΛΛΑΔΑ

2055

OLYMPIC AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

24067

ORASCOM

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

21711

ORENBURG AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

22404

OXY USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30316

PAKISTAN STATE

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

37162

PALADIN ENERGY LTD

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

24760

PALESTINIAN AIRLINES

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

22981

PALMYRA AVIATION LTD

ΕΛΛΑΔΑ

38843

PAN HAVACILIK VE TIC

ΤΟΥΡΚΙΑ

27002

PARADISE AVTN

ΕΛΛΑΔΑ

34445

PEBUNY LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27649

PECOTOX AIR

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

28119

POLISH MORSKI

ΠΟΛΩΝΙΑ

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

ΤΟΥΡΚΙΑ

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ΖΑΜΠΙΑ

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

ΙΝΔΙΑ

37437

RAM AIR SERVICES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

ΙΝΔΙΑ

35603

ROSTVERTOL-AVIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

37342

SAFARI LINK

ΚΕΝΥΑ

33531

SEMEYAVIA JSC

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΙΡΓΙΖΙΑ

36327

SEVEN X AVIATION

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

32636

SHORT STOP JET CHARTER

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29176

SINCOM AVIA

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32837

SKOL AIRLINE

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31109

SKY EXPRESS GREECE

ΕΛΛΑΔΑ

31806

SKY WINGS AIRLINES

ΕΛΛΑΔΑ

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

29441

SWIFTAIR HELLAS

ΕΛΛΑΔΑ

24773

SWIFT FLITE AVIATION

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

9012

S & K BERMUDA LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

ΤΟΥΡΚΙΑ

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31056

TAMIR AIRWAYS

ΙΣΡΑΗΛ

31819

TRANS AVIATION

ΚΟΥΒΕΪΤ

28601

TRAVCO AIR

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

9459

UNIVERSAL AIR LINK

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38722

VAXUCO

ΒΙΕΤΝΑΜ

20044

VERAVIA VERNIKOS

ΕΛΛΑΔΑ

35002

VERTIR

ΑΡΜΕΝΙΑ

37519

WCC AVIATION INC

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

35700

WEM LINES SA

ΕΛΛΑΔΑ

25058

WORLD HEALING CENTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35842

WORLD HEALING CENT 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24805

YAMAL

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

7307

ZAHID TRACTOR

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

29325

ZEN AIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35716

ZR AVIATION

ΛΙΒΑΝΟΣ

a11496

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N517AF

Άγνωστο

a11522

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: PPBIR

Άγνωστο

a12908

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: VHWXC

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ


ΙΣΠΑΝΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

f10630

Aerolider, SA de C.V.

ΜΕΞΙΚΟ

29159

Airmax, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10612

Al Tameer Co. Ltd.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

f10332

Astra 136 LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11141

Averuca, C.A.

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

19709

AERODATA ΒΕΛΓΙΟ

ΒΕΛΓΙΟ

36647

AEROGAL

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

29663

AEROLANE

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

26248

AEROLINEAS SOL

ΜΕΞΙΚΟ

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

ΜΕΞΙΚΟ

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ΧΙΛΗ

38432

AEROMASTER DEL PERU

ΠΕΡΟΥ

38967

AEROMASTER TAXI

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ΙΣΠΑΝΙΑ

2880

AEROVIAS DE MEXICO

ΜΕΞΙΚΟ

4648

AERO ANGELES

ΜΕΞΙΚΟ

29534

AFRIQUE CARGO SERV

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

36793

AIRLEASE CORPORATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34981

AIRLIFT USA LLP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38204

AIRLINE COMLUX KZ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΙΡΓΙΖΙΑ

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

29323

AIR AMDER

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

38846

AIR CLASS LINEAS

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

24500

AIR COMET S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

9345

AIR EUROPA

ΙΣΠΑΝΙΑ

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

22380

AIR NOSTRUM

ΙΣΠΑΝΙΑ

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ΙΣΠΑΝΙΑ

36637

ALBA STAR S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

32075

ALPEMA & TOURISM

ΙΣΠΑΝΙΑ

35203

AL JABER AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

29581

AMB GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

38970

AMERICAN JET S.A.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

31409

AMERICAN KING AIR FE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ΙΣΠΑΝΙΑ

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ΙΣΠΑΝΙΑ

26796

ANSETT WORLDWIDE

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

31725

ANTRAK AIR GHANA

ΓΚΑΝΑ

21575

ARABASCO AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

32948

ARKAS S.A.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

f12734

ASPEN TRADING CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

ΝΙΓΗΡΙΑ

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36022

ATLAS EXECUTIVE AIR

ΙΣΠΑΝΙΑ

9456

AUDELI

ΙΣΠΑΝΙΑ

35532

AVEX AIR TRAINING

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

21660

AVIACION COMERCIAL

ΜΕΞΙΚΟ

460

AVIANCA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

33149

AVPRO INC (2)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32450

AWAIR

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f10074

Bank of America, NA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12160

Bank of Utah

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38518

Benipaula Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12165

Bradleyville, Ltd

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38654

BARRAGAN MIGUEL

ΜΕΞΙΚΟ

32565

BELLON AVIATION LTD.

ΕΛΒΕΤΙΑ

2621

BINTER CANARIAS SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

32392

BIONIC AVIATION CC

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

35545

BRASIL WARRANT

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

19815

BRISTOW HELI

ΝΙΓΗΡΙΑ

f11870

Caleton Holdings

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

32564

Carabo Capital

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12156

CareFusion Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11018

Condor Express S.A.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10710

Contessa Premium Foods

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12168

Corimon CA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10551

Covington Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27598

CABO VERDE EXPRESS

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

33475

CALIMA AVIACION SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

30834

CANADIAN METRO AIRL

ΚΑΝΑΔΑΣ

38558

CANARIAS AIRLINES

ΙΣΠΑΝΙΑ

35186

CAPITEQ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

23687

CASA AIR SERVICES

ΜΑΡΟΚΟ

32893

CAVERTON HELICOPTERS

ΝΙΓΗΡΙΑ

29796

CETO MARKETING S.A.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f10567

CITGO Petroleum Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36279

CLEARSKIES

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

ΓΑΛΛΙΑ

37198

CONF. BRASILEIRA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

36755

CONSORCIO CJPP

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

31644

CONVIASA

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32284

CORPORATE OIL & GAS

ΝΙΓΗΡΙΑ

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

35909

COVINGTON AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36833

COYABA LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37293

CPC SA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31491

CSIM AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31613

C.S.P.SOCIETE

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

f10136

Dayco Properties Ltd

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26776

DEAN FOODS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37252

DELAWARE GG INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29208

DES R CARGO EXPRESS

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

35756

DNEST AVIATION

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

3464

DODSON AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33251

DORNIER NIGERIA

ΝΙΓΗΡΙΑ

f10915

Electric Boat Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

736

EADS CASA

ΙΣΠΑΝΙΑ

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

8808

EASTMAN KODAK

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35658

EAST COAST JETS INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

6101

EDELWEISS SUISSE

ΕΛΒΕΤΙΑ

37813

EDIFICA 2000

ΙΣΠΑΝΙΑ

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35209

EHEIM VERWALTUNGS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30842

EJS-AVIATION SERVICE

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

35607

ELYSIAN AIRLINES

ΓΟΥΙΝΕΑ

38631

EMB EQUIPMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f13610

EMSI Aviation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

24823

EUROCONTINENTAL

ΙΣΠΑΝΙΑ

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

7968

EUROCOPTER FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38423

EXECUFLIGHT INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ΙΣΠΑΝΙΑ

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31653

EXEC JET SERVICE (N)

ΝΙΓΗΡΙΑ

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ΕΛΒΕΤΙΑ

f12978

FATHER & SON AIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

18767

FIRST INTL AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35848

FLANA

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

22596

FLIGHTLINE SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ΙΣΠΑΝΙΑ

31970

FLYING FALCON

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26564

FL AVIATION FLORIDA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24821

FORMACION AEROFAN SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

32961

FRAPMAG LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31564

FUGRO AVIAT CANADA

ΚΑΝΑΔΑΣ

36054

FUJI DREAM AIRLINES

ΙΑΠΩΝΙΑ

35955

FULUCA INVESTMENTS

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

f10221

Ginnaire Rental Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10226

Glass Aviation, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

4402

GESTAIR

ΙΣΠΑΝΙΑ

f10220

GG Aircraft LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30962

GOF AIR SA DE CV

ΜΕΞΙΚΟ

28810

GOLDNER D

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28586

GO AHEAD INTERNATION

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

34043

GRAND CHINA EXPRESS

ΚΙΝΑ

39058

GRASS GREEN II LLC

ΕΛΒΕΤΙΑ

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

27295

HAGEL W

ΑΥΣΤΡΙΑ

32525

HARPO INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31805

HARVARD OIL & GAS

ΚΑΝΑΔΑΣ

28012

HAWKAIRE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38138

HEBEI AIRLINES LTD

ΚΙΝΑ

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ΙΣΠΑΝΙΑ

28448

HELVETIC AIRWAYS

ΕΛΒΕΤΙΑ

31991

HENNIG.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

34338

HISPANIA FLYJET

ΙΣΠΑΝΙΑ

f11786

HI FLITE INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

33213

HOLLYWOOD AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31093

HONG KONG EXPRESS

ΕΔΠ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

34316

HYUNDAI COLOMBIA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

31848

HYUNDAY COLOMBIA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

f11875

H&S Air, LLC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1475

IBERIA

ΙΣΠΑΝΙΑ

38329

IBERIA EXPRESS

ΙΣΠΑΝΙΑ

25406

IBERWORLD S.A.U.

ΙΣΠΑΝΙΑ

25843

ICE BIRD

ΕΛΒΕΤΙΑ

10117

ILFC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ΙΣΠΑΝΙΑ

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ΙΣΠΑΝΙΑ

4470

INDUSTRIAS TITAN

ΙΣΠΑΝΙΑ

35945

INSEL AIR

ΑΡΟΥΜΠΑ

37049

INSULAR CLASS SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

36530

INTERALIMENT S.A.L.

ΛΙΒΑΝΟΣ

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32557

INTL CONCERTS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

31816

INTL PRIVATE JET

ΕΛΒΕΤΙΑ

33401

INTL TRADE HOLDING

ΚΟΥΒΕΪΤ

30947

IRS AIRLINES LTD

ΝΙΓΗΡΙΑ

29121

ISLAS AIRWAYS

ΙΣΠΑΝΙΑ

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

35962

I FLY LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

f10284

Jupiter Leasing Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31247

JAIR

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

38971

JAZZYA INVESTMENTS

ΙΣΠΑΝΙΑ

38805

JCG AIR

ΜΕΞΙΚΟ

f11143

JEM Investments LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36363

JEM INVESTMENTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28372

J.W. Childs Associates

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34608

KAMA AVIATION

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

22691

KAVMINVODYAVIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34463

KAZ AIR JET

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

32291

KELLY CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30722

KING AIR & TRAVELS

ΝΙΓΗΡΙΑ

22866

KOGALYMAVIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34665

KUNPENG AIRLINES

ΚΙΝΑ

32826

Lewis Aeronautical

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32518

LAI

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

1689

LAN AIRLINES SA

ΧΙΛΗ

32926

LAN PERU SA

ΠΕΡΟΥ

30440

LARK AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

36906

LETS FLY SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

f10606

LHF Holdings Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35540

LIBYAN CAA

ΛΙΒΥΗ

37675

LIDER AVIACAO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

8562

LIDER TAXI AEREO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34815

LIFT IRELAND LEASING

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

32711

LITORANEA LINHAS AER

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34783

LLC Nord Wind

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32253

LTH JET LEASING

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

38302

LUFTHANSA TECHNIK

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

f13442

Michigan Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32725

MALI AIR EXPRESS

ΜΑΛΙ

26115

MEDAIR CHARTER

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

26957

MENAJIAN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38791

MENORCA LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38507

MERAJ AIR

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

14322

MEXICANA

ΜΕΞΙΚΟ

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1095

MIL SPAIN

ΙΣΠΑΝΙΑ

38536

MINOAN AIR S.A.

ΕΛΛΑΔΑ

26896

MOBIL NIGERIA 2

ΝΙΓΗΡΙΑ

10262

MONARCH GEN AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

f11397

M G A 546 LEASING CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35759

NAL ASSET Management Ltd

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32502

NASAIR

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

604

NAYSA

ΙΣΠΑΝΙΑ

37438

NEO TAXI AEREO LTDA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

31792

NHT LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10331

NII Holdings Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31834

NITA JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

39070

NNP HOLDING S/A

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

36142

NOAR LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

1997

NOMADS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30519

NORDJET AIRLINES SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

18907

NORMAN AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32556

NYGREN U

ΣΟΥΗΔΙΑ

f10321

N T Air, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11388

N450JE LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32396

OBODEN IBRU

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

24549

ODYSSEY AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33704

ORIONAIR S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

23017

Perm Airlines

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

33299

PALM AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

37672

PASSARO AZUL TAXI AE

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

35266

PCS Aviation Services, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

8455

PERSONAL JET FLORIDA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35295

PHOENICIA AVIATION

ΛΙΒΑΝΟΣ

31257

PICK N PAY (2)

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

35542

PORTSIDE INTL LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

32852

PRIYAN FOUNDATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37381

PROMERCA INTNL S.L

ΙΣΠΑΝΙΑ

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

29804

PUNTO-FA

ΙΣΠΑΝΙΑ

27231

QUANTUM AIR

ΙΣΠΑΝΙΑ

34864

Q JETS AVIATION

ΚΑΝΑΔΑΣ

33067

RAINBOW AIR

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

35747

RAMSAY AIRCHARTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f11770

REAL WORLD TOURS INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26960

RED WINGS CJSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32100

RING AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35605

RPK CAPITAL LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34812

RPK CAPITAL MNGT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33521

RYJET

ΙΣΠΑΝΙΑ

37862

Starwood Management LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38250

SAETA SL

ΙΣΠΑΝΙΑ

36517

SAICUS AIR S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

25502

SAL EXPRESS

ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ

32602

SANTANA TEXTIL

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

29057

SANTA BARBARA (2)

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

37768

SAPETRO AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

37164

SASEMAR

ΙΣΠΑΝΙΑ

29825

SAS INSTITUTE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32195

SATA VENEZUELA

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

37785

SDE SA

ΒΕΛΓΙΟ

36925

SEA SA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

ΓΚΑΜΠΟΝ

30170

SERAIR TRANSWORLD

ΙΣΠΑΝΙΑ

37448

SERIPATRI PARTICIP

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30674

SEV AEREO POLICIA

ΙΣΠΑΝΙΑ

36232

SIENNA CORP SERVICES

ΕΛΒΕΤΙΑ

34785

SIERRA NEVADA CORP.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35494

SKYPLAN FZC

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

35092

SKYWAY LTD.

ΓΕΩΡΓΙΑ

33719

SKY AIR WORLD

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

32416

SKY HELICOPTEROS SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

11926

SONAIR ANGOLA

ΑΓΚΟΛΑ

33250

SOSOLISO A/L (2)

ΝΙΓΗΡΙΑ

19182

SOTAN

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

36602

SOUTH AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31632

SOUTH EAST ASIAN

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

4298

SPANAIR S A

ΙΣΠΑΝΙΑ

28727

SPENAERO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31936

SQUADRON AVTN SVCS

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

1485

STOCKWOOD V

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30064

STREAMLINE RUSSIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34009

SUNRIDER CORPORATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ΙΣΠΑΝΙΑ

11309

SWIFTAIR ESPANA

ΙΣΠΑΝΙΑ

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ΕΛΒΕΤΙΑ

23071

S ARGENTINA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f11131

Transportes Aereos Tauro, SA de C.V.

ΜΕΞΙΚΟ

31288

TAG AVTN ESPANA

ΙΣΠΑΝΙΑ

34933

TAILWIND AIRLINES

ΤΟΥΡΚΙΑ

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

22992

TATARSTAN AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31963

TAXI FLY GROUP SA

ΙΣΠΑΝΙΑ

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37642

TERMO NORTE ENERGIA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

35745

TIANJIN AIRLINES

ΚΙΝΑ

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34198

TITAN AVAITION

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ΙΣΠΑΝΙΑ

35159

TRAMAS TEXTILES SA

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

15453

TRANSAERO AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34330

TRANSPAIS AEREO

ΜΕΞΙΚΟ

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28247

TRANS AER BOLIVIANA

ΠΟΛΥΕΘΝΟΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΛΙΒΙΑΣ

38544

TRIM AIR CHARTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36812

TRINIDAIR UK LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

34271

UAML AIR CHARTER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24765

UNICASA IND. MOVEIS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

38903

UNIQUE JET AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36046

USN AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37185

UTD BANK OF AFRICA

ΝΙΓΗΡΙΑ

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ΕΛΒΕΤΙΑ

35913

VESEY AIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29086

VIM AIRLINES

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

35330

VIRCOP JETS S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

27339

VIRGIN BLUE

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

38266

VOLOTEA S.L.

ΙΣΠΑΝΙΑ

30190

VUELING AIRLINES

ΙΣΠΑΝΙΑ

f10475

Westair Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36955

WINGS JET LTD

ΜΑΡΟΚΟ

36586

WIN WIN SERVICES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35259

WORLD WIDE AC FERRY

ΚΑΝΑΔΑΣ

34390

WTORRE S.A.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

35374

XTO ENERGY INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24793

ZOREX S.A.

ΙΣΠΑΝΙΑ

24007

224TH FLIGHT UNIT

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

26560

245 PILOT SERVICES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

a11479

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N142HC

Άγνωστο

a11488

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N371FP

Άγνωστο

a11490

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N410M

Άγνωστο

a11517

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: N9895

Άγνωστο

a11523

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: PPBST

Άγνωστο

a12897

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: PRFOR

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

a11528

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: PRGPA

Άγνωστο

a12901

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: PRPSR

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

a12902

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: PRPST

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

a11529

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: PRPTR

Άγνωστο

a11531

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: VHXCJ

Άγνωστο

a12909

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: VPBHS

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

a11552

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: VTSTV

Άγνωστο

a11553

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XAATL

Άγνωστο

a11556

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XABLZ

Άγνωστο

a12919

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XACMM

ΜΕΞΙΚΟ

a11557

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XACXW

Άγνωστο

a12920

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XAEAJ

ΜΕΞΙΚΟ

a12921

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XAFEM

ΜΕΞΙΚΟ

a11559

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XAGMD

Άγνωστο

a12922

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XAGMO

ΜΕΞΙΚΟ

a11563

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XASKY

Άγνωστο

a12925

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση: XATEI

ΜΕΞΙΚΟ


ΓΑΛΛΙΑ

Αναγνωριστικός αριθμός CRCO

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

f10002

Act Two, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10003

Aerolineas Centrales SA de C.V.

ΜΕΞΙΚΟ

32610

Aerorio Taxi Aereo

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30304

Air Caraibes

ΓΑΛΛΙΑ

10054

Air Corsica

ΓΑΛΛΙΑ

f12199

Air Fleet Operations Limited

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36155

Alatheer Aviation

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

36010

Alpha Jet (Alabama)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10726

Arcadia Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10038

Au Revoir Air

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10060

Aviation 604 AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

28417

AAK COMPANY

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

38065

AAR CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31724

AAS EUROPE

ΓΑΛΛΙΑ

31439

ABC AEROLINEAS SA

ΜΕΞΙΚΟ

28588

ABDULLAH SAID B.

ΕΛΒΕΤΙΑ

36488

ABSOLUTE AVIATION

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

4306

ACCOR SA

ΓΑΛΛΙΑ

31934

ACFT MGMT & TRADING

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31617

ACFT SARL 2

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

35097

ACTIFLY

ΓΑΛΛΙΑ

f11808

ADAMS OFFICE LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30027

ADAM AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27910

ADVANCED TRAINING SY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31600

AELIS AIR SERVICES

ΓΑΛΛΙΑ

26891

AEROGAVIOTA

ΚΟΥΒΑ

33839

AEROJET MANAGEMENT

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25901

AEROMAR AIRLINES

ΜΕΞΙΚΟ

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

5461

AEROSTOCK

ΓΑΛΛΙΑ

30943

AERO CAPITAL SAS

ΓΑΛΛΙΑ

32371

AERO JET CORPORATE

ΓΑΛΛΙΑ

31785

AERO SAINT EXUPERY

ΓΑΛΛΙΑ

22257

AERO SERVICES LF

ΓΑΛΛΙΑ

28041

AERO SVC CORPORATE

ΓΑΛΛΙΑ

8491

AERO SVC EXECUTIVE

ΓΑΛΛΙΑ

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

ΝΙΓΗΡΙΑ

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

ΛΙΒΥΗ

36823

AGCORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1769

AIGLE AZUR

ΓΑΛΛΙΑ

2496

AIRBUS OPER. SAS

ΓΑΛΛΙΑ

308

AIRBUS SAS

ΓΑΛΛΙΑ

24094

AIRBUS TRANSPORT

ΓΑΛΛΙΑ

4790

AIRBY

ΓΑΛΛΙΑ

38148

AIRBY

ΓΑΛΛΙΑ

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

ΒΕΛΓΙΟ

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

32884

AIRCRAFT SUPPORT

ΛΙΒΑΝΟΣ

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

18045

AIRFLEET CREDIT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

18982

AIRFLITE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26897

AIRLINAIR

ΓΑΛΛΙΑ

182

AIR AFFAIRES GABON

ΓΚΑΜΠΟΝ

186

AIR ALGERIE

ΑΛΓΕΡΙΑ

35192

AIR ARABIA MAROC

ΜΑΡΟΚΟ

28684

AIR ASIA

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

29420

AIR AUSTRAL 2

ΓΑΛΛΙΑ

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

30592

AIR BURKINA (2)

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

29815

AIR CAIRO

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

33288

AIR CORPORATE FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

38966

AIR COTE D’IVOIRE

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

30879

AIR DECCAN

ΙΝΔΙΑ

32290

AIR DIVISION KAZAKH

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

227

AIR FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

231

AIR GEFCO

ΓΑΛΛΙΑ

f877

AIR GUYANE

ΓΑΛΛΙΑ

35198

AIR GUYANE 2

ΓΑΛΛΙΑ

32175

AIR Horizon (TOGO)

ΤΟΓΚΟ

30281

AIR IVOIRE (2)

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

31977

AIR KING JET

ΕΛΒΕΤΙΑ

32016

AIR LEASING

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

252

AIR MADAGASCAR

ΓΑΛΛΙΑ

261

AIR MAURITIUS

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

24636

AIR MEDITERRANEE

ΓΑΛΛΙΑ

12060

AIR ND

ΓΑΛΛΙΑ

24430

AIR PRINT

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

31913

AIR SARINA

ΕΛΒΕΤΙΑ

2564

AIR SENEGAL INTL

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

5636

AIR SEYCHELLES

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

26152

AIR SRPSKA

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

34196

AIR SWIFT LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

25943

AIR TAHITI NUI

ΓΑΛΛΙΑ

31078

AIR TURQUOISE SAS

ΓΑΛΛΙΑ

12593

AIR VENDEE INVEST

ΓΑΛΛΙΑ

34296

AIR WING LTD

ΜΠΕΛΙΖ

32481

AIR 26

ΑΓΚΟΛΑ

36825

AKDN LOGISTIQUE

ΓΑΛΛΙΑ

f10019

ALA Services, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

21699

ALCATEL USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ΙΤΑΛΙΑ

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

ΙΑΠΩΝΙΑ

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Άγνωστο

38428

ALPHALAND CORP.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

32601

ALPHA CHARLIE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35733

ALPHA GOLF AVIATION

ΜΟΝΑΚΟ

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

26287

ALTONA

ΕΛΒΕΤΙΑ

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35920

ALWAFEER AIR

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

8231

AL ANWAE TRADING

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

28640

AL MISEHAL GROUP

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

24197

AL NASSR LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

38876

AMAC AEROSPACE SG

ΕΛΒΕΤΙΑ

f836

AMERICAN EAGLE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34234

AMERICAN ELECTRIC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

8928

AMERICAN HOME PROD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25806

AMERIDAIR

ΓΑΛΛΙΑ

35837

AMER GROUP

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f12696

AML LEASING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32857

ANCFCC

ΜΑΡΟΚΟ

32747

ANGODIS

ΑΓΚΟΛΑ

34393

ANISTANTE HOLDING

ΚΥΠΡΟΣ

38913

ANTARES AGROPECUARIA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

30530

AOSKY CORPORATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10036

APiGroup, Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

984

APACHE AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

6188

APEX OIL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34185

AQUARIUS AVIATION

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

37878

ARG LTDA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

406

ARKIA ISRAEL AL

ΙΣΡΑΗΛ

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ΑΡΜΕΝΙΑ

20337

ARTEMIS SA

ΓΑΛΛΙΑ

38575

ART AVIATION FLUGBET

ΑΥΣΤΡΙΑ

29210

ASECNA (SENEGAL)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

8624

ASHMAWI AVIATION

ΙΣΠΑΝΙΑ

38110

ASYAD HOLDING CO.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

22135

ATLANTA JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30506

ATLAS BLUE

ΜΑΡΟΚΟ

36380

AVANGARD AVTN LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

17951

AVDEF

ΓΑΛΛΙΑ

34589

AVEL BRAO

ΓΑΛΛΙΑ

29467

AVIALAIR

ΓΑΛΛΙΑ

35748

AVIAMARKET LIMITED

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29399

AVIATION CAPITAL GRP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26160

AVIATION CMP

ΚΑΝΑΔΑΣ

38193

AVIATION HORIZONS

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

34340

AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38085

AVIATION LINK

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

33992

AVIATION PARTNERS 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33748

AVIATION STARLINK(2)

ΚΑΝΑΔΑΣ

38198

AVIATRAX

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

33558

AVIA TREASURY GmbH

ΑΥΣΤΡΙΑ

25574

AVIENT AVIATION

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

34211

AVIJET UK LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36345

AVIONAC FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

f1026

AVIOR

Άγνωστο

23721

AVIREX

ΓΚΑΜΠΟΝ

33168

AVTEX AIR SERVICES

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

ΛΙΒΥΗ

27710

AXIS AIRWAYS

ΓΑΛΛΙΑ

36972

AZUL LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10079

Beach Capital Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10082

BelAir Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11004

Billion Mark Ltd.

ΕΔΠ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

f10878

Blue Vista, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10647

Bolloré SA

Άγνωστο

f10834

Boulder Aviation Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f13608

Business Jet Access

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37896

BAM AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22230

BANCO SAFRA SA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

12083

BANGKOK AIRWAYS

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

23830

BB AVIATION INC.

ΕΛΒΕΤΙΑ

37668

BEIJING AIRLINES CO

ΚΙΝΑ

37358

BEIJING CAPITAL

ΚΙΝΑ

35267

BELL FINANCIAL CORP

ΒΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

7723

BELL TEXTRON

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28608

BERGAIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

27140

BERKUT AIR

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

36116

BEST AERO HANDLING

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32888

BEST AVIATION LTD

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

35950

BF JET AIR

ΓΚΑΝΑ

27458

BHG FLIGHTS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32788

BISMILLAH AIRLINES

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

26292

BIZAIR LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

25627

BLUE HERON AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

36583

BLUE Horizon INV.

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

28677

BLUE LINE

ΓΑΛΛΙΑ

36706

BLUE LINE 2

ΓΑΛΛΙΑ

33691

BONEL MARKETING S.A.

ΕΛΒΕΤΙΑ

30067

BONGRAIN BENELUX

ΒΕΛΓΙΟ

25099

BOOGIE PERFORMANCE

ΓΑΛΛΙΑ

30550

BOSNIA AIRLINES

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

35724

BRASIF SA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

34825

BRASSBOX

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

34276

BRASS BOX LTD

ΚΥΠΡΟΣ

21446

BREITLING

ΕΛΒΕΤΙΑ

38488

BRISTOW AUSTRALIA

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

637

BRITAIR

ΓΑΛΛΙΑ

8153

BRUME

ΓΑΛΛΙΑ

32896

BUMI RESOURCES

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

36301

BUQUEBUS

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

32260

BUREAU POLICE AERO.

ΓΑΛΛΙΑ

35325

BURGAN K

ΚΟΥΒΕΪΤ

31315

BURMESTER OVERSEAS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

32497

BUSINESS AVIATION LG

ΒΕΛΓΙΟ

32630

BUSINESS AVIATION 2

ΚΟΓΚΟ

37493

BUSINESS JET TRAVEL

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

34152

BUSI JET INTL.

ΕΛΒΕΤΙΑ

f10061

B H Aviation Ltd

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34289

B2 FLIGHT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f13111

Cedel International Investments, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31812

Cephalon

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10556

Challenger Management LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f13215

Cobalt Resources, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

ΚΑΝΑΔΑΣ

37106

CAOA MONTADORA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ΕΛΒΕΤΙΑ

9122

CARTIER EUROPE

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

34144

CASAM SARL

ΓΑΛΛΙΑ

37372

CELINA AVIATION LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

f12811

CENTER AIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36944

CERTECO ENGINEERING

ΑΥΣΤΡΙΑ

26842

CFPR

ΓΑΛΛΙΑ

35242

CFS AIR LLC (N228KT)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

20711

CGTM

ΓΑΛΛΙΑ

37115

CHAD GOVERNMENT

ΤΣΑΝΤ

29049

CHC HELICOPTERS INTL

ΚΑΝΑΔΑΣ

29834

CHINA CARGO AIRLINES

ΚΙΝΑ

12141

CHINA EASTERN

ΚΙΝΑ

31087

CHURCHILL AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31221

CHURCHILL FINANCE

ΓΑΛΛΙΑ

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

ΤΑΪΒΑΝ

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38305

CLUB PREMIER LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

35400

CLUB 17 S.A.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

799

COCA COLA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35668

COLT INTL EUROPE

ΕΛΒΕΤΙΑ

36701

COMFORT JET AVT

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

4796

COMILOG

ΓΚΑΜΠΟΝ

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Άγνωστο

38652

COMORES AVIATION

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΚΟΜΟΡΕΣ, ΡΕΫΝΙΟΝ

28584

COMPANY TAWIQ

ΕΛΒΕΤΙΑ

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

8338

COPLEY NEWSPAPERS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

6369

CORSAIR FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

12219

COX ENTERPRISES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35062

CPI AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31073

CP MANAGEMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38602

CREDIT SUISSE

ΕΛΒΕΤΙΑ

3513

CROWN EQUIPMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

862

CUBANA

ΚΟΥΒΑ

f12751

C & S AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38938

C.A.GROUP LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

5988

C.T.T.A.

ΜΑΡΟΚΟ

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27183

Dartswift Aviation, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1139

Dassault falcon jet

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

7028

Dow Chemical Company, the

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27974

DAALLO AIRLINES 2

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

33242

DALCAM LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31467

DALIA AIRLINES

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

3932

DALLAH ALBARAKA

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

32855

DANA EXECUTIVE JETS

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

34168

DARTE HOLDINGS

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

18972

DASSAULT AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

1058

DASSAULT FALCON SERV

ΓΑΛΛΙΑ

37864

DDA AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32809

DEAN PHILLIPS INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

11638

DECAUX

ΓΑΛΛΙΑ

35752

DECCAN CARGO

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

35353

DELMUN AVIATION SVCS

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

31582

DE ROUBIN JEAN

ΓΑΛΛΙΑ

27665

DIAMAIR

ΕΛΒΕΤΙΑ

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ΑΓΚΟΛΑ

35356

DISTANT Horizon

ΙΣΡΑΗΛ

22389

DOUANES FRANCAISES

ΓΑΛΛΙΑ

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24571

DSWA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30876

DUBROVNIK AIRLINES

ΚΡΟΑΤΙΑ

31133

DUNMORE HOMES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31577

D & D AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f10175

Emax Oil Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35820

EAGLES AVTN MGNT

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

35705

EAGLE AVIATION EUROP

ΓΑΛΛΙΑ

9703

EARTH STAR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34303

EASTINDO

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

31743

EAST STAR AIRLINES

ΚΙΝΑ

2850

EASYJET SWITZERLAND

ΕΛΒΕΤΙΑ

32591

EBONY SHINE

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

29279

ECUATORIAL CARGO

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

31985

EGYPT JET AVIATION

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f12482

EIGER JET Ltd

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

23028

ELI’S BREAD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1013

EMERSON ELECTRIC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22291

ENAC France

ΓΑΛΛΙΑ

37188

ENEX AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36295

ENHANCE AERO

ΓΑΛΛΙΑ

38636

ENHANCE AERO GROUPE

ΓΑΛΛΙΑ

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

ΚΟΓΚΟ

34778

EQUAJET

ΚΟΓΚΟ

32084

EQUATORIAL GUINEA

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

30005

EURL JC DARMON

ΓΑΛΛΙΑ

34741

EUROPEAN FLIGHT

ΣΟΥΗΔΙΑ

27518

EUROPE AIRPOST

ΓΑΛΛΙΑ

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35725

EURO JET INTL LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f10181

EWA Holdings LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28587

EXECUTIVE JET A/C

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

ΔΑΝΙΑ

26060

EXECUTIVE WINGS HE

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

32827

EXEC JET SOLUTIONS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31131

EXPRESS CAMEL

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

f12240

Falconwing Limited Bvi

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f10194

Fjet Management, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10203

Fletcher Jones Management Group

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25553

FALCON AIR EXPRESS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

31310

FARNER AIRWINGS

ΕΛΒΕΤΙΑ

39047

FASTJET TANZANIA

ΗΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ΕΛΒΕΤΙΑ

15911

FC AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

1147

FEDERAL EXPRESS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12735

FG AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10191

FHC Flight Services LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28540

FIA (PARIS)

ΓΑΛΛΙΑ

34669

FIREFLY

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

32846

FIRST COMMERCIAL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38268

FIRST MANDARIN B.A

ΚΙΝΑ

38238

FIRST RESERVE CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10762

FJ20-166, dba Peregrine Jet, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

21504

FLICAPE PTY LTD

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

27942

FLIGHTEXEC

ΚΑΝΑΔΑΣ

31640

FLIGHTINVEST

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

8542

FLIGHT LEVELS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30136

FLYBABOO

ΕΛΒΕΤΙΑ

30343

FLYING BIRD

ΓΑΛΛΙΑ

29223

FLYING FINN OY

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

31775

FLYING M

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33632

FLYMEX

ΜΕΞΙΚΟ

30372

FLY AIR SA

ΓΑΛΛΙΑ

34874

FLY AVIATION SVCS

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

28511

FLY EXEC

ΛΙΒΑΝΟΣ

33626

FLY 18

ΕΛΒΕΤΙΑ

31116

FOCUS AIR USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32322

FORTUNE AIR

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

29147

FOX AVIATION CANADA

ΚΑΝΑΔΑΣ

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11353

FRC HOLDING INC V

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Άγνωστο

35426

FTC CONSULTING AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

2804

FUTURA TRADING

ΓΑΛΛΙΑ

27867

FUTURE ELECTRONICS

ΚΑΝΑΔΑΣ

35173

F & L AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10223

Glacial Energy

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12244

Golden Medal Limited Bvi

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

32621

GABON AIRLINES

ΓΚΑΜΠΟΝ

36117

GAETAIR SARL

ΕΛΒΕΤΙΑ

38839

GAFTREN INVESTMENTS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

31746

GALAXY AIRLINES

ΙΑΠΩΝΙΑ

36801

GAMA AVIATION FZE

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

32749

GEASA

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

36630

GEM AVIATION AVV

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

17928

GENEL HAVACILIK

ΤΟΥΡΚΙΑ

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23693

GEORGIAN AIRWAYS

ΓΕΩΡΓΙΑ

35885

GEORGIAN STAR

ΓΕΩΡΓΙΑ

9002

GIE ATR

ΓΑΛΛΙΑ

32233

GIE-ODER

ΓΑΛΛΙΑ

22850

GIORI ROBERTO

ΜΟΝΑΚΟ

31182

GIOSTYLE LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38481

GIS AVIATION A.V.V.

ΚΥΠΡΟΣ

37097

GIV-SP AIR SERVICE

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32997

GLOBAL JET INTL

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

f12170

GOLD EAGLE LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

32508

GOUGH AVIATION

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

36865

GO AIRLINES (INDIA)

ΙΝΔΙΑ

f11352

GREAT BUY INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f11448

GYPSY BABY LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38975

GYRO AIR LTD

ΝΙΓΗΡΙΑ

f11426

G & L AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10794

Hagadone Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

5362

Halliburton

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f1434

Horta, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31947

HAGONDALE LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31731

HALCYONAIR

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

37326

HASHIM BIN SAID

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

33959

HASSANCO S.A.

ΕΛΒΕΤΙΑ

35878

HATTA INVESTMENTS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

10105

HAWKER PACIFIC PTE

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

33342

HEAVYLIFT CONGO

ΚΟΓΚΟ

37847

HEDA AIRLINES LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

37863

HELICONIA LS

ΓΑΛΛΙΑ

36756

HELICONIA PALMAIR

ΜΑΡΟΚΟ

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36374

HERMES EXECUTIVE

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ΕΛΒΕΤΙΑ

21365

HILL-ROM

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38899

HOLLYFRONTIER CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

f10659

HSBC

Άγνωστο

37195

HS Air Finance

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

38904

HS AIR FINANCE LLC

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f11464

HYPERION AIR INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10263

Ithaca LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24848

ICEC TOUR SPOL

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

37906

ID AIR

ΓΑΛΛΙΑ

21442

IGN INST GEO NAT LF

ΓΑΛΛΙΑ

29661

IKAROS AVIATION AVV

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

36740

IMD AIRWAYS

ΙΣΠΑΝΙΑ

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

ΙΝΔΙΑ

31965

INDIGO (VI)

ΙΝΔΙΑ

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ΕΛΒΕΤΙΑ

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

33559

INDYCAR AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34222

INLOGS INTERNATIONAL

ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

23792

INTERCON USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31081

INTERFACE OPS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32801

INTERJET ABC

ΜΕΞΙΚΟ

33654

INTER AMERICAN

ΑΓΚΟΛΑ

37561

INTL GAMING TECH

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37780

INVERSIONES DAVANIC

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

32524

INVESTAVIA

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

f11248

IP Aviation L.P.

ΚΑΝΑΔΑΣ

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33890

ISLENA INVERSIONES

ΟΝΔΟΥΡΑ

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ΙΣΡΑΗΛ

30038

IXAIR

ΓΑΛΛΙΑ

f10277

Jereissati Participacoes S/A

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f13613

Jet Select LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28006

JAPAT

ΕΛΒΕΤΙΑ

31296

JAZEERA AIRWAYS

ΚΟΥΒΕΪΤ

32986

JBS CONSULTING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31772

JCAS

ΕΛΒΕΤΙΑ

26998

JDP FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

36413

JEREISSATI CENTROS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

38453

JETALLIANCE SOUTH

ΑΥΣΤΡΙΑ

38847

JETSTAR JAPAN

ΙΑΠΩΝΙΑ

31137

JETS RENT AVTN

ΓΑΛΛΙΑ

30713

JET AVIATION BASEL

ΕΛΒΕΤΙΑ

30385

JET AVIATION FZCO

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

26911

JET BLUE AIRWAYS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37719

JET CONNECTIONS

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32217

JET CRUISING

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

34614

JET DIRECT AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33015

JET MANAGEMENT SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

33769

JET ONE JSC

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

32848

JET PREMIER ONE

ΕΛΒΕΤΙΑ

38174

JET XPRESS

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

26479

JET 2000

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

31581

JET4YOU

ΜΑΡΟΚΟ

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29395

JR EXECUTIVE

ΛΙΒΑΝΟΣ

f12041

Key Aviation LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

6510

KALAIR LTD.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34887

KALDERON LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

28504

KARTHAGO AIRLINES

ΤΥΝΗΣΙΑ

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

ΤΥΝΗΣΙΑ

38123

KAS CORPORATION LTD.

ΛΙΒΑΝΟΣ

30709

KAZAVIA

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

29190

KBBD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32381

KB HOME

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

ΚΑΝΑΔΑΣ

7129

KINGDOM HOLDING CO

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

34843

KOSTAR AIRLINES

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

35727

KREDEL INTERNATIONAL

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

9858

KROLL G

ΕΛΒΕΤΙΑ

f10290

KW Flight, LLC/Central Missouri Aviation, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10875

Layla Jet

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f13333

Ligon Air LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10304

Luciano Antonio Zogbi

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

1971

LABORATOIRE ASL

ΓΑΛΛΙΑ

30455

LAS VEGAS JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33111

LAYAN INTL.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

37923

LA AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

30595

LEACH CAPITAL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2816

LEGENDAIR LTD.

ΕΛΒΕΤΙΑ

13358

LIBYAN AIR CARGO

ΛΙΒΥΗ

26342

LIGNES AER. CONGO.

ΚΟΓΚΟ

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

1752

LOCKHEED MARTIN (GA)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

25272

LOTUS AIR

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

33450

LOV’AIR AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

24211

LOWA LTD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28079

LOYD’S BUSINESS JETS

ΠΟΛΩΝΙΑ

f10303

LR Enterprises Management LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37092

LUIS FUENMAYOR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ΕΛΒΕΤΙΑ

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

7764

LVMH SERVICES

ΓΑΛΛΙΑ

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

19696

LYRECO

ΓΑΛΛΙΑ

f11360

LYS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f13614

Mark Anthony Group Inc

ΚΑΝΑΔΑΣ

f10420

Marmalade Skies LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30280

Marsico Aviation, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12655

Mass Jet Lease

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

f10313

Mendota Aircraft Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28010

Mondoil

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34423

MACAU JET INTL

ΕΔΠ ΜΑΚΑΟ

26383

MAGIC CONDOR LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29993

MAG AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34992

MAINSAIL TRADING 93

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

32078

MALIBU CONSULTING

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34975

MALU AVIATION

ΚΟΓΚΟ

34019

MANO RIVER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37003

MARITIME INVESTMENT

ΜΟΝΑΚΟ

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

36263

MAROC TELECOM

ΜΑΡΟΚΟ

1831

MARTIN BAKER

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

32707

MASC AIR LTD

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

27014

MASTERJET SWITZ.

ΕΛΒΕΤΙΑ

34840

MASWINGS SDN. BHD.

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

33238

MAURITANIA AIRWAYS

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

37893

MAURITANIE AIRLINES

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

27863

MAYES & ASSOCIATES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12986

MB AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31545

MDA SAS

ΓΑΛΛΙΑ

1855

MEA AIR LIBAN

ΛΙΒΑΝΟΣ

38759

MEGA GLOBAL AIR

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

21443

METEO-FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

31140

ME LEASING

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10316

MFP Services LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28986

MHS AVIATION SDN BHD

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36859

MIDAS AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

ΛΙΒΑΝΟΣ

24019

MID EAST JET

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

34821

MILLETREIZE

ΓΑΛΛΙΑ

26724

MILLION AIR SALT LAK

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

617

MIL BRAZIL

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

702

MIL CANADA

ΚΑΝΑΔΑΣ

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

1098

MIL FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

36033

MISH AVIATION SVCS

ΓΚΑΝΑ

31556

MISTRAL AEREO

ΚΑΝΑΔΑΣ

31331

MITRE AVIATION LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

38259

MOHAMED BEKKALI

ΜΑΡΟΚΟ

35060

MOISEEV ALEX

ΜΟΝΑΚΟ

38782

MONTEBELLO LTDA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

32755

MONTROSE GLOBAL

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

35455

MONT BLANC AVIATION

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

7058

MORRIS COMMUNICATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34441

MOSCOW HELICOPTER

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33834

M. SQUARE AVIATION

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

32959

Nofa Aviation

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

34415

Nomad Aviation

ΕΛΒΕΤΙΑ

f1000

NAM AIRLINES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31025

NATASHA ESTABLISMENT

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

26668

NATIONAL AIR SERVICE

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

28966

NATIONAL AVIATION 2

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

34727

NATIONAL CITY COMM

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11468

NAVAIR LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38371

NAVINTAIR INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31097

NEBULA LTD.

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ΙΤΑΛΙΑ

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32424

NEW AXIS AIRWAYS

ΓΑΛΛΙΑ

34651

NEW CAIRO REAL EST

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

35373

NEXT GENERATION VENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

20855

NIGERIAN POLICE

ΝΙΓΗΡΙΑ

35941

NILE AIR

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

31199

NISSAN NTH AMERICA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32963

NORDEX AIR

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

10326

NOUVELAIR TUNISIE

ΤΥΝΗΣΙΑ

33212

NPM MANAGEMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22190

NWT AIRCRAFT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36629

NW NORDWEST

ΕΛΒΕΤΙΑ

32861

NY JETS TRANSPORTER

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

31770

N304RJ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32270

N349BA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32370

N72RK

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29465

Oakmont Holdings, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10340

Oakwood Books, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31395

Outpost International, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32859

Ovlas sa

ΝΙΓΗΡΙΑ

30908

OCANA ASSETS LTD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38509

ODYSSEE JET SA

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

12316

OFTC.Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28984

OLDBURY HOLDINGS

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

35132

OMEGA VII

ΓΑΛΛΙΑ

34603

OMYA INTERNATIONAL

ΕΛΒΕΤΙΑ

36166

ONEXP

ΔΑΝΙΑ

30957

ONE THIRTY NINE

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

32311

OPENSKIES

ΓΑΛΛΙΑ

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

36943

ORION AIR GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28050

OUTFITTER AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

4139

OYONNAIR

ΓΑΛΛΙΑ

31264

O AIR

ΓΑΛΛΙΑ

f10350

Pacific Coast Feather Company

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30188

Pacific Connection Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36039

Paradox Security Sys

ΚΑΝΑΔΑΣ

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

31595

Premier Aviation

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

28189

Proair charter

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

25856

PACE CARGO ENTERRP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31966

PALMAIR AVIATION

ΜΑΡΟΚΟ

38406

PARADOX BIRDS

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

26289

PARAFFIN AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

12312

PARTNERSHIP 35 55

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36994

PEABODY ENERGY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38284

PEACH AVIATION

ΙΑΠΩΝΙΑ

37747

PEREGRINE JET

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35524

PETRO AIR

ΛΙΒΥΗ

34403

PHEEBE LIMITED

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

33969

PHENOMAIR

ΓΑΛΛΙΑ

29691

PINNACLE AIR GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32252

PLANET AVIATION UU

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2176

PPG INDUSTRIES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38693

PREMIAIR (WI) 2

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

32060

PREMIER AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36197

PRESTIGE JET JORDAN

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

35261

PRESTOIL SAS

ΓΑΛΛΙΑ

32374

PRINCELY JETS LTD.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

35401

PRINCESS AVIATION DT

ΤΥΝΗΣΙΑ

24429

PRIVATAIR SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

32346

PROFRED PARTNERS LLP

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

36931

PSD

ΓΑΛΛΙΑ

f11206

PVM Management LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

ΚΑΤΑΡ

38078

QUEST TRADING, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35828

Related Companies

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10385

Rex Realty Co

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

f10391

Roux Investment Mngt Co

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

1427

RAININ AIR

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38278

RAJSHAHI AIR LTD

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

36817

RCR JETS AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34087

REAL EXECUTIVE GmbH

ΕΛΒΕΤΙΑ

37695

REAL FLY SARL

ΜΑΡΟΚΟ

31655

REATEX INVEST

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

28265

REGIONAL CAE

ΓΑΛΛΙΑ

2232

REGOURD AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

30061

REIMS AVIATION IND

ΓΑΛΛΙΑ

23719

RIDA AVIATION LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

34680

RJH ADVISORY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31630

RJM AVIATION

ΤΣΑΝΤ

f10973

RJ CORMAN Aviation Services LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32627

RNW ENTERPRISES, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31978

ROMEO MIKE AVTN

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30374

RONSO SA DE CV

ΜΕΞΙΚΟ

31808

ROTOR TRADE 2

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31026

ROUST TRADING

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

36887

ROUTE 450 INVESTMENT

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

27737

ROXBURY TECHNOLOGIES

ΕΛΒΕΤΙΑ

258

ROYAL AIR MAROC

ΜΑΡΟΚΟ

37548

RSR-614RD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35879

RUBICON AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

f12601

Sapphire International Group, Inc

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37718

Sfera Jet LLC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

38579

Sino Jet Management Limited

ΚΙΝΑ

f10403

Skye Gryphon, LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f12484

Sonic Financial

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10419

Stephens Investment Holdings LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11008

Success Master Ltd.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

5967

Synthes USA Sales LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33152

SAAD AIR LTD

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

22756

SABRINA FISHERIES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38042

SABY FINANCE

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

27640

SAESA

ΙΣΠΑΝΙΑ

37497

SAFEGUARD SOLUTIONS

ΑΡΟΥΜΠΑ

f11791

SAF FLIGHT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34967

SAINTEX AERO SARL

ΓΑΛΛΙΑ

25946

SALEM AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

5373

SATENA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

36114

SAUCAR LIMITED

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

5432

SAUDI OGER

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

ΓΑΛΛΙΑ

31959

SBM GROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32560

SCD BV

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

28744

SCHREINER CAMEROUN

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ΑΡΟΥΜΠΑ

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22328

SECURITE CIVILE LF

ΓΑΛΛΙΑ

36018

SEGERIS CAPITAL LTD

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

1249

SELIA

ΓΑΛΛΙΑ

27881

SERLUX

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

33112

SEVENTH SENSE STAR

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

35652

SFD RUSSIA

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f12875

SHADOWFAX LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24337

SHAR INK

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

f12810

SHORENSTEIN PROPERTIES LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38829

SIAM LAND FLYING LTD

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

ΚΙΝΑ

5468

SIGAIR LTD

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

34418

SIGMA AVIATION

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

f12744

SILVER LAKE AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32728

SILVER VENTURES INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2466

SIRIUS

ΕΛΒΕΤΙΑ

32892

SIRTE OIL COMPANY

ΛΙΒΥΗ

24200

SIT-SET AG

ΕΛΒΕΤΙΑ

35424

SJ MANAGEMENT LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37810

SKYFIRST

ΓΑΛΛΙΑ

37558

SKYLUX SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

38576

SKYSCRAPER LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

30105

SKYTRADERS PTY

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

34050

SKYWAY LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

19462

SKYWORK AIRLINES

ΕΛΒΕΤΙΑ

38247

SKY LINER AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

27746

SK TRAVEL

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35371

SL Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32149

SMART AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

32805

SMART AVIATION HE

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f13550

SME Equipment Leasing

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29738

SNC BOETOS

ΓΑΛΛΙΑ

30770

SNC CAVOK

ΓΑΛΛΙΑ

37669

SNS IMPORTADORA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

31695

SN AIR MALI

ΜΑΛΙ

33859

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

ΚΑΝΑΔΑΣ

3517

SOFAXIS

ΓΑΛΛΙΑ

22730

SOGERMA

ΓΑΛΛΙΑ

26645

SONNIG

ΕΛΒΕΤΙΑ

38553

SORENS GROUP LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

26378

SOUTHERN AIRLINES

ΝΙΓΗΡΙΑ

21791

SOUTHERN CROSS INTL

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

5752

SOUTHERN CROSS USA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35993

SPACEWING COMPANY

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

17921

SPECIALISED TRANSP.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

37714

SPEEDFLY SARL

ΓΑΛΛΙΑ

27840

SPHINX WINGS

ΕΛΒΕΤΙΑ

32789

SPRINGWAY LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

26231

STAFF AIR SERVICE

ΓΑΛΛΙΑ

2574

STARJET AVIATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

24204

STARLING AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

32368

STARLINK AVIATION

ΚΑΝΑΔΑΣ

31400

STARR EQUIPMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35477

STAR AIRWAYS ALBANIA

ALBANIA

35421

STAR JET LTD

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28169

STATE AIR BERKUT

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

28156

STEELCASE

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37550

STEELE AVIATION INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32436

STENSRUD VENTURES

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33040

STORMJETS SA

ΕΛΒΕΤΙΑ

4488

STRASBOURG AVIATION

ΓΑΛΛΙΑ

35602

STRATEGIC AIR. SAS

ΓΑΛΛΙΑ

35339

SUKHOI CIVIL ACFT

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

32592

SULTAN AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

31657

SUN AIR (EGYPT)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

30157

SUPER CONSTELLATION

ΕΛΒΕΤΙΑ

25392

SWIFT-AERO, JSC

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

30257

SYMPHONY MASTER

ΕΛΒΕΤΙΑ

33362

SYMPHONY MASTER UAE

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

38298

SYPHAX AIRLINES

ΤΥΝΗΣΙΑ

22439

S ALGERIE

ΑΛΓΕΡΙΑ

13351

S BURKINA FASO

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

22442

S CONGO (KIN)

ΚΟΓΚΟ

22575

S DJIBOUTI

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

22426

S GABON

ΓΚΑΜΠΟΝ

32125

S GAMBIA (2)

ΓΚΑΜΠΙΑ

22438

S MONACO

ΜΟΝΑΚΟ

22767

S NAMIBIA

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

22524

S NIGERIA

ΝΙΓΗΡΙΑ

22576

S SENEGAL

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

22977

S TCHAD

ΤΣΑΝΤ

22656

S EGYPT

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

f10437

Target Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10497

The Yucaipa Companies LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10498

Tracinda Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f11188

Trian Fund Management

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38197

TAA AVIATION LTD

ΕΛΒΕΤΙΑ

27385

TAF LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

159

TAG AVIATION SUISSE

ΕΛΒΕΤΙΑ

26797

TAK AVIATION UK LTD

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

37224

TAMARA NIGER AVIATIO

ΝΙΓΗΡΑΣ

4386

TAM LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

35843

TANELA VENTURES LTD

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

26582

TASSILI AIRLINES SA

ΑΛΓΕΡΙΑ

31962

TAT LEASING

ΓΑΛΛΙΑ

24156

TAXI AIR JET-FRET

ΓΑΛΛΙΑ

36518

TERRY BROWN

ΚΑΝΑΔΑΣ

28634

THALES

ΓΑΛΛΙΑ

21075

THERMO FISHER SCIENTIFIC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32042

THE FUTURA CORP

ΚΑΝΑΔΑΣ

30353

TIGER AIRWAYS

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

31882

TIKO AIR (2)

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ΤΣΑΝΤ

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

ΓΚΑΜΠΙΑ

29860

TPS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

26086

TRADLUX

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

8921

TRANCHANT GAMING

ΓΑΛΛΙΑ

34062

TRANSAIR CARGO SVC

ΚΟΓΚΟ

12193

TRANSASIA AIRWAYS

ΤΑΪΒΑΝ

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

ΓΑΛΛΙΑ

f11432

TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37172

TRANS AER MAR CORTES

ΜΕΞΙΚΟ

35158

TRIBECA AVT PARTNERS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30112

TRIGANA AIR SERVICE

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

21666

TUDOR SALIBA

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2752

TUNIS AIR

ΤΥΝΗΣΙΑ

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28237

TWIN JET

ΓΑΛΛΙΑ

28467

TY AIR INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

3329

United Technologies Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

28221

UAS UNITED AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

f10814

UETA, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

22150

UKRAINE AIR ALLIANCE

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

ΜΠΕΛΙΖ

32094

UNION PACIFIC CORP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

38621

UNITED AVTN MGMT

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

28092

UNITED HEALTHGROUP

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

33249

Voyage International

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

24318

VALAVIA

ΓΑΛΛΙΑ

28829

VALIANT AVIATION

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

10637

VALMONT

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

30253

VENTURA AVIATION

ΜΟΝΑΚΟ

34280

VEREIN DC3

ΕΛΒΕΤΙΑ

37581

VIA JETS OOD.SRL

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

19445

VIETNAM AIRLINES

ΒΙΕΤΝΑΜ

33703

VIKING AVIATION LTD.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

23952

VOLARE UKRAINE

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

38134

VOLPE AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

27628

VULCAN AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

23592

VULCAN INC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

f10661

Watersedge Aviation LLC

Άγνωστο

f10481

Williams-Sonoma, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

35615

WADI AVIATION

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

30891

WAF LTD

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

34990

WAHA CAPITAL

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

36777

WALKER AIR SVCS

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

34886

WATANIA AIRWAYS

ΚΟΥΒΕΪΤ

35351

WAVES JET

ΛΙΒΑΝΟΣ

6924

WEDGE AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29491

WELLS AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34317

WESTJET FALCON 50061

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f10476

WGL Capital Corporation

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31064

WHITE LOTUS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

32294

WILKES AND MCHUGH

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31765

WINDS AWAY

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

37331

WINDWARD AVIATION

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

36782

WINGS AIR

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

32929

WINGS OVER AFRICA

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

32063

WIP TRADING

ΕΛΒΕΤΙΑ

31938

WREN ACQUISITIONS

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

23330

XL AIRWAYS FRANCE

ΓΑΛΛΙΑ

f10823

Yet Again, Inc.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

2941

YEMENIA

ΥΕΜΕΝΗ

11467

YUM BRANDS INC.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

31488

YYA AVIATION

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

35471

ZEST AIRWAYS INC

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

35614

ZOGBI LUCIANO

ΕΛΒΕΤΙΑ

32665

ZYMAN AVIATION LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

29999

Parc Aviation

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

26915

171JC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

34029

2M EXECUTIVE AVTN

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

f11472

2 TS LLC

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

24008

223RD FLIGHT UNIT

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

29177

900NB

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

a789

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:AAE

Άγνωστο

a791

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:AJT

Άγνωστο

a794

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:AMF

Άγνωστο

a799

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:BCN

Άγνωστο

a802

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:BKS

Άγνωστο

a808

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:BSQ

Άγνωστο

a809

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:BUL

Άγνωστο

a811

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CEY

Άγνωστο

a814

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CFX

Άγνωστο

a816

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CGC

Άγνωστο

a818

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CGQ

Άγνωστο

a819

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CGT

Άγνωστο

a821

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CPT

Άγνωστο

a823

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CSQ

Άγνωστο

a825

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CTL

Άγνωστο

a829

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CUT

Άγνωστο

a830

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:CXP

Άγνωστο

a833

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:DEL

Άγνωστο

a835

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:DRA

Άγνωστο

a837

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:EUF

Άγνωστο

a838

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:EVO

Άγνωστο

a839

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FAC

Άγνωστο

a840

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FAD

Άγνωστο

a843

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FAV

Άγνωστο

a845

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FGH

Άγνωστο

a846

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FGI

Άγνωστο

a850

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FIW

Άγνωστο

a851

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FMI

Άγνωστο

a854

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FOF

Άγνωστο

a855

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FOG

Άγνωστο

a856

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FOH

Άγνωστο

a857

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FOI

Άγνωστο

a858

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FOT

Άγνωστο

a864

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FWO

Άγνωστο

a865

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FWR

Άγνωστο

a866

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FWU

Άγνωστο

a867

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FWX

Άγνωστο

a868

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FWY

Άγνωστο

a860

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:FW0

Άγνωστο

a871

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:GFI

Άγνωστο

a874

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:GUF

Άγνωστο

a875

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:GUI

Άγνωστο

a876

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:GUT

Άγνωστο

a878

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:GWX

Άγνωστο

a879

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:HBJ

Άγνωστο

a880

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:HDF

Άγνωστο

a881

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:HHD

Άγνωστο

a888

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:HPJ

Άγνωστο

a889

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:HUG

Άγνωστο

a893

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:INC

Άγνωστο

a901

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:KSB

Άγνωστο

a902

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:KTM

Άγνωστο

a906

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:LDU

Άγνωστο

a919

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:MAR

Άγνωστο

a920

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:MAW

Άγνωστο

a921

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:MEI

Άγνωστο

a922

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:MPC

Άγνωστο

a924

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:MTN

Άγνωστο

a1002

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:NCB

Άγνωστο

a1011

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:PJW

Άγνωστο

a1013

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:PLY

Άγνωστο

a1015

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:PRS

Άγνωστο

a1016

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:PSE

Άγνωστο

a1017

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:PSV

Άγνωστο

a1019

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:PTL

Άγνωστο

a1023

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:RGF

Άγνωστο

a1024

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:RHI

Άγνωστο

a1028

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:ROR

Άγνωστο

a1031

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:RUC

Άγνωστο

a1034

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:SBH

Άγνωστο

a1035

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:SBU

Άγνωστο

a1036

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:SER

Άγνωστο

a1038

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:SKZ

Άγνωστο

a1039

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:SPC

Άγνωστο

a1041

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:SVD

Άγνωστο

a1042

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:TAF

Άγνωστο

a1044

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:TIF

Άγνωστο

a1047

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:TKE

Άγνωστο

a1053

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:TPQ

Άγνωστο

a1063

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:VEC

Άγνωστο

a1067

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:WAJ

Άγνωστο

a1068

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:WBS

Άγνωστο

a1069

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:WDA

Άγνωστο

a1071

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:WIA

Άγνωστο

a1073

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό ICAO_CODE:WML

Άγνωστο

a1570

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:AC960

Άγνωστο

a1794

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:AF3943

Άγνωστο

a1795

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:AF3965

Άγνωστο

a1796

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:AF3967

Άγνωστο

a2022

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:AHJT833

Άγνωστο

a1507

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:ARBV021

Άγνωστο

a2023

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:ARBV217

Άγνωστο

a1509

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:BULG001

Άγνωστο

a1104

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CFFEV

Άγνωστο

a1582

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CFGOV

Άγνωστο

a1105

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CFXCN

Άγνωστο

a1107

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CGCGS

Άγνωστο

a1108

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CGCMP

Άγνωστο

a1110

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CGJLN

Άγνωστο

a1586

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CGKTM

Άγνωστο

a1111

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CGLBB

Άγνωστο

a1112

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CGRPM

Άγνωστο

a1589

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CGTDE

Άγνωστο

a1590

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CGTKM

Άγνωστο

a1798

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CG1501

Άγνωστο

a1800

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CG1707

Άγνωστο

a1802

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CG1712

Άγνωστο

a1803

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CG1719

Άγνωστο

a1583

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CG201

Άγνωστο

a1804

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CG2105

Άγνωστο

a1805

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CG2114

Άγνωστο

a1806

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CG2131

Άγνωστο

a1591

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CJ950

Άγνωστο

a1592

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:CONDE

Άγνωστο

a1571

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:C1501

Άγνωστο

a1574

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:C1707

Άγνωστο

a1575

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:C1712

Άγνωστο

a1576

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:C1719

Άγνωστο

a1577

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:C2001

Άγνωστο

a1578

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:C2102

Άγνωστο

a1579

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:C2105

Άγνωστο

a1580

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:C2127

Άγνωστο

a1594

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:DAJGK

Άγνωστο

a1305

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:EV0065

Άγνωστο

a1306

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:EV0068

Άγνωστο

a1809

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:EV0681

Άγνωστο

a1511

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FAV4402

Άγνωστο

a1597

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FBUSN

Άγνωστο

a1598

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FBVSE

Άγνωστο

a1599

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FBZCF

Άγνωστο

a1600

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FD833

Άγνωστο

a1601

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FGATD

Άγνωστο

a1602

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FGHPS

Άγνωστο

a1119

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FGIEI

Άγνωστο

a1603

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FGIZV

Άγνωστο

a1604

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FGJAN

Άγνωστο

a1606

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FGOXA

Άγνωστο

a1608

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FGUSN

Άγνωστο

a1122

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FGXES

Άγνωστο

a1610

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FHCBM

Άγνωστο

a1611

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FHFBY

Άγνωστο

a2043

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FLINT43

Άγνωστο

a1613

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FODSM

Άγνωστο

a1614

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FODZH

Άγνωστο

a1615

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOFLY

Άγνωστο

a1616

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOFQV

Άγνωστο

a1617

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOGEI

Άγνωστο

a1619

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOGHZ

Άγνωστο

a1621

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOGNJ

Άγνωστο

a1622

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOGOL

Άγνωστο

a1625

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOGQX

Άγνωστο

a1627

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOGVA

Άγνωστο

a1628

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOGXA

Άγνωστο

a1629

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOGXB

Άγνωστο

a1630

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOHQV

Άγνωστο

a1631

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOHQX

Άγνωστο

a1632

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOHQY

Άγνωστο

a1124

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJB

Άγνωστο

a1633

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJE

Άγνωστο

a1125

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJF

Άγνωστο

a1634

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJG

Άγνωστο

a1635

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJI

Άγνωστο

a1636

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJP

Άγνωστο

a1638

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJS

Άγνωστο

a1639

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJU

Άγνωστο

a1640

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIJY

Άγνωστο

a1642

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIXA

Άγνωστο

a1128

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIXD

Άγνωστο

a1643

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOIXP

Άγνωστο

a1644

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOJGL

Άγνωστο

a1645

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOJSR

Άγνωστο

a1646

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FONLY

Άγνωστο

a1129

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOPTP

Άγνωστο

a1130

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FORTE

Άγνωστο

a1647

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOSUD

Άγνωστο

a1131

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOTAG

Άγνωστο

a1132

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FOTKE

Άγνωστο

a1135

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAAD

Άγνωστο

a1136

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAAG

Άγνωστο

a1137

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRADA

Άγνωστο

a1138

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRADB

Άγνωστο

a1139

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRADC

Άγνωστο

a1142

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAGL

Άγνωστο

a1143

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAGX

Άγνωστο

a1086

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAI

Άγνωστο

a1145

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIE

Άγνωστο

a1309

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIIN

Άγνωστο

a1146

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIJ

Άγνωστο

a1147

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIL

Άγνωστο

a1148

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIN

Άγνωστο

a1149

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIO

Άγνωστο

a1150

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIQ

Άγνωστο

a1151

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIT

Άγνωστο

a1152

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAIZ

Άγνωστο

a1153

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAJA

Άγνωστο

a1154

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAJB

Άγνωστο

a1157

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAPO

Άγνωστο

a1088

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAZ

Άγνωστο

a1162

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAZP

Άγνωστο

a1164

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRAZZ

Άγνωστο

a1133

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRA10

Άγνωστο

a1134

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRA12

Άγνωστο

a1165

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRBFA

Άγνωστο

a1166

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FRBFB

Άγνωστο

a1810

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FR7495

Άγνωστο

a1556

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FUWF

Άγνωστο

a1171

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FWFBW

Άγνωστο

a2044

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FWIO1FA

Άγνωστο

a2045

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FWIO3FC

Άγνωστο

a2046

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FWIO4FD

Άγνωστο

a1651

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FWIPG

Άγνωστο

a1811

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FW23GW

Άγνωστο

a1648

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FW231

Άγνωστο

a1812

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FW25GZ

Άγνωστο

a1649

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FW301

Άγνωστο

a1650

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FW311

Άγνωστο

a1813

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FW44HL

Άγνωστο

a1174

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FZBCF

Άγνωστο

a1652

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:FZBCJ

Άγνωστο

a1653

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:GU109

Άγνωστο

a2047

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:GU109ME

Άγνωστο

a1815

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:GU3675

Άγνωστο

a2048

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:GU3677A

Άγνωστο

a2049

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:GU65745

Άγνωστο

a2051

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:GY109BP

Άγνωστο

a1181

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HBIUX

Άγνωστο

a1182

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HBJEI

Άγνωστο

a1656

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HHDCT

Άγνωστο

a1184

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HHDMX

Άγνωστο

a1658

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI657

Άγνωστο

a1513

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI719CT

Άγνωστο

a1516

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI746CA

Άγνωστο

a2055

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI746CT

Άγνωστο

a1186

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI772

Άγνωστο

a1517

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI772CT

Άγνωστο

a1659

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI776

Άγνωστο

a1660

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI816

Άγνωστο

a2056

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI816CT

Άγνωστο

a1661

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI819

Άγνωστο

a1662

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI820

Άγνωστο

a2057

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI820CT

Άγνωστο

a1663

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI830

Άγνωστο

a2058

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI830CT

Άγνωστο

a1187

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI840

Άγνωστο

a1188

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HI851

Άγνωστο

a1519

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HK4492X

Άγνωστο

a1520

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HK4493X

Άγνωστο

a1664

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:HU772

Άγνωστο

a1666

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:IA370

Άγνωστο

a1667

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J6AAA

Άγνωστο

a1668

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J6UVF

Άγνωστο

a1670

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8KIM

Άγνωστο

a1671

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8SLU

Άγνωστο

a1672

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8SUN

Άγνωστο

a1674

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8VAM

Άγνωστο

a1676

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8VBI

Άγνωστο

a1677

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8VBJ

Άγνωστο

a1678

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8VBK

Άγνωστο

a1679

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8VBL

Άγνωστο

a1682

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8VBQ

Άγνωστο

a1683

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:J8VBS

Άγνωστο

a1819

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LCGTDE

Άγνωστο

a2060

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LIAT558

Άγνωστο

a1689

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LI347

Άγνωστο

a2061

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LLIA558

Άγνωστο

a1821

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LN30LJ

Άγνωστο

a1311

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LN35DL

Άγνωστο

a1823

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LN40PK

Άγνωστο

a2066

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LN444WB

Άγνωστο

a1824

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LN77NJ

Άγνωστο

a2069

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LN989AL

Άγνωστο

a1691

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LVMEM

Άγνωστο

a1190

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:LVRED

Άγνωστο

a1237

Φορέας εκμετάλλευσης με τον κωδικό TAIL Σημείωση:NASA4