6.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 294/44


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση της σύστασης 2006/576/ΕΚ όσον αφορά τις τοξίνες T-2 και HT-2 σε σύνθετες ζωοτροφές για γάτες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/637/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τοξίνη T-2 και η τοξίνη HT-2 είναι μυκοτοξίνες οι οποίες παράγονται από διάφορα είδη Fusarium. Η τοξίνη T-2 μεταβολίζεται ταχέως σε μεγάλο αριθμό προϊόντων, ενώ η τοξίνη HT-2 αποτελεί κύριο μεταβολίτη της.

(2)

Η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM Panel) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε γνωμοδότηση, κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Επιτροπής, σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 σε τρόφιμα και ζωοτροφές (1).

(3)

Όσον αφορά τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων, η ομάδα CONTAM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τα μηρυκαστικά, τα κουνέλια και τα ψάρια, η εκτιμώμενη σήμερα έκθεση στις τοξίνες T-2 και HT-2 θεωρείται απίθανο να προξενήσει ανησυχία για την υγεία. Για τους χοίρους, τα πουλερικά, τους ίππους και τους σκύλους, οι εκτιμήσεις της έκθεσης στις τοξίνες T-2 και HT-2 καταδεικνύουν ότι ο κίνδυνος σοβαρών επιδράσεων στην υγεία είναι χαμηλός. Οι γάτες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των πλέον ευαίσθητων ζωικών ειδών. Λόγω των περιορισμένων δεδομένων και των σοβαρών επιδράσεων στην υγεία σε χαμηλά επίπεδα δόσεων, δεν ήταν δυνατόν να καθοριστεί το επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις (NOAEL) ούτε το επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται οι μικρότερες δυσμενείς επιδράσεις (LOAEL).

(4)

Λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων της επιστημονικής γνωμοδότησης, πρέπει να διενεργηθούν έρευνες με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα τοξινών T2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών και στις επιδράσεις της μεταποίησης ζωοτροφών και τροφίμων. Κατά συνέπεια, εκδόθηκε η σύσταση 2013/165/ΕΕ της Επιτροπής (2) που συνιστούσε τη διενέργεια των εν λόγω ερευνών.

(5)

Δεδομένης της τοξικότητας των τοξινών T-2 και HT-2 για τις γάτες, είναι σκόπιμο να καθοριστεί επιπλέον μια καθοδηγητική τιμή για το άθροισμα των τοξινών T-2 και HT-2 στις ζωοτροφές για γάτες, που πρέπει να εφαρμόζεται για να κρίνεται το αποδεκτό των ζωοτροφών για γάτες όσον αφορά την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2. Η σύσταση 2006/576/ΕΚ της Επιτροπής (3) θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Στο παράρτημα της σύστασης 2006/576/ΕΚ, μετά την εγγραφή για τη φουμονισίνη B1 + B2 προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

«Μυκοτοξίνη

Προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές

Καθοδηγητική τιμή σε mg/kg (ppm) για ζωοτροφή με ποσοστό υγρασίας 12 %

Τοξίνη T-2 + HT-2

Σύνθετες ζωοτροφές για γάτες

0,05»

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)· Επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Δελτίο EFSA (2011)· 9(12):2481. [187 σ.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Σύσταση 2013/165/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, για την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών (ΕΕ L 91 της 3.4.2013, σ. 12).

(3)  Σύσταση 2006/576/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2006, σχετικά με την παρουσία δεσοξυνιβαλενόλης, ζεαραλενόνης, ωχρατοξίνης A, T-2 και HT-2 και φουμονισινών σε προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές (ΕΕ L 229 της 23.8.2006, σ. 7).