20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/69


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2013

για την τροποποίηση της απόφασης 2002/757/ΕΚ όσον αφορά την απαίτηση για φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό σχετικά με τον επιβλαβή οργανισμό Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. για την αποφλοιωμένη πριστή ξυλεία από Acer macrophyllum Pursh και Quercus spp. L. καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 9181]

(2013/782/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση 2002/757/ΕΚ της Επιτροπής (2), τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατευθούν από την είσοδο και την εξάπλωση στην Ένωση του επιβλαβούς οργανισμού Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov., ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα I ούτε στο παράρτημα II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

(2)

Η αποφλοιωμένη πριστή ξυλεία από Acer macrophyllum Pursh και Quercus spp. L. καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν επιτρέπεται να εισάγεται στην Ένωση, εκτός αν συνοδεύεται από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και στο σημείο 2 του παραρτήματος της απόφασης 2002/757/ΕΚ.

(3)

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Επιθεώρησης της Υγείας των Φυτών και των Ζώων του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ ένα επίσημο πρόγραμμα με την ονομασία Κiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (πρόγραμμα πιστοποίησης ξήρανσης σε κλίβανο πριστής σκληρής ξυλείας) και θα εφαρμοστεί από την US National Hardwood Lumber Association (NHLA) (εθνική ένωση πριστής σκληρής ξυλείας των ΗΠΑ).

(4)

Το πρόγραμμα πιστοποίησης ξήρανσης σε κλίβανο πριστής σκληρής εξασφαλίζει ότι οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σκληρής ξυλείας στις ΗΠΑ λειτουργούν βάσει του προτύπου ξήρανσης της πριστής σκληρής ξυλείας σε κλίβανο. Το εν λόγω πρότυπο διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη της πριστής σκληρής ξυλείας που εξάγονται βάσει του συγκεκριμένου προγράμματος ξηραίνονται σε κλίβανο έως ότου επιτευχθεί ποσοστό υγρασίας μικρότερο του 20 % κατά βάρος, σύμφωνα με τα προγράμματα ξήρανσης σε κλίβανο, καθώς και ότι είναι αποφλοιωμένα.

(5)

Το πρότυπο αυτό διασφαλίζει επίσης ότι σε όλες τις δέσμες σκληρής ξυλείας που έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο στερεώνεται κλιπ ταυτότητας της ΝΗLA κατασκευασμένο από χάλυβα, που φέρει τη σφραγίδα «ΝΗLΑ — KD» μαζί με έναν μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε δέσμη. Κάθε αριθμός περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ξήρανσης σε κλίβανο πριστής σκληρής ξυλείας («πιστοποιητικό ξήρανσης σε κλίβανο»).

(6)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δοθεί άδεια στα κράτη μέλη να επιτρέπουν την εισαγωγή στο έδαφός τους αποφλοιωμένης πριστής ξυλείας από Acer macrophyllum Pursh και Quercus spp. L. καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αν η εν λόγω ξυλεία συνοδεύεται από πιστοποιητικό ξήρανσης σε κλίβανο ως εναλλακτικό έγγραφο του φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού, εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι.

(7)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρέχουν όλες τις τεχνικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της λειτουργίας του προγράμματος. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν συνεχώς τη χρήση των κλιπ ταυτότητας της ΝΗLA και του σχετικού πιστοποιητικού ξήρανσης σε κλίβανο.

(8)

Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της απόφασης 2002/757/ΕΚ όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η απόφαση με τις απαιτήσεις της εκτελεστικής απόφασης 2013/780/EE της Επιτροπής (3).

Η απόφαση 2002/757/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2002/757/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα ευπαθή φυτά και η ευπαθής ξυλεία επιτρέπεται να εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης μόνον εάν συμμορφώνονται με τα έκτακτα φυτοϋγειονομικά μέτρα που προβλέπονται στα σημεία 1α και 2 του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, εάν διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και εάν, ύστερα από τις διατυπώσεις αυτές όσον αφορά την παρουσία μη ευρωπαϊκών απομονωθέντων στελεχών του επιβλαβούς οργανισμού, διαπιστώνεται ότι τα ευπαθή φυτά και η ευπαθής ξυλεία είναι απαλλαγμένα από τον επιβλαβή οργανισμό.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 η αποφλοιωμένη πριστή ξυλεία από Acer macrophyllum Pursh και Quercus spp. L., καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση χωρίς αυτή να συμμορφώνεται με το σημείο 2 του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους όρους που ορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.»

2)

Στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, οι λέξεις «του παραρτήματος της παρούσας απόφασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης» και γίνονται οι γραμματικές αλλαγές που απαιτούνται ως συνέπεια αυτής της αντικατάστασης.

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

«Άρθρο 6a

1.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη όταν έχουν κάνει χρήση της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρέκκλισης παρέχουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 15 Ιουλίου κάθε έτους, τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αποστολών που εισήχθησαν το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας απόφασης και λεπτομερή έκθεση όλων των περιπτώσεων κατασχέσεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία κατάσχεσης, κάθε αποστολή που εισήχθη στο έδαφός τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο η οποία δεν πληροί τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II.

3.   Η Επιτροπή ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να της παράσχουν τις τεχνικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει τη λειτουργία του προγράμματος πιστοποίησης ξήρανσης σε κλίβανο πριστής σκληρής ξυλείας.».

4)

Το παράρτημα μετονομάζεται σε παράρτημα I.

5)

Προστίθεται παράρτημα II, του οποίου το κείμενο περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2002/757/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τη λήψη προσωρινών και επειγόντων φυτοϋγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της εισαγωγής και της εξάπλωσης, μέσα στην Κοινότητα, του Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. (ΕΕ L 252 της 20.9.2002, σ. 37).

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2013/780/EE της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, που προβλέπει παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την αποφλοιωμένη πριστή ξυλεία των φυτών Quercus L., Platanus L. και Acer saccharum Marsh. καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Βλέπε σελίδα 61 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ I

Όροι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δυνάμει των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση αποφλοιωμένης πριστής ξυλείας από Acer macrophyllum Pursh και Quercus spp. L. καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, χωρίς να συμμορφώνεται με το σημείο 2 του παραρτήματος I, είναι οι εξής:

1.

Η ξυλεία παρασκευάζεται σε πριστήρια ή μεταποιείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί και ελέγχονται από την US National Hardwood Lumber Association (NHLA) για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πιστοποίησης ξήρανσης σε κλίβανο πριστής σκληρής ξυλείας (“το πρόγραμμα”).

2.

Η ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρή ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας.

3.

Από τη στιγμή που πληρούται ο όρος που προβλέπεται στο σημείο 2, ένα τυποποιημένο κλιπ ταυτότητας, κατασκευασμένο από χάλυβα, στερεώνεται σε κάθε δέσμη από τον εντεταλμένο υπάλληλο του πριστηρίου που αναφέρεται στο σημείο 1 ή υπό την εποπτεία του εν λόγω υπαλλήλου. Κάθε κλιπ ταυτότητας φέρει τη σφραγίδα “NHLA — KD” μαζί με έναν μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε δέσμη.

4.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3, η ξυλεία υπόκειται σε σύστημα ελέγχου το οποίο καθιερώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος και περιλαμβάνει την επιθεώρηση πριν από την αποστολή και την παρακολούθηση που διενεργείται στα εγκεκριμένα πριστήρια από ανεξάρτητους τρίτους ειδικευμένους ελεγκτές που έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης της Υγείας των Φυτών και των Ζώων του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ διενεργεί περιστασιακά επιθεωρήσεις πριν από την αποστολή, καθώς και εξαμηνιαίους ελέγχους των αρχείων και των διαδικασιών της NHLA που συνδέονται με το πρόγραμμα, των ανεξάρτητων τρίτων ελεγκτών και των πριστηρίων και άλλων κατάλληλων εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

5.

Η ξυλεία συνοδεύεται από τυποποιημένο “πιστοποιητικό ξήρανσης σε κλίβανο”, το οποίο είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο μέρος II του παρόντος παραρτήματος, και το οποίο εκδίδεται από πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένο(-α) να συμμετέχει(-ουν) στο πρόγραμμα και επικυρώνεται από επιθεωρητή της NHLA. Το πιστοποιητικό ξήρανσης σε κλίβανο συμπληρώνεται και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα αποφλοιωμένης πριστής ξυλείας σε ποδοσανίδες και σε κυβικά μέτρα. Το πιστοποιητικό προσδιορίζει επίσης τον συνολικό αριθμό των δεσμών και κάθε αριθμό των κλιπ ταυτότητας που έχουν αποδοθεί στις εν λόγω δέσμες.

ΜΕΡΟΣ II

Model of Certificate of Kiln-drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

NAME (PRINT) _

TITLE _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

DATE _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

NAME (PRINT)

AUTHORIZED SIGNATURE

TITLE

DATE

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518, Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK»