5.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/214


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2013

για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων

(2013/707/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συνθήκη»),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (ο «βασικός κανονισμός αντιντάμπινγκ»), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) («βασικός κανονισμός κατά των επιδοτήσεων»), και ιδίως τα άρθρα 13 και 15,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Προσωρινά μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2013 (3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές στην Ένωση φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών και πλακιδίων) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»).

(2)

Η Επιτροπή, με την απόφαση 2013/423/ΕΕ (4), αποδέχθηκε ανάληψη υποχρέωσης ως προς την τιμή («ανάληψη υποχρέωσης») από ομάδα παραγωγών-εξαγωγέων από κοινού με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας για τις εισαγωγές και εξαγωγές μηχανημάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων («CCCME») όσον αφορά τους προσωρινούς δασμούς. Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2013 (5), η Επιτροπή τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2013 για να θεσπίσει τις τεχνικές αλλαγές που είναι αναγκαίες λόγω της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης.

(3)

Στις 8 Νοεμβρίου 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών και πλακιδίων) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. (6)

2.   Επακόλουθη διαδικασία

(4)

Μετά τη θέσπιση των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνά της σχετικά με το ντάμπινγκ, τη ζημία και το συμφέρον της Ένωσης, καθώς και την παράλληλη διαδικασία κατά των επιδοτήσεων. Τα πλακίδια έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής και των δύο ερευνών και, ως εκ τούτου, από το πεδίο εφαρμογής των οριστικών μέτρων.

(5)

Η έρευνα αντιντάμπινγκ επιβεβαίωσε τα προσωρινά συμπεράσματα περί ζημιογόνου ντάμπινγκ. Τα οριστικά συμπεράσματα της έρευνας παρατίθενται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 του Συμβουλίου (7) για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές στην Ένωση φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ.

(6)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 του Συμβουλίου (8), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις φωτοβολταϊκές συστοιχίες κρυσταλλικού πυριτίου και στα βασικά συστατικά στοιχεία (δηλαδή κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ.

Β.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1.   Τροποποιημένη προσφορά ανάληψης υποχρέωσης

(7)

Μετά την οριστική κοινοποίηση των διαπιστώσεων της έρευνας αντιντάμπινγκ και της έρευνας κατά των επιδοτήσεων, οι παραγωγοί-εξαγωγείς από κοινού με το CCCME υπέβαλαν κοινοποίηση για την τροποποίηση της αρχικής τους προσφοράς για ανάληψη υποχρέωσης.

(8)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς, από κοινού με το CCCME, ζήτησαν από την Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, να αποδεχθεί τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης για την εξάλειψη επίσης τυχόν ζημιογόνων συνεπειών των επιδοτούμενων εισαγωγών.

(9)

Επιπλέον, ορισμένοι παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν, εντός της προθεσμίας που ορίζουν το άρθρο 8 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, να συμμετάσχουν στην ανάληψη υποχρέωσης.

(10)

Επιπλέον, το CCCME και οι παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν να αναθεωρηθεί η ανάληψη υποχρέωσης, ώστε να ληφθεί υπόψη η εξαίρεση των πλακιδίων από το πεδίο της έρευνας.

2.   Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών

(11)

Η τροποποιημένη προσφορά ανάληψης υποχρέωσης κοινοποιήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη. Στη συνέχεια του κειμένου, η Επιτροπή εξετάζει τις βασικές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την παραλαβή της προσφοράς ανάληψης υποχρέωσης.

2.1.   Η πρόσβαση σε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα

(12)

Διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες τιμές εισαγωγής («ΕΤΕ»), το ετήσιο επίπεδο ή, γενικά, τους διάφορους όρους της ανάληψης υποχρέωσης. Ένας ενδιαφερόμενος κατήγγειλε ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα σχετικά με την αρχική προσφορά ανάληψης υποχρέωσης. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η μη εμπιστευτική έκδοση της αρχικής προσφοράς ανάληψης υποχρέωσης είχε συμπεριληφθεί στον φάκελο, τον οποίο μπορούσαν να εξετάσουν ελεύθερα απευθείας τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την παραλαβή του, όπως προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ.

(13)

Οι ΕΤΕ και το ετήσιο επίπεδο υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 339 της Συνθήκης και με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ, και εμπιστευτικής μεταχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. Ως εκ τούτου, κατά την πρακτική της Επιτροπής, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους. Στην παρούσα υπόθεση, μετά από αίτηση των μερών, η Επιτροπή ρώτησε το CCCME αν θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ΕΤΕ και το ετήσιο επίπεδο. Το CCCME δέχθηκε να κοινοποιηθεί μία κατά προσέγγιση ΕΤΕ (που ορίζεται ως τιμή «χαμηλότερη» από μία συγκεκριμένη τιμή). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούσαν να λάβουν γνώση αυτών των στοιχείων στον μη εμπιστευτικό φάκελο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιτυγχάνουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και του δικαιώματος υπεράσπισης.

(14)

Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις σχετικά με διάφορους όρους της ανάληψης υποχρέωσης. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποίηση των ζητούμενων πληροφοριών θα αύξανε τον κίνδυνο χειραγώγησης των τιμών και τυχοδιωκτικής συμπεριφοράς στην αγορά των ηλιακών συλλεκτών. Για να μην προκληθεί αδικαιολόγητη στρέβλωση της λειτουργίας της αγοράς ηλιακών συλλεκτών, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αιτούμενες πληροφορίες δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε αγοραστές και ανταγωνιστές των εταιρειών που πρότειναν την ανάληψη υποχρέωσης. Το ίδιο σκεπτικό αφορά και τις ΕΤΕ και το ετήσιο επίπεδο, για τα οποία δεν θα πρέπει να παρέχονται αναλυτικότερα στοιχεία.

2.2.   Μεταβατική περίοδος

(15)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ζήτησε από την Επιτροπή να προβλέψει μεταβατική περίοδο (και την απαλλαγή από δασμούς αντιντάμπινγκ) για τα εμπορεύματα που είχαν παραγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος της ανάληψης υποχρέωσης, αλλά προσκομίστηκαν για εκτελωνισμό μετά από αυτή την ημερομηνία χωρίς τιμολόγιο ανάληψης υποχρέωσης. Για να απαλλαγούν από την καταβολή δασμών αντιντάμπινγκ, τα εμπορεύματα που προσκομίζονται για εκτελωνισμό πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2013. Το επιχείρημα πρέπει επομένως να απορριφθεί.

3.   Αξιολόγηση της τροποποιημένης προσφοράς για ανάληψη υποχρέωσης

(16)

Η Επιτροπή αξιολόγησε την τροποποιημένη προσφορά ανάληψης υποχρέωσης. Καταρχάς, επισήμανε ότι η τεχνική αναθεώρηση της ανάληψης υποχρέωσης πρέπει να αντανακλά τα οριστικά συμπεράσματα των ερευνών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων (δηλαδή την εξαίρεση των πλακιδίων από το πεδίο της έρευνας).

(17)

Δεύτερον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με βάση τα δεδομένα της περιόδου της έρευνας, ο όγκος των συναλλαγών των πρόσθετων εταιρειών επί των συνολικών κινεζικών εξαγωγών στην ΕΕ είναι πολύ περιορισμένος και, ως εκ τούτου, δεν μεταβάλλει την προσωρινή αξιολόγηση της Επιτροπής ότι η ανάληψη υποχρέωσης εξουδετερώνει τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ, εφόσον η ΕΤΕ και το ετήσιο επίπεδο παραμένουν στο επίπεδο της αρχικής προσφοράς.

(18)

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσο ο συνυπολογισμός των πρόσθετων παραγωγών-εξαγωγέων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική παρακολούθηση της αναληφθείσας υποχρέωσης ή να αυξήσει τον κίνδυνο καταστρατήγησης των μέτρων. Συναφώς, η Επιτροπή επισήμανε ότι το CCCME απέδειξε την ενεργό συμβολή του στην πρακτική εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης. Επιπλέον, ο συνυπολογισμός των πρόσθετων παραγωγών-εξαγωγέων δεν μεταβάλλει τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης. Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συνυπολογισμός των πρόσθετων παραγωγών δεν μεταβάλλει τις αρχικές διαπιστώσεις σχετικά με την αποτελεσματική παρακολούθηση της ανάληψης υποχρέωσης και τον περιορισμένο κίνδυνο καταστρατήγησης.

(19)

Τρίτον, στην παρούσα υπόθεση, οι έρευνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων διενεργήθηκαν παράλληλα. Όσον αφορά τον κανόνα του χαμηλότερου δασμού, καθορίστηκε ένας οριστικός συντελεστής αντισταθμιστικού δασμού στο επίπεδο του περιθωρίου επιδότησης και ένας οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στο επίπεδο εξάλειψης της ζημίας. Συνεπώς, ο συνδυασμένος συντελεστής δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού θα ισοδυναμεί με το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας (ο αντισταθμιστικός δασμός συμπληρώνεται με δασμό αντιντάμπινγκ μέχρι το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάληψη υποχρέωσης εξακολουθεί να εξουδετερώνει τις ζημιογόνες επιπτώσεις τόσο του ντάμπινγκ όσο και των επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα να μην είναι αναγκαία καμία μεταβολή της ΕΤΕ.

(20)

Τέταρτον, ένας ενδιαφερόμενος αμφισβήτησε το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε βασιστεί στην απόφαση 2013/423/ΕΕ όσον αφορά τα μετά την ΠΕ δεδομένα για να εκτιμήσει κατά πόσο η ανάληψη υποχρέωσης εξουδετέρωσε τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ, με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 11 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ αναφέρει ότι «κατά κανόνα [προσθήκη έμφασης], τυχόν πληροφορίες που αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της περιόδου έρευνας δεν λαμβάνονται υπόψη». Παρόμοια διατύπωση υπάρχει στο άρθρο 11 παράγραφος 1 τελευταία φράση του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. Η αιτιολογική σκέψη 3 της απόφασης 2013/423/ΕΕ παραθέτει τις περιστάσεις που ώθησαν την Επιτροπή να βασιστεί στα στοιχεία μετά την ΠΕ στην παρούσα υπόθεση. Ο ενδιαφερόμενος δεν αμφισβήτησε την ακρίβεια αυτών των περιστάσεων. Συνεπώς, το επιχείρημα απορρίπτεται.

(21)

Πέμπτον, η ανάληψη υποχρέωσης εξασφαλίζει τη σταθερότητα εφοδιασμού της Ένωσης σε βιώσιμο επίπεδο τιμών. Επομένως, δεν υπάρχουν λόγοι γενικής πολιτικής για να μη γίνει αποδεκτή η ανάληψη υποχρέωσης.

(22)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος θεώρησε ότι η ΕΤΕ καθορίστηκε σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο, ενώ ένα άλλο θεώρησε ότι καθορίστηκε σε υπερβολικά χαμηλό επίπεδο. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 7 της απόφασης 2013/423/ΕΕ, η Επιτροπή, για να αξιολογήσει κατά πόσο η ανάληψη υποχρέωσης ως προς την τιμή εξουδετερώνει τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ, ανέλυσε, μεταξύ άλλων, τις τρέχουσες τιμές εξαγωγών και το επίπεδο του προσωρινού δασμού. Αφού ανέλυσε τις συμπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και την αναμενόμενη εξέλιξη του κόστους παραγωγής και την εξέλιξη των τιμών μετά την έκδοση της απόφασης 2013/423/ΕΕ, η Επιτροπή επιβεβαιώνει το συμπέρασμα της αιτιολογικής σκέψης 7 της απόφασης 2013/423/ΕΕ.

(23)

Δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν άλλες παρατηρήσεις, επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα των αιτιολογικών σκέψεων 3 έως 9 της απόφασης 2013/423/ΕΕ, όπως συμπληρώθηκαν με τις διαπιστώσεις που παρατίθενται ανωτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 16 έως 22.

4.   Αλλαγή επωνυμίας εταιρειών και τροποποιήσεις του καταλόγου των συνδεδεμένων εταιρειών στην ΕΕ

(24)

Ο συνυπολογισμός νέων εταιρειών στην ανάληψη υποχρέωσης επιφέρει μεταβολές στον κατάλογο των συνδεδεμένων εταιρειών στην ΕΕ που υποβλήθηκε με την αρχική προσφορά ανάληψης υποχρέωσης. Επιπλέον, ένας παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε την προσθήκη μιας νέας συνδεδεμένης εταιρείας στην ΕΕ για την αντικατάσταση άλλης εταιρείας.

(25)

Τέλος, μία εταιρεία άλλαξε επωνυμία.

Γ.   ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(26)

Ενόψει των ανωτέρω, η τροποποιημένη ανάληψη υποχρέωσης είναι αποδεκτή. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά, το σκεπτικό και τις υποχρεώσεις στα οποία βασίζεται η αποδοχή. Η Επιτροπή δεν έλαβε καμία παρατήρηση.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ανάληψη υποχρέωσης που προτάθηκε από τους απαριθμούμενους στο παράρτημα της παρούσας απόφασης παραγωγούς-εξαγωγείς, από κοινού με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας για τις εισαγωγές και εξαγωγές μηχανημάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων (CCCME), όσον αφορά τις διαδικασίες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών), καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, γίνεται αποδεκτή.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 6 Δεκεμβρίου 2013.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

(3)  ΕΕ L 152 της 5.6.2013, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 209 της 3.8.2013, σ. 26.

(5)  ΕΕ L 209 της 3.8.2013, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 340 της 8.11.2012, σ. 13.

(7)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(8)  Βλέπε σελίδα 66 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος εταιρειών:

Επωνυμία της εταιρείας

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923